They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 16. juni 2017

Norsk -- Mike Quinsey 16. juni, 2017.Mike Quinsey 16. juni, 2017.

Oppstigning er garantert og tidslinjen er sterk nok til å bære den frem til fullførelse. Året 2024 er fortsatt det året den er planlagt å skje, men skulle det dukke opp ting som krever endringer, så kan det bli først i 2025. Jeg nevner dette bare slik at dere skal kunne forberede dere på en slik eventualitet. Det er fortsatt meget sannsynlig at en skjellsettende begivenhet vil skje før dette året er omme og den vil ha helt klar sammenheng med de kommende forandringene. Etter hvert som tiden går mister de mørke Sjelene stadig mere av sin evne til å bestemme hvordan ting vil utspille seg i avslutningssyklusen og de vil være ute av veien lenge før de virkelig store forandringene kommer. For øyeblikket vil mesteparten av det som skjer foregå ute av syne for dere, men når det er trygt, vil hendelsene begynne å bli synlige for dere. Dere vil da fryde dere over feiringene og lykken som vil senke seg over Jorden når den tiden kommer.

Vibrasjonene på deres Jord er de laveste i Solsystemet og dette er grunnen til at de føles tunge og ukomfortable for de av dere som løfter vibrasjonene deres til et høyere nivå.  Ting fortsetter imidlertid å forandre seg, for vibrasjonene øker stadig og dere vil finne at når dere bruker energien deres til å løfte dere selv opp, så vil det gradvis bringe subtile endringer inni dere. Noen er likevel et direkte resultat av naturlig progresjon, men et reelt kvantesprang vil komme når dere kan ta i bruk fri energi teknologi. Av nødvendige årsaker vil disse først bli gitt til dem som har det største behovet før det blir gjort tilgjengelig mer generelt. Dette vil være det største fremskrittet dere noensinne har blitt gitt og vil forandre hele måten deres liv fungerer på. I stor utstrekning vil det eliminere all fattigdom og redde Jorden fra ytterligere ødeleggelser ved ekstraksjon av hennes dyrebare ressurser.

Mye av aktiviteten på Jorden foregår i hemmelighet og ute av syne for dere, men når dere ser inn i fremtiden vil det, etter hvert som dere utvikler dere, bli en større tendens til å gå under Jorden hvor det generelt sett anses å være tryggere.  Jordskorpa strekker seg mange hundre kilometer nedover og er på de dypeste nivåene bebodd av Vesener som ikke er av Menneskerasen. Noen av dem har vært på Jorden i hundrevis av år, men husk på at de høyere utviklete av dem mest sannsynlig lever i mange hundre år.  Menneskets livslengde fortsetter å øke gradvis slik det har gjort for en tid, og når vibrasjonen stiger enda høyere vil aldringsprosessen komme til et punkt hvor den vil gå dramatisk langsommere og tilslutt stanse, og dere vil holde dere i moden, men ung alder.  Tankens kraft vil da være det virkemiddel dere bruker til å fremstå akkurat slik dere selv ønsker.

Dette er en tid hvor det er nødvendig at dere har et åpent sinn ettersom så mye av det som vil bli avdekket vil vise at dere har blitt foret med usann informasjon og ført bak lyset i mange, mange år. Det er vel ikke langt fra sannheten at ingen ting i virkeligheten er slik dere har blitt forledet til å tro. Dette avhenger imidlertid av hvilke kilder deres oppfatninger og tro bygger på. Noen er nærmere sannheten enn andre og alt tatt i betraktning frembærer Buddhismen mere sannhet enn de fleste andre kilder.  Imidlertid vil de av dere som har utviklet deres intuisjon kunne ha kommet nærmere sannheten enn andre. Dersom noe føles riktig, så er det sannsynligvis det, men søk om mulig alltid informasjon fra pålitelige kilder.

