They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 16. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey 16. desember, 2016.


Mike Quinsey 16. desember, 2016.

Hvis dere kan se og forstå situasjonen på Jorden slik den er nå, vil veien fremover være helt tydelig og kjennetegnet ved sammenbruddet av Illuminatis evne til å kontrollere alt som skjer.  Ting er i rask forandring selv om de, til ingen nytte, kjemper for å beholde en viss kontroll. Det er en større plan på plass, og uansett hva de som ønsker å påtvinge sin vilje måtte finne på, så kan de ikke forhindre en vellykket avslutning som leder til Oppstigning. Så vær ikke fortvilet uansett hvordan dere ser på det som utspiller seg, for alt er som det skal. Man kan høre de siste desperate åndedragene til dem som er i ferd med å tape, og mange av dem flykter nå for å unngå å måtte stå til ansvar for det de har gjort mot Menneskeheten. Men de kan ikke unngå å måtte stå til rette for sine handlinger, for det finnes ikke noe sted de kan gjemme seg slik at de kan unnslippe, og rettferdighet vil skje fyllest. Bekymre dere ikke om disses fremtid, for de vil høste som de har sådd, men som alle sjeler, så vil de uansett få hjelp så snart de vender seg mot Lyset.

Det er allerede en plan på plass som vil lede dere på veien mot frelse og oppløftelse opp og ut av dualiteten og inn i Lysets riker. Dette er de nivåene dere forlot fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som satt fast i de lavere vibrasjonene.  Dere kan jo undre dere over hvorfor dere forlot de høyere riker for å hjelpe dem som det ikke syntes å være noe håp for, men det enkle svaret er at dere er ett med dem, og alle sjeler må løfte seg ut av mørket hvis de skal kunne komme videre. De trenger hjelp for å finne veien tilbake til Lyset, ellers kan de gli enda lenger ned i det dype mørket hvor Lyset praktisk talt er ikke-eksisterende.  Deres styrke og erfaring er garantien for suksess, selv om de lave vibrasjonene vil gi dere sterke utfordringer for deres tro og tillit. Som dere tidligere har blitt fortalt, så er dere aldri alene på deres vei og Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å hjelpe dere når dere har behov for det.

I mellomtiden skrider allting fremover som nødvendig for å sikre at Revalueringen er nær å finne sted. Det kan synes som om den blir forsinket både titt og ofte, men husk på at det er enormt med forberedelser som må gjøres før alt er klart til å sette i gang. De mørke Sjelene er, selv om de er sterkt svekket, fortsatt i stand til å sette kjepper i hjulene og skape forsinkelser, men de kan ikke forhindre at det hele til slutt skrider frem slik Himmelen har gitt dekret om. Mange av dere vet allerede om dere er på veien til å fullføre dette livet og de mørke Sjelene har fått oppgaven å teste dere slik at dere kan finne eventuelle svake punkter dere måtte ha.  Imidlertid vil deres karakterstyrke utvilsomt gjøre at dere kommer gjennom det hele, forutsatt at dere holder blikket festet på målstreken.

Dere er blitt gitt muligheten til å lære mer om fortiden deres og nyheter om de forbløffende oppdagelsene i Antarktis begynner å komme folk for øre. Etterlevningene av en enorm by som har ligget under isen i tusener av år, er en så spennende oppdagelse at det knapt er mulig å holde dem hemmelig, selv om de som har stor makt gjør sitt beste for å hemmeligholde det. Dette er et funn som forskerne ble «ledet» til ettersom tiden er moden for at Menneskeheten får vite mer av sannheten om sin virkelige historie. Frem til nå har dere med overlegg blitt holdt i en bakevje av tiden, men snart vil dere få lære om de mange forskjellige Rom-Vesenene som har tilknytning til dere og spesielt de som lever i Inner-Jorden. Faktum er at de færreste av dere har noen som helst idé om at de er der, for frem til nå har det ikke vært rett tid for dem å gi seg til kjenne for Menneskeheten. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt for at dere burde være klare til å møte dere Brødre og Søstre fra Verdensrommet.

I mange ulike stadier av Menneskets evolusjon har dere blitt besøkt av Rom-Vesener, men de har ikke alltid hatt gode hensikter. Anunnakiene, som nå er reist fra Jorden, holdt dere i et «fengsel» de selv hadde laget for dere og de forledet dere til å tro på en falsk versjon av historien. Tiden har nå kommet for å lære sannheten, men først må dere oppløftes og Menneskeheten må skape forhold på Jorden som gjenoppretter en akseptabel levestandard for alle mennesker. NESARA vil bli instituert ganske snart og vil løfte Menneskeheten ut av den Mørke Tidsalderen og inn i Lyset. Dette vil sikre at all fattigdom blir eliminert og en rettferdig fordeling av rikdom og Jordens rike gaver. Det finnes mer enn nok av rikdommer på Jorden, som har blitt akkumulert gjennom mange århundrer, som vil gi hele Menneskeheten en anstendig levestandard. Det er takket være St. Germains innsats at slik høy levestandard kan bli mulig, og han vil frigjøre midlene når det rette øyeblikket kommer.

Krigens herjinger og fattigdommen som mange land opplever har resultert i store gjenoppbyggingsbehov, men med de fremskrittene som vil komme om kort tid, vil gjenoppbygging og forbedringer raskt bringe områder som er hardt rammet tilbake til mer enn akseptable nivåer. I løpet av relativt kort tid vil alle land nærmest bli som nye og med langt større selvforsørgelse og uavhengighet. Folket vil også bli frigjort fra dagens slit og slep bare for å overleve. Selv om avanserte teknologier tas i bruk vil det likevel ta en del år før alt er fullført. Fremtiden er fylt av Lys og alle vil oppleve en lykkelig og gledesfylt tid. Jordens bane er allerede i ferd med å bevege dere inn i et område av Verdensrommet som har høyere vibrasjoner og etter hvert som de får effekt, vil folk oppleve en oppløftelse inn i mer fredfulle omstendigheter hvor Lyset er sterkere.

Veien fremover kan fortsatt være tøff for mange mennesker, men husk på at forandringene er nødvendige for å kunne legge grunnlaget for den Nye Tidsalderen. Planene er allerede på plass og det har allerede skjedd mye som danner grunnstenene for det som skal komme. Hele verden er i forandring og for mange kan dette være en smertefull opplevelse, men når ting skrider frem slik de nå gjør, burde det ikke vare særlig lenge. De gode nyhetene om det som for tiden skjer, blir dere i stor grad snytt for å høre om – av dem som er i opposisjon til forandringene som vil løfte dere ut fra de vanskelighetene de har laget for dere. Dere vil etter hvert akseptere at det ikke er noen enkel sak å introdusere så mange forandringer på så kort tid. De akutte behovene til mennesker rundt om i verden er alltid fremst i tankene og mye vil bli gjort for å lindre vanskelige forhold.

Vi er inne i en høytidssesong hvor ønsket om å gjøre godt for andre er sterkere enn vanlig, når folk retter fokus mot en lykkelig og frydefull tid. Imidlertid er det mange som ikke glemmer dem som fortsatt er i fortvilte omstendigheter og hjertesorg, og det gjøres enormt med godhjertet arbeid i denne tiden. Deres generøsitet i slike tider er aldeles vidunderlig og et tegn på at dere gir slipp på de gamle energiene etter hvert som vibrasjonene øker og at dere er i ferd med å finne deres sanne Selv. Du er like mye av Lyset som enhver annen sjel, selv om ikke alle ennå forstår sitt sanne potensial. Husk på at uansett hva som skjer i livet ditt, så har du alltid Guds-Gnisten i deg og slik vil det alltid være. I dagene fremover, utfør de daglige gjøremål vel vitende om at du er et aspekt av Gud, og handle deretter.

Måtte dere motta det dere ønsker dere for dere selv og andre og bruk deres frie vilje, som er en mektig gave, til å spre kjærlighet og velsignelser i denne høytidsperioden. For mange er det en spesiell anledning hvor de feirer Jesu liv og hans kjærlighet for alle mennesker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 9. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey,

Michael Quinsey 9. desember, 2016. 

