They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 25. mars 2016

Norsk -- Mike Quinsey 25. mars 2016. Mike Quinsey 25. mars 2016.

Enten dere er klar over det eller ikke, så skrider ting meget bra fremover, til tross for de mange forsinkelsene. Disse vil imidlertid ikke på noen måte kunne påvirke det endelige resultatet, for det er omhyggelig planlagt. Lysets Styrker kommer nærmere og nærmere dere etter hvert som tiden går og står klare til å gjennomføre sine oppdrag på svært kort varsel. De mørke Sjelene og lakeiene deres er kun en liten styrke sammenliknet med Lyset, men ikke desto mindre kan de skape forsinkelser i arbeidet deres, slik dere har erfart. "Re-valueringen" er klar til å begynne og vil gjøre det så snart de som har ansvaret for den er tilstrekkelig sikre på at de kan sette den i gang uten at de utsetter forløpet for risiko. Planen involverer mange land som nå er klare til å sette i gang på kort varsel. Dere kan være forsikret om at ting er så langt kommet at ingen ting vil kunne hindre at forandringene til slutt vil skje.

Det forekommer fortsatt opprør og uroligheter på Jorden når de mørke Sjelene fortsetter å gjøre sitt nærvær følbart gjennom sine meningsløse angrep på uskyldige mennesker. Naturligvis er karma involvert, men det kan på ingen måte unnskylde deres morderiske intensjoner. Det hjelpere dem overhodet ikke med å fremme sin sak, men gjør at folk over alt tar avstand fra dem og ikke vil ha noe med dem å gjøre. Det vil bli satt en total stopper for alt dette så snart et visst punkt er nådd. I mellomtiden vil dere fortsette å utvikle dere mens de stadig økende vibrasjonene fortsetter å løfte dere opp og vil trekke dere stadig lengre vekk fra de lavere vibrasjonene, inntil dere er klare til å stige opp.

Sannheten om Menneskerasens evolusjon er temmelig fjern fra det dere har fått presentert som fakta og i de nære fremtid vil historiebøkene deres bli omskrevet slik at de gjenspeiler sannheten. De mørke Sjelene har prøvd å holde dere nede ved å skjule sannheten for dere, men dette har vært til ingen nytte. Gjennom lang tid har sjeler av Lyset blitt født inn til Jorden med sine minner om det de har opplevd i tidligere liv intakt. Det er ikke lenger på noen måte mulig å fortsette å skjule sannheten og mange kilder står klare til å avsløre det de vet.  Sannheten vil sette dere fri fra det falske bildet både religion og historiebøkene har gitt dere og gjøre dere klare til å ta deres plass i de høyere riker. Løgnaktige og usanne fremstillinger av sannheten om evolusjonshistorien til Menneskerasen kan ikke lenger godtas, og på høyere nivåer er det mulig, om nødvendig, å reise tilbake i tid og se med egne øye hva som faktisk skjedde.

Det er viktig at dere fortsetter å holde fokus på målet deres og ikke tillater at tvil får snike seg inn i deres sinn. Det er ikke til å unngå at endetiden er ustabil og urolig, men Lyset fortsetter å løfte opp og overlater de lavere vibrasjonene til å finne sitt eget nivå. Imidlertid er det forandringer i gang over alt og det endelige resultatet er at Lyset blir den dominerende kraften.  Det gamle har ingen plass i den Nye Tidsalderen som akkurat har begynt, og de sjelene som klynger seg til det gamle, vil forbli på et nivå som samsvarer med deres behov. Dette er en fullkomment rettferdig og akseptabel vei evolusjonsmessig.

Venner og sågar familiemedlemmer kan tenkes å gå til et annet vibrasjonsnivå er deres eget, men vit at hver eneste sjel vil ende opp nøyaktig der hvor de er ment å være.  Nær familie vil som regel ha nokså like behov, hvilket er en årsak til at de ofte inkarnerer sammen. Uansett hva som skjer vil hver eneste sjel befinne seg på eksakt riktig nivå. Fordi dere har fri vilje, kan dere selvfølgelig gå tilbake til et tidligere utviklingsstadium, dersom der er nødvendig for å fremme deres evolusjon.  En ting dere ikke kan gjøre, er å bevege dere til et nivå som er høyere enn deres egne vibrasjoner.  Imidlertid er det mulig for dere å besøke et høyere nivå, ledsaget av en sjel som allerede er av denne vibrasjonene og som beskytter dere.

