They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 27. november 2015

Norsk -- 27de november 2015. Mike Quinsey.
27de november 2015. Mike Quinsey.

Selv om det ikke synes å være noen nedgang i hendelser på Jorden som fører til tap av liv, så er det dere ser resultatet av karma som må avvikles. Om ikke lenge vil muligheten til å gjøre dette være over, og etter hvert som vibrasjonene fortsetter å stige, så vil de negative energiene falle bort. Allerede nå skjer forandringene i stadig raskere takt og det er mulig å se at det er håp for et fredeligere liv. De av dere som stolt bærer Lyset og ikke involverer seg med de mørke Sjelene, er de som leder an i marsjen mot frihet. Dette er tider med mektige forandringer som ikke vil bli stanset og som vil innvarsle den Nye Tidsalderens komme. På mange steder i verden blir fundamentet for dette lagt ned, slik at når det begynner for alvor, så vil det raskt spre seg over hele Jorden.

Vær klar over at det er mektige krefter over alt omkring dere og når de kommer sammen, vil det skje et plutselig oppsving av positive aktiviteter. Da vil dere vite uten skygge av tvil at den Nye Tidsalderen er i gang og at det ikke lenger finnes noen mulighet til å gå tilbake til det gamle paradigmet. I en tid nå har dere fått antydninger om hva slags forandringer som kommer til å finne sted. Det vil skje en hurtig utvikling som vil bringe inn velkomne forandringer som klart indikerer hvilken retning dere er på vei. Det gamle vil forsvinne meget raskt etter hvert som forandringene løfter dere til et nytt nivå av livsstandard.  Med tiden vil ulikhetene som mange opplever i dag, bli eliminert fullstendig og alle vil omsider ha en mer enn akseptabel levestandard.

Nå er tiden inne til å se nærmere på hva dere har oppnådd i livet og om dere eventuelt vil gjøre noen siste forandringer. Noen vil finne det vanskelig å gjøre dette, men dersom du føler deg den minste grad misfornøyd, så er det klart at du har noen endringer du må gjøre. De fleste er kommet langt når det gjelder å gjøre seg ferdig med karma og hva som eventuelt måtte gjenstå vil det bli gitt Dispensasjon for. De fleste av dere burde nå ha avsluttet alt deres karma, kanskje med unntak av enkelte småting som med sikkerhet ikke vil holde dere tilbake. Da dere gikk inn i dette livet visste dere eksakt hva planen deres var og gjennom hele livet har dere fått enormt med hjelp til å oppfylle den.  Dere kan være helt sikre på at ingen vil ha blitt gitt større utfordringer enn de kunne takle.

Som sjeler som er mer oppvåknet enn andre, kan dere gi råd dersom dere tror det kan være til hjelp for en annen sjel. Hvor langt dere vil gå med dette avhenger av hva dere føler den andre vil greie å forstå og omsette i handling. Det er ihvertfall helt klart at de som har kommet lenger i sin forståelse er de som er best egent til å hjelpe andre.  Etter hvert som vibrasjonene økes stadig mer vil mange flere sjeler våkne opp til sannheten og spredning av den vil bli mye lettere. Det vil være på sin plass å oppmuntre andre til selv å finne sin egen sannhet ettersom de nye energiene åpner folks sinn for dette.

I tilfeller der dere ser andre mennesker engasjert i negative aktiviteter, send dem deres kjærlighet og ønsk for dem at de kan få større forståelse, slik at de blir i stand til å overkomme dem. En del sjeler er fremdeles ikke i stand til å løfte seg selv opp og ut av de lavere vibrasjonene, men det er alltid noe å lære av enhver situasjon de befinner seg i. Husk på at enhver sjel dere møter er enten deres bror eller søster og når det kommer til stykket ikke noe annerledes enn dere selv. Alle reiser langs en vei tilbake til Lyset, men befinner seg rett og slett på ulike steder langs veien, så ingen er i realiteten noe bedre enn noen annen. Om ikke lenge vil høyt utviklete sjeler, som har inkarnert spesielt for å tjene andre i denne viktige tiden, tre frem.

