They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 21. april 2017

Norsk Mike Quinsey 21. april, 2017.Mike Quinsey 21. april, 2017.

Ting skjer i et stadig raskere tempo og alt er et skritt på veien mot den dagen da sannheten om deres eksistens vil bli avslørt. I virkeligheten er det ikke lang tid igjen før forandringene vil være over dere og dere vil være vel tjent med å være forberedt på dem.  Deres fremste mål burde være å beholde likevekten og beholde roen til enhver tid, for dere vil finne at mange mennesker vi bli urolige og slett ikke i stand til å forstå hva som hender. Det daglige strev og evige problemer med rett og slett å leve fra dag til dag blir ikke noe bedre av stadige nedskjæringer og trusler om krig.  Noen vil spørre hvorfor vi ikke intervenerer, men som vi har slått fast tidligere, så er det dere selv som skaper deres skjebne og må høste resultatene. Dere får imidlertid ikke lov til å gjennomføre handlinger som er i direkte opposisjon til Planen for Menneskets evolusjon som har blitt lagt av dem som har overoppsynet med deres utvikling og fremskritt.  Ethvert slikt forsøk vil bli blokkert eller avverget på en måte som forhindre at noen stor forandringer i planene kan skje.

Beslutninger er allerede gjort for å holde dere på veien som gir dere muligheten til å stige opp på slutten av syklusen.  Tålmodighet er fortsatt påkrevet mens anledningen blir skapt som endelig vil gjøre at dere kan lære sannheten om dere selv. Dere er mektige sjeler på vei tilbake til Lyset hvorfra dere en gang kom og sannheten vil sette dere fri fra all den misinformasjon som har grumset til alle deres tanker slik at kun få av dere forstår deres sanne selv. Vi gjentar nok en gang at dere er Lys-Vesener som har sluppet seg ned i de lavere vibrasjonene etter å ha akseptert utfordringene med å finne veien tilbake igjen.  Imidlertid har dere aldri vært alene på deres reiser og Veiledere hjelper dere å følge den vei som har blitt bestemt på forhånd for å hjelpe dere å utvikle dere og gjøre fremskritt.  Når dere har blitt gitt fri vilje, så følger det naturligvis at dere selv er ansvarlige for resultatene av deres handlinger og på bakgrunn av dem vil dere se hvor dere trenger å løfte dere selv opp.
Dersom dere leser disse budskapene er dere ganske sikkert på Lysets Vei og har kommet dit at dere har muligheten til å stige opp. For å lykkes er det nødvendig at dere holder fokus på målet og ikke lar eksterne hendelser distrahere dere. Det skjer svært meget som dere ikke kan se, selv om dere kanskje føler virkningene av det. For øyeblikket er det mye som skaper falske inntrykk av hvor ting er på vei og inntil det er trygt å la sannheten komme frem, er det av avgjørende betydning at dere hele tiden har et åpent sinn. Dette er året hvor så mye vil komme til å skje at dere vil ha vanskeligheter med å vite hva som er sant, men dette vil bli kjent i løpet av neste år eller der omkring. Sannheten vil komme ut i et passende tempo slik at folk ikke blir overveldet, slik at de kan greie å ta inn over seg avsløringene som viser hvordan dere til de grader er blitt servert løgner og ledet på ville veier. De mørke har med vitende og vilje sørget for at dere ikke har fått vite sannheten fordi de ikke har ønsket at dere skal vite hvilke mektige Vesener dere er. Sannheten kan ikke holdes tilbake stort lenger og selv nå foregår det drøftelser om hvordan den best kan avdekkes. De som er av Lyset ønsker seg en fullstendig avsløring slik at sannheten kan bli kjent for alle.

Enhver innsats dere legger i å holde dere i Lyset vil bli rikelig belønnet og da burde også Oppstigningen deres skje med letthet. Som vi tidligere har forklart, er det helt opp til dere, selv om enhver hjelp vil bli gitt for å beskytte dere og stanse enhver innblanding fra dem som helst ville holde dere fortsatt i mørket. Det er soleklart at Lyset alltid vil være mye mektigere enn de lavere energiene og så lenge dere holder dere i Lyset, kan ingen ting skade dere. I de tilfellene dere finner unntak fra dette, så skyldes det karmiske årsaker som kan føre til enten positive eller negative resultater. Dette betyr at alle viktige hendelser i livet deres har blitt avtalt på forhånd, selv om forandringer kan skje.  Men igjen vil dere har vært enige i at dette skjer. Det aller meste vil være til deres fordel og kan for eksempel være en uventet anledning til å rydde opp i gammelt karma som dukker opp og som dere har benyttet har benyttet med suksess.

I disse dager pågår fortsatt kampen om makten på Jorden, men dette vil ikke vare stort lenger, for slutten på all krig er i sikte. Det er jo klinkende klart at dere kan ikke ta med dere konflikter og krigerske holdninger opp i de høyere vibrasjonene. Så det kommer en tid om ikke lenge, hvor krig og alle fasetter av den ikke lenger vil være mulig, men sjeler som fortsetter å være en del av den vil fortsette sine aktiviteter et annet sted. Freden kommer selv om det kan synes umulig for øyeblikket når man ser på situasjonen Jorden og dens folk befinner seg i. Mennesket er ikke helt alene å skylde for de mange krigene dere har opplevd, og visse grupper, slik som Illuminatiene, har med fullt overlegg spilt begge sider ut mot hverandre og supplert begge parter med våpen.  Imidlertid, for å gjøre ting enda mer komplisert, så må det slås fast at karma igjen er involvert slik at alle deltakere får de opplevelsene og erfaringene de trenger.

Livet er uten tvil temmelig tøft på Jorden, men hvor ellers ville dere kunne oppleve slike muligheter til å utvikle dere så raskt? Som sjeler av Lyset har dere alltid et antall Veiledere som følger dere på reisene deres, som beskytter dere for å sikre at ingen kan blande seg inn i deres nødvendige livserfaringer. Som høyt utviklete sjeler er dette deres måte å hjelpe dem som følger i deres fotspor og kan trenge en hjelpende hånd. I Universet deres er Moder Jord én som har ofret mye for å hjelpe Menneskeheten å løfte seg opp. Snart vil hun være ferdig med disse oppgavene når hun etter hvert stiger opp med de mange sjelene som er klare til det. Som dere da forstår er endetiden en meget viktig anledning som gir sjeler en særskilt god mulighet til en masse-oppstigning. Én syklus ender og en ny begynner, som vil gi enda flere anledninger for sjeler til å løfte seg opp, med alle de fordeler og velsignelser som følger med det.

Hvis sjeler bare kunne fatte hvor stort deres potensial egentlig er, så ville de gjøre alt de kunne for å finne en måte å utvikle seg på som simpelthen er et uttrykk for Universell Kjærlighet.  Dette kan synes vanskelig når dere ennå ikke har nådd de nivåer hvor dere for eksempel ville være fulle av begeistring for “å elske deres fiender som dere selv”. Se på andre sjeler som dere Brødre og Søstre, hvor hudfarge eller skikker ikke har noen som helst betydning for båndene mellom dere. Dere er Ett med alt annet og livet er en uløselig del av Gud, og dette illustrerer hvorfor Gud er Kun Kjærlighet som gis til alle sjeler i samme grad, og også hvorfor Gud aldri straffer en eneste sjel, men utelukkende tilbyr fullkommen Kjærlighet.  Noen velger å tro på en såkalt Djevel, men dette er likevel bare en uhyrlighet som mennesket selv har skapt.

