They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 28. oktober 2016

Norsk -- Mike Quinsey 28. oktober, 2016.Mike Quinsey 28. oktober, 2016. 

Forandringene skrider frem på bra vis og etter hvert som de får rotfeste, blir de mørke Kreftenes makt mindre og mindre. Så mye så at de er begynner å bli forvirret og ute av stand til å kontrollere det som skjer slik de tidligere har kunnet. Uansett blir de bare tillatt en viss frihet til å fortsette med planene sine om å ha makt over hele verden. De vil ikke lykkes, for endetiden er allerede skrevet og seier for Lyset er uunngåelig og sikret.  Den perioden dere nå er inne i er full av potensielle forandringer, som alle fører til oppløftelse for Menneskeheten og deres plass i den Nye Tidsalderen. Scenen er rigget klar og det er bare et spørsmål om tid før de som er ansvarlige i nyhetsmediene føler seg tvunget til å begynne å komme ut med sannferdige reportasjer. Sannheten kan ikke holdes tilbake stort lenger og de som står i veien for den blir fjernet, så en tid med sannhet i mediene er rett rundt hjørnet og vil presse seg frem. 

Det kan ikke være mange av dere som lever deres liv for å bringe Lys ned til Jorden, som ikke har hørt om David Wilcock. Han er en Mester som effektivt leder de som er av Lyset mot fullførelse, slik at de, når den Nye Tidsalderen kommer og den gamle ender, kan være sikre på å stige opp. Arbeidet hans er så viktig for Menneskeheten at han er fullt beskyttet mens han arbeider for å gi dere informasjon om den større Sannheten som det stort sett har vært lite av i det offentlige rom. De større avsløringene han kommer med handler om livet utenfor Jorden og enda mye lenger vekk.  David leder an Lysarbeiderne slik at de er klar over de mange livsformene som finnes i universet deres. I sin tur vil de da kunne formidle informasjonen videre nedover i rekkene slik at når de som er av Lyset ankommer til Jorden, så vil dere allerede har en del kjennskap til hvilke intensjoner de har.

Oppstigning er på ingen måte noe unikt, men som mange av dere allerede er klar over, så er det for dem som er i ferd med å gjøre dette, en svært spesiell oppløftelse ved at Menneskene stiger opp i sin fysiske kropp. De innkommende energiene har allerede virkning og hver eneste sjel er i større eller mindre grad påvirket av dem. De som allerede er klar over hva som skjer, kan ta dem på strak arm etter hvert som det kommer, men for dem som har vanskeligheter med det, kan det være forvirrende. Men bekymre dere ikke, for oppstigningen er med hensikt en langsom prosess, slik at den ikke skal overvelde dere. Som mange av dere nå er klar over, vil det komme til et punkt hvor de som ikke er i stand til å heve vibrasjonene sine høyt nok, vil slå inn på en annen vei som passer med deres behov. 

Spennende tider som vil glede dere, er i anmarsj, med mindre dere finner dem vanskelig å forstå. Nærmest alt dere er vant med vil forandre seg til det bedre og raskt ta dere inn i en fremtid ulik noe annet dere tidligere har opplevd. Mange sjeler som har gått foran dere, vil hjelpe dere å finne deres plass blant dem som har gjort dette før dere. De er deres brødre og søstre som ivrig venter på at dere skal komme tilbake, for dere vil bli feiret og motta anerkjennelse for den storslagne tjeneste dere har gjort for resten av Menneskeheten. Husk på at da dere meldte dere frivillig til å la dere falle ned i de lavere vibrasjonene, så visste dere hva dere hadde i vente og de mange utfordringene dere ville møte. Desto mer beundringsverdig er det dere har gjort og deres erfaringer vil hjelpe mange som kommer etter. 

