They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 12. mai 2017

Norsk -- Mike Quinsey 12. mai, 2017.Kjære venner, jeg kommer til å ta to uker fri for å besøke mine sønner i vakre Devon. Mitt neste budskap kommer derfor 2. juni.  Jeg ser frem til en hyggelig pause hvor jeg kan slappe ordentlig av.

Resten av året tegner til å bli meget interessant og på slutten av året burde de første store kunngjøringene komme.

Jeg ønsker dere en aldeles strålende sommer – i Lys og Kjærlighet.

Mike

Mike Quinsey 12. mai, 2017.

Ting virker som om de negative kreftene er i ferd med å bli drevet ut av sine underjordiske gjemmesteder og ikke lenger er i stand til å opprettholde global kontroll. Utrenskningen vil fortsette helt til de ikke lenger representerer noen trussel mot Menneskeheten og dette gjør at Lysets Styrker får stadig større kontroll. Det kan bare være et spørsmål om tid før de mister sin kontroll over nyhetskildene og det vil føre til at det mulig for sanne nyheter å komme ut.  Frem til nå har dere vært nødt til å saumfare Internett for å finne sanne nyheter, samtidig som mange nettsider forer dere med usann informasjon. Dersom dere imidlertid har funnet de nettstedene som er pålitelige, så vil dere i det minste ha en rimelig idé og hva som i virkeligheten foregår.

Så mye nyheter venter på å kunne publiseres og dette vil dekke viktige ting som har skjedd i de siste sytti årene omtrent, men som har blitt holdt skjult for dere. Generelt vil de fleste mennesker bli ikke bare forbauset, men sjokkert over å få vite at sannheten har vært holdt skjult for dere så lenge. Illuminati har hindret dere i å komme videre i deres evolusjon samtidig som de har “stjålet” pengene deres for å finansiere sine egne enorme hemmelige prosjekter.  Det er ikke bare fri energi som umiddelbart ville ha løftet livskvaliteten deres enormt, men også avanserte teknologier som mat-replikatoren. Med ett slag ville disse to teknologiske fremskrittene ha løftet alle mennesker ut av fattigdom og sult. Fortvil imidlertid ikke, for det vil ikke være lenge før forandringer som vil gagne alle vil bli introdusert og dere vil forstå at Lyset har full kontroll.

Illuminati er fullstendig hensynsløse og skyr ingen midler for å holde på makten, men nå står de overfor en motpart som de overhodet ikke kan måle seg med. Samtidig som ting utvikler seg stadig raskere og mange prosjekter som vil være til enorm glede for alle mennesker er i full gang, blir det gjort forberedelser til den den tiden kommer at de kan kunngjøres. Deres hoved-tidslinje er sterk og fører til Oppstigning og det kan bekreftes at ingen ting nå kan hindre den å manifestere fullt ut. Det ser fortsatt ut til at store og viktige begivenheter vil bli kunngjort og iverksatt før året er omme. Det er helt sikkert at det blir gjort fremskritt som vil gjøre det mulig for Lysets Styrker å nå sine mål og sette ting i gang temmelig snart.

Men på samme tid hersker tilsynelatende kaos i mange deler av verden når de nye energiene hvirvler opp ting til de kan finne fredfulle løsninger.   Det foregår en utsortering og alt som er av lavere vibrasjoner vil måtte løfte seg, ellers finnes det ingen plass for dem på de nye vibrasjonsnivåene, hvor de simpelthen ikke kan eksistere. Dere nærmer dere imidlertid raskt dette vendepunktet og fra da av lyser en fredfull fremtid fremfor dere. De sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil føle seg stadig mer utilpass og urolige og til tider være ute av stand til å finne seg til rette med det som skjer, fordi de ikke har noen forståelse for at ting kan være annerledes. Deres virkelighetsoppfatning kan ikke fatte hva som ligger bakom forandringene og i mange tilfeller har de liten eller ingen interesse for det. Deres behov vil imidlertid også bli tatt hensyn til og når den tid kommer vil de velge en annen vei som er passende for deres videre evolusjon.

Dere trenger aldri frykte for dem som ikke har nådd deres forståelsesnivå.  Alle vil befinne seg på eksakt riktig sted og annerledes kan det ikke være ettersom dette avgjøres helt presist av deres individuelle vibrasjoner. Så alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der hvor de kan fortsette sin læring og utvikling i et tempo som passer dem.  Det ville ikke være noen gevinst eller nytte av å gå til et høyere vibrasjonsnivå før dere er klare til det og har kommet dit gjennom deres egen utvikling. Jordelivet kaster en del tøffe utfordringer foran dere og disse er de som kan hjelpe dere til å erfare og lære det dere trenger på deres vei mot Oppstigningen. Det er verdt å gjenta at dere aldri vil bli stilt overfor oppgaver som er mer enn dere kan klare.

Praktisk talt hver eneste dag vil det dukke opp anledninger, unnsatt hvor små de måtte være, til å løfte vibrasjonene deres opp. Utfordringen er å holde dem der slik at dere kan fortsette å høyne dem hele tiden. Noen ganger kan det være små ting som kan bety så mye for en annen person, så som et vennlig ord eller en hjelpende hånd som får dem til å føle seg verdsatt og ønsket. Gode gjerninger koster dere som oftest ingen ting, men til tider kan dere kanskje gi et pengebeløp for å hjelpe dem som er i nød, og dersom alle hjalp hverandre på denne måten ville fattigdom snart være slutt. At rikdommene i verden ikke har blitt fordelt til alle, sammen med Illuminatis handlinger, har ført til at verdens rikdommer er i hendene på en liten minoritet mens millioner mennesker knapt har det de trenger for å overleve. Disse tilstandene vil endres ganske snart og re-valueringen av landenes myntenheter vil være et langt skritt på veien til å bringe en rettferdig fordeling av verdens rikdommer.

Menneskerasen er sterke folk som resultat av at de var vokst opp i den tøffeste sivilisasjonen. Mange har viet seg fullstendig til sine oppgaver og skaper suksess på grunn deres ubøyelige vilje til å overvinne hindringer. Fremskrittene har skjedd raskt og alle erfaringene har kommet alle til gode. Mange finner det fortsatt vanskelig å forstå den faktiske virkeligheten de lever i og tilbringer liv etter liv med å lære det de trenger å lære. Hjelp blir alltid gitt, men aldri pådyttet noen. Husk at fri vilje er hellig og må respekteres av alle sjeler og det er grunn til bekymring nå dette blir ignorert. Men de som ignorerer den vil måtte gjennomgå de karmiske læringsutfordringer som følger som konsekvens av deres handlinger.

Der hvor det finnes nære relasjoner og familiebånd, kan det generelt antas at disse vil fortsette, uansett forandringer som endetiden fører med seg.  Tidligere liv viser at de bytter roller fra den ene inkarnasjonen til den neste, slik at de kan utvikle seg sammen. Dere inkarnerer som begge kjønn skiftevis, slik at balansen opprettholdes gjennom en rekke liv, men naturligvis kan det være situasjoner som involverer karma. Dere kan være trygge på at de Høyere Vesener som har det overordnete oppsynet med utviklingen deres, kan se det store bildet og har absolutt kontroll på det hele. Så da kan dere forstå at ting skjer på et kontrollert vis, uansett hvordan det yre sett kan fortone seg. Fri vilje blir fortsatt holdt hellig og dette er tilfredsstilt ved at den er inkorporert i folks livsplan, og således ikke har noen innvirkning på den overordnete planen for deres evolusjon.

