They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 16. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey 16. desember, 2016.


Mike Quinsey 16. desember, 2016.

Hvis dere kan se og forstå situasjonen på Jorden slik den er nå, vil veien fremover være helt tydelig og kjennetegnet ved sammenbruddet av Illuminatis evne til å kontrollere alt som skjer.  Ting er i rask forandring selv om de, til ingen nytte, kjemper for å beholde en viss kontroll. Det er en større plan på plass, og uansett hva de som ønsker å påtvinge sin vilje måtte finne på, så kan de ikke forhindre en vellykket avslutning som leder til Oppstigning. Så vær ikke fortvilet uansett hvordan dere ser på det som utspiller seg, for alt er som det skal. Man kan høre de siste desperate åndedragene til dem som er i ferd med å tape, og mange av dem flykter nå for å unngå å måtte stå til ansvar for det de har gjort mot Menneskeheten. Men de kan ikke unngå å måtte stå til rette for sine handlinger, for det finnes ikke noe sted de kan gjemme seg slik at de kan unnslippe, og rettferdighet vil skje fyllest. Bekymre dere ikke om disses fremtid, for de vil høste som de har sådd, men som alle sjeler, så vil de uansett få hjelp så snart de vender seg mot Lyset.

Det er allerede en plan på plass som vil lede dere på veien mot frelse og oppløftelse opp og ut av dualiteten og inn i Lysets riker. Dette er de nivåene dere forlot fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som satt fast i de lavere vibrasjonene.  Dere kan jo undre dere over hvorfor dere forlot de høyere riker for å hjelpe dem som det ikke syntes å være noe håp for, men det enkle svaret er at dere er ett med dem, og alle sjeler må løfte seg ut av mørket hvis de skal kunne komme videre. De trenger hjelp for å finne veien tilbake til Lyset, ellers kan de gli enda lenger ned i det dype mørket hvor Lyset praktisk talt er ikke-eksisterende.  Deres styrke og erfaring er garantien for suksess, selv om de lave vibrasjonene vil gi dere sterke utfordringer for deres tro og tillit. Som dere tidligere har blitt fortalt, så er dere aldri alene på deres vei og Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å hjelpe dere når dere har behov for det.

I mellomtiden skrider allting fremover som nødvendig for å sikre at Revalueringen er nær å finne sted. Det kan synes som om den blir forsinket både titt og ofte, men husk på at det er enormt med forberedelser som må gjøres før alt er klart til å sette i gang. De mørke Sjelene er, selv om de er sterkt svekket, fortsatt i stand til å sette kjepper i hjulene og skape forsinkelser, men de kan ikke forhindre at det hele til slutt skrider frem slik Himmelen har gitt dekret om. Mange av dere vet allerede om dere er på veien til å fullføre dette livet og de mørke Sjelene har fått oppgaven å teste dere slik at dere kan finne eventuelle svake punkter dere måtte ha.  Imidlertid vil deres karakterstyrke utvilsomt gjøre at dere kommer gjennom det hele, forutsatt at dere holder blikket festet på målstreken.

Dere er blitt gitt muligheten til å lære mer om fortiden deres og nyheter om de forbløffende oppdagelsene i Antarktis begynner å komme folk for øre. Etterlevningene av en enorm by som har ligget under isen i tusener av år, er en så spennende oppdagelse at det knapt er mulig å holde dem hemmelig, selv om de som har stor makt gjør sitt beste for å hemmeligholde det. Dette er et funn som forskerne ble «ledet» til ettersom tiden er moden for at Menneskeheten får vite mer av sannheten om sin virkelige historie. Frem til nå har dere med overlegg blitt holdt i en bakevje av tiden, men snart vil dere få lære om de mange forskjellige Rom-Vesenene som har tilknytning til dere og spesielt de som lever i Inner-Jorden. Faktum er at de færreste av dere har noen som helst idé om at de er der, for frem til nå har det ikke vært rett tid for dem å gi seg til kjenne for Menneskeheten. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt for at dere burde være klare til å møte dere Brødre og Søstre fra Verdensrommet.

