They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 26. februar 2016

Norsk - Mike Quinsey 26. februar, 2016.Mike Quinsey 26. februar, 2016.

Ting er fortsatt i rask utvikling og sannsynligheten for at noe kan bli forpurret blir stadig mindre ettersom de mørke Sjelenes makt svinner raskt hen. Mye avhenger av deres muligheter til å finne pengemidler til sine aktiviteter og disse blir stadig vanskeligere å gjennomføre fordi de mangler penger. De høyere makter vil fortsette å legge begrensninger på aktivitetene deres, slik de allerede har gjort i mange år. Nå er imidlertid de mørkes handlefrihet langt mer begrenset og de strever enormt for å kunne holde prosjektene sine gående. I mange tilfeller har de prøvd å finne en vei utenom de begrensningene som er lagt for dem.  Dette har imidlertid slått helt feil og de er ikke lenger i stand til å fortsette sin plan om å skape en tredje verdenskrig, og det har blitt gjort klinkende klart for dem at de under ingen omstendigheter vil få lov til å starte en verdenskrig.

Samtidig er også arbeidet med å legge til rette for “Avsløringen” kommet mye lenger og ingen ting vil få hindre den å bli kunngjort. Andre ting som også er planlagt for å gjøre sannheten kjent for alle, går også raskt fremover. På mange fronter finner nå mennesker motet til å stå frem og fortelle det de vet og de vil bli beskyttet. Løgnene blir ikke lenger akseptert og dekkoperasjoner og hemmelighold blir stadig avslørt. Tiden for å slippe sannheten løs er nå kommet og når historien har blitt skrevet om, vil dette bli husket som Avsløringenes Tid. Sannheten er så uendelig forskjellig fra det dere har blitt forledet til å tro. Faktum er at mange vil finne det bortimot umulig å tro at dere har blitt villedet så lenge.

Det fredfulle livet dere har lengtet etter vil snart være innenfor rekkevidde og forandringene vil etterhvert skje over hele verden. Alt det som har hindret dere i å kunne nyte Jordens rike gaver som med rette er deres, vil bli overvunnet og ingen av de gamle måtene å gjøre ting på vil få lov til å fortsette. Alle deres behov vil bli dekket slik at dere til slutt kan nyte livet til fulle.  Den “vonde drømmen” som dere akkurat er i ferd med å våkne fra, vil ende og dere vil få massevis av hjelp slik at de nødvendige forandringene blir manifestert. De vil selvfølgelig kreve innsats fra dere også, i tillegg til hjelpen fra deres ekstraterrestrielle venner som har ledsaget dere under hele reisen på Jorden.  Selv i deres levetid har det vært en hel rekke tilfeller hvor de har forhindret alvorlige katastrofer.

En tid nærmer seg hvor dere vil ha et nært forhold til Vesener som har levd inni Jorden. De ser at dere har kommet tilstrekkelig langt i deres utvikling til at de kan tilkjennegi seg for dere. Det vil også være andre, som ikke kommer fra Jorden, som vil hjelpe dere med overgangen til å bli Galaktiske Vesener, selv om dette fortsatt er et godt stykke unna. En vidunderlig fremtid venter dere, som vil mer enn kompensere for alle de livene dere har hatt i de lavere vibrasjonene. Dere har lært mye gjennom lang, lang tid og dette vil bli til enorm nytte for dere i deres fremtidige opplevelser.  Som dere nå etterhvert begynner å forstå, er livet en lang rekke av opplevelser og erfaringer som har forberedt dere til større ting.

Ta livets leksjoner på alvor, for de har mye å lære dere som vil gjøre det mulig for dere å løfte dere opp slik at dere ikke lenger trenger å tilbringe flere liv på Jorden. Ingen er bedre eller dårligere enn andre ettersom det kun er et spørsmål om hvor langt de er kommet på evolusjonens stige. Hjelp deres medreisende når dere kan, for et vennlig ord eller en hjelpende hånd kan være enormt oppløftende.  Karma er hverken godt eller dårlig, i den forstand at det simpelthen legger foran dere læringsmuligheter for ting dere trenger å lære hvis dere skal fortsette å utvikle dere. Uansett hvilke opplevelser dere gjennomgår, så kan dere være sikre på at de er nødvendige, selv om dere har gått frivillig inn i noen av dem ut fra et ønske om å hjelpe en annen sjel å utvikle seg. Så forsøk å gjøre deres beste under alle omstendigheter, vel vitende om at det vil være til stor gunst for dere selv å hjelpe andre.