For alle dere som er klar over sin skjebne og gjør fremskritt mot fullførelse, vit at den nåværende tiden er deres vei ut av dualiteten. Enhver innsats dere nedlegger vil være mer enn verdt det og plassere dere solid på veien mot fullverdig Galaktisk vekst. Det begynner allerede å gå opp for dere at det er enda mye mere dere må forstå og at det kun er de lave vibrasjonene som har hold dere tilbake. Dette gjør de fremskrittene dere har gjort til en fantastisk bragd, men likevel fortsetter bevissthetsnivået deres å øke, og dere er på vei mot full bevissthet. Da vil dere ikke lenger bli holdt i en falsk eller uvirkelig virkelighet, og avsløringene som vil komme, vil hjelpe dere å beveger dere raskt inn i en mer realistisk situasjon. 

På grunn av de uendelige variasjoner Jorden består av, er den en av de vakreste planetene i universet. Var det ikke for Menneskenes handlinger, ville den i sannhet vært Edens hage, men Menneskene har imidlertid trampet med tunge støvler på dens skjønnhet og ødelagt den med vitende og vilje. Dere trenger ikke mere enn å se på skjønnheten i de masser av blomster som eksisterer på Jorden for å verdsette skaperverkets undere. Og tenk så på de mange typene av dyr som ferdes her på Jorden, så skjønner dere at Guds hånd finnes i alle ting som har liv. Menneskene har også fått skaperevner i gave, men har i det store og hele manglet de idealer og fremsynthet som kreves for å skape varig skjønnhet. Dette vil forandre seg i nær fremtid når dere stiger opp i de høyere dimensjoner. 

Et eller annet sted inni hver eneste sjel finnes evnen til å verdsette skjønnhet, men mange har latt seg selv falle ned i lavere vibrasjoner og fokusert på det som er lite ønskelig. Dere vil få se de høyere uttrykk når den første Lys-Byen ganske snart manifesterer i Sedona, USA. Den er der allerede, men kan ikke ses annet enn av dem som er av de høyere vibrasjoner, og den venter simpelthen på at det rette øyeblikket for å manifestere skal komme. Det er en gylden By med Healing Sentere og vil være åpne for alle som trenger hjelp og healing.  Noen av dere er allerede klar over Lys-Byenes eksistens og har lest Genii Townshends bok om dem. Byene er likevel bare ett av de vidunderlige syn dere vil få se når den Nye Tidsalderen manifesterer fullt og helt. 

Vibrasjonene på Jorden er nå i ferd med å løfte seg og mange sjeler har blitt oppmerksom på forandringer inni seg. De føler en vidunderlig ro selv når mennesker rundt dem er i opprør, og deres tilstedeværelse er i seg selv en beroligende energi for folk omkring dem.  Dere har lenge blitt oppfordret til å sentrere dere og legge en beskyttende energi rundt den fysiske kroppen deres, som for eksempel den Fiolette Flammen. Dette er dere i stand til å gjøre og dere vil bli overrasket over hvordan dere lykkes med det og på grunn av dere innflytelse hjelper dere også andre å være rolige. Det er vanskelig for mennesker å forandre livslange vaner, men det er nå en særdeles egnet tid, med den oppløftelse de høyere vibrasjonene gir dere. 

Inntil sannheten om deres eksistens blir avdekket, sammen med nyheter om de umiddelbart forestående forandringene, vil dere være avhengig av Internett, selv om det finnes mennesker som rapporterer om ting på nettet, som rett og slett er Illuminatis medløpere, som sprer usann informasjon.   Hvis dere imidlertid holder dere oppdatert med nyhetene fra nettsider dere har identifisert som pålitelige, så skulle dere kunne holde dere informert.  Dere kan ikke vite alt, så konsentrer dere om de ferskeste nyhetene fra kilder som vil gi en ærlig og sannferdig redegjørelse for hva som finner sted. Det er mange, mange Lysvesener som står ved deres side og de er deres garanti for en trygg reise til fullførelse. 

Vær tålmodige og godta at ting trenger tid for å manifestere. Dere trenger ikke bekymre dere, for det endelige resultatet vil gjøre dere lykkelige og fulle av fryd over omsider å være fri fra begrensningene som har holdt dere tilbake og hindret deres videre fremskritt. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 21. oktober 2016

Norsk -- Mike Quinsey 21. oktober, 2016.Mike Quinsey 21. oktober, 2016.