I mange ulike stadier av Menneskets evolusjon har dere blitt besøkt av Rom-Vesener, men de har ikke alltid hatt gode hensikter. Anunnakiene, som nå er reist fra Jorden, holdt dere i et «fengsel» de selv hadde laget for dere og de forledet dere til å tro på en falsk versjon av historien. Tiden har nå kommet for å lære sannheten, men først må dere oppløftes og Menneskeheten må skape forhold på Jorden som gjenoppretter en akseptabel levestandard for alle mennesker. NESARA vil bli instituert ganske snart og vil løfte Menneskeheten ut av den Mørke Tidsalderen og inn i Lyset. Dette vil sikre at all fattigdom blir eliminert og en rettferdig fordeling av rikdom og Jordens rike gaver. Det finnes mer enn nok av rikdommer på Jorden, som har blitt akkumulert gjennom mange århundrer, som vil gi hele Menneskeheten en anstendig levestandard. Det er takket være St. Germains innsats at slik høy levestandard kan bli mulig, og han vil frigjøre midlene når det rette øyeblikket kommer.

Krigens herjinger og fattigdommen som mange land opplever har resultert i store gjenoppbyggingsbehov, men med de fremskrittene som vil komme om kort tid, vil gjenoppbygging og forbedringer raskt bringe områder som er hardt rammet tilbake til mer enn akseptable nivåer. I løpet av relativt kort tid vil alle land nærmest bli som nye og med langt større selvforsørgelse og uavhengighet. Folket vil også bli frigjort fra dagens slit og slep bare for å overleve. Selv om avanserte teknologier tas i bruk vil det likevel ta en del år før alt er fullført. Fremtiden er fylt av Lys og alle vil oppleve en lykkelig og gledesfylt tid. Jordens bane er allerede i ferd med å bevege dere inn i et område av Verdensrommet som har høyere vibrasjoner og etter hvert som de får effekt, vil folk oppleve en oppløftelse inn i mer fredfulle omstendigheter hvor Lyset er sterkere.

Veien fremover kan fortsatt være tøff for mange mennesker, men husk på at forandringene er nødvendige for å kunne legge grunnlaget for den Nye Tidsalderen. Planene er allerede på plass og det har allerede skjedd mye som danner grunnstenene for det som skal komme. Hele verden er i forandring og for mange kan dette være en smertefull opplevelse, men når ting skrider frem slik de nå gjør, burde det ikke vare særlig lenge. De gode nyhetene om det som for tiden skjer, blir dere i stor grad snytt for å høre om – av dem som er i opposisjon til forandringene som vil løfte dere ut fra de vanskelighetene de har laget for dere. Dere vil etter hvert akseptere at det ikke er noen enkel sak å introdusere så mange forandringer på så kort tid. De akutte behovene til mennesker rundt om i verden er alltid fremst i tankene og mye vil bli gjort for å lindre vanskelige forhold.

Vi er inne i en høytidssesong hvor ønsket om å gjøre godt for andre er sterkere enn vanlig, når folk retter fokus mot en lykkelig og frydefull tid. Imidlertid er det mange som ikke glemmer dem som fortsatt er i fortvilte omstendigheter og hjertesorg, og det gjøres enormt med godhjertet arbeid i denne tiden. Deres generøsitet i slike tider er aldeles vidunderlig og et tegn på at dere gir slipp på de gamle energiene etter hvert som vibrasjonene øker og at dere er i ferd med å finne deres sanne Selv. Du er like mye av Lyset som enhver annen sjel, selv om ikke alle ennå forstår sitt sanne potensial. Husk på at uansett hva som skjer i livet ditt, så har du alltid Guds-Gnisten i deg og slik vil det alltid være. I dagene fremover, utfør de daglige gjøremål vel vitende om at du er et aspekt av Gud, og handle deretter.

Måtte dere motta det dere ønsker dere for dere selv og andre og bruk deres frie vilje, som er en mektig gave, til å spre kjærlighet og velsignelser i denne høytidsperioden. For mange er det en spesiell anledning hvor de feirer Jesu liv og hans kjærlighet for alle mennesker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 9. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey,

Michael Quinsey 9. desember, 2016. 

