They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 22. april 2016

Norsk -- Mike Quinsey 22. april, 2016.Mike Quinsey 22. april, 2016.

Kjære dere, dere håndterer situasjonen på Jorden med god og sunn fornuft, og holder blikket rettet mot Oppstigningen. Den nærmer seg for hver dag som går, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår å gjøre før den blir en realitet for dere. I denne perioden hvor den gamle syklusen avsluttes, vil det bli mye å gjøre for å hjelpe dem som går i spissen for forandringene. De mørkes lakeier har fortsatt tilstrekkelig makt til å kunne hindre dere å få vite hele sannheten, men den vil komme ut, uansett hva de gjør.

Tiden er nå inne til å ta tak i deres egen personlige utvikling i stedet for å la dere lede av andre, og dette kan dere gjøre ved å vurdere informasjon som tilflyter dere basert på om den "føles" sann eller riktig. Dere er allerede godt i gang på deres egen vei mot Lyset, så dere skulle ha tilstrekkelig kunnskap til å se hva som ligger foran dere. Gjennom en del år har Lys-Vesener hjulpet dere å komme videre i deres utvikling og har ledet dere inn på Lysets vei. Tiden er imidlertid nå inne til å glemme de tradisjonelle veiene som har krevd at dere adlød dem lojalt. Dere har vokst fra dem og er tilstrekkelig langt kommet til at dere selv kan bestemme hvilken vei dere vil gå.

Enorme forandringer nærmer seg med stormskritt og de vil fortelle dere uten skygge av tvil, at den Nye Tidsalderen har begynt.  Internett er fortsatt det stedet dere kan komme nærmest sannheten, men også der vil dere finne usann informasjon til tider. Når dere imidlertid etter hvert har funnet frem til kilder dere har tillit til, så vil dere sitte inne med informasjon som gjør at dere kan avgjøre hvem dere trygt kan bruke for å sjekke ut andre informasjonskilder. Dersom dere er i tvil, bruk intuisjonen, for den er deres beste veileder, men vær alltid rede til forandre dere dersom dette vil føre dere til et høyere nivå.

Som de fleste av dere sannsynligvis er klar over, så er alle former for religiøs lære oppe til ny vurdering, hvilket mange meldinger fra Erkeenglene og andre har indikert. Det er nødvendig å gå de etablerte religionene nærmere etter sømmene, for ingen av dem har enerett på sannheten. En del særlig viktige emner mangler mye på å være i nærheten av sannheten, men en utviklet sjel vil være i stand til å avgjøre hva dette gjelder. I denne tiden med store forandringer er også de ortodokse religionene under revisjon, men det er fortsatt mange sjeler som er faste i sin tro på dem og vil måtte finne sin egen vei til sannheten.  Bønn er fortsatt like kraftfullt og viktig, men det er nødvendig at den kommer fra hjertet, for disse som blir brukt veldig ofte mangler i de fleste tilfeller en reell energiinjeksjon av Kjærlighet og Lys. La deres eget liv bli en bønn i seg selv ved at dere lever i uforbeholden Kjærlighet. Dette er det ultimate målet for alle som forbereder seg til Oppstigning.

I løpet av deres mange reiser på Jorden har dere gått gjennom utallige opplevelser og erfaringer på ulike nivåer og nå er dere "erfarne reisende", klare til å ta det hele ett nivå opp. Hver gang dere så gjør, blir livene deres så mye lettere og mer til å glede seg over, ettersom dere ikke lenger befinner dere i de mørkes nærvær hvor de ville gjøre alt i sin makt for å trekke dere ned. Denne tiden er nå i anmarsj og den er verdt hver eneste anstrengelse og innsats dere investerer i den. Det er ikke forventet at dere skal leve i fattigdom og laser for å vise deres hengivenhet for Gud, for dere er berettiget til å nyte livet og dele av Jordens overflod. Altfor lenge har dere lidd under "mangel og nød", men den tiden vil snart være over, selv om slike forhold fortsatt finnes i enkelte land. I sannhet har Jorden mer enn nok til at alle kan nyte et lykkelig og fruktbart liv, selv om det for mange ikke virker slik nå, men i svært nær fremtid vil det raskt bli en realitet.

