They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 12. mai 2017

Norsk -- Mike Quinsey 12. mai, 2017.Kjære venner, jeg kommer til å ta to uker fri for å besøke mine sønner i vakre Devon. Mitt neste budskap kommer derfor 2. juni.  Jeg ser frem til en hyggelig pause hvor jeg kan slappe ordentlig av.

Resten av året tegner til å bli meget interessant og på slutten av året burde de første store kunngjøringene komme.

Jeg ønsker dere en aldeles strålende sommer – i Lys og Kjærlighet.

Mike

Mike Quinsey 12. mai, 2017.

Ting virker som om de negative kreftene er i ferd med å bli drevet ut av sine underjordiske gjemmesteder og ikke lenger er i stand til å opprettholde global kontroll. Utrenskningen vil fortsette helt til de ikke lenger representerer noen trussel mot Menneskeheten og dette gjør at Lysets Styrker får stadig større kontroll. Det kan bare være et spørsmål om tid før de mister sin kontroll over nyhetskildene og det vil føre til at det mulig for sanne nyheter å komme ut.  Frem til nå har dere vært nødt til å saumfare Internett for å finne sanne nyheter, samtidig som mange nettsider forer dere med usann informasjon. Dersom dere imidlertid har funnet de nettstedene som er pålitelige, så vil dere i det minste ha en rimelig idé og hva som i virkeligheten foregår.

Så mye nyheter venter på å kunne publiseres og dette vil dekke viktige ting som har skjedd i de siste sytti årene omtrent, men som har blitt holdt skjult for dere. Generelt vil de fleste mennesker bli ikke bare forbauset, men sjokkert over å få vite at sannheten har vært holdt skjult for dere så lenge. Illuminati har hindret dere i å komme videre i deres evolusjon samtidig som de har “stjålet” pengene deres for å finansiere sine egne enorme hemmelige prosjekter.  Det er ikke bare fri energi som umiddelbart ville ha løftet livskvaliteten deres enormt, men også avanserte teknologier som mat-replikatoren. Med ett slag ville disse to teknologiske fremskrittene ha løftet alle mennesker ut av fattigdom og sult. Fortvil imidlertid ikke, for det vil ikke være lenge før forandringer som vil gagne alle vil bli introdusert og dere vil forstå at Lyset har full kontroll.

Illuminati er fullstendig hensynsløse og skyr ingen midler for å holde på makten, men nå står de overfor en motpart som de overhodet ikke kan måle seg med. Samtidig som ting utvikler seg stadig raskere og mange prosjekter som vil være til enorm glede for alle mennesker er i full gang, blir det gjort forberedelser til den den tiden kommer at de kan kunngjøres. Deres hoved-tidslinje er sterk og fører til Oppstigning og det kan bekreftes at ingen ting nå kan hindre den å manifestere fullt ut. Det ser fortsatt ut til at store og viktige begivenheter vil bli kunngjort og iverksatt før året er omme. Det er helt sikkert at det blir gjort fremskritt som vil gjøre det mulig for Lysets Styrker å nå sine mål og sette ting i gang temmelig snart.

Men på samme tid hersker tilsynelatende kaos i mange deler av verden når de nye energiene hvirvler opp ting til de kan finne fredfulle løsninger.   Det foregår en utsortering og alt som er av lavere vibrasjoner vil måtte løfte seg, ellers finnes det ingen plass for dem på de nye vibrasjonsnivåene, hvor de simpelthen ikke kan eksistere. Dere nærmer dere imidlertid raskt dette vendepunktet og fra da av lyser en fredfull fremtid fremfor dere. De sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil føle seg stadig mer utilpass og urolige og til tider være ute av stand til å finne seg til rette med det som skjer, fordi de ikke har noen forståelse for at ting kan være annerledes. Deres virkelighetsoppfatning kan ikke fatte hva som ligger bakom forandringene og i mange tilfeller har de liten eller ingen interesse for det. Deres behov vil imidlertid også bli tatt hensyn til og når den tid kommer vil de velge en annen vei som er passende for deres videre evolusjon.

