They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 28. april 2017

Norsk Mike Quinsey 28. april, 2017.Mike Quinsey 28. april, 2017.

Det foregår mye aktivitet i Antarktis og det blir gjort oppdagelser som vil endre deres historie som knapt kan sies å dekke Menneskets sanne utvikling. Det er gjort interessante funn av kroppene til ekstremt høye Vesener, som har blitt dypfryst der de var da frosten overrasket dem. De kom fra en periode for mange, mange tusen år siden og det var ikke meningen at dere skulle få se dem. De som har kontrollen i verden, kontrollerer også hva som skjer i Antarktis og ønsker å holde dere i mørke og holde hele sannheten for seg selv.  Det finnes imidlertid også dem som kjemper for at hele sannheten skal avdekkes så alle får vite om det og dette vil antakelig skje dersom disse får det slik de ønsker. Når det kun er et lite antall år før Oppstigningen finner sted, så er det en viss hast med å få sannheten ut slik at alle kan se den. Hele historien deres må skrives om og dere har krav på å få vite fakta, og de kan ikke holdes tilbake stort lenger.

Denne tiden er en prøvelse for de fleste mennesker, spesielt for dem som i liten grad kjenner til sannheten. De roper til Gud og ber om å bli tatt bort fra de prøvelser de opplever, uten å vite at disse er nødvendige for evolusjonen deres. Dette gjelder for alle, over alt, og for mange er dette deres siste liv i de lavere dimensjonene og dette er grunnen til at det kan være så krevende. Imidlertid er det slik at de vanskeligste periodene på Jorden er de som gir de beste mulighetene til å gjøre seg ferdig med mye karma slik at man kan komme seg videre til en høyere dimensjon.  Uansett hvilket nivå man måtte befinne seg på, så er dette tider med enorme muligheter som kan løfte dere stadig videre opp. Som alltid følger Veilederne deres nøye med på hvordan det går med dere og gjør så mye de har lov til for å hjelpe dere å lykkes. Kall på dem når dere føler behov for deres hjelp og det er oftere de kan hjelpe dere enn at de ikke kan.

Mange vise og høyt utviklete sjeler har inkarnert i denne tiden for å være mentorer for dem som er i ferd med å stige opp. Deres erfaring vil hjelpe dere å lykkes med å kunne stige opp eller fremme deres forståelse slik at dere i det minste gjør store fremskritt.  Dere vil finne at mange unge sjeler i realiteten er vise, gamle sjeler, som kommer inn i livet deres for å gi dere kunnskap som kan sette dere på veien mot sannhet. De fremviser som regel stor kunnskap og forståelse allerede i ung alder og av den grunn bør dere ha ørene åpne og lytte til dem.

De mørke er selv i ferd med å skape de omstendighetene som vil føre til deres fall, på grunn av at alt de gjør er for selv å bli rikere og få mere makt.   Det disse gjør kan imidlertid ikke måle seg med sjelene som er av Lyset, som er immune mot deres negative energier. Like tiltrekker like, så såfremt dere er tro mot Lyset, så kan ikke de lavere energiene røre dere.  Selvfølgelig vil dere bli bekymret at de mørkes handlinger, som inkluderer drap og mange andre fordervete handlinger, men dere må være våkne så dere ikke lar dere dra ned av dem.  Husk på at dere tiltrekker dere nøyaktig det dere gir energien deres til, så vær bevisste på hva dere tenker eller hvordan dere reagerer med hensyn til negative situasjoner som dere får vite om. Menneskene har en tendens til å la seg bli involvert i andre folks liv, hvilket er helt fint, forutsatt at de vet hvordan de skal unngå å bli emosjonelt involvert. Livet kan til tider høres vanskelig ut, men ved å holde fast ved deres sterke ønske om å handle ut fra kjærlighet for deres medreisende på Jorden, så burde det være tilfredsstillende og en enkel seilas.