Moder Jord har satt i gang med sin renselse av planeten ettersom hun ikke kunne vente lenger, og vil gi tydelige signaler om hva som vil komme. Vær våkne og hold dere unna der det er fare for liv og lemmer. En del sjeler som ønsker å forlate Jorden vil utnytte slike anledninger ettersom de ikke er rede til å fortsette og være her og ta del i Oppstigningen. Husk på at døden kun er overgangen fra et nivå til et annet ettersom det i realiteten ikke finnes noen "død", som mange forestiller seg som en permanent tilstand. Livet er evig og døden er ikke noen slik skremmende opplevelse som noen kanskje har innbilt seg. Når sjelen forlater kroppen, slipper den med letthet taket og så reiser den til Sommer-Riket. Der vil den gjennomføre en evaluering av livet den har levd og deretter reise videre til det nivået som passer best for den, og det er det vibrasjonsnivået som avgjør.

Dere er så nær å få vite mye mer om de forberedelsene som gjøres med hensyn til de forandringene som er umiddelbart forestående. Det er nedlagt svært mye arbeid og det pågår fortsatt, og det er kun det enorme omfanget operasjonen som er en utfordring fordi det involverer samarbeid mellom så mange mennesker som arbeidet på spreng for å få alt ferdig. Ingen ting kan stoppe det sluttresultatet som er planlagt, men som dere allerede har funnet ut, så er ikke alt like enkelt som man skulle tro. Det er tilstrekkelig sikkerhetsventiler på plass for å sikre at det ikke blir noen større avbrudd i prosessen, og de største utfordringene er allerede tatt hand om. Så dere kan være forsikret om at begynnelsen på avsløringene vil komme i den svært nære fremtid. Mange medlemmer av deres famille og venner venter med hjertet full av kjærlighet, på å møte dere igjen.

Ting utspiller seg på Jorden eksakt som det er nødvendig av karmiske årsaker, men dette kan bli bragt til opphør når som helst av høyere makter av Kjærlighet og Lys som har kontrollen over deres skjebne. Mektige Vesener har alltid fulgt med på deres utvikling og lagt til rette for deres opplevelser og erfaringer for å sikre stadige fremskritt når det gjelder deres evolusjon. Det har vært perioder hvor Lysets energier har vært den dominerende kraft, men i den syklusen dere akkurat har fullført har de mørke kreftene fått lov til å sette dere på prøve. Hvordan det ville ende var ikke mulig å vite sikkert, men dere som er av Lyset har overvunnet de lavere energiene slik at dere har greid å holde fast ved deres høyere Lys-frekvenser. Det er på sin plass å gratulere dere for at dere har klart dette når dere har vært utsatt for enorme utfordringer rundt hver sving. Dere kan se det slik at er "spillet nå er over" og at alle deltakerne kan gjenoppta sine normale aktiviteter. Det er likevel ikke fullt så enkelt, for selv om det utvises stor forståelse for rollen hver enkelt sjel har spilt, så er det en del handlinger som krever karmiske løsninger. Men dere kan være forsikret om at ingen sjel blir straffet, men at de får enhver tenkelig hjelp til å finne veien tilbake til Lyset.

Mange av dere finner det svært vanskelig å forstå at alt det dere har opplevd og erfart ikke blir betraktet som å være en del av deres sanne virkelighet. Selvfølgelig er de så absolutt virkelige i øyeblikket, men de er like vel ikke relatert til de høyere nivåene dere kom fra for å oppleve livet i fysisk form. Dere har skapt deres egen virkelighet gjennom mange hundreder av år, og selv om dere alltid har fått veiledning, så har de endelige valg alltid vært opp til dere selv. Det vanskeligste problemet dere har blitt stilt overfor er å akseptere at dere Alle Er Ett, for i tusener av år har dere konkurrert med hverandre for å få overtaket, til det punkt at dere har tatt livet av dem dere betraktet som annerledes. Nå vet dere at dere Alle Er Ett, at ulikhetene kan legges til side og at det ikke finnes noen grunn til at dere ikke lykkelig skulle fortsette deres utvikling sammen. Det er helt klart at det er nødvendig å dele Jordens rike goder, og slik vil det bli etterhvert.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

NB! Jeg vil være bortreist neste uke, så det neste budskapet kommer fredag 6. mai.