Begivenheter skjer i raskere takt enn noensinne tidligere og det er ingen tvil om at sannheten om ting er i ferd med å komme ut i lyset. Ingen ting kan stanse den generelle følelsen av at det ikke lenger er mulig å hindre det som har vært holdt skjult å bli avslørt for folket. «Tidevannet har snudd» som dere pleier å si og når så skjer, blir folk satt fri fra manipulasjonene og løgnene som har blitt fremstilt som sannhet. De er blitt så mye klokere nå og stoler ikke lenger på dem hvis ord tidligere ble ansett for å være ærlige og troverdige.  Når dere ser dere omkring, vil dere se at folk begynner å snu ryggen til dem som man skjønner har fordreid eller «tilpasset» sannheten etter eget behov. I noen land har dette resultert i demonstrasjoner mot dem som har gjort seg skyldig, av dem som forstår folkets makt. Når det er valg gir folket nå sterkt uttrykk for sine meninger og fjerner dem som ikke lytter til dem. 

Nå mer enn noen gang før, er det nødvendig at folk benytter seg av sin rett til å demonstrere mot dem som ikke lytter til folkets ønsker. Det er et sterkt ønske i Menneskerasen om å gjøre vesentlige forandringer i sitt liv og hvis representantene deres i myndighetene ignorerer dem, vil det vært verst for dem selv. Folkets makt bør tas på alvor, for om nødvendig kan den fjerne regjeringer som ikke tar hensyn til folkets ønsker. Historien har vist at revolusjoner kan bli resultatet dersom myndighetene fortsetter å ignorere folk og tråkke dem ned. Fred kan mange ganger være vanskelig å oppnå når de som har makten bruker makt for å holde folket nede.  Det er imidlertid ikke en ensidig kamp ettersom de Galaktiske Styrkene alltid benytter ikke-voldelige metoder for å oppnå fred, og deres veiledning vil hjelpe dem som er av Lyset. 

I tilfeller der inkarnerte sjeler har vanskeligheter med å godta det livet gir dem, så husk på at svært få kjenner til sin livsplan. Det beste er ofte at dere takler ting etter hvert som de kommer, vel vitende om at Veilederne deres alltid er der og prøver å hjelpe dere til å holde dere til den vedtatte planen. De erfaringer dere trenger for å komme videre i deres utvikling, er omhyggelig planlagt og blir kun lagt foran dere når det er sikkert at dere er i stand til å takle dem. I denne tiden, mer enn noen gang, er det viktig at dere fullfører livet med suksess. For mange sjeler vil dette være deres siste inkarnasjon i de lavere vibrasjonene, så det er i deres egen interesse at de lykkes med å håndtere gjenstående karma. I stille øyeblikk vil Veilederne deres komme dere nærmere og dere vil kunne «snakke» med dem. På den måten vil de lære om deres behov og forutsatt at de kan passes inn i livsplanen deres, vil de gjøre sitt beste for å hjelpe dere. 

Livet i de lavere vibrasjonene er ikke deres permanente hjem og det er meget krevende, og ganske korrekt beskrevet som Livets Skole. Dere valgte frivillig å gjennomgå slike opplevelser og erfaringer, vel vitende om at uansett hvor dypt dere falt, så ville dere bli gitt all mulig hjelp til å komme dere opp igjen. Dere kom fra et nivå hvor dere var Lys-Vesener og det er det nivået dere vender tilbake til når dere løfter dere opp igjen. Vibrasjonene på Jorden er svært tunge sammenliknet med der dere kom fra og Åndsvesener finner det svært ubehagelig å være i dem. Imidlertid reiser dere ut av kroppen mens dere sover dypt og i mange tilfeller utfører dere deres aller beste innsats for Ånden i den perioden. 

Når dere forlater den fysiske kroppen deres, vil dere befinne dere i eterlegemet deres, som tilsynelatende er eksakt slik dere vanligvis ser dere selv. I de høyere dimensjonene er dere ikke lenger utsatt for de ekstreme forholdene dere opplever i de lavere vibrasjonene. Faktum er at eksistensen er mye triveligere og helt forskjellig fra det dere var vant til, og dere kan reise hvor dere vil på et øyeblikk bare ved tankens kraft.  Kontakten med andre skjer også gjennom tankene og siden dere er i en energi-kropp, kan dere, om dere skulle ønske det, «tenke dere» inn i en annen kropp som passer bedre for anledningen. Dette er vibrasjonsnivåer dere allerede er familiære med og hvor dere naturlig hører hjemme. 

Falsk flagg angrepene fra tilsynelatende ekstraterrestrielle har begynt i liten skala, men så langt har de involverte skipene blitt satt ut av spill før de kunne utføre sine oppdrag. Aktiviteten foregår utenfor planeten og Lysets Styrker har intervenert i «romkrigen» og de er deres garanti for at menneskeheten er beskyttet mot at noe større ting vil skje. I deres nære fortid, når en Tidsalder endte, har det skjedd negative hendelser som nesten førte til totalt sammenbrudd i livsvevnaden som Menneskeheten er avhengig av for å kunne overleve. Denne gangen skal dere imidlertid lykkes med å nå deres mål. Reisen kan være vanskelig og farlig for noen av dere, men dere vil komme helskinnet ut av det og kunne nyte frigjøringen fra de mørke Sjelenes grep. 

Dere har allerede blitt informert om de Blå Avianernes nærvær og at de har overoppsyn med all aktivitet på og rundt Jorden. De er Lys-Vesener og spesifikt tilstede for å sikre at ingen fra utsiden av planeten kan intervenere eller blande seg inn i deres vei mot Oppstigningen. Et beskyttende energiskjold har blitt plassert rundt dere og Moder Jord og ingen kan komme gjennom dette hverken for å forlate Jorden eller å komme inn til dere.  Det er mye som foregår som dere ikke er klar over og slik har det vært lenge. Menneskene har vært beskyttet for å sikre at uansett hva som måtte skje, så er endetiden i overensstemmelse med den høyere planen. Dette er grunnen til at dere noen ganger føler at dere ikke får noen hjelp i det hele tatt, selv om sannheten er at dere blir gitt enormt mye hjelp, som dere oftest er totalt uvitende om. Dere må huske på at dere er gitt fri vilje, og når alt kommer til alt så er det dere selv som bestemmer fremtiden deres, men dere vil bli oppmuntret til å følge en viss vei som leder til full tilfredshet og Oppstigning. 

Dere må forstå at dere er Lysarbeidere som har valgt å komme hit i denne endetiden fordi dere har de evnene og erfaringene som trengs til å fullføre oppgaven deres. Dere har faktisk forberedt dere meget godt til denne tidsperioden og det dere gjør vil på naturlig vis synes lett å takle. Det er et vidunderlig aspekt av livet når man våkner opp og innser at det å «hjelpe andre» er den veien alle høyt utviklete sjeler følger. Belønning for slik arbeid er det ingen som søker, for de gode gjerningene er belønning nok i seg selv. Men fordi like tiltrekker like, så vil dere finne at slik dere behandler andre, slik vil dere selv bli behandlet. 

Fortsett å dele Lyset deres med andre, for eksempel i form av et vennlig ord eller et ønske om en sjels oppvåkning, og å sende deres velsignelser til denne personen. Dersom dere kjente sannheten, ville dere innse hvor mektig tankens kraft er, og når vibrasjonene øker, må dere være forsiktige så dere ikke utsetter andre for negative tanker.  Når dere løfter dere stadig høyere vil dere imidlertid absorbere mere av Lyset og bli mye sterkere Lys-Vesener og det vil være langt mindre sannsynlig at dere kommer på vidvanke fra den rette veien. For eksempel er det normalt å være en emosjonell person, men det finnes alltid en mulighet for at ting kan komme brått på dere og at dere for et øyeblikk mister selvkontrollen. Så lenge dere er dere dette bevisst, skulle dere greie å utøve den nødvendige forsiktighet og omtanke slik at dere unngår å gjøre feil. 

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                  
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 2. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey 2. desember, 2016.Mike Quinsey 2. desember, 2016. 