De færreste mennesker vet at det gjennom lang tid har foregått en krig i verdensrommet mellom Illuminati og Romvesener. Illuminati har gjort dette mulig ved å styre trillioner av dollar inn i sitt hemmelige Rom Program. Kampene har skjedd for å forhindre at Jorden ble fullstendig tatt over av dem.  Hadde de lykkes ville Jorden virkelig ha blitt en fengselsplanet. Da ville Jordens befolkning vært fullstendig i deres nåde mens de gjennomførte sin plan om å redusere folketallet omfattende, til en håndterbar størrelse.

Selv om kampene ennå ikke er over, har Lysets Styrker etablert seg som den sterkeste makt. Det er bare et spørsmål om tid før de kan erklære full seier og fjerne Illuminatis øverste ledelse. De vil bli plassert på et sted der de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt på veien mot å etablere den Nye Tidsalderen. Gjennom tusener av år har dere ikke kunnet gjøre de fremskrittene dere ønsket, men snart vil dere kunne være fullstendig frie til å følge deres egen vei og løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Det er imidlertid mye som først må gjøres for å bringe den Nye Tidsalderen i full flyt. Med hjelp av deres venner fra verdensrommet, vil teknologiske nyvinninger som har vært holdt skjult for dere, komme frem i lyset slik at dere kan ta dem i bruk. Dere vil hurtig bli løftet inn i moderne tider med fri energi og hvor dere er fullt ut i stand til å forsørge dere selv. Og selvfølgelig er det mange hjelpere som vil bistå dere med å etablere den Nye Tidsalderen.

De forandringene som er påkrevet for at dere skal kunne gjøre slike kvantesprang fremover er planlagt og venter bare på det rette øyeblikk for å settes ut i livet med revalueringen av alle lands valutaer. Straks dette har skjedd, kan mange prosjekter begynne og disse innbefatter blant annet nødvendig distribusjon av utstyr som gjør dere i stand til å være selvforsynt med energi. Selvsagt vil ikke alle disse forandringene skje over natten, men dere vil helt opplagt bli oppløftet ved å vite at de virkelig har begynt. I alle trinn av deres vekst og utvikling vil dere være under overoppsyn av Høyere Vesener og disses nærvær vil være deres garanti for at alt vil forløpe som planlagt for å gi dere rask fremdrift inn i den Nye Tidsalderen. Med en slik utvikling vil vennene deres som kommer utenfra planeten, kunne besøke dere mye oftere og være til hjelp der det trengs.

Inntil pressefrihet igjen kan etableres, er dere nødt til selv å søke pålitelige kilder til informasjon. For øyeblikket blir det med overlegg lagt ut usann informasjon for å forvirre dere. Imidlertid er det sant å si at mange flere mennesker har våknet opp til sannheten og er ikke lenger så lette å føre bak lyset. Illuminatiene vil bli fanget inn, men lakeiene deres vil fortsette med sine forsøk på å holde sannheten skjult. Men den vil komme ut og ingen dekkoperasjoner i verden kan forhindre det. Allerede nå er det flere og flere mennesker som finner mot til å stå frem og «fortelle det de vet» og som tiden går, vil stadig flere følge i deres fotspor.

Vit at de mørke Sjelene aldri har fått det helt som de ville. Det er bare det at alle deres handlinger i større grad blir rapportert i mediene av en presse som trives best med sensasjonelle historier og «dårlige» nyheter. De virkelige nyhetene blir sensurert og inntil det blir frihet til å rapportere ting slik de virkelig er, vil dere aldri få vite sannheten om hendelser som skjer utenfor Jorden. Når omstendighetene tillater det, vil dere raskt bli gitt alle fakta om deres tid på Jorden og alle usannhetene i deres historie vil bli rettet opp. Fordi det er mulig å reise tilbake i tid, vil dere få de nødvendige fakta som beviser dette.

