They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

lørdag 28. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey - 27. januar, 2017
Mike Quinsey - 27. januar, 2017

 

Dere er involvert i gjennomføringen av gigantiske forandringer som er så omfattende at når dere etter hvert kan se dere tilbake, så vil det bli betraktet som et vendepunkt for Jorden. De er helt nødvendige for å feie vekk alt det som har holdt dere tilbake og legge alt til rette for at den nye Tidsalderen kan begynne. De mørke Sjelene har ikke lenger kontroll nok til å kunne diktere hvordan fremtiden skal utvikle seg. De vil også måtte føle konsekvensene av å miste tilgangen til ubegrensede pengemidler til sine «svarte prosjekter». De er også i ferd med å finne ut at det ikke lenger klarer å holde full kontroll på sine operasjoner på Jorden og folk som har vært redde for å komme ut med det de vet, tør nå i langt større grad å gjøre det. Det hele koker ned til et reelt maktskifte på Jorden og de som arbeider for Lyset føler ikke lenger at de er omgitt av restriksjoner og begrensninger. President Trump har en liste over viktige forandringer han ønsker å gjennomføre og vil ikke kaste bort tiden for å få dem gjennomført.

Fordi folk flest ikke vet hva som har foregått på Jorden, forstår de ikke hva det er som holder på å skje eller beveggrunnene bak forandringene. Imidlertid vil dette med tiden bli helt tydelig, spesielt når det gjelder den formelle kunngjøringen av den Nye Republikken De Forente Stater. Begivenhetene kommer til å skje i rask rekkefølge og dere kan være sikre på at de som utfører de positive handlingene er beskyttet av de høyere Lysets Styrker. Deres skjebne, og Jordens, er å stige opp og forandringen vil fortsette og er en helt nødvendig forberedelse til denne monumentale begivenheten. Så vær snill å forstå at forandringene er helt nødvendige selv om de kan forårsake enkelte vanskeligheter eller ubehag. En dag vil dere se dere tilbake og se at alt som skjedde var rettet mot oppfyllelsen av profetiene om den Nye Tidsalderen.

Nyhetene om hva som skjer er i stor grad kontrollert og de mørke Sjelene har fortsatt tilstrekkelig makt til å begrense hva dere får lese om. Konsekvensen av dette er at dere slett ikke får lese sannheten om det som faktisk foregår, men om dere bruker deres iboende kritiske sans, og evnen til å «føle» forskjellen på sannhet og løgn, så kan dere greie skaffe dere en generell forståelse gjennom Internett. Etter hvert som forandringene skrider frem, vil flere kilder som er rede til å fortelle sannheten, komme frem på scenen. Også det som skjer på verdensrommet over dere blir det heller ikke rapportert om, men det er kommet til et punkt nå hvor mange skip, inkludert de som kommer fra Jorden, er i intens kamp om herredømmet. Imidlertid ligger det et beskyttende energiskjold rundt Jorden som holder uønskede inntrengere vekk.

Kabalen er i ferd med å miste sitt grep over det som skjer på Jorden og dette kan føre til det gamle Hierarkiets endelige fall. Dere kan være trygge på at dere skjebne allerede er fastlagt og dere vil gå seirende ut av det hele på deres vei mot Oppstigningen. Det er gitt klart dekret fra dem som har den overordnete kontrollen over hva som skjer på Jorden, så uansett om ting kan se ut som om det er stikk motsatt, så kan dere ikke tape kampen, hvilket dere etter hvert vil se. Vanligvis skjer ting relativt langsomt, men dere er inne i en periode hvor ting vil skyte anselig fart, for å ta igjen tid dere har mistet. Dere har vært tålmodige og vi anbefaler at dere fortsatt beholder roen, uansett provokasjoner, og det er så viktig at dere fortsetter å holde vibrasjonene deres høye. Ellers vil de mørke Sjelene dra fordeler av det, hvilket er grunnen til at de med fullt overlegg skaper så mye frykt og forvirring som mulig.

