They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 24. mars 2017

NORSK -- Mike Quinsey 24. mars, 2017Mike Quinsey 24. mars, 2017

Mange av dere er vel forberedt til Oppstigning, men det er også noen som henger etter med liten sjanse for at de vil reelt forbedre sin situasjon i løpet av den tiden som gjenstår. Hver eneste sjel vil imidlertid bli gitt enhver mulighet til å løfte seg opp, men ingen andre kan gjøre det for dem. Dere har alle kommet en lang vei gjennom deres opplevelser og erfaringer siden begynnelsen, da dere falt ned til ett av de laveste nivåene. Det faktum at så mange av dere har løftet dere opp samtidig som dere opplevde så store utfordringer, er et klart bevis på deres besluttsomhet og utholdenhet. Dere vil snart høste fruktene av alt dere har oppnådd og vil bli behørig gratulert med dem. Én ting er sikkert, og det er at dere aldri vil måtte gå denne veien igjen, for tiden for prøvelser i de lavere vibrasjonene er forbi og dere er blitt desto mektigere på grunn av alt dere har oppnådd.

Dersom dere er rede til å lytte til mange nyttige råd, så finnes det mye tilgjengelig på deres nettsider. I dag har vel de fleste identifisert disse inkarnerte sjelene, som for eksempel David Wilcock, som er lærere for den Nye Tidsalderen. Budskapene deres bærer i seg en energi som er oppløftende og underbevisst vil dere vite at de taler sannhet. Åpenbart er ikke alle sjeler rede til å høre sannheten, for noen er akkurat begynt å våkne og finner det uhyre vanskelig å begripe. Problemet er at så mye som er usant og forvrengt har blitt presentert dere som sannhet, og det har vært vanskelig å sile ut hva av det som er sant. Imidlertid finnes det alltid vel informerte sjeler omkring dere i slik en viktig tid og dere vil finne at dere vil bli dratt mot dem. Sannheten har en meningskvalitet som vil finne gjenklang hos dere og kan i alle tilfeller bli sjekket mot pålitelig informasjon som kommer fra andre kilder.

Internett flommer over av sannhet, men også av usanne budskaper som har til hensikt å lede dere på villspor. Dersom dere føler tvil, hopp over det, for med tiden vil dere alltid få bekreftelse for det som er sant og deres intuisjon burde være i stand til å identifisere det. Om det føles riktig, så er det som regel det, så stol på dere selv, for Lysarbeidere har en tendens til å finne andre som er av Lyset, og dette skjer på grunn av den positive energien de utstråler. Disse energiene får dere til å føle dere vel sammen med slik mennesker, mens det motsatte er tilfelle der vibrasjonene er lavere og mangler harmoni. Forhåpentligvis er etablerte Lysarbeidere allerede kjent for de fleste av dere. Imidlertid er det noen sjeler som kommer inn i livet deres og så forsvinner igjen temmelig raskt, særlig i tilfeller der deres oppgave er å kaste inn sin innflytelse for å påvirke det endelige resultatet av det som er gitt dere. 

Lysets Styrker er i ferd med å vinne kampen mot de mørke Sjelene og mye arbeid, som dere stort sett aldri får høre om, har funnet sted i Inner-Jorden. Den blir bit for bit renset for baser som i noen tilfeller har eksistert i mange, mange år. Jorden er en labyrint av tuneller som i enkelte tilfeller strekker seg hundrevis av kilometer og til og med har egne høyhastighetstog. Noen av dere vil spørre hvordan dette kan eksistere uten at det er kjent for allmennheten, men dette er fordi de mørke har nærmest total kontroll over alle nyhetskilder.  Dere lærer kun om hendelser de tillater dere å vite om. Unntaket er «undergrunns-nyhetene» dere kan lese ved hjelp av Internett.

Det er sannsynlig at dere vil få lære mye mere om sannheten når de mørke Sjelene ikke lenger er i stand til å utøve sin innflytelse som før. Det er mulig at sannheten da vil komme flommende ut så raskt at dere knapt vil ha tid til å trekke pusten innimellom all informasjonen. Det er mange avsløringer som venter på å bli avdekket, som raskt vil legge sannheten frem for dere og forklare hva som har foregått de siste 80 årene.  Hemmelighold har holdt skjult mye av de fremskritt som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen, med alle de nyvinninger som følger med dem, mens dere har blitt holdt på stedet hvil og blitt fornektet mye av det som ville ha gjort deres liv mye bedre. Imidlertid vil dere ikke bli fornektet dette stort lenger og når det rette øyeblikk kommer, vil dere få ta del i alle de godene som venter på å bli frisluppet.