Når ting dere er glade i forandrer seg, kan det gjøre dere urolige, men dere må innse at alle ting er i kontinuerlig forandring fordi det gamle har ingen plass i fremtiden. Dere vokser med dette etter hvert som bevissthetsnivået deres øker som et naturlig resultat av de høyere vibrasjonene dere nå lever i. Som vi imidlertid tidligere har påpekt, så vil det komme til et punkt hvor visse sjeler ikke vil greie å oppnå det nivå som kreves for at de skal kunne stige opp. Dette er de sjelene som vil fortsette sin evolusjon ved å ta en annen vei enn dem som stiger opp etter hvert som vibrasjonene stiger. Igjen blir det understreket at alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der de trenger å være for å fortsette sin evolusjon. Dette er ikke noe man kan velge ettersom man ikke kan være på et høyere nivå enn ens egne vibrasjoner.

På dette tidspunkt skulle vel de fleste av dere ha funnet deres rette plass for de siste dagene av den gamle Tidsalderen som raskt er i ferd med å bli erstattet av høyere vibrasjoner. For Lysarbeidere innebærer dette å være tilstede der det er behov for deres kunnskap og evner for å hjelpe andre gjennom den siste etappen og hjelpe dem å stige opp. Mange sjeler har overhodet ingen begrep om eller forståelse av den perioden de nå går gjennom, men såfremt de generelt sett lever mesteparten av livet med å gjøre godt for eller hjelpe andre, så vil de stige opp. Gjør simpelthen deres beste under alle omstendigheter og forsøk å behandle alle sjeler med Universell Kjærlighet. Dersom dere noen ganger ikke greier det, så bekymre dere ikke, for så lenge dere lærer av slike erfaringer, så vil dere fortsette å stige opp.

Så gi under ingen omstendigheter opp, men prøv å holde dere på deres åndelige vei. Veilederne deres vil med sikkerhet være ved deres side og dersom dere «lytter» til dem, vil de gjøre alt de kan for at dere skal holde dere på den veien dere har valgt. Dersom dere er av dem som foretrekker å be når dere trenger hjelp, så er det bare fint, for i disse stille stundene kan Veilederne deres komme dere nærmere. De vil la budskapet sitt bli tydelig for dere og dere vil være vel tjent med å følge det, selv om dere ikke kan se hva det til slutt vil føre til. Hvis dere gjør en feil beslutning og er i ferd med å gå i gal retning, vil de gjøre sitt beste for å få dere til å endre kurs. Husk på at de er oppstegne Vesener som vet hva dere går gjennom og har lang erfaring med hensyn til å veilede dere slik at dere holder dere til livsplanen deres.

Det er grunn til å tro måneden vil være av signifikant betydning ettersom aksjoner som har funnet sted, med all sannsynlighet vil resultere i positive resultater dere vil ønske velkommen. Deres tålmodighet har vært ekstraordinær ettersom forventede begivenheter mange ganger ikke har materialisert som forutsagt. En som dere lett husker er slutten av 2012 da den Nye Tidsalderen offisielt begynte, men som syntes å komme, og gå, uten at noe stort skjedde. Men på ett nivå skjedde det likevel ettersom dere ble bedre informert og siden den tiden har mange begivenheter funnet sted som har hjulpet den Nye Tidsalderen å manifestere. Dere så etter reelle forandringer, men kunne ikke se noen, men de hadde like fullt funnet sted. Siden den tiden har bevissthetsnivået deres økt og når dere ser dere tilbake, vil dere etter all sannsynlighet være enige i at dere nå er mer våkne og bevisste.

Dere har ventet så lenge på å bli befridd fra livets daglige prøvelser og utfordringer som kjennetegner livet i de lavere vibrasjoner. Alt skrider imidlertid frem på en måte som vil sikre at det endelige resultatet er til deres beste. Bortsett fra enkelte vanskeligheter, ligger veien deres til fremtiden klar, og dere vil nå det nivået som sikrer deres velferd og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 14. oktober 2016

NORSK -- Mike Quinsey 14. oktober, 2016.
Mike Quinsey 14. oktober, 2016.