De Galaktiske Styrkene sørger for at de mørke holdes i sjakk, for å sikre at de er ute av stand til å forpurre planen som vil sikre deres Oppstigning. Det kreves bare noen få av dem for å skape kaos og ødeleggelse, men nå som de væpnete styrkene tar en mer positive rolle for å sikre fred, så vil det bli satt en stopper for de mørkes aktiviteter. De mørke har klart å skaffe seg maktposisjoner i alle lag av Menneskeheten, men nå blir de stadig oftere gjenkjent for hva de er. Straks de blir tvunget ut av skyggene, kan de ikke lenger holde på slik de har gjort, hvor de skjulte seg bak andre som utførte deres ordrer.  De vil til slutt bli arrestert og må stå til rette for sine forbrytelser mot Menneskeheten. Det kan høres merkelig ut, men vi ber dere sende dem Lys for å hjelpe dem å løft seg opp igjen, for det er vel ingen som ønsker å se en annen sjel bli sittende fast i hengemyra ettersom dere Alle er Ett.

Det vil nok ta litt tid før de Galaktiske Styrkene kan lande trygt på Jorden, men det er deres intensjon å gjøre det om ikke altfor lenge.  Da vil det bli storslagne feiringer for å ønske slutten på de mørkes herskervelde velkommen. Disse begivenhetene vil finne sted mens de fleste av dere fortsatt lever og er ikke mange år unna.  Etter hvert som den tid nærmer seg, vil dere få lære mye mer om dem, selv om dere allerede har en viss idé på bakgrunn av hva dere har lært i den siste tiden.  Etter hvert som alle deres forandringer finner sted, så vil Moder Jord gjennomføre sine, og det endelige målet er å bringe henne tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Når den tiden kommer, vil ikke lenger de lavere vibrasjonene være her og dualiteten vil for lengst ha forsvunnet.

Etter hvert som tiden går vil dere arbeide mere sammen med de Galaktiske Styrkene, men fortsatt vil dere ha anledning til å gjør det dere har mest lyst til. I slike tider vil dere arbeide helt og holdent for Lyset og kunne gjøre så i fullkommen frihet for innblanding.  Dere vil selv velge hva dere vil arbeide med og hvem dere vil arbeide sammen med, selv om det vil være plenty av gode råd tilgjengelige for dere. Dere vil ha ubegrenset frihet med svært få restriksjoner.  Også i dag er det noen mennesker som snakker om at de har frihet, men dette er bare innenfor de grenser Illuminati har satt, og de har langsomt og nesten umerkelig innført stadig flere begrensninger. Dette vil selvfølgelig endre seg temmelig snart og gradvis vil dere få deres fulle frihet tilbake.

Uansett hvilket nivå dere måtte befinne dere på, så glem aldri at dere er Vesener av Kjærlighet og Lys og at dette er deres naturlige tilstand. Dette er grunnen til at dere blir oppmuntret til å behandle andre med den samme respekt og kjærlighet som dere selv ønsker dere fra dem omkring dere. Å fritt gi av sin kjærlighet uten noen forventning om å få kjærlighet tilbake, er den måten dere vil leve deres liv på. Imidlertid vil dere være omgitt av sjeler på deres eget nivå, så dere kan være temmelig sikre på å motta like mye kjærlighet som dere har gitt. Alle livene deres på Jorden vil ha gitt dere karakterstyrke til å møte enhver test fulle av selvtillit.

Stol på dere selv i alt dere gjør og vit at denne syklusen, ulikt tidligere sykluser, vil ende med suksess og Oppstigning for dem som allerede er forberedt. Noen av dere er usikre på om dere har oppnådd det nødvendige vibrasjonsnivå til å stige opp. Dersom dere har vært positive og til enhver tid gjort deres beste for å arbeide i Lyset, så vil dere med sikkerhet stige opp. Oppstigningen er ikke med hensikt gjort vanskelig å oppnå og hvor godt dere gjør det er helt opp til dere selv. Dersom dere imidlertid har gode intensjoner og lever etter deres beste forståelse av hva som kreves for å leve i Lyset, så vil dere ha gjort det som trengs.
Lyskvotienten på Jorden øker hele tiden og etter hvert som stadig flere sjeler drar den til seg, så vil den fortsette å gjøre det. Fortsett å trekke Lyset til dere, så vil dere hjelpe Menneskeheten å stige opp. Jeg velsigner alle sjeler uansett hvor på Lysets stige de måtte befinne seg.