En tid nærmer seg hvor alle mennesker vil ha alt de trenger for å leve et bekvemt liv og ingen vil mangle noe. Dere vil bygge dere opp til dette nivået i hovedsak hjulpet av St. Germain, som har enorme pengefonds til disposisjon som bare venter på å bli utløst og fordelt. Dere vil bli overordentlig forbløffet når dere får full kjennskap til de planene som ble lagt for årtusener siden for å bringe dere til dette punktet i tiden. Til tider har dere følt at dere har kjempet en ensom kamp mot de mørke Sjelene, men dere har til enhver tid vært støttet av et enormt antall hjelpere som har arbeidet for Lyset, Kjærligheten og Sannheten.

Forandringene vil komme i deres levetid uansett hvor mange hindringer som blir plassert i deres vei. De er allerede inne i manifesteringsprosessen og det finnes en velordnet rekkefølge med hensyn til når de vil bli kunngjort. Høyeste prioritet er å bringe sivilisasjonen deres til et punkt hvor mangel på livsnødvendigheter for et bekvemt liv er eliminert. Dette vil skje raskt og effektivt. Så snart folk ikke lenger er avhengig av å bruke all sin tid til å sørge for sine grunnleggende livsnødvendigheter, vil de kunne bruke mye mere tid andre interesseområder.  Ånden til å hjelpe dem som er mindre heldig stilt vil vende tilbake for fullt og samarbeid vil blomstre over alt. Dere vil etter hvert finne ut at dere er i stand til å leve sammen i fred og føle dere trygge i deres eget hjem. Straks det går opp for folk at de ikke lenger er utsatt for noen trusler, vil de kunne slappe av og nyte en livsstandard som langt overgår det de i dag opplever.  

Det kan synes som om forandringene er langt unna, men i virkeligheten er de nær å bli kunngjort. Det er simpelthen et spørsmål om å vente på det rette øyeblikk hvor det er trygt å utløse dem. Når dere først har kommet dere trygt så langt, så er det ingen grunn til panikk eller bekymring om tidsskjemaet, for dere kan være helt trygge på at alle faktorer har vært vurdert underveis. Det hele er så langt kommet at kun bittesmå endringer i planene er påkrevet fra tid til annen, for alt ligger klart. De mørke er på tilbaketog og har mistet betydelig makt og sine muligheter til å påvirke det endelige resultatet.  De vil sparke og slå i alle retninger for å prøve å skape frykt og uroligheter, men det vil ikke være til noen nytte med hensyn til å forandre på det endelige resultatet for dem.

Dersom pressemediene deres var frie til å rapportere om det som faktisk skjer, så ville dere kunne vært up-to-date med utviklingen. Denne situasjonen er imidlertid også i ferd med å forandre seg og det blir gjort seriøse forsøk på å gjeninnføre en fri presse. Dere har blitt villedet og løyet for med overlegg, i mange, mange år og dere har blitt foret utelukkende med nyheter de mørke Sjelene kontrollerer. Internett har i stor grad overvunnet dette problemet ettersom det gir frihet til å rapportere ting slik dere selv opplever dem. Det blir brukt til å gjøre dere oppmerksom på sannferdige fakta og dere har et mektig talerør i David Wilcock som arbeider utrettelig for å bringe all informasjon inn i det offentlige rom. Selvfølgelig har de som har andre agendaer iverksatt mottiltak for å skape forvirring, men så lenge dere sørger for å være vel informert, vil dere vite hva dere skal tro på.