Presidentvalget er det temaet millioner av mennesker i USA er mest opptatt av for øyeblikket, men det er en stor sannsynlighet for at det kanskje ikke vil gjennomføres likevel. Det synes som om grunnen er at en av kandidatene ser ut til å trekke seg.  Dersom dette skjer kan det være til uvurderlig hjelp sett i lys av den nær forestående starten på den globale revalueringen av verdens valutaer, som man da kan fokusere helt og holdent på, uten distraksjoner. Faktum er at den allerede kan ha begynt, men i alle fall er den svært nær å finne sted ved første anledning. Det ryktes at den allerede har begynt og det er ventet at det vil gå langsomt i begynnelsen på grunn av oppgavens enorme omfang. Det eksisterer for øyeblikket en viss følelse av at det haster med å få hele programmet i gang, hvilket vil glede så mange mennesker som ivrig har ventet på det.

Verden fortsetter å være preget av uroligheter og kaos, og det kan synes som om krig er uunngåelig, men dette er alt sammen i respons på de mørke Sjelenes forsøk på å tvinge seg til kontroll over verden. De vil imidlertid ikke bli tillatt å lykkes med dette ettersom Høyere Vesener vil sørge for at utfallet er i Lysets favør. Det er en plan på plass som vil forhindre at den blir forsinket, for ting har nå nådd et punkt hvor tiden er inne til å fullføre det hele. Ha tillit til dem som har fremtiden deres i sine hender, for de har full kontroll på det hele og har fullstendig oversikt over alt som skjer.

Når det gjelder Lyset, så gjør det ikke feil og planen for deres frihet skrider frem som planlagt og påkrevet, for å sikre at Oppstigningen finner sted. Ansvaret hviler nå på hvert enkelt menneske til å bestemme seg for hvilken fremtid de ønsker og om de ønsker å stige opp og leve ut sitt liv i samsvar med det. Selvfølgelig vil all mulig hjelp og veiledning bli gitt, men når alt kommer til alt, så er det opp til dere selv å løfte vibrasjonene deres tilstrekkelig til at dere kan greie det. Dere burde vite nå at en anledning som denne kommer på slutten av en syklus. Så legg dere i selen, så kan dere være viss på å lykkes, for dypt inne i dere vet dere at dette er sant.  Da dere vedtok livsplanen deres, hadde dere full tillit til at dere ville være i stand til å stige opp.

Dere har virkelig fått prøvd tålmodigheten deres, men hvis dere har greid å stå støtt i dere selv, kan dere betrakte dere selv å være godt på vei mot de høyere dimensjoner. Utfordringene med å overvinne de lavere vibrasjonene er tøff, og dere blir angrepet fra alle kanter, men ved å hold dere sentrert og ha full kontroll over dere selv, er dere godt på vei mot Oppstigningen. Å gå Lysets vei kan til tider være et ensomt liv ettersom få mennesker forstår hvorfor de er på Jorden og det er vanskelig å finne likesinnede mennesker. Ofte blir dere en ensom figur, men deres blotte nærvær på Jorden bidra til å spre Lyset. Etter hvert som dere løfter dere opp blir det lettere å unngå å bli påvirket av de lavere energiene ettersom de ikke lenger har noen tiltrekning på dere.

Tiden nærmer seg for at det blir mulig å fortelle folk den sanne grunnen til å oppleve og erfare de lavere vibrasjonene og også hvorfor det har vært nødvendig å inkarnere mange ganger på Jorden. Uansett hvilket nivå dere befinner dere på når syklusen ender, så vil dere i samsvar med dette være på det nøyaktig riktige nivå. Familier kan finne dette foruroligende med tanke på at de kanskje vil splittes opp, men husk på at hver eneste sjel har sin egen vei å gå. Noen ganger er imidlertid felleskapet så sterkt at sjeler likevel går videre sammen. Faktum er at noen familier kommer sammen for å dele en livsplan og det skjer ofte når de arbeider for Lyset.

