They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 25. september 2015

Norsk -- SaLuSa 25. september, 2015


SaLuSa  25. september, 2015      

Kjære Sjeler, hvilken viktig og spennende tid som nå er kommet, hvor dere all vil være i stand til å kjenne oppløftelsen som resulterer av de innkommende energinivåene. De av dere som så gjør, vil vite uten skygge av tvil at forandringene nå har begynt og at de vil bringe med seg velkomne forandringer. Det er bare å se seg omkring, så vil dere se at midt oppi dem finnes beviser for forandringer til det bedre. Svært snart vil dere få ytterligere bevis for dem og det vil bli helt klart hvilken retning Menneskeheten går i. Av nødvendighet vil det fortsatt skje en utrensing av det gamle som ikke lenger tjener dere, men på samme tid vil de nye energiene etablere seg. Illuminatiene vil gjøre noen siste forsøk på å fortsette på den veien de har valgt, men til ingen nytte, ettersom makten deres er blitt alvorlig beskåret av de Galaktiske Styrkene som omgir Jorden. Så ha ingen frykt, for alt skrider frem på beste måte, men vær tålmodige, for alle godene vil komme til sin tid – dere er inne i den Store Oppvåkningens periode.

Dere kan være helt sikre på at enhver sjel som er her i en så viktig tid, vil dra fordel av alt det de opplever og erfarer på ett eller annet vis. Det er ingen grunn til å være bekymret for deres fremtid, for alt vil skje slik det er planlagt og dekke alles behov. Dere ferdes gjennom livet som en gruppe av sjeler hvor hver og en av dere spiller sin rolle, som igjen influerer på hvordan fremtiden deres kommer til å se ut. Det er like før enorme forandringer vil finne sted og alt dette vil raskt gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet, til deres stor begeistring. Dere har allerede blitt gitt en idé om hva som ligger foran dere og vi kan forsikre dere om at dere slett ikke vil bli skuffet. Vi berømmer dere for den rolle dere har spilt gjennom mange inkarnasjoner og det spiller ingen rolle at dere til tider har påtatt dere en negative rolle som en del av deres erfaringssamling. Når dere kan lese deres egen "mappe" i det Akashiske Arkivet vil dere finne at dere har hatt alle mulige slags roller, som kollektivt har gjort det mulig for dere å utvikle dere. Det har alltid vært en plan for å hjelpe så mange sjeler som mulig frem til Oppstigningspunktet, og nå er det like før dere kan nyte fruktene av dette.

Gjennom lang tid har dere blitt nennsomt veiledet gjennom de mange utfordringene dere har stått overfor og dere har hatt Erkeengelen Mikaels visdom og innsikt til å hjelpe dere. Det har også vært mange andre sjeler som har gitt dere veiledning slik at deres individuelle behov har blitt tatt hensyn til. På dette tidspunkt burde alle som har hatt potensialet til å løfte seg opp ha gjort dette og være godt i gang på veien mot Oppstigningen. Vi ber dere nok en gang om å ikke bekymre dere om deres egen utvikling og fremskritt, for dersom dere har gjort et ekte forsøk på å løfte dere opp, så vil dere utvilsomt ha lykkes.  Slik vi ser det, er det ikke vanskelig å sette føttene trygt på veien som fører dere fremover til komplett suksess. Dersom dere føler dere klare, er dere ganske sikkert det, og skulle ikke ha noen som helst vanskeligheter med å finne veien fremover og inn i Lyset.

Med den veiledning vi har gitt dere, føler vi at dere nå skulle være i stand til å gå fremover fulle av tillit og vite med sikkerhet at fremtiden er gylden. Selv om det ennå ikke kan se det med deres egne øyne, så har dere vunnet kampen mot de mørke Sjelene, som ikke lenger kan forvente å fullføre sin plan om Verdensherredømme. Det er kaos i rekkene deres og de leter desperate etter en utvei, samtidig som de fortsatt klynger seg til håpet om at de fortsatt skal finne en måte å lykkes på. Dere kan være helt sikre på at de ikke vil komme seg igjen etter alle de nederlagene de nå har opplevd. Som de imidlertid har vist i fortiden, så finner de det vanskelig å akseptere at de er slått. I mellomtiden vokser Lysets styrker seg stadig sterkere og stormer frem med all sin kraft i sin plan for en fullstendig tilbakevenden til Lyset. Noen av dere sanser allerede en større bevissthet om hva det er som skjer og denne vil øke ytterligere etterhvert som de hindringene som har ligget i veien for dere, blir fjernet.

