They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 28. august 2015

Norsk -- SaLuSa 28. August, 2015


SaLuSa  28. August, 2015


Kjære mennesker på Jorden, der er inne i en periode med uroligheter og kaos fordi systemene deres nok en gang er i ferd med å bryte sammen og beviser pånytt hvor ubrukelige de er når det gjelder å opprettholde en anstendig og varig levestandard. Beklageligvis er det nødt til å være slik ettersom dere er Herrer over deres egen skjebne og har blitt gitt fri vilje i gave. Det kunne ha vært så veldig annerledes om dere bare hadde tatt inn over dere at dere er deres Brors vokter og at dere Alle er Ett innenfor Menneskerasen. Grådighet, pompøsitet og selvforherligelse har hindret sjeler fra å dele planetens rikdommer på likeverdig vis og dette har ført til et samfunn som er helt ute av balanse. Vi fordømmer ikke dem som er involvert ettersom Menneskerasen har akseptert det som i praksis er fri vilje for alle. Imidlertid har alt det dere har opplevd og erfart gitt alle impliserte innsikt i hvordan livet er uten kjærlighet, og uten Gud, og vist at Mennesket mangler kunnskapen, og viljen, til å være sin Brors vokter. Således er ingen erfaringer uten sine positive sider ettersom de tilbyr dere læringsmuligheter som har satt fart i evolusjonen deres.


Dere har hatt mange liv hvor dere har prøvd ut forskjellige innfallsvinkler til livet og med unntak av enkelte høydepunkter, har det i stor grad vært en tøff livets skole. Selv om dere ganske visst har gjort erfaringer med mange ulike tilnærmingsmåter til livets utfordringer og problemer, så har dere like fullt fortsatt å utvikle dere og mange av dere er tilstrekkelig langt kommet til at de kan stige opp. Det gjenstår å se når dere greier å heve vibrasjonene deres tilstrekkelig til å stige opp. Det er ingen tvil om at det vil skje, ettersom det er deres skjebne, ja faktisk for hele Universet. Det kan ikke være på noen annen måte ettersom høyere makter, som har overoppsynet med Menneskerasens evolusjon, har gitt bud om dette.


Hver eneste sjel blir gitt de samme muligheter til å stige opp og mye hjelp blir gitt, selv om deres frie vilje er ukrenkelig. Noen er så fastgrodd i de lavere vibrasjonene at de finner det vanskelig å komme seg videre, med dere kan være sikre på at all mulig hjelp blir gitt for å hjelpe dem å løfte seg. Det kommer imidlertid til et punkt hvor en syklus har gått sin fulle gang og en ny begynner, og det er denne interimsperioden som gir dere så mange problemer. Det foregår en mektig sorteringsprosess i denne tiden, som løfter opp alle aspekter av Lyset. Det vil komme en tid ganske snart, hvor Lyset har økt til et slikt nivå at det bokstavelig talt legger de lavere vibrasjoner bak seg.  Dette innebærer at enhver sjel som ikke har steget opp, vil gå videre inn i en ny syklus som vil fortsette å gi dem de erfaringer de trenger.  Alt vil utspille seg perfekt til slutt, så det er ingen grunn til å bekymre seg om fremtiden til noen enkelt sjel. Kjære Sjeler, tenk gjennom det faktum at Gud eksisterer i en tilstand av fullkommen og uendelig Kjærlighet og Perfeksjon, og at Guds plan for Menneskeheten er perfeksjon inkarnert.

Før dere frivillig valgte å oppleve dualiteten og slippe dere ned i de lavere vibrasjoner, visste dere at det ville bli en tid full av prøvelser, men dere var fulle av selvtillit til at dere skulle greie å overvinne utfordringene. Dere visste at dere hele veien på reisen ville få hjelp til å løfte dere opp igjen, men også at dere med deres frie vilje kunne oppleve og erfare ethvert aspekt av dualiteten. Således gjennomfører dere reisen i det tempo som passer for deres spesielle behov, hvilket er grunnen til at noen sjeler "blir hengende etter". De av dere som føler sterke bånd til Menneskerasen, vil vende tilbake etter sin Oppstigning med et ønske om å hjelpe tapte sjeler å finne veien ut av mørket og tilbake til lyset.  På de høyere vibrasjoners nivå er det fullkomment forstått at Alle Sjeler sannelig er Ett, og i sin Søsterlige/Broderlige kjærlighet vil mange fortsette å være i Menneskehetens tjeneste. Som dere uten tvil begynner å fatte, så er Kjærlighetens energi den mektigste kraften i Universet.