Kjære Sjeler, dere er beundret og elsket for deres dedikasjon til deres ansvar og til enhver tid får dere hjelp til å fullføre deres livsplan.  Veilederne som ledsager dere er mektige Vesener som kan øve innflytelse på dere på måter som sikrer at dere er trygge og ofte kan de avverge ting som ellers kunne blitt en uønsket livsforandring. Hvis dere anerkjenner dem og «snakker med dem», kan de konversere mye lettere med dere og de vil plassere sine tanker i bevisstheten deres. De er etter all sannsynlighet mer bevisst livsplanen deres enn dere selv er og kan sikre at dere holder dere på den rette vei. Dette tar på ingen måte fra dere friheten til å gjøre deres egne valg, for de vil allerede vite om dette.

I en tid har Galaktiske skip kommet stadig nærmere Jorden, men før de deaktiverer usynlighetssystemene sine, vil dere ikke være i stand til å se dem. Avianerne holder seg imidlertid på avstand ettersom deres oppgave er å holde øye med hvordan Jorden og populasjonen hennes takler Oppstigningen. Det er i virkeligheten flere grupper som venter på å gjøre dere kjent med dem så snart det er trygt å gjøre det. Fremtiden deres er full av hyggelige overraskelser, ikke minst at dere vil få møte deres Agarthanske venner fra Inner-Jorden. Ting vil forandre seg så mye på så kort tid at dere vil ha stor nytte av å få hjelp til å finne deres rette plass i den Nye Tidsalderen. Den gamle er i ferd med å forsvinne raskt ettersom forandringer allerede finner sted, som til slutt vil løfte livskvaliteten deres.

Med alt det som foregår på Jorden er det vanskelig å ikke bli involvert. Det beste dere kan gjøre er å prøve å holde dere sentrert til enhver tid og bli observatøren heller enn å bli involvert. Selvfølgelig vil det være ting dere ikke kan hjelpe for å bli involvert i, men når dere står som et fyrtårn av Lys, kan dere bringe fred inn i en situasjon som ellers ville skape utblåsninger og konfrontasjoner. Dere har mye større evner enn dere kan forestille dere, men det er nødvendig at dere tror på dere selv for at de skal aktiveres. Det aller beste arbeidet deres kan noen ganger skje når dere er i den dypeste stillhet og bruker deres egen tankes kraft. Dere kan imidlertid ikke påtvinge noen deres tanker for de kan bli avvist dersom de ikke blir godtatt, og dette skjer ofte av grunner som har å gjøre med karmisk ansvar som må få spille seg ut. Dette gjelder også med hensyn til å sende ut healing-energier, for i noen tilfelle er det nødvendig at en sjel må gjennomleve hele forløpet til sin «sykdom» til beste for alle det angår.

Når dere har steget opp, vil dere bli en helt annen person enn dere tidligere var. Lyset deres vil bli så sterkt at dere vil ikke leke med eller la dere friste av lavere energier. Lyset vil være med dere i alt dere gjør og siden dere vil være sammen med likesinnete sjeler, vil dere leve et lykkelig liv fylt av glede og kjærlighet. Negative tanker vil ikke ha noen plass i livet deres ettersom vibrasjonene er altfor høye til at de kan eksistere der. Så budskapet er å begynne så snart som mulig og føle hvordan det er å leve med høynete vibrasjoner. Jo mere dere er i stand til å motstå de lavere energiene, jo mer vil de bli ute av stand til å påvirke dere, så husk at like tiltrekker like og unngå å tiltrekke dere dem.

Etter hvert som lyset fortsetter å øke på Jorden, vil «mørket» gradvis forsvinne. Dette er allerede i ferd med å skje og det forårsaker forvirring blant dem som er de mørke Sjeler, for de greier ikke lenger å holde energiene på plass. De er offer for det de selv har stelt i stand, men det er likevel aldri for sent for dem å vende seg mot Lyset.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 7. oktober 2016

NORSK -- Mike Quinsey -- 07:10:2016Mike Quinsey 7. oktober, 2016.

