They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 17. juni 2016

Norsk -- Mike Quinsey 17. juni, 2016Mike Quinsey -- 17. juni, 2016

Jorden nærmest syder av aktivitet som forgår i all hemmelighet, men det er lite av dette dere får høre om, fordi de mørke Sjelene fortsatt har kontroll over massemediene, til tross for det faktum at deres makt svinner raskt. Likefullt finner det sted svært ønskelige forandringer og den neste store som vil skje vil være når den Nye Amerikanske Republikkene formelt kan proklameres. En ny president har allerede blitt utpekt, hvilket sammen med dramatiske forandringer vil gi makten tilbake til folket. Det har vært en lang og krevende vei for de som har vært involvert, men det vil være mer enn verdt innsatsen. Det vil sette dere fri fra dem som har holdt dere alle i en slavetilværelse. Den "usynlige krigen" om hvem som har kontrollen over Jorden og dens folk, vil nå ganske snart være over og dere vil bli uhyre lettet over å vite at den trusselen som har hengt over dere har blitt fjernet. Å være fanger på sin egen planet ville være ille nok, men planene lå klare til å redusere jordens befolkning til håndterbar størrelse.  Noen av dere har funnet ut hvem som står bak alt dette, men med tiden vil det bli avslørt for alle slik at dere forstår hva som var planlagt for fremtiden deres.

Uten tvil er det mange av dere som undrer dere over hvordan en slik situasjon kunne få utvikle seg, men vær sikker på at dere med tiden vil bli fullt informert om deres sanne historie. Ikke glem at gjennom sine mange inkarnasjoner har alle sjeler vært medansvarlige for de livsomstendigheter dere faktisk har opplevd. Fordi dere er gitt fri vilje til å bestemme over deres eget liv har dere som sivilisasjon selv projisert deres egen fremtid på tidens lerret og har selv skapt det dere har opplevd og erfart.  Selvsagt har de mørke Sjelene benyttet seg av Menneskerasens krigerske tendenser til å forme situasjonen slik de selv ønsket og de har sørget for at så mange lever i nød og kaos.

Gjennom lang, lang tid har hver eneste sjel hatt mange inkarnasjoner, men nå som den gamle syklusen har uttjent sin rolle, ser dere nå en forandringsprosess som vil resultere at en ny syklus blir til virkelighet. Det har vært en syklus hvor deres frie vilje har blitt fullt ut respektert og holdt hellig. De mørke Sjelene har imidlertid benyttet anledningen til å gjøre dere til fanger på deres egen planet. Deres endelige mål har vært å ha full kontroll over Menneskerasen, ta fra dem deres frihet og redusere populasjonen til håndterbar størrelse. De har på det mest slue vis arbeidet i mangfoldige år for at dere alltid skulle oppleve at det er "for lite av alt" og leve på eksistensminimum, samtidig som de har skjult sannheten for dere og således hold dere fanget i en bakevje i tiden. Imidlertid har Lysets hierarki hele tiden holdt et våkent øye med dere og sørget for at ting ikke kom helt ut av kontroll. Fremtiden deres var allerede bestemt og gjennom disses innsats og lojaliteten til Lys-Vesener på Jorden, som har overvunnet alle utfordringene de har møtt, så har de løftet seg over negativiteten og lagt ut en vei frem mot Oppstigningen som alle sjeler som har løftet sine vibrasjoner, kan slå inn på.

Å være på Jorden en mektig utfordring, men like fullt har mange, mange sjeler tryglet om å få oppleve livet her. De har forstått at dersom man greier å overvinne de utfordringene man vil møte, så er dette den raskeste vei til å utvikle seg ut over tredje dimensjon, slik at de kan legge den syklusen bak seg. Uansett hva dere måtte gjøre, så står det alltid Lys-Vesener rede til å hjelpe dere når dere trenger det. Imidlertid blander de seg ikke vanligvis inn i deres liv, men tillater at dere får oppleve det dere ønsker.  Imidlertid er dere selv ansvarlige dersom dere gjør gale beslutninger. Gjennom handlingsvalgene deres vokser dere åndelig og begynner å tilpasse tankesettet deres til at dere Alle Er Ett.