Dere trenger aldri frykte for dem som ikke har nådd deres forståelsesnivå.  Alle vil befinne seg på eksakt riktig sted og annerledes kan det ikke være ettersom dette avgjøres helt presist av deres individuelle vibrasjoner. Så alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der hvor de kan fortsette sin læring og utvikling i et tempo som passer dem.  Det ville ikke være noen gevinst eller nytte av å gå til et høyere vibrasjonsnivå før dere er klare til det og har kommet dit gjennom deres egen utvikling. Jordelivet kaster en del tøffe utfordringer foran dere og disse er de som kan hjelpe dere til å erfare og lære det dere trenger på deres vei mot Oppstigningen. Det er verdt å gjenta at dere aldri vil bli stilt overfor oppgaver som er mer enn dere kan klare.

Praktisk talt hver eneste dag vil det dukke opp anledninger, unnsatt hvor små de måtte være, til å løfte vibrasjonene deres opp. Utfordringen er å holde dem der slik at dere kan fortsette å høyne dem hele tiden. Noen ganger kan det være små ting som kan bety så mye for en annen person, så som et vennlig ord eller en hjelpende hånd som får dem til å føle seg verdsatt og ønsket. Gode gjerninger koster dere som oftest ingen ting, men til tider kan dere kanskje gi et pengebeløp for å hjelpe dem som er i nød, og dersom alle hjalp hverandre på denne måten ville fattigdom snart være slutt. At rikdommene i verden ikke har blitt fordelt til alle, sammen med Illuminatis handlinger, har ført til at verdens rikdommer er i hendene på en liten minoritet mens millioner mennesker knapt har det de trenger for å overleve. Disse tilstandene vil endres ganske snart og re-valueringen av landenes myntenheter vil være et langt skritt på veien til å bringe en rettferdig fordeling av verdens rikdommer.

Menneskerasen er sterke folk som resultat av at de var vokst opp i den tøffeste sivilisasjonen. Mange har viet seg fullstendig til sine oppgaver og skaper suksess på grunn deres ubøyelige vilje til å overvinne hindringer. Fremskrittene har skjedd raskt og alle erfaringene har kommet alle til gode. Mange finner det fortsatt vanskelig å forstå den faktiske virkeligheten de lever i og tilbringer liv etter liv med å lære det de trenger å lære. Hjelp blir alltid gitt, men aldri pådyttet noen. Husk at fri vilje er hellig og må respekteres av alle sjeler og det er grunn til bekymring nå dette blir ignorert. Men de som ignorerer den vil måtte gjennomgå de karmiske læringsutfordringer som følger som konsekvens av deres handlinger.

Der hvor det finnes nære relasjoner og familiebånd, kan det generelt antas at disse vil fortsette, uansett forandringer som endetiden fører med seg.  Tidligere liv viser at de bytter roller fra den ene inkarnasjonen til den neste, slik at de kan utvikle seg sammen. Dere inkarnerer som begge kjønn skiftevis, slik at balansen opprettholdes gjennom en rekke liv, men naturligvis kan det være situasjoner som involverer karma. Dere kan være trygge på at de Høyere Vesener som har det overordnete oppsynet med utviklingen deres, kan se det store bildet og har absolutt kontroll på det hele. Så da kan dere forstå at ting skjer på et kontrollert vis, uansett hvordan det yre sett kan fortone seg. Fri vilje blir fortsatt holdt hellig og dette er tilfredsstilt ved at den er inkorporert i folks livsplan, og således ikke har noen innvirkning på den overordnete planen for deres evolusjon.

Hold øynene festet på deres egne umiddelbare mål slik at dere fortsetter å lykkes, uten å bli distrahert av ytre hendelser.  Når dere vet at dere snart er hjemme nå som syklusen nærmer seg sin ende, skulle dette gi dere den styrke dere trenger til å fullføre på en vellykket måte. Og tenk på de feiringene som vil komme og hvor deilig det er å vite at alt er vel og at de negative kreftene ikke lenger kan blande seg inn.

Dersom der har mulighet til det, hjelp dem som føler seg totalt forvirret eller føler at mektige forandringer er i ferd med å skje, men prøv å ikke overvelde dem med detaljer og gi bare så mye som dere tror de er i stand til å ta imot. De fleste sjeler er sensitive for forandringer og skjønner at noe er i ferd med å skje, men er ute av stand til å forstå hva som foregår. Det viktigste poenget å formidle er at det er i ferd med å skje forandringer som er til beste for alle og at det er ingen ting å frykte.  Menneskerasens fremtid er i trygge hender og etter at Jorden har blitt renset og fornyet, vil en ny og vidunderlig æra begynne.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

fredag 5. mai 2017

Norsk -- Mike Quinsey 5. mai, 2017.


