They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 23. oktober 2015

Norsk -- SaLuSa 23 oktober, 2015


SaLuSa  23 oktober, 2015

Tiden går stadig raskere og for dere synes det som om det aldri er tid nok til å få gjort de oppgavene dere har satt dere fore. Likevel klarer dere dere bra og oppnår så mye i deres arbeid for Lyset. Det er så mange av dere, spredd ut over hele kloden, som gjør deres del i å bringe Lyset til Jorden. Dere har faktisk lykkes så godt at Lyset nå er så mektig at ingen ting kan stanse det fra å bringe enda flere sjeler inn i det. Til tider har dere vært skuffet fordi det tar så lang tid å rense planeten for negativiteten som har bygget seg opp gjennom årtusener. Likevel har dette gitt flere sjeler muligheten til å finne Lyset for seg selv. Imidlertid har tiden kommet hvor den Nye Tidsalderen må manifesteres og med tanke på det, så har det blitt satt i gang handlinger for å få fart på ting. Illuminatiene er blitt vingestekket og fått sin makt vesentlig redusert, og som dere kanskje er klar over, så kan de ikke lenger benytte sine kjernefysiske våpen. Vi har ofte understreket dette poenget ved å la skipene våre sveve over rakettsiloene deres og desarmert dem. Ikke under noen omstendighet vil de bli tillatt å bruke dem og vi har sørget for at de forstår dette til fulle.
Dere er skjebnebestemt til å stige opp og ingen ting vil få anledning til å hindre at det finner sted. Det synes om Jorden er i opprør og kaos, men når så mye skjer på en gang, er vi ikke overrasket.  Renselsesperioden er i full sving og det er nødvendig å rydde veien slik at den Nye Tidsalderen kan manifestere. Den gamle måten å gjøre ting på må forandres og mange av disse forandringene er nødvendige før dere kan dra fordel av de nye oppfinnelsene som vi venter ivrig på å gi dere. Den som vil være aller mest til gode for dere er ganske sikkert en enhet som vil gjøre at dere kan være selvforsynte med energi til alle deres behov. Dere er allerede blitt gitt denne kunnskapen, men det vil ta tid før alle kan få glede av den. Dere kan være trygge på at vi kjenner alle deres behov og vi vil dekke dem så snart som mulig, så snart omstendighetene er de rette for dette.