De mørke Sjelene har oppfordret dere til å betrakte andre som separate fra dere selv, mens sannheten er at dere alle er Ett. Så se forbi det ytre ettersom dere alle har kommet fra den samme Kilden Til Alt Som Er. Husk også på at enhver sjel har levd mange liv og gjort sine erfaringer i alle raser. Ettersom dette er slutten på en Sol-syklus, er dette en tid hvor mange sjeler vil stige opp fordi de har løftet seg opp og ut av de lavere vibrasjonene. De som ikke har nådd opp til et høyt vibrasjonsnivå vil fortsette som før, i en ny syklus som byr på nye muligheter til å utvikle seg videre. Det er ingen som blir overlatt til seg selv uten hjelp og den blir gitt med glede når den blir bedt om, selv om hjelpen ikke alltid kommer i den formen dere forventer. I de lavere vibrasjonene kan dere oppleve stor lykke, men også stor sorg, ettersom begge vil fremme deres evolusjon.

Endetiden er på vei gjennom dramatiske forandringer som allerede er langt kommet.  Moder Jord er naturligvis involvert og har allerede begynt å iverksette nødvendige forandringer. Hun har tillatt at “kroppen” hennes har blitt brukt på mange negative måter for at det skulle hjelpe dere i deres evolusjon. Nå har hun imidlertid besluttet at det er tid for å konsentrere seg om sine egne behov og renselsen av Jorden har begynt. Forandringene vil gjøre at mange mennesker vil flytte til tryggere områder og adekvate advarsler vil bli gitt. Til slutt vil Jorden være forvandlet. På høyere nivåer vil den bli brakt tilbake til en tid hvor den ble omtalt som “Edens Hage”. Det vil være til enorm fryd og glede å være del av en slik forandring og påny kunne leve i harmoni og fred.

For mange sjeler på Jorden synes situasjonen å være håpløs ettersom de mørke fortsatt synes å ha makten og være altfor mektige til å kunne fjernes. Imidlertid er dette slett ikke slik sakens sanne tilstand er og som det ofte har blitt påpekt, så foregår det utrolig mye godt arbeid i kulissene.  Faktum er at dette har pågått gjennom lang tid og å lykkes med å komme så langt som dere nå er kommet, har krevd uendelig tålmodighet og nitid arbeid. De mørke Sjelene har hevet seg selv over alle andre i den tro at de er verdens herskere. Nå innser de at Lyset jevnt og trutt har vokst seg sterkere på Jorden. Dette har tiltrukket seg hjelp fra høyere makter og nå er rollene byttet om og Lyset er nå den dominerende kraften. Det finnes ikke lenger noen som helst muligheter for de mørke Sjelene til å nå sine mål selv om de vil kjempe til det siste.

Så fortsett med deres daglige dont i fullkommen tillit til at om ikke lenge vil de lovete forandringene manifestere. Noen er svært nær forestående i disse dager og dere kan finne enkelte hint om det i nyhetene. Sannheten har vært holdt skjult så lenge, men det vil ikke fortsette stort lenger ettersom den er nødt til å komme ut snart, slik at den kan lede folks energier i riktig retning.  Problemet har vært at de mørke Sjelene nesten totalt har hatt kontrollen over massemediene og ikke har tillat at de sanne nyhetene har blitt presentert for dere. Den situasjonen vil snart endre seg og da vil de sanne nyhetene opplyse dere, og når det gjelder hva de mørke Sjelene har bedrevet, så vil det sjokkere mange som har liten eller ingen kunnskap om aktivitetene deres.  Det er ikke nødvendig å frykte dem lenger ettersom de er så nøye overvåket at ingen ting de planlegger kan skje i hemmelighet lenger. De har selv gått i den fellen de hadde planlagt at Menneskerasen skulle ende opp i og kan ikke unnslippe å bli stilt til rette for de forbrytelser de har begått.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

fredag 19. februar 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 19. februar, 2016Mike Quinsey, 19. februar, 2016.