Ønsker du å vite litt mer om Mike Quinsey kan du gå hit: Oversetter: Leif

Next messsage available on 

fredag 15. april 2016

Norsk -- Mike Quinsey 15. April, 2016.Mike Quinsey 15. April, 2016.                                      

Folks forventninger stiger og tilliten deres øker i en slik grad at flere og flere tar steget frem for å støtte Lyset. Sannheten er i ferd med å komme til overflaten og løgnene og forvrengningene av sannheten blir ikke "svelget" like lett som tidligere.  Folk oppfatter det som foregår på en annen måte enn tidligere og dette gjør at sannheten kommer frem, samtidig som evnen til å skille mellom sannhet og løgner stadig blir bedre. Dette er tiden det ble spådd om hvor det som har vært skjult vil bli avslørt, og selv om de på den mørke siden fortsatt i stor grad har kontrollen over nyhetene, så lekker sannheten av og til ut. Mange av de mørke har i all stillhet fratrådt sine maktstillinger etterhvert som avsløringene skjer og dette vil fortsette inntil det når et punkt hvor plassene deres blir overtatt av Lys-Vesener. Dette skjer allerede i liten skala, men det får ofte en ringvirkning som fører til at andre som har arbeidet i det stille trer frem.

Alt dette tar tid før det kommer til overflaten, men alt vil komme frem med tiden. Noen Lys-Vesener står midt oppi det som skjer, men deres stemme blir ofte undertrykt av dem som fortsatt prøver å skjule sannheten. Imidlertid forandrer ting seg nå raskere enn tidligere og presset øker stadig mot dem som støtter Illuminatiene. De vet at tiden er i ferd med å renne ut for dem selv om de hadde håpet at de på et eller annet vis kunne komme seg unna å stå til ansvar for sine handlinger. Men det finnes ikke noen mulighet for å slippe unna og de vil måtte svare for det de har gjort, uansett hvor mye de prøver å komme seg unna regnskapets time.

Hva forventes så av dere nå som dere er på vei inn i den Nye Tidsalderen med fulle forventninger om Oppstigning? Dersom dere har forberedt dere til Oppstigningen skulle dere nå være i stand til å se hele Menneskeheten som Ett og som deres Brødre og Søstre. Og når det først er slik, så er det forventet av dere at dere behandler alle som likeverdige og med Universell Kjærlighet, og dette er ikke så vanskelig som man først ville tro. Men det innebærer imidlertid at dere gir slipp på alle fordommer dere eventuelt måtte ha for en annen person. Dette er hva dere bør sikte mot dersom dere ønsker å bevege dere ut av de lavere dimensjoner. Det er det største skrittet oppad dere kan ta, og dere kan greie det hvis dere virkelig ønsker det.

Husk på at alle med tiden vil forlate de lavere vibrasjonene etterhvert som dere forandrer deres perspektiver og oppnår større åndelig forståelse. Uansett er det deres underliggende ønske å vende tilbake til de høyere vibrasjonene fordi dere sanser at det er deres egentlige hjem, hvor dere kan leve i fred og ikke må bruke tid og krefter på problemene som finnes i de lavere vibrasjonene. De er selvfølgelig en nødvendig del av de erfaringer dere har valgt å gjennomgå og som dere må løfte dere opp fra dersom dere ønsker å komme videre i deres utvikling. Som det tidligere har vært antydet, gikk dere med vitende og vilje med på å slippe dere ned i de lavere vibrasjoner og ble forsikret om at når som helst dere måtte ønske å gjøre fremskritt ville dere få hjelp. Tiden, slik dere oppfatter den, er på deres side, men såfremt dere ønsker å dra nytte av den kommende slutten på den forrige syklusen og anledningen til å stige opp, så må dere legge dere i selen for å nå det vibrasjonsnivået som er nødvendig for å gjøre det.

