They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 18. desember 2015

Norsk -- 18de desember, 2015. Mike Quinsey.


18de desember, 2015. Mike Quinsey.

Høytidssesongen bringer dere en mulighet til å koble av fra de mer utrivelige ting som skjer på Jorden. Uansett hva som måtte foregå i de ytre verden, så er folk fast bestemt på å koble av og nyte livet. Dette skaper en energi som bringer frem det beste i folk og gir dem en anledning til å gi og tilgi, selv der hvor forhold har vært vanskelige, eller til og med ødelagt.  For noen er det en tid hvor de tar opp kontakten igjen med dem de har mistet kontakten med og over hele verden skapes det lykke og glede. Det var aldri meningen at menneskene skulle være alene, men de aller fleste mennesker er selvfølgelig knyttet til hverandre gjennom karma, som man selvfølgelig kan betrakte som godt eller dårlig, alt etter som man forstår det.  Uansett hvordan man betrakter livet på Jorden, så er det en kontinuerlig rekke av utfordringer som dere ikke alltid forstår. De er imidlertid en del av deres livsplan som skal hjelpe dere å utvikle dere videre.

Mange menneskers liv er flettet sammen og hver av dem er i sin tur veiledet for å sikre at de følger sin livsplan. Noen ganger er deres opplevelser emosjonelt smertefulle, men vær klar over at alt skjer med deres godkjennelse.  Før dere inkarnerer samtaler dere med Høyere Vesener som drøfter detaljene med dere og det skjer aldri at dere ikke er enig i livsplanen deres. Dere vet at jo raskere dere rydder opp i gjenstående karma, jo bedre er det, ettersom dette ellers ville holde utviklingen deres tilbake. Karma kan høres ut som en straff, men det er langt fra sannheten ettersom den simpelthen gir dere en anledning til å utvikle dere på et område der dere har feilet tidligere. Og videre er det slik at siden dere er på slutten av denne syklusen, så må karma ryddes opp i før dere kan gå videre.  Det er derfor svært viktig at dere tar dette på alvor dersom dere ønsker å bevege dere ut av de lavere dimensjoner.

Jorden enormt urolig for tiden og er i gang for fullt med de forandringene som skulle ha skjedd for lenge siden. Hun har ventet tålmodig på at menneskene skal skulle slutte å ødelegge miljøet, men til ingen nytte.  Resultatet er at det oppleves forandringer rundt om på Jorden, som mange oppfatter som destruktive, men de er del av en nødvendig renselse slik at den Nye Tidsalderen skal kunne komme i gang. Bekymre dere ikke om hva dette vil føre til, for dere er sikret fordelaktig forandringer som skal gjenopprette fred på Jorden. Det vil minne om den Gyldne Tidsalderen, men dere må innse at den ikke kommer før vibrasjonene har nådd et tilstrekkelig høyt nivå. Dere har så uendelig mye å se frem til, selv om dere nå ser så mye kaos og ødeleggelse omkring dere. Dere vil nå deres mål med hjelp fra andre som vil tilkjennegi seg for dere på det rette tidspunkt.

I den tiden dere er inne i nå, så vil det ikke være lett å begripe hvorfor så mye forandrer seg omkring dere.  Det kan være vanskelig å avgjøre nøyaktig hva som er til beste for alle, og her kommer intuisjonene deres inn. Dere kjenner bakgrunnen for alt det som skjer, men akkurat nå finnes det ingen sikkerhet for hvordan alt vil spille seg ut. Fri vilje er fortsatt en grunnforutsetning for alle sjeler og som kollektiv er det dere som for en stor del avgjør hvordan fremtiden vil arte seg. Den høyere planen vil uansett bli til virkelighet, men hvor smidig overgangen vil bli er opp til dere. Uansett hva som skjer vil Oppstigningen finne sted, og i nær fremtid.

Dere vil være i stand til å identifisere dem som er av Lyset og som er engasjert i arbeid med å opp-Lyse andre. Imidlertid ikke alle, fordi noen av dem vil velge en vei som unngår publisitet, og stille, men effektivt vil de utføre sitt arbeid. Dere kan ofte sanse de høyere energiene omkring en slik person og dette er den sikreste måten dere kan vite at de er av Lyset.  De intuitive evnene deres vil hjelpe dere til å vite når dere møter dem, i tillegg til at deres atferd vil vise det tydelig. Det burde være enkelt for dem som har kommet langt i sin utvikling å identifisere sjeler som later som om de er opp-Lys-te, men likevel følger en vei som ikke er i full kontakt med Lyset.