For de av dere som ønsker å fortelle om det dere vet, så pass på at de er klare til å ta imot slik informasjon. For mye av gangen kan i enkelte tilfeller ha en skremmende virkning slik at dere oppnår det motsatte av det dere hadde ønsket. Prøv å sørge for at folk forstår at utrenselsen er til beste for alle og er en del av planen for å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Å si noe eksakt om når forandringene vil skje er vanskelig, for situasjonen må ha nådd et visst stadium for at de skal kunne iverksettes. Sikkerheten for alle de de involverte er høyeste prioritet og det vil ikke bli satt i gang aksjoner hvis det vil true deres liv. Det ligger en hel rekke begivenheter klare til å settes i verk, begivenheter som vil løfte dere fremover i stort tempo og det er viktig at de ikke blir forpurret eller stopper opp av noen som helst grunn. Dere kan være trygge på at planen for avsløringen er meget omhyggelig planlagt og at det er gitt rom for eventuelle endringer eller rekkefølge dersom det skulle vise seg nødvendig.

Tiden nærmer seg raskt for at dere skal få se Vesenene fra Inner-Jorden tre frem for dere. De venter naturligvis på at øyeblikket skal komme hvor enhver trussel mot dem er fjernet. Ettersom de har kommet mye lenger i sin utvikling enn Menneskeheten på overflaten, har de mye å tilby som vil hjelpe dere å få fart på forandringene som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalderen. Det er også andre sivilisasjoner som vil hjelpe dere med dette, i gjensidig vennskap. Dette vil bli en ny erfaring for mange av dere og svært oppløftende etter all den negativiteten dere har opplevd.

Med de kommende avsløringene om deres liv og erfaringer på Jorden, så vil dere blir satt alvorlig på prøve med hensyn til å avstå fra å søke hevn mot dem som er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten. Imidlertid må dere ikke tillate dere selv å søke hevn, for rettferdigheten vil bli tatt hånd om av dem som er best skikket til å håndtere slike forbrytelser. De kommer fra de høyere riker og har enorm erfaring med å håndtere slike ting. De er helt og holdent av Lyset og vil gjøre alt de kan for å løfte opp de skyldige til høyere vibrasjoner, for å gi dem muligheten til å løfte seg opp igjen. Ingen blir betraktet som en tapt sjel uten at alt som er mulig er gjort for å hjelpe dem å finne veien tilbake til Lyset.

Det er først i den senere tid at det har begynt å gå opp for dere at dere har levd i en drøm som har lite til felles med virkeligheten. Dere har ofte måtte kjempe dere gjennom en jungel av løgn og falskhet. Ikke det at deres erfaringer er bortkastet, langt ifra, for de har gitt dere enorm styrke som gjør at dere kan være mentorer for andre som står overfor de lavere dimensjonenes utfordringer. Dere har greid å kjempe dere gjennom alle de utfordringene dere har blitt konfrontert med. Dere står nå støtt og kan med fulle av tillit stå imot dem som mener at makt over andre er riktig og som ikke har noen som helst kjærlighet eller forståelse for andre raser som for lengst har utviklet seg bort fra en slik tro.

Dere tror kanskje at de mørke Sjelene ville bli overlatt til sin egne skjebne, men de vil så visst få anledning til å oppleve og erfare slik de selv velger. Imidlertid bærer de ansvaret for resultatet av alt det de gjør, og de vil ikke komme videre før de innser at dette er sannheten. Gud ønsker ikke å se en eneste sjel sittende fast i mørket for alltid og oppfordrer alle de som er av Lyset til å hjelpe dem ut av sine feilaktige oppfatninger. Tiden kan helbrede alt, men noen sjeler sitter så dørgende fast i de lavere vibrasjonene at de greier ikke forestille seg noe bedre liv. Hver eneste sjel som vender seg mot Lyset vil bli ønsket velkommen med åpne armer og gitt all mulig hjelp for å løfte seg selv opp igjen.

Jeg vet at det utvendig sett virker som det hersker full forvirring på Jorden, men etter hvert som ting blir klarere, vil flere og flere oppdage at det finnes en positiv hensikt i alt det som skjer. Jeg forlater dere derfor med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelsen. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

søndag 22. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey 20 januar, 2017.Mike Quinsey 20 januar, 2017.