For øyeblikket befinner Jorden seg i en meget urolig tilstand og Moder Jord ønsker å skape forandringer slik at hun kan begynne å rense den og litt etter litt bringe den tilbake til sin opprinnelige jomfruelig rene tilstand. Hun har gitt svært mye av seg selv og tillatt Mennesket absolutt frihet til å finne sitt eget uttrykk og således har hun også lidd mye under kjærlighetsløse sjeler som har misbrukt henne. Slik kan det ikke fortsette og dersom Mennesket ikke forandrer seg, så vil hun hun bli nødt til å ta ting i sine egne hender. Om så skulle være, så vil hun gjøre alt som er mulig for å ikke skade levende vesener, men i enkelte tilfeller er det uunngåelig. Det er også karmiske anliggender som må tas i betraktning, og de kan være en naturlig del av forandringene ettersom ingen ting som er av betydning skjer tilfeldig.

Hver eneste sjel er med på å skape fremtiden fordi det er deres kollektive energier som viser veien. Men selvfølgelig kan enkeltindividers handlinger ha en betydelig effekt på den ene eller den andre måten. Sansene deres blir kontinuerlig bombardert med tankeformer som dere tiltrekker til dere selv ettersom "like tiltrekker like". De færreste mennesker forstår at det man fokuserer på, hva enten det etter deres oppfatning er "godt eller dårlig", bringer dere mer av det samme. Det beste er derfor å unngå å bli involvert i ting som er av negative natur. Dere kan kanskje ønske å lese om negative ting som skjer for å være orientert, men unngå å gi dem deres energi, for det vil bare tiltrekke mer av det samme. Livet kan synes å være temmelig komplisert, men de fleste sjeler følger simpelthen sine egne ønsker med lite tanke for konsekvensene.

Dere må huske på at dere ble født på Jorden med en livsplan som skulle legge til rette for at muligheter skulle finne veien til dere, slik at planen kunne spille seg ut. Alle sjeler har i større eller mindre grad mål som skal nås og dersom deres lykkes med dem vil dere gjøre raske fremskritt i deres evolusjon. Det meste av det dere opplever involverer også andre sjeler, som også drar nytte av dem. Karma kan til tider arte seg som en meget komplisert vevnad, men når alt kommer til alt er det meningen at alle skal ha nytte av det. Men selvfølgelig vet dere ikke hvilken læring den enkelte deltaker får av hver hendelse. Dere har et uttrykk “en god ting leder ofte til den neste” og dette er i bunn og grunn sant og jo mere dere gir av dere selv, jo mere kommer tilbake til dere i tråd med Loven om Tiltrekning.

På mange måter er det like greit at dere ikke vet hva som foregår i den virkelige verden. Dere har mer enn nok å ordne opp i som det er, mens maktkreftene kjemper om kontrollen over verden og Lysets Styrker bruker sin makt for å sikre at ingen ting får anledning til å komme ut av kontroll og stikke kjepper i hjulene for den høyere planen for Oppstigningen deres. Mange mennesker kan ikke begripe hvordan de mørke Sjelene har greid å skaffe seg så total kontroll over livene deres. Det har skjedd langsomt, langsomt over mange, mange år og derfor har dere ikke forstått hvordan friheten deres stadig har blitt mer og mer erodert ned. I virkeligheten har dere blitt holdt alvorlig tilbake i deres utvikling og vært underkastet livsforhold som er skapt med vitende og vilje for at de mørke Sjelene skulle kunne ha kontroll over dere.

Bekymre dere imidlertid ikke for mye om dette, for i realiteten har Lysets Styrker stort sett kontrollen og legger begrensninger som hindrer de mørke i å ta full kontroll. Planen for deres frigjøring fra de mørkes grep ligger klar og alt skrider frem som det skal, til tross for de tilstandene som fortsatt eksisterer på Jorden. Når det rette øyeblikket kommer, ligger en hel rekke goder klare til å bli gitt dere, hvilket umiddelbart vil løfte dere opp. Dere har allerede hørt om de mange oppfinnelser og innretninger som venter dere og som totalt vil forandre livene deres for alltid - fremtiden er Gylden.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Oversetter: Leif

fredag 10. juni 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 10. juni, 2016


Mike Quinsey, 10. juni, 2016.