Selvfølgelig er det noen oppfatninger som er mere misledende enn andre og det må sies at det innen Kristendommen er to som absolutt holder deres evolusjon tilbake.  Først er det den hvor dere har blitt fortalt at dere «sovner» når dere dør og «sover» inntil noe forårsaker at dere våkner opp.  Det er så uendelig lang fra sannheten ettersom dere når dere dør, forlater dere den fysiske kroppen og går inn i eterlegemet deres, som er en eksakt kopi av deres fysiske kropp.  Den er perfekt og fri for de skader og defekter deres gamle fysiske kropp eventuelt har hatt, og den responderer på deres tankers kraft. Dersom dere var gamle av alder da dere døde, kan dere «tenke» dere selv inn i en mye yngre versjon av dere selv om dere skulle ønske det. Karma har dere selvfølgelig med dere og med tiden må dere rydde opp i det.

Den andre misledende oppfatninger er at dere er født i synd og bærer den med dere hele livet. Dere kan imidlertid rydde opp i deres karma når som helst dere måtte ønske og gå inn i en periode av harmoni og balanse.  Dere er så visst ikke skyldig i dere Fedres synder og enhver ubalanse dere får med dere har genetiske årsaker eller representerer gammelt karma.  Det er mulig at dere har valgt å leve med «problemer» dere er født med, rett og slett for at det dere erfarer vil fremme evolusjonen deres.

Husk at enhver opplevelse og erfaring har verdi og pass på å benytte de læringsmulighetene som kommer deres vei, for de vil alle være til beste for deres utvikling. Dersom dere til å begynne med ikke lykkes med å gjøre noe godt ut av deres karmiske læresituasjoner, vil dere alltid få nye anledninger til å greie det. Det viktigste for enhver sjel å forstå, er at ingen ting skjer uten god grunn, selv om deres egen rolle i enkelte tilfeller er å ta del i situasjoner og erfaringer som hjelper en annen sjel i sin utvikling. Alle sjeler befinner seg på en læringskurve og i disse tider er det av avgjørende viktighet at dere er våkne for hva som kommer deres vei og handler ut fra dette. Dette kan synes temmelig komplisert, men dere er ikke overlatt til dere selv når dere møter utfordringer, for Veilederne dere vil alltid «stå til tjeneste». De kjenner dere bedre enn dere selv gjør og er de som best kan gi dere råd.

Året 2024 er fortsatt det året hvor Oppstigningen forventes å skje, men selv om dette kan synes å være langt i det fjerne, så går tiden så raskt at det ikke vil virke lenge i det hele tatt. Så det beste er å rette blikket fremover mot det dere anser som deres mest sannsynlige vei mot Oppstigning og planlegge hvordan dere vil forberede dere til forandringene som kommer.  Når vibrasjonene øker og løfter vibrasjonsnivået på Jorden, vil det bli mye lettere å løse den type problemer dere står overfor i dag.  Det vil bli åpenbart at freden nærmer seg ettersom flere og flere land snur ryggen til krigslignende handlinger og aksjoner fordi de langt foretrekker å gå i retning av total fred.  Den vil komme, og må komme, for om kort tid vil det ikke lenger finnes noen plass for de negative energiene som fører til krigslignende handlinger. Det er allerede gjort en hel del ting for å gjøre verdensfred til virkelighet og mange land har tilsluttet seg en bevegelse som har gjort dette mulig. Hvilken lettelse det vil bli for verdens folk når de vet at de kan bevege seg fritt og i trygg forvissning at freden er kommet for å bli.

Som dere allerede har blitt fortalt, så må dere huske at når ting er i opprør og kaos, så er dette virkemidler for å nå et mål, ettersom den «gamle måten» å eksistere på ikke lenger er akseptabel og må legges vekk. Faktisk ligger en hel rekke ting klare på rekke og rad for å gjøre deres daglige liv lettere og disse kan ikke holdes tilbake stort lenger. Det blir gjennomført en hel rekke tiltak for at ting skal skje så raskt som overhodet mulig, men det er fortsatt en del hindringer som først må ryddes av veien. Mye avhenger også av å få de riktige mennesker ved makten og de nødvendige forandringene foregår for tiden og slik vil det fortsette. De vil bli lagt frem ved proklameringen og introduksjonen av den nye Kongressen, som venter i kulissene på at det riktige øyeblikket skal komme. Det som er helt sikkert er at en hel rekke høyt utviklete sjeler allerede arbeider hardt for å gjennomføre alt som er nødvendig, men som det er med mye slikt arbeid, så vil dere ikke høre noe særlig om det før omstendighetene er gunstigere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 9. juni 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 9. juni, 2017.Mike Quinsey, 9. juni, 2017.
Tiden flyr og venter ikke på noen på sin vei mot Oppstigningen. Men samtidig nærmer vi oss også den tiden da det vil være trygt å frigi en gullgruve av informasjon som har vært holdt skjult for dere i svært lang tid. Et meget stort antall forandringer, som vil forvandle dere og samfunnet deres på meget kort tid, venter på å kunne settes i gang. Den overgangsperioden dere nå er inne i, vil ikke fortsette stort lenger, men vil ende snart ettersom dere har forberedt dere til deres Oppstigning.

