They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 29. januar 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 29.januar, 2016.


Mike Quinsey, 29.januar, 2016.  

Det er all grunn til å tro at dere om kort tid vil begynne å legge merke til en hel rekke forandringer, som til slutt vil oppleves over hele verden. Disse forandringene, som har blitt forsinket ganske lenge, er nå klare til å bli avdekket og vil dukke opp på ordnet vis slik at dere ikke vil bli overveldet. Dere må huske på at majoriteten av mennesker har liten eller ingen idé om hva som ligger foran dere. Til å begynne med vil folk føle bekymring og uro, men så snart de ser at forandringene er til beste for dem, vil de bidra med sin støtte. Det vil naturligvis være opposisjon fra dem som føler at de vil bli taperne, men når forandringene gjennomføres raskt og alle involverte blir tatt hensyn til, så vil de gi slipp på frykten.  Vær trygg på at tidskjemaet for Oppstigningen dere er fastlagt, men at alle begivenhetene som leder opp til den kan justeres, slik at tidsplanen overholdes. Dere vil få å gjøre med individer som har inkarnert fra de høyere dimensjonene spesifikt for å bistå Lyset med å bringe den Nye Tidsalderen inn raskt og effektivt.

Der dere finner at ting slutter å fungere og det er mye rot, er dette et tegn på at den gamle verden blir "plukket fra hverandre" ettersom den ikke lenger vil ha noen plass i den Nye Tidsalderen. Det gamle vil bli fjernet så raskt som mulig ettersom det nye allerede ligger klart til å ta dets plass. Når dere ser dere tilbake, så ser det ut som om de mørke har forhindret utviklingen, men uansett hva de har funnet på av aksjoner, så har utviklingen alltid gått videre. En av de viktigste tingene som har vært gjort har vært å spre informasjon til så mange mennesker som mulig, hvilket har gjort det umulig å hindre at den kommer ut. På tross av alle anstrengelsene for å forhindre at nyheter om fremskrittene kommer frem i massemediene, har de likevel vært lekket av dem som har vært modige nok til å stå frem. Beklageligvis har dette noen ganger kostet dem livet, men dere kan være sikre på at disse sjelene var forberedt på den risiko som var involvert. Alle sjeler vet på forhånd om de vil risikere livet for en sak, så dere kan være trygge på at de gikk med på dette for å klare ut gammelt karma. Av helt åpenbaret grunner vil slik sjeler normalt ikke bære med seg noen erindring om dette, for straks de har inkarnert ligger denne viten dypt gjemt i deres innerste sinn.

Når livet går sin gang i denne tiden, er det fortsatt mange som pådrar seg ytterligere karma, men de fleste vil nærmest umiddelbart få smake resultatene av sine handlinger i og med at det er begrenset tid til å bære dem med seg. I tidligere tider kunne dere gjøre dette ved å legge til rette for at karma ble avviklet på et passende tidspunkt, hvor det ville være mest mulig fordelaktig for dere. Men dere må forstå at ikke alt karma er for "å gjøre godt igjen for det gale dere har gjort", for det kan også betraktes som en "belønning" for vennlige handlinger eller liknende dere har gjort. Til slutt vil dere få lære hele sannheten om deres liv, når det blir analysert nøye, og det kan være en særdeles avslørende tid. En ting som kanskje vil overraske dere er at dere som Lys-Vesen har hatt mange sjeler til å hjelpe dere gjennom hele livet. De blir valgt fordi de har den erfaring som dere mest sannsynlig vil ha nytte av. Dere kan også ha med dere det som noen ganger kalles "dørvoktere" som holder seg nær dere hele tiden for å stanse uønskede innblandinger eller psykiske angrep på dere.

Hver eneste sjel vil ha minst en veileder med seg for å sikre at livsplanen blir etterlevd, så dere kan se at livet er ikke bare en serie tilfeldige hendelser slik noen tror. Hver eneste hendelse som har betydning for livet deres, er nøye planlagt for å sikre at de får maksimal verdi for dere. De fleste av dere vil ha en Engel fra Englenes Rike med dere, som utfører Guds Vilje og de er ekstremt mektige og totalt dedikert til sin oppgave. Dersom dere befinner dere i en vanskelig situasjon hvor kanskje også livet dere står på spill, påkall Erkeengelen Mikael. Det er så mye hjelp å få, men den blir aldri "pådyttet" dere dersom dette ville interferere med livsplanen deres. Selv om dere har en livsplan som dere var enig i før dere inkarnerte, så har dere når som helst anledning til å endre kurs i livet. Veilederne deres vil imidlertid gjøre sitt ytterste for å få dere til å følge livsplanen deres ettersom den er ment å dekke behovet for spesifikke opplevelser og erfaringer som vil hjelpe deres evolusjon.

Den Galaktiske Føderasjonen fortsetter å holde seg i nærheten, selv om de ikke kan ses. Siden dere er på vei inn i en svært viktig periode, så vil dere trenge beskyttelse, for de mørke ville ikke gå av veien for å ødelegge store deler av planeten for å prøve å beholde makten. Vær imidlertid ikke redde for det, for det er ingen av de mørkes aktiviteter som kan holdes skjult for deres brødre og søstre fra stjernene, for de oppsporer dem uansett hvor de måtte forsøke å gjemme seg. De har kun begrenset fri vilje igjen og denne tillater ikke store ødeleggelser av noen art. Det er bare de mørke som kunne komme på slike idéer og mest sannsynlig som et angrep under "falsk flagg". Vi ber dere igjen om å ikke bekymre dere, for vi har blitt gitt autorisasjon til å gripe inn dersom de forsøker å få til "noe stort". Muligheten deres til å skape trøbbel har blitt alvorlig redusert. De har allerede blitt alvorlig forhindret i sin plan om å unnslippe og flykte fra Jorden, og nå er dette ikke lenger mulig for dem, for Avianerne er posisjonert hele veien rundt Jorden.