Takten øker på alle disse begivenhetene, til tross for at det utvendig sett ikke ser slik ut, og for tiden blir de overskygget av det som skjer på Jorden som skaper frykt og uro. Dere kan være helt trygge på at det ligger forordninger og planer på plass slik at ikke ting skal komme ut av kontroll. Ettersom dere er en planet med fri vilje må visse uttrykk for en persons tro og oppfatninger tillates, men det finnes også klare begrensninger. Det vil om ikke lenge komme en tid hvor forvirringen synes å være uten ende, men dere kan være helt trygge på at Lysets Styrker vil gjøre det som er nødvendig for å sørge for at alt raskt finner sin løsning. De arbeider i henhold til instruksjoner fra høyere Vesener som har overoppsynet med Menneskenes skjebne.  Dere vet allerede at fremtiden deres er sikret og dere behøver slett ikke ha noen bekymring om at sluttresultatet blir vellykket.
Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

fredag 18. mars 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 18. Mars, 2016.
Mike Quinsey, 18. Mars, 2016.

Det er mye som skjer nå som Lyset vekker opp stadig flere sjeler til sannheten om sin eksistens. Altfor lenge har de vært holdt bokstavelig talt i mørket, men nå begynner de å respondere på de høyere vibrasjonene. Dere har klart å komme dere fri fra glemselens kokong og er i ferd med å begynne å forstå deres sanne plass i Universet. Om dere bare kunne begynne å fatte sannheten om hvor storslagne og mektige dere egentlig er og ta deres rettmessige plass som Lys-Vesener. Mørkets slør er i ferd med å løftes vekk og dere begynner langsomt å forstå mer av deres skjebne.  Dere er mye mektigere enn dere har blitt forledet til å tro, og når dere våkner opp til sannheten vil dere kaste av dere lenkene som har hold dere “fengslet” på Jorden. Sannheten kan ikke lenger holdes unna dere og dere er allerede i ferd med å gjennomskue de løgnene som har blitt brukt for å skjule sannheten for dere.  Alt er nå i ferd med å endre seg, men det vil være en del forvirring i en periode hvor det nye eksisterer side om side med det gamle.  Imidlertid skjer ting i raskt tempo og det er bare et spørsmål om tid før sannheten blir åpenbar. De mørke Sjelene kan kanskje greie å forsinke prosessen en smule, men de har ikke lenger den makt og innflytelse de tidligere hadde.  Dere kan være forsikret om at dere er beskyttet av de Galaktiske Styrkene og de vil ikke tillate at planen for deres frihet blir forkludret.

Lyset på Jorden har økt formidabelt, så mye så at dere raskt nærmer dere Oppstigningen. Det gjenstår imidlertid mye arbeid med å forberede dere og de sjelene som har fått ansvaret for denne oppgaven får mye hjelp til å utføre sitt arbeid. Dere er kommet til en tid hvor det gamle ikke lenger tjener dere og snart vil dere ta et kjempesteg fremover. Den tids-bakevjen som dere har levd i, vil snart være lagt bak dere, men vær klar over at uansett hvor raskt forandringene skjer, så må folk få muligheten til å respondere på dem. Det vil ikke være noen mangel på veiledning og det er tilstrekkelig mange hjelpere til å sikre at forandringene finer sted uten vanskeligheter. Like viktig er tidsfaktoren, for dere må være delaktig i forandringene slik at dere enkelt kan tilpasse dere dem.  

Mange av dere har sikkert fulgt med på budskapene fra dem som leder prosessen, som har investert mye tid for å sikre at dere blir holdt informert om utviklingen. Forandringene vil bli langt mer omfattende enn mange mennesker forventer, og de vil komme svært raskt og vil ta dere gjennom en fantastisk spennende periode med store fremskritt. Mange sjeler er involvert i introduksjonen av forandringene og har ventet år etter år og er fullstendig klare til å gjennomføre sin del av avsløringene.

I de høyere vibrasjonene må vi være forsiktige så vi ikke skaper altfor stor spenning og forventning hos dere, for vi ser et mye større bilde som allerede viser fremtiden. Vi er oppglødd over at deres lange reise gjennom de lavere vibrasjonene nesten er over, men forsøker å ikke gi et inntrykk av at forandringene er nærmere enn de egentlig er. Gi rom for at forandringene må komme i ordnet rekkefølge og at de kan gå langsomt i starten.  Vi har panoramautsikt til fremtiden deres, hvilket er en av grunnene til at vi er så sikre med hensyn til den. I det store og hele har dere reagert på en bra måte tatt i betraktning de forsinkelsene dere har opplevd i de siste årene, men husk at et resultat av dette er at flere sjeler har fått muligheten til å løfte seg opp. Moder Jord har nådd et punkt hvor hun ikke lenger kan holde forandringene tilbake, og dette er enda en grunn til at vi føler oss så sikre med hensyn til de kommende forandringene.  De fleste av dere kjenner litt til deres sanne historie og vil vite at både Lemuria-perioden og Atlantis-perioden endte i katastrofer. Dere kan være helt sikre på at dette ikke lenger er noen mulighet nå og at dere er skjebnebestemt til å oppleve en vidunderlig suksess.

