They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 30. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey 30. september, 2016Mike Quinsey 30. september, 2016.

For hver dag som går kommer vi ett skritt nærmere at store begivenheter blir kunngjort og når situasjonen er positiv og de høyere Makter er sikre på at det er trygt, vil de sette i gang uten å kaste bort mere tid. Den opprømte forventningen stiger i de høyere dimensjonene når dere nå nærmer dere denne skjellsettende tiden som har vært ventet så lenge på og det er helt sikkert at et mektig steg forover snart vil bli tatt, med et potensial til å skje i løpet av bare noen dager. Bli imidlertid ikke skuffet hvis ingen ting skjer slik det har vært antydet, for det vil ligge svært gode grunner bak en eventuell utsettelse. Uansett forsinkelser, så er faktum fortsatt at ingen ting er forandret og de forandringene dere har ventet på, vil like fullt manifestere. Det er en tid og et sted for alt og det er til deres store fordel at de essensielle beslutningene blir fattet av dem som har en totaloversikt og forstår hva som finner sted på Jorden.

Størrelsesordenen og omfanget av det som skjer er mer enn dere helt kan fatte, men vit at dere er de privilegerte Sjelene som direkte får oppleve en slik vidunderlig tid. Sannheten er at dere er de som ble valgt ut til å stige opp i deres fysiske kropp og det vil bli en helt unik begivenhet. Det er viktig at dere forstår at på et visst nivå vil den «gamle» kroppen dere har hatt her på Jorden, forandre seg til en som er av mye høyere vibrasjoner. En behagelig overraskelse vil være at dere kan ikke ta med dere videre noe mindre enn den perfeksjonerte versjon av kroppen deres, fri for alle de lyter og defekter assosiert med de gamle vibrasjonene på Jorden. Forvent dere imidlertid ikke altfor mye altfor raskt, for alt vil komme etter hvert som tiden er moden på deres vei mot Oppstigningen. Gled dere over visjonene deres av en ny Jord, fri for alle restriksjoner og opposisjon fra dem som kun ønsker å tjene seg selv. Hold dere sentrerte og positive og la dere ikke villede av det som skjer omkring dere. Dere kan stå støtt midt oppi alle problemene som et strålende Lys som vil løfte andre opp.

Gjennom sine handlinger skaper Illuminatiene sitt eget fall, men de vil aldri slutte å prøve å oppnå sin ambisjon om å herske over hele verden. Det finnes ingen grenser for hva de er villige til å gjøre for å lykkes og som et såret dyr er de på sitt aller farligste når deres posisjon blir truet. Men dere kan være fullstendig trygge på at uansett hva de måtte finne på, så er det til ingen nytte, for deres dager er talte og nederlaget stirrer dem i ansiktet.  Det er ikke til å undres over at så mye skjer på samme tid, men ut av kaoset vil de mest oppmuntrende tegn komme, som helt tydelig vil signalisere manifesteringen av den Nye Tidsalderen. Dere som er av Lyset er på vei opp og vil snart nå et endringspunkt hvor dere legger de gamle energiene bak dere for godt og kan nyte fruktene av deres fremskritt.

Når dere stiger opp vil dere ikke trenge noen av «eiendelene» deres ettersom alt dere eventuelt måtte ha behov for allerede eksister i de høyere dimensjonene.  I tillegg vil dere ha evnen til å skape det dere måtte trenge ettersom tankens kraft vil sette dere i stand til å ha akkurat det dere ønsker dere. Gamle tankemønstre vil endre seg og siden dere med tankens kraft kan gjøre til virkelighet det dere har behov for, så vil det ikke finnes noen grunn til å samle seg rikdom. Penger vil da allerede høre fortiden til ettersom det ikke lenger er noe behov for dem. Mange andre høyst velkomne forandringer vil også finne sted etter hvert som den Nye Tidsalderen blir fullt implementert.