I en slik forandringens tid, er vårt råd at dere simpelthen holder tankene deres og fokus på målet, og så langt som mulig ignorerer det som foregår omkring dere. Ingen på deres nivå vil fullt ut kunne forstå hva det som virkelig foregår bak scenen, men uansett hvordan det måtte se ut, så husk at alle tiltak Lyset enn gjør, så er det alltid for deres beste til slutt. Dere ville betrakte de oppgavene vi står overfor som komplett umulige å gjennomføre på så kort tid. Vi må imidlertid understreke nok en gang at Lysets styrker er enorme og klare til å gå til aksjon. I tillegg er metodene våre langt mer avanserte enn noen dere kjenner til og uansett hvilke oppgaver vi møter, kan vi løse dem på kort tid, ettersom vi har ubegrensete ressurser til disposisjon. Det vi er mest opptatt av er sikkerheten deres og vi vil flytte dere til et annet område om det skulle bli nødvendig, men bekymre dere ikke, for vi ser ikke for oss at det skulle bli noe stort behov for slike aksjoner.


 
Dere får fortsatt besøkende fra andre sivilisasjoner, men disse er oftest ikke mer enn korte besøk hvor det samles inn informasjon om forandringene som skjer på planeten deres.  Dere befinner dere i en helt unik situasjon ettersom Oppstigningen deres vekker stor interesse, og det er fordi det er første gang dette vil bli oppnådd mens dere eksisterer i fysisk kropp, og at dere allerede nå blir påvirket av de høyere energiene. Det er ikke sikkert at dere "føler" at det skjer, men dere vil sannsynligvis sanse forandringene inni dere, siden dere etter hvert vil bli mer avslappet og i harmoni med alt omkring dere. Dere kan selvfølgelig også hjelpe dere selv ved å beholde roen og være fokusert på Lyset.  Det kan være at dere leser om mange skremmende hendelser omkring på Jorden, men dette er uunngåelig når renselse finner sted. I tillegg kommer det faktum at presse og media elsker å overdrive forholdene ved å bruke ord som vekker sterke følelser. Også de mørke elsker å skape frykt siden denne frykt-energien ernærer deres lavere energier og trekker flere mennesker til dem.

Hver eneste sjel, om de ikke allerede er der, beveger seg gradvis inn i posisjon for å oppleve endetiden, mens de på samme tid fullfører den karmiske læring som de har behov for. Noen av dere har allerede lagt dette langt bak dere og forbereder dere på Oppstigningen. Bare glem det som foregår rundt dere, for det er en særdeles oppløftende tid, selv om kanskje ikke er alle som er involvert i de aksjoner som foregår rundt om på Jorden, ser det slik. En dag i fremtiden vil dere se tilbake på denne perioden og være glade for at dere var en del av den historien. Dere som er av Lyset har tjent folket ved mange anledninger og er høyt anerkjent for hva dere har oppnådd. Vi er ikke forbauset over deres suksess ettersom dere i utgangspunktet ble valgt til oppgaven på grunn av deres enorme erfaring.
Den Galaktiske Føderasjonen er klar og venter på instruksjoner om å "hente inn" de mørke Sjelene, som ikke lenger er den makt de engang var. Det er nå sterke restriksjoner på hva de kan gjøre og de er overhodet ikke i stand til å gå videre sine planer om å ta over hele verden.  Faktum er at vi overvåker og har kontroll på hva som skjer, for på den måten å kunne forhindre aksjoner som kunne medføre omfattende ødeleggelser eller tap av liv. Det kan være svært forvirrende ettersom det, slik dere oppfatter det, fortsatt vil forkomme angrep på sivile, men ting er ikke alltid slik de ser ut. Husk på at Illuminati har infiltrert mange institusjoner og at lakeiene deres fortsatt utfører deres hemmelige operasjoner, og at vi allerede kjenner til planene deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært fornøyd med at flere og flere sjeler er i ferd med å våkne opp og begynner å forstå at det er noe stort som skjer på Jorden. Snart vil det skje begivenheter som tydelig indikerer hva som skal komme. Vit at hver eneste en av dere har mange Kjære Sjeler med dere på veien, som gir dere veiledning, og så sier jeg farvel til dere med disse tankene og min kjærlighet.


Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 21. august 2015

Norsk -- SaLuSa 21. August, 2015SaLuSa 21. August, 2015

Mange av dere har lest om betydelige forandringer som sies å ville manifestere i slutten av September og går denne tiden i møte med en viss skepsis og forsiktighet. Vi vet at mange av dere venter ivrig på å se hva som vil skje når dere beveger dere gjennom et energifelt med høyere og renere energier. En viss varsomhet er klokt uansett, for selv om de beste intensjoner ligger bak informasjon gitt dere i god tro, så kan omstendighetene noen ganger endre seg. Mange vil føle disse endringene, og det er garantert at enda mer vil komme mot slutten av året, inkludert portaler som åpnes og løfter Menneskehetens bevissthet. Vi kommer ikke til å bli nevneverdig overrasket med hensyn til hva som skjer ettersom forandringene er skjebnebestemt til å skje temmelig snart. Og flere vil følge etter hvert som den Nye Tidsalderen begynner å etablere seg. Forvent imidlertid ikke altfor mye altfor snart, for det er mye arbeid som må gjøres, i særdeleshet når det gjelder distribusjonen av økonomiske midler. Selv etter våre standarder vil det ta en viss tid å nå dere alle, men dere vil likevel komme til å betrakte det som en utrolig bragd. Vi har planlagt alt svært nøye for denne tiden og er godt forberedt på det som ligger foran oss.

Sammenliknet med deres standarder har vi ubegrensete ressurser å øse av for å utføre oppgavene våre, så dere kan være trygge på at store fremskritt vil bli gjort så snart ting kommer i gang for alvor. Dette er hva dere gjennom mange år har blitt lovet og vi berømmer dere for deres tålmodighet. I mellomtiden sørger vi for å holde de mørke Sjelene i sjakk, slik vi har gjort i mange, mange år. Vi kunne forklare dette blant annet med vår evne til å forhindre en ny verdenskrig, som ellers mest sannsynlig ville begynt en eller annen gang i slutten av forrige århundre. Men som vi tidligere har nevnt, så må vi tillate at enkelte situasjoner spiller seg ut på naturlig vis. Vi kan ikke blande oss opp i konsekvensene av handlingene deres med mindre Høyere Autoriteter gir tillatelse til det.

En del av dere er bekymret for familie og venner som synes å være totalt uvitende om betydningen av endetiden. Vi vil be dere så vennlig vi kan om ikke å bekymre dere ettersom alle sjeler vil befinne seg eksakt der hvor de er ment å være ved begynnelsen av Oppstigningen. Dere kan ikke forandre fremtiden for dem ettersom de allerede har tatt sin beslutning, selv om de ikke kan erindre det. På basis av vibrasjonene deres vil dere befinne dere på en vei som er riktig for deres fortsatte evolusjon, etter hvert som dere finner deres egen vei tilbake til Lyset. Dere kan være helt trygge på at alle sjeler som har vanskeligheter med å løfte seg selv opp, blir gitt all mulig hjelp til å våkne opp til sannheten. De blir behandlet med kjærlighet og vennlighet slik alle sjeler blir. For de av dere som vet at dere er rede til å stige opp, så ber vi dere gi hjelp der det er behov for det, ettersom dere vil være i stand til å vurdere på hvilket nivå dere skal gå inn.

Hvis dere ikke allerede gjør det, så antar vi at før lang tid er gått, så vil dere “føle” forandringene i vibrasjonene, men dersom dere ikke gjør det, så betyr ikke det at de ikke er til fordel for dere. Dere må huske på det at som kollektiv består dere av sjeler som befinner på mange ulike stadier i sin evolusjon. Dette er årsaken til at evolusjon på Jorden tilbyr en raskere vei til å utvikle seg. Likevel er det alltid et tveegget sverd, ettersom dere da også lettere kan komme på vidvanke. Dersom dere føler at dere ikke er rede til å stige opp, så bebreid ikke dere selv, ettersom dere har all den tid dere måte ønske til å utvikle dere, for i virkeligheten eksisterer det ikke noe slikt som tid. Alt er i Nået, hvilket betyr at dere til slutt kan bevege dere både forover og bakover i tid. Dette vil bli lettere for dere å forstå når dere har beveget dere inn i de høyere dimensjoner. Faktum er at dere da vil finne svar på mange av de spørsmålene dere nå har.