Dere burde nå vite at mange av vennene deres som er av Lyset, kommer fra de høyere rikene og samarbeider med de Galaktiske Styrkene. Dette har de gjort i tusenvis av år og veiledet Menneskeheten slik at de har holdt seg på rett vei.  De fleste sjeler har liten, om noen, forståelse av hvordan Ånden samarbeider med dem.  Alt ville imidlertid fungere mye bedre dersom de forsto hvordan de skal forholde seg til veilederne sine.  De er dere for å hjelpe dere i deres utvikling og når mulig, sikre at dere holder dere til sjelekontrakten deres. Det er aldri noen grunn til å føle seg alene og dere kan når som helst be veilederne deres om hjelp.

Kjærlighet er den største og mektigste energien som finns, men på deres forholdsvis lave vibrasjonsnivå, er det ikke så lett å bruke den til å utføre mirakler. Dere kan imidlertid gi vellykket healing slik mange av healerne deres allerede gjør. Noe så enkelt som noen vennlige ord, uttalt med kjærlighet og følelse, kan løfte opp en sjel i nød.  Dere vet sannsynligvis allerede at denne kraften er mye sterkere når dere er i en gruppe, og dere kan oppnå mye mer på denne måten. Til slutt vil dere være i stand til å helbrede på et øyeblikk, men la det også være sagt at healing er unødvendig i de høyere dimensjonene.

Noen sjeler kan ikke forstå at de har godtatt et så utfordrende liv på Jorden. Dette er sannsynligvis fordi de har glemt at de meldte seg frivillig til å slippe seg ned i de lavere dimensjonene. Dere har med all sannsynlighet følt sterk medfølelse for de sjelene som var fanget i de lavere vibrasjonene og dere har vært med i en gruppe som valgte å hjelpe dem å vende tilbake til Lyset. Dere gjorde dette etter å ha fått forsikringer om at dere alltid ville ha Lys-Vesener ved deres side. Med andre ord, at dere ville bli veiledet og hjulpet hele veien gjennom oppdraget deres for å sikre at dere trygt vendte tilbake til Lyset.  Alt som skjer omkring dere er del av det dere hadde behov for å erfare for å komme videre i deres utvikling, og etterhvert som stadig flere sjeler vender tilbake til Lyset, så vil slike omfattende læringsoppdrag bli unødvendige.

Det kan hende at dere fortsatt vil bli holdt uvitende om hva som skjer på Jorden, og det vil fortsette å være slik helt til de mørke blir forhindret i å blande seg inn. Dette burde forandre seg i løpet av en tid ettersom modige sjeler ignorerer truslene fra dem og fortsetter med sine planer om å opplyse folket. Så mange mennesker har mistet livet i sine anstrengelser for at sannheten skal komme frem, så forsiktighet er nødvendig inntil det er trygt å komme ut med det. Noen sjeler som er prominente blant de ledende "lysene" er beskyttet fordi arbeidet deres er så betydningsfullt og avgjørende viktig. Dere vil uten tvil være i stand til å identifisere dem og budskapene deres bringer dere oppdatert informasjon. Det er mye som skjer ute av offentlighetens lys og den generelle situasjonen i verden er nå svært oppmuntrende.

Jeg er Mike Quinsey og bringer dere disse budskapene via mitt Høyere Selv. Dette vil bli det siste inntil fredag 1. januar 2016. Det nye året bærer løfter i seg til å bli et spennende og gledelig år og jeg tror at store fremskritt vil bli gjort. Avsløringen av sannheten vil etter all sannsynlighet finne sted, og så snart dette skjer, vil det signalisere frigjøringen av mye informasjon som har vært hold tilbake.

Jeg ønsker dere alle en lykkelig tid uansett hva slags feiringer dere er vant til å gjøre på denne tiden. Det er en storslagen anledning til å komme sammen og bringe lykke og kjærlighet inn i verden.

 I Lys og Kjærlighet. Mike QuinseyOversetter: Leif

fredag 11. desember 2015

Norsk -- 11. desember, 2015. Mike Quinsey.11. desember, 2015. Mike Quinsey.

