They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 24. april 2015

Norsk -- SaLuSa 24 april, 2015

 
 
SaLuSa 24 april, 2015
Veien deres videre fremover kommer til å være spekket med hyggelige overraskelser, som vil overgå det meste av det dere har forventet. Likevel vil mange få oppfylt sine nåværende forventninger basert på hva de har projisert inn i fremtiden. Ingen ting er hugget i sten, men vil uansett ta dere inn i den Nye Tidsalderen som dere så lenge har forberedt dere til. Høyere makter har gitt dekret om deres fremtidige skjebne, men dere har hatt fri vilje til å bestemme på hvilken måte dere ville gå deres egen vei. Dere er, for å si det slik, ferdige med den mest krevende delen, og nå vil ikke lenger de mørke kreftene kunne stikke kjepper i hjulene for fremskrittene deres slik de har kunnet i fortiden. Deres makt er allerede sterkt tøylet og de har ikke lenger muligheten til å gjøre akkurat som de ønsker.

fredag 17. april 2015

Norsk -- SaLuSa 17 april, 2015SaLuSa 17 april, 2015
Kjære Dere; Lyset øker stadig raskere og æren for det tilfaller alle de av dere som urokkelig og lojalt følger deres livsplan. Det er ikke nødvendigvis slik at dere vet med sikkerhet at dere følger den, men når dere gjør det, vil dere “føle” en dyp tilfredshet i alt dere gjør. Sammen med Veilederne dere hjelper også vi til med å holde dere på deres sanne vei og gir dere hjelp når vi kan. Nettoresultatet av deres trofasthet mot livsplanen deres er at dere er i stand til å bevege dere stadig videre uten å bli distrahert vekk fra den rette veien. Belønningene for å gjøre dette er mange og en dag i ikke altfor fjern fremtid vil det gå opp for dere for alvor hvor mye deres bidrag har betydd for det som er oppnådd. Det er ikke mengden det kommer an på, men kvaliteten, og hver eneste en av dere bidrar til å opprettholde Lyset på Jorden, hver på sin måte.  Dere er faktisk privilegerte som har blitt utvalgt til slike oppgaver, for det var mange sjeler som meldte seg frivillig til å gjøre et slikt arbeid i denne tiden. Likevel ble ikke nødvendigvis alle valgt ut for å være med i denne spesielle handlingens tid. Dette er den tid dere har arbeidet frem imot gjennom mange liv og noen av dere kan allerede “føle” forandringene som har funnet sted, ettersom de negative energiene påvirker dere i mye mindre grad.

fredag 10. april 2015

Norsk -- SaLuSa 10 april, 2015

SaLuSa 10 april, 2015

Sett fra vårt perspektiv går tiden så mye fortere enn dere opplever at den gjør. Så mens dere føler at dere har vært foruten våre budskap ganske lenge, så oppleves dette for oss som kun et lite øyeblikk. Gjennom en periode har dere lest eller hørt om mange opplevelser folk har hatt, hvor de har vært ute av kroppen sin og “borte” i dagevis, bare for å finne ut når de kommer tilbake, at bare en kort stund har forløpt. Noen ganger dreier det seg om timer eller minutter, og ikke dager. Under slike omstendigheter begynner dere å forstå at alt er i Nået. Dere er i ferd med å lære at tiden ikke er noen konstant, og dette vil bli stadig tydeligere når dere reiser bort fra Jorden og inn i de høyere vibrasjonene.

Dette er en tid hvor det er nødvendig å ha et åpent sinn, ettersom det er flere overraskelser som venter på å bli oppdaget. Ting er ikke nødvendigvis slik dere er blitt opplært til å tro og noe av det som kanskje er vanskeligst for dere å akseptere, er at dere kan reise fortere enn lysets hastighet. Det er mye å lære som vil komme til dere etter hvert som dere blir fullverdige Galaktiske Vesener. I denne tiden er deres bevissthet i ferd med å åpne seg og vibrasjonene deres øker stadig, og dere er på vei tilbake til vibrasjonsnivåer som dere i virkeligheten allerede er familiære med. Fra nå av og utover er det et spørsmål om å igjen-lære det dere har glemt og det vil ikke bli vanskelig ettersom dere vil få mye  hjelp. Som vi tidligere har fortalt dere, så er dere mye mektigere Vesener enn dere kan forestille dere og i virkeligheten er dere i ferd med å utvikle dere til Guder. Det er imidlertid en lang vei å gå før dere når et slikt toppnivå i utviklingen.

putin

putin