Når fiendtlighetene på Jorden har opphørt, vil det gi Menneskerasen tid til å tenke over det faktum at dere Alle Er Ett. En Menneskerase som har vært splittet i fragmenter fordi dere glemte at dere er deres Brors Vokter og at alt dere gjør, gjør dere mot alle. Når dere bare får tid på dere til å lære å stole på hverandre igjen, vil dere snart glemme denne historien av nedbrytende konflikter og undertrykkelse og forstå den uforbeholdne kjærligheten natur. I hver eneste sjel ligger et grunnleggende ønske om å være Ett med Alt Som Er, og når de har kommet fri fra de lavere vibrasjonene vil de igjen finne veien til Kjærlighet og Lys. Historien om de mørke Tidsaldrene vil bli lagt vekk og vil etter hvert forsvinne inn i historiens annaler. Fremtiden er Gylden og dere vil ikke måtte vente lenge før den blir deres virkelighet. Dette er deres sanne, naturlige tilstand av Væren og tiden hvor dere har vært ute av den har vært en monumental erfaring som har gjort det mulig for dere å utvikle dere mye raskere.

Det er fortsatt arbeid å gjøre før dere kan komme dere videre på ordentlig, så hold fast ved visjonene deres om fremtiden, for på den måten hjelper dere til å holde de øye vibrasjonene ved like. I disse problematiske tider hvor de mørke Sjelene desperate prøver å beholde kontrollen over det som skjer, vil det ta tid før de innser hvor nytteløse målene deres er. Noen vil kapitulere, mens andre vil se det som mer ærerikt å dø for sin sak. Slike sjeler vil bli vist sannheten om sine handlinger og vil lære av dem. Det er ingen sjel som ikke kan hjelpes og det er mange mektige sjeler av Lyset som står dem bi.  Selv på deres utviklingsnivå blir utviklingen deres nøye fulgt med på og alle tenkelig hjelp blir gitt for å sikre at dere lykkes.  Noen vil kanskje stille spørsmål ved en slik påstand, men dere må forstå at Veilederne deres ikke kan blande seg inn i deres karmiske forpliktelser, men vil hjelpe dere å komme gjennom dem. Karma kan, slik dere betrakter det, være både godt og dårlig, men alt er en del av deres nødvendige utviklingsmessige erfaringer.

Livet er ikke en rekke av meningsløse opplevelser, men hver eneste opplevelse er en del av de læringsmuligheter dere trenger for å utvikle dere videre. Dere må ikke glemme at før dere inkarnerte, så hadde dere gjennomdrøftet livsplanen deres og avtalt de ulike stadiene dere har planlagt.  Det er her Veilederne deres virkelig har sin rolle, ettersom dette er særdeles viktig når det gjelder deres karmiske utfordringer. Til tider kan det være temmelig tøft for dere, men uansett hvor mye det smerter, så vil dere komme ut av det som vinner tilslutt.  Karma er et temmelig komplisert arrangement, for ofte er et stort antall sjeler involvert og hver skal i sin tur lære av det.  Det er her Veilederne virkelig får spille ut sin rolle ettersom det ligger et ganske formidabelt ansvar på dem for å sikre en tilfredsstillende gjennomføring. Det bør imidlertid bemerkes at når alt kommer til alt, så har dere fortsatt friheten til å gjøre deres egne valg.