Tiden fortsetter å gå raskere og raskere og bevissthetsnivåene deres øker hele tiden. Dere vil nå et punkt hvor dere ikke lenger er i stand til å forbli i de lavere vibrasjonene og da vil dere stige opp. Dette er det forandringens punkt som dere har siktet mot helt siden dere slapp dere ned i de lavere vibrasjonene. Denne muligheten ligger åpen for enhver sjel som har fokusert på Oppstigningen og gjort en innsats for å forberede seg til en slik anledning. Dersom dere har vært oppmerksom på dette og høynet vibrasjonene deres, så er det ingen grunn til at dere ikke skulle lykkes. Disse mulighetene vil alltid være åpne for enhver sjel som har forberedt seg til en slik oppløftelse og Veilederne deres vil hjelpe dem å lykkes.

Ting på Jorden er i en tilstand av mektig forandring og en del store beslutninger er tatt og detaljer om disse vil snart finne veien inn i det offentlige rom. Selv om det har vært lite publisitet omkring det, så har Staten Amerika nå blitt til virkelighet og er nå på vei gjennom hele den juridiske prosessen for å bli fullt godkjent. Parallelt med endringene i verdens valutasystem, som også er langt kommet, så er det mange land som nå søker seg bort fra den amerikanske dollaren som sin ledende referansevaluta. Det er også slik at i den kommende revalueringen av verdens valutaer, så vil ingen komme ut av det som tapende part ettersom det foreligger protokoller som sikrer at alle folk får det de trenger. Det har vært planlagt gjennom meget lang tid å distribuere de fonds som har vokst kontinuerlig under St. Germains beskyttelse. Dere kan være helt sikre på at til slutt vil alle bli tatt vare på og få sin levestandard høynet enormt.

Forandringene som vil sørge for en vellykket fullførelse av denne syklusen har vært planlagt i lang, lang tid og mektige Lys-Vesener har sikret at ingen har fått anledning til å blande seg inn i det.  Fri vilje er fortsatt fullt gjeldende for hvert enkelt menneske, men for Menneskeheten som helhet er skjebnen allerede bestemt av mektige vesener som har veiledet dere gjennom tusener av år. Som historien har vist, skjer det alltid store forandringer på slutten av en syklus, men om de er til deres beste eller ei avhenger av hvor mye dere har greid å høyne vibrasjonene deres. Det var forventet at dere skulle greie å utvikle dere tilstrekkelig til å stige opp og ingen kan forhindre at dette blir resultatet.

Mens forandringene foregår kan det forekomme en del ubekvemmeligheter fordi de vil bli gjennomført så raskt og er av gigantisk omfang.  Vær derfor tålmodige når ting setter i gang og vit at det endelige resultatet vil være til alles tilfredshet. Det vil ikke være mye misnøye ettersom dere vil ta igjen den tiden dere har mistet og vinne mye mer enn dere noen gang kunne ha tapt. I stedet for å bruke livet til å arbeide dag inn og dag ut, vil dere ha så mye mere tid til å gjøre det dere har mest lyst til. Dere vil ikke lenger bruke praktisk talt mesteparten av livet til å tjene til livets opphold, men vil ha rikelig med tid til å forfølge deres interesser.

De mørke Sjelene er fullt klar over at deres makt nå blir stadig mere alvorlig vingeklippet og uansett hva de prøver seg på, så vil de aldri bli tillatt å vinne den tilbake.  De er også vel kjent med løftene til de av Lyset som nå er på fremmarsj i raskt tempo. Lys-Vesener har nå kontrollen over fremtiden til Jorden og dens folk. Ingen ting vil få lov til å forkludre de fremskrittene som nå blir gjort og eventuelle forsinkelser vil ikke få noen konsekvenser. Kjære folk på Jorden, tiden har kommet for dere til å gjøre et kvantesprang forover og således ta igjen den tiden dere måtte ha mistet da dere ble holdt nede. Forandringer vil snart manifestere og da vil dere forstå hvilke undere fremtiden har i vente for dere. Det vil bli fryd og glede når dere blir frigjort fra de mørke Sjelenes innflytelse.  Fortsett å være positive og vit at alt går som det skal og de fordelaktige forandringene begynner å finne sted.