Begivenheter skjer i raskere takt enn noensinne tidligere og det er ingen tvil om at sannheten om ting er i ferd med å komme ut i lyset. Ingen ting kan stanse den generelle følelsen av at det ikke lenger er mulig å hindre det som har vært holdt skjult å bli avslørt for folket. «Tidevannet har snudd» som dere pleier å si og når så skjer, blir folk satt fri fra manipulasjonene og løgnene som har blitt fremstilt som sannhet. De er blitt så mye klokere nå og stoler ikke lenger på dem hvis ord tidligere ble ansett for å være ærlige og troverdige.  Når dere ser dere omkring, vil dere se at folk begynner å snu ryggen til dem som man skjønner har fordreid eller «tilpasset» sannheten etter eget behov. I noen land har dette resultert i demonstrasjoner mot dem som har gjort seg skyldig, av dem som forstår folkets makt. Når det er valg gir folket nå sterkt uttrykk for sine meninger og fjerner dem som ikke lytter til dem. 

Nå mer enn noen gang før, er det nødvendig at folk benytter seg av sin rett til å demonstrere mot dem som ikke lytter til folkets ønsker. Det er et sterkt ønske i Menneskerasen om å gjøre vesentlige forandringer i sitt liv og hvis representantene deres i myndighetene ignorerer dem, vil det vært verst for dem selv. Folkets makt bør tas på alvor, for om nødvendig kan den fjerne regjeringer som ikke tar hensyn til folkets ønsker. Historien har vist at revolusjoner kan bli resultatet dersom myndighetene fortsetter å ignorere folk og tråkke dem ned. Fred kan mange ganger være vanskelig å oppnå når de som har makten bruker makt for å holde folket nede.  Det er imidlertid ikke en ensidig kamp ettersom de Galaktiske Styrkene alltid benytter ikke-voldelige metoder for å oppnå fred, og deres veiledning vil hjelpe dem som er av Lyset. 

I tilfeller der inkarnerte sjeler har vanskeligheter med å godta det livet gir dem, så husk på at svært få kjenner til sin livsplan. Det beste er ofte at dere takler ting etter hvert som de kommer, vel vitende om at Veilederne deres alltid er der og prøver å hjelpe dere til å holde dere til den vedtatte planen. De erfaringer dere trenger for å komme videre i deres utvikling, er omhyggelig planlagt og blir kun lagt foran dere når det er sikkert at dere er i stand til å takle dem. I denne tiden, mer enn noen gang, er det viktig at dere fullfører livet med suksess. For mange sjeler vil dette være deres siste inkarnasjon i de lavere vibrasjonene, så det er i deres egen interesse at de lykkes med å håndtere gjenstående karma. I stille øyeblikk vil Veilederne deres komme dere nærmere og dere vil kunne «snakke» med dem. På den måten vil de lære om deres behov og forutsatt at de kan passes inn i livsplanen deres, vil de gjøre sitt beste for å hjelpe dere. 

Livet i de lavere vibrasjonene er ikke deres permanente hjem og det er meget krevende, og ganske korrekt beskrevet som Livets Skole. Dere valgte frivillig å gjennomgå slike opplevelser og erfaringer, vel vitende om at uansett hvor dypt dere falt, så ville dere bli gitt all mulig hjelp til å komme dere opp igjen. Dere kom fra et nivå hvor dere var Lys-Vesener og det er det nivået dere vender tilbake til når dere løfter dere opp igjen. Vibrasjonene på Jorden er svært tunge sammenliknet med der dere kom fra og Åndsvesener finner det svært ubehagelig å være i dem. Imidlertid reiser dere ut av kroppen mens dere sover dypt og i mange tilfeller utfører dere deres aller beste innsats for Ånden i den perioden. 

Når dere forlater den fysiske kroppen deres, vil dere befinne dere i eterlegemet deres, som tilsynelatende er eksakt slik dere vanligvis ser dere selv. I de høyere dimensjonene er dere ikke lenger utsatt for de ekstreme forholdene dere opplever i de lavere vibrasjonene. Faktum er at eksistensen er mye triveligere og helt forskjellig fra det dere var vant til, og dere kan reise hvor dere vil på et øyeblikk bare ved tankens kraft.  Kontakten med andre skjer også gjennom tankene og siden dere er i en energi-kropp, kan dere, om dere skulle ønske det, «tenke dere» inn i en annen kropp som passer bedre for anledningen. Dette er vibrasjonsnivåer dere allerede er familiære med og hvor dere naturlig hører hjemme. 