Livet kan synes som en serie tilfeldige hendelser, men i virkeligheten er det møysommelig planlagt. Det er klart at når mange sjeler er involvert, er det nødvendig at alle spiller sin rolle dersom alle skal få den tiltenkte nytte av opplevelsene og erfaringene. Dere kan selvfølgelig “spille om igjen” situasjoner som ikke har vært tilfredsstillende og som trengs å gjennomgås pånytt. Imidlertid kan karma, av ulike årsaker, følge dere inn i et påfølgende liv.
Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.
 Oversetter: Leif
 f

fredag 11. mars 2016

Norsk -- Mike Quinsey 11. Mars 2016.

 

Mike Quinsey 11. Mars 2016.

Begivenhetene som vil endre kursen på menneskenes evolusjon skrider greit fremover og er deres forsikring for at Avsløringen vil finne sted. Mange, mange sjeler arbeider for Lyset og har den styrken som trengs for å overvinne eventuelle forsøk fra de mørke på å stikke kjepper i hjulene. De prøver fortsatt å dra fordel av de forandringene som er i emning, men Lyset er sterkt og holder stillingen. Og sterkere vil det bli etterhvert som flere sjeler våkner opp til sannheten. Det kan derfor trygt sies at alt går som det skal og vil oppfylle forventningene. Akkurat når disse begivenhetene vil skje er usikkert, men det er trygt å slå fast at det endelige resultatet er Oppstigning. Uansett hvilken kurs rekken av begivenheter måtte ta, så er deres suksess sikret.

Det er så mye som foregår at dere vil finne det nærmest umulig å følge med på det og dette vil sikre at dere raskt blir forberedt til å ta deres plass som oppsteget vesen. På det nivået hvor alt skjer i Nået, ville det synes som om Oppstigningen allerede hadde skjedd. På deres vibrasjonsnivå skjer ting imidlertid i en rekkefølge som påvirkes av de fri vilje valg dere til enhver tid gjør. Dette gjør det vanskelig å gjøre eksakte spådommer, men det kan slås fast at Oppstigningen er sikret.  Gjennom en tid nå har dere blitt servert glimt av den fremtiden som venter dere, og den er full av løfter som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalderen.  Som dere snart vil begynne å forstå, så vil den raskt løfte dere inn i de høyere dimensjoner. Dere vil da befinne dere på et nivå hvor alt er av Lys og den Universelle Kjærligheten finnes i rikelig monn.

For øyeblikket er det få av dere som vet hvor dere kom fra, men med tiden vil dere lære sannheten om dette. Dere vil fornye vennskapet med “familien” deres som har ventet tålmodig på at bevissthetsnivåene deres skulle vende tilbake. Gjenforeningene vil være gledesstrålende begivenheter hvor dere igjen vil dele deres Kjærlighet og Lys med alle andre sjeler.  Dersom dere ikke ønsker det, er det ikke lenger behov for å vende tilbake til de lavere nivåene, selv om noen vil gjøre det for å hjelpe andre. I stedet for å bli værende på hjemmeplaneten deres, kan det for eksempel tenkes at dere velger å slå dere sammen med sjeler med samme sinn og operere som en gruppe.  Hva dere vil velge å gjøre videre henger sammen med hva som tjener deres evolusjon best. Denne stanser aldri før dere til slutt oppnår fullkommen perfeksjon og vender tilbake til Gudskilden.  Dere har imidlertid ikke mer enn akkurat startet på denne reisen, så mange vidunderlige og frydefulle opplevelser, som dere vil finne stor glede i, ligger foran dere.

Mange sjeler vil bli sittende fast i sin rotfestede tro, så mye så at de vil nekte å ta inn over seg et større perspektiv på hva som skal til for å komme videre i sin utvikling. Når de befinner seg på Jorden i en slik tid som nå, kan de likevel ikke ignorere alt som skjer, og det de opplever og erfarer vil danne en basis for en ny forståelse. Hjelp er alltid tilgjengelig for dem som trenger lengre tid for å stige opp og de vil bli veiledet på veien for å sikre at de gjøre fremskritt i sin utvikling. Siden alt eksisterer i “Nået”, vil slike sjeler ha all den tid de måtte trenge til å komme videre i sin utvikling, for det er helt umulig å bli stående på stedet hvil og uunngåelig at deres bevissthet vil øke.  Det er imidlertid ingenting å tjene på å prøve å påtvinge noen sannheten, fordi dette kan like godt få motsatt effekt av hva man forventer.