Ting har nådd et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake til slik det var før, til det gamle systemet som dere var blitt påtvunget av de mørke Sjelene. Deres kontroll over dere svekkes stadig og de har overhodet ikke noe som en gang likner den makten de pleide å ha. Grupper som leder de mørke operasjonene har fortsatt kommandoen i det nære verdensrommet omkring Jorden, men de har strenge restriksjoner som gjør at de ikke kan ta med sine våpen utenfor Solsystemet. Det blir gjort tiltak på mange områder slik at de ikke vil kunne fortsette sine planer om å dominere det Ytre Rommet, og de Blå Avianerne har fullt overoppsyn med deres fremskritt for å sikre at dere lykkes. De kan vanligvis ikke blande seg inn på noen måte, men har blitt gitt en del dispensasjoner på grunn av sitt nære forhold til dere gjennom historien, samt andre grunner som går mye lengre tilbake enn deres kjente historie.

I deres tid vil sannheten om deres historie som Menneskerasen komme ut og således kunne rette opp alle ukorrektheter i historiebøkene når det gjelder deres evolusjon. Et av de viktigste aspektene gjelder utvilsomt opprinnelsen til de ulike Rasene og deres evolusjon, men også hensikten med livet, som ikke er noen tilfeldig hendelse, men en del av de nødvendige erfaringer dere må gjennom for å sikre deres fortsatte evolusjon. Det er nødvendig at dere innser at dere ikke er kroppen deres, men en sjel som erfarer alle aspekter av livet, i de ulike Rasene, alt etter hva dere har behov for. Målet er alltid å komme videre i sin evolusjon, til et punkt hvor dere ikke lenger trenger å forbli i de lavere vibrasjonene, men kan bevege dere inn i Lysets riker hvor ingen ondskap finnes.

Gi aldri etter for den negativitet som foregår omkring dere, men vær simpelthen en betrakter. Og dersom deres hensikt med livet er å være et godt eksempel for andre, så hold dere godt innenfor deres egne auriske vibrasjoner hele tiden. Auraen deres er deres beskyttelse mot negative energier, så unngå alle handlinger som kunne bringe dere ut av følelsesmessig balanse, som for eksempel sinne. Det er kjent at negative entiteter i ekstreme tilfeller kan gå inn i auraen deres hvis den er skadet og kan skape problemer ved å påvirke deres tanker og handlinger.  Dette kan for eksempel resultere i at dere utfører negative handlinger som normalt ville være stikk i strid med deres vilje. Besettelse forekommer sjelden, men det er like fullt fornuftig å være klar over risikoen.

Det er aldri for sent å løfte seg opp over de aksepterte nivåene som folk generelt forholder seg til. Når dere først fatter kraften i den Uforbeholdne Kjærligheten og kan se andre som Ett med dere selv, vil dere ikke finne det vanskelig å leve deres liv i samsvar med dette. I stedet for «dem og oss» vil dere forstå at den fysiske kroppen bare er et hjelpemiddel dere anvender for å kunne oppleve og erfare i det «stofflige Univers». Således er det at alle sjeler opplever og erfarer sammen og handler unisont for å oppnå dette. Dere har tross alt levd mange liv og gitt dere selv uttrykk både som Mann og Kvinne alt ettersom hva dere hadde behov for å lære.  Dere har levet som en som praktiserte en spesiell religion, eller dere kan i stedet ha valgt å være ateist. Det spiller ingen rolle hvordan dere gjør fremskritt i deres utvikling så lenge det er på en vei som øker deres forståelse av sannheten, og dette er alt dere tar med dere fra det ene livet til det neste.