Vi har mange måter vi kan hjelpe dere med raskt å finne deres plass i den Nye Tidsalderen, så dere kan være helt sikre på at vi står klare. Vi ber om at dere har tiltro til fremtiden og føle dere fullkomment trygge på den, ettersom vi har forberedt oss på å være ved deres side gjennom perioden med store forandringer. Vi har full oversikt over hva dere trenger og med våre avanserte teknologier kan vi uten problemer møte deres behov. Til og med distribusjonen kan vi ta oss av ettersom vi ikke har noen som helst problemer i den sammenheng. Når dere tenker over størrelsen på mange av skipene våre, som er mange kilometer lange, så vil dere forstå at vi har full tillit til våre evner. I løpet av kort tid ønsker vi at dere skal kunne ha deres essensielle behov dekket, og vi har virkemidlene til å sørge for det.
Kjære Sjeler, vi vet at denne tiden kan være frustrerende for dere og vi gjør alt det som er mulig for å lette omstendighetene for dere. Det er situasjoner hvor vi naturlig nok ikke kan avsløre våre intensjoner ettersom vi må holde våre metoder hemmelige. Vi vil imidlertid si at ingen ting kan unnslippe vårt skarpe blikk, selv om det er gjemt ute av syne. Dere må huske på at våre teknologier er himmelvidt foran deres for øyeblikket. Det gir oss selvfølgelig en fordelaktig posisjon når vi må takle de mørke. Det finnes imidlertid visse restriksjoner for hva vi kan gjøre for dere ettersom det er situasjoner dere selv må finne veien ut av, ved hjelp av dere egne evner. Dersom vi gjorde enkelt ting for dere, ville vi berøve dere en viktig læringsmulighet som dere har behov for, og da må vi tre til side.
Dere har deres ledere og vi beskytter dem i sitt arbeid slik at de mørke Sjelene ikke alltid får det som de vil. Det krever mot og besluttsomhet å stå støtt i sin sak ansikt til ansikt med dem, når de prøver å forpurre ting.  Det er mange modige sjeler som utfører Lysets arbeid uansett hva som måtte bli gjort for å forsøke å stoppe dem. Resultatet har vært en jevn strøm av informasjon som har hjulpet folk å forstå hva det er som skjer i denne spesielle tiden. Det er svært viktig at folk vet hva som skjer, men også at de er klar over implikasjonene. Vi kan med full selvtillit si at alt skrider frem meget bra, men dere må se det større bildet for å forstå det fullt ut.
Saker som angår Solsystemet deres er vel ivaretatt og andre Vesener har nylig tilsluttet seg oss for å bidra til å beskytte dere. Det er et så sterkt system på plass at vi vet uten skygge av tvil at dere er trygge mot innblanding utenfra. Dere er derfor sikret en trygg reise til fullførelsen av tiden deres i den nåværende dimensjonen. På det personlige nivå har dere mange sjeler med dere som passer på at dere har det bra og hjelper dere med deres livsplan. Dere har aldri befunnet dere i en så viktig tid som dere nå gjør, og vi vil se til at dere fullfører deres reise gjennom de lavere dimensjonene og opp i de høyere, i deres fysiske kropp.
Den informasjonskilden dere kan ha mest tillit til er Internett, men dere må være våkne, for de mørke legger ut falsk informasjon for å forvirre dere. De fleste av dere har høynet vibrasjonene dere og har en sterk intuisjon og dette er en pålitelig måte å sjekke ut i hvilken grad det er sant det som legges frem for dere. Dersom dere føler tvil, legg det bare til side inntil dere vet at det er ekte, så kan dere ikke ta for mye feil. Dere har mange pålitelige informasjonskilder og det er klokt å holde seg til dem dere har funnet troverdige. David Wilcock er en kilde som mange bruker med stor tillit og han er absolutt en gullgruve av informasjon. Men også han er utsatt for "angrep" på grunn av sitt arbeid, men han er fullt beskyttet av Lysets styrker. Det finnes selvfølgelig mange andre kilder hvor det er klokt å bruke deres evne til å skille mellom sant og usant. Dersom det ikke høres eller føles sant, så legg det til side inntil dere kan være sikre.
Det er mange Lysarbeidere som er involvert i å få sannheten ut, men inntil Illuminati er fjernet for godt, er det vanskelig å gi hele historien. Ting er helt annerledes en majoriteten av dere tror, og situasjonen blir ikke bedre av dem som hevder å være eksperter, men som også har blitt misledet.  Dette er grunnen til at vi ofte har anbefalt dere å holde dere til kilder dere stoler på. Således er det viktig å være åpen for nye tanker og meninger, selv om de måtte være i strid med deres nåværende forståelse av verden.  Når sannheten endelig kommer ut vil dere bli sjokkert over å innse at dere har blitt misledet i så lang tid og blitt sittende fast i en tidsmessig bakevje. På dette tidspunktet skulle dere ha nytt fruktene av alle oppdagelsene dere har gjort og kommet mye, mye lenger enn dere er. Men til tross for alle de nye idéene og oppfinnelsene som har blitt gjort, så har de mørke hatt slik makt at de kunne legge dem på hylla og bare bruke dem for seg selv. I det lange løp vil dere ikke gå glipp av noe av det, men dere har vært nødt til å godta et mye vanskeligere liv enn nødvendig.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan uttrykke meg mye friere nå som de mørke mister stadig mere makt over dere. Under de rådende omstendigheter kan kunnskap være farlig, særlig når de ønsker å holde den for seg selv. Dette vil endre seg om ikke lenge og en æra av ytringsfrihet vil begynne, hvor dere vil kunne utrykke dere uten frykt. Allerede nå er deres sinn i ferd med å begynne å ane i hvilken grad dere blir holdt i mørke og dette medfører at dere stiller stadig mer spørsmål om hva dere har blitt fortalt i fortiden. Fortsett med deres gode arbeid og frykt ikke for konsekvensene, for dere vil bli beskyttet. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og Velsignelser og ser hele tiden frem til når vi kan komme sammen.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 2. oktober 2015