På høyere nivåer blir mye gjort for å påvirke de menneskene som innehar maktposisjoner og autoritet, slik at de beslutninger som gjøres på deres vegne, vil virke fremmende på utviklingen. For øyeblikket er alle anstrengelsene for å bringe land sammen i gjensidig enighet med hensyn til forandringene, i ferd med å gi suksess. Dette betyr at det blir mulig å sette i gang med dem og dette vil føre til “Revaluering av alle verdens Valutaer". Dette er kompliserte og vanskelige forandringer, men de som er involvert kan se fordelene ved det, selv om deres egen valuta kan komme til å bli devaluert. Det nye systemet vil sikre at alle vil nyte godt av et rettferdig system for pengetransaksjoner og valutautveksling. Med tiden vil dere nå et nivå hvor penger ikke lenger behøves, men det er ennå et godt stykke unna, så det er helt unødvendig å bekymre seg om konsekvensene av det.

Mange ønskelige forandringer ligger klare til å bli introdusert, men de mørke Sjelenes handlinger har hindret fremskrittene å komme dere til gode. Faktum er at forsinkelsene har gitt mer tid til forskning på innovasjoner og nå finnes det mange ulike valgmuligheter der det tidligere bare fantes en. Ingen tid vil bli mistet når først forandringene kan introduseres uten innblanding fra de mørke Sjelene. Av nødvendighet vil en del av dem måtte introduseres i langsommere tempo for å sikre at de ikke skaper komplikasjoner. Andre vil derimot komme raskt på plass med hjelp fra deres ekstraterrestrielle venner. Dere kan være forsikret om at planene allerede ligger klare og vil bli aktivert så snart det er trygt å gjøre det.  

Som mange av dere nå har innsett, så er det mange av skipene dere ser på himmelen, som er av dem som har blitt utviklet gjennom lang tid av de mørke Sjelene. De av Lyset, som tilhører de Galaktiske Styrkene, tenderer til å hold seg ute av syne, fordi de ønsker å unngå konfrontasjoner ettersom de er her i fredelige hensikter. Men når det er sagt, så ville de ikke ha noe problem med å forsvare seg. Det er et såkalt “adgang forbudt” område rundt Jorden, men dette utgjør ikke noe problem for avanserte sivilisasjoner som har helt overlegne teknologier. Det er ikke lenge til den tiden kommer da alle våpen vil bli gjort ubrukelige. Så tillat dere ikke å bli skremt av det dere får vite om de mørke Sjelene. De er under kontinuerlig observasjon og alle deres aktiviteter overvåkes kontinuerlig.

På Jorden foregår det forandringer som uunngåelig vil føre til vanskeligheter og prøvelser for noen, men disse vil bli kortlivete.  Så snart dere forstår forandringenes natur, vil dere bli mer enn fornøyd med de resultatene de vil gi. Livet vil bli så mye lettere og tiden med "nød og mangel" vil snart være over. Gjennom en tid har dere fått enkelte innblikk i de kommende forandringenes natur, men de vil uten tvil langt overgå forventningene deres.  Ingen vil sitte igjen som en tapende part og dere har alt å vinne. Planene for deres oppløftelse har lenge ligget klare og nå kan de settes i verk.

Det som skjer i det ytre kan ofte virke kaotisk, men alt faller litt etter litt på plass slik det har blitt antydet i tidligere meldinger.  Menge sjeler er involvert i karmiske situasjoner og tap av liv vil fortsatt skje, men uansett hvor trist dere måtte oppleve det, så gjør det at karmiske anliggender kan få spille seg ut. Dette er alt sammen en del av evolusjonen og nødvendige erfaringer å gå gjennom, dersom slike sjeler skal fortsette å løfte opp. Dere må simpelthen rydde vekk alt utstående karma gjennom å benytte enhver mulighet for å gjøre fremskritt.  Som med mange aspekter av livet deres, så er dere alltid ledsaget av høyere sjeler som veileder dere gjennom deres opplevelser og erfaringer.