Å lykkes i sin utvikling betyr ikke at man må holde seg på en forutbestemt vei, men at hver eneste ting dere opplever og erfarer fører dere videre mot den hele sannheten. Til sist vil dere etter all sannsynlighet velge deres egen vei for å fremme deres evolusjon. Dere vil nå et punkt hvor dere ikke lenger behøver å være del av en gruppe og således helt kunne bestemme deres egen fremtid. Dersom dere har behov for hjelp, vil dere alltid bli ledet mot noen som har den kunnskapen dere trenger. På Joden finnes det så uendelig mye ukorrekt informasjon som blir presentert som sannhet, men etter hvert som dere utvikler dere, vil dere bli i stand til å skille dette fra det som er sant.

Å leve i henhold til deres overbevisning mens dere fortsatt er på Jorden, kan være vanskelig ettersom få mennesker vil forstå deres ståsted og mange ikke vil være i stand til å akseptere det. Det beste er derfor bare å snakke om det når temaet kommer opp i normal konversasjon og gi bare så mye at det tilfredsstiller den involverte personen. For mye informasjon kan få folk til å «stenge av» og det kan hende det er langt utenfor det de greier å forstå. Men dere kan være helt sikre på at når en person er rede til det, så vil de «finne» noen som kan hjelpe dem videre på sin vei. Det er naturligvis også mulig at «feil» person krysser deres vei, men det kan være en test for å sikre at dere har ervervet evnen til å skille sant fra usant.

Naturligvis spiller Veilederne deres en viktig rolle i deres evolusjon, men de tvinger seg ikke på dere med mindre dere har bedt om hjelp, eller at det er livsviktig. De er fullt klar over livsplanen deres og gjør sitt ytterste for at dere skal holde dere til den. Dersom dere gjør ukorrekte beslutninger vil de ikke gripe inn, men kan hjelpe dere gjennom å begrense resultatet av dem. De setter seg ikke moralsk til doms over det dere gjør, fordi det er ikke hensikten med deres nærvær, men de vil prøve å påvirke dere til det bedre spesielt fordi de kjenner deres livsplan. Etter hvert som dere kommer videre i deres utvikling, kan det tenkes at dere trenger en ny veileder med større erfaring som passer for deres behov, og da vil det skje en utskiftning.

Som dere forstår, betraktes evolusjonen deres som ekstremt viktig og det nedlegges mye arbeid for å sikre at hver liv blir så produktivt som overhodet mulig. Tross alt har dere blitt gitt en livsplan som passer akkurat til deres behov og før dere inkarnerte hadde dere vært god orientert om den og gått med på å gjennomgå disse opplevelsene og erfaringene. Av dette følger at også deres venner har sine egne livsplaner, som inkluderer dere, og dere kan spille en viktig rolle i hverandres livsplaner. Sannsynligheten er at dere har vært sammen i mange tidligere liv, sågar i mange forskjellige forhold og relasjoner. Naturligvis kan dere også ha mer forbigående forhold som kommer og går uten at de har noen særskilt betydning.

Ekteskap og liknende relasjoner er de viktigste periodene i livene deres, og dette gjelder også for de som ikke fungerer, for de impliserer ganske enkelt at dere hadde behov for den typen erfaring. Positivt karma er noe dere kan vinne når som helst og i særdeleshet når det har involvert noen dere ikke kjenner. «Den ene tjenesten er den andre verdt» og dette er sant fordi det er slik at hva dere gjør mot andre – eller for andre, alltid kommer tilbake til dere før eller senere og dere kan faktisk ta med dere karma fra ett liv til et annet. Dere kan være helt trygge på at ingen livsopplevelser eller erfaringer er bortkastet selv om det utvendig sett kan se slik ut. Når dere forstår hvordan det hele fungerer, kan dere gjøre mye mere ut av livet deres og arbeide for å oppnå et tilfredsstillende sluttresultat.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys
Mike Quinsey.


tirsdag 6. juni 2017

Norsk -- Mike Quinsey 2. Juni, 2017.