Mange sjeler er ivrige etter å gi av seg selv i en så viktig tid, men vent til deres tid kommer og vit at det om kort tid vil være plenty muligheter til å tjene Lyset. Mange har allerede gitt seg hen til Lysets sak og tjener den på ulike måter som gjør det mulig for den å manifestere. Benytt simpelthen enhver anledning til å hjelpe andre på sin vei og la sannheten bli kjent for dem dere mener er klar for den. Folk begynner å våkne opp til forandringene, selv om de kanskje ikke forstår den større hensikten bak dem. Dette er å forvente ettersom vibrasjonene fortsetter å øke og mange nå finner at bevisstheten deres er i ferd med å utvide seg. Dette kan føre til forvirring og det er her Lysarbeidere kan hjelpe til å klargjøre situasjonen for dem. Det vil ta litt tid før pressemediene slipper ut av de mørke Sjelenes kontroll, så inntil det skjer, vil Internett være deres beste kilde til sannheten. Vær imidlertid oppmerksom på at de mørke Sjelene også bruker Internett, men om dere lytter til intuisjonen, så skulle dere være i stand til å avgjøre hvilke nettsteder som er pålitelige og hvis budskap blir gitt i sannhet.

Vit at dere lever i et hologram og at dette ikke representerer den sanne virkeligheten der dere en gang kom fra. Det er dere selv som har skapt det og dette har gitt dere anledning til å skape et livsmiljø etter eget valg. Et miljø hvor dere kan oppleve en tredje dimensjons virkelighet hvor dere kan oppnå akselerert evolusjon. Det er mange aspekter som er til å glede seg over, men de sjelene som er av lavere vibrasjoner sørger for at dere også erfarer negativitet og bringer dere nød og sorg. Det er en blanding av begge disse som stiller dere overfor forandringer og utfordringer hele tiden.  Imidlertid har de av dere som er av Lyset kommet gjennom det hele med bravur og har oppnådd en betydelig utvikling som resultat av dette. Aldri mer vil dere behøve å stå overfor slike blandete opplevelser.

Det som for øyeblikket skjer på Jorden er helt normalt på slutten av en syklus, men ikke alle sykluser slutter på samme måte. Dere har lykkes med å lære det som 3dje dimensjons eksistensen har å by dere, mens andre sivilisasjoner før dere ikke har greid dette. Det fortjener gratulasjoner for at dere har oppnådd så mye mer enn dere selv ennå forstår. Reisen har vært lang og krevende, men dere har kommet dere gjennom materialismens mektige ild og kommet seirende ut av det. Alt dere har opplevd og erfart har tjent dere vel og vil sikre at dere er vel rustet til å takle de utfordringer fremtiden måtte gi dere.

For mange sjeler har kaos vært en konstant ledsager gjennom livene deres, og alt dette har vært for at de skulle kunne få erfaringer og læring de hadde behov for. Dere kan være trygge på at dere aldri vil måtte gå gjennom dem igjen. Dere undrer dere kanskje over at dere frivillig gikk inn i dem, men før dere kom til Jorden ble dere gjort fullt oppmerksom på deres kommende opplevelsers natur. Dere forsto at dere aldri ville reise gjennom de lavere vibrasjoner uten å få hjelp, selv om dere i øyeblikket ikke var klar over det.  I hvert eneste av livene deres har dere fått hjelp til å følge livsplanen deres som dere hadde gjort avtale om før dere inkarnerte. Disse erfaringene er så viktig for dere at dersom dere ikke gikk gjennom dem, ville dere måtte møte dem i et annet liv. Det kan synes som om mange ting skjer tilfeldig, men dere kan være sikre på at alle opplevelser som er av viktighet for dere, er planlagt og nødvendig for deres evolusjon.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.                                 
Mike Quinsey.


Oversetter: Leiffredag 12. februar 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 12. februar, 2016.Mike Quinsey, 12. februar, 2016.