Hver eneste en av dere ble utvalgt til å være her i denne utrolig viktige tiden, for dere har alle noe å bidra med som vil hjelpe til å manifestere de nye energiene. Dere er gamle sjeler som har hatt så mange inkarnasjoner og har utviklet dere så godt at dere er potensielt klare til å stige opp. Dere har lært alt det de lavere vibrasjonene har å tilby, for dere har vært testet til det ytterste i dualitetens flammer og vist dere i stand til å overvinne de mange utfordringene dere har stått overfor. Nå er tiden kommet for at dere får deres vel fortjente belønning ved å legge de lavere vibrasjonene bak dere og ta steget inn i fryden og gleden i de høyere vibrasjonene.

Bare forestill dere hvor spennende og gledelig det vil bli å møte andre Raser som har ventet lenge på en slik anledning til å møte dere, men som tidligere har blitt instruert til ikke å blande seg inn i deres evolusjon. Det er mange andre som simpelthen er interessert i å bli venner med dere og dele sine avanserte teknologi med dere. Det er også dem som har fulgt deres utvikling og er full klar over at dere snart vil stige opp sammen med Moder Jord. De som er av de lavere vibrasjonene vil også gå videre og fortsette sin evolusjon som før. Fremtiden vil være full av overraskelser hvor dere blant annet vil møte gamle venner som står dere nær, og som nesten ikke kan vente med å få treffe dere igjen. Livet kan være vanskelig for dere akkurat nå, men mist ikke motet, ettersom det for dere som leser disse budskapene er nesten helt sikkert at dere er langt kommet på veien mot Oppstigningen.

Sannheten om så mange ting venter dere og vil bli lagt frem for dere på egnede tidspunkter. Mye av deres historie, slik dere forstår den, er temmelig fjernt fra sannheten og den er med vitende og vilje blitt «grumset til» av dem som ønsket å ha kontroll over dere. Imidlertid vil det bli vanskeligere og vanskeligere for dem å skjule sine motiver etter hvert som vibrasjonene stiger og sannheten bak det deres handlinger blir mer og mer åpenbar for alle.  Dere er mektige Vesener som på så mange områder har blitt holdt nede og dette betyr at dere i livet deres ikke har fått del i fremskritt som ville ha hevet livskvaliteten deres enormt. Fortvil imidlertid ikke, for alle disse tingene vil komme til dere i meget nær fremtid.  Bak mye av det dere har opplevd, står Vesener som dirigerer alt som skjer på Jorden. Selv om de negative Sjelene også utfører sin livsplan, så er resultatet at hele veien langs deres utviklingsvei, så stiller de dere overfor utfordringer som hjelper dere i deres evolusjon. Til tider er den rask og voldsom, men om dere kan greie å komme dere gjennom utfordringene, så vil dere utvikle dere mye fortere. Uansett hva som skjer, så er det en del av Guds plan for å hjelpe dere å finne veien tilbake til Gudskilden.

Det er så mye penger som venter på å bli distribuert at det vil komme en tid hvor ingen trenger å leve i fattigdom. Disse pengene vil være understøttet av edle metaller og derfor beholde sin verdi. Imidlertid er det slik at etter hvert som dere fortsetter å løfte dere opp, så vil de til slutt bli helt unødvendige og på ingen måte påvirke livskvaliteten deres negativt på noe som helst vis. Lev Kjærligheten og Elsk Livet, så vil det bli en aldeles strålende opplevelse ulik alt annet dere har opplevd tidligere.  Første prioritet er å dekke behovene til dem som lever under umenneskelige forhold på grunn av langvarige kriger og konflikter, og naturligvis vil kilden til problemene deres først bli tatt tak i.

Når dere ser dere tilbake og omkring dere, så vil det være åpenbart at forandringene har skutt fart og ut av dem vil komme en langt mer tilfredsstillende måte å leve på. Det vil skape splittelse mellom dem som ønsker forandringene velkommen og de som sitter fast i fortiden og ikke klarer å gi slipp. Men forandringene kan ikke holdes tilbake ettersom den Nye Tidsalderen allerede er godt i gang, og dere vil snart få se beviser på det. Det dere har ventet på er innen synsvidde og kunngjøringer som bekrefter dette vil bli gjort om kort tid. Fantastiske tider ligger foran dere og dere vil finne at det har vært vel verdt ventetiden.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiffredag 23. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 23. september, 2016.Mike Quinsey, 23. september, 2016.