Dere burde alle nå ha en rimelig bra idé om hvordan fremtiden vil arte seg. Tidspunktene for begivenhetene som skal komme er ikke hugget i sten, men ganske fleksible og basert på den beste anledningen til å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ingen tvil om at de vil komme, så vær ikke bekymret selv om ting ikke skjer akkurat slik dere forventer.  De som har planlagt denne endetiden deres har evner og autoritet til å gjøre det som er nødvendig for å sikre fullførelse i samsvar med slutten på denne syklusen. Dere opplever nå enda en periode hvor tiden akselererer, og slik vil det fortsette. La ikke ytre ting påvirke deres egen reise, for mange grupper går for tiden gjennom sine egne behov for å rense ut lavere energier, hvilket må gjøres hvis de skal ha noen sjanse til å løfte opp sine vibrasjoner. De som ikke kan løfte seg opp i takt med forandringene, vil simpelthen følge en annen vei i samsvar med deres egne behov.

En del av dere venter på forandringer i en del valutaer som kanskje kan bringe dere store gevinster. Mange mennesker er ikke en gang klar over slike muligheter, men dere kan være helt trygge på at om ikke lenge vil flere valutaer stige i verdi. På sikt et det planlagt å eliminere all fattigdom og nød og i virkeligheten er ikke dette langt unna. I mellomtiden er det mange som vil streve mens forandringene pågår, men de vil forhåpentligvis bli oppløftet over å vite at alt skrider frem på utmerket vis. Fremtiden deres er strålende lys og for de fleste vil den overgå alle deres drømmer. Så hold fokus på det fremtiden lover, vel vitende om at den i virkeligheten er garantert og beskyttet for å sikre deres suksess.

De mørke Sjelene kan ikke lenger holde sine aktiviteter skjult og langsomt, men sikkert blir deres aktiviteter avslørt, hvilket hindrer at de kan eskalere. De har alltid trodd at de var uovervinnelige, men hadde ikke regnet med den støtten Menneskeheten blir gitt av dem som kommer fra utenfor deres solsystem. Dere kjemper langt ifra en kamp dere kan tape og når Lysets Styrker viser hvem de virkelige er, så er seieren deres sikret. Dere ville bli forbløffet hvis dere visste hvor mange Lys-Vesener som har overoppsyn med aktivitetene deres, og så sant karma tillater det, så hjelper de dere å oppnå den seieren som er blitt lovet. Mye av aktivitetene og kampene mellom de mørke Sjelene og Lysets Styrker foregår ute av syne for dere, på innsiden og på utsiden av Jorden.

Heldigvis er de som arbeider for Lyset tallmessig enormt overlegne de mørke Sjelene som motarbeider dem. Som dere ganske sikkert vet, så bidrar Lysarbeidere i all stillhet med å spre Kjærligheten og Lyset og de benytter seg aldri av svikefulle eller negative metoder. Kjærlighet er den mektigste energien i Universet og det ondes vibrasjoner er overhodet ikke i stand til å ødelegge den eller eksistere i dens nærvær. Så Kjære Venner av Lyset, vakle aldri i arbeidet deres for å spre Lyset, så vil dere oppnå betydelig mer enn dere er i stand til å forestille dere. Hvis tilstrekkelig mange mennesker kommer sammen i Kjærlighetens høye vibrasjon, vil dere alle umiddelbart bli løftet opp og ut av de mørkes rekkevidde.

Som sjeler som er av Lyset, kan dere spre det både i det vide og brede simpelthen ved å ferdes blant de menneskene som er omkring dere. Avhengig av hvor høye vibrasjonene deres er, vil dere ha en viss innvirkning på dem, som i noen tilfeller kan føles. Det som er helt sikkert er at dere kan sende ut «feel good»-energi, hvilket er grunnen til at folk liker å være i deres nærhet. Energien i auraen deres kan ha mange farger og når en som er clairvoyant ser disse, blir de beskrevet som rene og klare. Det er slik en som sender ut kjærlighetsenergi ville bli beskrevet. Auraen er deres helt umiskjennelige lys-«signatur» som viser hvor godt og hvor langt dere har utviklet dere åndelig.