Menneskenes sjel er forvirret utelukkende fordi de har blitt ledet så til de grader på villspor av dem som har en agenda om å gjøre ham til slave og holde sannheten unna ham. Imidlertid er ikke dette lenger mulig fordi Lyset har økt og blitt den helt dominerende kraft og forsetter å øke i intensitet.  Himmelen representerer Harmoni og Kjærlighet hvor alle befinner seg i en tilstand av fullkommen Kjærlighet. Det er kan hende utenfor rekkevidde for dere akkurat nå, men det er målet for deres reise som akkurat har begynt. Noen sjeler har vært i kontakt med slike energier og beretter om ekstasen de har opplevd.  Glede og Lykke kommer gjennom å romme Kjærlighetens energi og når dere gir raust av den, hjelper dere alle andre ved å løfte dem opp.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey

Oversetter: Leif


fredag 14. april 2017

Norsk -- Mike Quinsey 14. april, 2017Mike Quinsey 14. april, 2017

De forventede forandringene som høyner vibrasjonene er i full sving og det har blitt konstatert at Solen deres synes å være sterkere og med mye hvitere lys enn tidligere. Det er helt klart at vibrasjonene øker raskt og når de når et visst punkt, vil Oppstigning skje på et øyeblikk. Som tidligere nevnt, vil sjeler som ikke er klare til å stige opp, da bevege seg til en annen planet som likner Jorden, for å fortsette sin evolusjon der. Tidligere har dere blitt fortalt om hva slags forandringer de høyere vibrasjonene vil bringe dere og disse vil selvfølgelig bli mottatt med takknemlighet ettersom de vil løfte dere enda mere inn i Lyset og Kjærligheten. Derfor har de lavere vibrasjonene begynt å transmuteres og beviser på dette har man ofte sett i dyreriket når svært uvanlige og usannsynlige vennskap mellom ulike arter har oppstått. Dette oppfyller profetien om at “Løven vil legge seg ned med lammet”

De høyere vibrasjonene vil også løfte opp sjeler av Menneskerasen forutsatt at de har høynet sine vibrasjoner. Beviser på dette begynner å vise seg ved at sivilisasjonen deres nå protesterer mot at kriger og aggresjon fortsetter. De er trette av alle de uønskede sidene i forbindelse med dette og ikke minst det meningsløse tap av menneskeliv. Selvfølgelig blir det forstått at dere i en krigsherjet verden må beskytte dere selv, men hvor er lederne som er villige til å arbeide for fredelig sameksistens? Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile, for hvis tilstrekkelig mange av dere sender ut positive vibrasjoner for kjærlighet og fred, så ville det skape betydelige forandringer. Forskjellen i vibrasjoner mellom dem som er av Lyset og de som er av mørket øker stadig, men likevel kan det synes som og Lov og Orden er i ferd med å bryte sammen og resulterer i kaos og anarki.

Imidlertid blir Lyset sterkere og sterkere og stadig flere mennesker arbeider for fredelig sameksistens. Dere kan være forsikret om at mye hjelp blir gitt dem som er av Lyset og ser man på helhetsbildet, er det åpenbart at Lyset nå lykkes med å sette dere på veien mot Oppstigningen. De Blå Avianerne er også kommet til Solsystemet deres i stort antall, men deres ekstremt store sfæriske skip er skjult av et usynlighetsskjold og ikke synlige for det blotte øye. I all stillhet har de overoppsyn med deres utvikling, samtidig som de hindrer innblanding utenfra for å sikre at dere har alle muligheter til å stige opp. Dere ville synes at dette var en merkelig situasjon, at det foregår en krig i det ytre rommet mellom Lysets styrker og de mørke som prøver å forhindre besøkende utenfra å komme til planeten deres. Besøkende som kommer i fred og for å tilby dere sin kjærlighetsfulle hjelp. Til tross for at dere selv er ansvarlige for å organisere dere slik at dere oppnår suksess, så er det lov å gi hjelp som fremskynder utviklingen deres.

I riket “hvor tid ikke finnes“ ser man at dere allerede har lykkes med Oppstigningen deres, og dette er i året 2024 i deres lineære tid. Enn videre er det ansett at forandringene med sikkerhet vil begynne for alvor i 2018 og fremover, og dette tidspunktet har blitt gitt av tre ulike kilder, inkludert Pleiadianerne. Faktum er at dere befinner dere i Fotonbeltet og nå er på vei inn i Pleiadene gjennom den Sentrale Solen, Alcyon. Så dere kan trekke deres konklusjoner ut fra dette med hensyn til hva som sannsynlig vil skje. Mange forandringer som vil være til stor fordel og glede for dere, ligger og venter på rekke og rad og Replikatoren vil være den som i størst grad vil forandre livet deres. Det kan kanskje synes altfor urealistisk til å være sant, men den vil gjøre det mulig for dere å replikere hva det enn måtte være dere trenger. Sammen med andre forandringer vil dette løfte dere med så stor fart inn i fremtiden at dere knapt vil ha tid til å venne dere til alt sammen. Imidlertid er det klart at de mørke må “sperres trygt inne” på steder hvor de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for eller forsinke manifestasjonen av fremtiden deres. Det er så mye å se frem til som allerede er planlagt og overvåket av Høyere Vesener.

Vi vet at så snart folk lærer om hva fremtiden har i vente for dem, så vil mange av dem begynne å bekymre seg og familiemedlemmer og hvilken plass de vil ha i den. Da må dere huske at ingen ting skjer tilfeldig og at hver eneste sjel må få anledning til å følge sin egen livsplan. Så hver og en vil befinne seg nøyaktig der hvor de skal være for sin videre evolusjon.  Barn er som alle andre og er gamle sjeler som ofte inkarnerer inn i familier som trenger deres hjelp og kan på samme vis ha noe å lære av dem.  Betrakt hver familie som sjeler som alle har kommet sammen for å få erfaringer som fremmer deres evolusjon. Noen ganger er det karmiske bånd mellom dem og da utspiller det seg gamle problemer som har oppstått mellom dem. Uansett om det er sånn eller slik, så vit at dere er nøyaktig der dere trenger å være og forsøk å gjøre det beste ut av det. For noen som er av Lyset kan det være ganske krevende, men dere har en mulighet til å løfte opp andre som kan dra fordel av deres kjærlighet og erfaring.

Noen sjeler undrer seg over hvorfor ikke Gud griper inn, men husk da at den mest verdifulle gaven dere har fått er fri vilje, og når dere har gjort deres valg, så vil dere få erfare konsekvensene av dem. På den måten lærer dere av dem og det ville være galt hvis noen annen skulle blande seg inn. Like mange mennesker forstår ikke hvorfor Gud tillater kriger, men igjen, hvis det er Menneskehetens valg og måte å lære på, hvorfor skulle da noen velge å forandre på resultatet. Dere er ansvarlige for deres egne handlinger, og gode gjerninger høyner vibrasjonene mens negative handlinger medfører at vibrasjonene synker. Jo langsommere vibrasjonene blir, jo vanskeligere blir det å løfte seg opp igjen, selv om det må sies at når dere først erkjenner at dere er ansvarlige for deres egne handlinger, så kan dere få hjelp til å finne veien tilbake til lyset, dersom dere ber om det. Den ultimate tilstand er å være i stand til å leve som Ett i fullkommen harmoni med alt annet i Universell Kjærlighet.

Universet deres myldrer av liv i alle mulige former, men i stor grad gjenkjennelige som menneskeliknende, selv om de kan være ganske ulike Menneskene. De Blå Avianerne, for eksempel, er et Fuglefolk, men har likevel trekk som likner deres. Sannheten er at mange er så like dere at de kan ferdes blant dere uten å skille seg ut. Sjeler fra de høyere dimensjoner som besøker Jorden, er Lys-Vesener og når de senker vibrasjonene sine for å dukke opp på Jorden, kan de skape en kropp etter eget valg ved sin tankes kraft. Mektige sjeler som Jesus inkarnerte på Jorden for å belære Menneskeheten og kom inn gjennom en jomfrufødsel.  Ja, dette er mulig og det er slik mektige Vesener arrangerer det for å ta fysisk kropp. 

Dette er tiden hvor sannheten om deres tid på Jorden kommer frem, for altfor lenge har dere blitt holdt tilbake og blitt misinformert av dem som har en helt annen agenda for Menneskeheten. De vil imidlertid ikke lykkes. Tvert imot vil de mislykkes totalt i sine planer om å ta over dere og Jorden. Gud har ordinert veien til fremtiden og ingen vil få lov til å blande seg forstyrrende inn i det.