Det er mye som skjer på Jorden for tiden og det meste av det foregår ute av syne, slik at dere har liten eller ingen kunnskap om hva som finner sted. Det foregår en hissig konfrontasjon mellom Lyset og de mørke Sjelene som raskt er i ferd med å miste sin innflytelse.  Litt etter litt er undertrykte oppfinnelser og teknologiske fremskritt i ferd med å komme frem i lyset, og Lys-Vesener som er involvert i dette risikerer ofte livet for å lykkes med dette. Imidlertid er det umulig for de mørke å stanse flommen og Lyset løfter opp alle over hele verden. Med økningen av deres bevissthet er det stadig flere sjeler som plutselig begynner å forstå hvordan dere har blitt villedet gjennom århundrer. Tiden har nærmest stått stille fordi de mørke har sørget for at nye oppfinnelser som kunne ha løftet dere opp, ble holdt unna dere slik at dere ikke har fått fordelene av dem.  Vær trygge på at dette bare er en midlertidig forsinkelse, for dere er skjebnebestemt til å gjøre kvantesprang fremover før denne syklusen ender.

Så snart dere begynner å få fordelene av de nye teknologiene, så vil tiden dere bruker til å tjene til livets opphold langsomt avta. Oppfinnelser som bare venter på å eliminere det daglige slit og strev fra livene , bare venter på å bli bekjentgjort og så snart de er i bruk vil dere også bli mye mer uavhengig. Velstanden vil sørge for at alle får fordelene av forandringene og fattigdom vil bli noe som hører fortiden til. Frem til nå har verdens rikdommer vært i hendene på en liten minoritet som med fullt overlegg har holdt dere i en tilstand av mangel og nød, slik at dere har vært avhengige av dem. Denne situasjonen er allerede i ferd med å forandre seg, men det vil ta tid før dere vil føle de positive virkningene av endringene. Verdens rikdommer vil bli delt på rettferdig vis mellom alle mennesker i samsvar med deres behov. Epoken med "de som har" og "de som ikke har" vil være over og grådighet vil ikke bli tolerert. Det vil imidlertid ikke være noe problem, for de høynete vibrasjonene vil med tiden tillate kun de sjeler å stige opp som er rede til å være del av et nytt samfunn basert på rettferdighet og likhet.

Om dere skulle være engstelige med hensyn til deres plass i fremtiden, så frykt ikke, for hver sjel vil befinne seg eksakt på det riktige nivå.  Ingen sjel overhodet kan heve seg opp til et nivå som er høyere enn vibrasjonene deres tillater. Dette betyr at alle dem som har holdt dere som i et fengsel på Jorden gjennom tusenvis av år, også vil komme til et nivå som er i samsvar med deres lavere vibrasjoner. De vil ikke lenger ha noen mulighet til å stikke kjepper i hjulene for deres sjeleutvikling og vil måtte møte de læringssituasjonene de trenger for å vende tilbake til Lyset. Alt utspiller seg på et fullkomment rettferdig vis ettersom Gud fortsatt holder alle sjeler i sin kjærlige favn.

Dere har vært gjennom mange prøvelser og utfordringer og blitt testet til det ytterste, men aldri mer enn dere har kunnet klare. Og takket være alt dere har opplevd og erfart, så er dere så mye sterkere og vil være i stand til å takle alle typer problemer dere vil stå overfor når dere melder dere frivillig til å hjelpe sjeler som sitter fast i de lavere vibrasjonene. Gleden ved å kunne hjelpe andre som strever for å finne veien hjem vil være mer enn verdt innsatsen og gi så mye glede.

Dere er allerede i gang med å forberede dere til høytidssesongen og fylt av glade forventninger om å gi og motta gaver fra familie og venner. Det er alltid slik følelsen av kjærlighet sprer håp og høye forventninger til fremtiden selv om det omkring dere finnes en trussel om negativ aktivitet som er ment å skape panikk og frykt. La fred herske inni dere, så vil deres nærvær blant andre mennesker vil ha en beroligende effekt.  Dette finnes ikke noen bedre illustrasjon på dette enn når man tar del i en avspennende meditasjon og i en gruppe hvor kraften er sterkt følbar og så mye mer åpenbar.