Mike Quinsey 2. Juni, 2017.
Ting utvikler seg på en bra måte og Illuminati kan ikke lenger diktere Menneskehetens utvikling på vei mot Oppstigning eller forhindre at den skjer. På samme tid har mange aspekter av forberedelsene til den blitt fullført, inkludert det presserende behovet for en ny Kongress i USA, som er klare til å ta over det øyeblikk den nåværende oppløses.  Som dere vel kan forestille dere, så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår med å tøyle og stanse aktivitetene til disse hemmelige gruppene som arbeider for å skape en En-stats Union. Dette vil ikke bli til virkelighet ettersom Illuminatis makt ikke lenger kan diktere deres fremtid.  Kanhende er Menneskehetens fremtid det dere er mest bekymret for, men dere kan være forsikret om at den er i trygge hender.  Straks de virkelige forandringene begynner å skje, vil dere innse at Lysets Styrker har lagt ned hele fundamentet for at NESARA kan proklameres.  I det rette øyeblikk, og da handler det først og fremst om deres sikkerhet, vil dette skje, og derfra og videre vil fordelaktige forandringer komme i rask rekkefølge.

Så dere kan trygt fortsette med deres daglige aktiviteter i trygg viten om at mektige krefter har overoppsyn med deres liv, inkludert de blå Avianerne.  Deres tallrike skip er plassert rundt om i Solsystemet for å sikre at ingen andre entiteter får mulighet til å blande seg inn i deres evolusjon. De er meget høyt utviklete Vesener og overvåker nøye det som skjer på Jorden for å sikre at dere blir gitt enhver mulighet til å fullføre livsplanene deres og hjelpe Moder Jord med hennes egne forandringer. Resultatet vil bli en vellykket periode av forandringer som vil sikre at både dere og Jorden er klare til å stige opp. Følgelig er det mange av dere som lever et hektisk liv og møter mange av deres siste utfordringer, for å få ryddet opp i gammelt karma som dere har med dere. Naturligvis er dere ikke alene når dere forbereder dere til Oppstigningen og dere vil bli veiledet på en slik måte at dere vil bli gitt enhver mulighet til å lykkes.

Når dere først har kommet så langt, se dere dere ikke tilbake, men hold fokus på fremtiden, for dette er den viktigste tiden dere noensinne vil stå overfor. Dersom dere rett og slett kan greie leve i nuet og ta ting etter hvert som de kommer, uten å forvente noe forutbestemt resultat, vil dere finne veien inn i deres «nye» Høyere Selv. Bekymre dere imidlertid ikke dersom dere ikke er i stand til å gjøre spranget inn i de høyere vibrasjonene nå, for når det rette øyeblikket kommer, så vil de skje for dere.  Hver enste sjel har tallrike hjelpere og dette illustrerer hvor viktig deres evolusjon blir ansett å være. Dere er svært spesielle sjeler selv om dere selv ikke kan begripe hvordan det kan være slik, så bare hold fokus rettet fremover og ta ting etter hvert som de kommer. Alt skrider frem i god orden, til tross for det tilsynelatende kaos på Jorden. Alt liv har muligheter til å gjøre fremskritt og er i sannhet involvert i forberedelsene til forandringene som er uunngåelige og som det ikke finnes noen vei utenom. 

Med tiden vil dere komme til å forstå hvor mektige dere i virkeligheten er og allerede nå er det noen som begynner å sanse at de har makten til å bestemme sin egen fremtid. Dere blir det dere tenker og dere har uten tvil opplevd ting gjennom livene deres som vil gjøre dette helt klart. Så allerede nå bør dere utvise forsiktighet med hensyn til hvilke tanker dere gir energi til. De er virkelige og vil slå tilbake på dere på et tidspunkt for å gjennomføres eller forandres. Heldigvis er det slik at etter hvert som dere utvikler dere, så vokser også evnen til å ha kontroll over tankene deres, men jo snarere dere tar ansvar for dem, jo lettere vil det bli. Det målet dere bør sette dere nå, er å eliminere alle negative tanker fra deres sinn eller i det minste unngå å investere energi i dem og således gi dem kraft slik at de materialiserer.  Dette kan utvilsomt høres vanskelig ut når dere er midt oppi alle deres daglige utfordringer, men disse er til for at dere skal lære og erfare og er i realiteten en snarvei til suksess. Gjør deres beste og vit at dere aldri vil bli kritisert eller straffet for at dere prøver å gjøre det bedre.  Alle erfaringer har verdi og ingen ting er bortkastet, så uansett hva dere går gjennom, så forsøk å se de positive aspekter av det.