Etter hvert som det synes som om situasjonen i verden nesten ikke kan bli verre, vil de blant dere som kan forandre omstendighetene, tre frem i forgrunnen og introdusere mange nyvinninger som vil forbedre livskvaliteten deres. Det er ikke uforståelig at millioner sulter i en verden av overflod, herjet som den er av kontinuerlige kriger og konflikter. Fred kan synes å være håpløst langt unna, men det finnes likevel dem som har løsningene, om de bare hadde makt til å introdusere dem.  Interesser som har investert ufattelige summer for ha makt og profitere, er avhengige at dere er i nød og mangel for at de skal tjene seg rike og ha dere under full kontroll. La dere imidlertid ikke fortvile, fordi denne situasjonen kan ikke fortsette stort lenger og forandringer til det bedre er nødt til begynne for å forbedre situasjonen. Allerede nå arbeider de store hjelpeorganisasjonene på høytrykk for å avhjelpe den desperate situasjonen så mange mennesker befinner seg i.

Det kan kanskje se ut som om verden aldri vil klare å komme seg ut av den forferdelige situasjonen den befinner seg i, men det finnes håp og planer ligger klare for å snu hele situasjonen totalt om. Vær klar over at så snart de rette menneskene kan arbeide uhindret, så vil mange land få den nødvendige humanitære hjelp, men likevel er oppgaven massiv og nesten umulig å håndtere.  De som er av Lyset bruker tiden på å forberede seg for den tiden som kommer, når de kan gjennomføre sine nødhjelpsprogrammer uten hinder og innblanding. På grunn av det enorme omfanget av nød i for eksempel afrikanske land, er det en situasjon som krever massive pengesummer for å finansiere prosjektene.  Menneskerasen er ikke krigerske av natur, men har blitt narret inn i kriger for å tilfredsstille grådigheten til dem som ville profitere på dem, for eksempel ved å forsyne begge sider av krigen med våpen.

Sannheten maler et uhyre grimt bilde av forholdene på Jorden, men dere er et hardført folk som har vært gjennom mye og fortsatt greid å opprettholde deres «fighting» spirit, og dere vil ikke gi etter for dem som forsøker å trekke dere ned.  Deres sterke vilje og besluttsomhet vil sørge for at dere kommer gjennom den umiddelbart forestående perioden og dere vil bli rikelig belønnet når dere endelig kan få glede av alle de fremskritt og nyvinninger dere har vært snytt for. Naturligvis vil det kreve tid og planlegging å gjennomføre alle forbedringene, men med hjelp fra deres ekstraterrestrielle venner, vil dere oppleve at det går temmelig raskt.  Så gi aldri opp eller gi næring til den pessimisme som eksisterer mange steder, fordi fremtiden er allerede skrevet og ingen ting kan hindre den i å manifestere fordi, som dere sier, det står skrevet i stjernene.

Tiden har gått fortere og fortere en god stund og dette er et sikkert tegn på at dere befinner dere i en periode av forandring og oppløftelse. Etter hvert som dere fortsetter deres vei inn i de høyere vibrasjonene, kommer freden nærmere, og sakte men sikkert vil alle konflikter ebbe ut inntil de tar helt slutt. Dette kan synes lite trolig for dere, men husk at det er mektige krefter som er deres Voktere, som støtter Menneskerasen, og de vil sørge for at alt skrider frem som det er ment. Krig og tilsvarende ting av lave vibrasjoner kan ikke eksistere i deres fremtid, så dere kan se frem til fullkommen fred og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys
Mike Quinsey.
Website: http://www.treeofthegoldenlight.com/         
Oversetter: LeifPLEASE NOTE NO MESSAGES 31ST MARCH & 7TH APRIL
Because of an unacceptable level of delay and inconvenience from my Post Office Account, I am in the process of changing to a new Server. They informed me that the changeover would take about 14 days, so I will not be sending out a message on the 31st March and 7th April. I am told I may be able to keep my existing Email address, but if not I will inform you of my new one as soon as possible.
Thank you for your support as we get nearer to the time of change, and achieve a peaceful conclusion as we enter the New Age.