Over hele verden skjer det konfrontasjoner og kamper etter hvert som de mørke Styrkene forsøker å demme opp for sine stadige tap. Dette er til ingen nytte fordi makten deres nå er temmelig fragmentert og de er i ferd med å miste kontrollen over utfallet av hendelsene. Deres dager er talte ettersom lederne deres ikke lenger er i stand til å kommandere sine tilhengere til å oppnå de resultatene de planla. Slutten på deres makt og innflytelse er i sikte og det er ingen ting de kan gjøre for å hindre at dette blir det endelige resultatet. Om dere så det hele fra utsiden, så ville dere likevel ikke vite alle sanne fakta ettersom så mye skjer på samme tid. De som arbeider for å få slutt på fiendtlighetene og bringe fred i verden, er imidlertid plassert der hvor de kan ha innflytelse på det som skjer, og enda viktigere, på utfallet.

Det er enda et godt stykke å gå før det blir helt åpenbart at enorme forandringer er på vei, men så fort det starter, så vil ting forandre seg raskt.   Alt dere har blitt lovet vil bli manifest på relativ kort tid, for alle forberedelsene er allerede gjort. En trøst når dere har måttet vente så lenge for at ting skal begynne å skje, er at mange flere sjeler har våknet opp til sannheten. Lyskvotienten har økt og en betraktelig økning i vibrasjonene har funnet sted. Dere er uovervinnelige og ingen ting kan forandre resultatet som vil se de som er av Lyset stige opp. Til slutt vil dere ta fatt på reisen som vil bringe dere tilbake dit dere kom fra, og dette har dere alltid visst i underbevisstheten ettersom dere visste hva det endelige utfallet ville bli, da dere valgte å slippe dere ned i de lavere vibrasjonene for å oppleve og erfare separasjon.

Så snart dere har vendt tilbake til de høyere nivåene, vil dere ha et aldeles vidunderlig liv foran dere. Som et Galaktisk Vesen vil dere ha friheten til selv å velge hva dere vil oppleve og erfare videre, men hele tiden med et blikk på deres pågående evolusjon. På alle stadiene finnes det alltid hjelp som vil gjøre at dere kan avgjøre hva som er de beste alternativene, men det endelige valget er alltid opp til dere. Ved å skaffe dere så mye erfaring i de lavere dimensjonene, har dere vokst som sjel, og er desto mektigere av den grunn. Faktum er at utviklingsraten deres har vært raskere enn om dere hadde forblitt i de hyere vibrasjonene.

Hold dere fokusert i deres egen energi, så vil dere være i stand til å nyte de forandringene som ligger umiddelbart foran dere. Forvandlingen av samfunnet deres og livene deres vil være mirakuløs, først og fremst fordi det vil forandre seg på alle mulige måter som vil løfte dere opp. Under normale omstendigheter ville slike forandringer kreve lang tid for å manifestere, men mesteparten av det harde arbeidet har allerede funnet sted. Det er mye som venter dere, som ligger akkurat utenfor synsfeltet deres, så som Lys-Byene som vil forbløffe dere med sin vidunderlige stråleglans. Som dere har blitt fortalt, så er den første så nær, så nær manifestasjon og vil bli etterfulgt av mange flere.

Ingen ting skjer uten at det har en spesifikk hensikt, så når ting skjer med et individ eller en gruppe sjeler, burde det være mulig å forstå grunnen. På den måten vil alle erfaringer være av verdi, og dersom det er for å avklare karma, så skulle dere være i stand til å forstå hensikten. Alt som skjer er av betydning på et eller annet vis, selv om det ikke er synlig for dere. En læring som har skjedd gjennom en reell, fysisk erfaring er nødt til å gjøre inntrykk på dere og vil nesten helt sikkert ikke bli glemt. Så nå du gjennomgår en nødvendig opplevelse eller erfaring, forsøk å forstå hensikten bak den. På den måten trenger dere kun å gå gjennom læringssituasjonen én gang. Når det gjelder evolusjonen, så ville jo livet vært meningsløst dersom det ikke gav dere anledning til å komme videre i deres utvikling.