Dere har allerede oppdaget at de stadig økende vibrasjonene bringer forandring i dyreriket, hvor de mest uvanlige vennskap oppstår. Dyr blir venner med dem som normalt jaktet på dem og dette vil fortsette å spre seg etter hvert som flere eksempler blir kjent. Til slutt vil de ikke lenger jakte på hverandre for å skaffe mat, og har ikke profetiene forutsagt at "løven vil legge seg ned sammen med lammet?" Dette er starten på forandringer som vil spre seg i det vide og brede. Til og med Menneskerasen vil til slutt endre seg og etter hvert som vibrasjonene stiger, vil de ikke lenger føle behov for å spise kjøtt. Imidlertid spiser fortsatt de fleste sjeler slike matvarer som tilfredsstiller behovet til kroppen deres.

Med tiden vil dere spise mindre ettersom energikilden deres vil være over alt omkring dere og dere naturlig vil "forsyne dere" av den.  Selv om mange ikke har noen erindringer om å være i de høyere vibrasjonene, vil de av dere som gjør det vite at dere trekker inn energi fra alt omkring dere. Kroppen deres som vibrerer på høyere frekvens, vil trenge svært lite i form av matvarer slik dere er vant til på Jorden. Noen av dere vil ha lært at den dimensjonen dere kaller Sommerlandet er der hvor de fleste sjeler befinner seg umiddelbart etter at de har forlatt den fysiske kroppen. I tilfeller der sjeler har hatt annerledes opplevelser, så bør det påpekes at dette har sin årsak i tankens makt. Det dere kan forvente å oppleve umiddelbart etter døden avhenger i stor grad av hvilke forventninger eller ønsker dere har. Dersom dere tror at det er ingen ting etter døden, så er det slik det vil være inntil dere begynner å oppdage at det er helt annerledes enn dere forventet og våkner til aktiviteten omkring dere.

Det er nødvendig at dere har et åpnet sinn og er forberedt på å akseptere et liv etter døden som kan være temmelig forskjellig fra det dere har blitt ledet til å tro. De som har sterk religiøs tro og tanker vil til å begynne med finne ting slik de trodde, men ganske snart vil det demre for dem at det ikke helt er slik de hadde trodd. Det å møte dem dere er glad, slektninger eller venner, vil raskt eliminere all tvil om hva som er sant, men husk på at det er tankens kraft som gjør ting slik de er og dette er grunnen til at det er så store forskjeller. Nettopp av den grunn vil dere aldri mangle noen ting og finne at det som er omkring dere er vel kjent og mye likt det dere opplevde på Jorden.

Selvsagt er det dere har opplevd og erfart på Jorden virkelig og det er dere som har skapt det som dere finner omkring dere. Det er så annerledes enn eksistensen i de høyere vibrasjonene og som på alle måter er mye mer akseptabelt. Eksakt hva dere vil oppleve avhenger av hvilket nivå dere befinner dere på, ettersom det er markerte forskjeller mellom dem.  Det er svært lite sannsynlig at sjeler som er av en lavere vibrasjon ville søke den informasjonen som blir gitt her, og det de har opplevd og erfart kan komme til å lede dem til nivåer hvor det er mye mindre Lys. Vær sikker på at de av dere som er av Lyset overhodet ikke trenger å ha noen frykt med hensyn til hvor dere vil befinne dere ettersom det er mangel på Lys som tar dere ned på de lavere nivåene som kan synes å være totalt mørke.

I denne tiden hvor slutten på denne syklusen nærmer seg og ting på Jorden er i ferd med å finne sin avslutning, vil det være vanskelig å forstå hva som i virkeligheten foregår. Imidlertid nedlegges det en stor innsats for å stanse de mørkes aktiviteter, slik at de ikke skal interferere med deres frigjøring fra dem. Store gjennombrudd er svært nær og fremskritt som man ikke kan unngå å legge merke til, kan forventes temmelig snart. Dere har ventet tålmodig på at signifikante fremskritt skal skje og som resultat av den innsatsen som legges ned, er det til og med muligheter for at viktige kunngjøringer kan bli gjort temmelig snart.

Jeg er Mike Quinsey og bringer disse budskapene gjennom mitt Høyere Selv, slik som St. Germain har bedt om. De er sendt med Kjærlighet og Velsignelser til alle sjeler.Oversetter: Leif

fredag 4. desember 2015

Norsk -- 4. desember, 2015. Mike Quinsey.