Hold øynene festet på deres egne umiddelbare mål slik at dere fortsetter å lykkes, uten å bli distrahert av ytre hendelser.  Når dere vet at dere snart er hjemme nå som syklusen nærmer seg sin ende, skulle dette gi dere den styrke dere trenger til å fullføre på en vellykket måte. Og tenk på de feiringene som vil komme og hvor deilig det er å vite at alt er vel og at de negative kreftene ikke lenger kan blande seg inn.

Dersom der har mulighet til det, hjelp dem som føler seg totalt forvirret eller føler at mektige forandringer er i ferd med å skje, men prøv å ikke overvelde dem med detaljer og gi bare så mye som dere tror de er i stand til å ta imot. De fleste sjeler er sensitive for forandringer og skjønner at noe er i ferd med å skje, men er ute av stand til å forstå hva som foregår. Det viktigste poenget å formidle er at det er i ferd med å skje forandringer som er til beste for alle og at det er ingen ting å frykte.  Menneskerasens fremtid er i trygge hender og etter at Jorden har blitt renset og fornyet, vil en ny og vidunderlig æra begynne.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

fredag 5. mai 2017

Norsk -- Mike Quinsey 5. mai, 2017.


Mike Quinsey 5. mai, 2017.

For hver dag som går kommer dere nærmere det punkt hvor de mørke Sjelene har mistet tilstrekkelig makt til at en total omlegging av pengesystemet deres blir mulig. For øyeblikket foregår det mye aktivitet for å fjerne dem som gjemmer seg inne i Jorden, som nå får klar beskjed om å overgi seg eller bli utslettet. Deretter kan forandringenes fokus rettes mot å fjerne våpnene deres som er utplassert i Rommet, slik at det blir trygt for besøkende skip å lande på Jorden. Alle dette er nødvendig for at den Nye Tidsalderen kan introduseres trygt og uten forsinkelser. Vær trygg på at forberedelsene til denne tiden har pågått i meget lang tid og så snart “hindringene” er fjernet vil det bli virkelig fart i begivenhetene og forandringene. Forandringene skulle ha kommet for lengst, og de er unngåelige, og om noen få år vil dere allerede være i full gang med å forvandle samfunnet deres.

Dere er nå inne i en tid hvor dere må mestre å ha kontroll over følelsene deres og ikke tillate at negative tanker å slippe inn. Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er å forholde seg rolig med hensyn til det som skjer på Jorden, som til tider kan være foruroligende. Dette vil være de siste ytre tegn av betydning på reaksjonene til dem som ikke forstår at en opprenskning må skje før det nye kan introduseres.  Forandringene i vibrasjonene vil gjøre dem urolige de som ikke kan akseptere dem eller er ute av stand til å forstå hva det er som skjer. Inntil Pressen blir fri er det vanskelig å formidle sannheten til alle mennesker og de som fortsatt er under Illuminatis kontroll vil fortsette å være forvirret. 

I tider hvor det er vanskelig å skjønne hva som skjer, la intuisjonen lede dere og når ting synes uklare eller dere ikke finner noen mening i det som skjer, forsøk å se de underliggende grunnene og se etter hvilke positive resultater de kan skape. Forstå at dere selv, på samme måte som alle andre, kan bidra til å skape hvordan fremtiden arter seg og dette er fri vilje i virksomhet. Faktum er at dere er mye mektigere enn dere evner å begripe og etter hvert som vibrasjonene deres øker, vil dere forstå at tankene deres faktisk er skapende. Sannheten er at dere må lære dere å ha kontroll over dem. Dette vil komme naturlig, så bekymre dere ikke dersom dere, på deres nåværende nivå, ikke greier å hindre strøtanker å dukke opp hos dere. Dere vil imidlertid bli positivt overrasket over hvor fort dere vil tilpasse dere de høyere vibrasjonene.

Noen av dere vil kanskje spørre om hvorfor en sjel trenger å oppleve de lavere vibrasjonene og det enkle svaret er for å utvikle seg under forhold hvor erfaringer kan gjøres raskere enn noe annet sted. Det kan være en meget tøff og krevende reise, men dere blir gitt all mulig hjelp for å lykkes. Dere kan selvfølgelig reise langs den veien dere selv har valgt, i akkurat i det tempoet som passer dere, og Veilederne deres vil se til at dere ikke blir overbelastet. Tross alt skjer allting i “nået”, så dere kan utvikle dere i deres eget tempo. De fleste sjeler ønsker muligheten til å øke farten i evolusjonen sin velkommen, men noen har prøvd å oppnå aldeles for mye i løpet av et liv.

Med vitende og vilje har dere blitt holdt på et nivå hvor dere ikke har vært klar over hvordan dere kunne greie å stige opp. De mørke Sjelene hadde planlagt å holde dere som i et fengsel slik at de kunne gjøre dere til sine slaver, og så langt har de lykkes med det. Imidlertid har mange greid å løfte vibrasjonene sine tilstrekkelig til at de har maktet å bryte ut av de begrensningene de hadde blitt innpodet og påtvunget, og de kan nå se frem til Oppstigningen. De høyere riker av Lyset kaller på dere i det fjerne og det vil ikke være lenge før dere vil begynne å ta steg som vil ende med at dere blir Galaktiske Vesener. Imidlertid må det understrekes at dere fortsatt har en lang vei å gå før dere kan nå et så høyt nivå, men dette er den vei dere har valgt for deres evolusjon.

Sannheten vil til slutt bli avdekket for dere, men i et tempo som ikke vil overvelde dere fullstendig. Veldig lite er slik dere har blitt forledet til å tro, men vær sikker på at det finnes en Gud, den vidunderlig strålende Kilden til Alt Som Er. Dere er udødelige og skapt i Guds bilde i den forstand at dere har det fulle potensial til å kunne bli Ett med Gud. Mennesket har blitt gitt fri vilje for å kunne gjøre erfaringer etter eget ønske, men med dette følger også ansvaret for alle handlinger dere gjør.  Å vite dette hjelper dere å forstå hvorfor dere har reist gjennom dualiteten. Imidlertid kan dere være helt sikre på at dere, før dere bestemte dere til å våge et liv på Jorden, var fullt informert om de utfordringene dere ville møte med hensyn til “å finne veien tilbake til Gudskilden.” Gud sendte alle Sjeler ut for å oppleve og erfare slik at Gud kunne lære mer om det Han hadde skapt. Det sies at “Gud puster Inn og Gud puster Ut” og dere kan ta dette i betraktning på reisen utenfor Gudskilden.