Det er helt klart at jo snarere kunngjøringen som bekrefter forandringene i penge- og valutasystemet kommer, jo raskere vil det lette anspentheten og bekymringene hos dem som venter på disse sårt tiltrengte midlene. Gode nyheter sprer seg alltid raskt, men det finnes alltid tvilere som stiller seg nølende til å tro at slike forandringer faktisk er mulig. Det er mange flere overraskelser som venter på å bli introdusert og de er alle en del av planen som skal sørge for at dere raskt får stifte bekjentskap med den Nye Tidsalderen. Alt det gamle har hatt sin tid og vil svinne hen når Illuminatis makt og kontroll blir fjernet, slik at folk kan nyte sin nyvunne frihet. Hvert nytt trinn vil bli introdusert på en måte som flyter harmonisk sammen med forandringene, slik at de forårsaker minst mulig problemer før de kommer på plass, men ingen ting vil få lov til å interferere i dem eller forsinke dem. De skulle ha vært introdusert for lenge siden, men som dere vet, så finnes det alltid et «rette øyeblikk» for omfattende forandringer og den største bekymringen er at de mørke Kreftene skal stikke kjepper i hjulene. Dere er imidlertid beskyttet av de Galaktiske Styrkene som vil sikre at alt skrider frem slik det er nødvendig og med minst mulig kluss.

Om ikke lenge vil nyhetsmediene bli frie slik at de kan komme med reelle og sanne nyheter, hvilket har blitt dere fornektet i tusener av år. Dere har levd i et falsk paradigme så lenge og ikke fått lov til å utvikle dere og gjøre fremskritt slik meningen var.  Dere har effektivt blitt snytt for fremskritt som ville ha gitt dere en nye måte å leve på og som ville gjort at dere var kommet minst 50 år lengre enn der dere befinner dere nå. Men dere kan være fullstendig trygge på at det vil ikke ta tilsvarende lang tid å ta igjen det tapte og planer for å løfte dere fremover med kvantesprang er allerede på plass. Når det rette øyeblikk kommer og veien er ryddet, for å si det slik, og det er trygt for dem, så vil deres mange Galaktiske venner tre åpent frem på Jorden og hjelpe dere å ta igjen den tiden dere har mistet. Den Nye Tidsalderen venter dere og kan ikke lenger nektes dere, og da vil dere se at gamle arbeidsmetoder raskt blir erstattet av automatisering og roboter. Naturligvis vil det ta tid før dere får alle fordelene av forandringene, men med metoder som dere ikke er familiære med, vil dere bli gledelig overrasket over hvor fort ting likevel lar seg gjøre.

Imidlertid er det nødvendig å huske at den perioden som ligger umiddelbart foran dere vil ha fokus på å kvitte seg med alt som ikke har noen plass i fremtiden. Fokus vil ligge på å frigjøre dere fra dagens slit og slep og de lange arbeidsdagene dere har for å få til livets opphold. Mange rutine- eller masseproduksjonsjobber, som nesten er som slavearbeid å regne, vil ikke lenger være nødvendige og noen vil bli utført helt automatisert.  Gjennom introduksjonen av moderne metoder vil ikke lenger deres daglige behov kreve manuelt arbeid og noen behov vil bli dekket gjennom nye levevis. Så når det er snakk om en Ny Tidsalder, så er det nøyaktig det det betyr, for den gamle har uttjent sin rolle. 

Det som er enda viktigere er forandringene inni dere, for dere må ikke miste av syne det faktum at alt om skjer leder opp til Oppstigningen. Etter hvert som vibrasjonsnivået øker, så vil også deres eget vibrasjonsnivå gjøre det samme, forutsatt at dere har konsentrert dere om deres egne behov. Det «gamle Mennesket» fra den ekstreme dualiteten, skulle også forandre seg med de nye vibrasjonene og legge de gamle vibrasjonene bak seg. Det er viktig at dere forstår at hver gang dere bruker de lavere vibrasjonene, så reduserer dere intensiteten i deres eget Lys. I en tid hvor dere er ment å løfte dere selv opp, er det viktig at dere holder dere på deres egen vei slik at dere kan komme trygt gjennom de lavere vibrasjonene uten at de påvirker dere.  Prøv å ikke bli dratt inn i handlinger eller delta i uønskete aktiviteter som dere vet ikke er forenlig med Lyset, for gjennom uminnelige tider har de mørke Sjelene på kløktig og slu vis styrt interessene deres inn mot det som er av lavere vibrasjoner. Det finnes en enkel regel, som alltid gjelder, for å avgjøre om noe ikke er av Lyset: hvis det er noe som ikke bringer fred og harmoni inn i livet deres, så har det mest sannsynlig den motsatte effekt. 

De forandringene dere er rede til å ønske velkommen vil fordele seg ut over en periode på kanskje tjue år, og når den tid kommer skulle dere ha alle de godene det har vært snakket så mye om. Perioden umiddelbart foran dere vil ha fokus på å dekke de behovene til dem som har akutte behov for hjelp. Så mange mennesker lever i ytterste fattigdom uten noen utsikt til å greie å løfte seg selv opp. Selvfølgelig vil de være blant de første som får glede av forandringene som snart kan gjennomføres i raskt tempo.  Hovedessensen av alt som vil skje er å løfte levestandarden deres inntil alle i hvert fall kan leve et liv hvor alle deres grunnleggende behov er dekket. 

Det er vanskelig å forestille seg at dere ikke har lagt merke til at dyrene på Jorden blir påvirket av forandringene. Klimaforandringer er helt åpenbare og i noen områder tvinger dette dyrearter til å flytte eller dø, og slik vil det fortsette, selv om enkelt arter vil dø helt ut. Det dere er i ferd med å lære er hvor kritiske forandringer på Jorden kan være, og de vil også påvirke menneskeheten. Opp gjennom hele historien har slike forandringer funnet sted og selvfølgelig har også menneskene måttet tilpasse seg. Selv i dag har dere intelligent liv som lever inne i jordskorpen og etter de kommende forandringene, vil de kunne gjøre seg selv kjent for dere. 

En utrolig spennende og gledelig tid ligger foran dere og dere vil snart legge deres nåværende problemer bak dere og glede dere over en rask forvandling som fører til en fredfylt tilværelse. Det er vel liten tvil om at de mest tilfredsstillende øyeblikk for dere vil være når alle krigsvåpen og alt i den sammenheng, blir bragt til taushet en gang for alle. Da vil ikke lenger penger bli kastet bort på krig og beskyttelse av Jorden kan oppnås på andre vis. For eksempel er det en del planeter som har et beskyttende «skjold» rundt seg, som ingen kan trenge gjennom. 

Havene dekker mer enn 70% av Jordens overflate og de vil også bli renset for all forurensning. En slik oppgave kan nok synes aldeles umulig for dere, men med avanserte teknologier vil det ikke ta lange tiden. Til slutt vil alle havene og landjorden være som nye og alle livsformer vil leve i fred.   Allerede nå er det forskjellige dyrearter som kommer sammen og danner de mest usannsynlige forhold til hverandre. Det er mye å se frem til når dere vil oppleve fullkommen fred. Vær fred, vær kjærlighet og del dem med alle levende vesener, for alle er vi Ett. 

Det går ikke en dag uten at hendelser som henger sammen med de nødvendige forandringene, gjør ytterligere fremskritt etter hvert som dere gjør fremskritt. Det gamle vil falle bort, men i noen tilfeller ikke uten kamp, men utviklingen vil bli ønsket velkommen av folket. De er fullt klar over at noe uvanlig er i gjære og for en tid kan det være skremmende ettersom det de er vant til forandrer seg. Vit at alt skjer i de beste hensikter og etter hvert som tiden går, vil det bli helt åpenbart for dere. 

Hold fast ved det dere tror på og dersom anledningen skulle by seg, så del dem gjerne med andre dersom de viser interesse. Et nytt år nærmer seg med stormskritt og det bærer løfte i seg til å bli et meget interessant og tilfredsstillende år ettersom mange forandringer som dere har ventet lenge på, omsider vil finne sted. 