4. desember, 2015. Mike Quinsey.

Det er så mye som foregår på Jorden som dere ikke har kjennskap til.  De mørke er i ferd med å tape kampen med Lyset og om ikke lenge vil Lyset være den suverene vinner. Mange grupper på Jorden har stor suksess med å begrense de mørkes aktiviteter og med å hindre dem i å realisere sine plan. Så mye så at de nå har panikk, for frem til nå har de vært vant til å gjøre akkurat hva de ville uten at det fikk konsekvenser for dem, ettersom de trodde seg selv høyt hevet over loven. Nå er garnet kastet, vidt og bredt, og mange av deres lakeier har blitt fjernet, hvilket alvorlig har svekket dere evne til å skape alvorlig trøbbel. De har nå gått opp for dem at de er bundet på hender og føtter og at ressursene deres tørker inn, hvilket hindrer dem i å eskalere sine aktiviteter. De er for sent for dem å gjenvinne sin makt, så de gjør alt de kan for å skape kaos og ødeleggelse der det er mulig med de styrkene de fortsatt har igjen på Jorden. Så dere vil se slike forsøk, men sammenliknet med hva de tidligere kunne stelle i stand, vil være for småtterier å regne. Illuminatiene var forberedt på å ødelegge Jorden hvis de ikke fikk det som de ville, men deres muligheter til dette har nå blitt fullstendig stoppet. Dette er stort sett takket være den støtten dere får fra de Galaktiske Styrkene som vil sørge for at dere kommer trygt frem til Oppstigningen.

Alt dere blir bedt om er at dere fortsetter å høyne vibrasjonene deres og prøver å ikke la dere bli involvert på noen som helst måte som gjør at det forsterker fokus på de mørke Sjelenes aktiviteter. Problemet er at selv om Lysarbeidere har tilstrekkelig god forståelse av det som skjer og kan takle det med sinnsro, så er det mange mennesker som ikke har slik kunnskap og derfor bekymrer seg og lett blir skremt av hvordan fremtiden ser ut. Fra deres ståsted virker ting veldig truende og mange tror at de går en usikker fremtid i møte. Dette er der dere som er av Lyset virkelig kan gjøre en forskjell og roe dem ned ved å forklare hva som i virkeligheten foregår. Rydd veien slik at Lyset kan få skikkelig fotfeste og la dem få vite hensikten med de forandringene som finner sted. Internett er meget nyttig i denne sammenheng, men selv da må dere være selektive slik at dere unngår å plukke opp falsk informasjon. Dere vet helt sikkert nå at de mørke er avhengige av å skape frykt for å kunne holde folk under kontroll. De av dere som har tilstrekkelig innsikt kan hjelpe til med å redusere eller eliminere slike følelser og erstatte dem med håp og tillit til Lysets suksess.

Mange mennesker arbeider for å legge grunnen til rette for nye oppfinnelser som kan introduseres når den rette anledningen byr seg. Igjen vil den Galaktiske Føderasjonen gi sin hjelpende hånd for å sikre at de blir tilgjengelig over hele verden. Dere kan være trygge på at overgangen til nye teknologier vil bli gjennomført på et fornuftig måte for å minimalisere problemer for dem som blir rammet. Det handler om å gjøre de viktigste tingene først, slik at man kan oppløfte så mange mennesker som mulig og med minst mulig forsinkelse. Beslutninger av slik art vil bli fattet av dem som har fullt overblikk over totalsituasjonen. Dere kan være sikker på at alt vil skje med en hurtighet og effektivitet som dere aldri før har sett, når den Galaktiske Føderasjonen er involvert. Og mens alt dette skjer vil alle sjeler oppleve å bli løftet ytterligere opp etter som stadig høyere vibrasjoner fortsetter å komme inn.  I løpet av relativt kort tid vil dere nå et punkt hvor dere er rede til å bli fullverdige Galaktiske Vesener.