Religion er den veien mange som har behov for en lærer til å vise dem veien velger, men det er ofte en vanskelig vei å følge ettersom det er Menneskenes versjon av Sannheten. I virkeligheten er det hele meget enkelt og dekkes utmerket av begrepet “gjør mot andre som du ville ha gjort mot deg selv”. Det betyr å behandle alle som dine likeverdige – dine Brødre og Søstre. I den verden dere nå opplever er det kanskje vanskelig å leve opp til et slikt løfte, men ved å gjøre deres beste skaper dere en vei i Lyset som til slutt vil lede dere frem til suksess.  Universell Kjærlighet gjør ingen forskjell mellom den ene og den annen sjel, fordi alle gjør erfaringer på sitt eget vis og etter sitt eget valg. Imidlertid havner Mennesket noen ganger i vanskeligheter og mister kontakten med sitt Høyere Selv, men blir hjulpet til å løfte seg opp igjen og blir aldri overlatt til seg selv på veien de går, og Gud er aldri mer enn en bønn unna. 

Når dere først blir et Høyere Vesen, vil vibrasjonene deres ha blitt så høye at dere ville kunne ha en fullkommen kropp som vil vare i mange hundre år. Dette kan forklare dere hvordan St. Germain har dukket opp mange steder på Jorden i løpet av de siste tre hundre årene eller så. Han har blitt sett ved mange forskjellige anledninger og viser aldri antydning til aldring. Forestill dere å kunne utføre deres åndelige arbeid over så lang tid og være en mentor for sjeler for å hjelpe dem å utvikle seg gjennom en serie av liv på Jorden. St. Germain dukket sågar opp i forsamlingen hvor den Amerikanske Frihetserklæringen ble underskrevet og gjorde en helt avgjørende innsats i utformingen av teksten. Han har alltid vært uhyre interessert i Menneskehetens evolusjon og fremskritt og har brukt sin innflytelse til å holde dem på rett vei.

Med tiden vil dere lære meget raskt om deres sanne fortid og hvor fremtiden vil ta dere. Det er en spennende tid og for mange av dere er deres lange reise snart over og en vidunderlig fremtid skimrer i det fjerne. Det er så mye dere skal lære om for å rette opp alt som har med historien deres å gjøre. I virkeligheten vet dere svært lite om Jordens historie og deres rolle i den, selv om dere har fått enkelte glimt av tiden før Atlantis. Hver periode viser at utviklingen er syklisk og at hver Solare Syklus har endt opp med en renselse av Jorden. Denne tiden er ikke noe annerledes og en ny syklus vil begynne om kort tid for de sjelene som har behov for å fortsette sin evolusjon i de lavere vibrasjonene. De som skal stige opp beveger seg inn i høyere vibrasjoner hvor ingen ondskap kan eksistere og de kan nyte en fredfull og kjærlighetsfull tilværelse.

Hold fokus på alt som er i harmoni og av de høyere vibrasjoner, så vil dette sikre at dere er klare til Oppstigning.   

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energien av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif


fredag 28. april 2017

Norsk Mike Quinsey 28. april, 2017.Mike Quinsey 28. april, 2017.

Det foregår mye aktivitet i Antarktis og det blir gjort oppdagelser som vil endre deres historie som knapt kan sies å dekke Menneskets sanne utvikling. Det er gjort interessante funn av kroppene til ekstremt høye Vesener, som har blitt dypfryst der de var da frosten overrasket dem. De kom fra en periode for mange, mange tusen år siden og det var ikke meningen at dere skulle få se dem. De som har kontrollen i verden, kontrollerer også hva som skjer i Antarktis og ønsker å holde dere i mørke og holde hele sannheten for seg selv.  Det finnes imidlertid også dem som kjemper for at hele sannheten skal avdekkes så alle får vite om det og dette vil antakelig skje dersom disse får det slik de ønsker. Når det kun er et lite antall år før Oppstigningen finner sted, så er det en viss hast med å få sannheten ut slik at alle kan se den. Hele historien deres må skrives om og dere har krav på å få vite fakta, og de kan ikke holdes tilbake stort lenger.

Denne tiden er en prøvelse for de fleste mennesker, spesielt for dem som i liten grad kjenner til sannheten. De roper til Gud og ber om å bli tatt bort fra de prøvelser de opplever, uten å vite at disse er nødvendige for evolusjonen deres. Dette gjelder for alle, over alt, og for mange er dette deres siste liv i de lavere dimensjonene og dette er grunnen til at det kan være så krevende. Imidlertid er det slik at de vanskeligste periodene på Jorden er de som gir de beste mulighetene til å gjøre seg ferdig med mye karma slik at man kan komme seg videre til en høyere dimensjon.  Uansett hvilket nivå man måtte befinne seg på, så er dette tider med enorme muligheter som kan løfte dere stadig videre opp. Som alltid følger Veilederne deres nøye med på hvordan det går med dere og gjør så mye de har lov til for å hjelpe dere å lykkes. Kall på dem når dere føler behov for deres hjelp og det er oftere de kan hjelpe dere enn at de ikke kan.

Mange vise og høyt utviklete sjeler har inkarnert i denne tiden for å være mentorer for dem som er i ferd med å stige opp. Deres erfaring vil hjelpe dere å lykkes med å kunne stige opp eller fremme deres forståelse slik at dere i det minste gjør store fremskritt.  Dere vil finne at mange unge sjeler i realiteten er vise, gamle sjeler, som kommer inn i livet deres for å gi dere kunnskap som kan sette dere på veien mot sannhet. De fremviser som regel stor kunnskap og forståelse allerede i ung alder og av den grunn bør dere ha ørene åpne og lytte til dem.

De mørke er selv i ferd med å skape de omstendighetene som vil føre til deres fall, på grunn av at alt de gjør er for selv å bli rikere og få mere makt.   Det disse gjør kan imidlertid ikke måle seg med sjelene som er av Lyset, som er immune mot deres negative energier. Like tiltrekker like, så såfremt dere er tro mot Lyset, så kan ikke de lavere energiene røre dere.  Selvfølgelig vil dere bli bekymret at de mørkes handlinger, som inkluderer drap og mange andre fordervete handlinger, men dere må være våkne så dere ikke lar dere dra ned av dem.  Husk på at dere tiltrekker dere nøyaktig det dere gir energien deres til, så vær bevisste på hva dere tenker eller hvordan dere reagerer med hensyn til negative situasjoner som dere får vite om. Menneskene har en tendens til å la seg bli involvert i andre folks liv, hvilket er helt fint, forutsatt at de vet hvordan de skal unngå å bli emosjonelt involvert. Livet kan til tider høres vanskelig ut, men ved å holde fast ved deres sterke ønske om å handle ut fra kjærlighet for deres medreisende på Jorden, så burde det være tilfredsstillende og en enkel seilas.

Generelt søker mennesker å være “velstående” og mange gjør seg fortjent til dette gjennom hardt arbeid. Det blir derimot mer ekstremt når penger blir en gud for dere og dere søker rikdommer som slett ikke er nødvendige for at dere skal ha et godt liv. Stor rikdom er en utfordring fordi den må brukes til beste for alle mennesker og ikke på egoistisk vis til selvforherligelse. Likevel er det slik at et lite antall mennesker eier 95% av verdens rikdommer, mens millioner lever fra hånd til munn uten noe sted å bo eller anstendige sanitærforhold. Noe har gått skikkelig galt og denne akkumuleringen av rikdom har gått på bekostning av en rimelig levestandard for alle mennesker. Disse problemene vil imidlertid bli tatt tak i meget snart og vil ha blitt rettet opp før vi kommer til endetiden.

