They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 10. februar 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 10. februar, 2017.

Mike Quinsey, 10. februar, 2017.

Det skjer så mye på Jorden akkurat nå og den generelle oppfatningen er at de mørke Sjelene er på retrett. Folket selv kan ta en del av æren for det som har skjedd, for de har reagert sterkt på de intensjoner president Trump har gitt uttrykk for. Over hele verden har det vært demonstrasjoner mot den politikken han står for og det er svært interessant å se hvor mange mennesker som har våknet opp fra sin slumring og dette har ansporet dem til å gå til aksjon og gjøre noe. Dette er veldig positivt ettersom det er nødvendig at det er en kontinuerlig vekst i Lyset for å sikre at det er utenfor rekkevidde for dem som ville lede dere inn på en vei som ville føre til utslettelse.  Det er imidlertid ingen grunn til å frykte, for det er gitt dekret om at Lyset vil seire, uansett hvilke forsøk som måtte bli gjort for å forhindre det. Bekymre dere derfor ikke om sluttresultatet eller la noe få dere til å vakle på deres vei.

Imidlertid blir dere fortsatt i stor grad holdt i fullstendig mørke med hensyn til hva som skjer utenfor deres synsfelt. Dere kan imidlertid være forsikret om at sannheten snart vil komme frem og det er ikke mulig å holde den skjult for dere stort lenger.  Det kan vel sies at svært lite er slik dere forstår det for øyeblikket, men etter hvert som detaljene kommer ut vil det forårsake både sjokk og glede på samme tid. Til å begynne med vil dere finne det vanskelig å tro på at dere har latt dere føre bak lyset i så lang, lang tid. Imidlertid er bevissthetsnivået deres økende og med det kommer evnen til å se hva som har vært holdt skjult for dere i tusener av år. Slik vi ser dere, fra vårt forståelsesnivå, er dere en vidunderlig gruppe sjeler som har gått en lang vei besatt av ild og flammer, som har bevist at de kan overvinne enhver utfordring de blir stilt overfor. Det spiller ingen rolle hvilken sjelegruppe dere tilhører, for alle har måttet stå ansikt til ansikt med de mørke Sjelene, overvinne de utfordringene de har gitt dere, og løfte seg inn i Lyset. Det har vært vanskelig og det har testet dere til det ytterste, men dere har klart å komme dere gjennom det og gå veien mot frihet.

Det finnes fortsatt hindringer på veien foran dere, men for dem som har våknet vil de ikke representere noen vanskeligheter. Dere er mye sterkere i deres tro nå og godt på vei mot de høyere dimensjoner.  Dere har virkelig fortjent deres frihet og har kommet så langt at dere ikke lenger behøver å vende tilbake til de lavere vibrasjonene for å lære mer.  Med deres erfaring kan dere, dersom dere skulle ønske det, være mentorer for andre som fortsatt er i tredje dimensjon og strever for å finne veien videre. Dere har i virkeligheten ingen anelse om hvor høyaktet og elsket av dem som forstår hva dere har gått gjennom for å komme til det nivået dere nå har nådd. Når dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil dere være i stand til å «se» hele historien om deres evolusjon og dette vil også påvirke hvilke utfordringer dere vil velge neste gang, utfordringer som alle vil gjøre at dere kontinuerlig kan høyne deres bevissthetsnivå. Men da vil det foregå på veldig fredelig vis hvor lite vil stå i veien for deres suksess.

Dere kan være helt trygge på at når den rette tiden kommer, vil alle de forandringene som har vært forberedt, bli kunngjort og burde resultere i et smidig maktskifte.  De mørke Sjelene har alltid holdt seg i bakgrunnen, men det vil bli kjent hvem de er, de som har kjempet mot Lyset og deres plan for å få fullstendig makt over Menneskeheten. De har gått tomme for initiativ og det finnes ingen vei tilbake for dem, og de må se i øynene at de vil bli avslørt som mesterhjernene bak planen for å ta livet av brorparten av Menneskeheten. Dommens time kan komme når som helst og ingen sjel kan slippe unna å måtte svare for det de har gjort mot andre.  Imidlertid er det Gud som har det siste ord i saken og uansett hvor mye en sjels Lys måtte ha blitt svekket, så har Gud intet annet en absolutt Kjærlighet for hver eneste en av dem.  Det må være betryggende å vite at uansett hvor mye dere måtte ha kommet på vidvanke fra Lysets Vei, så vil det alltid finnes en vei tilbake og hjelp vil bli gitt.