Det er mye som foregår i disse dager som i så stor utstrekning som mulig blir holdt hemmelig av dem som er involvert. Det vil svirre sterke rykter om at en stor begivenhet snart vil forårsake at noen banker må stenge på grunn av forandringer som er på gang. Dette synes å være uunngåelige ettersom disse bankene må bringes på linje med forandringene for å unngå totalt sammenbrudd. Det ville være enkelt å be dere om å ikke bekymre dere, men slike hendelser har skjedd tidligere og med tiden vist seg å være fordelaktige for fremtiden deres.  Dette burde ikke overraske dere ettersom forandringer finner sted hele tiden, men kanskje ikke av samme størrelsesorden som nå forventes. Over alt omkring dere er forandringer i gang etter hvert som de gamle systemene blir "oppdatert" slik at de harmonerer med den Nye Tidsalderen som nå har begynt. Med tiden vil dere være overlykkelige for dem ettersom de vil gi dere kontinuitet og tilstrekkelig inntekter til å leve et komfortabelt liv.

Dere har blitt fortalt av St. Germain gjennom lang tid at disse forandringene ville finne sted når det rette øyeblikket kom, og det har kommet, så dere vil oppleve en hel flom av dem i løpet av det neste året eller så.  Dette vil involvere store forandringer og disse vil høyne livskvaliteten deres betydelig. Så når dere befinner dere midt oppi forandringen, vær snill å huske at disse er “utrensingen” av de gamle systemene som ikke lenger er tjenlige for dere. Det vil komme tider hvor det er viktig å arbeide sammen ettersom dere alle sammen med tiden vil bli omfattet av dem og bli mer enn fornøyd med det endelige resultatet. Dere kan være helt trygge på at de som ville forhindre dere i å gjøre slike fremskritt, ikke vil være i noen posisjon til å blande seg inn i disse Gudgitte løftene om å bli satt fri fra Fengselsplaneten. Ja, den har ved enkelte anledninger blitt kalt så, og mange har nektet for at det var tilfellet, men det er sant, og snart vil dere forstå fullt ut hva som har skjedd.

Dere vil finne mange budskaper som informerer dere om forandringene og dette skulle kunne gi dere de bekreftelser mange søker. Etter mange år med løfter bærer alt det arbeidet som har vært lagt ned endelig frukter. Dere har aldri vært alene i deres kamp mot de mørke Sjelene og i denne viktige tiden har dere ytterligere hjelp fra Vesener som har kommet langveisfra og som har fulgt deres vei fremover. De har ventet tålmodig for at det riktige øyeblikket skulle komme, slik at de kan komme åpent frem.  De er fredfulle og kjærlighetsfulle entiteter som kommer fra mye høyere nivåer og hjelper Moder Jord og sivilisasjonen hennes med å navigere seg trygt gjennom denne tid av kaos. Fremtiden deres er sikret, uansett hvilke vanskeligheter forandringene måtte gi dere. Fremtiden er Gylden og en Tidsalder som vil gi dere enorme fremskritt og løfte dere opp og ut av de lavere vibrasjonene, og som gir løfte om mye fryd og glede.

Noen spør om hva forandringene dreier seg om og hvorfor akkurat nå, og det enkle svaret er at “tiden er inne”. Helt siden denne syklusen begynte har dere vært skjebnebestemt til å nå dette punktet i tid og resultatet er takket være Lys-Vesener som har holdt sine løfter og spredd Lyset i det vide og det brede.  Med tiden vil det også favne de mørke Sjelene og disse vil litt etter litt respondere på det, så det er forventet at dere som er av Lyset vil behandle dem med medfølelse. De er ikke så langt kommet at de ikke kan vekkes opp igjen og de kan bli løftet opp og inn i Lyset med deres kjærlighet og hjelp. Det finnes ingen sjel som ikke kan finne veien tilbake og det er kanskje riktigst å betrakte dem som sjeler som trenger ekstra mye kjærlighet for at de skal våkne opp til Lyset igjen.