I og med at dere har blitt gitt fri vilje, er dere selv arkitektene for deres egen virkelighet. Imidlertid utøver de som hersker en mye større grad av makt, men siden dere lever i et demokrati, så er det mulig for dere å la deres mening bli hørt. Når dere har gått til valg og avgitt deres stemme, gir det dem som har det administrative ansvar for livene deres autorisasjon til å påvirke slik at fremtiden blir fordelaktig for dere alle. For eksempel har dere fått fordelene av nye måter å gjøre ting på og oppfinnelser som har høynet levestandarden deres. Imidlertid har dere ikke blitt gitt slike ting som fri energi som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen og gjort livet dere mye mere komfortabelt. I stedet har dere blitt holdt i en teknologisk “bakevje” hvor livet kan være et slit og et slep og mange mennesker ikke har nok til å overleve. Dette kan ikke fortsette stort lenger og det blir allerede gjort tiltak for å fjerne de hindringene som står i veien for total forandring til det bedre.

Dere, folket, sender ut kraftfulle tanker som skaper en ny tidslinje som løfter dere ut av den gamle. Om ikke lenge vil det komme en tid hvor disse mektige energiene som blir skapt på denne måten, plutselig vil gjøre at fordelaktige forandringer skjer. Etter hvert som flere og flere mennesker visualiserer de forandringene som er mulige, så fører dette til at de manifesteres, når et punkt er nådd hvor de ikke lenger kan holdes tilbake. Så viktigheten av at dere holder dere fokusert på målet deres kan ikke understrekes sterkt nok. Dette er en tid hvor dere må konsentrere dere om deres egne behov dersom dere vil benytte muligheten til å stige opp.

Dere har mange familie og venner som venter på å møte dere igjen og noen vil besøke Jorden, mens andre ikke vil gjøre dette før det er trygt.  Mange, som ikke er direkte involvert i livsplanen deres, venter på å møte dere etter at Oppstigningen har funnet sted. De er familie og venner fra mange tidligere liv hvor dere har møttes og arbeidet sammen.  Slike bånd blir sjelden brutt, særlig dersom kjærlighetsbånd er blitt dannet. Når dere er i de høyere dimensjonene er venner bare en tanke unna, så uansett hvor dere befinner dere, så er kontakt mulig. Imidlertid må det poengteres at dersom en sjel er opptatt på annet vis med en eller annen aktivitet som ikke kan avbrytes, så vil dere kan hende ikke oppnå kontakt.

Det er ingen grunn for dere til å bekymre dere om dem som ikke stiger opp sammen med dere, for de vil bli vel tatt vare og gitt enhver mulighet til å lykkes i neste runde. Dere må forstå at enhver sjel blir gitt de samme mulighetene til å erverve kunnskap og gjøre fremskritt, men noen trenger mere tid for å inkorporere sin nye forståelse til sin egen fordel.

Lyset har vunnet kampen og svært snart vil dere se at freden senker seg over Jorden. Dette vil gjøre det mulig for forandringene å komme i gang for full fart og legge de mørke tidene bak dere, slik at dere til fulle kan nyte deres nyvunne frihet. Dere vil elske å være del av den nye Jorden og gi av deres tid ved å engasjere dere i forandringene som er til beste for alle. 

Dette budskapet kommer via mitt Høyere Jeg og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif                                                                          


fredag 21. april 2017

Norsk Mike Quinsey 21. april, 2017.Mike Quinsey 21. april, 2017.

Ting skjer i et stadig raskere tempo og alt er et skritt på veien mot den dagen da sannheten om deres eksistens vil bli avslørt. I virkeligheten er det ikke lang tid igjen før forandringene vil være over dere og dere vil være vel tjent med å være forberedt på dem.  Deres fremste mål burde være å beholde likevekten og beholde roen til enhver tid, for dere vil finne at mange mennesker vi bli urolige og slett ikke i stand til å forstå hva som hender. Det daglige strev og evige problemer med rett og slett å leve fra dag til dag blir ikke noe bedre av stadige nedskjæringer og trusler om krig.  Noen vil spørre hvorfor vi ikke intervenerer, men som vi har slått fast tidligere, så er det dere selv som skaper deres skjebne og må høste resultatene. Dere får imidlertid ikke lov til å gjennomføre handlinger som er i direkte opposisjon til Planen for Menneskets evolusjon som har blitt lagt av dem som har overoppsynet med deres utvikling og fremskritt.  Ethvert slikt forsøk vil bli blokkert eller avverget på en måte som forhindre at noen stor forandringer i planene kan skje.

Beslutninger er allerede gjort for å holde dere på veien som gir dere muligheten til å stige opp på slutten av syklusen.  Tålmodighet er fortsatt påkrevet mens anledningen blir skapt som endelig vil gjøre at dere kan lære sannheten om dere selv. Dere er mektige sjeler på vei tilbake til Lyset hvorfra dere en gang kom og sannheten vil sette dere fri fra all den misinformasjon som har grumset til alle deres tanker slik at kun få av dere forstår deres sanne selv. Vi gjentar nok en gang at dere er Lys-Vesener som har sluppet seg ned i de lavere vibrasjonene etter å ha akseptert utfordringene med å finne veien tilbake igjen.  Imidlertid har dere aldri vært alene på deres reiser og Veiledere hjelper dere å følge den vei som har blitt bestemt på forhånd for å hjelpe dere å utvikle dere og gjøre fremskritt.  Når dere har blitt gitt fri vilje, så følger det naturligvis at dere selv er ansvarlige for resultatene av deres handlinger og på bakgrunn av dem vil dere se hvor dere trenger å løfte dere selv opp.
Dersom dere leser disse budskapene er dere ganske sikkert på Lysets Vei og har kommet dit at dere har muligheten til å stige opp. For å lykkes er det nødvendig at dere holder fokus på målet og ikke lar eksterne hendelser distrahere dere. Det skjer svært meget som dere ikke kan se, selv om dere kanskje føler virkningene av det. For øyeblikket er det mye som skaper falske inntrykk av hvor ting er på vei og inntil det er trygt å la sannheten komme frem, er det av avgjørende betydning at dere hele tiden har et åpent sinn. Dette er året hvor så mye vil komme til å skje at dere vil ha vanskeligheter med å vite hva som er sant, men dette vil bli kjent i løpet av neste år eller der omkring. Sannheten vil komme ut i et passende tempo slik at folk ikke blir overveldet, slik at de kan greie å ta inn over seg avsløringene som viser hvordan dere til de grader er blitt servert løgner og ledet på ville veier. De mørke har med vitende og vilje sørget for at dere ikke har fått vite sannheten fordi de ikke har ønsket at dere skal vite hvilke mektige Vesener dere er. Sannheten kan ikke holdes tilbake stort lenger og selv nå foregår det drøftelser om hvordan den best kan avdekkes. De som er av Lyset ønsker seg en fullstendig avsløring slik at sannheten kan bli kjent for alle.