Det er få, om overhodet noen, som leser slike kanaliserte budskaper som ikke er klar over at dere har et eterlegeme, og dette er Lyskroppen deres som mange ganger er kjent som deres Lys-signatur. Jo renere energien deres er, jo mer åndelig utviklet er dere, men dette gjelder ikke nødvendigvis i noen religiøs betydning. Det dreier seg om en gradvis økende forståelse som gjør at en utviklet sjel vil se alle andre som del av det hele og derfor Alle som Ett. Dette er når det går opp for dere at alle er et fasett av den Universelle Kjærligheten, «du er meg og jeg er deg». Dette er det målet som skal oppnås slik at man kan bli Ett med Gud. Det er ganske visst en masse å kontemplere, men like full kan dere gjennom en slik forståelse finne fullkommen fred. Det er vel verdt å tenke ordentlig gjennom, for det er dette som kan løfte dere opp i de høyere vibrasjoner.

Livet er en evig søken etter Sannhet og de fleste sjeler søker svarene utenfor seg selv, selv om de hele tiden har ligget inni dere. Det kan ta tid å komme frem til denne konklusjonen, men den vil etter hvert aksepteres ettersom alle veier leder til den Ene Sannhet. Det vil ta tid å finne de svar som tilfredsstiller deres lengsel etter en slik forståelse, men alle sjeler vil på et eller annet stadium slå inn på en vei mot en slik forståelse. Langs hele deres vei finnes dem som tilbyr en hjelpende hånd når det trengs og som ikke ber om noe som helst til gjengjeld. Deres glede og lykke ligger inni dem ved å ha hjulpet en annen sjel på sin reise for å finne veien hjem.

Når dere er rede til å legge ut på reisen vil dere vite dette uten noen som helst tvil og kaste dere ut i den neste etappen av deres eventyr. Mange, mange sjeler har gått før dere og veien til fullendelse ligger klar. Den vil bringe dere den ytterste glede og en kjærlighet det ikke finnes maken til.  Den smerte og lede dere har opplevd vil dere legge bak dere og den vil føles fremmed siden dere kom fra de høyere riker og slapp dere ned i dualitetens rike for å hjelpe til å vise andre veien fremover. Når dere tilbringer tid alene med dere selv i stillhet, vil dere vite med absolutt sikkerhet at dere ikke er kroppen deres, men en vidunderlig vakker sjel som har tatt en inkarnasjon i de lavere vibrasjonene for å hjelpe andre.  Og på grunn av dette har dere ervervet enda mere erfaring og er i stand til å forstå det fysiske livets natur, slik at dere kan hjelpe andre å fullføre sin reise. Å tjene andre er nøkkelordet i evolusjonen når dere innser at Alle er Ett. I en verden så full av voldsomme uroligheter og fare, er det vanskelig å se veien ut og ta skrittet inn på en vei som leder til fred og lykke, men slik er det altså når «det gamle» er motvillige til å gi seg for å åpne veien for det nye. Imidlertid har så mange sjeler funnet Lyset og deres samlede energi hjelper andre å våkne opp til sannheten.

Tiden fortsetter å gå stadig fortere, så sørg for at dere er klare til Oppstigningen som begynner å komme temmelig nær og vil skje mens de fleste av dere fortsatt lever. Dere burde vite nå hvor mye dere har utviklet dere og om dere er på vei mot å stige opp. Fortsett å ha fokus rettet fremover og la ingen ting distrahere dere vekk fra deres vei. Hjelp er alltid tilgjengelig når dere ber om det, så ta kontakt med Veilederne deres når som helst dere har behov for hjelp, for dere kan være sikre på at den vil bli gitt. Den kommer kanhende ikke nøyaktig i den form dere hadde forestilt dere, men den vil hjelpe dere å løse problemene deres. Del tankene deres med Veilederne deres, for de gleder seg over å være en del av deres livsopplevelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 13. januar 2017