Nå som dere står på terskelen til å lære så mye om deres egen evolusjon, er det viktig at dere legger merke til det dere opplever og erfarer. En læringsmulighet vil ikke nødvendigvis bli presentert for dere på nytt, så pass på, når dere blir satt på prøve, at dere tar utfordringen på alvor.  Dersom dere ikke gjør det, så vil den temmelig sikkert komme tilbake igjen.  Dere blir ikke satt på større prøver enn dere har evner til å mestre, så dere skulle forvente å komme ut av dem som vinner. Det kan tenkes dere har venner og slektninger som ikke synes å ha noen særlige utfordringer i sine liv, men da er det viktig at dere forstår at dere til dels selv valgte hvor raskt dere ville utvikle dere. Siden vi befinner oss i endetiden er det bare naturlig at de som var nær fullførelse ville ønske å prøve å avvikle resten av det karma de fortsatt har igjen, slik at de blir i stand til å stige opp.

Universet er fullt av liv, men det som eksiterer i de høyere dimensjonene kan ikke sees av dere. Dersom slike livsformer imidlertid ønsker å bli sett, vil de senke vibrasjonene sine og har gjort dette mange ganger når de har besøkt Jorden. Mer høyt utviklete sjeler vil også anta en fysisk kropp dersom det er behov for det, når de skal utføre et eller annet arbeid på Jorden. Dimensjonene flyter sammen på enkelte steder og når dette skjer kan det hende at dere får se «visjoner» av de høyere Sjelene. Det er slikt man vanligvis kaller at vedkommende hadde et «syn». De «usynlige» deler også det samme rom hvor dere befinner dere, og noen ganger vil folk få se et kort glimt av dem før de forsvinner igjen.

Mange mennesker går gjennom en utfordrende tid, de forsøker å leve sine liv som best de kan og unngå å bli dratt inn i negative problemer. De som greier dette, greier det ved å konsentrere seg om alt som er positivt og ved å leve i en energi av kjærlighet til alle mennesker. Dette kan være vanskelig når man blir konfrontert med fiendtlige mennesker eller situasjoner, men så lenge man klarer å være sentrert i sin egen energi vil man komme deg gjennom det. Hver gang man greier det, styrker man sin posisjon, og vil vokse mot et punkt der man har løftet seg over å re-agere på det negative rundt dere. Det kan synes vanskelig, men vær sikker på at det er en sinnstilstand dere kan oppnå og dere blir upåvirket ved å være Kjærlighet i Aksjon.

Dere vil finne at mennesker føler seg mer avslappet og oppløftet av deres høyere energier og vil undre seg hvordan dere har greid det. Hele deres fremtoning og måten å leve livet deres på, vil tiltrekke seg andre som kanskje kommer for å få råd og ønsker å lære deres hemmelighet. Det er ingen grunn til at dere ikke skulle fortelle dem det og gi dem oppmuntring til å følge deres eksempel. Å fremvise Universell Kjærlighet i alle situasjoner er hva de vil prøve å oppnå, og det er lettere sagt enn gjort, men man må begynne på et eller annet vis en eller annen gang. Hver eneste sjel vil før eller senere stå overfor en slik utfordring, og dersom de virkelig ønsker å lykkes, finnes det ingen grunn til at de ikke skulle greie det.

Gjør deres beste selv om dere mislykkes fra tid til annen, for det er bedre å ha prøvd enn ikke å ha det. Alle erfaringer bidrar til deres utvikling uansett om dere føler dere gjør fremskritt eller ikke. Dere har også de trofaste Veilederne dere ved deres side, som alltid er tilgjengelige for dere og oppmuntrer dere til å gå videre. De vet at innsatsen deres vil bli belønnet når tiden kommer og at dere vil lykkes, så fortsett å være positive og ha tillit til evnene deres.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.                                            

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 16. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey. 16. September, 2016.Mike Quinsey. 16. September, 2016.