Tiden nærmer seg raskt for at begivenhetene vil sette i gang slik som forventet.  Alle de nødvendige arrangementene synes å være på plass og venter bare på den siste sjekk før ordren blir gitt til å la startskuddet gå for Revalueringen av verdens valutaer. Det har krevd enormt med planlegging for å nå dette punktet, i tillegg til koordinasjon og samarbeid med de mange, mange folk som er involvert. Det er helt klart at det har vært verdt ventetiden og det vil bli sett på som vendepunktet hvor det som skjer nå går i favør av dem som arbeider for Lyset. Det er fortsatt forvirring med hensyn til hva det er som skjer og dette er til dels forårsaket av dem som er imot forandringene som blir introdusert. Uansett vil det bli vinnere og tapere, men forandringene vil fullt og helt være til beste for hele Jordens befolkning. Alle vil bli gitt muligheten til å nå opp til en akseptabel levestandard og dagens urettferdige fordeling av rikdom vil bli eliminert.

Når det gjelder Guds vilje, er det ingen ting som kan forandre det endelige utkommet, uansett hva Illuminati måtte finne på å gjøre. Deres rolle i opposisjon til dem som er av Lyset, har gjort at så mange sjeler har løftet seg opp og kunnet utvikle seg mye raskere enn de ellers ville gjort. Dette betyr at så mange flere sjeler har nådd de vibrasjonsnivåer som gjør at de kvalifiserer til å stige opp. Det er ingen som velger ut sjeler til dette, for deres suksess er ene og alene takket være deres egen innsats for å utvikle seg ut av de lavere vibrasjonene og inn i Lyset. Det er ikke et spørsmål om totalt å bli et Lysvesen, men om å bli en som arbeider til beste for andre gjennom mesteparten av livet. Dere kan oppnå dette på så mange måter og det er ikke nødvendigvis avgrenset til dem som har en religiøs bakgrunn. Tilsvarende kan dere tjene andre på så mange vis, avhengig av hvilke behov de har, og det dreier seg ikke nødvendigvis om penger, selv om de som er rike kan gjøre fabelaktige ting fordi de har penger.

Når man vurderer ut fra hvordan situasjonen er i verden i dag, er det en del mennesker som anser forandringer som umulig, men det må understrekes at de som er av Lyset og som veileder Menneskeheten, er enormt mektige Vesener. De kan forandre vibrasjonene på Jorden slik at alle krigsvåpen slutter å fungere.  Så de kan tvinge gjennom fred og fra et karmisk synspunkt vil dette bli betraktet som en rettferdig belønning til dem som har båret sitt Lys høyt uansett hvilke vanskeligheter de har stått overfor. Når krig og krigsutstyr blir helt avleggs, kan fred og lykke raskt vende tilbake til Jorden. Og så mye mer godt arbeid kan bli gjort når folk føler seg trygge og ikke er redd for å bli straffet eller drept.

Noe av det aller viktigste dere kan lære på Jorden er «tilgivelse», hvilket kan være ekstremt vanskelig når man kan hende har blitt påført fysiske skader. Gjengjeldelse er en naturlig respons, men dersom dere ønsker å unngå mere karma, så er det beste å snu ryggen til og gå bort fra slike fristelser. Husk også på at om man ikke umiddelbart må betale for synder man har begått mens man er på Jorden, så vil man uansett måtte stå ansikt til ansikt med konsekvensene. Det krever en sterk vilje å beholde roen i slike situasjoner, men dere kan rett og slett minne dere selv på at enhver negativ handling vil måtte gjøres godt igjen, på et eller annet tidspunkt. Bibelens historie om Jesus fortalte dere om «å vende det andre kinnet til» og det er et symbol på hva dere vil være tjent med å strebe mot.  Behold roen og gå vekk fra fristelsen om å søke hevn.