Norsk -- SaLuSa 2. Oktober, 2015SaLuSa 2. Oktober, 2015

Dere har akkurat passert den 28de September, en viktig dag fordi et rekke ting som enten fant en løsning eller var i ferd med å toppe seg. Det var ikke slik at den traff dere "med et smell", men generelt kan man si at den "flyttet lista et hakk opp" og etter hvert som tiden går vil dere begynne å merke betydelige forandringer. Det er helt tydelig at de høyere vibrerende energiene simpelthen ikke kan hjelpe for å skape forandringer. Selv om massemediene og pressa er sterkt kontrollert og dere ikke får anledning til å lese alle viktige nyheter, så vil dere uansett begynne å legge merke til at Menneskehetens oppvåkning sprer seg stadig mer. Dere har nå begynt å stille spørsmål om hva som skjer på Jorden i stedet for å automatisk akseptere det som blir lagt frem for dere. Dere er i ferd med å begynne å våkne til sannheten om deres eksistens og begynner å gjennomskue løgnene som ofte blir presentert for dere som sannhet.  Det finnes mektige sjeler på Jorden som arbeider for Lyset og de er nå i ferd med å komme frem for å gi dere sannferdige redegjørelser om fortiden deres, og hva fremtiden rommer for dere. Vi blir aldri trette av å fortelle dere at dere er mektige Lysvesener som er i ferd med å begynne å fryde seg over sin oppvåkning. Noen av dere vil bli sjokkert og finne det vanskelig å tro at dere har blitt narret og ført bak lyset så lenge. Vårt råd er imidlertid at dere raskt går videre etter den erkjennelsen og bruker deres dyrebare tid til å fremme positive forandringer. De mørke har beseglet sin egen skjebne og vil ha mye å lære for at de skal kunne vende tilbake til Lyset. De vil så visst bli gitt enhver oppmuntring, for det er ingen sjeler som blir sett på som umulig å redde.

Lysvesener fra våre dimensjoner kommer stadig nærmere dere, klare til å spille sin rolle med å bringe sannheten til dere. Dere har blitt snakket nedlatende til så lenge at dere har tvilt på deres verdi for Lyset. Vi kan forsikre dere om at dere blir sett på med stor respekt og beundring og det er mange som applauderer for at dere bringer Lyset tilbake til Jorden. Dere er nå på vei ut av mørket og inn i Lyset og det er mange sjeler som venter ivrig på å få møte dere og hjelpe dere gjennom de siste hindringene. Vi vet at dere er ivrige etter å løfte dere opp, men det er fortsatt en del ting som må gjøres og hvor det er behov for dere alle. Dere ville ikke vært her ved en slik anledning med mindre dere hadde noe å bidra med, uansett hvor lite det måtte være. Dere er et fantastisk team som er utvalgt på grunn av at dere har vist hvilke evner dere faktisk har. Bekymre dere derfor ikke om dere føler det vanskelig å vite hvor dere passer inn, for deres tid er kanskje ikke kommet ennå.

Det gamle regimet har snart ikke ben å stå på, så dramatiske ting vil skje og det er helt uunngåelig.  Alt dere trenger å huske på er at vi venter på å møte dere og vi vil sikre at dette skjer så snart som mulig, med minst mulig oppstyr. De mørke dagene er på det nærmeste for fortid å regne, men så lenge dere må gå side om side med de mørke, så kan dere aldri være sikre på hva som kan skje, for de kan komme til å lange ut mot dere i raseri over å ha tapt kampen om sjelene deres. De vil trenge en mengde Kjærlighet og Lys dersom de skal greie å løfte seg opp og ut av det mørket de har skapt. Å skyve dem ned igjen vil ikke være til hjelp for noen, og det er bare Lyset som kan vekke dem opp til sannheten. Husk på ordspråket "var det ikke for Guds nåde, så hadde jeg ikke vært her", for for øyeblikket har dere noen særlig idé om noen av deres tidligere liv. Dere har alle opplevd og erfart begge sider opp gjennom årtusenene som en del av deres evolusjon, og dere har utviklet dere bemerkelsesverdig raskt.

Det er verdt å minne dere på at mange sjeler som for øyeblikket ikke er i kropp, har sterke bånd til dere og følger nøye med på deres utvikling, og venter på deres tilbakevenden til de høyere dimensjoner hvor de kan møte dere igjen. Selv om mange av dere møter dem mens dere er i dyp søvn, er det få som har noen erindring om det når dere våkner. Så dere har mye å se frem til så snart dere løfter dere opp. Det vil bli en mengde feiringer og mang en tåre felt i glede ved slike gjenforeninger. Noen sjeler har kommet fra enda høyere riker og det gjelder så visst en så mektig som St. Germain som har ledet Menneskeheten gjennom mange perioder av historien. Og han har da selvfølgelig vært kjent under mange navn som dere vil kjenne igjen. Selv nå leder han Oppvåkningen og blir hjulpet av mange andre sjeler som deler hans kjærlighet til menneskeheten.