Generelt søker mennesker å være “velstående” og mange gjør seg fortjent til dette gjennom hardt arbeid. Det blir derimot mer ekstremt når penger blir en gud for dere og dere søker rikdommer som slett ikke er nødvendige for at dere skal ha et godt liv. Stor rikdom er en utfordring fordi den må brukes til beste for alle mennesker og ikke på egoistisk vis til selvforherligelse. Likevel er det slik at et lite antall mennesker eier 95% av verdens rikdommer, mens millioner lever fra hånd til munn uten noe sted å bo eller anstendige sanitærforhold. Noe har gått skikkelig galt og denne akkumuleringen av rikdom har gått på bekostning av en rimelig levestandard for alle mennesker. Disse problemene vil imidlertid bli tatt tak i meget snart og vil ha blitt rettet opp før vi kommer til endetiden.

I og med at dere har blitt gitt fri vilje, er dere selv arkitektene for deres egen virkelighet. Imidlertid utøver de som hersker en mye større grad av makt, men siden dere lever i et demokrati, så er det mulig for dere å la deres mening bli hørt. Når dere har gått til valg og avgitt deres stemme, gir det dem som har det administrative ansvar for livene deres autorisasjon til å påvirke slik at fremtiden blir fordelaktig for dere alle. For eksempel har dere fått fordelene av nye måter å gjøre ting på og oppfinnelser som har høynet levestandarden deres. Imidlertid har dere ikke blitt gitt slike ting som fri energi som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen og gjort livet dere mye mere komfortabelt. I stedet har dere blitt holdt i en teknologisk “bakevje” hvor livet kan være et slit og et slep og mange mennesker ikke har nok til å overleve. Dette kan ikke fortsette stort lenger og det blir allerede gjort tiltak for å fjerne de hindringene som står i veien for total forandring til det bedre.

Dere, folket, sender ut kraftfulle tanker som skaper en ny tidslinje som løfter dere ut av den gamle. Om ikke lenge vil det komme en tid hvor disse mektige energiene som blir skapt på denne måten, plutselig vil gjøre at fordelaktige forandringer skjer. Etter hvert som flere og flere mennesker visualiserer de forandringene som er mulige, så fører dette til at de manifesteres, når et punkt er nådd hvor de ikke lenger kan holdes tilbake. Så viktigheten av at dere holder dere fokusert på målet deres kan ikke understrekes sterkt nok. Dette er en tid hvor dere må konsentrere dere om deres egne behov dersom dere vil benytte muligheten til å stige opp.

Dere har mange familie og venner som venter på å møte dere igjen og noen vil besøke Jorden, mens andre ikke vil gjøre dette før det er trygt.  Mange, som ikke er direkte involvert i livsplanen deres, venter på å møte dere etter at Oppstigningen har funnet sted. De er familie og venner fra mange tidligere liv hvor dere har møttes og arbeidet sammen.  Slike bånd blir sjelden brutt, særlig dersom kjærlighetsbånd er blitt dannet. Når dere er i de høyere dimensjonene er venner bare en tanke unna, så uansett hvor dere befinner dere, så er kontakt mulig. Imidlertid må det poengteres at dersom en sjel er opptatt på annet vis med en eller annen aktivitet som ikke kan avbrytes, så vil dere kan hende ikke oppnå kontakt.

Det er ingen grunn for dere til å bekymre dere om dem som ikke stiger opp sammen med dere, for de vil bli vel tatt vare og gitt enhver mulighet til å lykkes i neste runde. Dere må forstå at enhver sjel blir gitt de samme mulighetene til å erverve kunnskap og gjøre fremskritt, men noen trenger mere tid for å inkorporere sin nye forståelse til sin egen fordel.

Lyset har vunnet kampen og svært snart vil dere se at freden senker seg over Jorden. Dette vil gjøre det mulig for forandringene å komme i gang for full fart og legge de mørke tidene bak dere, slik at dere til fulle kan nyte deres nyvunne frihet. Dere vil elske å være del av den nye Jorden og gi av deres tid ved å engasjere dere i forandringene som er til beste for alle. 

Dette budskapet kommer via mitt Høyere Jeg og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif                                                                          


fredag 21. april 2017

Norsk Mike Quinsey 21. april, 2017.Mike Quinsey 21. april, 2017.