Forandringene fortsetter sin fremmarsj og i raskere takt enn tidligere, og slik vil det fortsette hele veien frem til Oppstigningen. I mellomtiden vil det være nyttig for dere å følge med litt på nyhetene for å se etter indikasjoner på forandringer som er nær å bli kunngjort, men det vil bli gjort forsøk på å forhindre det, hvilket kan gi forsinkelser. Enhver forsinkelse vil uansett være kort ettersom de mørke Sjelene ikke lenger har den makt eller de forbindelser som gjør at de kan diktere ting. De er nå offer for sin egen plan om å gjøre alle andre til slaver, for denne planen har slått tilbake på dem selv. Med sin grådighet og arroganse har de aldri forestilt seg at de skulle kunne mislykkes, men nå er de forvirret og ikke i stand til å kontrollere det som skjer slik de har gjort i fortiden. Av den grunn kan vi alle konsentrere oss om de kommende forandringene og bistå på mange måter til at de blir fullstendig vellykket.

Noen av dere, som er mer sensitive enn andre, vil kanskje føle dere litt lett beruset når de høyere energiene treffer dere. Denne tilstanden vil snart gi seg etter hvert som dere blir vant til dem, men generelt sett vil folk føle seg oppløftet på en rekke ulike måter, og slik vil det fortsette. Dersom dere ikke har noen følelse av forandring inni dere, så bekymre dere ikke om det, for de nye energiene påvirker mennesker på forskjellig vis. Det viktigste er rett og slett at dere beholder roen og husker at dere tiltrekker dere energier i henhold til Loven om Tiltrekning. Dere er med andre ord på vei inn i en begivenhetsrik periode hvor mange ting vil skje, ofte i rask rekkefølge. Vær imidlertid ikke skuffet dersom en del ting blir holdt skjult for dere, for det finnes fortsatt dem som ønsker å "holde dere i mørket" om de kunne. Vi for vår del vil opplyse dere så snart den riktige tiden kommer for det. Så lang som overhodet mulig ville vi ønske å se en smidig overgang fra det gamle til det nye, men dette er kanskje ikke mulig før de mørke Sjelene er ute av veien for godt.

Vi kunne tenke oss å legge til et par kommentarer om gruppesjeler, og med fugler som eksempel, vil vi nevne at de utvikler seg de også. Når dere løfter dere opp vil dere finne at de har en skjønnhet som er enda dypere enn dere tidligere har sett, og på samme vis som blomster vil de respondere mere åpent på energiene fra et oppsteget Menneske. Fargene vil være mye mer levende og fremtredende og sangfuglenes sang vil være enda mer frydefull. Det dere kanskje mest av alt vil legge merke til er renheten og friskheten i alt omkring dere.

Dyr som dere nå betrakter som ville, vil bli mer og mer tamme og ikke lenger hverken aggressive eller kjøttetende. Tamdyr slik som for eksempel hester, vil respondere på et mye mer intelligent vis og være i stand til å kommunisere med Menneskene gjennom tankens kraft. Med tiden vil dette også gjelde kjæledyrene deres, spesielt katter og hunder som, som fortsatt vil være med dere, for det er bare de ville dyrene som "kommer sammen" til en gruppesjel.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg, på samme måte som dere, venter på å se og glede meg over forandringene som venter i kulissene. Alt kommer til sin tid og selvfølgelig, som vi kaller det, til rett tid. Så bli ikke fortvilet dersom noe av det som ligger deres hjerte nær ikke skjer, ettersom forsinkelser etter all sannsynlighet bare skyldes omstendighetene som hersker for øyeblikket. Vit også at hver eneste sjel vil befinne seg på det sted som er rett for dem i det øyeblikket Oppstigningen finner sted. Behold roen uansett hva dere står overfor gjennom denne siste perioden med gamle energier. Det vil bli en tid hvor dere vil bli satt på prøve på noen vis, men på lengre sikt vil alt falle til ro og dere vil oppleve mektig glede. Dere har fortjent deres plass i historien fordi dere med suksess har kommer dere gjennom en mektig periode av mørke. Dere har greid å overvinne forsøk på å lure dere i en felle for å forhindre Oppstigningen deres, og det har dere gjort med eleganse og besluttsomhet. Vi sier "Godt gjort!" og nyt fruktene av innsatsen deres, som fortsatt venter på å komme.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 18. september 2015