Kjærlighet og Velsignelser fra mitt Høyere Selv, og måtte dere få alt dere trenger for å stå støtt i Lyset. 
                  
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 4. november 2016

NORSK -- Mike Quinsey 4. november, 2016.

Mike Quinsey 4. november, 2016.

Tiden går fortere enn noensinne og det som foregår rundt om på Jorden nærmer seg et klimaks hvor Jordens skjebne må endre kurs. Ut av all usikkerheten vil positive forandringer komme, forandringer som vil fjerne all tvil om at menneskeheten er skjebnebestemt til å ta fatt på veien mot Oppstigningen med fast besluttsomhet. Det har aldri vært på tale med noe annet resultat ettersom tilstrekkelig mange mennesker har vendt seg til Lyset og høynet sine vibrasjoner. Noe mindre enn dette, ville etter all sannsynlighet ha ført til en brå slutt på den gamle Tidsalderen hvilket ville bli betraktet som en katastrofe. Disse relativt få menneskene har gjort dette mulig ved å stå urokkelige i sin suksess med å løfte seg opp i de høyere vibrasjoner. Det er nå kun et spørsmål om å opprettholde denne posisjonen inntil et vibrasjonsnivå blir nådd, som løfter dem opp i de høyere dimensjoner. Det er dette dere kaller Oppstigningen og den er et tegn på deres åndelige vekst og fremskritt som har løftet dere opp og ut av de lavere vibrasjonene. Dere kan være helt trygge på at dette øyeblikket nærmer seg raskt og at kommende begivenheter vil bekrefte at dette er sant. 

En gryende oppvåkning rører seg i mange sjeler, men de har begrenset tid på seg til å løfte seg opp. Imidlertid vil de, når det blir allment kjent at vi befinner oss i endetiden, kunne gjøre kvantesprang fremover etter hvert som sannheten om denne spesielle perioden blir kjent. Når sannheten kan komme frem i lyset for alle å se, vil alle sjeler ha muligheter til å følge veien mot Oppstigningen, men en del vil føle liten interesse for dette og deres vei vil da ta en annen retning. Beslutningen om hvilken vei de vil velge er et valg som gjøres av fri vilje, og dette valget vil være det som der riktig for den enkelt. Dette vil også innvirke på enkelte parforhold og vennskap, men disse kan uansett gjenopptas i fremtiden. Dere kan være helt sikre på at før dere inkarnerte i dette livet, så var dere blitt presentert for en oversikt over alle potensielle muligheter, og således har dere derfor vært klar over hva det endelige resultatet mest sannsynlig ville bli.

Moder Jord har også en rekke ting hun må gjennomføre for å forberede seg til Oppstigningen og har satt seg fore å gjennomføre forandringene på Jorden slik at alt er klart. Dette vil nødvendigvis kunne føre til at noen mennesker må forflytte seg til tryggere områder, men dere kan være trygge på at dersom det forekommer tap av liv, så vil det ha vært forutsigbart og de sjelene det angår ha vært klar over det. Dette vil være en del av de opplevelsene og erfaringene de har behov for og derfor var enige om før de inkarnerte. I virkeligheten er det ingen ting som skjer tilfeldig selv om det noen ganger kan se slik ut. Hver eneste sjel vil ha drøftet sine behov forut for inkarneringen og kjenner til de utfordringer de vil bli stilt overfor. Alt skrider således frem på velordnet vis og blir gjort på en slik måte at ingen blir stilt overfor mer enn de kan takle. I tillegg har dere til enhver tid Veilederne deres som holder overoppsyn med deres fremskritt. Ofte er det slik at det dere kaller utrolige sammentreff, er lagt til rette på forhånd for å sikre at dere ikke går glipp av en mulighet til å gjennomføre livsplanen deres. 

Husk på at dere er mektige Vesener, og etter hvert som vibrasjonene stiger, vil dere finne at det dere virkelig ønsket dere og visualiserte med sikkerhet vil manifestere før eller senere. En del hendelser som skjer vil allerede være en del av livsplanen deres, men dere har fortsatt fri vilje med hensyn til mange ting som skjer. Forutsatt at det ikke går på tvers av livsplanen deres, så er det all sannsynlighet for at dere vil oppleve det dere har i tankene. For eksempel vil dere også få alt lagt til rette for at dere vil møte de menneskene som passer med deres behov, og det omfatter også fremtidige partnere. På samme vis er det hvis det har vært bestemt at ekteskap ikke er for dere, så vil det heller ikke skje.  Dette gjelder over alt, for alle, og omfatter hendelser som sikrer at dere får oppleve og erfare nøyaktig det dere trenger for å komme videre i deres evolusjon.

Når dere befinner dere blant andre mennesker som også opplever og erfarer i samsvar med sin livsplan, så er faktum at dere kan ikke se deres sanne sjel ut fra deres ytre, men kun den kroppen de har ikledd seg for denne inkarnasjonen. Ei heller kan dere vite om de for eksempel var kongelige eller fattig bonde i sitt forrige liv, og slik sett er det ikke mulig for dere å vite hvem dere møter. De færreste sjeler har noen bevisst erindring om sine tidligere livs natur og dette sikrer at de vier sin tid helt og holdent til det nåværende livet, uten at tidligere liv distraherer dem. Hver livsplan er planlagt spesielt med tanke på deres utviklingsbehov og for å sikre at karmiske forpliktelser blir ivaretatt. De som har sakket akterut vil ofte møte flere utfordringer enn andre ettersom de har mere karma å rydde opp i, og inntil dette har skjedd kan de ikke komme særlig mye lenger i sin evolusjon. 

Moder Jord forbereder seg også til sin egen Oppstigning og i prosessen med å rense seg selv er det uunngåelig at enkelte liv går tapt. Slike sjeler er som oftest i ferd med å rydde opp i sitt karma, slik at alle drar fordel av disse opplevelsene og erfaringene. Slike hendelser kan frembringe fortvilte følelser blant dem som ikke har noen forutgående viten om dette eller hendelsenes hensikt. I slik tilfeller vil beveggrunnene bak disse hendelsene bli forklart for dem. Dere går gjennom en periode med en del forstyrrelser og problemer mens de gamle energiene spiller seg ut, men dette er helt nødvendig ettersom forandringene nå må skje. 

Menneskerasen har kommet en lang vei siden dere først satte foten på Jorden. Dere har fått føle det dypeste mørke og funnet veien ut av det igjen, og nå vil dere løfte dere opp for å bli Galaktiske Vesener. Mange av dere var reisende i verdensrommet og hjemmet deres ville i så fall være på et av Romskipene. Dere var ute på eventyr og reiste til forskjellige planeter for å lære deres innbyggere og kultur å kjenne, men også på et oppdrag med å spre Lyset. Dere er har vokst mye mer enn dere kan fatte gjennom opplevelsene og erfaringene deres på Jorden og er således i stand til å hjelpe andre som befinner seg i sine tidlige utviklingsstadier. 

Dette er uken hvor det var store forventninger om at «re-valueringen» skulle bli kunngjort, men som dere allerede har erfart, synes den alltid å bli utsatt for forsinkelser. Det er imidlertid én ting dere kan være sikre på og det er at den er reell og vil ha en livsforandrende effekt for mange mennesker. De innledende forandringene vil gjøre at disse som får store midler til disposisjon, kan sette i gang å planlegge nødhjelp for dem som er i størst nød. Størrelsesordenen på prosjektene vil være enorm og vidtrekkende. Imidlertid vil til slutt alles behov bli dekket og all fattigdom og nød bli eliminert. Forandringene vil skje raskt og da har virkelig den Nye Tidsalderen kommet i gang for alvor.

La dere ikke rive altfor mye med i begeistringen, for det gjenstår fortsatt mye arbeid å gjøre. Dette vil ikke bli lettere før de siste Illuminatiene er fjernet, slik at deres innflytelse ikke lenger kan forsinke ting. Tentaklene deres strekker seg i både vidt og bredt, men mange av lakeiene deres vil gå over til motparten for å unngå å miste alt de har tjent. Tilgivelse er en aldeles vidunderlig handling som kan forsone ødelagte relasjoner og dette vil det bli stort behov for for å hjelpe tapte sjeler tilbake til Lyset.