Fatt mot av de oppmuntrende nyhetene som blir gitt ut fra ulike kilder til tross for forsøk blir gjort for å forhindre at de kommer ut.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey


Oversetter: Leif

fredag 24. mars 2017

NORSK -- Mike Quinsey 24. mars, 2017Mike Quinsey 24. mars, 2017

Mange av dere er vel forberedt til Oppstigning, men det er også noen som henger etter med liten sjanse for at de vil reelt forbedre sin situasjon i løpet av den tiden som gjenstår. Hver eneste sjel vil imidlertid bli gitt enhver mulighet til å løfte seg opp, men ingen andre kan gjøre det for dem. Dere har alle kommet en lang vei gjennom deres opplevelser og erfaringer siden begynnelsen, da dere falt ned til ett av de laveste nivåene. Det faktum at så mange av dere har løftet dere opp samtidig som dere opplevde så store utfordringer, er et klart bevis på deres besluttsomhet og utholdenhet. Dere vil snart høste fruktene av alt dere har oppnådd og vil bli behørig gratulert med dem. Én ting er sikkert, og det er at dere aldri vil måtte gå denne veien igjen, for tiden for prøvelser i de lavere vibrasjonene er forbi og dere er blitt desto mektigere på grunn av alt dere har oppnådd.

Dersom dere er rede til å lytte til mange nyttige råd, så finnes det mye tilgjengelig på deres nettsider. I dag har vel de fleste identifisert disse inkarnerte sjelene, som for eksempel David Wilcock, som er lærere for den Nye Tidsalderen. Budskapene deres bærer i seg en energi som er oppløftende og underbevisst vil dere vite at de taler sannhet. Åpenbart er ikke alle sjeler rede til å høre sannheten, for noen er akkurat begynt å våkne og finner det uhyre vanskelig å begripe. Problemet er at så mye som er usant og forvrengt har blitt presentert dere som sannhet, og det har vært vanskelig å sile ut hva av det som er sant. Imidlertid finnes det alltid vel informerte sjeler omkring dere i slik en viktig tid og dere vil finne at dere vil bli dratt mot dem. Sannheten har en meningskvalitet som vil finne gjenklang hos dere og kan i alle tilfeller bli sjekket mot pålitelig informasjon som kommer fra andre kilder.

Internett flommer over av sannhet, men også av usanne budskaper som har til hensikt å lede dere på villspor. Dersom dere føler tvil, hopp over det, for med tiden vil dere alltid få bekreftelse for det som er sant og deres intuisjon burde være i stand til å identifisere det. Om det føles riktig, så er det som regel det, så stol på dere selv, for Lysarbeidere har en tendens til å finne andre som er av Lyset, og dette skjer på grunn av den positive energien de utstråler. Disse energiene får dere til å føle dere vel sammen med slik mennesker, mens det motsatte er tilfelle der vibrasjonene er lavere og mangler harmoni. Forhåpentligvis er etablerte Lysarbeidere allerede kjent for de fleste av dere. Imidlertid er det noen sjeler som kommer inn i livet deres og så forsvinner igjen temmelig raskt, særlig i tilfeller der deres oppgave er å kaste inn sin innflytelse for å påvirke det endelige resultatet av det som er gitt dere. 

Lysets Styrker er i ferd med å vinne kampen mot de mørke Sjelene og mye arbeid, som dere stort sett aldri får høre om, har funnet sted i Inner-Jorden. Den blir bit for bit renset for baser som i noen tilfeller har eksistert i mange, mange år. Jorden er en labyrint av tuneller som i enkelte tilfeller strekker seg hundrevis av kilometer og til og med har egne høyhastighetstog. Noen av dere vil spørre hvordan dette kan eksistere uten at det er kjent for allmennheten, men dette er fordi de mørke har nærmest total kontroll over alle nyhetskilder.  Dere lærer kun om hendelser de tillater dere å vite om. Unntaket er «undergrunns-nyhetene» dere kan lese ved hjelp av Internett.

Det er sannsynlig at dere vil få lære mye mere om sannheten når de mørke Sjelene ikke lenger er i stand til å utøve sin innflytelse som før. Det er mulig at sannheten da vil komme flommende ut så raskt at dere knapt vil ha tid til å trekke pusten innimellom all informasjonen. Det er mange avsløringer som venter på å bli avdekket, som raskt vil legge sannheten frem for dere og forklare hva som har foregått de siste 80 årene.  Hemmelighold har holdt skjult mye av de fremskritt som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen, med alle de nyvinninger som følger med dem, mens dere har blitt holdt på stedet hvil og blitt fornektet mye av det som ville ha gjort deres liv mye bedre. Imidlertid vil dere ikke bli fornektet dette stort lenger og når det rette øyeblikk kommer, vil dere få ta del i alle de godene som venter på å bli frisluppet.

Etter hvert som det synes som om situasjonen i verden nesten ikke kan bli verre, vil de blant dere som kan forandre omstendighetene, tre frem i forgrunnen og introdusere mange nyvinninger som vil forbedre livskvaliteten deres. Det er ikke uforståelig at millioner sulter i en verden av overflod, herjet som den er av kontinuerlige kriger og konflikter. Fred kan synes å være håpløst langt unna, men det finnes likevel dem som har løsningene, om de bare hadde makt til å introdusere dem.  Interesser som har investert ufattelige summer for ha makt og profitere, er avhengige at dere er i nød og mangel for at de skal tjene seg rike og ha dere under full kontroll. La dere imidlertid ikke fortvile, fordi denne situasjonen kan ikke fortsette stort lenger og forandringer til det bedre er nødt til begynne for å forbedre situasjonen. Allerede nå arbeider de store hjelpeorganisasjonene på høytrykk for å avhjelpe den desperate situasjonen så mange mennesker befinner seg i.

Det kan kanskje se ut som om verden aldri vil klare å komme seg ut av den forferdelige situasjonen den befinner seg i, men det finnes håp og planer ligger klare for å snu hele situasjonen totalt om. Vær klar over at så snart de rette menneskene kan arbeide uhindret, så vil mange land få den nødvendige humanitære hjelp, men likevel er oppgaven massiv og nesten umulig å håndtere.  De som er av Lyset bruker tiden på å forberede seg for den tiden som kommer, når de kan gjennomføre sine nødhjelpsprogrammer uten hinder og innblanding. På grunn av det enorme omfanget av nød i for eksempel afrikanske land, er det en situasjon som krever massive pengesummer for å finansiere prosjektene.  Menneskerasen er ikke krigerske av natur, men har blitt narret inn i kriger for å tilfredsstille grådigheten til dem som ville profitere på dem, for eksempel ved å forsyne begge sider av krigen med våpen.

Sannheten maler et uhyre grimt bilde av forholdene på Jorden, men dere er et hardført folk som har vært gjennom mye og fortsatt greid å opprettholde deres «fighting» spirit, og dere vil ikke gi etter for dem som forsøker å trekke dere ned.  Deres sterke vilje og besluttsomhet vil sørge for at dere kommer gjennom den umiddelbart forestående perioden og dere vil bli rikelig belønnet når dere endelig kan få glede av alle de fremskritt og nyvinninger dere har vært snytt for. Naturligvis vil det kreve tid og planlegging å gjennomføre alle forbedringene, men med hjelp fra deres ekstraterrestrielle venner, vil dere oppleve at det går temmelig raskt.  Så gi aldri opp eller gi næring til den pessimisme som eksisterer mange steder, fordi fremtiden er allerede skrevet og ingen ting kan hindre den i å manifestere fordi, som dere sier, det står skrevet i stjernene.

Tiden har gått fortere og fortere en god stund og dette er et sikkert tegn på at dere befinner dere i en periode av forandring og oppløftelse. Etter hvert som dere fortsetter deres vei inn i de høyere vibrasjonene, kommer freden nærmere, og sakte men sikkert vil alle konflikter ebbe ut inntil de tar helt slutt. Dette kan synes lite trolig for dere, men husk at det er mektige krefter som er deres Voktere, som støtter Menneskerasen, og de vil sørge for at alt skrider frem som det er ment. Krig og tilsvarende ting av lave vibrasjoner kan ikke eksistere i deres fremtid, så dere kan se frem til fullkommen fred og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys
Mike Quinsey.
Website: http://www.treeofthegoldenlight.com/         
Oversetter: LeifPLEASE NOTE NO MESSAGES 31ST MARCH & 7TH APRIL
Because of an unacceptable level of delay and inconvenience from my Post Office Account, I am in the process of changing to a new Server. They informed me that the changeover would take about 14 days, so I will not be sending out a message on the 31st March and 7th April. I am told I may be able to keep my existing Email address, but if not I will inform you of my new one as soon as possible.
Thank you for your support as we get nearer to the time of change, and achieve a peaceful conclusion as we enter the New Age.

