They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 27. mai 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 27. mai, 2016.

Mike Quinsey, 27. mai, 2016.

Det gjøres store fremskritt til tross for at det kanskje ikke ser slik ut på overflaten, store fremskritt mot en fredelig løsning som vil bringe fred til verden. Når en ser på hvor mange betente konfliktområder som finnes, kan det synes som om dette ikke er mulig, men det er mektigere krefter enn dem på Jorden som vil medvirke til å skape fred i verden.  Det kommer et punkt hvor "nok er nok" og hvor karmiske anliggender kan settes til side for å sikre at freden blir til virkelighet og at de mørke Sjelene blir bråstoppet en gang for alle. Det blir allerede gjort mektige tiltak for å legge alt til rette for at fred kan oppnås, ved å ta tak i rotårsaken bak alle konfliktområdene.  Det blir gitt næring til flammen i mange konfliktområder fra dem som tjener seg rike på opprørene som ofte følger, særlig når det blir en ordentlig krig som fyller våpenprodusentenes lommer med penger. Dere kan være trygge på at det snart vil bli en forandring på dette, for de som overvåker situasjonen nøye har både makt og autoritet til å intervenere.

At det finnes så mange migranter i verden er rett og slett resultatet av store ulikheter i verden. De er deres brødre og søstre som har lidd på grunn av dette gjennom å mangle de aller mest nødvendige ting som kunne gitt dem en akseptabel livskvalitet. I deres moderne verden synes det nesten utenkelig at noen fortsatt mangler adekvat tilgang til vann og at det er mange som sulter i denne verden hvor det egentlig er mer enn nok til alle. Det er sant at en del hjelpeorganisasjoner gjør sitt ytterste for å hjelpe dem som er i nød, men problemet er så stor at de kan ikke greie å løse det alene.  Imidlertid er det i ferd med å skje en endring i hvordan folk tenker på andre og det er mye som er i ferd med å gjøres for å takle de mest prekære problemene.

Etter hvert som mange immigranter slår seg ned i landet deres, så finner dere ut at de er Mennesker akkurat som dere og med de samme drømmene om fredelig sameksistens. De kler seg kan hende på en annen måte enn dere, og har sin egen religiøse tro, men inni seg er de akkurat som dere. Så godt som hver eneste sjel på Jorden drømmer om fred slik at menneskeheten kan komme sammen i felleskap og nyte Jordens rike frukter. Det er mer enn nok til at alle kan leve et lykkelig og komfortabelt liv og dette ville gjøre det slutt på dagens problemer som synes å være uten ende. Når dere har hatt så mange liv i denne syklusen, så har dere ervervet så mye erfaring som nå kan tas i bruk for å hjelpe mennesker å leve sammen i harmoni. En rekke grupper arbeider allerede med å gi nødhjelp der det trengs, men problemet er av global natur og det trengs mye mer dersom problemene skal elimineres helt.

Folk spør hvordan de kan bidra når de har begrensete ressurser, men dersom dere ikke kan bidra med penger, så husk at bønn er et mektig verktøy som kan gi større resultater enn dere kan forestille dere. Bønnenes kraft er legendarisk og jo flere som bidrar med sine bønner, jo mer utrolige resultater kan de gi. Den energien som oppstår ber om handling og før eller senere vil det skje, men ikke nødvendigvis akkurat som man hadde forestilt seg. Høyere Lysvesener vet hva som er den beste respons i forhold til situasjonen. Når dere begynner å bry dere om andre, så tiltrekker dere dere energier som vil hjelpe dere videre og dette virker også på andre som har tilsvarende ambisjoner. Loven om Tiltrekning er ansvarlig for mange av de forholdene dere skaper omkring dere, men dere vil gjøre klokt i å ikke gi energien deres til de tingene dere ikke liker, for om dere så gjør, vil de fortsette å trekkes til dere.