Til tross for dagens kaos, så skjer det mye godt arbeid i kulissene, blant annet for å forberede introduksjonen av fri energi teknologier. Vær trygg på at mange kilder for tiden arbeider med slike prosjekter i land der man er åpne for idéen om å introdusere dem. På grunn av at det er så lite publisitet om dette, er dere kanhende ikke klar over denne utviklingen, men la dere ikke narre av det, for alt skrider frem på aller beste vis. Dette betyr at så snart det er trygt å gjøre det og startsignalet bli gitt, så det vil komme mange overraskelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 28. oktober 2016

Norsk -- Mike Quinsey 28. oktober, 2016.Mike Quinsey 28. oktober, 2016. 

Forandringene skrider frem på bra vis og etter hvert som de får rotfeste, blir de mørke Kreftenes makt mindre og mindre. Så mye så at de er begynner å bli forvirret og ute av stand til å kontrollere det som skjer slik de tidligere har kunnet. Uansett blir de bare tillatt en viss frihet til å fortsette med planene sine om å ha makt over hele verden. De vil ikke lykkes, for endetiden er allerede skrevet og seier for Lyset er uunngåelig og sikret.  Den perioden dere nå er inne i er full av potensielle forandringer, som alle fører til oppløftelse for Menneskeheten og deres plass i den Nye Tidsalderen. Scenen er rigget klar og det er bare et spørsmål om tid før de som er ansvarlige i nyhetsmediene føler seg tvunget til å begynne å komme ut med sannferdige reportasjer. Sannheten kan ikke holdes tilbake stort lenger og de som står i veien for den blir fjernet, så en tid med sannhet i mediene er rett rundt hjørnet og vil presse seg frem. 

Det kan ikke være mange av dere som lever deres liv for å bringe Lys ned til Jorden, som ikke har hørt om David Wilcock. Han er en Mester som effektivt leder de som er av Lyset mot fullførelse, slik at de, når den Nye Tidsalderen kommer og den gamle ender, kan være sikre på å stige opp. Arbeidet hans er så viktig for Menneskeheten at han er fullt beskyttet mens han arbeider for å gi dere informasjon om den større Sannheten som det stort sett har vært lite av i det offentlige rom. De større avsløringene han kommer med handler om livet utenfor Jorden og enda mye lenger vekk.  David leder an Lysarbeiderne slik at de er klar over de mange livsformene som finnes i universet deres. I sin tur vil de da kunne formidle informasjonen videre nedover i rekkene slik at når de som er av Lyset ankommer til Jorden, så vil dere allerede har en del kjennskap til hvilke intensjoner de har.

Oppstigning er på ingen måte noe unikt, men som mange av dere allerede er klar over, så er det for dem som er i ferd med å gjøre dette, en svært spesiell oppløftelse ved at Menneskene stiger opp i sin fysiske kropp. De innkommende energiene har allerede virkning og hver eneste sjel er i større eller mindre grad påvirket av dem. De som allerede er klar over hva som skjer, kan ta dem på strak arm etter hvert som det kommer, men for dem som har vanskeligheter med det, kan det være forvirrende. Men bekymre dere ikke, for oppstigningen er med hensikt en langsom prosess, slik at den ikke skal overvelde dere. Som mange av dere nå er klar over, vil det komme til et punkt hvor de som ikke er i stand til å heve vibrasjonene sine høyt nok, vil slå inn på en annen vei som passer med deres behov. 

Spennende tider som vil glede dere, er i anmarsj, med mindre dere finner dem vanskelig å forstå. Nærmest alt dere er vant med vil forandre seg til det bedre og raskt ta dere inn i en fremtid ulik noe annet dere tidligere har opplevd. Mange sjeler som har gått foran dere, vil hjelpe dere å finne deres plass blant dem som har gjort dette før dere. De er deres brødre og søstre som ivrig venter på at dere skal komme tilbake, for dere vil bli feiret og motta anerkjennelse for den storslagne tjeneste dere har gjort for resten av Menneskeheten. Husk på at da dere meldte dere frivillig til å la dere falle ned i de lavere vibrasjonene, så visste dere hva dere hadde i vente og de mange utfordringene dere ville møte. Desto mer beundringsverdig er det dere har gjort og deres erfaringer vil hjelpe mange som kommer etter. 

For alle dere som er klar over sin skjebne og gjør fremskritt mot fullførelse, vit at den nåværende tiden er deres vei ut av dualiteten. Enhver innsats dere nedlegger vil være mer enn verdt det og plassere dere solid på veien mot fullverdig Galaktisk vekst. Det begynner allerede å gå opp for dere at det er enda mye mere dere må forstå og at det kun er de lave vibrasjonene som har hold dere tilbake. Dette gjør de fremskrittene dere har gjort til en fantastisk bragd, men likevel fortsetter bevissthetsnivået deres å øke, og dere er på vei mot full bevissthet. Da vil dere ikke lenger bli holdt i en falsk eller uvirkelig virkelighet, og avsløringene som vil komme, vil hjelpe dere å beveger dere raskt inn i en mer realistisk situasjon. 

På grunn av de uendelige variasjoner Jorden består av, er den en av de vakreste planetene i universet. Var det ikke for Menneskenes handlinger, ville den i sannhet vært Edens hage, men Menneskene har imidlertid trampet med tunge støvler på dens skjønnhet og ødelagt den med vitende og vilje. Dere trenger ikke mere enn å se på skjønnheten i de masser av blomster som eksisterer på Jorden for å verdsette skaperverkets undere. Og tenk så på de mange typene av dyr som ferdes her på Jorden, så skjønner dere at Guds hånd finnes i alle ting som har liv. Menneskene har også fått skaperevner i gave, men har i det store og hele manglet de idealer og fremsynthet som kreves for å skape varig skjønnhet. Dette vil forandre seg i nær fremtid når dere stiger opp i de høyere dimensjoner. 

Et eller annet sted inni hver eneste sjel finnes evnen til å verdsette skjønnhet, men mange har latt seg selv falle ned i lavere vibrasjoner og fokusert på det som er lite ønskelig. Dere vil få se de høyere uttrykk når den første Lys-Byen ganske snart manifesterer i Sedona, USA. Den er der allerede, men kan ikke ses annet enn av dem som er av de høyere vibrasjoner, og den venter simpelthen på at det rette øyeblikket for å manifestere skal komme. Det er en gylden By med Healing Sentere og vil være åpne for alle som trenger hjelp og healing.  Noen av dere er allerede klar over Lys-Byenes eksistens og har lest Genii Townshends bok om dem. Byene er likevel bare ett av de vidunderlige syn dere vil få se når den Nye Tidsalderen manifesterer fullt og helt. 

Vibrasjonene på Jorden er nå i ferd med å løfte seg og mange sjeler har blitt oppmerksom på forandringer inni seg. De føler en vidunderlig ro selv når mennesker rundt dem er i opprør, og deres tilstedeværelse er i seg selv en beroligende energi for folk omkring dem.  Dere har lenge blitt oppfordret til å sentrere dere og legge en beskyttende energi rundt den fysiske kroppen deres, som for eksempel den Fiolette Flammen. Dette er dere i stand til å gjøre og dere vil bli overrasket over hvordan dere lykkes med det og på grunn av dere innflytelse hjelper dere også andre å være rolige. Det er vanskelig for mennesker å forandre livslange vaner, men det er nå en særdeles egnet tid, med den oppløftelse de høyere vibrasjonene gir dere. 

Inntil sannheten om deres eksistens blir avdekket, sammen med nyheter om de umiddelbart forestående forandringene, vil dere være avhengig av Internett, selv om det finnes mennesker som rapporterer om ting på nettet, som rett og slett er Illuminatis medløpere, som sprer usann informasjon.   Hvis dere imidlertid holder dere oppdatert med nyhetene fra nettsider dere har identifisert som pålitelige, så skulle dere kunne holde dere informert.  Dere kan ikke vite alt, så konsentrer dere om de ferskeste nyhetene fra kilder som vil gi en ærlig og sannferdig redegjørelse for hva som finner sted. Det er mange, mange Lysvesener som står ved deres side og de er deres garanti for en trygg reise til fullførelse. 