Falsk flagg angrepene fra tilsynelatende ekstraterrestrielle har begynt i liten skala, men så langt har de involverte skipene blitt satt ut av spill før de kunne utføre sine oppdrag. Aktiviteten foregår utenfor planeten og Lysets Styrker har intervenert i «romkrigen» og de er deres garanti for at menneskeheten er beskyttet mot at noe større ting vil skje. I deres nære fortid, når en Tidsalder endte, har det skjedd negative hendelser som nesten førte til totalt sammenbrudd i livsvevnaden som Menneskeheten er avhengig av for å kunne overleve. Denne gangen skal dere imidlertid lykkes med å nå deres mål. Reisen kan være vanskelig og farlig for noen av dere, men dere vil komme helskinnet ut av det og kunne nyte frigjøringen fra de mørke Sjelenes grep. 

Dere har allerede blitt informert om de Blå Avianernes nærvær og at de har overoppsyn med all aktivitet på og rundt Jorden. De er Lys-Vesener og spesifikt tilstede for å sikre at ingen fra utsiden av planeten kan intervenere eller blande seg inn i deres vei mot Oppstigningen. Et beskyttende energiskjold har blitt plassert rundt dere og Moder Jord og ingen kan komme gjennom dette hverken for å forlate Jorden eller å komme inn til dere.  Det er mye som foregår som dere ikke er klar over og slik har det vært lenge. Menneskene har vært beskyttet for å sikre at uansett hva som måtte skje, så er endetiden i overensstemmelse med den høyere planen. Dette er grunnen til at dere noen ganger føler at dere ikke får noen hjelp i det hele tatt, selv om sannheten er at dere blir gitt enormt mye hjelp, som dere oftest er totalt uvitende om. Dere må huske på at dere er gitt fri vilje, og når alt kommer til alt så er det dere selv som bestemmer fremtiden deres, men dere vil bli oppmuntret til å følge en viss vei som leder til full tilfredshet og Oppstigning. 

Dere må forstå at dere er Lysarbeidere som har valgt å komme hit i denne endetiden fordi dere har de evnene og erfaringene som trengs til å fullføre oppgaven deres. Dere har faktisk forberedt dere meget godt til denne tidsperioden og det dere gjør vil på naturlig vis synes lett å takle. Det er et vidunderlig aspekt av livet når man våkner opp og innser at det å «hjelpe andre» er den veien alle høyt utviklete sjeler følger. Belønning for slik arbeid er det ingen som søker, for de gode gjerningene er belønning nok i seg selv. Men fordi like tiltrekker like, så vil dere finne at slik dere behandler andre, slik vil dere selv bli behandlet. 

Fortsett å dele Lyset deres med andre, for eksempel i form av et vennlig ord eller et ønske om en sjels oppvåkning, og å sende deres velsignelser til denne personen. Dersom dere kjente sannheten, ville dere innse hvor mektig tankens kraft er, og når vibrasjonene øker, må dere være forsiktige så dere ikke utsetter andre for negative tanker.  Når dere løfter dere stadig høyere vil dere imidlertid absorbere mere av Lyset og bli mye sterkere Lys-Vesener og det vil være langt mindre sannsynlig at dere kommer på vidvanke fra den rette veien. For eksempel er det normalt å være en emosjonell person, men det finnes alltid en mulighet for at ting kan komme brått på dere og at dere for et øyeblikk mister selvkontrollen. Så lenge dere er dere dette bevisst, skulle dere greie å utøve den nødvendige forsiktighet og omtanke slik at dere unngår å gjøre feil. 

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                  
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 2. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey 2. desember, 2016.Mike Quinsey 2. desember, 2016. 