Det er så mye som skjer som kommer til å gjøre Oppvåkningen til en realitet, at det ville nok være mer enn dere kunne greie å følge med på alt som foregår. Tempoet i det som skjer øker hele tiden og hver dag nå bærer i seg løfte om flere gledelige nyheter. Det er forandringer på gang som til slutt vil være til enorm fordel for dere. Den Nye Tidsalderen nærmer seg hurtig og vi har mange spennende prosjekter vi vil informere dere om når det rette øyeblikket kommer. Fordi vi har alle disse på hånden og er klare til å sette i gang, kan nye teknologier introduseres meget raskt og tas i bruk.  Dere har en del å ta igjen også når det gjelder det som dere har blitt nektet å ta del i, men som under normale omstendigheter allerede ville vært i bruk. Det vil komme en tid hvor dere vil se dere tilbake og lure på hvordan dere klarte dere uten de nye teknologiene. De vil gjøre livene deres så uendelig mye enklere og dere vil ha all den tiden dere trenger til å gjøre det dere har mest lyst til. Dere har ikke opplevd virkelig frihet, men den tiden nærmer seg og vil bli til virkelighet.

Oppstigningen er en så viktig begivenhet at det har vekket enorm interesse i Universet. Følgelig har det også gjort at "Sfære Alliansen"* har gått til aksjon og de har plassert seg i en slik posisjon at de omgir hele Jorden. Hensikten med dette er å holde Solsystemet deres fritt for innblanding utenfra og således sikre at endetiden forløper uhindret.  Vi håper dere begynner å ta inn over dere at dere befinner dere i en ekstremt viktig tid og mye avhenger av at dere fullfører Oppstigningen på vellykket vis. Dere er de siste til å gjøre dette og således vil dere frigjøre andre sivilisasjoner til å fortsette på sin egen vei.

Når dere etter hvert får lære sannheten om alt dere har erfart og lært i de lavere dimensjonene, vil dere bli oppstemte og fulle av glede og ivrige til å ta igjen den tiden dere har mistet. Det er så mange muligheter som vil åpne seg for dere og som et oppsteget vesen er dere fri til å følge den vei dere selv velger.  Dere har kommet fra et antall ulike planeter for å oppleve den unike erfaringen Jorden kan gi dere. Det vil komme en tid hvor alle disse erfaringene vil tjene dere vel, når dere møter vesener fra andre planeter som har hørt om Jordens Oppstigning. Fra skipene våre har vi fulgt med på alle deres dåder gjennom hundrevis av år og dette er mulig fordi vår livslengde kan være så lang som et par tusen år. Fordi Jorden har en så lav vibrasjon kan dere bare oppnå korte livslengder her, men hver av dem er vanligvis proppfulle av muligheter til å utvikle seg. Takk Moder Jord for at hun så villig tilbød seg å huse Menneskerasen, selv om hun visste at de hadde liten forståelse for viktigheten av å behandle henne med respekt.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og til tider ser jeg tilbake på hvor langt dere er kommet i løpet av dette århundret og gratulerer dere for at dere har klart å holde dere "på deres egen vei" og greid å avstedkomme så mange viktige forandringer. Lyset har økt til tross for at de mørke har lagt alle mulig hindringer i veien for dere og at de totalt har gitt blaffen i folks behov. Dere har vist deres lojalitet til Lyset og til de sjelene som vandrer veien gjennom dualiteten på Jorden. Det er ikke mye om å gjøre før tiden er kommet for å sette dere fri fra deres ansvarsoppgaver og vi sier "meget godt gjort". Dere har reist langt gjennom deres forskjellige inkarnasjoner, men nå er tiden nesten kommet for å vende hjem.
Mange venter på at det øyeblikket skal komme og sender sin kjærlighet til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey
Oversetter: Leif
*"Sfære Alliansen" er direkte oversatt fra engelsk "the Sphere Alliance". Også denne gangen skriver Mike Quinsey "the Shelves" (Shelvene), men sist gang han hadde skrevet "the Shelves" sendt han melding etterpå at han skulle ha skrevet "the Sphere Alliance".

putin

putin