Vær tålmodige og godta at ting trenger tid for å manifestere. Dere trenger ikke bekymre dere, for det endelige resultatet vil gjøre dere lykkelige og fulle av fryd over omsider å være fri fra begrensningene som har holdt dere tilbake og hindret deres videre fremskritt. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 21. oktober 2016

Norsk -- Mike Quinsey 21. oktober, 2016.Mike Quinsey 21. oktober, 2016.

De færreste mennesker vet at det gjennom lang tid har foregått en krig i verdensrommet mellom Illuminati og Romvesener. Illuminati har gjort dette mulig ved å styre trillioner av dollar inn i sitt hemmelige Rom Program. Kampene har skjedd for å forhindre at Jorden ble fullstendig tatt over av dem.  Hadde de lykkes ville Jorden virkelig ha blitt en fengselsplanet. Da ville Jordens befolkning vært fullstendig i deres nåde mens de gjennomførte sin plan om å redusere folketallet omfattende, til en håndterbar størrelse.

Selv om kampene ennå ikke er over, har Lysets Styrker etablert seg som den sterkeste makt. Det er bare et spørsmål om tid før de kan erklære full seier og fjerne Illuminatis øverste ledelse. De vil bli plassert på et sted der de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt på veien mot å etablere den Nye Tidsalderen. Gjennom tusener av år har dere ikke kunnet gjøre de fremskrittene dere ønsket, men snart vil dere kunne være fullstendig frie til å følge deres egen vei og løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Det er imidlertid mye som først må gjøres for å bringe den Nye Tidsalderen i full flyt. Med hjelp av deres venner fra verdensrommet, vil teknologiske nyvinninger som har vært holdt skjult for dere, komme frem i lyset slik at dere kan ta dem i bruk. Dere vil hurtig bli løftet inn i moderne tider med fri energi og hvor dere er fullt ut i stand til å forsørge dere selv. Og selvfølgelig er det mange hjelpere som vil bistå dere med å etablere den Nye Tidsalderen.

De forandringene som er påkrevet for at dere skal kunne gjøre slike kvantesprang fremover er planlagt og venter bare på det rette øyeblikk for å settes ut i livet med revalueringen av alle lands valutaer. Straks dette har skjedd, kan mange prosjekter begynne og disse innbefatter blant annet nødvendig distribusjon av utstyr som gjør dere i stand til å være selvforsynt med energi. Selvsagt vil ikke alle disse forandringene skje over natten, men dere vil helt opplagt bli oppløftet ved å vite at de virkelig har begynt. I alle trinn av deres vekst og utvikling vil dere være under overoppsyn av Høyere Vesener og disses nærvær vil være deres garanti for at alt vil forløpe som planlagt for å gi dere rask fremdrift inn i den Nye Tidsalderen. Med en slik utvikling vil vennene deres som kommer utenfra planeten, kunne besøke dere mye oftere og være til hjelp der det trengs.

Inntil pressefrihet igjen kan etableres, er dere nødt til selv å søke pålitelige kilder til informasjon. For øyeblikket blir det med overlegg lagt ut usann informasjon for å forvirre dere. Imidlertid er det sant å si at mange flere mennesker har våknet opp til sannheten og er ikke lenger så lette å føre bak lyset. Illuminatiene vil bli fanget inn, men lakeiene deres vil fortsette med sine forsøk på å holde sannheten skjult. Men den vil komme ut og ingen dekkoperasjoner i verden kan forhindre det. Allerede nå er det flere og flere mennesker som finner mot til å stå frem og «fortelle det de vet» og som tiden går, vil stadig flere følge i deres fotspor.

Vit at de mørke Sjelene aldri har fått det helt som de ville. Det er bare det at alle deres handlinger i større grad blir rapportert i mediene av en presse som trives best med sensasjonelle historier og «dårlige» nyheter. De virkelige nyhetene blir sensurert og inntil det blir frihet til å rapportere ting slik de virkelig er, vil dere aldri få vite sannheten om hendelser som skjer utenfor Jorden. Når omstendighetene tillater det, vil dere raskt bli gitt alle fakta om deres tid på Jorden og alle usannhetene i deres historie vil bli rettet opp. Fordi det er mulig å reise tilbake i tid, vil dere få de nødvendige fakta som beviser dette.

Når ting dere er glade i forandrer seg, kan det gjøre dere urolige, men dere må innse at alle ting er i kontinuerlig forandring fordi det gamle har ingen plass i fremtiden. Dere vokser med dette etter hvert som bevissthetsnivået deres øker som et naturlig resultat av de høyere vibrasjonene dere nå lever i. Som vi imidlertid tidligere har påpekt, så vil det komme til et punkt hvor visse sjeler ikke vil greie å oppnå det nivå som kreves for at de skal kunne stige opp. Dette er de sjelene som vil fortsette sin evolusjon ved å ta en annen vei enn dem som stiger opp etter hvert som vibrasjonene stiger. Igjen blir det understreket at alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der de trenger å være for å fortsette sin evolusjon. Dette er ikke noe man kan velge ettersom man ikke kan være på et høyere nivå enn ens egne vibrasjoner.

På dette tidspunkt skulle vel de fleste av dere ha funnet deres rette plass for de siste dagene av den gamle Tidsalderen som raskt er i ferd med å bli erstattet av høyere vibrasjoner. For Lysarbeidere innebærer dette å være tilstede der det er behov for deres kunnskap og evner for å hjelpe andre gjennom den siste etappen og hjelpe dem å stige opp. Mange sjeler har overhodet ingen begrep om eller forståelse av den perioden de nå går gjennom, men såfremt de generelt sett lever mesteparten av livet med å gjøre godt for eller hjelpe andre, så vil de stige opp. Gjør simpelthen deres beste under alle omstendigheter og forsøk å behandle alle sjeler med Universell Kjærlighet. Dersom dere noen ganger ikke greier det, så bekymre dere ikke, for så lenge dere lærer av slike erfaringer, så vil dere fortsette å stige opp.

Så gi under ingen omstendigheter opp, men prøv å holde dere på deres åndelige vei. Veilederne deres vil med sikkerhet være ved deres side og dersom dere «lytter» til dem, vil de gjøre alt de kan for at dere skal holde dere på den veien dere har valgt. Dersom dere er av dem som foretrekker å be når dere trenger hjelp, så er det bare fint, for i disse stille stundene kan Veilederne deres komme dere nærmere. De vil la budskapet sitt bli tydelig for dere og dere vil være vel tjent med å følge det, selv om dere ikke kan se hva det til slutt vil føre til. Hvis dere gjør en feil beslutning og er i ferd med å gå i gal retning, vil de gjøre sitt beste for å få dere til å endre kurs. Husk på at de er oppstegne Vesener som vet hva dere går gjennom og har lang erfaring med hensyn til å veilede dere slik at dere holder dere til livsplanen deres.

Det er grunn til å tro måneden vil være av signifikant betydning ettersom aksjoner som har funnet sted, med all sannsynlighet vil resultere i positive resultater dere vil ønske velkommen. Deres tålmodighet har vært ekstraordinær ettersom forventede begivenheter mange ganger ikke har materialisert som forutsagt. En som dere lett husker er slutten av 2012 da den Nye Tidsalderen offisielt begynte, men som syntes å komme, og gå, uten at noe stort skjedde. Men på ett nivå skjedde det likevel ettersom dere ble bedre informert og siden den tiden har mange begivenheter funnet sted som har hjulpet den Nye Tidsalderen å manifestere. Dere så etter reelle forandringer, men kunne ikke se noen, men de hadde like fullt funnet sted. Siden den tiden har bevissthetsnivået deres økt og når dere ser dere tilbake, vil dere etter all sannsynlighet være enige i at dere nå er mer våkne og bevisste.