En av de siste begivenhetene som vil finne sted er når den Galaktiske Føderasjonen åpent kan besøke Jorden. Da vil det bli storslagne feiringer ettersom permanent fred er blitt oppnådd og alle livsformer vil kunne nyte livet uten forstyrrelser. Utviklingen vil da skyte fart for alvor og de mørke periodene i historien deres vil snart bli glemt. Den Gyldne Tidsalderes dere har ventet på så lenge, vil da ha begynt for alvor og livet vil være en kilde til stor glede og tilfredshet.  Livslengden deres vil også øke etterhvert som vibrasjonene stiger og dere vil nå et punkt hvor aldringsprosessen reverseres. Dere vi leve deres liv som en ung voksen person og det vil fortsette slik inntil dere eventuelt bestemmer dere for at dere trenger nye utfordringer for å fremme deres evolusjon. Dere vil være enige i at alle de vanskeligheter og hjertesorg dere har opplevd vil synes så fjerne at de ikke lenger har noen plass i livet deres.

Med den forståelse dere har for de forandringene som nå er i anmarsj, vil dere kunne hjelpe andre som kan bli forvirret og noen ganger redde for hva fremtiden vil bringe. La dem få del i nyhetene på en forsiktig måte, uten å gi ut for mye av gangen. Folk vil trenge tid på å fatte hva som skjer og føle seg trygge på at alt til slutt vil være til det beste for dem. Dette vil bli åpenbart når forandringene begynner og de får se de forbedringene som finner sted. Så snart de positive nyhetene sprer seg vil dette hjelpe til å høyne vibrasjonene enda raskere. Dere er kanskje av den oppfatningen at tiden gikk mye fortere i det forrige året, men i dette året vil den synes å gå enda raskere. Dette er et sikkert tegn på at alt utvikler seg akkurat som det er ment og løfter dere opp i de høyere vibrasjoner.

Moder Jord har begynt å gjøre forandringer på planeten og i mange land har dere opplevd ekstreme værforhold. Bekymre dere ikke, for dette er ikke verdens undergang, men den Nye Jorden som vokser frem. Det kan synes å være svært kaotisk til tider, men så snart forandringene er fullført, så vil alt raskt falle til ro med et behagelig værmønster som alle vil glede seg over.
Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys

Mike Quinsey.
Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm

Oversetter: Leif

fredag 22. januar 2016

Norsk -- Mike Quinsey 22. januar, 2016.Mike Quinsey 22. januar, 2016.

Dere er i ferd med å lære hvor fort ting kan forandre seg og i løpet av kun kort tid ser fremtiden ikke så oppmuntrende ut som den var for litt siden. En del mennesker har sluppet frykten inn i forbindelse med at store forretningsforetak vakler og mister troen på pengemessige verdier. I kulissene foregår det mye som styres av dem som er i maktposisjoner, med det mål å trekke seg bort fra den amerikanske dollaren.  I slike tider er det liten stabilitet og dere er prisgitt dem som har kontroll over verdensmarkedene.  Det er unngåelig at det blir verre før problemene blir ryddet opp i, løsninger finnes og pengemarkedene roer seg ned igjen. Mye kan skje utrolig raskt, men det er lite man kan gjøre for å endre det endelige resultatet. Dere kan være helt trygge på at høyere makter enn dem på Jorden spiller sin rolle for å sikre at det blir et sluttresultat dere vil sette pris på.

Det er mange veier som fører til en tilfredsstillende fullførelse av mange forandringer som gradvis tar form. De mørke kan nok fortsatt ha innflytelse, men deres makt til å diktere fremtiden deres er raskt svinnende. Mange land er i ferd med å komme sammen for å danne en solid felles front for at avsløring av sannheten og revaluering av de viktigste valutaene blir mer sannsynlig. Alt er planlagt god tid i forveien og vil komme til å være til stor forbedring for jordens folk. Motstanden mot dette blir stadig svakere og ingen ting kan hindre de ønskede forandringene å bli til virkelighet. Det er de første stegene som synes å ta så lang tid å oppnå, men revalueringen og distribusjon av fonds rundt om i verden går sin gang. Faktum er at det allerede har begynt selv om det så langt ikke er gjort noen offentlig kunngjøring om det.

Voldtekten av Jordens ressurser har nå avtatt og det er svært viktig å få en slutt på det. Det er sikkert at det til slutt vil opphøre, og bli helt unødvendig, ettersom dere vil få gleden og fordelene av nye teknologier. Det tar imidlertid tid å fullføre forandringsprosessen, men med de ressursene som er tilgjengelige og hjelp fra deres venner fra det ytre rom, vil ting snart skyte fart for alvor. Vær tålmodige å vit at renselsen må fortsette til den er ferdig, men at den raskt vil bli fullført. Når de som står i veien for dere er fjernet, vil fred raskt bli etablert og da vil dere kunne få direkte hjelp.  