Hver eneste dag i, mesteparten av livet, ferdes dere blant sjeler på alle ulike utviklingsnivåer. Det kan hende dere sanser om noen er Lys-Vesener, men dere kan ikke være sikre. Det beste dere kan gjøre er derfor å behandle alle likt, inkludert dem som synes å være helt uvitende om sitt sanne potensial. Ofte kan noen vennlige ord være nok til å vekke dem og løfte dem opp og sette i gang en strøm av tanker som leder dem til større forståelse. Straks en sjel responderer, står Veilederne parat og vil med glede hjelpe dem videre mot større ting. Hjelpen er alltid nær og tar aldri slutt. Det er en vidunderlig sannhet at de som har funnet Lyset inni seg er ivrige etter å dele det med andre. De blir ofte healere eller lærere, og på det viset øker Lyset hele tiden og blir til en mektig energi til gode for alle. Dere har lykkes så enormt at dere har jordet Lyset på så mange steder at det nå er etablert et mektig nettverk av Lys som omgir Jorden. Dette løfter alt opp og når det så gjør, blir også Moder Jord mer og mer aktiv med å bringe inn enda mere Lys. Seieren over de mørke Sjelene er derfor sikret og de er på tilbaketog ettersom de ikke lenger er i stand til å utøve den autoritet som de tidligere har gjort.

Kampen er på ingen måte over ettersom de mørke har sine lakeier over alt på Jorden, men deres mulighet til å gjøre akkurat som de vil, er sterkt redusert. Etter hvert som tiden går, vil stadig flere av dem innse hvor svekket deres stilling er blitt og gi opp kampen. Men til forskjell fra fengslene deres på Jorden, vil alle sjeler bli gitt all mulig hjelp og kjærlighet for å veilede dem tilbake til Lyset. De vil ikke bli “straffet” slik dere forstår ordet. Når de vender tilbake til Lyset vil de bli ønsket velkommen, men de vil like fullt måtte gjøre godt igjen for det de har gjort i fortiden. Dere har alle opplevd dette i form av “karma” og det innebærer å arbeide dere gjennom de feil dere har gjort for å unngå at de skjer igjen.

Selv om dere i stor grad er uvitende om det, så er det mange, mange Vesener som passer på dere for å sikre at dere ikke blir distrahert eller ledet på ville veier, og at dere har føttene godt plantet på Jorden. Og det er helt sikkert at de av dere som har fulgt livsplanen deres, er godt på vei mot Oppstigningen. Åh, hvilken glede og feiringer suksessen deres vil bli feiret med, for deres vei gjennom deres nåværende dimensjon har vært vanskelig, med mange prøvelser, og likevel har dere taklet alle utfordringene. Selv om dette ikke alltid var forventet, så ble dere like fullt gitt fri vilje med hensyn til hvilken vei dere valgte.

Mange av dere har kommet så langt at dere vet at dere har hevet vibrasjonene deres tilstrekkelig til å kunne stige opp. Dere vil bli oppfordret til å hjelpe andre som også arbeider mot Oppstigningen, og ingen kan gjør dette bedre enn dem som allerede har lykkes. Samarbeidsånden blir stadig sterkere etter hvert som dere løfter dere opp gjennom dimensjonene og sjeler som er av liknende vibrasjon vil litt etter litt komme sammen. Dette er allerede i ferd med å skje på Jorden, hvor dere trekkes til hverandre på grunn av likheten i vibrasjonsnivå. Livet slik dere kjenner det og har opplevd det, er temmelig fjernt fra virkeligheten, og første gang dere opplever den er i Sommerlandet, dit alle sjeler vanligvis reiser når de går over. Livet er temmelig forskjellig fra det dere har vært vant til på Jorden.

Livet på Jorden har lært dere hvordan dere utvikler dere først og fremst gjennom deres egen besluttsomhet og det er på sin plass å gratulere dere med det dere har oppnådd. Men likevel, når dere fokuserer på én spesiell vei, så er det alltid hjelp tilgjengelig dersom dere skulle ha behov for det. Dere befinner dere nå ved et punkt hvor dere har fullført så godt som hele deres reise gjennom de materielle riker. Dere kan nå ta ett skritt tilbake og ta en pust i bakken og hjelpe andre som fortsatt strever for å finne ut sannheten om seg selv. Det kommer kanskje ikke en ny mulighet som denne på en god stund, for på samme vis som alt annet, komme de etter hvert gjennom erfaringer og syklusens gang.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm 


Oversetter: Leif

fredag 5. februar 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 5. februar, 2016.