Norsk -- SaLuSa 18. September, 2015SaLuSa  18. September, 2015

Dere begynner nå å se beviser på de forandringene som er i ferd med å skje, og selv om dere har opplevd skuffelser tidligere, så er det mange av dere som nå begynner å føle de positive effektene av dem. Gjennom sammenlikning skulle dere nå være i stand til å kjenne de forskjellige energiene omkring dere som har blitt løftet opp i betydelig grad. Det har vært en langsom, men positive oppbygging som har foregått gjennom de siste årene, som nå er i ferd med å nå et topp-punkt og vil bringe med seg merkbar oppløftelse. Den generelle effekten vil være at de vekker opp mange flere mennesker til sannheten, slik at de kan bryte seg fri fra de mørke Sjelenes innflytelse. Kjære Sjeler, Lyset har allerede beseiret dem og det er ikke lenger mulig for dem å gjøre Menneskerasen til sine slaver. Forandringer som vil lede frem mot en ny æra vil skje raskt, en æra hvor dere vil få tilbake deres frihet og det vil bli gjort kvantesprang fremover med hensyn til å introdusere de godene som dere har blitt fornektet. Alt er vel forberedt og vil bli gitt dere så snart omstendighetene tillater det. Ha tålmodighet, for noen av forandringene er monumentale og det er nødvendig at de får litt tid på seg for å bli introdusert. Det aller viktigste for øyeblikket er å fjerne de mørke Sjelene og således sette en stopper for aktivitetene deres som med fullt overlegg prøver å forpurre fremtiden deres.

En dag vil dere kunne se dere tilbake og innse at de livene dere har hatt i dualiteten har løftet bevissthetsnivået deres på dyptgripende vis.  Dere har blitt testet til det ytterste i livets mektige utfordringer, men dere har reist dere igjen som fugl Fønix. Dere er allerede kommet langt på veien til igjen å bli de mektige Vesener dere var før dere begynte deres reise i Jorderiket for tusenvis av år siden. Det har vært tøft og selv nå er det sjeler som fortsatt holder på å rydde opp i gammelt karma etterhvert som de fullfører reisen hjem. Vit at hver eneste en av dere meldte dere frivillig til å oppleve alt dette, så det finnes overhodet ingen grunn til å bebreide Hierarkiet. Faktum er at de har stått ved deres side til enhver tid og har sørget for at dere ble gitt enhver mulighet til å lykkes. Dere er elsket høyere enn det er mulig for dere å fatte og dere er mye mektigere enn det er mulig for dere å forestille dere for øyeblikket. Så gå frem med løftet hode og se de siste av de gamle energiene utspille seg og gi dem takk for den rollen de har spilt i deres evolusjon.

Som vi nylig har nevnt, så vil de av dere som har nådd et avansert forståelsesnivå, kunne gjøre mye godt arbeid for å hjelpe dem som akkurat har våknet opp til sannheten. De vil høre om forandringene som finner sted og noen av dem vil bli skremt over utsiktene til at ting som er kjente og kjære for dem kan bli tatt fra dem. Dere kan berolige dem og forsikre dem om at ikke bare er forandringene til beste for alle, men de vil løfte dem raskt til et mye mer behagelig og enkelt liv. Skaperen har gitt sin annerkjennelse for alt det harde arbeidet dere har lagt ned for å oppnå suksess, og har lovet at fra nå av skal dere få nyte fruktene av innsatsen deres.