Det synes klart at alle ting som har med «Revalueringen» å gjøre, nå har nådd et punkt hvor alle G20 landene som er involvert, nå er klare til å sette den ut i livet. Det er simpelthen et spørsmål for dem som har ansvaret, om å arrangere overgangen på en slik måte at alt skjer på velkoordinert vis. Dette vil bli det første historiske steget mot å skape fred på Jorden. Det er fortsatt et godt stykke å gå før total fred kan proklameres, men hvert eneste land vet at når de nå først har signert avtalene om fredelig koeksistens, så vil de bli forvist fra Jorden dersom de bryter dem. Så fryd dere over at den lange ventetiden på det nærmeste er over og at en fredfull fremtid er sikret for dere og for dem som kommer etter dere.

Det er naturlig at dere lurer på hvordan man kan få stanset de siste gjenværende mørke Sjelene, men dere kan være trygge på at de som lager problemer vil bli fjernet fra planeten og plassert der hvor de ikke lenger kan blande seg inn i de planlagte forandringene på Jorden. Det er mulig at mange av de mørkes Sjelenes lakeier vil overgi seg og ikke lenger utgjøre noen fare for vanlige mennesker. Etter hvert som Jorden stiger opp, vil det ikke lenger finnes plass for noen mørke sjeler og deres negative handlinger. Meget snart vil de mange forsinkete prosjektene, som vil løfte Jorden opp, kunne begynne og gjøre de mange velkomne forandringene til virkelighet og ta dere med stor fart inn i den Nye Tidsalderen.

Mange lurer på hva som vil komme til skje i kappløpet mot det Hvite Hus nå som mange uttrykker tvil om Hillary Clintons helse. Donald Trump synes ikke å være genuint interessert i å bli president og Bernie Sanders venter i kulissene. Med ett synes situasjonen svært usikker ettersom Trump akkurat har tatt sterkt innpå Clinton etter å opplevd en oppsving i sin støtte. Det som er helt sikkert er at Illuminatiene er ekstremt bekymret over hvordan alt nå har snudd seg mot dem. Vær trygge på at uansett hva som hender, så vil Lyset vinne og ingen kan hindre Lysets fortsatte fremmarsj mot seier.

Det er ingen tvil om at etter hvert som vibrasjonene stiger, så våkner stadig flere mennesker opp med hensyn til hva som foregår, med det resultat at de begynner å stille spørsmål der hvor de tidligere bare godtok det de ble fortalt. For eksempel har 11. september aldri «blitt borte» og stadig nye bevis blir lagt fremfor at det var en nøye planlagt «rivning» i regi av Bush-familien. Det har alltid vært forventet at mye vil komme for en dag på slutten av den gamle syklusen, som vil bringe sannheten til overflaten. Det har gjennom lang tid vært spekulert mye på hvem som sto bak 11/9, men nå foreligger det uomtvistelige beviser og de som er ansvarlige vil måtte stå til ansvar. Det er ingen som kan komme unna å bli konfrontert med sannheten.

Når dere etter døden analyserer og evaluerer livet deres, er det ingen som peker på dere med noen klandrende pekefinger, men dersom dere har begått feil må dere se dem i øynene og erkjenne dem. Så kan dere drøfte fremtidige handlinger med Veilederne deres med tanke på å få ytterligere opplevelser og erfaringer som kan hjelpe dere å overvinne deres svakheter. Imidlertid er det slik at på slutten av en syklus, så er det ikke nødvendigvis slik at dere pådrar dere mere karma, men avhengig av feilenes natur, så vil Nådens Lov komme til anvendelse. Som vi tidligere har slått fast, så er ikke hensikten med livsrevyen å straffe dere for de feil dere har gjort, men å bli enige om en vei videre, med nye opplevelser og erfaringer, som kan hjelpe dere å ikke gjøre dem påny.

Husk på at hver eneste erfaring har verdi og hvis den veien dere velger gjør at dere bruker lengre tid frem til Oppstigningen, så spiller det liten eller ingen rolle. Dere har hele evigheten på dere til å lykkes og ingen vil legge press på dere for at dere skal «sette opp farten», men dere vil så visst få all mulig hjelp. Veilederne deres har vært gjennom slike utfordringer tidligere og har all den erfaring som trengs for å kunne hjelpe dere. Ta kontakt med dem når som helst dere har behov for hjelp og de vil være lykkelige over å stå til tjeneste.