Gjennom årtusener har dere blitt holdt nede og foret med en diett av løgner for å ha dere under kontroll og dere har blitt forledet til å tro at dere er maktesløse med hensyn til å forandre situasjonen.  På den måten har dere blitt fornektet å kjenne sannheten om hvilke rettigheter dere har fra fødselen av som "Guds barn", med alt det potensial som hører til. Dere er mye mektigere enn dere for øyeblikket er i stand til å forstå, men når Lysets kraft øker, vil dere begynne å våkne til deres sanne potensial.  Etter hvert som dere så gjør, vil de mørke Sjelene miste makten over dere og det vil begynne å gå opp for dere at dere er Guder som er i ferd med å formes. Om meget kort tid vil høyere utviklete vesener komme til Jorden og dele av sine kunnskaper slik at dere blir i stand til å forstå deres sanne potensial og forstå meningen med livet. Straks de negative energiene er fjernet, vil dere utvikle dere mye hurtigere og uten å bli hemmet at tillærte, feilaktige oppfatninger og tro.

Den nåværende situasjonen på Jorden viser tydelig at forandringene i været har en effekt, ettersom årstidene ikke lenger er normale. Dere opplever temperaturekstremer og det generelle inntrykket er at de er kommet for å bli, men de vil imidlertid roe seg og bli mer akseptable med tiden. Dere vil legge merke til at dyrelivet er mer følsomme for dem og at de vil finne nye habitater som er bedre egnet for dem. Dette gjelder også havene, som er i ferd med å bli varmere og som også påvirkes av at isen i polområdene smelter. Med tiden vil enkelte landområder bli påvirket av dette, men dere vil få mer enn nok av forvarsler dersom det dreier seg om områder der mange folk bor.

Etter hvert vil vennene deres fra Verdensrommet utruste dere med teknologier som er egnet til å håndtere enhver forandring som kan skape alvorlige vanskeligheter for dere. De følger meget nøye med på hvordan ting utvikler seg og ved behov hjelper de Moder Jord med de justeringene som er påkrevd. Dere kan være helt trygge på at Menneskeheten er omhyggelig beskyttet for å sikre at ødeleggelser og tap av liv er minimalt. Noe av det som skjer er av karmisk natur og da er det ikke tillat for oss å gripe inn. I alle andre tilfeller vil vi hjelpe til å beskytte alle livsformer og om nødvendig flytte dere til et trygt område. Det er ikke til å unngå at det blir noen endringer som er voldsomme i sin karakter, men ethvert ubehag dere måtte oppleve som følge av dem, vil bli mer enn oppveiet av de fordelene dere vil få av dem.

Det kan ikke være mange mennesker nå som ikke føler at tiden går stadig fortere, og det vil den fortsette å gjøre mens den løfter dere inn i de høyere dimensjoner. Forandringene er allerede følbare og dette inkluderer et høyere bevissthetsnivå. Ikke alle sjeler vil gå gjennom disse opplevelsene ettersom noen ikke er klare, eller ute av stand til å komme seg ut av sitt nåværende nivå. Alle vil med tiden finne det nivå som er eksakt riktig for dem og dette vil føre til Oppstigning som mange mennesker i disse dager forbereder seg til. Bekymre dere ikke om hvilket nivå dere har nådd, for alle vil befinne seg eksakt der de er ment å være.

De som er utpekt til å være ledere for dere i denne perioden er David Wilcock og Corey Goode, og dere vil gjøre klokt i å låne øre til deres budskap av Kjærlighet og Lys dersom dere ønsker "henge med i svingene". Bruk dem som målestokk til å vurdere hvilke andre kilder dere vil ha tillit til og vit at dere akkurat nå går gjennom en kritisk fase. Vær oppmerksom på de mørke Kreftenes desperate forsøker å skremme dere til å tro at dere vil bli angrepet av Aliens, mens faktum er at alt er dette er "på lissom" og bare lureri, rett og slett for å føre dere bak lyset.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Ønsker du å vite litt mer om Mike Quinsey kan du gå hit: Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm


Oversetter: Leif

fredag 20. mai 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 20.mai, 2016.Mike Quinsey, 20.mai, 2016.

Dere kan være forsikret om at alt skrider frem akkurat som det skal og at det fortsatt skjer mye i kulissene. Slik vi ser det, kan de to kommende månedene komme til å bli de viktigste månedene i nyere tid. Det er forventet at det som foregår har kommet tilstrekkelig langt til at en offentlig kunngjøring kan komme, og dette vil bare være den første av mange som vil bringe sannheten ut i det offentlige rom. I virkeligheten har man ikke mistet noe tid ettersom så mye har skjedd utenfor de mørke Sjelenes rekkevidde. Sannheten er at etterhvert som tiden går, så blir deres makt stadig mindre, mens arbeidet til de som er av Lyset fosser frem.  Den Nye Tidsalderens energier gjør at sannheten kommer frem og dette resulterer i en høyning av vibrasjonene.