Mike Quinsey 5. mai, 2017.

For hver dag som går kommer dere nærmere det punkt hvor de mørke Sjelene har mistet tilstrekkelig makt til at en total omlegging av pengesystemet deres blir mulig. For øyeblikket foregår det mye aktivitet for å fjerne dem som gjemmer seg inne i Jorden, som nå får klar beskjed om å overgi seg eller bli utslettet. Deretter kan forandringenes fokus rettes mot å fjerne våpnene deres som er utplassert i Rommet, slik at det blir trygt for besøkende skip å lande på Jorden. Alle dette er nødvendig for at den Nye Tidsalderen kan introduseres trygt og uten forsinkelser. Vær trygg på at forberedelsene til denne tiden har pågått i meget lang tid og så snart “hindringene” er fjernet vil det bli virkelig fart i begivenhetene og forandringene. Forandringene skulle ha kommet for lengst, og de er unngåelige, og om noen få år vil dere allerede være i full gang med å forvandle samfunnet deres.

Dere er nå inne i en tid hvor dere må mestre å ha kontroll over følelsene deres og ikke tillate at negative tanker å slippe inn. Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er å forholde seg rolig med hensyn til det som skjer på Jorden, som til tider kan være foruroligende. Dette vil være de siste ytre tegn av betydning på reaksjonene til dem som ikke forstår at en opprenskning må skje før det nye kan introduseres.  Forandringene i vibrasjonene vil gjøre dem urolige de som ikke kan akseptere dem eller er ute av stand til å forstå hva det er som skjer. Inntil Pressen blir fri er det vanskelig å formidle sannheten til alle mennesker og de som fortsatt er under Illuminatis kontroll vil fortsette å være forvirret. 

I tider hvor det er vanskelig å skjønne hva som skjer, la intuisjonen lede dere og når ting synes uklare eller dere ikke finner noen mening i det som skjer, forsøk å se de underliggende grunnene og se etter hvilke positive resultater de kan skape. Forstå at dere selv, på samme måte som alle andre, kan bidra til å skape hvordan fremtiden arter seg og dette er fri vilje i virksomhet. Faktum er at dere er mye mektigere enn dere evner å begripe og etter hvert som vibrasjonene deres øker, vil dere forstå at tankene deres faktisk er skapende. Sannheten er at dere må lære dere å ha kontroll over dem. Dette vil komme naturlig, så bekymre dere ikke dersom dere, på deres nåværende nivå, ikke greier å hindre strøtanker å dukke opp hos dere. Dere vil imidlertid bli positivt overrasket over hvor fort dere vil tilpasse dere de høyere vibrasjonene.

Noen av dere vil kanskje spørre om hvorfor en sjel trenger å oppleve de lavere vibrasjonene og det enkle svaret er for å utvikle seg under forhold hvor erfaringer kan gjøres raskere enn noe annet sted. Det kan være en meget tøff og krevende reise, men dere blir gitt all mulig hjelp for å lykkes. Dere kan selvfølgelig reise langs den veien dere selv har valgt, i akkurat i det tempoet som passer dere, og Veilederne deres vil se til at dere ikke blir overbelastet. Tross alt skjer allting i “nået”, så dere kan utvikle dere i deres eget tempo. De fleste sjeler ønsker muligheten til å øke farten i evolusjonen sin velkommen, men noen har prøvd å oppnå aldeles for mye i løpet av et liv.

Med vitende og vilje har dere blitt holdt på et nivå hvor dere ikke har vært klar over hvordan dere kunne greie å stige opp. De mørke Sjelene hadde planlagt å holde dere som i et fengsel slik at de kunne gjøre dere til sine slaver, og så langt har de lykkes med det. Imidlertid har mange greid å løfte vibrasjonene sine tilstrekkelig til at de har maktet å bryte ut av de begrensningene de hadde blitt innpodet og påtvunget, og de kan nå se frem til Oppstigningen. De høyere riker av Lyset kaller på dere i det fjerne og det vil ikke være lenge før dere vil begynne å ta steg som vil ende med at dere blir Galaktiske Vesener. Imidlertid må det understrekes at dere fortsatt har en lang vei å gå før dere kan nå et så høyt nivå, men dette er den vei dere har valgt for deres evolusjon.