Det er helt klart at jo snarere kunngjøringen som bekrefter forandringene i penge- og valutasystemet kommer, jo raskere vil det lette anspentheten og bekymringene hos dem som venter på disse sårt tiltrengte midlene. Gode nyheter sprer seg alltid raskt, men det finnes alltid tvilere som stiller seg nølende til å tro at slike forandringer faktisk er mulig. Det er mange flere overraskelser som venter på å bli introdusert og de er alle en del av planen som skal sørge for at dere raskt får stifte bekjentskap med den Nye Tidsalderen. Alt det gamle har hatt sin tid og vil svinne hen når Illuminatis makt og kontroll blir fjernet, slik at folk kan nyte sin nyvunne frihet. Hvert nytt trinn vil bli introdusert på en måte som flyter harmonisk sammen med forandringene, slik at de forårsaker minst mulig problemer før de kommer på plass, men ingen ting vil få lov til å interferere i dem eller forsinke dem. De skulle ha vært introdusert for lenge siden, men som dere vet, så finnes det alltid et «rette øyeblikk» for omfattende forandringer og den største bekymringen er at de mørke Kreftene skal stikke kjepper i hjulene. Dere er imidlertid beskyttet av de Galaktiske Styrkene som vil sikre at alt skrider frem slik det er nødvendig og med minst mulig kluss.

Om ikke lenge vil nyhetsmediene bli frie slik at de kan komme med reelle og sanne nyheter, hvilket har blitt dere fornektet i tusener av år. Dere har levd i et falsk paradigme så lenge og ikke fått lov til å utvikle dere og gjøre fremskritt slik meningen var.  Dere har effektivt blitt snytt for fremskritt som ville ha gitt dere en nye måte å leve på og som ville gjort at dere var kommet minst 50 år lengre enn der dere befinner dere nå. Men dere kan være fullstendig trygge på at det vil ikke ta tilsvarende lang tid å ta igjen det tapte og planer for å løfte dere fremover med kvantesprang er allerede på plass. Når det rette øyeblikk kommer og veien er ryddet, for å si det slik, og det er trygt for dem, så vil deres mange Galaktiske venner tre åpent frem på Jorden og hjelpe dere å ta igjen den tiden dere har mistet. Den Nye Tidsalderen venter dere og kan ikke lenger nektes dere, og da vil dere se at gamle arbeidsmetoder raskt blir erstattet av automatisering og roboter. Naturligvis vil det ta tid før dere får alle fordelene av forandringene, men med metoder som dere ikke er familiære med, vil dere bli gledelig overrasket over hvor fort ting likevel lar seg gjøre.

Imidlertid er det nødvendig å huske at den perioden som ligger umiddelbart foran dere vil ha fokus på å kvitte seg med alt som ikke har noen plass i fremtiden. Fokus vil ligge på å frigjøre dere fra dagens slit og slep og de lange arbeidsdagene dere har for å få til livets opphold. Mange rutine- eller masseproduksjonsjobber, som nesten er som slavearbeid å regne, vil ikke lenger være nødvendige og noen vil bli utført helt automatisert.  Gjennom introduksjonen av moderne metoder vil ikke lenger deres daglige behov kreve manuelt arbeid og noen behov vil bli dekket gjennom nye levevis. Så når det er snakk om en Ny Tidsalder, så er det nøyaktig det det betyr, for den gamle har uttjent sin rolle. 

Det som er enda viktigere er forandringene inni dere, for dere må ikke miste av syne det faktum at alt om skjer leder opp til Oppstigningen. Etter hvert som vibrasjonsnivået øker, så vil også deres eget vibrasjonsnivå gjøre det samme, forutsatt at dere har konsentrert dere om deres egne behov. Det «gamle Mennesket» fra den ekstreme dualiteten, skulle også forandre seg med de nye vibrasjonene og legge de gamle vibrasjonene bak seg. Det er viktig at dere forstår at hver gang dere bruker de lavere vibrasjonene, så reduserer dere intensiteten i deres eget Lys. I en tid hvor dere er ment å løfte dere selv opp, er det viktig at dere holder dere på deres egen vei slik at dere kan komme trygt gjennom de lavere vibrasjonene uten at de påvirker dere.  Prøv å ikke bli dratt inn i handlinger eller delta i uønskete aktiviteter som dere vet ikke er forenlig med Lyset, for gjennom uminnelige tider har de mørke Sjelene på kløktig og slu vis styrt interessene deres inn mot det som er av lavere vibrasjoner. Det finnes en enkel regel, som alltid gjelder, for å avgjøre om noe ikke er av Lyset: hvis det er noe som ikke bringer fred og harmoni inn i livet deres, så har det mest sannsynlig den motsatte effekt. 