Verden er raskt på vei mot en storslagen finale som vil være uhyre tilfredsstillende for Lysarbeiderne. Etter en lang periode med mange forsinkelser, er det nå tydelig at slutten på denne tiden nærmer seg og at de mørke Sjelene ikke lenger har makten til å diktere Menneskerasens fremtid. Lysets styrker har stort sett kontrollen nå og sørger for å forhindre omfattende katastrofer som har vært planlagt for å kaste verden ut i en ny verdenskrig. Freden er på vei og svært snart vil det bli gjort tiltak for å heve vibrasjonene på Jorden, hvilket etter hvert vil føre til en slutt på alle former for krigshandlinger. Da vil dere vite med sikkerhet at fiendtlighetene har opphørt for godt og at dette har resultert i verdensfred. Omsider vil det da være trygt for deres venner fra andre planeter å lande på Jorden og møtes åpent med dere. Dette vil også være et signal om begynnelsen på forandringer som virkelig vil bringe permanent fred.

Veien fremover er rett og slett en vei som vil gi dere enorm tilfredshet og som vil mer enn kompensere for alle de utfordringene dere har stått overfor i livene deres på Jorden.  Når dere påny blir fullt bevisste Vesener, vil det løfte dere himmelvidt over deres nåværende nivå. Livet vil bli en aldeles strålende opplevelse og minnene deres om tiden i de lavere vibrasjoner vil raskt bli skjøvet i bakgrunnen. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig for dere å forstå de velkomne forandringene som er på vei, men vit at dere vil bli enormt glade og lykkelige for dem. Mange av dere har allerede en idé om hva som ligger foran dere, men det vil likevel garantert overgå alle deres forventninger. Så gi ikke slipp på deres visjoner om fremtiden, for hver eneste en av dere er med på å kollektivt å ha innflytelse på den og er således med på å avgjøre hvordan den vil bli.

Det er mange spørsmål dere gjerne vil ha svar på og alt vil med tiden bli avslørt og komme for en dag. Det er viktig at dere får vite hele sannheten om deres tid i 3dje dimensjon og hvordan dere som Lysarbeidere har bidratt enormt til spredningen av Lyset. Deres blotte tilstedeværelse på Jorden har hjulpet andre sjeler å våkne opp til sitt sanne selv. Det er fortsatt mye som må gjøres i denne sammenheng, men selv nå sprer dere Lyset på en måte som gjør at sjeler kan ta ansvar for sin egen evolusjon. Det er overhodet intet hastverk med dette, men på samme tid er den gamle syklusen nå forbi og nye vibrasjoner er i ferd med å feste seg. Det er viktig at dere lar dere flyte med strømmen og når dere så gjør, vil dere tiltrekke dere andre slik at de også kan gjøre den samme reisen som dere.

Til tider er det utrolig at dere i det hele tatt greier å gjøre fremskritt ettersom dere blir angrepet fra alle kanter av en kontinuerlig skur av forskjellige energier. Dere kan tiltrekke dere de som harmonerer med dere og forutsatt at auraen deres er intakt, kan dere motstå de lavere energiene dere blir utsatt for. Dere kan mentalt visualisere at auraen deres totalt omslutter den fysiske kroppen deres og ved å hold den på plass, har dere beskyttelse mot alle forsøk på å trenge gjennom den. St. Germain har ofte anbefalt at dere benytter hans Fiolette Flamme dersom dere har behov for beskyttelse. Åpne auraer kan virke som en invitasjon på sjeler som søker å feste seg til en annen sjel og hvis disse er av særlig lav vibrasjon kan de skape problemer for dere.