Mike Quinsey.

fredag 10. mars 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 10. mars 2017


Mike Quinsey 10. mars, 2017

Dere har blitt fortalt mange ganger at ingen ting i virkeligheten er som de ser ut, ettersom dere har skapt deres egen virkelighet. Den gjenspeiler nøyaktig slik dere har forstått deres egne behov og hvordan dere sett for dere at dere skulle kunne få dekket dem. Dere har også blitt inspirert til å søke etter de beste resultater, hvilket gradvis har beveget dere videre fremover og oppover i et stadig økende tempo. Fremskrittene har selvfølgelig blitt dugelig assistert av at sjeler som har evnet å inspirere dere til høyere og bedre ting, har vært inkarnert på samme tid. Dere har imidlertid alle fri vilje, og valget har alltid vært deres når det kom til stykket, men de som har hersket fra høy posisjoner har ikke alltid gjort beslutninger som har vært til deres beste. Gjennom århundre etter århundre har dere vært utsatt for mange kriger og den medfølgende lidelse og død, som har kommet om igjen og om igjen i årsakens og virkningens hjul.

I den senere tiden har imidlertid det nye bevissthetsnivået blitt tilstrekkelig mektig til å frembringe energier for forandring. Som et resultat av dette har folket latt sin stemme høre og krever en ny vei for Menneskeheten som leder til fred på Jorden. Dere har fått høre om de mange demonstrasjonene mot myndigheter som har en tendens til å ignorere folkets vilje. Disse vil fortsette å finne sted helt til myndighetene lytter til kravene og handler deretter. Dere kan være sikre på at dere, folket, har en enorm makt til å sette i gang forandring, så bruk den på klokt vis, så vil dere høste suksess.

I mellomtiden vil mange forandringer, som vil hjelpe deres vei fremover, bli gjort kjent og mye som har vært holdt skjult for dere med fullt overlegg vil også bli avslørt. Fremskritt frem mot den Nye Tidsalderen vil komme uansett alle de mørke Sjelenes forsøk på å stoppe dem. Det begynner å bli helt tydelig at dere begynner å se svakhetene ved mange industrier som nå synes å ha stagnert, fordi de fortsatt lever i fortiden. I stor grad skyldes dette at de ikke ønsker å gi opp sine lukrative kilder til profitt, men ved så å gjøre hindrer de fremskrittet som ville gi dere langt gunstigere forhold. Forandringer vil komme enten de ønsker det eller ikke, for tiden er kommet for å komme videre og nyte godt av forbedringer og oppfinnelser som vil heve livskvaliteten deres enormt.

Gjennom lekkingen av offisielle dokumenter får dere muligheten til å få et innblikk i informasjon som de hemmelige tjenestene ville foretrekke at dere ikke visste noe om. Lekkasjene avdekker hvordan privatlivets fred blir stadig mere truet ettersom dere blir spionert på mens dere utfører deres daglige gjøremål. Slike avsløringer er mulig takket være modige mennesker dere kaller «varslere», som er beskyttet fordi arbeidet deres er så viktig. De har avdekket nøyaktig hva som har foregått og det er svært viktig at dere får vite dette. Avsløringene viser at de hemmelige aktivitetene har gått altfor langt, mye lenger enn nødvendig, og truer deres soleklare rett til privatliv. Jo mere som blir avdekket, jo mer vil dere kreve en slutt på spioneringen, og med tiden vil dere vinne. I fremtiden, når vibrasjonene har løftet seg, vil det ikke lenger være behov for slike kontrollmetoder.

Ved å visualisere fremtiden gjør dere den til virkelighet, så jo flere mennesker som kjenner sannheten, jo raskere vil den manifestere.  Energien av tankene deres former uopphørlig fremtiden deres, og etter hvert som tiden går, vil det bli av helt avgjørende betydning at dere holder dere på et positivt nivå i den sammenheng. Tanker er virkelige og har alltid skapt deres fremtid, men etter hvert som vibrasjonene blir høyere, vil de bli stadig mer potente.  For eksempel vil dere bli healere ved å bruke deres egen tankekraft og også gjøre enda mektigere ting, og dette er bakgrunnen for at dere mange ganger bruker ordtaket «tro kan flytte fjell».  Faktum er at i fremtiden vil tankene deres gjøre at dere kan utføre øyeblikkelig healing, og med kraften av deres visualiseringer kan dere også replikere¹ ting. Dere skaper faktisk allerede deres egen fremtid, så vær varsomme med hva dere ønsker dere, for det kan bli til virkelighet.

Etter hvert som dere begynner å forstå mer av deres sanne potensial, vil også tankene deres bli mer spesifikke og tydelig målrettet.  Jo mere dere greier å se hvert eneste levende vesen i den Universelle Kjærlighetens perspektiv, jo mer vil dere bidra til harmoni og kjærlighet omkring dere.  Livet vil bli en glede og så tilfredsstillende at dere vil fryde dere over konstant lykke.  At nærværet av andre sjeler som også er av en høyere vibrasjon, er til vesentlig hjelp i denne sammenheng, skulle vel være unødvendig å si. Den syklusen dere akkurat har fullført er kun en blek gjenspeiling av deres sanne virkelighet, men fra nå av vil ting forandre seg til det bedre etter hvert som vibrasjonene øker.

Gjennom tusener av år har dere hatt den ene inkarnasjonen etter den andre hvor dere har blitt holdt nede og forledet til å tro at dere måtte være de høye herskere underdanige. Med den oppvåkningen som har funnet sted i den senere tid, har det imidlertid blitt klart for dere at dere har et mye større potensial, men at det har vært underkuet. Etter hvert som dere får muligheten, vil dere nå gjøre mye raskere fremskritt og oppnå ethvert mål dere sikter mot, uten noen begrensning i for deres ambisjoner.  Naturligvis har utdannelse for stadig flere mennesker gjort at Menneskerasen har kunnet oppnå stadig større og raskere fremskritt.  Med tiden vil dere kunne få «programmert inn» alt dere trenger for de oppgavene dere har valgt å utføre, og således spare enormt med tid.

Derfor er det til beste for dere alle at dere lærer om hvordan menneskets fremtid mest sannsynlig vil utvikle seg, slik at dere kan forberede dere til den vei dere vil velge å gå, uansett hvilken vei dere måtte velge.   Mulighetene er uten grenser og det er også på sin plass å minne dere på at dere vil ha all den tid dere måtte ønske til å oppleve alt dere har planlagt.  Jorden har vært en skole for dem som har aspirert til større ting enn den hadde å tilby og det er alle erfaringene deres som har forberedt dere til den fremtiden dere er ment å ha.

Følg intuisjonen deres som den beste veileder for å utvikle dere videre, for hver eneste sjel er unik og har sin egen vei å følge. Mange av dere vil ha en vei fremover som likner på hverandre og til tider vil dere komme sammen med andre sjeler som likner dere selv. Dere vil til enhver tid få masser av hjelp og trenger ikke bekymre dere om hvordan dere skal greie å gjøre virkelighet av deres ambisjoner.  Sjelene på Jorden er kun kommet et kort stykke på sin utviklingsvei, men vil bli gitt hjelp til å gjøre fremskritt når det det er behov for det, for å komme videre i sin evolusjon.

Så snart dere vet nøyaktig hva dere ønsker dere av livet på Jorden, så vil dere sette fokus på suksess for planene deres og det er ingen grunn til at dere ikke skulle lykkes. Alle sjeler får de samme muligheter til å fortsette sin evolusjon og det er ikke snakk om å mislykkes, for dere får hjelp hele veien.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Website: http://www.treeofthegoldenlight.com/         
Oversetter: Leif
¹ Replikere (engelsk replicate) har jeg valgt å oversette med «replikere», lage en replika av, en perfekt kopi av. Jeg velger å bruke dette ordet fordi vi ofte hører om replikatorer som en del av vår nære fremtid. Replikatorer er en teknologi som lager en eksakt replika av en gjenstand. For eksempel har vi fått vite at mat-replikatorer en periode vil tas i bruk for å overvinne sultenød mange steder i verden, inntil ny infrastruktur og matvareproduksjon kommer på plass.

fredag 10. februar 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 10. februar, 2017.