Dersom dere kunne se sannheten om det som skjer på Jorden, ville dere føle dere helt trygge på at det gjøres store fremskritt. Mange grupper over hele verden bidrar til de nødvendige forandringene og deres makt er formidabel ettersom de er hjulpet av Lysets Styrker som omgir Jorden deres. Når det rette øyeblikket kommer, vil de kunne stå åpnet frem, men inntil da vil de fortsette sitt arbeide for dere selv om dere ikke er klar over deres nærvær. Dere har alltid fått hjelp fra dem som er av Lyset, men de har sjelden gjort sitt nærvær kjent. De har sørget for at dere er beskyttet og at Planen for Menneskeheten får anledning til å manifestere slik Hierarkiet har planlagt. Dere er i realiteten på full fart mot fullførelsen av den gamle syklusen.

Selv om dere opplever alle slags ekstremer, så som forandringer i været, så vil alt etter hvert falle til ro i et mønster av moderate forandringer. Dette vil sørge for at dere ikke lenger vil ha de ekstremene dere opplever nå. Dere er på vei mot fredelige tider hvor folk vil komme sammen og arbeide sammen som ett. En fredelig sameksistens vil utvikle seg mellom alle land og de gruppene som har skapt og forårsaket alle problemene vil ha blitt fjernet. Under slike omstendigheter vil harmoni og samarbeid komme helt naturlig og alle Jordens rike gaver vil bli delt slik at alle får sin del. Etter hvert som tiden går vil den mangel på ting og de problemer dere nå opplever, forsvinne fullstendig, i stor grad takket være nye og avanserte teknologier som vil bli introdusert.

De som er av Lyset er allerede i gang med å forberede introduksjonen av fordelaktige forandringer, slik at de kan sette i gang ved første anledning. I altfor lang tid har dere blitt nektet i å få del i de forandringene som så enormt kunne ha forbedret livskvaliteten deres. Dette gjelder også alle typer behandling som har involvert kjemiske medisiner og kirurgi, som også vil bli overflødige. Nye metoder som totalt vil forandre hvordan kroppen blir behandlet for å rette opp kroppslige plager og, ligger klare i kulissene og venter på å bli introdusert. Men selv disse vil med tiden bli overflødige ettersom den pågående økningen av vibrasjonene deres vil løfte dere forbi det punkt hvor helseproblemer og sykdommer vil eksistere. Disse forandringene er ikke langt unna å manifestere, så dere har enormt mye å se frem til.

Som dere tenker, så vil dere oppleve, og dette er Loven om Tiltrekning som bringer dere det dere fokuserer på. Så allerede nå er dere i ferd med å begynne å skape fremtiden deres omkring dere. Det er imidlertid klokt å huske på at dersom dere har en tendens til å fokusere på det negative omkring dere, så vil dere etter all sannsynlighet tiltrekke dere mer av det samme.  For ved å fokusere på det gir dere det energi, men dette betyr ikke at dere ikke kan observere og registrere når det foregår negative ting omkring dere. Det er således å anbefale at dere holder deres tanker og handlinger, så langt som råd, konsentrert om Lyset.  La aldri frykten få slippe inn i dere, for dette er den energien som vil tiltrekke nøyaktig det som forårsaker problemene deres. Forutsatt at du normalt er en meget positiv person, så er det lite sannsynlig at du vil få problemer med ting som skjer omkring deg.

Lyset fortsetter å øke meget raskt, så mye så at de mørke ikke har noen mulighet til å gjenvinne tapt territorium. Dere kan derfor gå gjennom hverdagen deres med full tillit til at fremtiden deres er trygg og sikker. Imidlertid finnes det fortsatt steder hvor negative energier har bygget seg opp og det er nødvendig at disse renses ut. Det er uunngåelig at dere vil oppleve noe ubehag og ubekvemmeligheter mens disse forandringene skjer, men der det er mulig vil enhver sjel som er i fare bli varslet på forhånd. I noen tilfeller er imidlertid karma involvert og noen sjeler vil derfor oppleve til fulle de forandringene som skjer.  Vær trygge på at alt vil spille seg ut slik det er ment og at folk vil befinne seg nøyaktig der de er ment å være.

De Galaktiske Styrkene er ikke enda rede til å komme helt åpent frem og vil ikke risikere noen åpen krig med de mørke Sjelene deres.  Disse truer alle "inntrengere" som kunne tenkes å komme inn i Jordens atmosfære, så det vil være grunn til å anta at nærmest alle skipene dere ser kommer fra den hemmelige romflåten de råder over.  Det dere kan være sikre på er at ingen av den Galaktisk Flåtens skip vil komme nær Jorden og invitere trøbbel. Den Galaktiske Flåten kommer i fredelige hensikter og vil bare ty til selvforsvar dersom de er truet, og ville så visst ikke initiere noe angrep på dere.  De råder over teknologier som ligger langt for deres sivilisasjon og er fullt i stand til å ta vare på seg selv dersom de skulle bli tvunget inn i en konfliktsituasjon.

Fortsett å sende ut Lys, for på den måten vil dere gjøre dere beste dere kan gjøre for å fremskynde slutten på de mørke Sjelenes handlinger.  Deres tid er på det nærmeste over og dere kan være helt trygge på at dere er trygge mot truslene deres og at de Galaktiske Styrkene og enda høyere Vesener følger nøye med på hvordan det går med dere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

Mike Quinsey.

Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm

Oversetter: Leif

fredag 15. januar 2016

Norsk -- 15de. Januar, 2016. Mike Quinsey.15de. Januar, 2016. Mike Quinsey.