Det er to hovedveier som fører folk fremover i sin utvikling. Den ene er begrenset til de lavere vibrasjonene mens den forsøker å finne en vei gjennom tredje dimensjons turbulens og problemer. Den andre hjelper dere å finne veien mot høyere vibrasjoner ved hjelp av Lysets kraft, og den blir sterkere og sterkere. Disse to kan ikke fortsette å stå i opposisjon til hverandre og til slutt er det bare Lyset som vil være igjen, og gå av med seieren. Allerede nå er det inne i et stormløp fremover ettersom som stadig flere sjeler våkner opp og gjennomskuer det narrespillet som foregår. Sannheten ligger inni dere og de som greier å skjelne de positive energiene fra «all støyen», vil helt klart gjøre raske fremskritt. Dere vil bli i stand til å identifisere de sjelene dere kan stole på og følge deres veiledninger og anbefalinger for å skape deres egen vei fremover.

Dere vil få all mulig oppmuntring til å finne deres egen rette vei. Når dere først finner den, kommer dere til å gjøre raske fremskritt på veien mot Oppstigningen. Som alltid vil dere bli hjulpet til å overvinne de problemene dere måtte møte på veien. Dersom noe føles riktig for dere, så kan dere være sikre på at det er det. Identifiser dere med dem hvis arbeid helt tydelig er av Lyset, og følg deres råd og veiledning når dere har behov for hjelp. I denne tiden vi nå befinner oss i, er det mange sjeler som blir brukt til å spre Lys og Kjærlighet. Med den erfaring dere nå har, skulle dere være i stand til å identifisere dem som er lærere for den Nye Tidsalderen.

De mange forandringene som bare venter på å bli kunngjort, vil snart være over dere og ingen vil bli tillatt å gripe forstyrrende inn i dem. Alt ligger klart i støpeformen og alt er klart til å sette i gang når startskuddet går. Imidlertid kan det fortsatt gjøres små justeringer i planene hvis det er behov for det.  Det som er i ferd med å skje nå som dere befinner dere i den tiden som har blitt kalt «Sjelens Innhøstingstid», er deres oppstigning inn i de høyere vibrasjoner. Dere har reist langt og opplevd mange liv på veien mot å våkne opp fra deres langvarige søvn i Sjelens Mørke Natt. Der dere i dag står, er dere en sjel som har løftet dere selv opp og blitt i stand til å skjelne hva som er av Lyset og hva som fortsatt er av det mørke.

De som støtter de mørke Sjelene har fortsatt kontroll over det meste av massemediene. Men igjen er det forandringer planlagt slik at sannferdig og pålitelig informasjon skal bli tilgjengelig for alle. Forutsatt at dere bruker intuisjonen deres til å skjelne mellom sant og usant, så er fortsatt Internett deres beste kilde til nyheter ettersom det kan gi dere pålitelige oppdateringer med hensyn til hva som faktisk skjer i verden. Dere har en tendens til å se mot Vesten for å finne informasjon og for øyeblikket er dette deres beste kilde. Men etter hvert som mer og mer sannhet avdekkes, vil informasjonen spre seg over hele kloden og til slutt vil alle sjeler bli klar over sannheten.

Det er så viktig at alle dere som har funnet veien fremover konsentrerer dere om alt som er positivt. Når dere så gjør, gir dere kraften deres til de energiene som gjør at forandringene blir til virkelighet og det kan ikke understrekes ofte nok at det dere fokuserer på, og gir deres energi til, er det som blir til virkelighet, selv om det kanskje ikke var deres hensikt.  Lyset har allerede seiret, men det er ingen grunn til å ikke fortsette å ha en positiv innstilling. Det er mye som skal gjøres og om ikke lenge vil dere bli kallet på til å innta fremtredende posisjoner i forbindelse med forandringene.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.                                            

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 9. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 9. september, 2016.Mike Quinsey, 9. september, 2016.