Mike Quinsey, 5. februar, 2016.

Begivenheter som vil påvirke fremtiden deres og være til fordel for dere alle, fortsetter å skje, for det meste ute av syne for dere. Imidlertid vil det komme en tid i løpet av dette året hvor dere selv vil få se de fordelene forandringene har avstedkommet. Det er kjent at en revaluering av verdens valutaer ligger fremst i tankene deres, men det tar betydelig tid å bringe alle land til enighet om forandringene. Det er nå tilstrekkelig mange land som er enige, slik at den kan settes i gang, og det har aldri vært en tid hvor så mye har vært oppnådd på så kort tid. Dere kan derfor være sikre på at revalueringsprosessen er i sine siste trinn. I mellomtiden vil stadig flere oppfinnelser se dagens lys og det er bare et spørsmål om tid før de blir gjort tilgjengelige. Vær forsikret om at forandringene er godt i gang og altfor langt kommet til at noe som helst kan stanse dem. Ulike måter å produsere fri energi på har vært tilgjengelig en tid og nå blir stadig flere slike innretninger avdekket. Tiden for at de blir tilgjengelig for alle og dere kan ta dem i bruk, nærmer seg, men Illuminatiene forsøker fortsatt å hindre at de kommer på markedet. Situasjonen vil imidlertid ikke fortsette å være slik, for evolusjonen deres kan ikke holdes tilbake særlig mye lenger.

Vanskelige tider ligger foran dere og dette er uunngåelig når store forandringer skjer og begynner å forandre livet deres fra slit og strev til et liv som frigjør dere fra dette. Det er så mange forandringer underveis som vil løfte livskvaliteten dere til nivåer som dere egentlig skulle ha kunnet nyte fra slutten av forrige århundre.  I løpet av relativt kort tid vil dere har gjort kvantesprang fremover, inntil dere når et nivå som løfter dere ut av det gamle mønsteret med strev og konkurranse. Den aller mest gledelige og velkomne forandringen vil være når dere er sikret fred i verden og fruktene av deres arbeidsinnsats vil være til glede for alle.  Den største fordelen vil være å ha nok av tid til å gjøre det dere liker best eller er mest interessert i, og ha finansielle midler til å gjøre det. Livet kommer til å være enormt forskjellig fra det dere nå er vant til. Moder Jord vil ikke lenger bli betraktet som en fengselsplanet og “portforbudet” dere har levd under vil med tiden bli hevet. Dere blir frie sjeler som kan følge deres egen vei uten hindringer.

Etter hvert som de av dere som er av Lyset fortsetter å løfte dere opp, vil dere distansere dere mer og mer fra dem som gjør lite eller intet forsøk på å overvinne sine mørke energier. De vil oppleve og erfare nøyaktig det de forsøker å påtvinge sivilisasjonen deres, og finne seg selv isolert fra resten av Menneskeheten. Slik dere betrakter det har det tatt lang tid å nå dette punktet i evolusjonen deres, men i virkeligheten har det skjedd på et “øyeblunk”. Fordelene ved en slike erfaringer er mange og har blitt oppnådd i løpet av en så kort periode. Selvfølgelig har dere måttet gå gjennom en del tøffe utfordringer, men det finnes ingen raskere måte å utvikle seg på. Det dere har lært har forberedt dere til større ting og deres eget Livets Sverd er blitt herdet av det dere har opplevd. Møt enhver utfordring som en mulighet til å høyne vibrasjonene deres og vit at dere aldri vil bli plassert i en situasjon som dere ikke kan takle. Så hvis dere for tiden er involvert i vanskelige utfordringer, så vit at dere har det som skal til for å lykkes. Husk også at dere ikke går gjennom livet alene, men at det alltid er kjære sjeler som ledsager dere på veien og hjelper dere der de kan. Vær imidlertid klar over at dere får hjelp dersom dere ber om det, men at den aldri vil bli pådyttet dere mot deres frie vilje.