Det kan synes som om dere står fast og stagnerer når det gjelder evolusjonen deres, men dere gjør likevel hele tiden fremskritt. Dere kan ha oppturer og nedturer, men fremskritt er uunngåelig fordi jo flere erfaringer dere gjør dere, jo større blir deres evne til å finne veien hjem. I dette tilfellet dreier det seg om der dere kom fra da dere kom hit for å bruke deres evner til å overvinne de utfordringene dere ville møte.  Når dere omsider vender tilbake til de høyere vibrasjonene vil alt bli avdekket for dere, for de lavere vibrasjonene har påført dere alvorlige begrensninger og dere har sågar til tider glemt alt. Noen av dere har "en følelse” av det dere har opplevd på høyere nivå og noen ganger enkelte glimt av minner. Dette er et resultat av deres "ut av kroppen" opplevelser mens dere sover, selv om de fleste sjeler ikke er i stand til å huske dette når de våkner.

Mange spør hvorfor dere er nødt til å gå gjennom så mye uroligheter og kaos for å etablere den Nye Tidsalderen. Enkelt sagt er dette resultatet av en svært omfattende og dyptgripende utrenselse av det gamle som ikke lenger tjener dere eller har noen hensikt. Imidlertid er det mange sjeler som har problemer med å gi slipp på det som er kjent og kjært, og dersom de ønsker det, vil de få beholde det. Dette innebærer imidlertid at de ikke kan fortsette å være på Jorden når vibrasjonene stiger. Således vil de på et passende tidspunkt flytte til en annen “Jord” hvor de kan fortsette sin erfaring og læring på det nivået de har valgt. Faktum er at de ikke ville føle seg hjemme på vibrasjonsnivåer som er for høye til at de er bekvemme med dem eller at de rett og slett ønsker å fortsette å oppleve de lavere nivåer. Dere kan være helt trygge på at de vil få all tenkelig hjelp slik at de kan utvikle seg i et tempo som passer for dem.  Dere er aldri alene i deres streven for å utvikle dere og hjelp er aldri langt unna bare dere ber om den.

Mange høyt utviklete sjeler på Jorden står parat til å tjene andre, og alt går etter planene for dem, så når det er trygt for dem, kan de sette sine planer i verk. Dette betyr at på grunn av de mange forsinkelsene, så vil det komme en rask strøm av velkomne forandringer når det først setter i gang. Fri energi vil medføre så mange forandringer på kort tid at det nesten vil ta pusten fra dere. Stemningen blant folk vil forandre seg fra fortvilelse til håp når de får se de forandringene som finner sted i høyt tempo med hjelp fra de Galaktiske Styrkene. Distribusjon av varer og tjenester vil ikke være noe problem i det hele tatt når dere tar i betraktning hvilke enorme ressurser og hjelp dere har til deres disposisjon. De enorme utfordringene dere forestiller dere med å distribuere nytt utstyr til alle vil takles med letthet av dem som bare venter på å få hjelpe dere.

Politiske endringer er også påkrevet slik at de rette menneskene kommer på plass og kan sikre at alt kan gjennomføres raskt og effektivt. Altfor mange i politikken har misbrukt sin posisjon og kun vært opptatt av "å tjene sine egne interesser" i stedet for å tjene folket. Folk med de rette holdninger og gode intensjoner står klare i kulissene og er rede til å gå til aksjon. Hver og en av dere er vel kjent for eksakt det dere er og står for, og ingen smisk eller falske pretensjoner vil føre dere noe sted. Imidlertid er det mange av dere som er klare til å kaste dere inn i arbeid til beste for alle.  Dere kan være helt sikre på at deres talenter og evner vil bli etterspurt når det blir behov for dem. Folk vil ha mange spørsmål når sannheten begynner å komme frem og da vil dere som er godt opplyste være til uvurderlig nytte.

Dette året vil være et år som vil bli husket, og selv om ting ikke manifester så raskt som ønskelig, så kan dere være sikker på at det skjer mye bak kulissene. Dere vil i ihvertfall ikke bli skuffet, for å si det mildt, når de som er av Lyset føler seg trygge nok til å gå i gang med sine prosjekter.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Kilde:


Oversetter: Leif

fredag 8. april 2016

Norsk -- Mike Quinsey 8. april, 2016.