Etter å ha levd så mange liv i fysisk kropp, er det ikke til å undre seg over at det er blitt en vane for dere å inkarnere.  Det er faktisk blitt så naturlig for dere å leve i 3dje dimensjon at dere glemmer at dere fortsatt er en sjel av Lys som leter etter veien hjem. Hver gang dere inkarnerer er livsplanen deres ment å gradvis løfte dere inn i høyere vibrasjoner. Det endelige målet er Oppstigning, hvilket er grunnen til at deres nåværende liv er så viktig, ettersom dere nå befinner dere på slutten av en syklus, vil dette gi dere en gylden anledning til å stige opp.  Dere må imidlertid gjøre deres egen del ved å bruke tankens kraft til å skape de omstendighetene som vil sikre deres suksess. Som med alt annet som har innflytelse på deres oppløftelse, må dere fokusere på målet deres, vel vitende om at Veilederne deres alltid er for hånden for å assistere og beskytte dere.

Etter hvert som de får vite om Planen for Menneskeheten, er det mange som begynner å stille spørsmål om ulike ting og dette er en sunn innstilling å ha dersom dere føler tvil med hensyn til enkelte aspekter ved budskapene. Imidlertid er det ikke alltid mulig å gi dere alle detaljer om kommende begivenheter, bortsatt fra i grove trekk. Noen ganger er dette fordi hemmelighold er den beste måten å forhindre at de mørke Sjelene skal kunne forpurre utviklingen deres eller vårt arbeid med å legge veien til rette mot fullendelse. Endetiden synliggjør allerede en ny vei som gjør at dere kan legge det gamle bak dere, slik at dere kan nyte fullstendig frihet og lykke i de høyere vibrasjonene. Det er absolutt ingen ting som kan forhindre et positivt sluttresultat, så selv om dere fortsatt kan komme til å oppleve kaotiske tider, så vit at alt er et virkemiddel for å nå et mål som vil gi dere enorm glede og tilfredshet.

Det er på tide at dere får lære sannheten om Solsystemet deres. Det yrer av liv i mange forskjellige former, selv om de ville bli gjenkjent som den typiske menneskeform med mange variasjoner. En som dere antakelig allerede vet om er de Blå Avianerne, en avansert rase som også er kjent som Fugle-Vesenene, men som like fullt umiddelbart kan ses å ha en liknende form som dere.  De er kan hende høyere enn dere og har små fugleaktige nebb, men i mange andre aspekter er de svært like menneskene. De herkommer i virkeligheten fra en mye høyere dimensjon og er her for å sikre at Menneskerasen kan fullføre denne syklusen trygt og vellykket. Det er også mange andre som er involvert i dette, så da forstår dere at Oppstigningen er betraktet som en ekstremt viktig begivenhet. Bekymre dere ikke om hvordan ting utvikler seg, for på det rette tidspunkt vil dere bli klar over at alt er i sin perfekte orden.

Folk er bekymret for hvordan forandringene vil innvirke på familielivet deres og da må det slås fast at hver sjel har sin egen livsplan. Dersom den skulle komme til å ta dem i ulike retninger, så vil dere ha visst om dette da livsplanen deres ble vedtatt før dere inkarnerte. La derfor hver sjel følge sin dedikerte livsvei og vit at dere alle har vært privilegerte som har fått være sammen.  Når dere tar i betraktning hvor mange liv dere må ha hatt og hvor mange mellommenneskelige forhold dere har opplevd, så forstår dere at mange, mange sjeler har vært en del av deres liv. Det er imidlertid også sant at noen familier kan inkarnere igjen for å fortsette å oppleve ting sammen, men uansett hva som er planlagt, så kan dere være sikre på at det er av positiv verdi og fordel for alle sjeler som er involvert med hverandre. Og det er åpenbart at alt vil bli tydelig og forklart for dere når dere vender tilbake til de høyere riker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiffredag 3. februar 2017

Norsk --Mike Quinsey 3. februar, 2017.