Den “Store Oppvåkningen” er nå i gang og etterhvert som tiden går, så vil flere og flere sjeler respondere på de stadig høyere vibrasjonene som kommer inn. Det er helt klart at dere litt etter litt vil bli klar over forandringene og glade for at dere blir løftet opp og ut av de lavere vibrasjonene. Den samlede effekten vil bli at dere vil dele mektige energier, hvilket igjen vil gjøre at mere Lys blir brakt inn til Jorden, og slik vil det fortsette til Lyset er enerådende.  Imidlertid må vi oppfordre dere til å støtte Lyset fullt ut og gjøre deres del til å spre det vidt og bredt.  Hold alltid fokus på målet deres og la ikke frykten slippe inn i dere uansett hva som skjer omkring dere.

Husk på at dere har arbeidet gjennom tusener av år med å oppleve og erfare livet i de lavere dimensjoner, vel vitende om at dere til slutt ville ha muligheten til å løfte dere opp igjen. Den tiden er nå kommet og vi er avhengige av at Lysarbeidere hjelper til med å gjøre de nye energiene til virkelighet. Det som er sikkert er at dere vil være i stand til å gjøre mye raskere fremskritt nå som Illuminatienes makt har blitt så vesentlig svekket. Så mye så at det ikke lenger er mulig for dem å lykkes med sin plan om å få kontroll over hele befolkningen på Jorden og redusere dem til slavestatus. Så dere kan trygt gå videre med deres livsplan for dette livet, vel vitende om at dere har en vidunderlig mulighet til å lykkes.

Snart vil dere bli i stand til å identifisere Galaktiske Vesener som har inkarnert på Jorden, gjennom deres gjerninger og ord. De vil bli mere utadvendte i sitt arbeide fordi de vet at det nå, sammenliknet med tidligere, er relativt mye tryggere å gi seg til kjenne for hvem de faktisk er. Når Lysarbeidere kommer sammen, øker energien deres til det dobbelte eller mer, og de utgjør en formidable gruppe, som hele tiden øker. Dere vil finne deres ledere blant dem og disse vil dele sin innsikt og kunnskap med dere. De vil i sin tur være støttet av Høyere Vesener som også vil gi sine avanserte kunnskaper til beste. Så da kan dere forstå at så snart ting begynner å skyte fart, så vil fremskrittene skje i rask rekkefølge.

Galaksen har ventet på tegn på at Jorden er i ferd med å stige opp, og takket være deres dedikasjon er det enighet om at slike fremskritt er oppnådd og at den fortsatte suksess er garantert. I den Større Planen går alt som det skal, så la ikke negative rapporter eller handlinger få svekke deres besluttsomhet om å lykkes i innsatsen deres.  I tilfeller hvor ting synes å være influert av negative handlinger, så husk på at ikke alt er slik det ser ut til på overflaten. I mange tilfeller er karmiske situasjoner et resultat av handlinger begått for lenge, lenge siden. Betrakt det rett og slett slik at nødvendige ting blir lært og at det som er nødvendig å rense ut, blir renset ut, ettersom det ikke kan være med videre. Den Nye Tidsalderen er en tid av renselse som vil sikre at alt som skulle læres har blitt gjennomført og fullført.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 14. august 2015