Ting skjer raskt nå og det blir lagt stort press på dem som forventes å komme med Avsløringene, slik at de kan skje uten ytterligere forsinkelser. President Putin er en av dem som presser på og han er den som leder arbeidet for å få resultater snarest mulig. Og samtidig operer Jorden innenfor et energiskjold som opprettholder beskyttelse mot innblanding utenfra. Dere kan være helt trygge på at fremtiden er i hendene på dem som råder over enorm makt slik at Lyset skal få suksess. De mørke er selvfølgelig klar over at de er maktesløse med tanke på å oppnå sitt mål om å få i gang en tredje verdenskrig.  Så dere fortsette med deres daglige gjøremål trygt forvisset om at Jordens og Menneskehetens fremtid er i trygge hender. Mektige Lysets styrker venter på å bli kallet til å frembringe større bevissthet og lede dere frem til en forståelse av deres sanne historie. En avsløring som vil glede dere og gjøre dere lettet, handler om den latente kraften som ligger iboende i alle Lys-Vesener. Dere har blitt forledet til å tro at dere er maktesløse, mens sannheten er at deres potensial er ubegrenset. Med dette følger også ansvaret for å forvalte det med visdom, og etter hvert som tiden går vil dere få rikelig med veiledning og instruksjoner i denne sammenheng.

Det er overhodet ingen ting som kan stanse deres raske fremmarsj mot å bli fullverdige Galaktiske Vesener, bortsett fra dere selv. Lysets Styrker har arbeidet frem mot denne perioden hvor dere skal oppnå dette, i lang, lang tid, men likevel avhenger et vellykket resultat av deres egen utvikling og evne til å absorbere Lys. Når dere kommer til et visst nivå vil dere være sikret total suksess, og som et kollektiv av Lys-Vesener vil dere stige opp og legge de lavere vibrasjonene bak dere. Det kan ikke være noe annet vis ettersom Loven om Tiltrekning vil gjøre Oppstigningen til virkelighet for dere. Naturligvis vil dere i interimsperioden gå gjennom stadier av oppløftelse som til slutt vil lede frem til full bevissthet.  For øyeblikket er dere akkurat i ferd med å begynne å våkne opp til deres sanne potensial og dere vil få all mulig hjelp til å gjøre veien så lett som mulig.

Om dere noen gang har vært i tvil om at dere skulle lykkes når dere har stått overfor alle de mørkes forsøk på å forhindre Oppstigningen, så vit at Gud har befalt at det skal finne sted. Når mektige styrker av Lyset gjør felles front mot opposisjonen, så kan dere være sikre på at resultatet ikke kan bli noe annet enn det Lysets styrker har som mål.  Uansett hva som skjer omkring dere, så kan dere bare fortsette med arbeidet deres med total tillit til at dere vil lykkes. Lysarbeidere vil bli kallet til å hjelpe sine medreisende fordi mange sjeler, når forandringene begynner, vil bli forvirret med hensyn til hva det er som skjer. Det viktigste aspektet er å gjøre det helt klart at resultatet vil føre hver eneste sjel frem til det høyeste punkt i sin utvikling og at ingen vil bli fornektet sin rettmessige plass. Dere vil befinne dere nøyaktig der hvor dere har gjort dere gjort dere fortjent til å være og alle sjeler vil finne seg vel tilpass og avslappet på et vibrasjonsnivå som er det riktige for dem. Dere vil vite på forhånd hvor dere er på vei og vil få en fullstendig forklaring med hensyn til hvordan dere har greid å oppnå dette. Til enhver tid vil kjærlighetsfulle Lys-Vesener ledsage dere, slik at dere overhodet ikke behøver å ha noen frykt for fremtiden.

Livet på Jorden har vært så uendelig fjernt fra sannheten at dere vil bli både glade og forbløffet over å finne ut om deres sanne potensial som Galaktiske Vesener. Dere er i ferd med å forlate en drømmeverden som har vært som et mareritt sammenliknet med hva dere vil komme til å oppleve når dere løfter dere opp og ut av de lavere vibrasjonene. Det har blitt sammenliknet med Helvete på Jord, skapt av de mørke Sjelene som har holdt dere i fangenskap uten at dere har visst det. Disse dagene går nå mot slutten etter hvert som Lyset transmuterer de negative vibrasjonene, som nå forsvinner stadig raskere, og vil fortsette med det, til dere omsider har lagt dem alle bak dere.

Dere som leser dette budskapet er de Sjelene som kan hjelpe til å dempe bekymringene til folk omkring dere som vil bli skremt av det som for dem oppleves som en “ukjent” fremtid. Noen vil bli tilsvarende bekymret over sannheten ettersom det vil ta dem ut av sin “bekvemme sone”, særlig når det går opp for dem at mye av det de er vant til er i ferd med å forandre seg omkring dem. Til å begynne med vil det synes å være mye kaos, men ut av alt dette vil det komme positive tegn på at bedre dager ligger foran dere. Det gamle må vike for å gi plass til det nye, men dere kan være trygge på at det ikke vil ta så lang tid som dere kanskje forestiller dere. De planlagte forandringene begynner allerede å manifestere og de påvirker alle livsformer. I naturen begynner folk allerede å legge merke til forandringer etter hvert som dyreriket tilpasser seg dem. Noen arter vil forsvinne helt og dette er ikke uvanlig i løpet av en syklus.

Hver eneste en av dere har hatt mange liv på Jorden og dere vil alle ha hatt stort utbytte av dem. De av dere som har lært det som skulle læres i 3dje dimensjon, vil mest sannsynlig ha en indre følelse av at dere skal stige opp. Enten det er sånn eller slik vil dere befinne dere nøyaktig der dere er ment å være for å fortsette deres evolusjon. Til slutt vil alle sjeler stige opp, men for noen er det behov for mange flere liv før de er klare til det.  Dere har så mye tid dere bare ønsker på å utvikle dere og ettersom dere får masse assistanse hele veien, så vil hvert liv bli planlagt med deres utviklingsbehov for øyet. Veilederne deres vil sørge for, så langt det er mulig, at dere holder dere til livsplanen deres, men dere har likevel fri vilje til å følge en annen vei eller gjøre endringer i den, om dere så skulle ønske.