Mange teknologiske fremskritt som har blitt holdt skjult for dere, begynner nå å komme frem i dagen, og dette gjelder ikke minst de teknologiene som Keshe Stiftelsen nå er i ferd med å spre globalt. Gjennom mange år har oppfinnelsene deres blitt fortiet og undertrykt, men ikke nå lenger, fordi det nå er så mange av dem som blir spredd gjennom dem som inderlig ønsker at de skal komme i daglig bruk. Mange kilder som har de nødvendige ressurser for å sette dem i produksjon, begynner nå å bli oppmerksom på dem. Det er derfor ikke lenger mulig å stanse spredningen av dem og stadig flere mennesker blir oppmerksom på at de eksisterer.  Det er bare et spørsmål om tid før offentlige kunngjøringer vil komme, slik at vanlige folk får vite om det.

Etter hvert som vibrasjonsnivået stiger, så våkner stadig flere mennesker opp til sannheten og det er ikke mulig å fortsette å undertrykke den lenger. Gjennom så lang tid har dere blitt forledet til å tro at dere er åndelig tilbakestående, men ikke desto mindre har veksten i innsikt og forståelse økt enormt, på tross av alle forsøk på å holde dere nede. For den som søker etter sannhet finnes det mange troverdige og pålitelige kilder på Internett, og det eneste som trengs er at dere lytter til intuisjonen deres.  Med tiden vil kun sannhet eksistere, men inntil dere kommer så langt, så er det ikke til å unngå at det blir en del forvirring ettersom gamle oppfatninger og læresetninger fortsatt forfektes. Tiden er kommet for at enhver sjel som søker sannhet i stor grad blir sin egen lærer.  Det er likevel mye å vinne på at mennesker som har noenlunde like oppfatninger kommer sammen.

For øyeblikket er verden oversvømt av en rekke problemer som har sitt utspring i de gamle energiene, men etter hvert som disse blir renset ut, så vil den freden dere lengter etter bli til virkelighet. Det kan synes å være en helt umulig oppgave, men dersom det skulle bli nødvendig, kan ting endres med ett slag for å sette en endelig stopper for konfrontasjoner og krig. Freden vil komme svært snart og da kan forandringene sette i gang for fullt og dere vil bli forbløffet over hvor mye som i mellomtiden har blitt oppnådd i kulissene. Det har lenge vært kjent at dette tidspunktet ville bli nådd og forberedelser er gjort slik at alt ligger klart. Alt dere har ofret og alle deres anstrengelser for å bringe fred til Moder Jord vil snart bli oppfylt og en storslagen Ny Tidsalder vil begynne slik at alle kan se det.

Fortsett med deres gode arbeid, for målsnoren er i sikte og det er mange sjeler som heier på dere på de siste meterne til målet. Dere ønsket å melde dere frivillig til Lysets Styrker vel vitende om at i denne tiden ville dere endelig slippe fri fra de mørke Sjelenes klør. Dere har et uttrykk at “dere er ferdig med plikttjenesten” og snart vil dere få oppleve de positive resultatene av deres dedikerte innsats for saken.  Det var alltid ment at det skulle bli en tilfredsstillende avslutning og dere kan se frem til en gledelig og spennende tid etter hvert som de gamle energiene sakte, men sikkert driver vekk. De vil ikke bli tillat å stikke kjepper i hjulene for fremskrittene og med tiden vil virkningene av dem bare være et fjernt minne i historien.