Når dere etter hvert navigerer dere gjennom forandringene, så legger dere også grunnlaget for de neste fasene i deres personlige evolusjon, ettersom ikke alle har ambisjoner om det samme.  Dette er ikke noe dere trenger å bekymre dere om på deres nåværende punkt i oppløftelsen, men vær klar over at Universet åpner seg opp for dere og gir dere så mye å velge i når det gjelder deres vei videre. Dere vil finne at dere naturlig finner sammen med andre sjeler med tilsvarende ønsker som dere selv og det vil være en tid hvor dere kan hjelpe hverandre. Som alltid vil det være høyere utviklete sjeler der for å hjelpe dere i deres valg. Dere kan for eksempel, dersom det skulle være ønskelig, oppleve hvordan det er å være en helt annen livsform som en del av deres evolusjon. Som dere imidlertid allerede vet, så vil dere på et eller annet tidspunkt bli Lys-Vesener og ikke lenger ha behov for fysisk form. Imidlertid vil dere kunne “tenke frem” en kropp dersom dere skulle ønske det, slik at dere kan ferdes blant andre av samme art.

I den nåværende situasjonen på Jorden er det mange fra andre planeter som har inkarnert og som har tatt jordboerkropp. De ankommer ofte gjennom vanlig fødsel og vil være i stand til å tilby det som ofte er svært avanserte kunnskaper som er nødvendig for at dere skal utvikle dere raskere. I en så viktig tid som denne trenger dere all den hjelp dere kan få og Lys-sjeler fra hele Universet kan med stor sannsynlighet bli involvert. Dere vil selvfølgelig også få negative sjeler som inkarnerer og som er de mørke Sjelene. Dette tillates i et Univers med fri vilje fordi det tilbyr slike erfaringer som nesten helt sikkert vil øke farten i evolusjonen deres. Det finnes en høyere plan for evolusjonen deres, men dersom dere skulle bli viklet inn i de lavere energiene, så vil det forsinke dere. Når dere ser dere tilbake gjennom historien, så viser den at dere ved mer enn én anledning har gitt etter for de negative kreftene. I den nåværende tidsperioden har dere imidlertid overgått dere selv og vil, slik planen alltid har vært, stige opp uansett hva de mørke måtte gjøre for å forhindre det.

Så Kjære Dere, dere vet da at uansett hvilken innsats dere har investert for å sikre Oppstigningen deres, så vil dere lykkes. La derfor ikke ytre hendelser trekke dere ned og husk at inntil pressemediene kan frigjøres fra de mørkes kontroll, så vil dere kontinuerlig bli villedet og løyet for det meste av tiden. Bruk intuisjonen deres og sunt bondevett når dere avgjør hva dere skal tro på, så kan dere ikke komme veldig galt avsted. Når det er trygt for dem å møte dere på Jorden, vil en av de første oppgavene for den Galaktiske Føderasjonen være å sørge for at dere får rettet opp historie, slik at dere får vite hva som er sant. Og selvfølgelig er det viktig at dere blir gjort klar over deres sanne status og potensial som Galaktiske Vesener.

Bruk ikke tid på å bekymre dere om at dere mangler eiendeler, for det vil komme en tid hvor overflod vil sikre at alle har det de trenger og mere til. Med tiden vil dere simpelthen “tenke frem” ting etter hvert som dere har bruk for dem og trenger aldri mangle noe som helst.  Faktum er, som dere kanskje allerede vet, at i de høyere vibrasjonene som de fleste av dere går inn i etter transisjonen fra Jorden, så vil det å tenke frem det dere trenger være så normalt at dere ikke trenger å lagre noen ting i det hele tatt. Mye utenfor planeten deres er så forskjellig fra alt dere er vant til og generelt sett så mye bedre enn det dere nå opplever.  Etter hvert som tiden går vil dere lære mer om de forandringene som vil skje, som samtlige vil være til beste for dere alle.

For hver uke som går, vil dere oppdage at mange forandringer er i gang, og noen vil få virkning over hele verden. Deres verden forandrer seg langsomt til det bedre og dette er åpenbart når dere ser hvordan ulike nasjoner kommer sammen for å finne løsninger på verdens problemer. Uten slike samlinger ville dere ikke være i stand til å finne ut hvordan dere skulle løse dem. Dette er et tegn på at folk er i ferd med å våkne opp til behovet for globalt samarbeid. Dette vil fortsette å øke og legge til rette for at Menneskeheten kan komme seg raskt videre og bringe Oppstigningen så mye nærmere sin manifestasjon.

Jeg er Mike Quinsey og jeg ber dere om å fortsette å spre deres kjærlighet og inspirere mennesker til å se frem til strålende og spennende forandringer i sitt liv.Oversetter: Leif

putin

putin