Mike Quinsey 3. februar, 2017.
                                                         
Det er vel knapt nødvendig å fortelle dere at ting som skjer på Jorden skjer i stadig hurtigere tempo og de kommende forandringene er allerede i ferd med å skape blandete reaksjoner. Med mindre dere greier å se lenger enn det som foregår akkurat for øyeblikket, så er det svært vanskelig å forstå nødvendigheten av mye av det som skjer. Målet er først og fremst å gjøre dere klare til Oppstigning og oppmuntre dere til å ha en positiv innstilling uansett hva som skjer omkring dere. Renselsen vil til tider skape store omveltninger, men dette er nødvendig for å lede menneskeheten til et høyere nivå, hvilket er ønskelig for at dere skal komme videre i deres utvikling. Folk er i ferd med å våkne opp med hensyn til hva som har foregått og å bli klar over Illuminatis plan. Den virkelige makten ligger hos folket og de begynner å ta i bruk sin påvirkningskraft og dette vil utgjøre en betydelig forandring.

For øyeblikket skjer det et maktskifte blant myndighetene og det er opp til dere å benytte anledningen til å la deres stemmer bli hørt. De er fullstendig klar over at dere kan rive dem ned fra makten hvis dere velger det, og derfor vil de merke seg hva dere krever. Etter hvert som tiden går, så vil ikke lenger beslutninger tas uten folkets samtykke. Dere må imidlertid ikke glemme at hovedmålet er å løfte dere inn i en høyere bevissthet slik at dere er fullt forberedt til oppløftelse. Allerede nå øker energiene i raskere takt og det finnes ingen grunn for at dere ikke samtidig skulle være i stand til å høyne deres bevissthet. Hold fokus og la dere ikke distrahere av det som skjer omkring dere, selv om dere opplever kaos. Det vil ikke ta lang tid for forandringene å materialisere de godene de fører med seg, så hold blikket rettet fremover mot det resultatet dere ønsker dere.

De høyere makter har en stor rolle å spille i deres fremtid og uten å gå på tvers av deres frie vilje, hjelper de dere å finne veien som leder til fullendelse. Ingen ting kan nå stanse deres fremskritt på veien mot målet, fordi dere som kollektiv bevissthet allerede har valgt hvilken vei dere vil gå. Det er kanskje ikke alle sjeler som har valgt denne veien, men ønskene til dem som velger en annen vei vil også bli respektert. Slutten på denne Sol-Syklusen vil bli en feiringens tid ettersom så mange sjeler har lykkes å løfte vibrasjonene sine i forberedelse til Oppstigningen. Muligheten vil komme igjen senere også, men det er likevel ingen ting i veien for at en sjel kan stige opp når som helst dersom de er klare til det.

Mange sjeler vil nok bli temmelig forvirret og sågar bekymret når begivenhetene begynner å finne sted. Når det virker som om det er kaos over alt, når fundamentet for alt det gamle bryter sammen, er det vanskelig å se hva som befinner seg rett bak horisonten. Komme vil det, uansett hva som blir gjort for å forsinke eller forhindre det. Det gamle har uttjent sin hensikt og snart vil dere ta igjen den tiden dere har mistet fordi dere har blitt holdt tilbake og blitt nektet å ta del i de teknologiene som ville gjort at dere ville ha kommet minst femti år lenger enn dere er nå. De nødvendige forandringene kan imidlertid ikke holdes tilbake lenger og mange sjeler venter på den rette anledningen til slippe fri fra sine det de nå opplever på Jorden.