NORSK -- Mike Quinsey 13. januar, 2017


Mike Quinsey 13. januar, 2017

Dere behøver bare å ta en kikk omkring dere for å forstå at det skjer så mye i deres verden at den er blitt et veritabelt vepsebol av aktivitet. De som er involvert i alle aspekter av å skape krig, finner det langsomt, men sikkert vanskeligere og vanskeligere å fortsette sine aksjoner med noen grad av sikkerhet, ettersom de ikke lenger har den støtte de er vant til å ha. Lysets Styrker er også mere aktive og oppnår nå langt større suksess enn man tidligere hadde ventet. Selvtilliten deres øker og mange av dem er nå blitt klar over at de har sterk støtte fra Lyset. De bygger derfor videre på sine suksesser, som vil bli stadig større etter hvert som de kan introdusere moderne og sågar mer avanserte metoder.

Mye av deres fokus er rettet mot den kommende Re-valueringen av verdens pengeenheter, som nå er kommet i gang. Effekten av den vil bli enorm og vil resultere i et Verdens-Marked som gir alle land likeverdige muligheter til å handle med hverandre. Når dere til slutt kan fastslå at dere eksisterer i en trøbbelfri Verden, hvor fred har blitt etablert, vil det ikke finnes grenser når det gjelder å virkeliggjøre deres ambisjoner. Når den tid kommer vil ikke lenger de mørke Sjelene være på Jorden og en vidunderlig fred og lykke vil herske. Så fortsett deres gode arbeid og vær aldri i tvil om at sluttresultatet vil begeistre dere.

Til tross for hvordan det utvendig arter seg, så utvikler alt seg meget bra og all aktivitet på Jorden blir kontinuerlig overvåket av oss. Som vi tidligere har påpekt, så gjelder fri vilje for alle sjeler, men det er også helt klart at med den følger også ansvar for de handlinger dere gjør. Dette er grunnen til at dere ved livets slutt gjennomgår en livsrevy for å avgjøre hvor godt dere lykkes å gjennomføre livsplanen deres, og dersom dere har mislykkes, hva som var årsaken til det. Dere må være klar over at hver eneste lille hendelse kan «spilles om igjen» eksakt slik den forløp, eller for å si det enda klarere, på en måte som tydelig viser deres sanne intensjoner og handlinger. Men vi gjentar enda en gang at det er ingen som vil dømme dere. Resultatet av livsgjennomgangen er at dere vil ha bestemt dere for å «spille» angjeldende opplevelse på nytt, på en eller annen måte som vil gi dere muligheten til å lykkes uten å bli sittende igjen med mere karma. Dere vil også bli gitt all mulig hjelp som vil gjøre dere i stand til å overvinne ethvert problem dere måtte møte.

Vær trygg på at karma ikke bare dreier seg om negative ting, for «gode gjerninger» kan veies opp mot negative ting.  Det er ingen som er ute etter å lure dere, langt ifra, for Veilederne deres er alltid med dere og klare til å tilby gode råd og hjelp som dere kan vurdere å lytte til. De vil aldri bebreide dere eller vise noe annet en fullkommen kjærlighet og vennlighet. Ingen sjel behøver noensinne føle at det ikke er nå håp for dem. For hver gang en sjel bestemmer seg for å vende tilbake Lyset, så vil Veilederne fryde seg over å kunne hjelpe dem å komme helt og fullt tilbake til Lyset. «Å tjene andre» er nøkkelordene når dere beveger dere oppover gjennom de høyere dimensjonene.

Så lenge dere er på Jorden vil dere som regel bli gitt oppgaver som, når dere har gjennomført dem med suksess, vil løfte dere opp. Når dere imidlertid ikke lenger trenger opplevelsene i de lavere dimensjonene for å utvikle dere, vil dere i mye større grad selv kunne bestemme hvilken retning dere vil gå i. Likevel må det påpekes at dere kan være kommet til Jorden for å hjelpe de sjelene som sliter og i slike tilfeller kan dere, når dere har fullført kontrakten deres, automatisk vende tilbake til deres hjemmeplanet. De av dere som har kommet til Jorden i slike hensikter, vil normalt være klar over det selv og vite at dere er her på undervisningsoppdrag. Ikke rent få er på Jorden av slike grunner og vil kanhende ta autoritetsposisjoner hvor deres kunnskap og erfaring kan være svært nyttig.