«Hvor kommer vi fra» er en tanke som dukker opp i de fleste mennesker og svaret er meget enkelt: dere kommer fra Gudskilden som Gnister av Lys og dit vil dere vende tilbake når deres lange reiser er over. Dere spør kanskje hvorfor det er slik og det er fordi Gud sendte dere alle ut for å lære og erfare slik at Gudskilden kunne utvikle videre seg som et resultat av dette. Dere spør om dette er slutten på reisen deres og svaret er at dere etter all sannsynlighet vil bli sendt ut igjen for å lære og erfare enda mere.  Dere er udødelige, så dere vil for alltid være bevisst deres Selv som en del av Gud.  Utvilsom kunne det sies mye mer om dette, men for øyeblikket trenger dere bare å vite at fremtiden deres er sikret. Det som er aller viktigst akkurat nå er å utvikle dere videre slik at dere aldri mer trenger å oppleve de lavere riker. La dere løfte opp i Lyset og fryd dere over harmonien og skjønnheten i det perfekte. Det er der dere en gang kom fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som var fanget i de lavere vibrasjonene.

Mennesker finner det vanskelig å ikke «blande seg inn i» andre folks liv fordi egoet tror det vet best. En må huske på at også den andre sjelen har sin egen livsplan, men likevel vil folk prøve å fortelle andre hvordan de burde leve sine liv. Hjelp og assistanse er velkommen og behov for, men ofte vil en sjel foretrekke å takle sine utfordringer på sin egen måte.  Dette er et følsomt tema å ta opp fordi hver enkelt sjel ser ting på sin måte og den kan være ganske forskjellig fra deres. Tilby deres hjelp, for all del, men trekk dere tilbake dersom den ikke blir tatt imot, ellers kan dere uforvarende bli involvert på måter som ikke er til deres eget beste. Imidlertid er det slik dere, at i samsvar med deres egen grad av forståelse, kan dere bli veiledet inn i situasjoner hvor nettopp deres hjelp vil være ideell og akkurat det som trengs.

Maksimet om at dere burde behandle andre slik dere selv ønsker å bli behandlet, treffer spikeren på hodet. Det betyr at du ikke ber om noen belønning når du lever slik, men likevel bringer dette sin egne belønning.  Hver eneste vennlige handling dere gjør løfter vibrasjonene deres opp, og dette er nettopp hva dere ønsker når dere lever livet med tanke på Oppstigningen. Det er en fantastisk følelse å kunne leve hver eneste dag i harmoni med alt annet og ikke bli foruroliget eller stresset av hendelser som skjer omkring dere. Faktum er at deres blotte nærvær hjelper til å skape ro og folk vil føle seg bedre når de er sammen med dere. I dagliglivets ståk og støy kan ofte nervene bli frynsete, men deres energi kan gjøre en positiv forskjell. Undervurder aldri tankens kraft, for i slike situasjoner kan den skape fordelaktige forandringer.

Historien deres fra urgamle tider blir omskrevet som resultat av funn som er gjort i Antarktis, og i den senere tid handler de viktigste om Menneskerasen. Det er blitt åpenbart at Mennesket har utviklet seg i mange ulike former som opprinnelig ble bragt til Jorden for mange tusener av år siden og bevis for dette har man funnet under kilometertykk is.  Det har også blitt klart at Mennesket har levd og erfart i mange ulike former, men helt klart menneskeliknende av utseende. I nyere tid ble deres nåværende sivilisasjon bragt hit til Jorden fra ulike planeter for å fortsette sin evolusjon og dette forklarer hvorfor dere har distinkte Raser som er forskjellige fra hverandre. Å lære å omgås hverandre og respektere hverandres tro og oppfatninger har skapt mye friksjon, sågar kriger, men selv etter mange år har freden ennå ikke kommet til Jorden.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer Kjærlighetens og Lysets energier i seg.

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

putin

putin