Det er i ferd med å gå opp for dere at det er mye mere liv i Universet enn dere i utgangspunktet trodde var mulig. Dette skyldes til dels at Jorden har vært beskyttet mot besøkende som eller ville ha kunnet blande seg inn i evolusjonen deres. Ekstraterrestrielle gjester har vært invitert av Illuminatiene som del av en avtale som tillot dem å ha baser på Jorden i bytte mot avansert teknologi. Siden disse tidlige dagene for omkring 70år siden har Illuminati, som dere kanskje kunne forvente, gjort langt større fremskritt enn det dere forestiller dere og ligger mangfoldige år foran dere i kunnskap. Dette vil imidlertid likevel ikke sette dem i stand til å oppnå det de var hatt visjoner om ettersom deres mulighet til å gjøre akkurat som de ville ikke lenger er tilstede, som vi allerede har forklart.

Fra uke til uke er det mange ting som skjer over alt i verden og lysarbeidere er travel beskjeftiget med å hjelpe til. De mørke manipulerer økonomien for å frembringe de resultater de selv ønsker seg og som oftest ikke er til beste for dere. Dette vil likevel ikke gavne dem som er involvert fordi fremtiden ikke ligger i deres hender, ettersom Høyere Vesener har total kontroll over den. Etter at de som har forsøkt å ta over verden er blitt fjernet, vil det komme raske fremskritt som vil være til beste for alle. I løpet av relativt kort tid vil dere få nytte av nye teknologier som har vært holdt skjult for dere. De mørkes dager er talte og Lys-Vesener har kontroll over alle deres aktiviteter. Dette budskapet kommer fra mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 8. januar 2016

Norsk -- 8th January 2016. Mike Quinsey.8th January 2016. Mike Quinsey.

Kjære Sjeler, pust dypt og gjør dere klare for mange forandringer som bare venter på å få komme i gang. Overflatisk sett kan det synes som om mange av dem er destruktive når det gjelder de nåværende systemene. Imidlertid er det nødvendig å betrakte alt som skjer ut fra et større bilde ettersom dere er på vei inn i en periode med tallrike forandringer. På hvert av stadiene vil dere naturligvis se på dem ut fra den umiddelbare effekten de har. Dersom dere imidlertid kunne se resultatet på lang sikt, ville dere se og forstå hvordan hver enkelt av dem er en del av hele prosessen for å forandre verden til et bedre sted. De fleste vet allerede at de begivenhetene som skjer er for å frigjøre dere fra det grepet den mørke Makten har over dere. Moder Jord er allerede i gang med å gjøre forandringer av denne grunn og hun vil “filleriste” de mørke med sine handlinger. Til tider, avhengig av hvor på Jorden dere er, kan ting synes å være en trussel for dere, men husk på at forandringer på Jordens overflate er uunngåelig etter hvert som renselsen finner sted. Dere kan være helt trygge på at den Galaktiske Føderasjonen vil være aktiv i slike perioder og om nødvendig relokalisere dere dersom det er fare for at situasjonen blir alvorlig for dere. Prøv å ikke være redd for forandringene fordi dere vil ikke bli direkte påvirket av dem med mindre det er av karmiske årsaker. Det er ofte vanskelig å for oss å hjelpe dere i slike situasjoner, men dersom vi får autorisasjon til å assistere dere, kan vi flytte dere til et annet sted til faren er over. Gjennom deres historie finnes det mange eksempler på sivilisasjoner som simpelthen har forsvunnet sporløst.

Det er mye som skjer uten at dere har kjennskap til det, men alt som skjer på Jorden er overvåket av de Galaktiske Styrkene. De styrer om mulig energiene til områder hvor de vil påvirke alle livsformer så lite som overhodet mulig. Det er imidlertid tilfeller hvor store forandringer trengs, når for eksempel landområder blir omformet og elvers løp lagt om. I slike tilfeller er det viktigere enn noen gang å forholde seg rolig og unngå at dere gir energiene deres til frykten. Hold dere rolig og ved så å gjøre, hjelper dere andre å gjøre det samme. Det er ikke til å unngå at forandringene vil føre til en viss frykt, men forsikre folk at alt dette skjer for å gjøre livet bedre for menneskeheten. Det gamle, som ikke lenger tjener noen hensikt, må fjernes for å gi plass til det nye. Der det er mulig vil forandringene bli moderert slik at dere får alle muligheter til å tilpasse dere til dem. Det er mer enn én sivilisasjon om overvåker forandringene, så da burde det være lettere for dere å beholde roen, vel vitende om at høyere makter har ledelsen. Alt det som nå skjer er av enorm betydning for hele solsystemet og dette er årsaken til at det tiltrekker seg så mye oppmerksomhet.