Ting skjer i et stadig raskere tempo og alt er et skritt på veien mot den dagen da sannheten om deres eksistens vil bli avslørt. I virkeligheten er det ikke lang tid igjen før forandringene vil være over dere og dere vil være vel tjent med å være forberedt på dem.  Deres fremste mål burde være å beholde likevekten og beholde roen til enhver tid, for dere vil finne at mange mennesker vi bli urolige og slett ikke i stand til å forstå hva som hender. Det daglige strev og evige problemer med rett og slett å leve fra dag til dag blir ikke noe bedre av stadige nedskjæringer og trusler om krig.  Noen vil spørre hvorfor vi ikke intervenerer, men som vi har slått fast tidligere, så er det dere selv som skaper deres skjebne og må høste resultatene. Dere får imidlertid ikke lov til å gjennomføre handlinger som er i direkte opposisjon til Planen for Menneskets evolusjon som har blitt lagt av dem som har overoppsynet med deres utvikling og fremskritt.  Ethvert slikt forsøk vil bli blokkert eller avverget på en måte som forhindre at noen stor forandringer i planene kan skje.

Beslutninger er allerede gjort for å holde dere på veien som gir dere muligheten til å stige opp på slutten av syklusen.  Tålmodighet er fortsatt påkrevet mens anledningen blir skapt som endelig vil gjøre at dere kan lære sannheten om dere selv. Dere er mektige sjeler på vei tilbake til Lyset hvorfra dere en gang kom og sannheten vil sette dere fri fra all den misinformasjon som har grumset til alle deres tanker slik at kun få av dere forstår deres sanne selv. Vi gjentar nok en gang at dere er Lys-Vesener som har sluppet seg ned i de lavere vibrasjonene etter å ha akseptert utfordringene med å finne veien tilbake igjen.  Imidlertid har dere aldri vært alene på deres reiser og Veiledere hjelper dere å følge den vei som har blitt bestemt på forhånd for å hjelpe dere å utvikle dere og gjøre fremskritt.  Når dere har blitt gitt fri vilje, så følger det naturligvis at dere selv er ansvarlige for resultatene av deres handlinger og på bakgrunn av dem vil dere se hvor dere trenger å løfte dere selv opp.
Dersom dere leser disse budskapene er dere ganske sikkert på Lysets Vei og har kommet dit at dere har muligheten til å stige opp. For å lykkes er det nødvendig at dere holder fokus på målet og ikke lar eksterne hendelser distrahere dere. Det skjer svært meget som dere ikke kan se, selv om dere kanskje føler virkningene av det. For øyeblikket er det mye som skaper falske inntrykk av hvor ting er på vei og inntil det er trygt å la sannheten komme frem, er det av avgjørende betydning at dere hele tiden har et åpent sinn. Dette er året hvor så mye vil komme til å skje at dere vil ha vanskeligheter med å vite hva som er sant, men dette vil bli kjent i løpet av neste år eller der omkring. Sannheten vil komme ut i et passende tempo slik at folk ikke blir overveldet, slik at de kan greie å ta inn over seg avsløringene som viser hvordan dere til de grader er blitt servert løgner og ledet på ville veier. De mørke har med vitende og vilje sørget for at dere ikke har fått vite sannheten fordi de ikke har ønsket at dere skal vite hvilke mektige Vesener dere er. Sannheten kan ikke holdes tilbake stort lenger og selv nå foregår det drøftelser om hvordan den best kan avdekkes. De som er av Lyset ønsker seg en fullstendig avsløring slik at sannheten kan bli kjent for alle.

Enhver innsats dere legger i å holde dere i Lyset vil bli rikelig belønnet og da burde også Oppstigningen deres skje med letthet. Som vi tidligere har forklart, er det helt opp til dere, selv om enhver hjelp vil bli gitt for å beskytte dere og stanse enhver innblanding fra dem som helst ville holde dere fortsatt i mørket. Det er soleklart at Lyset alltid vil være mye mektigere enn de lavere energiene og så lenge dere holder dere i Lyset, kan ingen ting skade dere. I de tilfellene dere finner unntak fra dette, så skyldes det karmiske årsaker som kan føre til enten positive eller negative resultater. Dette betyr at alle viktige hendelser i livet deres har blitt avtalt på forhånd, selv om forandringer kan skje.  Men igjen vil dere har vært enige i at dette skjer. Det aller meste vil være til deres fordel og kan for eksempel være en uventet anledning til å rydde opp i gammelt karma som dukker opp og som dere har benyttet har benyttet med suksess.