Mike Quinsey, 10. februar, 2017.

Det skjer så mye på Jorden akkurat nå og den generelle oppfatningen er at de mørke Sjelene er på retrett. Folket selv kan ta en del av æren for det som har skjedd, for de har reagert sterkt på de intensjoner president Trump har gitt uttrykk for. Over hele verden har det vært demonstrasjoner mot den politikken han står for og det er svært interessant å se hvor mange mennesker som har våknet opp fra sin slumring og dette har ansporet dem til å gå til aksjon og gjøre noe. Dette er veldig positivt ettersom det er nødvendig at det er en kontinuerlig vekst i Lyset for å sikre at det er utenfor rekkevidde for dem som ville lede dere inn på en vei som ville føre til utslettelse.  Det er imidlertid ingen grunn til å frykte, for det er gitt dekret om at Lyset vil seire, uansett hvilke forsøk som måtte bli gjort for å forhindre det. Bekymre dere derfor ikke om sluttresultatet eller la noe få dere til å vakle på deres vei.

Imidlertid blir dere fortsatt i stor grad holdt i fullstendig mørke med hensyn til hva som skjer utenfor deres synsfelt. Dere kan imidlertid være forsikret om at sannheten snart vil komme frem og det er ikke mulig å holde den skjult for dere stort lenger.  Det kan vel sies at svært lite er slik dere forstår det for øyeblikket, men etter hvert som detaljene kommer ut vil det forårsake både sjokk og glede på samme tid. Til å begynne med vil dere finne det vanskelig å tro på at dere har latt dere føre bak lyset i så lang, lang tid. Imidlertid er bevissthetsnivået deres økende og med det kommer evnen til å se hva som har vært holdt skjult for dere i tusener av år. Slik vi ser dere, fra vårt forståelsesnivå, er dere en vidunderlig gruppe sjeler som har gått en lang vei besatt av ild og flammer, som har bevist at de kan overvinne enhver utfordring de blir stilt overfor. Det spiller ingen rolle hvilken sjelegruppe dere tilhører, for alle har måttet stå ansikt til ansikt med de mørke Sjelene, overvinne de utfordringene de har gitt dere, og løfte seg inn i Lyset. Det har vært vanskelig og det har testet dere til det ytterste, men dere har klart å komme dere gjennom det og gå veien mot frihet.

Det finnes fortsatt hindringer på veien foran dere, men for dem som har våknet vil de ikke representere noen vanskeligheter. Dere er mye sterkere i deres tro nå og godt på vei mot de høyere dimensjoner.  Dere har virkelig fortjent deres frihet og har kommet så langt at dere ikke lenger behøver å vende tilbake til de lavere vibrasjonene for å lære mer.  Med deres erfaring kan dere, dersom dere skulle ønske det, være mentorer for andre som fortsatt er i tredje dimensjon og strever for å finne veien videre. Dere har i virkeligheten ingen anelse om hvor høyaktet og elsket av dem som forstår hva dere har gått gjennom for å komme til det nivået dere nå har nådd. Når dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil dere være i stand til å «se» hele historien om deres evolusjon og dette vil også påvirke hvilke utfordringer dere vil velge neste gang, utfordringer som alle vil gjøre at dere kontinuerlig kan høyne deres bevissthetsnivå. Men da vil det foregå på veldig fredelig vis hvor lite vil stå i veien for deres suksess.

Dere kan være helt trygge på at når den rette tiden kommer, vil alle de forandringene som har vært forberedt, bli kunngjort og burde resultere i et smidig maktskifte.  De mørke Sjelene har alltid holdt seg i bakgrunnen, men det vil bli kjent hvem de er, de som har kjempet mot Lyset og deres plan for å få fullstendig makt over Menneskeheten. De har gått tomme for initiativ og det finnes ingen vei tilbake for dem, og de må se i øynene at de vil bli avslørt som mesterhjernene bak planen for å ta livet av brorparten av Menneskeheten. Dommens time kan komme når som helst og ingen sjel kan slippe unna å måtte svare for det de har gjort mot andre.  Imidlertid er det Gud som har det siste ord i saken og uansett hvor mye en sjels Lys måtte ha blitt svekket, så har Gud intet annet en absolutt Kjærlighet for hver eneste en av dem.  Det må være betryggende å vite at uansett hvor mye dere måtte ha kommet på vidvanke fra Lysets Vei, så vil det alltid finnes en vei tilbake og hjelp vil bli gitt.

Etter å ha levd så mange liv i fysisk kropp, er det ikke til å undre seg over at det er blitt en vane for dere å inkarnere.  Det er faktisk blitt så naturlig for dere å leve i 3dje dimensjon at dere glemmer at dere fortsatt er en sjel av Lys som leter etter veien hjem. Hver gang dere inkarnerer er livsplanen deres ment å gradvis løfte dere inn i høyere vibrasjoner. Det endelige målet er Oppstigning, hvilket er grunnen til at deres nåværende liv er så viktig, ettersom dere nå befinner dere på slutten av en syklus, vil dette gi dere en gylden anledning til å stige opp.  Dere må imidlertid gjøre deres egen del ved å bruke tankens kraft til å skape de omstendighetene som vil sikre deres suksess. Som med alt annet som har innflytelse på deres oppløftelse, må dere fokusere på målet deres, vel vitende om at Veilederne deres alltid er for hånden for å assistere og beskytte dere.

Etter hvert som de får vite om Planen for Menneskeheten, er det mange som begynner å stille spørsmål om ulike ting og dette er en sunn innstilling å ha dersom dere føler tvil med hensyn til enkelte aspekter ved budskapene. Imidlertid er det ikke alltid mulig å gi dere alle detaljer om kommende begivenheter, bortsatt fra i grove trekk. Noen ganger er dette fordi hemmelighold er den beste måten å forhindre at de mørke Sjelene skal kunne forpurre utviklingen deres eller vårt arbeid med å legge veien til rette mot fullendelse. Endetiden synliggjør allerede en ny vei som gjør at dere kan legge det gamle bak dere, slik at dere kan nyte fullstendig frihet og lykke i de høyere vibrasjonene. Det er absolutt ingen ting som kan forhindre et positivt sluttresultat, så selv om dere fortsatt kan komme til å oppleve kaotiske tider, så vit at alt er et virkemiddel for å nå et mål som vil gi dere enorm glede og tilfredshet.

Det er på tide at dere får lære sannheten om Solsystemet deres. Det yrer av liv i mange forskjellige former, selv om de ville bli gjenkjent som den typiske menneskeform med mange variasjoner. En som dere antakelig allerede vet om er de Blå Avianerne, en avansert rase som også er kjent som Fugle-Vesenene, men som like fullt umiddelbart kan ses å ha en liknende form som dere.  De er kan hende høyere enn dere og har små fugleaktige nebb, men i mange andre aspekter er de svært like menneskene. De herkommer i virkeligheten fra en mye høyere dimensjon og er her for å sikre at Menneskerasen kan fullføre denne syklusen trygt og vellykket. Det er også mange andre som er involvert i dette, så da forstår dere at Oppstigningen er betraktet som en ekstremt viktig begivenhet. Bekymre dere ikke om hvordan ting utvikler seg, for på det rette tidspunkt vil dere bli klar over at alt er i sin perfekte orden.