Det er vel kjent at ekstremt mange av dere sliter med ulike sykdommer eller dårlig helse av forskjellige årsaker. Vær forsikret om at temmelig snart vil god helse være det normale for alle og de fleste av dere vil i dette livet få oppleve at healing er tilgjengelig for alle sjeler. Faktum er at det vil finnes øyeblikkelig healing som også kan gi dere tilbake ødelagte eller tapte kroppsdeler. Fremtiden inneholder mange overraskelser for dere og alle vil fylle dere med glede. Det har alltid vært Guds løfte at dere, ved fullførelsen av denne nåværende syklusen, ville vende tilbake til de høyere riker for å begynne på en æra av kontinuerlig kjærlighet og tilfredshet. Vær en av dem som manifesterer denne Nye Tidsalderen og hjelp andre å følge samme vei. Vær kjærlighetsfull og veiled andre slik at de også kan lykkes.

Husk alltid på at uansett hva slags tanker dere sender ut, så er de med på å etablere hvordan fremtidens hendelser vil være for dere. Ikke undervurdér tankens kraft, for det er dere, Jordens Folk, som bestemmer deres egen fremtid. Fokuser derfor på alt som er godt, så hjelper dere Menneskeheten å holde seg på veien mot Lyset. En ting er sikkert og det er at Veilederne deres arbeidet for dette målet og vil gjøre alt som er mulig for at dere skal holde målet i sikte. Under de nåværende omstendigheter vil det alltid finnes distraksjoner som kan lede dere på vidvanke. Påkall Veilederne deres når dere befinner dere i en vanskelig situasjon og de vil være ved deres side og noen ganger vil deres nærvær føles på en måte som gir dere tillit og trygghet.

Erfaringer fra fortiden viser at når dere har store forventninger, så har dere en tendens til å føle skuffelse hvis de ikke materialiserer raskt nok. La ting få ta sin tid, for det er mye som nærmer seg fullførelse og dere vil tidsnok merke når de har skjedd. Dere vil ikke bli skuffet og så snart de som motarbeider slike forandringer ikke lenger er i stand til å øve innflytelse, så vil de begynne å manifestere. Så snart de siste restene av den gamle syklusen er fjernet, vil en fantastisk periode av vekst og utvikling begynne. Det er så mye som er skjebnebestemt til å skje at ingen vil være i stand til å stanse dets fremmarsj og det vil bli ønsket velkommen over hele verden når den Nye Jorden blir til virkelighet.

Hver eneste sjel vil ha stor innflytelse på hvor deres reiser vil føre dem og mange vil kaste seg ut i nye eventyr.  Med tiden vil et helt nytt vista av muligheter åpne seg for dere når dere etablerer dere som Galaktiske Vesener. Allerede nå begynner dere å få en større forståelse av Universet som nå er i ferd med å åpne seg opp for dere. Det er fullt av liv som på samme måte som dere utvikler seg mot en stadig større forståelse av hvordan alt er en del av helheten. Det er så mange former for liv som eksisterer i de mange Universene som omgir dere. Noen er forskjellig fra dere, men alle befinner seg på en vei som sikrer at de fortsetter å utvikle seg. Mennesket er en relativt ny art som nå er klar til å bevege seg inn i de høyere dimensjoner.

På et høyere nivå blir det utkjempet en “krig” mellom Lysets styrker og de mørke Sjelene, som til tross for at de erfarer at deres handlefrihet blir stadig mer begrenset, nekter å overgi seg. Deres kamp er skjebnebestemt til å mislykkes ettersom de ikke lenger kan benytte de avanserte våpnene de har skaffet seg i hauger og lader. Deres tid er ute og likevel klynger de seg til håpet om at de skal lykkes, enda de mister stadig mer av sin makt til å diktere det endelige utfallet. De marsjerer blindt mot sin undergang, men ikke på den måten dere kanskje forestiller dere, for Lyset bruker under ingen omstendighet vold. Slutten nærmer seg for den “gamle tiden” hvor det var konfrontasjon som gjaldt, men det er ennå et stykke å gå før freden kan proklameres over hele verden. En æra av fred, som dere virkelig har fortjent for deres hengivenhet til Lyset, nærmer seg. Måtte Kjærlighet og Lys være med dere til evig tid.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.Oversetter: Leif

putin

putin