Mike Quinsey.

fredag 10. mars 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 10. mars 2017


Mike Quinsey 10. mars, 2017

Dere har blitt fortalt mange ganger at ingen ting i virkeligheten er som de ser ut, ettersom dere har skapt deres egen virkelighet. Den gjenspeiler nøyaktig slik dere har forstått deres egne behov og hvordan dere sett for dere at dere skulle kunne få dekket dem. Dere har også blitt inspirert til å søke etter de beste resultater, hvilket gradvis har beveget dere videre fremover og oppover i et stadig økende tempo. Fremskrittene har selvfølgelig blitt dugelig assistert av at sjeler som har evnet å inspirere dere til høyere og bedre ting, har vært inkarnert på samme tid. Dere har imidlertid alle fri vilje, og valget har alltid vært deres når det kom til stykket, men de som har hersket fra høy posisjoner har ikke alltid gjort beslutninger som har vært til deres beste. Gjennom århundre etter århundre har dere vært utsatt for mange kriger og den medfølgende lidelse og død, som har kommet om igjen og om igjen i årsakens og virkningens hjul.

I den senere tiden har imidlertid det nye bevissthetsnivået blitt tilstrekkelig mektig til å frembringe energier for forandring. Som et resultat av dette har folket latt sin stemme høre og krever en ny vei for Menneskeheten som leder til fred på Jorden. Dere har fått høre om de mange demonstrasjonene mot myndigheter som har en tendens til å ignorere folkets vilje. Disse vil fortsette å finne sted helt til myndighetene lytter til kravene og handler deretter. Dere kan være sikre på at dere, folket, har en enorm makt til å sette i gang forandring, så bruk den på klokt vis, så vil dere høste suksess.

I mellomtiden vil mange forandringer, som vil hjelpe deres vei fremover, bli gjort kjent og mye som har vært holdt skjult for dere med fullt overlegg vil også bli avslørt. Fremskritt frem mot den Nye Tidsalderen vil komme uansett alle de mørke Sjelenes forsøk på å stoppe dem. Det begynner å bli helt tydelig at dere begynner å se svakhetene ved mange industrier som nå synes å ha stagnert, fordi de fortsatt lever i fortiden. I stor grad skyldes dette at de ikke ønsker å gi opp sine lukrative kilder til profitt, men ved så å gjøre hindrer de fremskrittet som ville gi dere langt gunstigere forhold. Forandringer vil komme enten de ønsker det eller ikke, for tiden er kommet for å komme videre og nyte godt av forbedringer og oppfinnelser som vil heve livskvaliteten deres enormt.

Gjennom lekkingen av offisielle dokumenter får dere muligheten til å få et innblikk i informasjon som de hemmelige tjenestene ville foretrekke at dere ikke visste noe om. Lekkasjene avdekker hvordan privatlivets fred blir stadig mere truet ettersom dere blir spionert på mens dere utfører deres daglige gjøremål. Slike avsløringer er mulig takket være modige mennesker dere kaller «varslere», som er beskyttet fordi arbeidet deres er så viktig. De har avdekket nøyaktig hva som har foregått og det er svært viktig at dere får vite dette. Avsløringene viser at de hemmelige aktivitetene har gått altfor langt, mye lenger enn nødvendig, og truer deres soleklare rett til privatliv. Jo mere som blir avdekket, jo mer vil dere kreve en slutt på spioneringen, og med tiden vil dere vinne. I fremtiden, når vibrasjonene har løftet seg, vil det ikke lenger være behov for slike kontrollmetoder.