Det finnes ikke noe som er nytt i Universet, men dere tiltrekker dere løsninger, som er godt utprøvet og testet, som vil gi dere løsning på deres problemer og behov. Dere tiltrekker dere svarene gjennom deres tanker og handlinger, hvilket er årsaken til at et antall mennesker som leter etter svar på de samme problemene, kommer frem til dem på omtrent samme tid. Dette er nok et eksempel på den hjelp dere blir gitt.
Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 4. mars 2016

Norsk -- Mike Quinsey 4.mars, 2016.Mike Quinsey 4.mars, 2016.

De menneskene som arbeider for å hjelpe Oppstigningen så mye nærmere, er svært aktive, men de står for øyeblikket fortsatt overfor de mørke Sjelenes aktiviteter som nå dreier seg om å skape forsinkelser. Deres frenetiske forsøk på å forsinke det uunngåelige er helt nytteløst og vil ikke kunne forsinke at avsløringen vil komme innen rimelig tid. Det har blitt gitt bud fra høyere makter om at de påkrevde handlinger må utføres for å sikre at gjennomføringen skjer som planlagt. De som arbeider for Lyset er beskyttet og får god hjelp til å utføre sine oppgaver. De Blå Avianerne fortsetter å ha overoppsyn med alt som foregår, men vil ikke blande seg opp i vår frie vilje om vi skulle velge å følge en annen vei til Lyset.  Det ligger imidlertid en plan på plass som vil lede oss stadig videre mot en vellykket Oppstigning.  Den kan ikke tillates å mislykkes og det er forventet at Lysets tilhengere vil lykkes. Det er en rekke mektige innflytelser i virksomhet og det er ventet at de vil overvinne enhver hindring som måtte bli lagt i veien for Lyset. Vær derfor tillitsfulle og la ikke tvil få snike seg inn i deres sinn.

De mørke Sjelene er frustrert over at de ikke lenger kan diktere hva som skal skje og prøver trassig å overvinne Lysets Styrkers makt som hindrer dem i å nå sine mål. De kommer med trusler til dem som står i veien for dem, men til ingen nytte. Deres makt er nå alvorlig redusert og de kan ikke lenger gjøre som de vil. Selv om de fortsatt truer med å bruke atomvåpen, så vet de at de i realiteten ikke vil bli tillatt brukt. Lysets Styrker er i det store og det hele beskyttet, men noen sjeler har allerede gått med på å ofre sine liv til beste for andre. Dere kan være sikre på at slike uselviske handlinger blir rikelig belønnet, men naturligvis spiller karma inn i noen situasjoner og resultatet er planlagt på forhånd. Som dere uten tvil har lært, er det ingen ting som skjer tilfeldig ettersom livsplanen deres er arrangert slik at den dekker deres spesifikke behov.

Dersom dere ikke direkte kan hjelpe dem som kjemper hardt for full Avsløring, så kan dere være til god hjelp gjennom å visualisere den og således gi den den kraft den trenger for å lykkes. Det er helt klart at dette er det mest ønskelige utkommet og det er mange sjeler som arbeider for det. Etter hvert som nettet snører seg om de mørke Sjelene, blir full Avsløring stadig et sikrere faktum og det er mange Lys-Vesener som hjelper til med å høyne vibrasjonene. Når dere ser dere omkring virker det som hele Jorden er i opprør, men vit at Moder Jord, med hjelp fra familien deres fra Verdensrommet, er i stand til å rense ut alt dette temmelig raskt, og det vil ikke bli noen unødige forsinkelser når tiden kommer for å gjøre det. Dere må huske på at dere får hjelp fra Vesener som ligger tusenvis av år foran dere. For dem er de problemene dere betrakter som nærmest uoverstigelig, enkle og lette å løse.

Over alt omkring dere våkner stadig flere sjeler opp og innser at Menneskene er En Rase. Hver av dere er deres brors vokter og dere har vært splittet altfor lenge. Livet på Jorden har gitt dere mange varierte opplevelser og erfaringer alt mens dere har inkarnert i den ene Rasen etter den andre, men nå har tiden kommet for å se dem alle som En. Gjennom liv etter liv har dere med fullt overlegg blitt forledet til å tro at dere er forskjellige fra hverandre, og dette har ført til mange kriger og problemer.  Menneskene må påny minnes på at det finnes kun én Rase på Jorden og nå er tiden kommet for å komme sammen. Hjelp hverandre, for det er mange som lider på grunn av krig og at de har mistet alt, og det meste er satt i gang av dem som tilhører Kabalen. En tid nærmer seg hvor Kabalen ikke lenger kan fortsette å være på Jorden, for vibrasjonene deres er altfor lave til å stige opp. Når det øyeblikket kommer, vil Lysets seier bli feiret med jubel og fryd.