Folk er bekymret for hvordan forandringene vil innvirke på familielivet deres og da må det slås fast at hver sjel har sin egen livsplan. Dersom den skulle komme til å ta dem i ulike retninger, så vil dere ha visst om dette da livsplanen deres ble vedtatt før dere inkarnerte. La derfor hver sjel følge sin dedikerte livsvei og vit at dere alle har vært privilegerte som har fått være sammen.  Når dere tar i betraktning hvor mange liv dere må ha hatt og hvor mange mellommenneskelige forhold dere har opplevd, så forstår dere at mange, mange sjeler har vært en del av deres liv. Det er imidlertid også sant at noen familier kan inkarnere igjen for å fortsette å oppleve ting sammen, men uansett hva som er planlagt, så kan dere være sikre på at det er av positiv verdi og fordel for alle sjeler som er involvert med hverandre. Og det er åpenbart at alt vil bli tydelig og forklart for dere når dere vender tilbake til de høyere riker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiffredag 3. februar 2017

Norsk --Mike Quinsey 3. februar, 2017.


Mike Quinsey 3. februar, 2017.
                                                         
Det er vel knapt nødvendig å fortelle dere at ting som skjer på Jorden skjer i stadig hurtigere tempo og de kommende forandringene er allerede i ferd med å skape blandete reaksjoner. Med mindre dere greier å se lenger enn det som foregår akkurat for øyeblikket, så er det svært vanskelig å forstå nødvendigheten av mye av det som skjer. Målet er først og fremst å gjøre dere klare til Oppstigning og oppmuntre dere til å ha en positiv innstilling uansett hva som skjer omkring dere. Renselsen vil til tider skape store omveltninger, men dette er nødvendig for å lede menneskeheten til et høyere nivå, hvilket er ønskelig for at dere skal komme videre i deres utvikling. Folk er i ferd med å våkne opp med hensyn til hva som har foregått og å bli klar over Illuminatis plan. Den virkelige makten ligger hos folket og de begynner å ta i bruk sin påvirkningskraft og dette vil utgjøre en betydelig forandring.

For øyeblikket skjer det et maktskifte blant myndighetene og det er opp til dere å benytte anledningen til å la deres stemmer bli hørt. De er fullstendig klar over at dere kan rive dem ned fra makten hvis dere velger det, og derfor vil de merke seg hva dere krever. Etter hvert som tiden går, så vil ikke lenger beslutninger tas uten folkets samtykke. Dere må imidlertid ikke glemme at hovedmålet er å løfte dere inn i en høyere bevissthet slik at dere er fullt forberedt til oppløftelse. Allerede nå øker energiene i raskere takt og det finnes ingen grunn for at dere ikke samtidig skulle være i stand til å høyne deres bevissthet. Hold fokus og la dere ikke distrahere av det som skjer omkring dere, selv om dere opplever kaos. Det vil ikke ta lang tid for forandringene å materialisere de godene de fører med seg, så hold blikket rettet fremover mot det resultatet dere ønsker dere.

De høyere makter har en stor rolle å spille i deres fremtid og uten å gå på tvers av deres frie vilje, hjelper de dere å finne veien som leder til fullendelse. Ingen ting kan nå stanse deres fremskritt på veien mot målet, fordi dere som kollektiv bevissthet allerede har valgt hvilken vei dere vil gå. Det er kanskje ikke alle sjeler som har valgt denne veien, men ønskene til dem som velger en annen vei vil også bli respektert. Slutten på denne Sol-Syklusen vil bli en feiringens tid ettersom så mange sjeler har lykkes å løfte vibrasjonene sine i forberedelse til Oppstigningen. Muligheten vil komme igjen senere også, men det er likevel ingen ting i veien for at en sjel kan stige opp når som helst dersom de er klare til det.

Mange sjeler vil nok bli temmelig forvirret og sågar bekymret når begivenhetene begynner å finne sted. Når det virker som om det er kaos over alt, når fundamentet for alt det gamle bryter sammen, er det vanskelig å se hva som befinner seg rett bak horisonten. Komme vil det, uansett hva som blir gjort for å forsinke eller forhindre det. Det gamle har uttjent sin hensikt og snart vil dere ta igjen den tiden dere har mistet fordi dere har blitt holdt tilbake og blitt nektet å ta del i de teknologiene som ville gjort at dere ville ha kommet minst femti år lenger enn dere er nå. De nødvendige forandringene kan imidlertid ikke holdes tilbake lenger og mange sjeler venter på den rette anledningen til slippe fri fra sine det de nå opplever på Jorden.

Når tiden kommer at dere får lære om Illuminatis plan for å ha full kontroll over Menneskeheten, så vil dere korrekt nok innse at deres fall ikke kunne ha kommet på noe bedre tidspunkt. Folk vil bli sjokkert over hva som var planlagt for deres fremtid, når Fengselsplaneten Jorden hadde utviklet seg til et punkt hvor dere ville kunne overvåkes individuelt fra Verdensrommet. Ja, enhver person ville kunne bli plukket ut og til og med deres samtaler ville kunne overhøres. Teknologiske fremskritt har skjedd så raskt at det kan trygt sies at dere lever og arbeider i fortiden. Dere kunne allerede ha levd i et sykdomsfritt livsmiljø og totalt uavhengige av de mange tekniske innretningene dere fortsatt bruker. Så snart dere kan løftes inn i den Nye Tidsalderen, vil alle fremskrittene og fordelene ved dem gradvis bli gjort tilgjengelige for dere. For øyeblikket er dere slaver av jobben deres og har lite tid for det dere virkelig er interessert i, men som dere begynner å skjønne, vil dere litt etter litt bli frie og ha rikelig med tid til alle deres interesser.

Deres liv på Jorden har slett ikke vært bortkastet tid, for takket være de tøffe utfordringene dere har opplevd, så er dere nå i stand til å hjelpe andre som følger i deres fotspor. Etter hvert som sjeler samler seg forskjellige erfaringer, spesialiserer de seg noen ganger i spesielle felter og blir selv Mestere. Men ingen opplevelse eller erfaring er noensinne bortkastet og det finnes alltid andre sivilisasjoner som følger i deres fotspor og trenger hjelp.  Dere er blitt herdet i kampen mot de mørke Sjelene og nå står dere seierrike, selv om de enda ikke har mistet all sin makt. Etter hvert som dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil det være andre som ønsker å dele av deres erfaringer og dra nytte av dem. Dere må ikke glemme at dere frivillig slapp dere ned i de lavere dimensjonene for å hjelpe dem som var fanget i dem, vel vitende om at deres hjelp ville få dem gjennom.

Noen sjeler er ikke i stand til å tro at de frivillig slapp seg ned i mørket for å hjelpe sjeler som var fanget der. Men det er det helt sikkert at dere gjorde og dere hadde ikke blitt utvalgt med mindre dere ble vurdert å ha det som skulle til for å lykkes med oppgavene som lå foran dere. Det er så mye tilfredsstillelse i å hjelpe deres brødre og søstre å finne Lyset og således begynne på veien tilbake til sitt egentlige hjem. Dere er alle Ett, så hva kunne være mer naturlig enn å ønske å løfte dem opp? Tenk på deres egen situasjon og all den hjelpen dere får fra deres egne Veiledere. Uten den ville dere ha brukt mye lengre tid på å utvikle dere. Alle møter utfordringer sammen og enten dere tror det eller ikke, så er hjelpen alltid nær, selv om det kan finnes grunner til at dere må gå hele veien gjennom deres opplevelser og erfaringer. Livsplanen deres ble gjennomdrøftet med dere før dere inkarnerte og Veilederne vil gjøre sitt beste for å sikre at dere følger den.

Livet på Jorden kan være vidunderlig og fullt av fryd og glede, eller begredelig og smertefullt, men likevel er alt erfaringer som vil tjene dere vel en gang i fremtiden. Det er jo åpenbart at det er deres erfaring som teller når dere hjelper en annen sjel å overvinne sine problemer. Det er absolutt ingen ting som kan måle seg med håndfaste erfaringer og dere fortjener takk og ros for at dere så generøst bruker deres tid på denne måten. Å hjelpe andre i dualiteten gjør at dere utvikler dere veldig raskt, spesielt i denne tiden, under de nåværende omstendigheter, hvor det er en stor grad av uvisshet og få tegn til fremtidige forandringer som vil løfte dere opp.