Deres lange venting på positive tegn som forteller om at virkelige fremskritt har skjedd, er snart over. For mange som har vist liten eller ingen interesse for fremtiden vil utviklingen som har skjedd både sjokkere og forbløffe dem. De vil imidlertid raskt skjønne hvor enormt omfattende denne situasjonen er og vil hilse forandringene med glede. Fremtiden vil fortone seg som en drøm som er blitt til virkelighet når de mørke endelig blir stoppet en gang for alle i sin plan om å gjøre menneskeheten til sine slaver. De færreste av dere har noen som helst idé om hvor stor del av friheten deres som faktisk er blitt fratatt dere. Og enda mindre i hvilken grad dere har blitt nektet å få glede av de teknologiske fremskrittene som er gjort i løpet av de siste 70 årene eller så. Kabalen har holdt dere i mørket og bare tillat nye teknologier som tjener deres egne interesser. Og det har ikke gjort saken bedre at de har vært godt hjulpet av dem som ikke har hatt noe ønske om videre utvikling fordi det truer deres lukrative forretningsvirksomhet. Den største forandringen, som vil påvirke alle mennesker, gjelder deres energibehov. Fri energi vil bli tilgjengelig for dere om ikke altfor lenge og enkelte slike innretninger er allerede tilgjengelig på markedet.

Forandringene som venter på å bli introdusert vil bringe alle mennesker sammen og gjøre slutt på at “noen har alt, mens andre ikke har noe som helst", for dette vil ikke lenger være akseptabelt. Ingen vil bli oversett eller glemt og naturligvis vil de som har de mest akutte behovene bli prioritert. Alle vil etter hvert ha alt det mest nødvendige for å leve bekvemt og komfortabelt. Jordens rikdommer er ment å være til like stor glede for alle og sammen med nye teknologier vil alle kunne opprettholde en tilfredsstillende levestandard. Uansett hvilken levestandard dere for øyeblikket måtte leve under, så husk at dette tildels er karmisk og at det også gir dere de erfaringer og den læring dere trenger for å komme videre i deres utvikling. I virkeligheten slutter dere aldri og lære, men nå er den gamle syklusen slutt og en ny en er allerede i ferd med å ta over.

Behold roen og la dere ikke vippe av pinnen mens alt det gamle faller over ende og vit at denne renselsen er nødvendig for å rydde veien for det nye. Menge forskjellige sivilisasjoner samarbeider med Moder Jord for å få på plass forandringer som vil være til beste for alle over alt. Ingen av de gamle vibrasjonene vil kunne fortsette å være her ettersom alt vil bli løftet til et høyere nivå. Dette vil innvarsle en tusenårsfred og dere vil kunne fryde dere over en vidunderlig periode av lykke og store fremskritt som dere for øyeblikket bare kan drømme om. Det er Høyere Vesener som styrer alt dette og de gir ikke ville løfter om ting som ikke kan gjennomføres. Tiden er kommet for dere til å legge de gamle levemåtene bak dere og nyte himmelsk lykke.

Det er en skjønnhet på Jorden som dere har kunnet nyte, men den er ingen ting i forhold til den overdådige skjønnhet som venter dere. Dette er vanskelig å beskrive når det ikke finnes ord som tilnærmelsesvis er adekvate, men uansett hva dere måtte greie å se for dere i fantasien, så er sannheten uendelig mye mer storslagen. Tenk stort og forestill dere en fremtid der alle deres behov er dekket og hvor dere ikke trenger å gå på jobben dag ut og dag inn for å oppnå dette. En av hovedgrunnene til dette er at penger etter hvert vil gå ut av bruk. Dere har vært slaver av pengene og likevel har mange hatt for lite til å dekke selv de grunnleggende overlevelsesbehov. Det er åpenbaret at dette må endres og det vil det gjøre i nær fremtid. Forhold dere rolig og positive uansett hva som skjer omkring dere. Jorden vil gjennomgå forandringer, men de Galaktiske Styrkene er her for å sørge for at problemene bli minimale. Eventuelle negative hendelser vil uansett være kortvarige og dere vil få hjelp hvis dere trenger det.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Ønsker du å vite litt mer om Mike Quinsey kan du gå hit: Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm


Oversetter: Leif

fredag 13. mai 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 13. mai 2016
Mike Quinsey, 13. mai 2016.