Jeg er Mike Quinsey og sender dere alle Kjærlighet og Velsignelser.Oversetter: Leif

fredag 20. november 2015

20th. November 2015 -- Her er nok et budskap via Mike Quinsey fra hans Høyere Selv.20th. November 2015.
Her er nok et budskap via Mike Quinsey fra hans Høyere Selv.

Hendelser som skjer på Jorden fortsetter å skape utfordringer for dem som er av Lyset og som gjøre alt de kan for å hjelpe til å gjøre situasjonen lettere. Det synes som om det ikke er noe pusterom mellom de stadige problemene som skapes av de som mangler Lys, og dette gjør det bare vanskeligere for dem å forstå den sanne sammenheng i det som foregår. De mørke sjelene fortsetter med sin plan om å skape én regjering som skal styre hele verden, og hvor de selv har den avgjørende makten og kontrollen. Makten deres blir imidlertid mindre for hver dag som går og de vil aldri bli tillatt å få den grad av kontroll de er ute etter.  Faktum er at de blottlegger seg selv slik at det blir lettere for folk å forstå hva de egentlig holder på med og se deres sanne agenda. Så selv om de enda har tilstrekkelig makt til å gjøre et siste forsøk på å nå sitt mål, så er det ikke mulig for dem å lykkes og til slutt vil de ikke ha noe annet valg enn å overgi seg. Dere kan derfor fortsette å fokusere på deres egne oppgaver, vel vitende om at alt det dere gjør vil være vel verdt innsatsen og til slutt gi de ønskede gevinster.

Over alt omkring dere kan dere se at forandringer skjer og de mørke energiene blir transmutert så raskt som overhodet mulig. Dere er så nær at alt vil bli avslørt og forberedelsene til dette er kommet langt. Dette vil bli begynnelsen på en stormflo av avsløringer som vil forberede dere til den fremtiden som ligger foran dere, hvor dere vil være frie sjeler som ikke lenger holdes tilbake eller blir utsatt for villedende informasjon som har til hensikt å forvirre dere. Dere, sammen med Moder Jord, er midt oppi velkomne forandringer nå som det gamle etter hvert blir rensket ut for å gjøre det mulig for de nye energiene å jorde seg. Mange av dere er allerede klar over disse energiene og tar dem inn i dere selv, og jo mer dere kan gjøre av dette, jo sterkere kan dere gjøre deres eget auriske kraftfelt. Forutsatt at dere sørger for å holde auraen deres intakt, så vil dere være trygge for alle de mørke sjelenes forsøk på å lage forstyrrelser i dem.

Hele historien deres er kjennetegnet av konflikter, kamp og kontinuerlige kriger med de konsekvensene dette fører med seg.  Og likevel, til tross for alt dette, har dere aldri kommet langt på vidvanke fra Lyset deres og dere har dratt nytte av det dere har opplevd og erfart. Dere har kontinuerlig blitt veiledet for å sikre at dere holder dere på Lysets Vei og det dere har opplevd har vært en lang rekke utfordringer som har gjort at dere har utviklet dere raskt.  Få hendelser er tilfeldige ettersom livet deres har vært omhyggelig planlagt i samarbeid med dere selv, på en slik måte at deres fortsatte evolusjon er sikret. Dette betyr at uansett hva som skjer omkring dere, så er det alt sammen del av en plan, selv om dere ikke greier å forstå det. De mørke sjelene har også livsplaner hvor deres karma spiller seg ut og handlingene deres blir brukt til å hjelpe andre å få de erfaringene de har behov for. Ingen ting som er av viktighet hender tilfeldig og når dere kan akseptere at det faktisk er slik, så kan det hjelpe dere til bedre å forstå og akseptere det som skjer omkring dere.

Livene dere vil oppleve i fremtiden vil være så forskjellige fra det dere gjennomlever nå. De kan overhodet ikke sammenliknes, unntatt kanskje de øyeblikkene hvor dere tar kontakt med de høyere dimensjonene i meditasjon. Dette er en praksis som anbefales sterkt og som vil holde dere solid forankret i Lyset. Det gir dere også et pusterom fra de negative energiene prøver å påvirke auraen deres. Pass på at dere holder auraen deres lukket ved mentalt å visualisere at beskyttelsen er på plass, for en vidåpen aura kan gjøre det mulig for negative entiteter å feste seg på dere. Vi vet at de fleste Lysarbeidere er klar over behovet for å beskytte seg, men det hjelper å bli minnet på det fra tid til annen.