Norsk -- SaLuSa 14 august, 2015SaLuSa  14 august, 2015

Som mange av dere allerede er klar over, vil september i år være et vendepunkt ettersom det vil skje en vesentlig økning av vibrasjonene. Hvordan dette vil påvirke dere avhenger av hvilket nivå dere befinner dere på, men nettoresultatet vil være av en slik art at mange vil oppleve det svært oppløftende. Totaleffekten vil bety en merkbar forandring som vil gjøre at mange flere vil søke fredelige løsninger samt at et stadig sterkere krav om og inderlig ønske om at alle krigslignende handlinger opphører vil vokse frem. Faktum er at det inderlige ønske om fred vil vokse enormt og myndighetene vil bli tvunget til å implementere de forandringer som er nødvendige for å bringe fred. Det vil ikke være mulig å gå tilbake til "det gamle" og ettersom Illuminatis innflytelse har blitt enormt redusert, vil verdens folk bli frigjort fra deres maktgrep. Ønsket om forandring har økt gjennom lang tid og det punktet er nådd hvor ingen makt lenger kan hindre forandringene. Mange sjeler er klare til å gå til aksjon så snart det er trygt å gjøre det, og den øyeblikket er nesten her. De vil bli støttet av grupper som er av Lyset som vil sikre at arbeidet deres får skje uhindret uten at noen kan stikke kjepper i hjulene. Som dere vel kan forestille dere, så er det mange som er dypt engasjert i å beholde ting slik de er og som hater tanken på å måtte gi opp sin rikmannstilværelse og luksusliv for en mer rettferdig fordeling av verdens rikdommer. Det er imidlertid ikke noe som kan hindre forandringene i å manifestere, så gå forandringene i møte med tillit til fremtiden, for gitt litt tid vil alt dere har blitt lovet manifestere. Aksepter at det trengs adekvat tid for forandringene å implementeres, men så snart ballen begynner å rulle vil de komme i raskt tempo.

Det er så utrolig mye som foregår i kulissene og dere har blitt holdt i uvitenhet om mange teknologiske fremskritt, og dere har blitt nektet retten til å få del i dem og få glede av de fremskrittene som kunne ha vært til gode for all verdens folk i stedet for noen privilegerte få. Imidlertid er denne situasjonen i ferd med å forandre seg og når de som har holdt dere nede ikke lenger er i stand til å diktere livene deres, så vil forandringene begynne å bli introdusert.  Gjennom lang tid har dere blitt gitt idéer om hva dette vil bety for dere og ut fra dette vet dere at en enorm oppløftelse venter dere. For eksempel har mange teknologiske nyvinninger blitt blokkert og lagt på hylla av Illuminatiene, men snart vil det ikke lenger være noe som kan hindre at de blir introdusert. De er av en slik art at de vil gjøre dere svært uavhengige slik at dere ikke lenger blir holdt som gisler for å få det dere trenger til livets opphold. Allerede nå finnes det oppfinnelser som bare venter på å bli introdusert, som vil gjøre livene deres vesentlig lettere, men de som lever i størst nød må hjelpes først.

De av dere som forstår hva som skjer på Jorden i denne tiden, er i en fremragende posisjon til å hjelpe deres medmennesker å beholde roen og så å si "ri stormen av". For det vil bli vanskelige tider for noen av dere, avhengig av hvor dere lever og hvem som for øyeblikket regjerer i landet deres. De rette menneskene er alle kjent av oss og de vil bli satt i posisjon så snart som mulig, men det er nødvendig at dette skjer gjennom en diplomatisk og juridisk korrekt prosess. Som dere begynner å begripe, så er det mye som må gjøres for å forandre det etablerte systemet som så lenge har holdt dere i de mørkes jerngrep. Vi understreker imidlertid nok en gang at deres tid er over og i løpet av de neste få årene vil de bli mindre og mindre i stand til å bruke sin innflytelse. Så dere kan trygt legge planer for fremtiden, vel vitende om at dere vil få tilbake deres rettmessige plass som frie sjeler.

I mellomtiden driver vi en form for "politivirksomhet" i solsystemet deres for å sikre at ingen uvelkomne besøkende får muligheten til å blande seg inn i deres endelige tilbakevenden til Lyset. Det er mange andre sivilisasjoner som ønsker å kontakte dere, men inntil det rette øyeblikket kommer, må de holde seg på avstand. De aller fleste av de som søker kontakt med dere kommer i fredelige hensikter og er ivrige etter å dele sine kunnskaper med dere, men noen har skjulte motiver. Vær trygge på at vi er her for å sikre at dere fullfører deres livsreise slik dere ønsker og etter hvert vil få tilbake deres fulle frihet ved nok en gang å bli Galaktiske Vesener. I virkeligheten er det ikke mulig for dere å stå på stedt hvil, for overalt omkring går evolusjonen sin gang og når Gud "Puster Inn" går dere inn i høyere og høyere vibrasjoner. Den tredje dimensjon slik dere kjenner den, har utspilt sin rolle og dette er grunnen til at forandringer skjer overalt omkring dere.