Mike Quinsey 8. april, 2016.                                                   

Det er fortsatt mye kaos rundt omkring på Jorden, men det hadde likevel vært atskillig verre om det ikke var for de Galaktiske Styrkene. De mørkes nettverk er i ferd med å falle fra hverandre og det er kaos blant dem også. De har mistet mye av sin makt til å bestemme hvordan dere skal leve livene deres. Dersom de hadde fått det slik de ønsket, ville dere ha blitt kastet ut i globale kriger uten ende. De har imidlertid blitt stoppet helt og fullt, slik at en verdenskrig har blitt forhindret. Med tiden vil det bli satt en stopper for alle slike avskyeligheter og til slutt vil det ikke lenger forekomme væpnete konfrontasjoner i det hele tatt. Freden nærmer seg og den vil bli av varig, slik at Jorden igjen kan bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige skjønnhet. Dette vil bli en periode med enorm vekst i deres evolusjon etter hvert som den nye Jorden tar form og en fantastisk Galaktisk Tidsalder begynner, som er skjebnebestemt til å bære dere raskt fremover og gi dere mange spennende muligheter.

Mange sjeler har fortsatt et lukket sinn og vil være ute av stand til å gripe de mange muligheten som kommer deres vei.  Naturligvis vil det være en grad av oppvåkning, men skal man komme videre i denne tiden krever det at man har gjort en del dertil egnete forberedelser. Imidlertid vil dere få hjelp hele veien og hjelpen er alltid tilgjengelig, så husk på å påkalle de høyere makter når dere trenger det. Når dere så gjør, gir dere Veilederne deres muligheten til å sikre at dere følger deres egen livsplan som er så viktig for deres evolusjon. Mange sjeler har kommet til Jorden spesielt for den anledningen som når utfolder seg og som ikke vil komme igjen på lang, lang tid. Etterhvert som det er trygt å gjøre det, vil nye oppfinnelser som vil høyne livskvaliteten deres betydelig, bli introdusert og dere vil finne at forandringene kommer i raskere takt enn noensinne.

Universet deres myldrer av liv som for det meste befinner seg på et høyere utviklingsnivå enn dere selv. Dere vil derfor bli ønsket velkommen og berømmet for det dere har greid å oppnå, og dere vil møte mange forskjellige sivilisasjoner. Dette betyr at dere vil utvikle et tankesett som er svært forskjellig fra det dere nå har og være rede til å anerkjenne de mange endringer som trengs i deres oppfatninger om Livet. Jo raskere dere kan åpne deres sinn for andre måter å se ting på, jo raskere kan dere utvikle dere åndelig og komme videre. Mange sjeler har blitt hjernevasket til å tro på de belæringer som har vært designet for å holde dere tilbake gjennom bruk av frykt og kaos som verktøy. Sannheten vil imidlertid komme ut ettersom ingen ting kan holde den tilbake i all evighet og ved å bruke deres kritiske sans og lytte til hjertet vil dere "føle" hva som er sant og hva dere kan tro på. Finn en kilde som er av Lyset og hold dere til den slik at all annen informasjon dere mottar kan veies opp mot den. Som regel vil en sjel instinktivt vite hva som er sant og dere kan stole på følelsene deres i denne sammenheng. De fleste av dere vil ha utviklet dere tilstrekkelig til å gå hele veien og oppleve Oppstigningen. Det er så visst verdt enhver innsats dere har gjort for å holde dere på den rette vei.

Dere nærmer dere en tid hvor dere vil kunne samtale direkte med Veilederne deres, men glem ikke at dere i mellomtiden kan ta kontakt med dem mentalt. De holder overoppsyn med dere og følger nøye med på alle deres aktiviteter og gjør sitt beste for å holde dere på den rette åndelige vei. De kan hjelpe dere med å sikre at dere holder dere til livsplanen deres og holde dere unna trøbbel, så mye så at de kan redde livet deres dersom å miste livet ikke er en del av planen. Så glem ikke at Veilederne deres er villige og kjærlighetsfulle Vesener som er i Lysets tjeneste. De kjenner dere etter all sannsynlighet bedre enn dere selv gjør og dette er grunnen til at dere rådes til å lytte til deres subtile signaler gjennom intuisjonen. Lytt til den stemmen inne i hodet deres som ofte advarer dere om farer som ligger i de aktivitetene dere er i ferd med å kaste dere ut i.  