Dere vil oppleve at veier skilles etter hvert som vibrasjonene fortsetter å øke. Dette er uunngåelig og helt nødvendig for å kunne begynne det neste trinnet i Menneskehetens utvikling.  Dette skjer på slutten av enhver solsyklus og er grunnen til at folk ikke er bundet til hverandre i sine forhold. Dette gir sjeler en anledning til å revurdere hvor langt de er kommet i sin utvikling og hva de vil ha behov for i fremtiden for å fortsette sin evolusjon. Alt det dere har opplevd og erfart gjennom inkarnasjonene deres på Jorden har styrket dere i deres innstilthet på å hjelpe andre og dere er høyt elsket og verdsatt for at dere har gjort dette. Dere har bevist deres styrke og besluttsomhet når det virkelig har røynet på og dere er i stand til å takle enhver situasjon dere måtte være i, uansett. Dypt inni dere vil dere huske at dere frivillig valgte å vokse åndelig gjennom deres erfaringer på Jorden og det finnes ikke noe annet sted i universet som kunne ha gitt dere en så unik anledning til å lykkes på så kort tid.

Når dere nå går gjennom de siste rester av den gamle syklusen, vil tankene deres dreie stadig mer i retning av å forstå den Nye Tidsalderen. Den vil være så forskjellig fra alt dere har kjent og en svært behagelig overraskelse ettersom dere vil finne stor lykke og frihet til å følge deres egne ønsker. Ikke lenger vil dere være tvunget til å møte og takle negative energier og dere vil kunne følge den veien dere selv har valgt uten at noen blander seg inn. Det vil være mange vise sjeler som kan gi dere bistand når dere skal gjøre valg med hensyn til deres planer for fremtiden. Så vær derfor ikke bekymret på dette tidspunkt dersom dere føler dere usikre på hvilken retning livsplanen deres vil ta dere. Dere kan ikke forventes å forstå deres fremtidige behov fullt ut før dere har tatt deres plass som Galaktiske Vesener.

Så fort dere beveger dere ut av de lavere vibrasjonene, vil dere glemme de prøvelsene det å leve i dualiteten har utsatt dere for, men dere vil alltid huske det dere har lært. Naturligvis vil noen av dere som leser dette allerede ha vært på et nivå med full bevissthet, men har valgt å senke vibrasjonene deres for å gjøre tjeneste i de lavere vibrasjoner. Av den grunn vil erindringene deres om eksistensen i de høyere vibrasjonene komme mye raskere tilbake. Dere har holdt denne kunnskapen i underbevisstheten og den har hjulpet dere gjennom alle deres erfaringer. Gud har Betingelsesløs Kjærlighet for dere alle og skiller ikke mellom den ene og den andre, men ser dere alle som likeverdige. Så de sjeler som ikke føler seg Guds Kjærlighet verdig, skal vite at de er like høyaktet som enhver annen sjel.

Når dere ser dere omkring, så husk at enhver sjel dere ser, rett og slett spiller ut en livsplan som er spesielt utformet for å passe med deres behov. Så la det være rom for hva som enn måtte være av omstendigheter omkring dere og glem aldri at hver sjel er eksakt lik dere selv, uansett hvilken vei de måtte følge. Å forstå sannheten med hensyn til hver enkelt sjels livsplan hjelper dere å innse at det i virkeligheten ikke finnes noen forskjell mellom den ene og den andre. Med en slik forståelse faller behovet for å dømme andre bort, ettersom dere alle er Ett. Det er av denne grunn at dere blir betraktet som deres Brors Vokter og dette er årsaken til at alle medlemmer av Menneskerasen burde vise hverandre kjærlighet og omtanke. På bakgrunn av denne kunnskapen skulle det være mulig å sende kjærlighet til dem som lever i det dypeste mørke, ettersom de trenger mer hjelp enn noen andre hvis de skal greie å vende tilbake til Lyset. De kan bli vekket av de høyere energiene selv om de har forkastet troen på at Alt Liv Er Ett.

Det er meningen av re-valueringen skal skje nå, etter mange forsinkelser. Husk imidlertid på at den først vil skje med de valutaene som er de viktigste i denne perioden. Dere kan betrakte dette som begynnelsen på slutten for de mørkes mulighet til å kontrollere hvilken vei Menneskeheten går. Dere er i ferd med å bryte dere ut av deres “fengsel” som har holdt dere tilbake og hindret dere i å gjøre reelle fremskritt i hundrevis av år. Den nyere tid har vært særdeles kritisk for dere, for dere har befunnet dere i en situasjon hvor dere har blitt hindret i å komme videre og få del i de mange fremskrittene som har vært gjort, men som har blitt holdt nede. Denne situasjonen er på vei til å forandre seg og det er nå mange ulike kilder som er rede til å komme frem. Det er fortsatt for farlig for mange folk å offentliggjøre sine oppfinnelser, men når så mange mennesker er involvert, kan de ikke holdes tilbake stort lenger. Dere kan være sikre på at i tilfeller der folk føler en indre drivkraft til stå frem og har selvtillit nok til å gjøre det, så vil de bli hjulpet.

For en temmelig lang periode har dere ventet ivrig på at ting skal bli til virkelighet, men av forskjellige grunner har mange blitt utsatt. Denne perioden er på det nærmeste over og dere er på vei inn i en tid hvor de som er av Lyset vil ha mye større bevegelsesfrihet og uttrykksfrihet. Mye har bygget seg opp gjennom årene og snart vil demningen sprekke og til tider vil dere føle dere overveldet over hvor raskt ting skjer. Mange fremskritt er gjort i de senere årene, og når situasjonen tillater det, vil en hærskare av nye oppfinnelser bli frigjort. Det kan hende dere blir sjokkert, men ikke overrasket, over at dere har blitt holdt alvorlig tilbake i nærmere hundre år. Imidlertid kan dere ikke bli fornektet fremskrittene stort lenger og når fred på Jorden endelig kommer, vil den ene overraskelsen etter den andre bli sluppet i raskt rekkefølge. Det kan fortsatt tenkes at det oppstår noen uforutsette forsinkelser, men dere vil snart få være med på forandringer til det bedre.