Ikke bare går tiden stadig raskere, men alt som skjer på Jorden skjer også i stadig raskere tempo. Det har blitt etablert mektige grupper som støtter folk som er av Lyset og som arbeider målrettet for “Avsløring”, og store fremskritt er blitt gjort. Det har krevd stor tålmodighet fra deres side, men snart vil dere se resultatene av en lang periode med forberedelser for å ta tilbake makten fra de mørke Sjelene. Mektige forandringer er i ferd med å finne sted og selv om det er vanskelig å forutsi nøyaktig når, så er det sannsynlig at de vil begynne i løpet av de neste to månedene. Det er selvfølgelig mange andre ting som tas hånd om for tiden og det er en følelse av at det nå begynner å haste, sett ut fra hvor mye tid dere allerede har mistet. Dere kan imidlertid fortsatt være helt trygge på at alt går fremover som det skal og er kommet så langt at ingen ting kan stanse det.  Alt det som skjer er støttet av ekstremt mektige krefter både på og utenfor Jorden. Det kan derfor ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er at dere holder vibrasjonene deres så høye som mulig ved å holde fokus på Lyset hele tiden.

Det er kjent at mange mennesker ville føle seg mer oppløftet dersom de kunne se beviser på at deres Venner fra Verdensrommet virkelig er her. De er selvfølgelig til stede i stort antall, men er som oftest usynlige av hensyn til sikkerheten.  Tiden for at dere vil se dem i store antall kommer når det er trygt å gjøre det. Dere er uansett beskyttet av de Galaktiske Styrkene som følger med på det som skjer på Jorden fra trygg avstand. Noen av dere forstår kanskje ikke hvorfor de, med sin overlegne teknologi, skulle ha noe å frykte, men konfrontasjon og bruk av vold er ikke deres måte å takle opposisjon på. Deres Venner fra Verdensrommet er her på et fredelig oppdrag for å sikre deres trygge og positive overgang fra de mørkes maktregime til Lysets representanter.

Dere vil bli sjokkert over i hvilken grad dere har vært under de mørkes kontroll og blitt holdt tilbake, og dere har mye å ta igjen. Dere ligger mange år bak det punktet i deres evolusjon dere skulle ha nådd på det nåværende tidspunkt. Det har blitt sagt at dere befinner dere i en bakevje i tidens strøm og det er vel kanskje den mest presise måten å beskrive det på. Jo lenger tid det går uten at det skjer virkelige fremskritt, jo vanskeligere blir det imidlertid for de mørke Sjelene å bevare hemmelighetene sine og opprettholde sin kontroll over dere. Dere har mye tapt tid å ta igjen og det er så mange oppfinnelser som bare venter på å komme frem i dagens lys. Keshe Stiftelsen har allerede gjort store fremskritt og leder an med hensyn til å bringe avanserte teknologier frem i offentligheten. Og flere vil det bli etterhvert som stadig fler finner motet til å trosse dem som ønsker å hindre denne informasjonen i å komme ut i det offentlige rom.

Inntil pressemediene blir rensket for dem som utelukkende er der for å skape forvirring, kan det være vanskelig å vite hvilke deler av nyhetene som er sanne. Som alltid er det beste å stole på sin egen intuisjon samt kilder som har vist seg å være til å stole på. Husk på at disse aldri bruker ord som truer med å skade menneskers liv og aldri snakker nedsettende om noen eller argumenterer for bruk av makt eller vold. De fleste av dere skulle nå være i stand til å gjenkjenne de mørke Sjelenes ord og handlinger. Men dere må forstå at også deres budskaper til tider kan fremstå som autentiske og troverdige, bortsett fra at de ofte er alene om de påstandene de kommer med. Dersom noe ikke føles riktig, så legg det bare til side så lenge, inntil dere kan avgjøre med sikkerhet om det er hold i det. I mange tilfeller kan dere la et spesielt bekymringsfullt problem ligge over natten og neste morgen vil dere se det hele klart. Noen av deres mest verdifulle arbeid blir ofte utført mens dere sover.

Det ligger en fantastisk tid foran dere, hvor dere vil få en sannferdig fremstilling av historien deres, som mange kanskje vil oppfatte som temmelig usannsynlig bortsett fra at det ikke kan stilles tvil ved kilden. Mye av det dere har blitt forledet til å tro er en forvrengning av sannheten og dirkete løgner har dere til tider oppfattet som svært troverdige. De mørke Sjelene har vært usedvanlig dyktige til å lede dere inn på en vei som kun tjener dem selv. Nå har imidlertid tiden tatt dem igjen og til alt hell er det mange av dere som har våknet opp og gjennomskuet de det løgnaktige spillet som har foregått. En ny æra er på vei og det vil overhodet ikke finnes noen muligheter til å gå tilbake til det gamle. Denne æraen vil bringe dere uendelig glede og lykke, ikke bare for dem som er av Lyset, men for folk i allmenhet. For første gang vil det gå opp for dem at livet er så mye mer enn de hittil har opplevd og erfart, og dette vil bringe mennesker sammen så de kan gå videre som Ett med klare, felles mål.