De fleste av dere er meget erfarne reisende som er åpne for forslag til hvordan dere best kan bruke deres talenter. Faktum er at dere er Mestere i kraft av dere selv, som er vant til å møte de forskjellige utfordringer som sjeler under utvikling står overfor. En annen gang kan det tenkes at dere velger helt andre opplevelser og erfaringer ettersom det i siste instans er dere selv som velger. Det er helt klart at livet er fredeligere og mye mere avslappende i de høyere dimensjonene som dere nå er i ferd med på vende tilbake til.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiflørdag 28. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey - 27. januar, 2017
Mike Quinsey - 27. januar, 2017

 

Dere er involvert i gjennomføringen av gigantiske forandringer som er så omfattende at når dere etter hvert kan se dere tilbake, så vil det bli betraktet som et vendepunkt for Jorden. De er helt nødvendige for å feie vekk alt det som har holdt dere tilbake og legge alt til rette for at den nye Tidsalderen kan begynne. De mørke Sjelene har ikke lenger kontroll nok til å kunne diktere hvordan fremtiden skal utvikle seg. De vil også måtte føle konsekvensene av å miste tilgangen til ubegrensede pengemidler til sine «svarte prosjekter». De er også i ferd med å finne ut at det ikke lenger klarer å holde full kontroll på sine operasjoner på Jorden og folk som har vært redde for å komme ut med det de vet, tør nå i langt større grad å gjøre det. Det hele koker ned til et reelt maktskifte på Jorden og de som arbeider for Lyset føler ikke lenger at de er omgitt av restriksjoner og begrensninger. President Trump har en liste over viktige forandringer han ønsker å gjennomføre og vil ikke kaste bort tiden for å få dem gjennomført.

Fordi folk flest ikke vet hva som har foregått på Jorden, forstår de ikke hva det er som holder på å skje eller beveggrunnene bak forandringene. Imidlertid vil dette med tiden bli helt tydelig, spesielt når det gjelder den formelle kunngjøringen av den Nye Republikken De Forente Stater. Begivenhetene kommer til å skje i rask rekkefølge og dere kan være sikre på at de som utfører de positive handlingene er beskyttet av de høyere Lysets Styrker. Deres skjebne, og Jordens, er å stige opp og forandringen vil fortsette og er en helt nødvendig forberedelse til denne monumentale begivenheten. Så vær snill å forstå at forandringene er helt nødvendige selv om de kan forårsake enkelte vanskeligheter eller ubehag. En dag vil dere se dere tilbake og se at alt som skjedde var rettet mot oppfyllelsen av profetiene om den Nye Tidsalderen.

Nyhetene om hva som skjer er i stor grad kontrollert og de mørke Sjelene har fortsatt tilstrekkelig makt til å begrense hva dere får lese om. Konsekvensen av dette er at dere slett ikke får lese sannheten om det som faktisk foregår, men om dere bruker deres iboende kritiske sans, og evnen til å «føle» forskjellen på sannhet og løgn, så kan dere greie skaffe dere en generell forståelse gjennom Internett. Etter hvert som forandringene skrider frem, vil flere kilder som er rede til å fortelle sannheten, komme frem på scenen. Også det som skjer på verdensrommet over dere blir det heller ikke rapportert om, men det er kommet til et punkt nå hvor mange skip, inkludert de som kommer fra Jorden, er i intens kamp om herredømmet. Imidlertid ligger det et beskyttende energiskjold rundt Jorden som holder uønskede inntrengere vekk.

Kabalen er i ferd med å miste sitt grep over det som skjer på Jorden og dette kan føre til det gamle Hierarkiets endelige fall. Dere kan være trygge på at dere skjebne allerede er fastlagt og dere vil gå seirende ut av det hele på deres vei mot Oppstigningen. Det er gitt klart dekret fra dem som har den overordnete kontrollen over hva som skjer på Jorden, så uansett om ting kan se ut som om det er stikk motsatt, så kan dere ikke tape kampen, hvilket dere etter hvert vil se. Vanligvis skjer ting relativt langsomt, men dere er inne i en periode hvor ting vil skyte anselig fart, for å ta igjen tid dere har mistet. Dere har vært tålmodige og vi anbefaler at dere fortsatt beholder roen, uansett provokasjoner, og det er så viktig at dere fortsetter å holde vibrasjonene deres høye. Ellers vil de mørke Sjelene dra fordeler av det, hvilket er grunnen til at de med fullt overlegg skaper så mye frykt og forvirring som mulig.

For de av dere som ønsker å fortelle om det dere vet, så pass på at de er klare til å ta imot slik informasjon. For mye av gangen kan i enkelte tilfeller ha en skremmende virkning slik at dere oppnår det motsatte av det dere hadde ønsket. Prøv å sørge for at folk forstår at utrenselsen er til beste for alle og er en del av planen for å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Å si noe eksakt om når forandringene vil skje er vanskelig, for situasjonen må ha nådd et visst stadium for at de skal kunne iverksettes. Sikkerheten for alle de de involverte er høyeste prioritet og det vil ikke bli satt i gang aksjoner hvis det vil true deres liv. Det ligger en hel rekke begivenheter klare til å settes i verk, begivenheter som vil løfte dere fremover i stort tempo og det er viktig at de ikke blir forpurret eller stopper opp av noen som helst grunn. Dere kan være trygge på at planen for avsløringen er meget omhyggelig planlagt og at det er gitt rom for eventuelle endringer eller rekkefølge dersom det skulle vise seg nødvendig.

Tiden nærmer seg raskt for at dere skal få se Vesenene fra Inner-Jorden tre frem for dere. De venter naturligvis på at øyeblikket skal komme hvor enhver trussel mot dem er fjernet. Ettersom de har kommet mye lenger i sin utvikling enn Menneskeheten på overflaten, har de mye å tilby som vil hjelpe dere å få fart på forandringene som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalderen. Det er også andre sivilisasjoner som vil hjelpe dere med dette, i gjensidig vennskap. Dette vil bli en ny erfaring for mange av dere og svært oppløftende etter all den negativiteten dere har opplevd.

Med de kommende avsløringene om deres liv og erfaringer på Jorden, så vil dere blir satt alvorlig på prøve med hensyn til å avstå fra å søke hevn mot dem som er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten. Imidlertid må dere ikke tillate dere selv å søke hevn, for rettferdigheten vil bli tatt hånd om av dem som er best skikket til å håndtere slike forbrytelser. De kommer fra de høyere riker og har enorm erfaring med å håndtere slike ting. De er helt og holdent av Lyset og vil gjøre alt de kan for å løfte opp de skyldige til høyere vibrasjoner, for å gi dem muligheten til å løfte seg opp igjen. Ingen blir betraktet som en tapt sjel uten at alt som er mulig er gjort for å hjelpe dem å finne veien tilbake til Lyset.

Det er først i den senere tid at det har begynt å gå opp for dere at dere har levd i en drøm som har lite til felles med virkeligheten. Dere har ofte måtte kjempe dere gjennom en jungel av løgn og falskhet. Ikke det at deres erfaringer er bortkastet, langt ifra, for de har gitt dere enorm styrke som gjør at dere kan være mentorer for andre som står overfor de lavere dimensjonenes utfordringer. Dere har greid å kjempe dere gjennom alle de utfordringene dere har blitt konfrontert med. Dere står nå støtt og kan med fulle av tillit stå imot dem som mener at makt over andre er riktig og som ikke har noen som helst kjærlighet eller forståelse for andre raser som for lengst har utviklet seg bort fra en slik tro.

Dere tror kanskje at de mørke Sjelene ville bli overlatt til sin egne skjebne, men de vil så visst få anledning til å oppleve og erfare slik de selv velger. Imidlertid bærer de ansvaret for resultatet av alt det de gjør, og de vil ikke komme videre før de innser at dette er sannheten. Gud ønsker ikke å se en eneste sjel sittende fast i mørket for alltid og oppfordrer alle de som er av Lyset til å hjelpe dem ut av sine feilaktige oppfatninger. Tiden kan helbrede alt, men noen sjeler sitter så dørgende fast i de lavere vibrasjonene at de greier ikke forestille seg noe bedre liv. Hver eneste sjel som vender seg mot Lyset vil bli ønsket velkommen med åpne armer og gitt all mulig hjelp for å løfte seg selv opp igjen.