For de av dere som er klare til å ta skrittet inn i de høyere dimensjoner, er det mer nødvendig enn noen gang å holde fokus på deres vei videre. Noen av dere kan lett bli distrahert av ting som skjer rundt dere, så forsøk til enhver tid å bare la negative situasjoner gli forbi uten å la dere involvere dere i dem. På det nåværende trinnet må dere la andre følge sin egen vei, men tilby selvfølgelig hjelp til dem som henvender seg til dere. Når tiden kommer vil det bli behov for kunnskapen deres, men det er klokt å bare dele av den i tilfeller der det kan komme andre til gode. Husk også på at Veilederne deres hele tiden "planter" fornuftige tanker i hodet på dere, hvilket vil sikre at dere gjennomfører dette livet slik dere har planlagt. Dette kan involvere å finne en pålitelig og nyttig informasjonskilde, eller å møte en person som kan gi dere råd om hvilken vei som er best å ta. Ethvert avvik fra livsplanen vil bety at noen læringssituasjoner må "tas om igjen", men i slike tilfeller er det nesten alltid lettere andre gangen.

Etter hvert som tiden går vil dere lære mye om deres livsreise gjennom alle ting og hvorfor det har involvert de opplevelser og erfaringer dere har hatt. Resultatet av dette er at dere har kommet lenger i deres utvikling, og mye raskere, enn dere ellers ville ha gjort, og denne kunnskapen vil også andre få glede av. Når det rette øyeblikket kommer for å gå ett steg videre, vil dere alltid få hjelp til å greie det, selv om dere kanskje vil foretrekke en annen vei, som dere også vil få hjelp til å finne. Dere vil imidlertid alltid bli oppmuntret til å velge den som vil tjene dere best, slik at dere unngår å kaste bort tid. Imidlertid er det slik at uansett hvilken vei dere måtte velge, så vil alle sjeler til slutt finne veien til Lyset. Den frie viljen som dere har fått i gave blir alltid respektert og resultatet av dette er at dere alltid lærer på en måte som hjelper deres personlige utvikling.

Sakte men sikker blir dere gitt informasjon om andre livsformer og dere vil snart møte andre typer Vesener, noen av dem svært forskjellige fra deres menneskelige form. De vil uansett ha mange likheter med dere, men det viktigste er at de er intelligente Vesener som i mange tilfeller er langt høyere utviklet enn dere selv. Imidlertid er det ikke nødvendigvis slik at alle eldre arter er høyere utviklet enn dere selv, ettersom det er noen som har viet mere av sin tid til sin personlige utvikling i motsetning til sin åndelige utvikling. Etterhvert som dere beveger dere stadig lenger inn i de høyere dimensjoner vil dere med tiden finne at dere har mindre behov for en permanent kropp. Men dersom dere skulle ha bruk for den, så skaper dere den med tankens kraft. Etterhvert som dere utvikler dere åndelig vil dere finne mye som er ulikt deres jordiske erfaringer ettersom de lavere vibrasjonene har en tendens til å hold dere tilbake.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at så mange sjeler på Jorden nå er i ferd med å våkne opp til sannheten. Mange ganger er det vanskelig å kaste av seg ting man har trodd fullt og fast på når de viser seg å ikke være riktige, men dersom dere vil utvikle dere videre, har dere ikke råd til å være stivsinnete. Vær alltid rede til å akseptere en større sannhet dersom dere ønsker å vokse gjennom deres erfaringer. Ingen kan stå stille for lenge, særlig ikke under de nåværende omstendigheter hvor forandring skjer overalt omkring dere. Det er imidlertid på sin plass å være varsom ettersom det fortsatt blir spredt mye misinformasjon for å gjøre dere forvirret, så stol så mye som mulig på intuisjonen deres. Jeg ønsker dere suksess på alle måter når dere kaster dere ut i det ukjente og min kjærlighet er med dere hele veien.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif


fredag 7. august 2015

Norsk - SaLuSa 7 august, 2015

 