Dere har ventet så lenge på å bli befridd fra livets daglige prøvelser og utfordringer som kjennetegner livet i de lavere vibrasjoner. Alt skrider imidlertid frem på en måte som vil sikre at det endelige resultatet er til deres beste. Bortsett fra enkelte vanskeligheter, ligger veien deres til fremtiden klar, og dere vil nå det nivået som sikrer deres velferd og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 14. oktober 2016

NORSK -- Mike Quinsey 14. oktober, 2016.
Mike Quinsey 14. oktober, 2016.

Presidentvalget er det temaet millioner av mennesker i USA er mest opptatt av for øyeblikket, men det er en stor sannsynlighet for at det kanskje ikke vil gjennomføres likevel. Det synes som om grunnen er at en av kandidatene ser ut til å trekke seg.  Dersom dette skjer kan det være til uvurderlig hjelp sett i lys av den nær forestående starten på den globale revalueringen av verdens valutaer, som man da kan fokusere helt og holdent på, uten distraksjoner. Faktum er at den allerede kan ha begynt, men i alle fall er den svært nær å finne sted ved første anledning. Det ryktes at den allerede har begynt og det er ventet at det vil gå langsomt i begynnelsen på grunn av oppgavens enorme omfang. Det eksisterer for øyeblikket en viss følelse av at det haster med å få hele programmet i gang, hvilket vil glede så mange mennesker som ivrig har ventet på det.

Verden fortsetter å være preget av uroligheter og kaos, og det kan synes som om krig er uunngåelig, men dette er alt sammen i respons på de mørke Sjelenes forsøk på å tvinge seg til kontroll over verden. De vil imidlertid ikke bli tillatt å lykkes med dette ettersom Høyere Vesener vil sørge for at utfallet er i Lysets favør. Det er en plan på plass som vil forhindre at den blir forsinket, for ting har nå nådd et punkt hvor tiden er inne til å fullføre det hele. Ha tillit til dem som har fremtiden deres i sine hender, for de har full kontroll på det hele og har fullstendig oversikt over alt som skjer.

Når det gjelder Lyset, så gjør det ikke feil og planen for deres frihet skrider frem som planlagt og påkrevet, for å sikre at Oppstigningen finner sted. Ansvaret hviler nå på hvert enkelt menneske til å bestemme seg for hvilken fremtid de ønsker og om de ønsker å stige opp og leve ut sitt liv i samsvar med det. Selvfølgelig vil all mulig hjelp og veiledning bli gitt, men når alt kommer til alt, så er det opp til dere selv å løfte vibrasjonene deres tilstrekkelig til at dere kan greie det. Dere burde vite nå at en anledning som denne kommer på slutten av en syklus. Så legg dere i selen, så kan dere være viss på å lykkes, for dypt inne i dere vet dere at dette er sant.  Da dere vedtok livsplanen deres, hadde dere full tillit til at dere ville være i stand til å stige opp.

Dere har virkelig fått prøvd tålmodigheten deres, men hvis dere har greid å stå støtt i dere selv, kan dere betrakte dere selv å være godt på vei mot de høyere dimensjoner. Utfordringene med å overvinne de lavere vibrasjonene er tøff, og dere blir angrepet fra alle kanter, men ved å hold dere sentrert og ha full kontroll over dere selv, er dere godt på vei mot Oppstigningen. Å gå Lysets vei kan til tider være et ensomt liv ettersom få mennesker forstår hvorfor de er på Jorden og det er vanskelig å finne likesinnede mennesker. Ofte blir dere en ensom figur, men deres blotte nærvær på Jorden bidra til å spre Lyset. Etter hvert som dere løfter dere opp blir det lettere å unngå å bli påvirket av de lavere energiene ettersom de ikke lenger har noen tiltrekning på dere.

Tiden nærmer seg for at det blir mulig å fortelle folk den sanne grunnen til å oppleve og erfare de lavere vibrasjonene og også hvorfor det har vært nødvendig å inkarnere mange ganger på Jorden. Uansett hvilket nivå dere befinner dere på når syklusen ender, så vil dere i samsvar med dette være på det nøyaktig riktige nivå. Familier kan finne dette foruroligende med tanke på at de kanskje vil splittes opp, men husk på at hver eneste sjel har sin egen vei å gå. Noen ganger er imidlertid felleskapet så sterkt at sjeler likevel går videre sammen. Faktum er at noen familier kommer sammen for å dele en livsplan og det skjer ofte når de arbeider for Lyset.

Kjære Sjeler, dere er beundret og elsket for deres dedikasjon til deres ansvar og til enhver tid får dere hjelp til å fullføre deres livsplan.  Veilederne som ledsager dere er mektige Vesener som kan øve innflytelse på dere på måter som sikrer at dere er trygge og ofte kan de avverge ting som ellers kunne blitt en uønsket livsforandring. Hvis dere anerkjenner dem og «snakker med dem», kan de konversere mye lettere med dere og de vil plassere sine tanker i bevisstheten deres. De er etter all sannsynlighet mer bevisst livsplanen deres enn dere selv er og kan sikre at dere holder dere på den rette vei. Dette tar på ingen måte fra dere friheten til å gjøre deres egne valg, for de vil allerede vite om dette.

I en tid har Galaktiske skip kommet stadig nærmere Jorden, men før de deaktiverer usynlighetssystemene sine, vil dere ikke være i stand til å se dem. Avianerne holder seg imidlertid på avstand ettersom deres oppgave er å holde øye med hvordan Jorden og populasjonen hennes takler Oppstigningen. Det er i virkeligheten flere grupper som venter på å gjøre dere kjent med dem så snart det er trygt å gjøre det. Fremtiden deres er full av hyggelige overraskelser, ikke minst at dere vil få møte deres Agarthanske venner fra Inner-Jorden. Ting vil forandre seg så mye på så kort tid at dere vil ha stor nytte av å få hjelp til å finne deres rette plass i den Nye Tidsalderen. Den gamle er i ferd med å forsvinne raskt ettersom forandringer allerede finner sted, som til slutt vil løfte livskvaliteten deres.

Med alt det som foregår på Jorden er det vanskelig å ikke bli involvert. Det beste dere kan gjøre er å prøve å holde dere sentrert til enhver tid og bli observatøren heller enn å bli involvert. Selvfølgelig vil det være ting dere ikke kan hjelpe for å bli involvert i, men når dere står som et fyrtårn av Lys, kan dere bringe fred inn i en situasjon som ellers ville skape utblåsninger og konfrontasjoner. Dere har mye større evner enn dere kan forestille dere, men det er nødvendig at dere tror på dere selv for at de skal aktiveres. Det aller beste arbeidet deres kan noen ganger skje når dere er i den dypeste stillhet og bruker deres egen tankes kraft. Dere kan imidlertid ikke påtvinge noen deres tanker for de kan bli avvist dersom de ikke blir godtatt, og dette skjer ofte av grunner som har å gjøre med karmisk ansvar som må få spille seg ut. Dette gjelder også med hensyn til å sende ut healing-energier, for i noen tilfelle er det nødvendig at en sjel må gjennomleve hele forløpet til sin «sykdom» til beste for alle det angår.

Når dere har steget opp, vil dere bli en helt annen person enn dere tidligere var. Lyset deres vil bli så sterkt at dere vil ikke leke med eller la dere friste av lavere energier. Lyset vil være med dere i alt dere gjør og siden dere vil være sammen med likesinnete sjeler, vil dere leve et lykkelig liv fylt av glede og kjærlighet. Negative tanker vil ikke ha noen plass i livet deres ettersom vibrasjonene er altfor høye til at de kan eksistere der. Så budskapet er å begynne så snart som mulig og føle hvordan det er å leve med høynete vibrasjoner. Jo mere dere er i stand til å motstå de lavere energiene, jo mer vil de bli ute av stand til å påvirke dere, så husk at like tiltrekker like og unngå å tiltrekke dere dem.

Etter hvert som lyset fortsetter å øke på Jorden, vil «mørket» gradvis forsvinne. Dette er allerede i ferd med å skje og det forårsaker forvirring blant dem som er de mørke Sjeler, for de greier ikke lenger å holde energiene på plass. De er offer for det de selv har stelt i stand, men det er likevel aldri for sent for dem å vende seg mot Lyset.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 7. oktober 2016

NORSK -- Mike Quinsey -- 07:10:2016Mike Quinsey 7. oktober, 2016.