Dere har alle gått en lang vei for å komme til det punktet dere nå befinner dere og har all rett til å være fornøyde, og med tiden vil dere lære mer om alt dere har vært gjennom. Dere har hatt mange liv og gjort utallige erfaringer som har gjort at dere har utviklet dere raskt. Dette er simpelthen en del av deres vei tilbake til full bevissthet, som vil gjøre det mulig for dere å legge de lavere vibrasjonene bak dere for godt. Fra den tid og fremover vil dere nok en gang lære sannheten om deres reiser gjennom de ulike nivåer, selv om dere vil være mest opptatt av deres nye liv i de høyere vibrasjonene. Faktum er at dere vil ha langt større innflytelse på hvor dere vil reise og fortsette deres evolusjon.

Ettersom dere selv befinner dere på siste etappe i deres nåværende liv, ta inn over dere at også Moder Jord forbereder seg til Oppstigning.  Hun har holdt ut så lenge som mulig, for å gi hver eneste sjel maksimal mulighet til å løfte seg opp. Fokuser derfor på deres umiddelbare oppgaver og hold blikket festet på dem, og la dere ikke distrahere av ytre hendelser omkring dere. Mange er fullstendig overveldet av det som skjer rundt om i verden, og forstår ikke tingenes sanne natur, men de vil få hjelp fra Veilederne sine slik at de vil få maksimalt utbytte av det.  Det er stor mulighet for at dere er del av en familie som etter all sannsynlighet vil fortsette å utvikle seg sammen, men dette er ikke alltid tilfellet, for enkelt medlemmer kan ha andre planer. For hvert liv har dere valgt å gjøre erfaringer som tilfredsstiller deres særskilte behov, for å sikre at dere fortsatte å utvikle dere, og disse er ikke nødvendigvis de samme som deres partnere har. Så dere vil følge deres egen vei samtidig som dere også aksepterer at andre går sin.

Det er så mye som foregår på Jorden for tiden og det meste av det er dere uvitende om, men svært snart vil detaljer begynne å komme ut. Så snart denne perioden kommer i gang for alvor, vil livet endre seg raskt og dere vil ta igjen den tiden dere har mistet på grunn av at dere har vært nektet å ta del i fordelene ved nye oppdagelser. Fordi dere vil ha høyt utviklete sivilisasjoner til å hjelpe dere, vil dette gjøre at dere raskt kan ta igjen det dere har tapt. Dere vil slutte å bruke fossile brennstoffer og i stedet bruke ren, fri energi som vil dekke alle deres behov. Med ett slag vil dette forandre livene deres totalt og gjøre dere selvforsynte. Dere vil bli mye mere uavhengige og aldri mer måtte lide på grunn av mangel på varme eller tilstrekkelig tilgang til rent vann. Og det er mye mer som vil følge så snart alle mennesker har fått dekket sine essensielle behov.

En ting som det oftest ikke kan gis noe konkret svar på er en eksakt tid for når disse nevnte begivenhetene vil bli til virkelighet.  Imidlertid blir det gjort en enorm innsats for å gjøre dem til virkelighet, men noen ganger kan uforutsette faktorer føre til forsinkelser. En ting kan dere ihvertfall være fullstendig sikre på, og det er at disse begivenhetene vil finne sted, selv om de skulle bli en smule forsinket, og revalueringen av alle lands valutaer er praktisk talt klar til å gjennomføres. Det finnes alltid involverte parter som krever å få mere tid på seg, men dersom de med overlegg og helt unødvendig forårsaker forsinkelser, vil de bli fjernet og overlatt til seg selv. De som har makten over fremtiden er innstilt på å sette i gang ved aller første anledning. Dere får kanskje ikke regelmessige oppdateringer om alle slike ting, men noen fremskritt gjøres hele tiden.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

putin

putin