Sannheten vil til slutt bli avdekket for dere, men i et tempo som ikke vil overvelde dere fullstendig. Veldig lite er slik dere har blitt forledet til å tro, men vær sikker på at det finnes en Gud, den vidunderlig strålende Kilden til Alt Som Er. Dere er udødelige og skapt i Guds bilde i den forstand at dere har det fulle potensial til å kunne bli Ett med Gud. Mennesket har blitt gitt fri vilje for å kunne gjøre erfaringer etter eget ønske, men med dette følger også ansvaret for alle handlinger dere gjør.  Å vite dette hjelper dere å forstå hvorfor dere har reist gjennom dualiteten. Imidlertid kan dere være helt sikre på at dere, før dere bestemte dere til å våge et liv på Jorden, var fullt informert om de utfordringene dere ville møte med hensyn til “å finne veien tilbake til Gudskilden.” Gud sendte alle Sjeler ut for å oppleve og erfare slik at Gud kunne lære mer om det Han hadde skapt. Det sies at “Gud puster Inn og Gud puster Ut” og dere kan ta dette i betraktning på reisen utenfor Gudskilden.

Religion er den veien mange som har behov for en lærer til å vise dem veien velger, men det er ofte en vanskelig vei å følge ettersom det er Menneskenes versjon av Sannheten. I virkeligheten er det hele meget enkelt og dekkes utmerket av begrepet “gjør mot andre som du ville ha gjort mot deg selv”. Det betyr å behandle alle som dine likeverdige – dine Brødre og Søstre. I den verden dere nå opplever er det kanskje vanskelig å leve opp til et slikt løfte, men ved å gjøre deres beste skaper dere en vei i Lyset som til slutt vil lede dere frem til suksess.  Universell Kjærlighet gjør ingen forskjell mellom den ene og den annen sjel, fordi alle gjør erfaringer på sitt eget vis og etter sitt eget valg. Imidlertid havner Mennesket noen ganger i vanskeligheter og mister kontakten med sitt Høyere Selv, men blir hjulpet til å løfte seg opp igjen og blir aldri overlatt til seg selv på veien de går, og Gud er aldri mer enn en bønn unna. 

Når dere først blir et Høyere Vesen, vil vibrasjonene deres ha blitt så høye at dere ville kunne ha en fullkommen kropp som vil vare i mange hundre år. Dette kan forklare dere hvordan St. Germain har dukket opp mange steder på Jorden i løpet av de siste tre hundre årene eller så. Han har blitt sett ved mange forskjellige anledninger og viser aldri antydning til aldring. Forestill dere å kunne utføre deres åndelige arbeid over så lang tid og være en mentor for sjeler for å hjelpe dem å utvikle seg gjennom en serie av liv på Jorden. St. Germain dukket sågar opp i forsamlingen hvor den Amerikanske Frihetserklæringen ble underskrevet og gjorde en helt avgjørende innsats i utformingen av teksten. Han har alltid vært uhyre interessert i Menneskehetens evolusjon og fremskritt og har brukt sin innflytelse til å holde dem på rett vei.

Med tiden vil dere lære meget raskt om deres sanne fortid og hvor fremtiden vil ta dere. Det er en spennende tid og for mange av dere er deres lange reise snart over og en vidunderlig fremtid skimrer i det fjerne. Det er så mye dere skal lære om for å rette opp alt som har med historien deres å gjøre. I virkeligheten vet dere svært lite om Jordens historie og deres rolle i den, selv om dere har fått enkelte glimt av tiden før Atlantis. Hver periode viser at utviklingen er syklisk og at hver Solare Syklus har endt opp med en renselse av Jorden. Denne tiden er ikke noe annerledes og en ny syklus vil begynne om kort tid for de sjelene som har behov for å fortsette sin evolusjon i de lavere vibrasjonene. De som skal stige opp beveger seg inn i høyere vibrasjoner hvor ingen ondskap kan eksistere og de kan nyte en fredfull og kjærlighetsfull tilværelse.

Hold fokus på alt som er i harmoni og av de høyere vibrasjoner, så vil dette sikre at dere er klare til Oppstigning.   

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energien av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif


putin

putin