Det begynner å gå opp for dere for alvor hvilken mektig kraft tanken er og etter hvert som vibrasjonene deres øker, er det nødvendig å utvise forsiktighet med hensyn til på hvilken måte dere sender tankene deres ut. Det å ønske å hjelpe andre er ønskelig og akseptabelt, men det er nødvendig at dere er varsomme i tilfeller hvor dere re-agerer på en eller annen negative opplevelse. Dette kan synes som et merkelig konsept, men bare det å “koble seg på” negative energier kan resultere i  at de fester seg til dere. Så gi dem ikke energi ved å dvele ved dem. Bare husk på at det dere "tenker" er det dere vil tiltrekke dere.

Når dere etter hvert stiger opp vil dere finne at mange ting er svært annerledes enn slik dere forstår dem nå. Så snart dere beveger dere ut av de tyngre energiene og inn i den mer forfinete kroppen deres, så vil mye forandre seg sammenliknet med hvordan dere forstår dem nå.  Som dere vel allerede burde ha forstått, så blir tanken den mektige kraften dere vil bruke til å reise og til å dekke deres behov. Dette er grunnen til at dere må begynne å lære dere kontroll over tankene deres og sørge for å være positive hele tiden. Det kan høres vanskelig ut, men så snart dere blir vant til å bevege dere i de høyere dimensjonene, så vil dere raskt bli vant til dem. Det vil knapt være nødvendig å bruke noe tid på dekke deres daglige behov slik dere gjør på Jorden i dag, for den friheten dere vil ha vil være så spennende og åpne opp så mange nye muligheter for dere. Dere vil uten tvil begi dere ut på eventyr og ønske å besøke andre planeter og hele Universet vil ligge åpent for dere. Dere vil ikke alle gå den samme veien for å lære og erfare ettersom så uendelig mange muligheter vil presentere seg for dere.

Det er lite av det dere for øyeblikket opplever som kan sammenliknes i noen særlig grad med det dere snart vil få oppleve. På Jorden har dere store begrensninger på grunn av de lavere vibrasjonene, men allerede nå som de begynner å øke, er det noen av dere som oppdager at dere er i ferd med å utvikle større evner. Forandringene kan være små til å begynne med, men vil øke på slike områder som telepati, som en del av dere allerede kan ha merket. Slike evnegaver vil til slutt bli helt normalt og med tiden vil dere ikke lenger ha bruk for det talte ord. Noen av dere vil kanskje sammenlikne det med intuitive følelser hvor dere vet hva som kommer til å bli sagt før det sies. Selv nå vil dere finne at mange har hatt slike opplevelser uten at de har tenkt noe nærmere over det.

Etterhvert som dere utvikler dere videre fremover og oppover, vil dere finne at bevissthetsnivået deres øker. Dette er noe som vil fortsette helt til dere når det punkt hvor dere har full bevissthet, med et økt antall chakraer. Når dere kommer så langt vil dere ha nådd opp på nivået til et Galaktisk Vesen og være langt unna der dere for øyeblikket befinner dere. Naturligvis tar slike forandringer tid, men til dels avhenger det naturligvis også av hvor raskt dere utvikler dere. Evolusjonen står aldri stille, selv ikke dersom dere skulle ta noen skritt bakover, for selv da er slike erfaringer aldri bortkastet.  Vær trygge på at alle erfaringer har verdi og de vil alltid være der så dere kan hente dem frem igjen.

Det er mye som skjer på Jorden akkurat nå og ikke alltid til beste for alle, og for dem som arbeider med Lyset kan det være en stressende tid. La ganske enkelt slik energier seile forbi dere uten å involvere dere og dersom dere tilfeldigvis skulle komme i direkte kontakt med dem, så velsigne dem på sin vei, med Lys og Kjærlighet. Dere har iboende evner til mye større ting og etterhvert som tiden går vil dere komme til å gjøre mye mer enn dere for øyeblikket gjør.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres vei mot fullendelse.

Webpage: Tree of the Golden Light


Oversetter: Leif

fredag 13. november 2015

Norsk -- Message from my Higher Self:13de November 2015. Mike Quinsey.