I disse dager pågår fortsatt kampen om makten på Jorden, men dette vil ikke vare stort lenger, for slutten på all krig er i sikte. Det er jo klinkende klart at dere kan ikke ta med dere konflikter og krigerske holdninger opp i de høyere vibrasjonene. Så det kommer en tid om ikke lenge, hvor krig og alle fasetter av den ikke lenger vil være mulig, men sjeler som fortsetter å være en del av den vil fortsette sine aktiviteter et annet sted. Freden kommer selv om det kan synes umulig for øyeblikket når man ser på situasjonen Jorden og dens folk befinner seg i. Mennesket er ikke helt alene å skylde for de mange krigene dere har opplevd, og visse grupper, slik som Illuminatiene, har med fullt overlegg spilt begge sider ut mot hverandre og supplert begge parter med våpen.  Imidlertid, for å gjøre ting enda mer komplisert, så må det slås fast at karma igjen er involvert slik at alle deltakere får de opplevelsene og erfaringene de trenger.

Livet er uten tvil temmelig tøft på Jorden, men hvor ellers ville dere kunne oppleve slike muligheter til å utvikle dere så raskt? Som sjeler av Lyset har dere alltid et antall Veiledere som følger dere på reisene deres, som beskytter dere for å sikre at ingen kan blande seg inn i deres nødvendige livserfaringer. Som høyt utviklete sjeler er dette deres måte å hjelpe dem som følger i deres fotspor og kan trenge en hjelpende hånd. I Universet deres er Moder Jord én som har ofret mye for å hjelpe Menneskeheten å løfte seg opp. Snart vil hun være ferdig med disse oppgavene når hun etter hvert stiger opp med de mange sjelene som er klare til det. Som dere da forstår er endetiden en meget viktig anledning som gir sjeler en særskilt god mulighet til en masse-oppstigning. Én syklus ender og en ny begynner, som vil gi enda flere anledninger for sjeler til å løfte seg opp, med alle de fordeler og velsignelser som følger med det.

Hvis sjeler bare kunne fatte hvor stort deres potensial egentlig er, så ville de gjøre alt de kunne for å finne en måte å utvikle seg på som simpelthen er et uttrykk for Universell Kjærlighet.  Dette kan synes vanskelig når dere ennå ikke har nådd de nivåer hvor dere for eksempel ville være fulle av begeistring for “å elske deres fiender som dere selv”. Se på andre sjeler som dere Brødre og Søstre, hvor hudfarge eller skikker ikke har noen som helst betydning for båndene mellom dere. Dere er Ett med alt annet og livet er en uløselig del av Gud, og dette illustrerer hvorfor Gud er Kun Kjærlighet som gis til alle sjeler i samme grad, og også hvorfor Gud aldri straffer en eneste sjel, men utelukkende tilbyr fullkommen Kjærlighet.  Noen velger å tro på en såkalt Djevel, men dette er likevel bare en uhyrlighet som mennesket selv har skapt.

Menneskenes sjel er forvirret utelukkende fordi de har blitt ledet så til de grader på villspor av dem som har en agenda om å gjøre ham til slave og holde sannheten unna ham. Imidlertid er ikke dette lenger mulig fordi Lyset har økt og blitt den helt dominerende kraft og forsetter å øke i intensitet.  Himmelen representerer Harmoni og Kjærlighet hvor alle befinner seg i en tilstand av fullkommen Kjærlighet. Det er kan hende utenfor rekkevidde for dere akkurat nå, men det er målet for deres reise som akkurat har begynt. Noen sjeler har vært i kontakt med slike energier og beretter om ekstasen de har opplevd.  Glede og Lykke kommer gjennom å romme Kjærlighetens energi og når dere gir raust av den, hjelper dere alle andre ved å løfte dem opp.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey

Oversetter: Leif


fredag 14. april 2017

Norsk -- Mike Quinsey 14. april, 2017Mike Quinsey 14. april, 2017

De forventede forandringene som høyner vibrasjonene er i full sving og det har blitt konstatert at Solen deres synes å være sterkere og med mye hvitere lys enn tidligere. Det er helt klart at vibrasjonene øker raskt og når de når et visst punkt, vil Oppstigning skje på et øyeblikk. Som tidligere nevnt, vil sjeler som ikke er klare til å stige opp, da bevege seg til en annen planet som likner Jorden, for å fortsette sin evolusjon der. Tidligere har dere blitt fortalt om hva slags forandringer de høyere vibrasjonene vil bringe dere og disse vil selvfølgelig bli mottatt med takknemlighet ettersom de vil løfte dere enda mere inn i Lyset og Kjærligheten. Derfor har de lavere vibrasjonene begynt å transmuteres og beviser på dette har man ofte sett i dyreriket når svært uvanlige og usannsynlige vennskap mellom ulike arter har oppstått. Dette oppfyller profetien om at “Løven vil legge seg ned med lammet”

De høyere vibrasjonene vil også løfte opp sjeler av Menneskerasen forutsatt at de har høynet sine vibrasjoner. Beviser på dette begynner å vise seg ved at sivilisasjonen deres nå protesterer mot at kriger og aggresjon fortsetter. De er trette av alle de uønskede sidene i forbindelse med dette og ikke minst det meningsløse tap av menneskeliv. Selvfølgelig blir det forstått at dere i en krigsherjet verden må beskytte dere selv, men hvor er lederne som er villige til å arbeide for fredelig sameksistens? Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile, for hvis tilstrekkelig mange av dere sender ut positive vibrasjoner for kjærlighet og fred, så ville det skape betydelige forandringer. Forskjellen i vibrasjoner mellom dem som er av Lyset og de som er av mørket øker stadig, men likevel kan det synes som og Lov og Orden er i ferd med å bryte sammen og resulterer i kaos og anarki.

Imidlertid blir Lyset sterkere og sterkere og stadig flere mennesker arbeider for fredelig sameksistens. Dere kan være forsikret om at mye hjelp blir gitt dem som er av Lyset og ser man på helhetsbildet, er det åpenbart at Lyset nå lykkes med å sette dere på veien mot Oppstigningen. De Blå Avianerne er også kommet til Solsystemet deres i stort antall, men deres ekstremt store sfæriske skip er skjult av et usynlighetsskjold og ikke synlige for det blotte øye. I all stillhet har de overoppsyn med deres utvikling, samtidig som de hindrer innblanding utenfra for å sikre at dere har alle muligheter til å stige opp. Dere ville synes at dette var en merkelig situasjon, at det foregår en krig i det ytre rommet mellom Lysets styrker og de mørke som prøver å forhindre besøkende utenfra å komme til planeten deres. Besøkende som kommer i fred og for å tilby dere sin kjærlighetsfulle hjelp. Til tross for at dere selv er ansvarlige for å organisere dere slik at dere oppnår suksess, så er det lov å gi hjelp som fremskynder utviklingen deres.

I riket “hvor tid ikke finnes“ ser man at dere allerede har lykkes med Oppstigningen deres, og dette er i året 2024 i deres lineære tid. Enn videre er det ansett at forandringene med sikkerhet vil begynne for alvor i 2018 og fremover, og dette tidspunktet har blitt gitt av tre ulike kilder, inkludert Pleiadianerne. Faktum er at dere befinner dere i Fotonbeltet og nå er på vei inn i Pleiadene gjennom den Sentrale Solen, Alcyon. Så dere kan trekke deres konklusjoner ut fra dette med hensyn til hva som sannsynlig vil skje. Mange forandringer som vil være til stor fordel og glede for dere, ligger og venter på rekke og rad og Replikatoren vil være den som i størst grad vil forandre livet deres. Det kan kanskje synes altfor urealistisk til å være sant, men den vil gjøre det mulig for dere å replikere hva det enn måtte være dere trenger. Sammen med andre forandringer vil dette løfte dere med så stor fart inn i fremtiden at dere knapt vil ha tid til å venne dere til alt sammen. Imidlertid er det klart at de mørke må “sperres trygt inne” på steder hvor de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for eller forsinke manifestasjonen av fremtiden deres. Det er så mye å se frem til som allerede er planlagt og overvåket av Høyere Vesener.