De forandringene dere er rede til å ønske velkommen vil fordele seg ut over en periode på kanskje tjue år, og når den tid kommer skulle dere ha alle de godene det har vært snakket så mye om. Perioden umiddelbart foran dere vil ha fokus på å dekke de behovene til dem som har akutte behov for hjelp. Så mange mennesker lever i ytterste fattigdom uten noen utsikt til å greie å løfte seg selv opp. Selvfølgelig vil de være blant de første som får glede av forandringene som snart kan gjennomføres i raskt tempo.  Hovedessensen av alt som vil skje er å løfte levestandarden deres inntil alle i hvert fall kan leve et liv hvor alle deres grunnleggende behov er dekket. 

Det er vanskelig å forestille seg at dere ikke har lagt merke til at dyrene på Jorden blir påvirket av forandringene. Klimaforandringer er helt åpenbare og i noen områder tvinger dette dyrearter til å flytte eller dø, og slik vil det fortsette, selv om enkelt arter vil dø helt ut. Det dere er i ferd med å lære er hvor kritiske forandringer på Jorden kan være, og de vil også påvirke menneskeheten. Opp gjennom hele historien har slike forandringer funnet sted og selvfølgelig har også menneskene måttet tilpasse seg. Selv i dag har dere intelligent liv som lever inne i jordskorpen og etter de kommende forandringene, vil de kunne gjøre seg selv kjent for dere. 

En utrolig spennende og gledelig tid ligger foran dere og dere vil snart legge deres nåværende problemer bak dere og glede dere over en rask forvandling som fører til en fredfylt tilværelse. Det er vel liten tvil om at de mest tilfredsstillende øyeblikk for dere vil være når alle krigsvåpen og alt i den sammenheng, blir bragt til taushet en gang for alle. Da vil ikke lenger penger bli kastet bort på krig og beskyttelse av Jorden kan oppnås på andre vis. For eksempel er det en del planeter som har et beskyttende «skjold» rundt seg, som ingen kan trenge gjennom. 

Havene dekker mer enn 70% av Jordens overflate og de vil også bli renset for all forurensning. En slik oppgave kan nok synes aldeles umulig for dere, men med avanserte teknologier vil det ikke ta lange tiden. Til slutt vil alle havene og landjorden være som nye og alle livsformer vil leve i fred.   Allerede nå er det forskjellige dyrearter som kommer sammen og danner de mest usannsynlige forhold til hverandre. Det er mye å se frem til når dere vil oppleve fullkommen fred. Vær fred, vær kjærlighet og del dem med alle levende vesener, for alle er vi Ett. 

Det går ikke en dag uten at hendelser som henger sammen med de nødvendige forandringene, gjør ytterligere fremskritt etter hvert som dere gjør fremskritt. Det gamle vil falle bort, men i noen tilfeller ikke uten kamp, men utviklingen vil bli ønsket velkommen av folket. De er fullt klar over at noe uvanlig er i gjære og for en tid kan det være skremmende ettersom det de er vant til forandrer seg. Vit at alt skjer i de beste hensikter og etter hvert som tiden går, vil det bli helt åpenbart for dere. 

Hold fast ved det dere tror på og dersom anledningen skulle by seg, så del dem gjerne med andre dersom de viser interesse. Et nytt år nærmer seg med stormskritt og det bærer løfte i seg til å bli et meget interessant og tilfredsstillende år ettersom mange forandringer som dere har ventet lenge på, omsider vil finne sted. 

Kjærlighet og Velsignelser fra mitt Høyere Selv, og måtte dere få alt dere trenger for å stå støtt i Lyset. 
                  
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


putin

putin