13.november, 2015


Kjære venner,

Enkelte av dere har kanskje ikke lest at siden jeg sluttet å kanalisere SaLuSa, så har ting skjedd i rask rekkefølge og at jeg deretter mottok et budskap fra St.Germain via Nancy Tate, hvor jeg ble oppfordret til å kanalisere direkte fra mitt Høyere Selv. Jeg hadde ikke forsøkt dette tidligere, men besluttet å prøve, og det budskapet jeg har mottatt er som følger:13de November 2015. Mike Quinsey.


Det er ingen ting som nå kan skje som vil forhindre det endelige resultatet, som er seier for Lyset. De mørke Sjelene blir overvåket og holdt i sjakk nå som deres makt er blitt enormt redusert. Det vil ikke gå altfor lenge for de er hemmet så mye at de ikke lenger er i stand til å fortsette sin plan om å gjøre alle sjeler på Jorden til sine slaver. Som dere kanskje har lagt merke til, så finner det sted mange positive aksjoner gjennomført av Lysets styrker, over hele verden.  Så mye så at Lyset nå er den dominerende kraften på Jorden og avdekker mange av de hemmelighetene som de mørke aller helst ville at dere ikke visste noe om.  Sannheten kommer nå ut så raskt at den ikke kan stanses, og etter hvert som det går opp for Menneskeheten hvordan de er blitt lurt og villedet, så vil de kreve forandring. Mange Lysarbeidere har forberedt seg nettopp til denne tiden og er nå i stand til å arbeide mer åpent, uten stadige forstyrrelser. Fortsatt anbefales det å utvise varsomhet, og fortsatt bruke sunn fornuft for å sikre at man ikke eksponerer seg for sterkt. Det gir virkelig trygghet å komme sammen med andre Lysarbeidere, men like fullt vil de mørke Sjelene gjøre det de kan for å gjøre sitt nærvær følbart for å skape frykt. Stol på Lyset, for frykt er den energien de de mørke får sin næring fra og derfor vil de forsøke å hinder Lysets fremmarsj.

Lysarbeidere er forbundet gjennom Lyset sitt og det er styrke i å være mange. Hver og en har sin spesielle rolle å spille og bidraget fra hver eneste sjel er så viktig for helheten. Dette er en tid hvor deres intuitive kraft vil være til enorm hjelp for dere, så la den veilede dere om dere skulle være i tvil. For deres egen del, gjør en mental sjekk på at auraen deres er intakt til enhver tid og vær nøye med å ikke la den være åpen slik negative sjeler kan interferere. De fleste av dere er erfarne Lysarbeidere og har ikke noe stort behov for råd, men det kan ikke gjøre annet enn godt å minne dere på å være varsomme. Frykt og tvil kan påvirke deres evne til å stå støtt i Lyset, så det anbefales at dere holder dere positive til enhver tid. Påkall Høyere Vesener, som for eksempel St.Germain, hvis dere trenger hjelp, så vil han beskytte dere med sin fiolette flamme. Og husk hele tiden på at dere er mektige Vesener og bare så vidt har begynt å realisere deres potensial. Dere er Guder i støpeskjeen og det er denne veien dere følger.


 
Det er mange positive begivenheter som er i ferd med å formes og snart vil de skje med forbløffende regelmessighet. Dere har aldri vært alene og i denne særdeles viktige tiden er deres Venner fra Rommet nærmere dere enn noensinne. De gjør mye som dere ikke en gang er klar over og har holdt deres vei mot Lyset åpen for dere og beskyttet Jorden mot innblanding utenfra. Skipene deres befinner seg på himmelen, og nær dere, selv om dere ikke personlig er klar over det. Mange er hyllet inn i usynlighet for å beskytte seg, men ikke rent sjelden vil de vise seg et kort øyeblikk. Husk på at dere kan projisere tankene deres til dem og dersom dere ber om hjelp, kan den ofte komme på uventet vis. Uansett er dere beskyttet når dere gjør deres Lysarbeid og får hjelp til å fullføre livskontrakten deres. Mange av dere gjør så mye mer enn det er mulig for dere å fatte, gjennom at dere besøker Lysets riker mens dere sover.  Noen tar med seg minner tilbake, men mange har ikke mer enn en slags vag erindring.