Dere vil være tjent med å forberede dere på den kommende oppløftelsen som vil løfte dere inn i de høyere riker. Det har tatt lang tid å komme til dette punktet, men nå vil dere snart høste fruktene av innsatsen deres. Det vil bli en helt utrolig tid og etterhvert som bevisstheten deres ekspanderer, vil dere begynne å forstå deres sanne plass i Kosmos. Det har blitt slått fast mange ganger at dere er i ferd med å bli Guder, og dere er nå godt på vei til å oppfylle deres skjebne. For øyeblikket er dere bare en blek skygge av deres sanne Selv, men dere har allerede bena solid plantet på veien mot fullendelse. Noen vil lure på hvordan dere kan være på vei til å bli Guder når dere for øyeblikket så vidt har begynt å høyne vibrasjonene deres. Det kan derfor være klokt å minne seg selv på at når dere befinner dere på Jorden, er dere kun et aspekt av deres Høyere Selv.

En storslagen feiring nærmer seg etter hvert som det går opp for dere hvilke fantastiske bragder dere har utført gjennom en periode på Jorden med ekstreme prøvelser. Moder Jord har næret dere og båret dere på sine skuldre, men om ikke lenge vil dere få prøve deres vinger som Kosmiske Vesener. Imidlertid er også Moder Jord en del av den pågående utviklingsreisen og hennes skjebne er å bli en Sol. Evolusjonen er i ustanselig bevegelse fremover og oppover og i realiteten står den aldri stille. Universet myldrer av forskjellige livsformer som alle befinner seg på en utviklingsvei hvor de kontinuerlig ekspanderer, men på samme tid er alle på vei mot sin endelige skjebne i fullkommen Enhet med Gudskilden. Dere har imidlertid en lang vei å reise før dere kommer til deres endelige destinasjon, så bare nyt av deres suksess og fortsett å utforske Universet som ligger foran dere.

I de høyere riker over Jorden vil dere være frie til å utforske Kosmos og møte mange forskjellige livsformer som alle befinner seg på ulike trinn i sin utvikling. Således kan dere utveksle informasjon med hverandre ettersom alt liv er knyttet til hverandre og gjensidig avhengig av hverandre. Dere har tross alt deres eksistens i den Høyeste Guds legeme og vil aldri opphøre å utvikle dere før dere når den fullkomne tilstand av Enhet. På deres nåværende nivå kan dette fortone seg som å være langt mer enn det er mulig for dere å oppnå, men det er simpelthen fordi dere nå har en begrenset bevissthet. Det er jo helt åpenbart at bevisstheten deres vil fortsette å ekspandere etterhvert som dere fortsetter deres reise fremover og oppover. Det er så uendelig mye dere kan gjøre og av den grunn vil dere aldri behøve å kjede dere. Livet på Jorden har sine gode og spennende øyeblikk og kan gi dere mye glede, men i dualiteten vil dere alltid vil stå overfor negative aspekter, for det er på den måten dere erfarer å lærer alt dere trenger for å utvikle dere.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm
Ønsker du å vite litt mer om Mike Quinsey kan du gå hit: Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm

Oversetter: Leif


Et helt spesielt budskap fra DR. STEVEN GREER.

Det er bare en gang i mellom at et spesielt budskap som er av stor viktighet, kommer opp.Det er grunnen til at jeg føler at jeg må videreformidle det til dere. Det kommer fra Dr. Steven Greer, som allerede er vel kjent for sitt uredde og utrettelige arbeid for “Avsløring” og andre ting som er av betydning for Oppstigningen. Han leder i tillegg kampanjen for å få frigjort “Fri Energi” teknologier og andre oppfinnelser som har vært holdt skjult for dere. Jeg føler det derfor viktig å videreformidle detaljene til så mange mennesker som mulig.