Akkurat i denne tiden er dere inne i en særdeles viktig periode ettersom dere som er av Lyset nå har fått tilstrekkelig styrke til å kunne hindre forstyrrelser i opp-Lys-nings-prosessen og introduksjonen av de forandringene dere har ventet så lenge på. Så nå er det kun spørsmål om en siste periode for å samle enkelte løse tråder, så skulle alt være klart for den neste etappe. Dette året betraktes som et år hvor det vil komme mange avsløringer og forandringer som i sannhet vil innvarsle at den Nye Tidsalderen er kommet. Dere Lysarbeidere er utvilsomt fullt forberedt ettersom dere har levd med forventningene deres i temmelig lang tid. Forsinkelsene har vært uunngåelige ettersom fokus har ligget på å sikre at det rette øyeblikket ble valgt for å sette forandringene i gang.

Vibrasjonene fortsetter hele tiden å øke og flere sjeler sanser en indre oppvåkning. Dette betyr at de vil være mere mottakelige for de forandringene som er i emning. Så snart de enorme fordelene de kommende forandringene vil gi blir alminnelig kjent, vil enda flere sjeler våkne opp. Etter mange liv på Jorden er dere temmelig indoktrinert med hensyn til hvilke forventninger dere har, men løftene om de vidtrekkende godene forandringene vil gi, som vil løfte dere ut av fattigdom og nød, vil forandre perspektivet deres. Disse er for Menneskeheten som helhet og vil bringe alle opp til et nivå som sikrer at dere har fullverdige liv uten mangel eller nød.

Under de rådende omstendigheter forventes det ikke at dere skal være i stand til å begripe den fulle betydningen av det som skjer, men i den nære fremtid vil dere bli fullt opp-Lyst om sannheten om deres lange reise gjennom de lavere dimensjonene. Det aller viktigste er at dere trenger å huske at dere meldte dere frivillig til slike opplevelser og erfaringer i de lavere vibrasjonene, vel vitende om at de ville akselerere deres evolusjon. Dere er ikke i stand til å huske dette nå, men det vil dere så snart vibrasjonene deres er løftet opp igjen. Da vil alt bli klart og dere vil være takknemlige for at dere fikk denne muligheten til å utvikle dere så raskt. Uansett hva folk måtte tro er hensikten med at de er på Jorden, så er livet evig og dere søker hele tiden videre vekst og utvikling på veien tilbake mot Lyset.

Til tider må det synes som om livet ikke har noen mening, men det er i stor grad takket være de mørke som har løyet kontinuerlig for dere og sørget for at dere til enhver tid "har hatt for lite av alt". Dette inkluderer sannheten om hvem dere egentlig er fra et åndelig perspektiv, for til og med det har blitt forvridd og forvrengt for at de skulle ha full kontroll over dere. Alt dette vil forandre seg i den nære fremtid og til slutt er det bare sannheten som vil bestå. Behold derfor roen og vit at hver eneste en av dere spiller en avgjørende viktig rolle i de forandringene som finner sted og som er av ytterste viktighet for helheten.

De begivenhetene som ligger klare til å manifestere er så viktige at Jorden er overvåket og beskyttet av Galaktiske Styrker som er langt høyere utviklet en dere som er på Jorden. Dere kan derfor leve helt uten frykt med hensyn til de endelige resultatene av disse begivenhetene, både på og utenfor Jorden. Fremtiden er allerede skrevet, Lyset seirer og de mørke Sjelene fjernet for å sikre at de ikke lenger kan blande seg inn i deres liv. Dere føler kanskje at ting er så ute av kontroll at det ikke vil være noen ende på problemene i verden, men dere kan være helt trygge på at alt blir kontinuerlig overvåket. Den kaotiske tiden vil gradvis avta etterhvert som de mørkes aktiviteter blir stoppet og igjen vil fullkommen fred vende tilbake til Jorden.
Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 1. april 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 1. april, 2016.