Tiden går uopphørlig, men det gjøres store fremskritt med hensyn til iverksettelsen av de forandringene dere har ventet så lenge på.  Fra deres perspektiv kan det oppleves som om det skjer den ene forsinkelsen etter den andre, men faktum er at de er nødvendige steg for å sikre at når det første skrittet først blir tatt, så er det ingen ting som kan hindre det ønskede resultatet. Dere kan være forsikret om at det foregår mye i kulissene og at «sett i gang» signalet vil bli gitt når alt det nødvendige er på plass. Det er Høyere makter enn dem på Jorden som har overoppsynet med alt det som skjer, så dere kan være fullkomment trygge på at det endelige målet er full seier for Lyset. Det er derfor svært viktig at dere til enhver tid holder fokus på de ønskede forandringene som snart vil begynne. Planleggingen for denne tiden har pågått i lang, lang tid og ingen ting vil bli tillatt å forsinke det endelige resultatet mer. Lysarbeidere fortjener ros for sin usvikelige støtte og positive tro på fremtiden.

Etter hvert som vibrasjonene øker, så gjør også den oppløftelse de avstedkommer for dem som evner å respondere. Resultatet av dette er at det etter hvert blir lettere å sette ytterligere fart i de forandringene som er klare til å implementeres. De vil til slutt forandre deres syn på livet og gi dere mye mer individuell tid til å følge deres egen livsplan. Sannheten vil være deres styrke og etter hvert som tiden går, vil dere lære deres sanne historie og vite med sikkerhet i hvilken retning dere er på vei. Mye tid er mistet på å forfølge falske mål, men like vil de erfaringene dette har gitt dere styrke deres besluttsomhet om å holde dere på rett vei. Mange lurer på hvordan de nær forestående forandringene skal kunne iverksettes uten at de skaper full forvirring. Svaret er at planleggingen for denne tiden har vært særdeles omhyggelig og blitt endret og tilpasset når nye omstendigheter har dukket opp. Det er et enormt antall avanserte Vesener som står bak og bidrar til planens gjennomførelse og som vil tre åpent frem for dere når omstendighetene tillater det. De har fulgt utviklingen deres gjennom tusener av år og står nå klare til å hjelpe dere over de siste hindringene. Seieren er deres og vil ikke bli fornektet dere.

Hadde det ikke vært for de Galaktiske Vesenenes nærvær, ville dere nå ha levd under svært restriktive forhold, som i et fengsel, og totalt under de mørkes Sjelenes kontroll. Imidlertid var det aldri meningen at de skulle bli tillatt å utøve en slik kontroll over dere, for fremtiden deres var allerede planlagt å ende med full suksess og muligheten til å stige opp. Dette er normalt på slutten av hver syklus, forutsatt at Lyset har nådd det nødvendige nivå. Dette betyr at Oppstigningen er sikret for dem som virkelig ønsker å stige opp og har vært i stand til å løfte seg over de utfordringene som har blitt lagt foran dem. Dette innebærer å uttrykke dere selv med Universell Kjærlighet og på denne måten ta inn over dere at dere Alle Er Ett. Det er ikke enkelt å akseptere alle andre når dere er midt oppi dualitetens kontraster, fordi den fokuserer på separasjon og vektlegger ulikheter mellom mennesker. Mesteparten av tiden betrakter folk seg som forskjellig fra hverandre, og dette gjør det vanskelig å komme sammen i sann kjærlighet og forståelse.

Lysarbeidere hjelper andre gjennom sitt eksempel og med dette menes alle sjeler som anerkjenner at Alle Er Ett. Ved å behandle andre som deres likeverdige viser dere medfølelse og forståelse og dette vil hjelpe til å løfte opp dem omkring dere. Selv den miste handling som er gjort av kjærlighet påvirker andre og de vil følge eksemplet. Det er ikke nødvendigvis slik at dere må tilhøre en praktiserende gruppe for å vise deres kjærlighet til andre vesener, og det er ikke forbeholdt noen gruppe heller. Gud er Kjærlighet og Alt Som Er. Det er deres naturlige legning å være et kjærlighetsfullt Vesen, men erfaringene deres i dualiteten har lært dere at alle er ikke likeverdige og at noen er det best å holde seg unna og se ned på. Etter hvert som dere vokser åndelig gjennom deres erfaringer, vil dere imidlertid begynne å forstå sannheten og bli i stand til å akseptere alle sjeler uansett hvordan de måtte se ut eller hva de tror på.