Enhver innsats dere legger i å holde dere i Lyset vil bli rikelig belønnet og da burde også Oppstigningen deres skje med letthet. Som vi tidligere har forklart, er det helt opp til dere, selv om enhver hjelp vil bli gitt for å beskytte dere og stanse enhver innblanding fra dem som helst ville holde dere fortsatt i mørket. Det er soleklart at Lyset alltid vil være mye mektigere enn de lavere energiene og så lenge dere holder dere i Lyset, kan ingen ting skade dere. I de tilfellene dere finner unntak fra dette, så skyldes det karmiske årsaker som kan føre til enten positive eller negative resultater. Dette betyr at alle viktige hendelser i livet deres har blitt avtalt på forhånd, selv om forandringer kan skje.  Men igjen vil dere har vært enige i at dette skjer. Det aller meste vil være til deres fordel og kan for eksempel være en uventet anledning til å rydde opp i gammelt karma som dukker opp og som dere har benyttet har benyttet med suksess.

I disse dager pågår fortsatt kampen om makten på Jorden, men dette vil ikke vare stort lenger, for slutten på all krig er i sikte. Det er jo klinkende klart at dere kan ikke ta med dere konflikter og krigerske holdninger opp i de høyere vibrasjonene. Så det kommer en tid om ikke lenge, hvor krig og alle fasetter av den ikke lenger vil være mulig, men sjeler som fortsetter å være en del av den vil fortsette sine aktiviteter et annet sted. Freden kommer selv om det kan synes umulig for øyeblikket når man ser på situasjonen Jorden og dens folk befinner seg i. Mennesket er ikke helt alene å skylde for de mange krigene dere har opplevd, og visse grupper, slik som Illuminatiene, har med fullt overlegg spilt begge sider ut mot hverandre og supplert begge parter med våpen.  Imidlertid, for å gjøre ting enda mer komplisert, så må det slås fast at karma igjen er involvert slik at alle deltakere får de opplevelsene og erfaringene de trenger.

Livet er uten tvil temmelig tøft på Jorden, men hvor ellers ville dere kunne oppleve slike muligheter til å utvikle dere så raskt? Som sjeler av Lyset har dere alltid et antall Veiledere som følger dere på reisene deres, som beskytter dere for å sikre at ingen kan blande seg inn i deres nødvendige livserfaringer. Som høyt utviklete sjeler er dette deres måte å hjelpe dem som følger i deres fotspor og kan trenge en hjelpende hånd. I Universet deres er Moder Jord én som har ofret mye for å hjelpe Menneskeheten å løfte seg opp. Snart vil hun være ferdig med disse oppgavene når hun etter hvert stiger opp med de mange sjelene som er klare til det. Som dere da forstår er endetiden en meget viktig anledning som gir sjeler en særskilt god mulighet til en masse-oppstigning. Én syklus ender og en ny begynner, som vil gi enda flere anledninger for sjeler til å løfte seg opp, med alle de fordeler og velsignelser som følger med det.

Hvis sjeler bare kunne fatte hvor stort deres potensial egentlig er, så ville de gjøre alt de kunne for å finne en måte å utvikle seg på som simpelthen er et uttrykk for Universell Kjærlighet.  Dette kan synes vanskelig når dere ennå ikke har nådd de nivåer hvor dere for eksempel ville være fulle av begeistring for “å elske deres fiender som dere selv”. Se på andre sjeler som dere Brødre og Søstre, hvor hudfarge eller skikker ikke har noen som helst betydning for båndene mellom dere. Dere er Ett med alt annet og livet er en uløselig del av Gud, og dette illustrerer hvorfor Gud er Kun Kjærlighet som gis til alle sjeler i samme grad, og også hvorfor Gud aldri straffer en eneste sjel, men utelukkende tilbyr fullkommen Kjærlighet.  Noen velger å tro på en såkalt Djevel, men dette er likevel bare en uhyrlighet som mennesket selv har skapt.

Menneskenes sjel er forvirret utelukkende fordi de har blitt ledet så til de grader på villspor av dem som har en agenda om å gjøre ham til slave og holde sannheten unna ham. Imidlertid er ikke dette lenger mulig fordi Lyset har økt og blitt den helt dominerende kraft og forsetter å øke i intensitet.  Himmelen representerer Harmoni og Kjærlighet hvor alle befinner seg i en tilstand av fullkommen Kjærlighet. Det er kan hende utenfor rekkevidde for dere akkurat nå, men det er målet for deres reise som akkurat har begynt. Noen sjeler har vært i kontakt med slike energier og beretter om ekstasen de har opplevd.  Glede og Lykke kommer gjennom å romme Kjærlighetens energi og når dere gir raust av den, hjelper dere alle andre ved å løfte dem opp.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey

Oversetter: Leif


fredag 14. april 2017

Norsk -- Mike Quinsey 14. april, 2017Mike Quinsey 14. april, 2017

De forventede forandringene som høyner vibrasjonene er i full sving og det har blitt konstatert at Solen deres synes å være sterkere og med mye hvitere lys enn tidligere. Det er helt klart at vibrasjonene øker raskt og når de når et visst punkt, vil Oppstigning skje på et øyeblikk. Som tidligere nevnt, vil sjeler som ikke er klare til å stige opp, da bevege seg til en annen planet som likner Jorden, for å fortsette sin evolusjon der. Tidligere har dere blitt fortalt om hva slags forandringer de høyere vibrasjonene vil bringe dere og disse vil selvfølgelig bli mottatt med takknemlighet ettersom de vil løfte dere enda mere inn i Lyset og Kjærligheten. Derfor har de lavere vibrasjonene begynt å transmuteres og beviser på dette har man ofte sett i dyreriket når svært uvanlige og usannsynlige vennskap mellom ulike arter har oppstått. Dette oppfyller profetien om at “Løven vil legge seg ned med lammet”

De høyere vibrasjonene vil også løfte opp sjeler av Menneskerasen forutsatt at de har høynet sine vibrasjoner. Beviser på dette begynner å vise seg ved at sivilisasjonen deres nå protesterer mot at kriger og aggresjon fortsetter. De er trette av alle de uønskede sidene i forbindelse med dette og ikke minst det meningsløse tap av menneskeliv. Selvfølgelig blir det forstått at dere i en krigsherjet verden må beskytte dere selv, men hvor er lederne som er villige til å arbeide for fredelig sameksistens? Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile, for hvis tilstrekkelig mange av dere sender ut positive vibrasjoner for kjærlighet og fred, så ville det skape betydelige forandringer. Forskjellen i vibrasjoner mellom dem som er av Lyset og de som er av mørket øker stadig, men likevel kan det synes som og Lov og Orden er i ferd med å bryte sammen og resulterer i kaos og anarki.

Imidlertid blir Lyset sterkere og sterkere og stadig flere mennesker arbeider for fredelig sameksistens. Dere kan være forsikret om at mye hjelp blir gitt dem som er av Lyset og ser man på helhetsbildet, er det åpenbart at Lyset nå lykkes med å sette dere på veien mot Oppstigningen. De Blå Avianerne er også kommet til Solsystemet deres i stort antall, men deres ekstremt store sfæriske skip er skjult av et usynlighetsskjold og ikke synlige for det blotte øye. I all stillhet har de overoppsyn med deres utvikling, samtidig som de hindrer innblanding utenfra for å sikre at dere har alle muligheter til å stige opp. Dere ville synes at dette var en merkelig situasjon, at det foregår en krig i det ytre rommet mellom Lysets styrker og de mørke som prøver å forhindre besøkende utenfra å komme til planeten deres. Besøkende som kommer i fred og for å tilby dere sin kjærlighetsfulle hjelp. Til tross for at dere selv er ansvarlige for å organisere dere slik at dere oppnår suksess, så er det lov å gi hjelp som fremskynder utviklingen deres.