Gå til link: https://www.youtube,com/watch?v=56j6ySv14rk   for å se den føste videoen “I will pay you to make a free Energy Device” som etterfølges av ”Call for New Witnesses” og “Time for Truth Together”.

mandag 9. mai 2016

Norsk -- Mike Quinsey 6. mai, 2016.Mike Quinsey 6. mai, 2016.

Etter hvert som de mørke kreftene er mer og mer på tilbaketog, så bygger positive aksjoner seg stadig sterkere og dette er de aksjonene som skal sørge for at alt som er lovet dere vil bli oppfylt. Det gjøres store fremskritt og det er ingen ting som kan hindre alle disse godene å nå frem til menneskeheten. Dere har lenge vært klar over oppgavene som må gjennomføres i denne tiden og om ikke lenge vil dere bli gitt detaljer om de fremskrittene som gjøres. Ser man generelt på det som skjer, er det helt åpenbart at de mørke er på retrett og har mistet sin makt til å diktere menneskehetens vei fremover. Revalueringen av verdens valutaer er allerede langt kommet og forsøkene på å forpurre den skaper kun bagatellmessige problemer. Revalueringen er nøkkelen til de store forandringene på Jorden som vil sette fart i dem som ligger klare og venter. Det eneste man fortsatt må gjøre er å forhindre de mørke å eskalere intensjonene sine om å ta over Jorden, og de tiltakene som er gjort i denne sammenheng synes å være svært vellykket.

Dere kan være helt trygge på at Lysets Styrker er støttet av mektige allierte som vil sikre at forandringene kan gjennomføres så raskt som overhodet mulig. For hvert eneste steg har det vært gjort sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at alt har kunnet gjennomføres uten avbrytelser. Dere er nærmere enn noen gang siden denne nye syklusen begynte, til å få oppleve alle de godene som venter dere. Det dere er blitt lovet vil løfte dere inn i en overflodens tidsalder med løfte om et liv i fred, helt fritt for innblanding fra dem som fortsetter å være i mørket. Når dere ser dere tilbake vil dere forstå at alt det dere har opplevd og erfart gjennom mange liv i de lavere vibrasjonene, har hjulpet dere å utvikle dere mye raskere enn dere ellers ville ha kunnet gjøre. Dere vil bli belønnet for det dere har oppnådd gjennom deres utholdenhet og lojalitet til Lyset og dette i en størrelsesorden som dere for øyeblikket ikke kan fatte. Fremtiden deres kan beskrives som "Himmelen på Jorden" og det vil bli en skjønn tid som dere kan nyte til fulle uten noen som helst risiko for at deres fredfulle eksistens skal bli forstyrret.

I mellomtiden vil dere være tjent med å sette fokus på å være deres høyeste uttrykk for Lyset og leve i samsvar med de høyere vibrasjonene. På den måten forbereder dere dere til det dere skal oppleve i de høyere vibrasjonene som venter dere. Mange grupper som arbeider for Lyset fortsetter å veilede dere på veien, holde de mørke sjelene unna dere og hindre at de kan påvirke dere. Langsomt men sikkert når dere lenger og lenger inn i de høyere eksistensnivåene hvor det kun finnes Lys. Det er der deres skjebne ligger og forsikringen om at dere vil bli komplette Lysvesener. Det vibrasjonsnivået dere er i ferd med å forlate likner svært lite på deres sanne virkelighet. Men det har gjort sin nytte ved å teste dere til den ytterste grense og således styrket deres evne til møte hver utfordring med ro og styrke. Dere visste hva som ville komme da dere slapp dere ned gjennom de ulike nivåene, men likevel har dere funnet det svært krevende å holde fast ved Lyset deres. Dere fortjener imidlertid å bli gratulert med at dere har kommet dere gjennom svært vanskelige prøvelser og som resultat av dette kan dere holde hodet høyt hevet.