Midt iblant dere finnes barn som er kommet for å vise dere veien ut av den forvirringen som utdannelses-systemet deres har skapt. Det gir ikke rom til disse barnas stil eller utvikling og hindrer således dem som ellers kunne hjelpe til å vise veien til full forståelse av deres sanne selv. På et eller annet tidspunkt må sannheten komme frem slik at man kan kaste all upresis informasjon på historiens søppeldynge. Reell vekst vil ikke finne sted så lenge dere hele tiden prøver å utvikle dere basert på informasjon som i bunn og grunn har hatt til hensikt å holde dere tilbake. Sannheten vil med tiden være det eneste som står igjen etter hvert som all usann informasjon blir forkastet, og tiden nærmer seg for at til og med deres historie må skrives om, slik at den gjenspeiler sannheten om deres lange reise gjennom dualiteten. Gjennom hele denne syklusen har dere strevd for å finne deres sanne Selv og det er nødvendig at dere forstår hvordan det ble til. Dere vil da bli i stand til å utvikle dere atskillig raskere og sannheten vil bli etablert en gang for alle.

Krig og alle andre ting som er assosiert med den, vil ikke kunne bli med inn i den Nye Tidsalderen, og på den måten blir det mulig å etablere permanent fred. Dere nærmer dere allerede et slikt punkt og dere vil finne en generell bevegelse i retning av å etablere et nytt samfunn. Et samfunn fritt for fordommer og opplæring i usannheter, og som er tuftet på Kjærlighet og Lys. Den logiske følgen av dette er at de Vesenene som nekter å gi opp sine gamle måter å gjøre tingene på, vil fortsette som tidligere, men bli flyttet til en annen lokalitet hvor de kan fortsette sine erfaringer. Med tiden vil også de bli gitt en ny anledning til å endre sin atferd og vende tilbake til Lyset.

Det er naturlig at folk er bekymret om hva som vil skje med andre familiemedlemmer og venner, men så lenge man er klar over at alle sjeler blir gitt like store muligheter til å utvikle seg, og hjelp til å holde seg på sin egen Vei mot Lyset, så finnes det ingen grunn til å bekymre seg. I den tiden vi er inne i nå, er det aller viktigste at hver og en fokuserer på sine egne behov. Intuitivt vil dere vite at dere har kommet lengre i deres utvikling når dere finner det lettere å holde seg i Lyset og beholde roen når andre blir urolige eller redde. I slike situasjoner kan deres nærvær påvirke andre til også å forholde seg rolig, og dersom dere er en gruppe likesinnede mennesker, vil denne evnen øke enormt.

Faktum er at evnene og kraften deres øker hele tiden og vil bli mer og mer merkbare når det gjelder deres tanker. For eksempel vil det etter hvert bli helt åpenbart når det gjelder selv-healing eller sågar fjernhealing. Husk på at når dere sender ut tanker med intensjon om å skape healing, så vil de alltid nå frem til målet, men noen sjeler setter opp en sperring mot dem. Generelt sett er Uforbeholden Kjærlighet kraften bak healing og uten denne blir effekten minimalisert.
Det er mye som skjer på Jorden i disse dager som vil føre til de kunngjøringene dere så lenge har ventet på. Når det gjelder «re-valueringen» befinner alt seg på et trinn hvor en endelig sjekk kan gjøres for å sikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass.  Så man ser ikke for seg at dere skal behøve å vente mye lenger.  Dere kan være forsikret om at så snart forandringene er i gang, så er det intet som kan forhindre det endelige resultatet. Scenen er rigget, alt ligger klart, og de som skal delta aktivt er klare til å sette i gang på kort varsel.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. 

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

putin

putin