Dersom dere av en eller annen grunn skulle trenge hjelp, så ikke glem at dere har deres egne Veiledere som vil være mer enn glade for å hjelpe dere. De er med dere på hele deres reise og er de usynlige hjelperne som sikrer at dere så langt som råd følger livsplanen deres, selv om det alltid er deres eget valg i siste instans. Deres frie vilje er selvfølgelig svært viktig, men Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å gripe inn dersom det synes som om dere er på vei til å komme på villstrå. Husk på at dere har en livsplan som dere selv har gjort avtale om og det er svært viktig at dere lever deres liv i samsvar med den. Dere kan avvike lite grann fra den uten at det gjør noen skade, men det er visse nøkkeløyeblikk der dere må følge den planen dere har vedtatt.

Når dere ser dere omkring kan det synes som om livet er en samling av tilfeldige hendelser som ikke har noen reell betydning for dere. Men likevel er det slik at livets forløp for Menneskerasen er omhyggelig planlagt slik at dere kan lære det dere trenger for å utvikle dere, samtidig som dere får kjenne konsekvensene av de valg dere gjør. Og så må dere på samme tid også danse med i det nivået majoriteten utgjør. Allikevel er det ingen grunn til at dere som individ skulle sette dere høyere mål og ved så å gjøre vil dere trekke andre med dere. Det finnes aldri det dere kunne kalle "kjedelig øyeblikk", for livet vil alltid sørge for at dere får de opplevelser og erfaringer dere virkelig trenger heller enn det dere tror dere trenger. Så aksepter det som kommer som en utfordring som skal overvinnes. Det er ikke alt som setter dere på prøve og det er alltid tider hvor dere vil ha lykkelige opplevelser som løfter dere opp.

Når det gjelder deres utvikling på Jorden, så er det en del ting som er så komplisert at dere kan lure på hvordan det i det hele tatt er mulig å få til.  Det er ikke bare den nøye planleggingen, men også den helhjertede innsatsen fra dem som er deres Veiledere som sørger for at dere får fullt utbytte av de mulighetene dere møter for å komme videre i deres evolusjon. Om dere går glipp av en mulighet, så betyr det bare at det kommer en ny sjanse dere kan gripe, selv om det i enkelte tilfeller må vente til deres neste liv. Hvor mye dere til enhver tid påtar dere er deres eget valg, selv om dere vil få hjelp med beslutningene slik at dere ikke overbelaster dere selv. Karma blir ikke nødvendigvis tatt med fra det ene livet til det neste med mindre det er nødvendig, og i de fleste tilfeller så vil dere få erfare konsekvensene ganske umiddelbart.

Liv etter liv har dere hatt opplevelser og erfaringer på alle slags måter som har vært nødvendige for deres utvikling mot de høyere dimensjoner av Lyset. Nå befinner mange av dere dere på terskelen til å avslutte deres tid i de lavere dimensjoner fordi dere har lært tilstrekkelig mye til at dere kan stige opp. Når dere har nådd dette punktet vil noen av dere likevel foretrekke å bli værende for å tjene dem som trenger en hjelpende hånd for å komme videre i sin utvikling. Dere kan spørre hva som er det endelige målet for alle sjeler og for å si det helt enkelt, så er det å vende tilbake til Gudskildens fullkommenhet – inntil dere blir sendt ut påny for å gjøre helt nye erfaringer.

Store ting skjer hurtig i kulissene og i den forbindelse vil det snart bli gjort viktige kunngjøringer.  Årsaken til at dette ikke blir tatt opp i massemediene deres er at de fortsatt ikke har frihet til å rapportere de virkelige nyhetene som er viktige.  Dette er imidlertid sakte, men sikkert i ferd med å forandre seg og det er tiltak på trappene for å avstedkomme de nødvendige forandringer slik at de kan gjøre det. Som dere begynner å forstå, så har dere blitt foret utelukkende med den informasjonen de Mørke har "tillatt" og den har ofte vært temmelig fjernt fra sannheten. Sannheten vil likevel til tider sive gjennom, men det er nødvendig at dere finner pålitelige informasjonskilder, for mange er satt opp for å gi ut falsk informasjon. Internett er fortsatt deres beste informasjonskilde og der finner dere oppdaterte nyheter om ting som skjer. Dersom noen av nyhetene synes å være tvilsomme, så er de sannsynligvis det og da er det best å ignorere dem.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

De linkene jeg tidligere har henvist til fungerte visst dårlig. Her er friske linker:

Oversetter: Leif

fredag 3. juni 2016

Norsk -- Mike Quinsey 3. Juni, 2016.Mike Quinsey 3. Juni, 2016.