Når dere betrakter ting fra en høyere posisjon av «kjærlighet», så oppsummerer dette hva dere alle burde konsentrere dere om. De nivåene dere da står overfor er av mere Lys og det er slik at dere kan bruke denne energien til å utføre mirakler. Den universelle energien er universalmedisinen for alle plager og sykdommer og etter hvert som dere løfter dere opp, vil dette bli den fremste egenskap i deres liv. Den er den ultimate energien med hvilken dere kan utføre mirakler. Selv på Jorden har den resultert i en del mirakuløs healing, og dette inkluderer også selv-healing. Det kan synes så enkelt å ta i bruk slik tenkning, men spesielt på Jorden blir dere bombardert av så mange forskjellige energier at det til tider er vanskelig å holde seg fokusert på «kjærlighet».

Lyset på Jorden leter opp mørket der det finnes og fyller det med høyere energi. Langsomt, men sikkert blir forandringene signifikante og gjør at Lyset forankres til glede for alle. Til slutt vil det ikke lenger finnes noen lavere energier på Jorden i det hele tatt og da har den Gyldne Tidsalderen begynt for alvor. Det vil bli deres første opplevelse av total fred på Jorden og den vil vare inntil 1000 år har gått, hvor igjen lavere energier vil bli tillatt å blande seg med de høyere energiene. Men når den tiden kommer, vil dere ha utviklet dere mye lenger enn til å bli anerkjent som Lys-Vesener. Så all den tid og innsats dere investerer i å løfte vibrasjonene deres vil bli rikelig belønnet og dere vil så visst aldri angre på det.

Dere vil kanskje legge merke til at regjeringene og deres politikk er under sterkt press for forandringer og at det er en generell bevegelse bort fra dem som er krigshissere. Folk har hatt mer enn nok opplevelser og erfaringer med ting som har med krig å gjøre og et sterkt ønske om verdensfred er i ferd med å slå rot. Dere har fortsatt en del såkalte «hete konfliktområder» hvor det ikke synes å være noe håp i sikte om å bringe fredelige løsninger. Disse er for avvirkning av karma som trenger å avvirkes før sann fred kan etableres. På samme tid spiller maktkampen seg fortsatt ut, men dere vil til slutt se at ting vil utvikle seg på akseptabelt vis ved at kampen for å få makt over folk blir holdt i sjakk.

Deres viten om at enorme forandringer er rett rundt hjørnet, synes å holde en del mennesker tilbake, men det beste rådet er å fortsette som før og forholde dere til forandringene etter hvert som de skjer. Det er ingen reell gevinst ved å først vente og se hva som skjer, for i det lange løp vil alle få fordeler av forandringene i forhold til de behov de har. Det kan ta litt tid før endringene når frem til alle, men dere trenger ikke bekymre dere for ingen vil bli glemt eller oversett. Husk også på at hjelpen dere blir gitt gjennom deres Galaktiske venner, også vil fortsette og således sikre at alt skrider frem så raskt og smidig som mulig. Etter hvert som nye oppfinnelser blir formidlet til dere, så vil livet raskt se helt annerledes ut og gjøre at dere får mye mere tid til deres egne behov. Dere kan være helt sikre på at alle detaljer er vel ivaretatt i planene som allerede er lagt, for å sikre at dere vil gjøre raske fremskritt inn i den Nye Tidsalderen.

Hold dere til deres egen Lysets vei og ikke la noen ting distrahere dere vekk fra deres intensjoner. Det finnes fortsatt grupper som kun er opptatt av sine «egne interesser» og som ikke skyr noe middel for å skaffe seg fordeler, selv om det er på bekostning av andre. Imidlertid vil deres suksess bli kortvarig og anstrengelsene deres vil til slutt føre til skuffelse.  De sliter allerede for å beholde maktposisjonene sine og før eller senere vil de bli stanset helt og holdent. De høyere makter vet eksakt hva som foregår og det finnes ikke noe sted for dem å gjemme seg.  De har mye å stå til rette for og de vil få sine lærepenger slik alle sjeler må når de har kommet på ville veier og bort fra Lysets vei. Ved å være tilstede i dualiteten lærer alle sjeler av sine erfaringer og får førstehånds erfaringer med hva som skjer når vibrasjonene deres blir lavere og de får mindre kontakt med Lyset

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leifputin

putin