I riket “hvor tid ikke finnes“ ser man at dere allerede har lykkes med Oppstigningen deres, og dette er i året 2024 i deres lineære tid. Enn videre er det ansett at forandringene med sikkerhet vil begynne for alvor i 2018 og fremover, og dette tidspunktet har blitt gitt av tre ulike kilder, inkludert Pleiadianerne. Faktum er at dere befinner dere i Fotonbeltet og nå er på vei inn i Pleiadene gjennom den Sentrale Solen, Alcyon. Så dere kan trekke deres konklusjoner ut fra dette med hensyn til hva som sannsynlig vil skje. Mange forandringer som vil være til stor fordel og glede for dere, ligger og venter på rekke og rad og Replikatoren vil være den som i størst grad vil forandre livet deres. Det kan kanskje synes altfor urealistisk til å være sant, men den vil gjøre det mulig for dere å replikere hva det enn måtte være dere trenger. Sammen med andre forandringer vil dette løfte dere med så stor fart inn i fremtiden at dere knapt vil ha tid til å venne dere til alt sammen. Imidlertid er det klart at de mørke må “sperres trygt inne” på steder hvor de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for eller forsinke manifestasjonen av fremtiden deres. Det er så mye å se frem til som allerede er planlagt og overvåket av Høyere Vesener.

Vi vet at så snart folk lærer om hva fremtiden har i vente for dem, så vil mange av dem begynne å bekymre seg og familiemedlemmer og hvilken plass de vil ha i den. Da må dere huske at ingen ting skjer tilfeldig og at hver eneste sjel må få anledning til å følge sin egen livsplan. Så hver og en vil befinne seg nøyaktig der hvor de skal være for sin videre evolusjon.  Barn er som alle andre og er gamle sjeler som ofte inkarnerer inn i familier som trenger deres hjelp og kan på samme vis ha noe å lære av dem.  Betrakt hver familie som sjeler som alle har kommet sammen for å få erfaringer som fremmer deres evolusjon. Noen ganger er det karmiske bånd mellom dem og da utspiller det seg gamle problemer som har oppstått mellom dem. Uansett om det er sånn eller slik, så vit at dere er nøyaktig der dere trenger å være og forsøk å gjøre det beste ut av det. For noen som er av Lyset kan det være ganske krevende, men dere har en mulighet til å løfte opp andre som kan dra fordel av deres kjærlighet og erfaring.

Noen sjeler undrer seg over hvorfor ikke Gud griper inn, men husk da at den mest verdifulle gaven dere har fått er fri vilje, og når dere har gjort deres valg, så vil dere få erfare konsekvensene av dem. På den måten lærer dere av dem og det ville være galt hvis noen annen skulle blande seg inn. Like mange mennesker forstår ikke hvorfor Gud tillater kriger, men igjen, hvis det er Menneskehetens valg og måte å lære på, hvorfor skulle da noen velge å forandre på resultatet. Dere er ansvarlige for deres egne handlinger, og gode gjerninger høyner vibrasjonene mens negative handlinger medfører at vibrasjonene synker. Jo langsommere vibrasjonene blir, jo vanskeligere blir det å løfte seg opp igjen, selv om det må sies at når dere først erkjenner at dere er ansvarlige for deres egne handlinger, så kan dere få hjelp til å finne veien tilbake til lyset, dersom dere ber om det. Den ultimate tilstand er å være i stand til å leve som Ett i fullkommen harmoni med alt annet i Universell Kjærlighet.

Universet deres myldrer av liv i alle mulige former, men i stor grad gjenkjennelige som menneskeliknende, selv om de kan være ganske ulike Menneskene. De Blå Avianerne, for eksempel, er et Fuglefolk, men har likevel trekk som likner deres. Sannheten er at mange er så like dere at de kan ferdes blant dere uten å skille seg ut. Sjeler fra de høyere dimensjoner som besøker Jorden, er Lys-Vesener og når de senker vibrasjonene sine for å dukke opp på Jorden, kan de skape en kropp etter eget valg ved sin tankes kraft. Mektige sjeler som Jesus inkarnerte på Jorden for å belære Menneskeheten og kom inn gjennom en jomfrufødsel.  Ja, dette er mulig og det er slik mektige Vesener arrangerer det for å ta fysisk kropp. 

Dette er tiden hvor sannheten om deres tid på Jorden kommer frem, for altfor lenge har dere blitt holdt tilbake og blitt misinformert av dem som har en helt annen agenda for Menneskeheten. De vil imidlertid ikke lykkes. Tvert imot vil de mislykkes totalt i sine planer om å ta over dere og Jorden. Gud har ordinert veien til fremtiden og ingen vil få lov til å blande seg forstyrrende inn i det.

Fatt mot av de oppmuntrende nyhetene som blir gitt ut fra ulike kilder til tross for forsøk blir gjort for å forhindre at de kommer ut.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey


Oversetter: Leif

fredag 24. mars 2017

NORSK -- Mike Quinsey 24. mars, 2017Mike Quinsey 24. mars, 2017

Mange av dere er vel forberedt til Oppstigning, men det er også noen som henger etter med liten sjanse for at de vil reelt forbedre sin situasjon i løpet av den tiden som gjenstår. Hver eneste sjel vil imidlertid bli gitt enhver mulighet til å løfte seg opp, men ingen andre kan gjøre det for dem. Dere har alle kommet en lang vei gjennom deres opplevelser og erfaringer siden begynnelsen, da dere falt ned til ett av de laveste nivåene. Det faktum at så mange av dere har løftet dere opp samtidig som dere opplevde så store utfordringer, er et klart bevis på deres besluttsomhet og utholdenhet. Dere vil snart høste fruktene av alt dere har oppnådd og vil bli behørig gratulert med dem. Én ting er sikkert, og det er at dere aldri vil måtte gå denne veien igjen, for tiden for prøvelser i de lavere vibrasjonene er forbi og dere er blitt desto mektigere på grunn av alt dere har oppnådd.

Dersom dere er rede til å lytte til mange nyttige råd, så finnes det mye tilgjengelig på deres nettsider. I dag har vel de fleste identifisert disse inkarnerte sjelene, som for eksempel David Wilcock, som er lærere for den Nye Tidsalderen. Budskapene deres bærer i seg en energi som er oppløftende og underbevisst vil dere vite at de taler sannhet. Åpenbart er ikke alle sjeler rede til å høre sannheten, for noen er akkurat begynt å våkne og finner det uhyre vanskelig å begripe. Problemet er at så mye som er usant og forvrengt har blitt presentert dere som sannhet, og det har vært vanskelig å sile ut hva av det som er sant. Imidlertid finnes det alltid vel informerte sjeler omkring dere i slik en viktig tid og dere vil finne at dere vil bli dratt mot dem. Sannheten har en meningskvalitet som vil finne gjenklang hos dere og kan i alle tilfeller bli sjekket mot pålitelig informasjon som kommer fra andre kilder.