Deres sprang inn i den Nye Verden vil til dels bringe dere i kontakt med alle slags oppfinnelser som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen. Noen av dem eksisterer allerede, men har blitt holdt skjult for dere av dem som foretrekker å holde dere i mørket. Noen av oppfinnelsene er imidlertid produsert for distribusjon, men inntil de trygt kan introduseres vil de naturlig nok bli holdt på vent. Førerløse biler vi etterhvert ta over og tiden nærmer seg for at det ikke lenger er behov for fossile drivstoffer til forbrenningsmotorer. Dere står på terskelen til mange store forandringer, men det hele vil nok skje litt i rykk og napp.

Dere kan i hvert fall være helt trygge på at så snart det er praktisk gjennomførbart, så vil mange oppfinnelser bli introdusert, som vil forbedre livskvaliteten deres.  For eksempel vil avdukingen av helt nye transportmidler bli en vidunderlig opplevelse, når avstand ikke lenger spiller noen rolle fordi dere vil reise med en hastighet som dere ikke kan forestille dere. Så mange oppfinnelser ligger klare til å introduseres. Disse har vært stanset av de mørke Sjelene og vært svært nyttige for dem, men til ulempe for dere. Noen av dem har likevel kommet frem i lyset, men ikke før de mørke anså at det også var til fordel for dem.

Dere er akkurat i ferd med å løfte dere opp og ut av de mørke Tidsaldre og det vil ikke gå lenge før dere fullstendig glemmer de vanskelighetene dere har hatt i den nåværende tidssyklusen. Langsomt, men sikkert vil nye oppfinnelser komme frem og gi løsninger på problemene deres og gi dere mye mere tid til deres «selv». Dagene er talte for at dere må jobbe praktisk talt hele livet for å overleve, og med tiden vil også pengesystemet bli unødvendig. Alt er på vei mot total forandring i måten dere lever på og ingen ting vil få lov å ta den muligheten fra dere.

Den yngre generasjon var allerede «New Age» da de kom til Jorden, så da kan dere forstå at når anledningen byr seg for dem, så vil de raskt ta dere inn i det «forjettede land». De Høyere Vesener som har overoppsynet med Jordens utvikling er fullt klar over deres behov og har allerede kartlagt veien frem til en vidunderlig fremtid gjennom Oppstigningen. Det er absolutt ingen ting som kan hindre dere i å fryde dere over alt som følger med dette, og som dere ærlig har fortjent. Livet vil komme til å se helt annerledes ut og etter relativt kort tid likne svært lite på det dere nå opplever.

Deres kollektive tanker er med å hjelpe med å etablere mønsteret for fremtiden, så det er viktig at dere tenker positivt til enhver tid. Faktum er at kommunikasjon med ord vil bli helt unødvendig etter hvert, fordi det er mye raskere og mer effektivt å bruke tankens kraft. Dette ligger imidlertid et stykke inn i fremtiden, men det gir dere en idé om hvordan ting vil utvikle seg.  Så dere har alt å se frem til, selv om mange av dere nå er godt opp i årene. Dette året vil bli fullt av aktivitet som vil føre dere stadig videre mot slutt på all krig og oppnåelsen av fred i verden.

Gled dere over de løfter fremtiden bærer i seg og vit at alt vil manifestere for dere, og livsforholdene vil forandre seg på en måte dere helt sikkert vil like og glede dere over. Hver eneste en av dere har bidratt til å skape de gavene som venter dere og mange venner, fra mange tidligere liv, vil også komme og møte dere med åpne armer og velsignelser. For en glad og lykkelig tid som kommer, når feiringene vil begynne ved deres hjemkomst.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiftirsdag 10. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey 6. januar, 2017.

Mike Quinsey 6. januar, 2017.