Jeg vet at det utvendig sett virker som det hersker full forvirring på Jorden, men etter hvert som ting blir klarere, vil flere og flere oppdage at det finnes en positiv hensikt i alt det som skjer. Jeg forlater dere derfor med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelsen. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

søndag 22. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey 20 januar, 2017.Mike Quinsey 20 januar, 2017.

Dere burde alle nå ha en rimelig bra idé om hvordan fremtiden vil arte seg. Tidspunktene for begivenhetene som skal komme er ikke hugget i sten, men ganske fleksible og basert på den beste anledningen til å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ingen tvil om at de vil komme, så vær ikke bekymret selv om ting ikke skjer akkurat slik dere forventer.  De som har planlagt denne endetiden deres har evner og autoritet til å gjøre det som er nødvendig for å sikre fullførelse i samsvar med slutten på denne syklusen. Dere opplever nå enda en periode hvor tiden akselererer, og slik vil det fortsette. La ikke ytre ting påvirke deres egen reise, for mange grupper går for tiden gjennom sine egne behov for å rense ut lavere energier, hvilket må gjøres hvis de skal ha noen sjanse til å løfte opp sine vibrasjoner. De som ikke kan løfte seg opp i takt med forandringene, vil simpelthen følge en annen vei i samsvar med deres egne behov.

En del av dere venter på forandringer i en del valutaer som kanskje kan bringe dere store gevinster. Mange mennesker er ikke en gang klar over slike muligheter, men dere kan være helt trygge på at om ikke lenge vil flere valutaer stige i verdi. På sikt et det planlagt å eliminere all fattigdom og nød og i virkeligheten er ikke dette langt unna. I mellomtiden er det mange som vil streve mens forandringene pågår, men de vil forhåpentligvis bli oppløftet over å vite at alt skrider frem på utmerket vis. Fremtiden deres er strålende lys og for de fleste vil den overgå alle deres drømmer. Så hold fokus på det fremtiden lover, vel vitende om at den i virkeligheten er garantert og beskyttet for å sikre deres suksess.

De mørke Sjelene kan ikke lenger holde sine aktiviteter skjult og langsomt, men sikkert blir deres aktiviteter avslørt, hvilket hindrer at de kan eskalere. De har alltid trodd at de var uovervinnelige, men hadde ikke regnet med den støtten Menneskeheten blir gitt av dem som kommer fra utenfor deres solsystem. Dere kjemper langt ifra en kamp dere kan tape og når Lysets Styrker viser hvem de virkelige er, så er seieren deres sikret. Dere ville bli forbløffet hvis dere visste hvor mange Lys-Vesener som har overoppsyn med aktivitetene deres, og så sant karma tillater det, så hjelper de dere å oppnå den seieren som er blitt lovet. Mye av aktivitetene og kampene mellom de mørke Sjelene og Lysets Styrker foregår ute av syne for dere, på innsiden og på utsiden av Jorden.

Heldigvis er de som arbeider for Lyset tallmessig enormt overlegne de mørke Sjelene som motarbeider dem. Som dere ganske sikkert vet, så bidrar Lysarbeidere i all stillhet med å spre Kjærligheten og Lyset og de benytter seg aldri av svikefulle eller negative metoder. Kjærlighet er den mektigste energien i Universet og det ondes vibrasjoner er overhodet ikke i stand til å ødelegge den eller eksistere i dens nærvær. Så Kjære Venner av Lyset, vakle aldri i arbeidet deres for å spre Lyset, så vil dere oppnå betydelig mer enn dere er i stand til å forestille dere. Hvis tilstrekkelig mange mennesker kommer sammen i Kjærlighetens høye vibrasjon, vil dere alle umiddelbart bli løftet opp og ut av de mørkes rekkevidde.

Som sjeler som er av Lyset, kan dere spre det både i det vide og brede simpelthen ved å ferdes blant de menneskene som er omkring dere. Avhengig av hvor høye vibrasjonene deres er, vil dere ha en viss innvirkning på dem, som i noen tilfeller kan føles. Det som er helt sikkert er at dere kan sende ut «feel good»-energi, hvilket er grunnen til at folk liker å være i deres nærhet. Energien i auraen deres kan ha mange farger og når en som er clairvoyant ser disse, blir de beskrevet som rene og klare. Det er slik en som sender ut kjærlighetsenergi ville bli beskrevet. Auraen er deres helt umiskjennelige lys-«signatur» som viser hvor godt og hvor langt dere har utviklet dere åndelig.

Det er få, om overhodet noen, som leser slike kanaliserte budskaper som ikke er klar over at dere har et eterlegeme, og dette er Lyskroppen deres som mange ganger er kjent som deres Lys-signatur. Jo renere energien deres er, jo mer åndelig utviklet er dere, men dette gjelder ikke nødvendigvis i noen religiøs betydning. Det dreier seg om en gradvis økende forståelse som gjør at en utviklet sjel vil se alle andre som del av det hele og derfor Alle som Ett. Dette er når det går opp for dere at alle er et fasett av den Universelle Kjærligheten, «du er meg og jeg er deg». Dette er det målet som skal oppnås slik at man kan bli Ett med Gud. Det er ganske visst en masse å kontemplere, men like full kan dere gjennom en slik forståelse finne fullkommen fred. Det er vel verdt å tenke ordentlig gjennom, for det er dette som kan løfte dere opp i de høyere vibrasjoner.

Livet er en evig søken etter Sannhet og de fleste sjeler søker svarene utenfor seg selv, selv om de hele tiden har ligget inni dere. Det kan ta tid å komme frem til denne konklusjonen, men den vil etter hvert aksepteres ettersom alle veier leder til den Ene Sannhet. Det vil ta tid å finne de svar som tilfredsstiller deres lengsel etter en slik forståelse, men alle sjeler vil på et eller annet stadium slå inn på en vei mot en slik forståelse. Langs hele deres vei finnes dem som tilbyr en hjelpende hånd når det trengs og som ikke ber om noe som helst til gjengjeld. Deres glede og lykke ligger inni dem ved å ha hjulpet en annen sjel på sin reise for å finne veien hjem.

Når dere er rede til å legge ut på reisen vil dere vite dette uten noen som helst tvil og kaste dere ut i den neste etappen av deres eventyr. Mange, mange sjeler har gått før dere og veien til fullendelse ligger klar. Den vil bringe dere den ytterste glede og en kjærlighet det ikke finnes maken til.  Den smerte og lede dere har opplevd vil dere legge bak dere og den vil føles fremmed siden dere kom fra de høyere riker og slapp dere ned i dualitetens rike for å hjelpe til å vise andre veien fremover. Når dere tilbringer tid alene med dere selv i stillhet, vil dere vite med absolutt sikkerhet at dere ikke er kroppen deres, men en vidunderlig vakker sjel som har tatt en inkarnasjon i de lavere vibrasjonene for å hjelpe andre.  Og på grunn av dette har dere ervervet enda mere erfaring og er i stand til å forstå det fysiske livets natur, slik at dere kan hjelpe andre å fullføre sin reise. Å tjene andre er nøkkelordet i evolusjonen når dere innser at Alle er Ett. I en verden så full av voldsomme uroligheter og fare, er det vanskelig å se veien ut og ta skrittet inn på en vei som leder til fred og lykke, men slik er det altså når «det gamle» er motvillige til å gi seg for å åpne veien for det nye. Imidlertid har så mange sjeler funnet Lyset og deres samlede energi hjelper andre å våkne opp til sannheten.

Tiden fortsetter å gå stadig fortere, så sørg for at dere er klare til Oppstigningen som begynner å komme temmelig nær og vil skje mens de fleste av dere fortsatt lever. Dere burde vite nå hvor mye dere har utviklet dere og om dere er på vei mot å stige opp. Fortsett å ha fokus rettet fremover og la ingen ting distrahere dere vekk fra deres vei. Hjelp er alltid tilgjengelig når dere ber om det, så ta kontakt med Veilederne deres når som helst dere har behov for hjelp, for dere kan være sikre på at den vil bli gitt. Den kommer kanhende ikke nøyaktig i den form dere hadde forestilt dere, men den vil hjelpe dere å løse problemene deres. Del tankene deres med Veilederne deres, for de gleder seg over å være en del av deres livsopplevelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

putin

putin