Mike Quinsey, 1. april, 2016.

Det er ikke bare tiden som stadig akselererer ettersom en del begivenheter dere har ventet på en god stund, nå står på terskelen til å manifestere.  Flere Lys-Vesener kommer stadig nærmere Jorden og noen vil delta i dem, andre vil spille andre roller.  Det er mange ulike grupper som ønsker å være vitne til Oppstigningen deres, mens andre vil spille en aktiv rolle.  Det er imidlertid i stor grad opp til dere selv hvordan fremtiden deres utfolder seg, men uansett hvilken vei dere tar, så vil den lede til deres Oppstigning.  Deres rolle er å hjelpe til å bringe Lys inn til Jorden, og det har dere hatt stor suksess med, men det krever at dere holder full fokus på målet hele tiden.  På grunn av alle de forandringene som er nødvendige for å bringe inn den Nye Tidsalderen er det behov for hver eneste lysarbeider, fordi de mørke Sjelene blir stadig mer desperate ettersom de ser sin mulighet til å lykkes med å innføre sitt Verdensherredømme bli stadig fjernere.  De reagerer med å kaste all forsiktighet på båten og i et desperate forsøk på å hindre Lyset å lykkes, er de til og med villige til sette sine egne liv i fare. Vi er uansett klar over hva de pønsker på og vil ikke tillate at ting går for langt.

Det er ikke vanskelig å skjønne at det kreves massive forandringer for å løfte dere inn i den Nye Tidsalderen. Lysets Styrker er allerede klare til å intervenere og hjelpe dere å gjøre forandringene til virkelighet. Alt vil bli gjort for at dere skal oppleve minst mulig ubehag i prosessen og dere vil komme til å ta et kjempesprang inn i den Nye Tidsalderen med vår hjelp.  Første prioritet er å gjøre dere selvhjulpne slik at alle i det minste har sine grunnleggende behov dekket. Det er helt åpenbart at mange mennesker i Fjerne Østen har mye mer kritiske behov og de vil raskt få hjelp i samsvar med sine behov. Så snart folk har kommet i orden og falt til ro, vil det bli mye lettere for dem å ønske andre velkommen og akseptere dem. Energien av å komme hverandre i møte vil skape sterke bånd mellom dere alle, og uten innblanding fra de de mørke Sjelene, vil dette være varig.

I fremtiden vil dere etterhvert bli veiledet tilbake til deres egen Stjerne-Familie hvor dere kan fortsette deres evolusjon. Denne pågår kontinuerlig, men så snart dere stiger opp vil dere har mye større muligheter til selv å bestemme i hvilken retning dere vil gå. For mange er denne reisen en anledning til å finne sitt virkelige hjem, ettersom alle sjeler som har kommet til Jorden har kommet annenstedsfra. Dere undrer dere kanskje over hvorfor det er så attraktivt å komme til Jorden, men det er fordi Oppstigningen deres vil være helt unik fordi det aldri tidligere har vært forsøkt med sjeler som fortsatt bor i en fysisk kropp.  Naturligvis vil cellene i kroppen deres endre seg i løpet av oppstigningsprosessen for å tilpasse seg se høyere vibrasjonene. Så det vil bli en spennende tid for alle som er involvert og for de mange sivilisasjonene som også er svært interessert i utviklingsprosessen deres.

Den syklusen som akkurat er avsluttet, har tatt dere gjennom utallige erfaringer og har for det meste vært en tøff skole om livet, men samtidig har det gjort at dere har kunnet utvikle dere mye raskere.  For hvert liv har dere gjort valg som skulle gi dere muligheter til å komme videre i deres utvikling, selv om dere enkelte ganger har bommet på målet og gått glipp av læringsmuligheter. Imidlertid kjenner Veilederne deres alltid livsplanen deres og vil gjøre sitt beste for å sikre at dere holder dere til den. Ikke glem at det er dere selv som har valgt den og at dere derfor normalt ville være enige med Veilederne deres, som virkelig vet hva som er best for dere.