Tiden nærmer seg raskt for at begivenhetene vil sette i gang slik som forventet.  Alle de nødvendige arrangementene synes å være på plass og venter bare på den siste sjekk før ordren blir gitt til å la startskuddet gå for Revalueringen av verdens valutaer. Det har krevd enormt med planlegging for å nå dette punktet, i tillegg til koordinasjon og samarbeid med de mange, mange folk som er involvert. Det er helt klart at det har vært verdt ventetiden og det vil bli sett på som vendepunktet hvor det som skjer nå går i favør av dem som arbeider for Lyset. Det er fortsatt forvirring med hensyn til hva det er som skjer og dette er til dels forårsaket av dem som er imot forandringene som blir introdusert. Uansett vil det bli vinnere og tapere, men forandringene vil fullt og helt være til beste for hele Jordens befolkning. Alle vil bli gitt muligheten til å nå opp til en akseptabel levestandard og dagens urettferdige fordeling av rikdom vil bli eliminert.

Når det gjelder Guds vilje, er det ingen ting som kan forandre det endelige utkommet, uansett hva Illuminati måtte finne på å gjøre. Deres rolle i opposisjon til dem som er av Lyset, har gjort at så mange sjeler har løftet seg opp og kunnet utvikle seg mye raskere enn de ellers ville gjort. Dette betyr at så mange flere sjeler har nådd de vibrasjonsnivåer som gjør at de kvalifiserer til å stige opp. Det er ingen som velger ut sjeler til dette, for deres suksess er ene og alene takket være deres egen innsats for å utvikle seg ut av de lavere vibrasjonene og inn i Lyset. Det er ikke et spørsmål om totalt å bli et Lysvesen, men om å bli en som arbeider til beste for andre gjennom mesteparten av livet. Dere kan oppnå dette på så mange måter og det er ikke nødvendigvis avgrenset til dem som har en religiøs bakgrunn. Tilsvarende kan dere tjene andre på så mange vis, avhengig av hvilke behov de har, og det dreier seg ikke nødvendigvis om penger, selv om de som er rike kan gjøre fabelaktige ting fordi de har penger.

Når man vurderer ut fra hvordan situasjonen er i verden i dag, er det en del mennesker som anser forandringer som umulig, men det må understrekes at de som er av Lyset og som veileder Menneskeheten, er enormt mektige Vesener. De kan forandre vibrasjonene på Jorden slik at alle krigsvåpen slutter å fungere.  Så de kan tvinge gjennom fred og fra et karmisk synspunkt vil dette bli betraktet som en rettferdig belønning til dem som har båret sitt Lys høyt uansett hvilke vanskeligheter de har stått overfor. Når krig og krigsutstyr blir helt avleggs, kan fred og lykke raskt vende tilbake til Jorden. Og så mye mer godt arbeid kan bli gjort når folk føler seg trygge og ikke er redd for å bli straffet eller drept.

Noe av det aller viktigste dere kan lære på Jorden er «tilgivelse», hvilket kan være ekstremt vanskelig når man kan hende har blitt påført fysiske skader. Gjengjeldelse er en naturlig respons, men dersom dere ønsker å unngå mere karma, så er det beste å snu ryggen til og gå bort fra slike fristelser. Husk også på at om man ikke umiddelbart må betale for synder man har begått mens man er på Jorden, så vil man uansett måtte stå ansikt til ansikt med konsekvensene. Det krever en sterk vilje å beholde roen i slike situasjoner, men dere kan rett og slett minne dere selv på at enhver negativ handling vil måtte gjøres godt igjen, på et eller annet tidspunkt. Bibelens historie om Jesus fortalte dere om «å vende det andre kinnet til» og det er et symbol på hva dere vil være tjent med å strebe mot.  Behold roen og gå vekk fra fristelsen om å søke hevn.

Når dere betrakter ting fra en høyere posisjon av «kjærlighet», så oppsummerer dette hva dere alle burde konsentrere dere om. De nivåene dere da står overfor er av mere Lys og det er slik at dere kan bruke denne energien til å utføre mirakler. Den universelle energien er universalmedisinen for alle plager og sykdommer og etter hvert som dere løfter dere opp, vil dette bli den fremste egenskap i deres liv. Den er den ultimate energien med hvilken dere kan utføre mirakler. Selv på Jorden har den resultert i en del mirakuløs healing, og dette inkluderer også selv-healing. Det kan synes så enkelt å ta i bruk slik tenkning, men spesielt på Jorden blir dere bombardert av så mange forskjellige energier at det til tider er vanskelig å holde seg fokusert på «kjærlighet».

Lyset på Jorden leter opp mørket der det finnes og fyller det med høyere energi. Langsomt, men sikkert blir forandringene signifikante og gjør at Lyset forankres til glede for alle. Til slutt vil det ikke lenger finnes noen lavere energier på Jorden i det hele tatt og da har den Gyldne Tidsalderen begynt for alvor. Det vil bli deres første opplevelse av total fred på Jorden og den vil vare inntil 1000 år har gått, hvor igjen lavere energier vil bli tillatt å blande seg med de høyere energiene. Men når den tiden kommer, vil dere ha utviklet dere mye lenger enn til å bli anerkjent som Lys-Vesener. Så all den tid og innsats dere investerer i å løfte vibrasjonene deres vil bli rikelig belønnet og dere vil så visst aldri angre på det.

Dere vil kanskje legge merke til at regjeringene og deres politikk er under sterkt press for forandringer og at det er en generell bevegelse bort fra dem som er krigshissere. Folk har hatt mer enn nok opplevelser og erfaringer med ting som har med krig å gjøre og et sterkt ønske om verdensfred er i ferd med å slå rot. Dere har fortsatt en del såkalte «hete konfliktområder» hvor det ikke synes å være noe håp i sikte om å bringe fredelige løsninger. Disse er for avvirkning av karma som trenger å avvirkes før sann fred kan etableres. På samme tid spiller maktkampen seg fortsatt ut, men dere vil til slutt se at ting vil utvikle seg på akseptabelt vis ved at kampen for å få makt over folk blir holdt i sjakk.

Deres viten om at enorme forandringer er rett rundt hjørnet, synes å holde en del mennesker tilbake, men det beste rådet er å fortsette som før og forholde dere til forandringene etter hvert som de skjer. Det er ingen reell gevinst ved å først vente og se hva som skjer, for i det lange løp vil alle få fordeler av forandringene i forhold til de behov de har. Det kan ta litt tid før endringene når frem til alle, men dere trenger ikke bekymre dere for ingen vil bli glemt eller oversett. Husk også på at hjelpen dere blir gitt gjennom deres Galaktiske venner, også vil fortsette og således sikre at alt skrider frem så raskt og smidig som mulig. Etter hvert som nye oppfinnelser blir formidlet til dere, så vil livet raskt se helt annerledes ut og gjøre at dere får mye mere tid til deres egne behov. Dere kan være helt sikre på at alle detaljer er vel ivaretatt i planene som allerede er lagt, for å sikre at dere vil gjøre raske fremskritt inn i den Nye Tidsalderen.

Hold dere til deres egen Lysets vei og ikke la noen ting distrahere dere vekk fra deres intensjoner. Det finnes fortsatt grupper som kun er opptatt av sine «egne interesser» og som ikke skyr noe middel for å skaffe seg fordeler, selv om det er på bekostning av andre. Imidlertid vil deres suksess bli kortvarig og anstrengelsene deres vil til slutt føre til skuffelse.  De sliter allerede for å beholde maktposisjonene sine og før eller senere vil de bli stanset helt og holdent. De høyere makter vet eksakt hva som foregår og det finnes ikke noe sted for dem å gjemme seg.  De har mye å stå til rette for og de vil få sine lærepenger slik alle sjeler må når de har kommet på ville veier og bort fra Lysets vei. Ved å være tilstede i dualiteten lærer alle sjeler av sine erfaringer og får førstehånds erfaringer med hva som skjer når vibrasjonene deres blir lavere og de får mindre kontakt med Lyset

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leifputin

putin