Vi vet at så snart folk lærer om hva fremtiden har i vente for dem, så vil mange av dem begynne å bekymre seg og familiemedlemmer og hvilken plass de vil ha i den. Da må dere huske at ingen ting skjer tilfeldig og at hver eneste sjel må få anledning til å følge sin egen livsplan. Så hver og en vil befinne seg nøyaktig der hvor de skal være for sin videre evolusjon.  Barn er som alle andre og er gamle sjeler som ofte inkarnerer inn i familier som trenger deres hjelp og kan på samme vis ha noe å lære av dem.  Betrakt hver familie som sjeler som alle har kommet sammen for å få erfaringer som fremmer deres evolusjon. Noen ganger er det karmiske bånd mellom dem og da utspiller det seg gamle problemer som har oppstått mellom dem. Uansett om det er sånn eller slik, så vit at dere er nøyaktig der dere trenger å være og forsøk å gjøre det beste ut av det. For noen som er av Lyset kan det være ganske krevende, men dere har en mulighet til å løfte opp andre som kan dra fordel av deres kjærlighet og erfaring.

Noen sjeler undrer seg over hvorfor ikke Gud griper inn, men husk da at den mest verdifulle gaven dere har fått er fri vilje, og når dere har gjort deres valg, så vil dere få erfare konsekvensene av dem. På den måten lærer dere av dem og det ville være galt hvis noen annen skulle blande seg inn. Like mange mennesker forstår ikke hvorfor Gud tillater kriger, men igjen, hvis det er Menneskehetens valg og måte å lære på, hvorfor skulle da noen velge å forandre på resultatet. Dere er ansvarlige for deres egne handlinger, og gode gjerninger høyner vibrasjonene mens negative handlinger medfører at vibrasjonene synker. Jo langsommere vibrasjonene blir, jo vanskeligere blir det å løfte seg opp igjen, selv om det må sies at når dere først erkjenner at dere er ansvarlige for deres egne handlinger, så kan dere få hjelp til å finne veien tilbake til lyset, dersom dere ber om det. Den ultimate tilstand er å være i stand til å leve som Ett i fullkommen harmoni med alt annet i Universell Kjærlighet.

Universet deres myldrer av liv i alle mulige former, men i stor grad gjenkjennelige som menneskeliknende, selv om de kan være ganske ulike Menneskene. De Blå Avianerne, for eksempel, er et Fuglefolk, men har likevel trekk som likner deres. Sannheten er at mange er så like dere at de kan ferdes blant dere uten å skille seg ut. Sjeler fra de høyere dimensjoner som besøker Jorden, er Lys-Vesener og når de senker vibrasjonene sine for å dukke opp på Jorden, kan de skape en kropp etter eget valg ved sin tankes kraft. Mektige sjeler som Jesus inkarnerte på Jorden for å belære Menneskeheten og kom inn gjennom en jomfrufødsel.  Ja, dette er mulig og det er slik mektige Vesener arrangerer det for å ta fysisk kropp. 

Dette er tiden hvor sannheten om deres tid på Jorden kommer frem, for altfor lenge har dere blitt holdt tilbake og blitt misinformert av dem som har en helt annen agenda for Menneskeheten. De vil imidlertid ikke lykkes. Tvert imot vil de mislykkes totalt i sine planer om å ta over dere og Jorden. Gud har ordinert veien til fremtiden og ingen vil få lov til å blande seg forstyrrende inn i det.

Fatt mot av de oppmuntrende nyhetene som blir gitt ut fra ulike kilder til tross for forsøk blir gjort for å forhindre at de kommer ut.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey


Oversetter: Leif

putin

putin