På Jorden eldes kroppen raskt og når dere går inn i alderdommen ledsages dette som oftest av svekket helse og andre problemer. I de høyere vibrasjonene derimot, dersom dere i det hele tatt har behov for en kropp, så forandrer den seg ikke på samme måte, men tilstanden dens er temmelig konstant. Dette gjør det mulig for en sjel å legge den til side etter bruk og vende tilbake til den når den har behov for det. Dere vet jo allerede at dere ikke eldes slik dere er vant til og så visst ikke lider av sykdommer. Dette gjelder også alle andre livsformer og dette gjelder i tillegg alle levende planter. Dette er en del av skjønnheten i de høyere vibrasjoner hvor dere ikke kan unngå å legge merke til hvor nytt og levende alt virker og hele tiden holder seg i fullkommen tilstand. Lyset gjennomsyrer alt omkring dere og bringer frem skjønnheten i alt dere ser. Dette fredfulle livsmiljøet blir ikke forstyrret av de grove lydene dere får på Jorden, for i stedet fylles luften av velklingende lyder som er en fryd for øret.

Tiden er kommet for å leve i nuet og la fortid være fortid, men rydd først opp i alt gammelt og uforløst og tilgi dem som eventuelt har gjort deg vondt. Hevn er en tanke som kun dukker opp i tenkningen til dem som ikke innser at alle er en del av helheten og at vi er knyttet til hverandre i all evighet. Uansett må hver eneste sjel gjøre godt igjen og stå til rette for de “synder” de har begått mot en annen og hvert eneste liv er planlagt slik at man kan få "vasket av tavlen". Veilederne deres er klar over hva dere har behov for og vil gjøre alt de kan for å holde dere på den veien som bringer dere til oppfyllelse av livsplanen. Følg intuisjonen deres i slike sammenhenger og husk at ingen ting av viktighet i livet deres skjer ved en tilfeldighet. I tilfeller hvor dere har sterke bånd i familien, eller utenfor familien, så er de del av deres livsplan og bør betraktes som svært viktige for deres evolusjon. Dere befinner dere på “Den Siste Sjansens Café" og dersom dere ignorerer den hjelp som blir gitt dere, så er det ikke sikkert at dere overvinner de utfordringene som er en nødvendig del av deres utvikling og vekst.

Jorden huser utallige grupper som alle befinner seg på ulike steder på "Evolusjonens Vei". Likevel er alle likeverdige i Guds øyne og det ville være feil å dømme en sjel på bakgrunn av hvor de for øyeblikket befinner seg på denne veien. Behandle alle som deres likeverdige, med kjærlighet og vennlighet, og forestill dere hvilken vidunderlig verden dere ville leve i hvis alle gjorde det. Dette er faktisk hva dere vil oppleve når dere vender tilbake til Sommerlandet selv om det også må sies at hver enkelt sjel vil befinne seg på det nivået som samsvarer med deres vibrasjonsnivå. Dere er derfor sammen med sjeler som befinner seg på samme utviklingsnivå som dere selv, selv om noen av dem som er på en høyere vibrasjon umiddelbart kan gå videre til et høyere nivå. "Døden" kan således betraktes simpelthen som en fredfull overgang fra ett nivå til et annet, og den er slett ikke noen slik skremmende opplevelse som noen forestiller seg.

Den tiden dere har tilbrakt på Jorden som fysisk menneske har akselerert utviklingen deres og forberedt dere til enda mere fantastiske opplevelser. Dere slutter aldri å lære og når dere ikke er på Jorden, får dere selv lov til å velge hvilken utviklingsvei dere vil gå. Imidlertid vil dere alltid få hjelp av høyere utviklete sjeler og dere kan være sikre på at de hjelper dere å finne den rette vei. Noen av dere bekymrer dere om hva som vil skje med andre familiemedlemmer, men dere må tillate at alle følger sin egen vei. Men der hvor det finnes kjærlighetsbånd mellom dere, vil dere alltid kunne ta kontakt med dem og dette skjer som regel på et øyeblikk. På høyere vibrasjonsnivåer vil dere være frie fra de tunge, klumsete kroppene deres som dere nå er belemret med. Det er mye å lære om disse høyere nivåene, men de fleste av dere vil ha opplevd dem i andre liv, selv om dere ikke for øyeblikket er i stand til å huske det.

Fortsett å fokusere på målet deres og hjelp andre ved å spre kjærlighetens vibrasjon. På den måten vil dere gjøre menneskeheten en stor tjeneste ved å hjelpe dem å finne veien mot Lyset.
Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm
Ønsker du å vite litt mer om Mike Quinsey kan du gå hit: Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm


Oversetter: Leif

putin

putin