SaLuSa  7 august, 2015

Kjære dere! Ting begynner å ta form på Jorden på en måte som gjør at dere om ikke lenge vil begynne å forstå hvilken retning Menneskeheten går i. Ut av forvirringen og usikkerheten vil det komme positive tegn som bekrefter at forandringene tar en form som vil gjøre livet mye bedre for dere. Dere vil forstå at det er en "renselse" som finner sted og at mye av det dere allerede kan se av det gamle regimet, er i ferd med å bli forandret eller fjernet. Denne er godt hjulpet av de mange sjeler som har våknet opp til sannheten og krever frihet og å bli løst fra de mørke sjelenes slavelenker. Livet deres har blitt redusert til en ren slavetilværelse ettersom nesten alle deres medfødte rettigheter er blitt nektet dere. Fra Guds hånd var dere gitt frihet, og denne vil dere få tilbake slik at den Nye Tidsalderen kan oppfylle de løftene dere er blitt gitt. På samme tid er det tydelige tegn på at så mange av dere begynner å begripe sannheten om deres eksistens og at en vidunderlig tid ligger foran dere. Det vil ta tid for den å manifestere fullstendig, men vi gir dere klare indikasjoner på hvor dere er på vei, slik at dere har positive mål i tankene. I kulissene vil det finnes mange grupper som støtter innsatsen deres og hjelper dere å oppnå suksess.

Det er så mye som skjer for tiden og vi ser hvor forvirrende det kan være, men ved å holde fokus på de positive aspektene av fremtiden, burde dere ikke bli altfor distrahert av det. Bare størrelsesordenen på alt det som må gjøres kan være fullstendig overveldende, men vi har gjennom mange år finpusset våre planer for denne tiden og så snart det begynner, vil ting skje med forbausende fart.  Å fjerne alt "søppel og tøv" vil innebære perioder som kan være ubehagelige for dere, men vi håper at når den tid kommer, så vil dere ha våknet opp slik at dere ser hvor nødvendig en slik aksjon er. Slik situasjonen er for øyeblikket, er det allerede helt tydelig at Menneskerasen må komme seg videre og forberede seg på de kommende forandringene som til slutt vil være enormt fordelaktige for dere. Vi betrakter dette som en svært oppløftende og spennende tid ettersom vi allerede kan se sluttresultatet, og det vil også dere gjøre så snart dere ser situasjonen tydelig. Vårt ønske er å holde dere informert om hva som foregår, men vi må fortsatt fremvise forsiktighet inntil de mørke virkelig er plassert i en posisjon hvor de ikke lenger kan blande seg inn i evolusjonen deres.

Vi har overoppsyn med alt som skjer både på og utenfor Jorden, og vi fortsetter å sikre at ingen stikker kjepper i hjulene for fremskrittene deres ved å overvåke alle besøkende som enten ønsker å observere det som skjer eller å ta kontakt. Eksakt hva dette innebærer har sammenheng med karma som herstammer fra deres tidligere handlinger, og "like tiltrekker like", hvilket vi er nødt til å akseptere. Vi kan ikke tilsidesette Universets lov eller unngå konsekvensene dersom vi skulle gjøre det. Ja, vi kan gi råd og veiledning, men de endelige beslutningene er det dere som må ta. I lange perioder har dere vært gitt fri vilje av Skaperen, og det er denne faktoren som har gjort at Rasen deres er særdeles interessant for andre. Vi har nevnt tidligere at de erfaringene dere alle vil ha fått, vil være dere til enorm nytte i deres fremtidige arbeid og når dere kan dele av den med andre, vil det gjøre at slike sjeler ikke behøver å gå gjennom alt dette selv. Dere vil finne at "deling" er et kjennetegn på alle høyt utviklete Raser og at dette går hånd i hånd med den assistanse dere får på deres egen evolusjonsvei.

For øyeblikket er mye av den informasjonen vi har gitt dere langt mer enn det mange sjeler evner å forstå, men det er nødvendig at dere bærer frøene til denne kunnskapen i dere, slik at de er klare når der opplever evolusjonsmessig ekspansjon. Mange av dere begynner allerede å fatte sannheten og dette har åpnet øynene deres til deres sanne potensial. Hittil har dere med overlegg blitt holdt tilbake, men nå er det så mye informasjon som kommer ut, at det ikke lenger er mulig å holde den tilbake. Dere er mye mektigere enn dere kan forestille dere, men dette vil forandre seg i den nære fremtid etterhvert som bevisstheten dere ekspanderer. De mørke hadde håpet å kunne holde dere tilbake helt til de kunne gjøre dere alle fullstendig til slaver, men nå er det for sent og det finnes ingen mulighet for dem å gjenerverve sin tidligere makt. De kan fortsatt være en torn i siden på dere, men deres innflytelse blir stadig mindre og er skjebnebestemt til å opphøre.