Dere står nå med føttene trygt plantet på Lysets Vei og dere får stadig større kraft og evner etter hvert som vibrasjonene stiger, og vil fortsette med det. Dere har en vidunderlig strålende fremtid foran dere og utøylet glede når dere etterhvert er i stand til å uttrykke alt dere er og alle deres evner. For øyeblikket er de gamle energiene fortsatt omkring dere, men de er raskt i ferd med å miste sin kraft til å holde dere tilbake. Lyset er den aller høyeste kraften for det gode og er i ferd med raskt å løfte folk opp. Disse sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil til slutt forflytte seg til et annet rike, hvor de kan fortsette sin evolusjon. Dere kan være fullstendig sikre på at alle sjeler blir behandlet likt og med absolutt rettferdighet, slik[LK1]  at de kan finne sin plass i Lysets riker. Det gjøres ingen feil når det gjelder dette, og det kan ikke være annerledes ettersom alt opererer i perfeksjon. Og naturligvis er det slik, fordi dere er knyttet til andre sjeler, at dere vil ønske å vite at alt er bra med dem. Vit at alt skjer slik det er planlagt for deres evolusjon og det gjøres ingen feil i Åndeverdenen, så dere kan ta det helt med ro og være trygge på at alle sjeler blir hjulpet og elsket uten grenser.


I de lavere vibrasjonene på Jorden har dere gjort myriader av erfaringer og disse har gjort dere til langt sterkere sjeler enn dere var da dere først startet deres reise mangfoldige tusen år siden. Dere som er klare til å stige opp har stått sterkt og støtt gjennom perioder hvor dere har stått overfor de tøffeste prøvelser dere kanskje noensinne har møtt. Det er absolutt på sin plass med gratulasjoner for at dere har klart å holde Lyset intakt og at dere alltid har spredt det når anledningen har bydd seg. I fremtiden kan dere se tilbake på alt dere har greid å oppnå, ettersom dere kan “lese" alle livene deres i det Akashiske Arkivet. De kan "spille om igjen" enhver hendelse dere har opplevd og erfart, slik at dere kan vurdere handlingene deres på nytt, og om nødvendig ta lærdom av dem. Det er dette livet handler om og nødvendig nå som dere vender dere mer mot Lyset og høyner vibrasjonene deres. Alt dette foregår i den mest kjærlighetsfulle atmosfære, slik at dere kan forstå hvordan handlingene deres har virket inn på andre sjeler. Gjengjeldelse er ikke en del av det dere nødvendigvis trenger å erfare, men muligheter dere blir gitt i senere liv til å gjøre godt igjen for de feil dere har gjort.


Dere befinner dere i en urolig og ustabil tid hvor dere lett kan bli distrahert bort fra livsplanen deres. Dersom så skulle skje, kan dere være sikre på at Veilederne deres, som følger dere gjennom livet, vil hjelpe dere tilbake på rett kurs. Livet på Jorden kan være hardt og fullt av prøvelser mye av tiden, men dere vi også ha deres porsjon av lykkelige tider og møte andre sjeler med samme ambisjoner som dere selv. I de aller fleste tilfeller er venner sjeler dere har levd mange liv sammen med. Når dere møter dem for første gang får dere en følelse at dette er "en gammel venn", og det er sannelig slik i de fleste tilfeller. Familier inkarnerer ofte sammen for å fortsette sin læring og erfaringer sammen, selv om deres posisjon i familien kan forandre seg avhengig av hvilke læringsbehov man har.


 
Etter hvert som de positive forandringene kommer, vil dere bevege dere raskt inn i de nye vibrasjonene og bli mye mindre påvirket av de mørke Sjelenes forsøk på å forsinke dere. I alle tilfelle er muligheten deres til å diktere Menneskehetens utvikling nå helt ute av rekkevidde for dem. De kan imidlertid likevel kunne komme til å gjøre sitt nærvær merkbart. La dere ikke drive inn i frykt, men stå sentrert i Lyset og gjør arbeidet deres i full tillit til hva det endelige resultatet vil bli. Sjeler av Lyset er med dere hele veien og alltid ved deres side, ja det er faktisk slik at de aldri på noe tidspunkt har forlatt dere.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelse.

Webpage: Tree of the Golden Light.


Oversetter: Leif

putin

putin