Alt går fremover som det skal uansett hvordan det måtte fortone seg på overflaten og de ulike aspekter ved Oppstigningen fortsetter å skride fremover og blir stadig mer klare. De mørke Sjelene fortsetter stadig å miste makt og de har temmelig begrensede valgmuligheter igjen. De har mange ganger blitt oppfordret til å overgi seg, men det virker som om de er rede til å kjempe til den bitre slutt. De har overhodet ingen mulighet til å unnslippe å måtte stå til rette for det de har gjort, slik de hadde håpet, men de vil garantert forsøke å forhandle når det gjelder å overgi seg. De må se i øynene det faktum at deres dager er talte og at det ikke lenger finnes noe som helst håp om at de kan greie gjennomføre sin opprinnelige plan om verdensherredømme.

Mange grupper har stilt seg bak dem som er av Lyset og til sammen representerer de en formidabel utfordring for de mørke. Sammen med mange mektige enkeltmennesker representerer de en mektig styrke for det gode. Ting er utvilsomt i ferd med å toppe seg og de gode nyhetene kan snart ikke holdes tilbake lenger, ettersom alt er kommet til et punkt hvor det er umulig å forhindre sluttresultatet. Alt skrider frem temmelig raskt og det er mulig at den første kunngjøringen vil komme så tidlig som i juli og denne vil bli den første av mange. De av dere som følger med på det som skjer og hvordan det går, på Internett, vil vite hvor stor suksess Lysarbeiderne har hatt.

Forbered dere på forandringene og hjelp dem som blir urolige og ikke vet hva de skal tro. Forandringene vil bli gjennomført temmelig raskt for å unngå ytterligere vanskeligheter. Noe av det første som vil bli gjort er å etablere kontakter som folk kan henvende seg til for å finne ut mer om de kommende forandringene. Og så finnes naturligvis de vanlige kildene som jo allerede er kjent for dere. Det er mye som ligger klart til å introduseres så raskt som mulig slik at livskvaliteten deres kan økes. De neste 18 månedene vil komme til å bli oppløftende og spennende ettersom dette er perioden hvor mye av det som er planlagt vil bli gjennomført. Så etter mange skuffelser vil det komme en periode hvor dere helt sikkert vil glede dere over å høre om alle de fremskrittene som blir gjort.

Med tiden vil dere få oppleve mange forandringer dere vil bli begeistret over og som til slutt vil løfte dere frem til et punkt langt bortenfor noe dere noensinne har visualisert. Det vil med sikkerhet oppveie den tiden dere har mistet og sette dere på full fart inn i en lykkelig og begeistrende tid.  Det er mange teknologiske fremskritt dere ikke har fått del i gjennom de siste femti årene og mer, og dere vil bli begeistret for hvordan de vil forandre livet deres. Dette vil være til gode for Moder Jord på mange måter også og hun vil også spille sin rolle med hensyn til å bringe inn forandringer i miljøet som dere vil fryde dere over. Livet vil raskt bli en glede og folk vil gjenvinne sin fulle helse og ungdommelighet. Dere har så mye å glede dere til og det vil bli til virkelighet temmelig raskt.

Det er fortsatt kaos i enkelte områder på Jorden og Lysvesener arbeider intenst for å overvinne hindringer som står i veien for freden. Krig og alt som har med det å gjøre vil bli stanset og deres sanne historie vil bli skrevet inn i historiens annaler. Dere vil lære hvorfor dere har opplevd de lavere dimensjonene og hvordan dere har blitt manipulert av dem som hadde sin helt egne agenda for Menneskeheten. Sannheten må gjøres kjent for alle og historien tilsvarende skrevet om. Dere har i realiteten vandret rundt i en drøm som har lite til felles med den virkeligheten dere egentlig hører hjemme i. Dette vil forandre seg etter hvert som sannheten kommer for en dag og påvirkningen fra de negative energier blir eliminert.