Som dere kanskje har funnet ut, så består ikke livet utelukkende av læringsarbeid, men dere har også anledning til nyte livet og kople av med deres ulike interesser. Likefullt kan disse også sette dere på prøve, for eksempel med tanke på hvordan dere behandler deres opponenter når det er konkurranse mellom dere og kanskje en stor premie som står på spill. Nå skjønner dere kanskje hvorfor livet er en så stor utfordring og hvorfor dere, dersom dere kommer dere vel gjennom det, vil være godt på vei mot de høyere vibrasjoner. De færreste mennesker er klar over at dere etter hvert liv på Jorden går nøye gjennom alt dere har gjort med kritiske øyne, og i de høyere vibrasjonene er det kun sannhet som kan eksistere, så dere kan ikke snakke dere bort fra det dere har gjort og de sanne intensjoner som lå bak. Dere trenger likevel ikke bekymre dere om dette ettersom det ikke finnes noen som ønsker å straffe dere dersom dere har kommet på avveie og ikke holdt dere til sannheten. Alt dere har erfart har noe dere kan lære av og forhåpentligvis vil dere ikke være nødt til å gå gjennom visse opplevelser på nytt.

Dere vil finne at enhver innsats dere har lagt ned for å få suksess i deres åndelige liv, vil ha vært mer enn verdt det ettersom dere nesten helt sikkert vil ha gjort fremskritt, og dette er hovedhensikten for alle. Dere kan være helt sikre på at ting vil bli vesentlig lettere så snart dere har kommet dere ut av de lavere vibrasjonene og da vil dere finne langt større anledning til å uttrykke dere selv fullt og helt og forfølge deres egne interesser. Dere vil ha mye å lære ettersom livet vil være en god del annerledes enn det dere har vært vant til og tilby dere langt større muligheter til å reise utenfor planeten. Alle deres erfaringer vil tjene dere vel og dere vil være godt rustet til å takle de nye utfordringene dere vil møte.

Etterhvert som dere øker vibrasjonene vil dere finne at dere vil kunne glede dere over et bedre liv, fritt for plagene og lidelsene av de mange sykdommer som synes å ri dere som en mare på Jorden.  Aldring vil heller ikke være noe tema lenger ettersom deres forventede livslengde også vil bli mye høyere. Ting er temmelig forskjellig fra det dere er vant til nå, men mye mer frydefullt ettersom dere ikke lenger vil være tynget av de problemene dere nå opplever i forbindelse med at kroppen deres eldes. Sjelene som forblir i de lavere vibrasjonene kan ikke følge dere inn i de høyere vibrasjonene, men dere kan justere ned deres egne og om nødvendig besøke dem. Dette betyr at selv så sterkt dere måtte ønske at en bestemt sjel skulle reise sammen med dere, så er ikke dette mulig med mindre de er av samme vibrasjon som dere.

Som dere begynner å ane, så er deres nåværende liv på Jorden kun en blek avskygning av det som ligger foran dere. Var det ikke for at Illuminatiene hadde holdt dere tilbake, så skulle dere allerede ha vært kommet svært mye lenger enn dere er for øyeblikket. Selv om det har blitt gjort fremskritt, så har dere, når sant skal sies, vært stagnert og i virkeligheten ligger dere minst 50 år etter der dere skulle ha befunnet dere. Det vil imidlertid ikke ta oss lang tid å ta igjen det forsømte og dere vil få et mektig løft opp og inn i den Nye Tidsalderen nærmest på et øyeblikk.  Så alle vanskeligheter og prøvelser dere nå opplever vil være svært kortlivete.

Fortsett å leve i henhold til livsplanen deres, men vær forberedt på en rask forandring til en ny måte å leve på. På mange måter vil det ikke være så nytt som mange av dere kanskje tror, for mange av dere slapp dere ned fra de høyere vibrasjonene for å oppleve de lavere. Livet er hele tiden et spørsmål om å finne et nivå som gir dere anledning til å utvikle dere i den retning dere selv har valgt. Dersom dere imidlertid har ytret ønske om spesifikke opplevelser og erfaringer, så vil dere ikke bli nektet disse såfremt de gir ytterligere vekst og utvikling. Tilsvarende gjelder med hensyn til hvor mye dere velger å påta dere av utfordringer, så lenge dere er i stand til å takle dem.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

putin

putin