Når tiden kommer at dere får lære om Illuminatis plan for å ha full kontroll over Menneskeheten, så vil dere korrekt nok innse at deres fall ikke kunne ha kommet på noe bedre tidspunkt. Folk vil bli sjokkert over hva som var planlagt for deres fremtid, når Fengselsplaneten Jorden hadde utviklet seg til et punkt hvor dere ville kunne overvåkes individuelt fra Verdensrommet. Ja, enhver person ville kunne bli plukket ut og til og med deres samtaler ville kunne overhøres. Teknologiske fremskritt har skjedd så raskt at det kan trygt sies at dere lever og arbeider i fortiden. Dere kunne allerede ha levd i et sykdomsfritt livsmiljø og totalt uavhengige av de mange tekniske innretningene dere fortsatt bruker. Så snart dere kan løftes inn i den Nye Tidsalderen, vil alle fremskrittene og fordelene ved dem gradvis bli gjort tilgjengelige for dere. For øyeblikket er dere slaver av jobben deres og har lite tid for det dere virkelig er interessert i, men som dere begynner å skjønne, vil dere litt etter litt bli frie og ha rikelig med tid til alle deres interesser.

Deres liv på Jorden har slett ikke vært bortkastet tid, for takket være de tøffe utfordringene dere har opplevd, så er dere nå i stand til å hjelpe andre som følger i deres fotspor. Etter hvert som sjeler samler seg forskjellige erfaringer, spesialiserer de seg noen ganger i spesielle felter og blir selv Mestere. Men ingen opplevelse eller erfaring er noensinne bortkastet og det finnes alltid andre sivilisasjoner som følger i deres fotspor og trenger hjelp.  Dere er blitt herdet i kampen mot de mørke Sjelene og nå står dere seierrike, selv om de enda ikke har mistet all sin makt. Etter hvert som dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil det være andre som ønsker å dele av deres erfaringer og dra nytte av dem. Dere må ikke glemme at dere frivillig slapp dere ned i de lavere dimensjonene for å hjelpe dem som var fanget i dem, vel vitende om at deres hjelp ville få dem gjennom.

Noen sjeler er ikke i stand til å tro at de frivillig slapp seg ned i mørket for å hjelpe sjeler som var fanget der. Men det er det helt sikkert at dere gjorde og dere hadde ikke blitt utvalgt med mindre dere ble vurdert å ha det som skulle til for å lykkes med oppgavene som lå foran dere. Det er så mye tilfredsstillelse i å hjelpe deres brødre og søstre å finne Lyset og således begynne på veien tilbake til sitt egentlige hjem. Dere er alle Ett, så hva kunne være mer naturlig enn å ønske å løfte dem opp? Tenk på deres egen situasjon og all den hjelpen dere får fra deres egne Veiledere. Uten den ville dere ha brukt mye lengre tid på å utvikle dere. Alle møter utfordringer sammen og enten dere tror det eller ikke, så er hjelpen alltid nær, selv om det kan finnes grunner til at dere må gå hele veien gjennom deres opplevelser og erfaringer. Livsplanen deres ble gjennomdrøftet med dere før dere inkarnerte og Veilederne vil gjøre sitt beste for å sikre at dere følger den.

Livet på Jorden kan være vidunderlig og fullt av fryd og glede, eller begredelig og smertefullt, men likevel er alt erfaringer som vil tjene dere vel en gang i fremtiden. Det er jo åpenbart at det er deres erfaring som teller når dere hjelper en annen sjel å overvinne sine problemer. Det er absolutt ingen ting som kan måle seg med håndfaste erfaringer og dere fortjener takk og ros for at dere så generøst bruker deres tid på denne måten. Å hjelpe andre i dualiteten gjør at dere utvikler dere veldig raskt, spesielt i denne tiden, under de nåværende omstendigheter, hvor det er en stor grad av uvisshet og få tegn til fremtidige forandringer som vil løfte dere opp.

De fleste av dere er meget erfarne reisende som er åpne for forslag til hvordan dere best kan bruke deres talenter. Faktum er at dere er Mestere i kraft av dere selv, som er vant til å møte de forskjellige utfordringer som sjeler under utvikling står overfor. En annen gang kan det tenkes at dere velger helt andre opplevelser og erfaringer ettersom det i siste instans er dere selv som velger. Det er helt klart at livet er fredeligere og mye mere avslappende i de høyere dimensjonene som dere nå er i ferd med på vende tilbake til.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leifputin

putin