Dere befinner dere nå på begynnelsen av et år som burde vise seg å bli meget spennende og oppløftende, selv om dere på det nåværende tidspunkt ikke helt kan forstå hvordan dette skulle kunne skje. Det burde også bli et meget tilfredsstillende år ettersom det vil resultere i at en rekke av de velkomne forandringene, som lenge har blitt forutsagt, blir til virkelighet. Dette vil bli året hvor resultatene av det arbeidet som har pågått så lenge, blir oppnådd og det bærer løfte i seg om å ta dere inn i den Nye Tidsalderen båret av en bølgetopp som vil feie vekk mesteparten av det gamle. Til å begynne med vil det se kaotisk ut fordi de mørke Sjelene kjemper mot forandringene etter hvert som de ser sin dominans smuldre opp og svinne hen. I all stillhet og uten oppstyr har alt blitt lagt til rette for forandringene som raskt vil etablere nye regjeringer og styreformer for den Nye Tidsalderen.

Det burde demre for dere nå at alle utfordringene med å frigjøre dere fra de mørke Sjelenes onde plan om å gjøre dere til fanger for alltid, er overvunnet og har omsider gitt mulighetene til å fri dere helt og fullt fra deres herredømme. De av dere som arbeider for Lyset kan nå fortsette arbeidet deres med full tillit, vel vitende om at vi i dette Nye Året vil se eksterne bevis på at alt er vel og at virkelige fremskritt ikke lenger kan holdes tilbake. Planen for Menneskeheten er godt i gang og blir nå støttet av mektige Lysvesener utenfor vårt Solsystem. Faktum er at også andre har kommet for å hjelpe dere og deres nærvær sikrer at ingen andre entiteter kan komme og blande seg inn i deres vei mot Lyset.

Alt skrider frem på utmerket vis, og dersom dere skulle være i tvil, så husk på at så lenge dere fortsatt befinner dere i tredje dimensjon, så vil det finnes en mix av energier som gjør at de mørke Sjelene fortsatt kan drive sitt spill. Dere betrakter det som en høyst alvorlig situasjon, men likevel kan den bare eksistere så lenge det fortsatt er karma som må få gå sin gang. Gjennom århundrene har det blitt akkumulert så mye karma som nå må ryddes opp i for at vibrasjonene skal kunne løfte dere opp og inn i de høyere riker. De sjelene som ikke er i stand til å løfte seg opp, vil fortsette sin evolusjon på et nivå som passer for dem og som vil sikre at de i fremtiden får muligheter til å stige opp.

Sann verdensfred kan ikke oppnås før Kabalen er brakt til taushet og lakeiene deres er fjernet eller har trukket seg tilbake. Prosessen med å rense Jorden for mørke Sjeler har pågått i ganske lang tid, og nå gir den endelig merkbare resultater. Det er full forvirring i rekkene deres ettersom deres makt har blitt drastisk redusert. Mange av dem flytter til tryggere områder eller land hvor de blir ønsket velkommen, men uansett hvor de måtte gjemme seg, så vil de bli funnet, fordi det ikke finnes et eneste gjemmested hvor de kan være trygge. Noen av dem hadde håpet å kunne forlate Jorden, men den fluktruten er allerede stengt og de vil bli kallet til å stå til rette for sine handlinger mot Lysets representanter.

Det er så mye som foregår som er ute av syne for dere, eller holdt skjult slik at nyhetene om det ikke kommer ut. De mørkes Sjelenes tentakler rekker vidt og bredt og det er så mye bestikkelser, utpressing og svik at dere ville ha temmelig store utfordringer med å vite hva som representerer sannheten. Dette er årsaken til at dere så mange ganger har blitt oppfordret til å ta i bruk deres intuitive evner til å skille mellom sannhet og løgner. Benytt pålitelige kilder som for eksempel David Wilcock og gjennom ham vil dere snart lære hvem dere kan stole på. Når det rette øyeblikket kommer, vil dere få lære hva som virkelig har skjedd i de siste 50 årene og enda lenger tilbake, som har vært tåkelagt av falske forklaringer og regelrette løgner.