Dere har så mye å lære om Jorden og om hvordan historiebøkene deres så langt fra er korrekte, ettersom de har vært skrevet uten sann kunnskap om historien. Når tiden er moden vil deres Galaktiske familie sørge for at dere får anledning til å lære deres sanne historie. De kan illustrere sine poenger ved å vise dere hvordan ting skjedde i fortiden deres, eksakt slik de foregikk. I dette større bildet vil dere se hvordan Menneskerasen har blitt servert løgner og halvsannheter om sin historie, og i særdeleshet i nyere tid. Dere vil   få lære sannheten om hvordan de siste to Verdenskrigene oppsto og det vil med sikkerhet sjokkere dere når dere tenker på det enorme tapet av liv. Det vil ikke lenger finnes noen mulighet til å fordreie eller manipulere sannheten, men dette vil ikke bli gjort for å tildele skyld, men simpelthen for å rette opp historien så den blir korrekt.

De som er ansvarlige for at dere har “blitt holdt i fengsel” på Jorden vil måtte stå til ansvar for høyere autoriteter enn deres. De vil bli fjernet fra Jorden for å sikre at de ikke lenger har noen mulighet til å utøve innflytelse på de nye energiene. Dagen kommer hvor dere vil være fri for all innblanding, slik at dere kan leve deres liv slik dere selv velger, men i absolutt fred.  Dette må oppleves for at dere skal forstå hva det innebærer ettersom ord synes utilstrekkelige til å forsøke å beskrive absolutt fred og harmoni. Deres nåværende liv er bare et sørgelig gjenskinn av det som ligger foran dere, så enhver innsats dere nedlegger i å løfte dere opp i de høyere vibrasjonene vil være mer enn verdt det. På de høyere nivåer kan dere møte deres sanne familie og venner som dere for lengst har glemt, men som dere vil huske straks dere møtes igjen.

Og det vil ganske sikkert komme en tid hvor folk vil ha behov for å forstå hva det er som skjer på Jorden og hvordan det vil påvirke fremtiden deres. Som en av dem som innehar mere kunnskap som kan hjelpe folk å forstå, vil dere bli kallet til å hjelpe med dette inntil nyhetene kan kringkastes på verdensbasis. Dette vil bli gjort på en slik måte at alle, uansett hvor de måtte befinne seg, vil ha muligheten til å motta dem. Våre egne representanter vil også være blant dere. Faktum er at mange allerede er det og har gjort sitt beste for å informere så mange mennesker som mulig med hensyn til det som foregår.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelse.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

Mike Quinsey.Oversetter: Leif

lørdag 2. januar 2016

Norsk -- 1. januar, 2016. Mike Quinsey.

1. januar, 2016. Mike Quinsey.

Hilsninger til dere alle når dere nå ønsker det Nye Året velkommen! Det bærer løfte i seg til å bli et særdeles aktivt år fordi "alt det gamle" sliter med å takle de nye energiene som nå raskt kommer på plass. Resultatet er at det eksisterer mye forvirring, særlig blant dem som kun ser det som skjer på det ytre plan. Mye av det som skjer foregår ute av syne og det bringer sakte men sikkert den Nye tidsalderen, som nå er fire år gammel, til manifestasjon. De nødvendige forandringene kan ikke utsettes særlig mye lenger og får mer kraft bak seg for hver dag som går.  De mørke forsøker fortsatt å ignorere de helt åpenbare tegnene som forteller at deres tid på det nærmeste er ute. Det er ikke lenger i deres makt å diktere hva som skjer med Menneskerasen og deres makt minker nå hurtig.

Snart vil det skje ting som tydelig viser den nye retningen dere nå er på vei. Det gamle har uttjent sin rolle og kan ikke lenger opprettholdes når det står ansikt til ansikt med det som er i ferd med å manifestere. Det opprør og kaos som foregår rundt om i verden kan synes å være altfor stort til å få bukt med, men dere kan være trygge på at den Galaktiske Føderasjonen har det som skal til for umiddelbart å stanse alle krigshandlinger. Faktum er at de har blitt gitt større autoritet til å steppe inn og gå til direkte aksjon. Dere har så mye støtte og beskyttelse i denne tiden at dere overhodet ikke behøver å bekymre dere om hvordan det som skjer vil spille seg ut. Det er mer behov for deres støtte enn noensinne tidligere for å sikre at Lyset fortsetter å stå sterkt og mektig uansett hva som skjer omkring dere. Dette er en så uendelig viktig tid og hver eneste en av dere vil være tjent med å fokusere tankene deres på deres høyeste forventninger og ikke miste dem av syne.

Til tider kan det synes som om de mørke har overtaket, men det er fordi noen få enkeltindivider kan greie å skape så mye kaos og ødeleggelse. Sannheten er midlertid at makten bak makten er i ferd med å bli fratatt sin makt slik at deres innflytelse og handlingsmuligheter er alvorlig begrenset.  Til slutt vil aksjonene deres bli stoppet, for de vil bli fjernet fra Jorden og da vil dere raskt få se utrolige forandringer og igjen oppleve total fred. Som dere allerede har erfart øker vibrasjonene hele tiden og det vil nå et punkt hvor Oppstigningen vil skje. Dette er uunngåelig og ikke mulig å stanse, men sjeler som er av lavere vibrasjoner vil forbli på sitt nåværende nivå.