Ved å visualisere fremtiden gjør dere den til virkelighet, så jo flere mennesker som kjenner sannheten, jo raskere vil den manifestere.  Energien av tankene deres former uopphørlig fremtiden deres, og etter hvert som tiden går, vil det bli av helt avgjørende betydning at dere holder dere på et positivt nivå i den sammenheng. Tanker er virkelige og har alltid skapt deres fremtid, men etter hvert som vibrasjonene blir høyere, vil de bli stadig mer potente.  For eksempel vil dere bli healere ved å bruke deres egen tankekraft og også gjøre enda mektigere ting, og dette er bakgrunnen for at dere mange ganger bruker ordtaket «tro kan flytte fjell».  Faktum er at i fremtiden vil tankene deres gjøre at dere kan utføre øyeblikkelig healing, og med kraften av deres visualiseringer kan dere også replikere¹ ting. Dere skaper faktisk allerede deres egen fremtid, så vær varsomme med hva dere ønsker dere, for det kan bli til virkelighet.

Etter hvert som dere begynner å forstå mer av deres sanne potensial, vil også tankene deres bli mer spesifikke og tydelig målrettet.  Jo mere dere greier å se hvert eneste levende vesen i den Universelle Kjærlighetens perspektiv, jo mer vil dere bidra til harmoni og kjærlighet omkring dere.  Livet vil bli en glede og så tilfredsstillende at dere vil fryde dere over konstant lykke.  At nærværet av andre sjeler som også er av en høyere vibrasjon, er til vesentlig hjelp i denne sammenheng, skulle vel være unødvendig å si. Den syklusen dere akkurat har fullført er kun en blek gjenspeiling av deres sanne virkelighet, men fra nå av vil ting forandre seg til det bedre etter hvert som vibrasjonene øker.

Gjennom tusener av år har dere hatt den ene inkarnasjonen etter den andre hvor dere har blitt holdt nede og forledet til å tro at dere måtte være de høye herskere underdanige. Med den oppvåkningen som har funnet sted i den senere tid, har det imidlertid blitt klart for dere at dere har et mye større potensial, men at det har vært underkuet. Etter hvert som dere får muligheten, vil dere nå gjøre mye raskere fremskritt og oppnå ethvert mål dere sikter mot, uten noen begrensning i for deres ambisjoner.  Naturligvis har utdannelse for stadig flere mennesker gjort at Menneskerasen har kunnet oppnå stadig større og raskere fremskritt.  Med tiden vil dere kunne få «programmert inn» alt dere trenger for de oppgavene dere har valgt å utføre, og således spare enormt med tid.

Derfor er det til beste for dere alle at dere lærer om hvordan menneskets fremtid mest sannsynlig vil utvikle seg, slik at dere kan forberede dere til den vei dere vil velge å gå, uansett hvilken vei dere måtte velge.   Mulighetene er uten grenser og det er også på sin plass å minne dere på at dere vil ha all den tid dere måtte ønske til å oppleve alt dere har planlagt.  Jorden har vært en skole for dem som har aspirert til større ting enn den hadde å tilby og det er alle erfaringene deres som har forberedt dere til den fremtiden dere er ment å ha.

Følg intuisjonen deres som den beste veileder for å utvikle dere videre, for hver eneste sjel er unik og har sin egen vei å følge. Mange av dere vil ha en vei fremover som likner på hverandre og til tider vil dere komme sammen med andre sjeler som likner dere selv. Dere vil til enhver tid få masser av hjelp og trenger ikke bekymre dere om hvordan dere skal greie å gjøre virkelighet av deres ambisjoner.  Sjelene på Jorden er kun kommet et kort stykke på sin utviklingsvei, men vil bli gitt hjelp til å gjøre fremskritt når det det er behov for det, for å komme videre i sin evolusjon.

Så snart dere vet nøyaktig hva dere ønsker dere av livet på Jorden, så vil dere sette fokus på suksess for planene deres og det er ingen grunn til at dere ikke skulle lykkes. Alle sjeler får de samme muligheter til å fortsette sin evolusjon og det er ikke snakk om å mislykkes, for dere får hjelp hele veien.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Website: http://www.treeofthegoldenlight.com/         
Oversetter: Leif
¹ Replikere (engelsk replicate) har jeg valgt å oversette med «replikere», lage en replika av, en perfekt kopi av. Jeg velger å bruke dette ordet fordi vi ofte hører om replikatorer som en del av vår nære fremtid. Replikatorer er en teknologi som lager en eksakt replika av en gjenstand. For eksempel har vi fått vite at mat-replikatorer en periode vil tas i bruk for å overvinne sultenød mange steder i verden, inntil ny infrastruktur og matvareproduksjon kommer på plass.

putin

putin