Dere kan være helt sikre på at alle sjeler blir gitt like store muligheter til å vende seg mot Lyset. Noen sjeler er imidlertid ikke rede til å gjøre de nødvendige forandringene i sine liv slik at de kan løfte seg opp i de høyere vibrasjonene. Dette vil være deres eget valg og bli respektert fullt ut og de vil likevel bli gitt all mulig hjelp slik at de påny vil komme til et punkt hvor Oppstigning er mulig. Noen av dere vil velge å forbli i de lavere dimensjoner simpelthen for å hjelpe disse sjelene som først nå begynner å våkne og utvikle seg. Ingen sjel blir etterlatt uten hjelp og den er alltid tilgjengelig når man ber om den. Det blir også gitt veiledning til grupper og til dem som tjener menneskemassene, men som likevel fullt ut respekterer den fri viljen til dem det gjelder.

Når dere nå går gjennom den nåværende perioden, vil det være klokt å søke råd fra Veilederne deres for å sikre at dere følger livsplanen deres, som dere avtalte før dere inkarnerte. Det har aldri vært noen viktigere tid i deres liv ettersom muligheten til å stige opp ligger rett foran dere nå og dersom dere kan holde frem som dere gjør, ved å fortsette å løfte dere opp, vil dere temmelig sikkert lykkes. Dersom dere skulle komme på vidvanke, så er det fullt mulig å rette på det igjen og komme tilbake på den rette veien, så la dere ikke bekymre om det. Det er menneskelig å gjøre feil, men vær forberedt på å rette dem opp igjen og så vil dere være tilbake på rett vei.

Mennesket har alltid vært en kriger, hvilket har vært nødvendig for å overleve for mange hundre år siden. Nå er situasjonene helt annerledes fordi krig nå har blitt en kamp mellom ulike teknologier. Deres evne til å drepe og ødelegge har blitt så stor at selve grunnvollene i deres verden er truet. Imidlertid er vi fullt klar over denne situasjonen og har kontroll over den. Vi har satt grenser som ikke vil bli tillatt overskredet og har for eksempel mange ganger forhindret at kjernevåpen er blitt brukt. I den svært nære fremtid vil ikke lenger noe som har med krig å gjøre bli tolerert og det vil bli gjort tiltak som sikrer at når de har blitt bannlyst, så vil de aldri kunne tas i bruk igjen.

Da kan mennesker leve sammen i harmoni forutsatt at de ikke prøver å påtvinge andre sine egne oppfatninger og tro. Et godt sted å starte er med "Gud", som omtales med mange forskjellige navn og som blir dyrket på ulike vis avhengig av hvilken religion det dreier seg om. I virkeligheten finnes det bare En Gud som er involvert med sivilisasjonen på Jorden, selv om det finnes mange slike opphøyde Vesener i Universet. Når man fokuserer på det som er felles for alle mennesker, så skulle det være mulig å komme sammen å fortsette å utvikle seg som én sivilisasjon.  De sjelene som er rede til å stige opp, ser mye lenger enn de forskjellige religioner, anerkjenner at det finnes Èn Gud og er i stand til å leve i fred som ett stort samfunn. Gud er Kjærlighet og blir feilaktig betraktet som å være lik menneskene, når faktum er at det er stikk motsatt; at menneskene fra sin lave posisjon har løftet seg opp i retning av å bli et Høyere Vesen og dette er hver eneste Sjels skjebnemål uansett hvor lang tid det måtte ta.  Det er mulig for alle å bli en Gud i sin egen rett og dette er Menneskerasens skjebne.

Det som bør oppta dere i tiden umiddelbart foran dere er deres evolusjon og det vil bli en rekke mektige forandringer som vil gjøre det mulig for dere å leve i fullstendig fred. Dere er i ferd med å våkne opp til deres sanne selv og vil komme sammen med dem som allerede har steget opp. Dualiteten slik dere kjenner den, vil bli etterlatt i de lavere vibrasjonene, men den vil fortsatt eksistere på de høyere nivåene, men langt mer harmonisk i sin natur.
Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

De linkene jeg tidligere har henvist til fungerte visst dårlig. Her er friske linker:
Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


Oversetter: Leif

putin

putin