Med oppstigningen begynner den virkelige jobben og Jorden deres vil gjennomgå de nødvendige forandringer for å skape den Nye Jorden, en Jord som til slutt ikke lenger viser noen tegn etter de tidligere ødeleggelsene som var så åpenbare. Moder Natur vil bli restaurert tilbake til sine fineste farger og en skjønnhet som ikke har sett sin likhet på mangfoldige tusener av år. Alt vil være befridd for de forvrengte bilder dere i dag ser omkring dere og alt levende vil leve lykkelig sammen I fullkommen harmoni. Naturligvis vil forandringene trenge tid for å manifestere fullstendig, men jeg vet at dere vil glede dere over dem og finne dem oppløftende.

Dere må forstå at Oppstigningen har vært åpen for alle og hjelp har blitt gitt til dem som har arbeidet mot å være med på den. For dem som ikke oppnår å få være med på den, så er det ikke noe spørsmål om å bli betraktet som mislykket. Hver enkelt sjel utvikler seg i det tempo som passer for dem og det vil alltid komme flere muligheter etterhvert som syklusene kommer og går. Dere tar alltid med dere det dere har lært og for hvert utviklingstrinn kommer dere nærmere Oppstigningen.  Dere får all mulig hjelp fra dem som har gått foran dere og vet hvordan de skal gi dere den nødvendige viljestyrke til å lykkes.

Dere har mange Lys-Vesener med dere, som har inkarnert fra de høyere riker og noen av dem er allerede kjent og anerkjent for sitt arbeid.  Ved å bruke deres intuitive evner vil dere lett vite hvem dere kan stole på, men det er fortsatt mange sjeler som ikke er i stand til å komme seg videre og tilsynelatende sitter fullstendig fast i de lavere vibrasjonene. De har blitt så innsauset sine egen tro og oppfatninger at de ikke kan akseptere andre synspunkter. I den tiden vi er inne i nå er det viktigere enn noen gang å ha et åpent sinn, for sannheten vil komme frem og stirre dere i ansiktet. Dere vil aldri bli bebreidet for deres meninger, for før eller senere vil det bli åpenbart at dere har blitt ledet på villstrå av dem dere har hatt tillit til. Noen toneangivende grupper vil finne det vanskelig å forandre sin lære fordi de er redde for å miste ansikt, men det er helt nødvendig å se fakta i øynene, for ellers vil de bli hengende etter.

Etterhvert som tiden går vil det bli trygt å snakke åpent ut og mange folk som er vel kjent med sannheten vil tre frem. Fordi deres arbeid allerede er kjent for dere, vil det være enkelt å ta imot belæringene deres, men det vil være vanskelig for mange som sitter helt fast i sine religiøse overbevisninger. Det finnes sannhet i alle religioner, men den har blitt vridd og forvrengt av dem som søker makt over andre. Intuisjonen deres er den beste indikator på om ting er sant eller ikke, men ha i det minste et åpent sinn, så vil dere til slutt finne veien til Lyset.

Bekymre dere ikke om hvor langt dere er kommet når avsløringene begynner, for de vil være ledsaget av forklaringer som burde tilfredsstille de fleste sannhetssøkere. Det er ikke komplisert, men temmelig likefrem og lett å forstå. Den største hindringen er når folk har oppfatninger og tro som ikke aksepterer eller gir rom for livet etter døden slik som den virkelig eksisterer. Det finnes ingen død som sådan og når dere legger fra dere deres jordiske legeme, så flytter dere dere umiddelbart over i eterlegemet deres. Få sjeler, om noen, merker forskjellen, så overgangen er lett og svært velkommen og dere blir fri for alle deres jordiske plager som dere hadde med dere. Noen sjeler tror ikke på livet etter døden, men det vil de, når de har sjeler omkring seg.  Det dere har kanskje hørt om “Sommerlandet” dit de fleste sjeler reiser etter døden, er at det er mer som et mottakelsesområde hvor dere vil treffe deres nærmeste og kjæreste som vil hjelpe dere å finne dere til rette i den dimensjonen. Når dere etter hvert føler dere mer hjemme der vil dere finne at på dette nivået er tankens kraft større enn den var på Jorden og at det meste av det dere trenger kan bli “tenkt” inn i eksistens. Alle gjennomgår nøye det livet de har levd på Jorden og finner ut hvor godt de har gjort det i forhold til sin livsplan.  I tilfeller hvor dere trenger mere erfaring på enkelte områder, så vil det være "stoff" for deres fremtidige livsplaner.

Det er ikke mulig å komme unna sannheten, for i de høyere dimensjonene kan dere ikke tale annet enn sannheten uten at andre "ser" det. Når dere er klare for det, vil dere finne det rette nivået for deres videre utvikling og husk at alle nivåene der for deres evolusjon. Jeg kan ikke fortelle dere med sikkerhet hvor menneskeheten vil befinne seg på slutten av det nye året, men dere vil uten tvil være kommet mye lenger enn dere er nå.  Den Galaktiske Føderasjonen vil sørge for at ingen innblanding utenfra kan hindre at utviklingen går slik det er ment. Det var alltid meningen at dere skulle få all den hjelp dere trengte for å stige opp og det var forventet at dere ville lykkes. Det er imidlertid alltid en sjanse for at dere, når dere bruker deres frie vilje, kunne ende opp på gale veier, og dette ville måtte respekteres. Forøvrig er det grunn til å gratulere dere med at dere har greid å holde dere på den rette vei og vet at dere alltid vil få hjelp fra dem som går ved deres side.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres vei mot fullendelse.
Mike Quinsey.Oversetter: Leifputin

putin