Det skjer fortsatt terrorangrep under falsk flagg på Jorden, men de vil ikke få anledning til å hindre deres utvikling og er av mer karmisk natur. Den største trusselen for dere er det enorme presset økonomien deres er utsatt for og muligheten for kaos er hele tiden snublende nær. Vi kan prøve å bistå i beslutningstakingen, men nå det kommer til stykket, er det deres beslutninger som teller. Det er klinkende klart at forandringer er uunngåelige ettersom det er åpenbart at deres gamle penge- og finanssystem er helt skakkjørt og i virkeligheten utelukkende er til fordel for dem som sitter på toppen i bank- og finansverdenen. Et system for rettferdig fordeling av godene vil bli introdusert og bankene vil bli reorganisert til en mer håndterbar størrelse, slik folket hele tiden kan forstå og følge med på deres arbeid. Mange sårt tiltrengte forandringer "ligger i løypa" som man sier, ettersom vi allerede for lenge siden har identifisert årsaken til de problemene dere har. Dere kan være helt trygge på at når det endelige regnskapet skal gjøres opp, så er det ingen som vil bli oversett eller glemt når det kommer til ny omfordeling av verdens pengemidler. Imidlertid vil alt dette bevege dere gradvis i retning av en ny levemåte hvor det ikke lenger vil være behov for pengesystemer i det hele tatt, men uroe dere ikke, for dette ligger ennå et stykke inn i fremtiden.

Vi vet at mange av dere forstår at allting skjer i Nået og at dere når et visst bevissthetsnivå, så vil dere, med tankens kraft, kunne bevege dere fremover og bakover i tiden. De mørke sjelene har individer som kan operere på et slikt nivå og når dere tenker etter, er det ikke altfor vanskelig å forestille seg hvorfor dette er av stor interesse for dem. Men ikke desto mindre, så har de ikke tillatelse til å reise hvor hen de måtte ønske og aktivitetene deres blir kontinuerlig overvåket, så de har ikke den friheten de innbiller seg at de har, til å gjøre akkurat som de vil. Når dere vet at vi har teknologier som kan se tvers gjennom solid materie, så vil dere forstå hvorfor vi er så trygge på at det ikke finnes noe sted for dem å gjemme seg.

Dere må være forsiktige med hvilke konklusjoner dere trekker etter å ha sett skip på himmelen, ettersom de mørke har mange egne skip som i liten grad bære synlige identitetsmerker. Dette betyr at hendelser kan bli attribuert til oss og dette vil være fullstendig feilaktig. Dere vet selvfølgelig at gjennom de mange årene vi har befunnet oss på himmelen over dere, så har det aldri forekommet noe som kan beskrives som truende eller skadelig for dere. Vi har aldri gitt dere grunn til å frykte oss og er meget nøye med å ikke gjøre noes om kan skremme dere. Faktum er at vi gjennom en lang tidsperiode enkelte ganger har utført handlinger som har hjulpet dere ut av et problem som ikke har vært en del av deres karma. En dag i ikke altfor fjern fremtid vil dere se oss og møte oss som de venner vi er, og sammen skal vi gå inn i den fremtid som glimter i det fjerne, som er så løfterik.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er alltid glad for å være i kontakt med dere og jeg ser frem til den spennende tiden som ligger foran oss hvor så mye vil bli avslørt, og til å bistå med forberedelsene til deres fremtid som vil komme mens de fleste av dere fortsatt lever. En dag ikke altfor langt unna skal vi møtes i mye større åpenhet og da kan vi arbeide skulder ved skulder og dere skal vende tilbake til de evnenivåene dere tidligere hadde. Så uendelig lenge har dere strevet og arbeidet hardt for å finne veien tilbake til Lyset. Nå er dere godt i gang på denne veien og ingen ting kan forhindre deres fullendelse og vi i den Galaktisk Føderasjonen vil være ved deres side.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif


putin

putin