Internett flommer over av sannhet, men også av usanne budskaper som har til hensikt å lede dere på villspor. Dersom dere føler tvil, hopp over det, for med tiden vil dere alltid få bekreftelse for det som er sant og deres intuisjon burde være i stand til å identifisere det. Om det føles riktig, så er det som regel det, så stol på dere selv, for Lysarbeidere har en tendens til å finne andre som er av Lyset, og dette skjer på grunn av den positive energien de utstråler. Disse energiene får dere til å føle dere vel sammen med slik mennesker, mens det motsatte er tilfelle der vibrasjonene er lavere og mangler harmoni. Forhåpentligvis er etablerte Lysarbeidere allerede kjent for de fleste av dere. Imidlertid er det noen sjeler som kommer inn i livet deres og så forsvinner igjen temmelig raskt, særlig i tilfeller der deres oppgave er å kaste inn sin innflytelse for å påvirke det endelige resultatet av det som er gitt dere. 

Lysets Styrker er i ferd med å vinne kampen mot de mørke Sjelene og mye arbeid, som dere stort sett aldri får høre om, har funnet sted i Inner-Jorden. Den blir bit for bit renset for baser som i noen tilfeller har eksistert i mange, mange år. Jorden er en labyrint av tuneller som i enkelte tilfeller strekker seg hundrevis av kilometer og til og med har egne høyhastighetstog. Noen av dere vil spørre hvordan dette kan eksistere uten at det er kjent for allmennheten, men dette er fordi de mørke har nærmest total kontroll over alle nyhetskilder.  Dere lærer kun om hendelser de tillater dere å vite om. Unntaket er «undergrunns-nyhetene» dere kan lese ved hjelp av Internett.

Det er sannsynlig at dere vil få lære mye mere om sannheten når de mørke Sjelene ikke lenger er i stand til å utøve sin innflytelse som før. Det er mulig at sannheten da vil komme flommende ut så raskt at dere knapt vil ha tid til å trekke pusten innimellom all informasjonen. Det er mange avsløringer som venter på å bli avdekket, som raskt vil legge sannheten frem for dere og forklare hva som har foregått de siste 80 årene.  Hemmelighold har holdt skjult mye av de fremskritt som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen, med alle de nyvinninger som følger med dem, mens dere har blitt holdt på stedet hvil og blitt fornektet mye av det som ville ha gjort deres liv mye bedre. Imidlertid vil dere ikke bli fornektet dette stort lenger og når det rette øyeblikk kommer, vil dere få ta del i alle de godene som venter på å bli frisluppet.

Etter hvert som det synes som om situasjonen i verden nesten ikke kan bli verre, vil de blant dere som kan forandre omstendighetene, tre frem i forgrunnen og introdusere mange nyvinninger som vil forbedre livskvaliteten deres. Det er ikke uforståelig at millioner sulter i en verden av overflod, herjet som den er av kontinuerlige kriger og konflikter. Fred kan synes å være håpløst langt unna, men det finnes likevel dem som har løsningene, om de bare hadde makt til å introdusere dem.  Interesser som har investert ufattelige summer for ha makt og profitere, er avhengige at dere er i nød og mangel for at de skal tjene seg rike og ha dere under full kontroll. La dere imidlertid ikke fortvile, fordi denne situasjonen kan ikke fortsette stort lenger og forandringer til det bedre er nødt til begynne for å forbedre situasjonen. Allerede nå arbeider de store hjelpeorganisasjonene på høytrykk for å avhjelpe den desperate situasjonen så mange mennesker befinner seg i.

Det kan kanskje se ut som om verden aldri vil klare å komme seg ut av den forferdelige situasjonen den befinner seg i, men det finnes håp og planer ligger klare for å snu hele situasjonen totalt om. Vær klar over at så snart de rette menneskene kan arbeide uhindret, så vil mange land få den nødvendige humanitære hjelp, men likevel er oppgaven massiv og nesten umulig å håndtere.  De som er av Lyset bruker tiden på å forberede seg for den tiden som kommer, når de kan gjennomføre sine nødhjelpsprogrammer uten hinder og innblanding. På grunn av det enorme omfanget av nød i for eksempel afrikanske land, er det en situasjon som krever massive pengesummer for å finansiere prosjektene.  Menneskerasen er ikke krigerske av natur, men har blitt narret inn i kriger for å tilfredsstille grådigheten til dem som ville profitere på dem, for eksempel ved å forsyne begge sider av krigen med våpen.

Sannheten maler et uhyre grimt bilde av forholdene på Jorden, men dere er et hardført folk som har vært gjennom mye og fortsatt greid å opprettholde deres «fighting» spirit, og dere vil ikke gi etter for dem som forsøker å trekke dere ned.  Deres sterke vilje og besluttsomhet vil sørge for at dere kommer gjennom den umiddelbart forestående perioden og dere vil bli rikelig belønnet når dere endelig kan få glede av alle de fremskritt og nyvinninger dere har vært snytt for. Naturligvis vil det kreve tid og planlegging å gjennomføre alle forbedringene, men med hjelp fra deres ekstraterrestrielle venner, vil dere oppleve at det går temmelig raskt.  Så gi aldri opp eller gi næring til den pessimisme som eksisterer mange steder, fordi fremtiden er allerede skrevet og ingen ting kan hindre den i å manifestere fordi, som dere sier, det står skrevet i stjernene.

Tiden har gått fortere og fortere en god stund og dette er et sikkert tegn på at dere befinner dere i en periode av forandring og oppløftelse. Etter hvert som dere fortsetter deres vei inn i de høyere vibrasjonene, kommer freden nærmere, og sakte men sikkert vil alle konflikter ebbe ut inntil de tar helt slutt. Dette kan synes lite trolig for dere, men husk at det er mektige krefter som er deres Voktere, som støtter Menneskerasen, og de vil sørge for at alt skrider frem som det er ment. Krig og tilsvarende ting av lave vibrasjoner kan ikke eksistere i deres fremtid, så dere kan se frem til fullkommen fred og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys
Mike Quinsey.
Website: http://www.treeofthegoldenlight.com/         
Oversetter: LeifPLEASE NOTE NO MESSAGES 31ST MARCH & 7TH APRIL
Because of an unacceptable level of delay and inconvenience from my Post Office Account, I am in the process of changing to a new Server. They informed me that the changeover would take about 14 days, so I will not be sending out a message on the 31st March and 7th April. I am told I may be able to keep my existing Email address, but if not I will inform you of my new one as soon as possible.
Thank you for your support as we get nearer to the time of change, and achieve a peaceful conclusion as we enter the New Age.

Mike Quinsey.

fredag 10. mars 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 10. mars 2017


Mike Quinsey 10. mars, 2017

Dere har blitt fortalt mange ganger at ingen ting i virkeligheten er som de ser ut, ettersom dere har skapt deres egen virkelighet. Den gjenspeiler nøyaktig slik dere har forstått deres egne behov og hvordan dere sett for dere at dere skulle kunne få dekket dem. Dere har også blitt inspirert til å søke etter de beste resultater, hvilket gradvis har beveget dere videre fremover og oppover i et stadig økende tempo. Fremskrittene har selvfølgelig blitt dugelig assistert av at sjeler som har evnet å inspirere dere til høyere og bedre ting, har vært inkarnert på samme tid. Dere har imidlertid alle fri vilje, og valget har alltid vært deres når det kom til stykket, men de som har hersket fra høy posisjoner har ikke alltid gjort beslutninger som har vært til deres beste. Gjennom århundre etter århundre har dere vært utsatt for mange kriger og den medfølgende lidelse og død, som har kommet om igjen og om igjen i årsakens og virkningens hjul.