Sannheten har blitt «fikset på» og forandret i en så forbløffende grad at når sannheten kommer ut, så vil dere bli ytterst forbauset og forbløffet.  Det hele går så langt tilbake som til begynnelsen av deres nyere historie og sågar helt tilbake til Atlantis. Historien vil måtte skrives helt om for at dere skal forstå den sanne historien om deres evolusjon. Det er bare i den senere tid at sannheten har begynt å komme til overflaten og hittil bortgjemte dokumenter har kommet frem i lyset for å underbygge den. Det er nødvendig at dere har et åpent sinn hvis dere ønsker å komme videre i deres utvikling, for ellers kan dere bli sittende fast og ute av stand til å komme videre. Ettersom dere befinner dere på ulike punkter i deres evolusjon, kan en del avsløringer være mer enn man greier å svelge, så legg da denne informasjonen til side, for dere kan alltids komme tilbake til den om det blir behov for det.

En del av dere lurer utvilsomt på hvorfor dere som en liten og temmelig insignifikant sivilisasjon tiltrekker dere så mye interesse fra andre i universet. Hvis dere ikke har skjønt dette før nå, så vit at det er fordi dere har tatt mål av dere til å stige opp i deres fysiske kropper. Dette har aldri skjedd før så lenge noen kan huske og derfor er så mange andre sivilisasjoner i Universet interessert i å se resultatet. Dere kan være helt trygge på at dette ikke innebærer noen risiko for dere ettersom hver enkelt sjel er ledsaget av Høyere Vesener. Opplevelsen burde være frydefull og spennende og vil utvilsomt bli husket i lange tider, særlig ettersom dere med oppstigningen vil befinne dere i en perfekt kropp, fri for alle imperfeksjoner og aldringstegn.

Selv om dere fikk vite enda mer av sannheten, ville det etter all sannsynlighet gå trill rundt i hodet på dere. Ting begynner å skyte fart igjen og etter hvert som forandringene kommer frem i lyset, vil dere finne det vanskelig å følge med på alt som skjer, for dere har mye dere skal lære i løpet av svært kort tid. Høydepunktet for dere vil mest sannsynlig være når deres venner fra Rommet ankommer til Jorden og når dere får møte deres brødre og søstre fra Inner-Jorden vil dette helt sikkert også være spennende og gledelig. Det er jo opplagt at dette ikke kan skje før det er full fred på Jorden, men dette er allerede nå i ferd med å gå gradvis i oppfyllelse, hvilket dere vet hvis dere regelmessig søker informasjon på Internett.

Sannheten kommer ut sakte, men sikkert og igjen skulle deres intuitive evner være i stand til å skille sannheten ut mellom regelrette løgner og ren fiction. Siden 2012 har mengden av informasjon som kommer ut bare økt og de rette sjelene til å håndtere den er allerede hos dere. Det har alltid eksistert en overordnet plan for hvordan dere skulle bli løftet opp når det riktige øyeblikket kom. Den tiden er allerede her og det har aldri før har en så fantastisk anledning blitt presentert for dere som nå. Veien ligger klar foran dere og så lenge dere holder dere i Lyset, så finnes det ingen grunn til at dere skulle gå glipp av den. Etter hvert som tiden går, vil flere kjære Sjeler komme nærmere dere og dere kan være helt sikre på at all mulig hjelp vil bli gitt for å sikre at Oppstigningen deres blir vellykket.

Kjære venner, tiden er kommet for at dere ikke tenker på noe annet enn suksess når det gjelder deres fremtid. Fra vårt nivå ser vi dere juble av glede og så lykkelige for at dere omsider har funnet deres sanne vei inn i de høyere dimensjonene. Deres lange ferd gjennom mange, mange utfordrende opplevelser er omsider i sin siste fase. Deres velfortjente belønning er på vei mot dere gjennom frihet for innblanding fra de mørke Sjelene. Dere vil forlate de lavere vibrasjonene og vende helt og holdent tilbake til Lyset, etter å ha fullført deres reiser i de lavere dimensjonene med full suksess.

Det Nye Året deres er allerede begynt, og jeg ønsker dere alt det dere ville ønske for dere selv. Dere har Mektige Vesener med dere, som løfter dere opp når dere er nede og bringer helbredende latter inn i deres liv. Som alltid forlater jeg dere med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset fortsette å lyse opp deres dager og veien mot fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

putin

putin