I den senere tiden har imidlertid det nye bevissthetsnivået blitt tilstrekkelig mektig til å frembringe energier for forandring. Som et resultat av dette har folket latt sin stemme høre og krever en ny vei for Menneskeheten som leder til fred på Jorden. Dere har fått høre om de mange demonstrasjonene mot myndigheter som har en tendens til å ignorere folkets vilje. Disse vil fortsette å finne sted helt til myndighetene lytter til kravene og handler deretter. Dere kan være sikre på at dere, folket, har en enorm makt til å sette i gang forandring, så bruk den på klokt vis, så vil dere høste suksess.

I mellomtiden vil mange forandringer, som vil hjelpe deres vei fremover, bli gjort kjent og mye som har vært holdt skjult for dere med fullt overlegg vil også bli avslørt. Fremskritt frem mot den Nye Tidsalderen vil komme uansett alle de mørke Sjelenes forsøk på å stoppe dem. Det begynner å bli helt tydelig at dere begynner å se svakhetene ved mange industrier som nå synes å ha stagnert, fordi de fortsatt lever i fortiden. I stor grad skyldes dette at de ikke ønsker å gi opp sine lukrative kilder til profitt, men ved så å gjøre hindrer de fremskrittet som ville gi dere langt gunstigere forhold. Forandringer vil komme enten de ønsker det eller ikke, for tiden er kommet for å komme videre og nyte godt av forbedringer og oppfinnelser som vil heve livskvaliteten deres enormt.

Gjennom lekkingen av offisielle dokumenter får dere muligheten til å få et innblikk i informasjon som de hemmelige tjenestene ville foretrekke at dere ikke visste noe om. Lekkasjene avdekker hvordan privatlivets fred blir stadig mere truet ettersom dere blir spionert på mens dere utfører deres daglige gjøremål. Slike avsløringer er mulig takket være modige mennesker dere kaller «varslere», som er beskyttet fordi arbeidet deres er så viktig. De har avdekket nøyaktig hva som har foregått og det er svært viktig at dere får vite dette. Avsløringene viser at de hemmelige aktivitetene har gått altfor langt, mye lenger enn nødvendig, og truer deres soleklare rett til privatliv. Jo mere som blir avdekket, jo mer vil dere kreve en slutt på spioneringen, og med tiden vil dere vinne. I fremtiden, når vibrasjonene har løftet seg, vil det ikke lenger være behov for slike kontrollmetoder.

Ved å visualisere fremtiden gjør dere den til virkelighet, så jo flere mennesker som kjenner sannheten, jo raskere vil den manifestere.  Energien av tankene deres former uopphørlig fremtiden deres, og etter hvert som tiden går, vil det bli av helt avgjørende betydning at dere holder dere på et positivt nivå i den sammenheng. Tanker er virkelige og har alltid skapt deres fremtid, men etter hvert som vibrasjonene blir høyere, vil de bli stadig mer potente.  For eksempel vil dere bli healere ved å bruke deres egen tankekraft og også gjøre enda mektigere ting, og dette er bakgrunnen for at dere mange ganger bruker ordtaket «tro kan flytte fjell».  Faktum er at i fremtiden vil tankene deres gjøre at dere kan utføre øyeblikkelig healing, og med kraften av deres visualiseringer kan dere også replikere¹ ting. Dere skaper faktisk allerede deres egen fremtid, så vær varsomme med hva dere ønsker dere, for det kan bli til virkelighet.

Etter hvert som dere begynner å forstå mer av deres sanne potensial, vil også tankene deres bli mer spesifikke og tydelig målrettet.  Jo mere dere greier å se hvert eneste levende vesen i den Universelle Kjærlighetens perspektiv, jo mer vil dere bidra til harmoni og kjærlighet omkring dere.  Livet vil bli en glede og så tilfredsstillende at dere vil fryde dere over konstant lykke.  At nærværet av andre sjeler som også er av en høyere vibrasjon, er til vesentlig hjelp i denne sammenheng, skulle vel være unødvendig å si. Den syklusen dere akkurat har fullført er kun en blek gjenspeiling av deres sanne virkelighet, men fra nå av vil ting forandre seg til det bedre etter hvert som vibrasjonene øker.

Gjennom tusener av år har dere hatt den ene inkarnasjonen etter den andre hvor dere har blitt holdt nede og forledet til å tro at dere måtte være de høye herskere underdanige. Med den oppvåkningen som har funnet sted i den senere tid, har det imidlertid blitt klart for dere at dere har et mye større potensial, men at det har vært underkuet. Etter hvert som dere får muligheten, vil dere nå gjøre mye raskere fremskritt og oppnå ethvert mål dere sikter mot, uten noen begrensning i for deres ambisjoner.  Naturligvis har utdannelse for stadig flere mennesker gjort at Menneskerasen har kunnet oppnå stadig større og raskere fremskritt.  Med tiden vil dere kunne få «programmert inn» alt dere trenger for de oppgavene dere har valgt å utføre, og således spare enormt med tid.

Derfor er det til beste for dere alle at dere lærer om hvordan menneskets fremtid mest sannsynlig vil utvikle seg, slik at dere kan forberede dere til den vei dere vil velge å gå, uansett hvilken vei dere måtte velge.   Mulighetene er uten grenser og det er også på sin plass å minne dere på at dere vil ha all den tid dere måtte ønske til å oppleve alt dere har planlagt.  Jorden har vært en skole for dem som har aspirert til større ting enn den hadde å tilby og det er alle erfaringene deres som har forberedt dere til den fremtiden dere er ment å ha.

Følg intuisjonen deres som den beste veileder for å utvikle dere videre, for hver eneste sjel er unik og har sin egen vei å følge. Mange av dere vil ha en vei fremover som likner på hverandre og til tider vil dere komme sammen med andre sjeler som likner dere selv. Dere vil til enhver tid få masser av hjelp og trenger ikke bekymre dere om hvordan dere skal greie å gjøre virkelighet av deres ambisjoner.  Sjelene på Jorden er kun kommet et kort stykke på sin utviklingsvei, men vil bli gitt hjelp til å gjøre fremskritt når det det er behov for det, for å komme videre i sin evolusjon.

Så snart dere vet nøyaktig hva dere ønsker dere av livet på Jorden, så vil dere sette fokus på suksess for planene deres og det er ingen grunn til at dere ikke skulle lykkes. Alle sjeler får de samme muligheter til å fortsette sin evolusjon og det er ikke snakk om å mislykkes, for dere får hjelp hele veien.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Website: http://www.treeofthegoldenlight.com/         
Oversetter: Leif
¹ Replikere (engelsk replicate) har jeg valgt å oversette med «replikere», lage en replika av, en perfekt kopi av. Jeg velger å bruke dette ordet fordi vi ofte hører om replikatorer som en del av vår nære fremtid. Replikatorer er en teknologi som lager en eksakt replika av en gjenstand. For eksempel har vi fått vite at mat-replikatorer en periode vil tas i bruk for å overvinne sultenød mange steder i verden, inntil ny infrastruktur og matvareproduksjon kommer på plass.

putin

putin