Langsomt, men sikkert vil dere få lære om deres sanne historie og om deres opphøyde plass i Universet. Mange, mange sivilisasjoner har fulgt nøye med på endetiden, fulle av beundring, og de venter bare på å få møte dere og vise dere sin kjærlighet og gi dere sin takk for alt dere har greid å oppnå. Dere har utført en tjeneste som mange sjeler vil ha glede av og som vil øke farten i deres evolusjon. Med tiden vil dere fullt ut forstå dette, men for øyeblikket ville det være mye mer enn dere er i stand til å begripe. Til enhver tid har "kjærlighet" vært nøkkelordet til deres suksess, og den Universelle Kjærlighet er deres høyeste mål. I den grad det er mulig, ta det med ro og hvil dere nå, og ta alt etterhvert som det kommer – og vi vet at det er lettere sagt enn gjort. Bekymringene deres vil snart være noe som hører fortiden til når dere blir i stand til å nyte livet til fulle.

Dere kan være helt trygge på at ingen innblanding eller forsøk fra andre på å forpurre deres videre utvikling vil bli tillatt. Som vi tidligere har nevnt, så er Jorden i karantene, men også beskyttet av mange Stjerneskip, på en slik måte at dere er garantert å kunne fullføre resten av reisen deres helt trygt. Endetiden er allerede proklamert å være en suksess, så positive forutsigelser for den perioden vil bli til virkelighet. Når det rette øyeblikket kommer, og dette ligger enda et stykke inn i fremtiden, vil vi kunne lande trygt og sette i gang feiringene, som allerede er planlagt. Når den tid kommer vil dere være fullstendig frie fra de mørkes oppmerksomhet og så visst også fra andre uinviterte besøkende. Det ligger en fantastisk tid fremfor dere som på et vis er en måte å si "tusen takk" til dere for deres harde arbeid og deres mektige bragder.

Vi er kjent med at noen av dere som har barn er bekymret for barnas fremtid og vi ønsker å forsikre dere om at de vil bli vel tatt vare på. Noen av dem har inkarnert fra de høyere dimensjoner spesielt for den perioden som ligger foran dere. De er høyt utviklete sjeler som har mye å tilby og vil være til enorm hjelp der det er kreves slike evner som de har med seg. Faktum er at mange av dem er fødte ledere og deres psykiske evner og andre kvaliteter vil være svært velkommen. Etter hvert som dere beveger dere lenger inn i den Nye Tidsalderen, vil også dere begynne å utvikle og stå frem med deres spesielle evner, og etter hvert som der utvikler dere, vil dere også utvide chakra-systemet deres. Evolusjonen stanser aldri opp og således utvikler livet seg til bedre og bedre ting. For eksempel er noen av dere allerede i stand til å kommunisere telepatisk, men med tiden vil det være helt normalt for alle og enhver.

Tenk stort, for det eneste som kan holde dere tilbake nå er dere selv. Med tankene og drømmene deres er dere med å skape fremtiden fordi dere trekker dem til dere. Så det er av helt avgjørende betydning at dere ikke henger fast ved negative tanker, for på den måten vil dere bare tiltrekke dere nøyaktig de tingene dere ikke ønsker dere.  Selvfølgelig vil dette bli lettere etterhvert som vibrasjonene stiger og dere til slutt når det nivået hvor dere ikke vil møte negativitet. For mange sjeler har dualiteten foredlet deres karakter og temperament, helt opp til det punkt at dere har fullt herredømme over dere selv. På Jorden har det vært så mange utfordringer å overvinne at det er slett ikke er overraskende at dere har funnet det vanskelig å gjøre fremskritt. Imidlertid er dere aldri alene og Veilederne deres er kontinuerlig ved deres side for å bistå med sin hjelp. Ta kontakt md dem når dere har behov for hjelp og dere vil med sikkerhet få respons. Imidlertid er det tider hvor dere trenger å gå gjennom visse erfaringer av karmiske årsaker, og da må de holde seg i bakgrunnen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg ganske nær dere etter å ha "delt" livene deres med dere ganske lenge nå. Jeg er selvfølgelig ikke den eneste omkring dere og til tider, når dere trenger spesiell hjelp, er det andre dere kan henvende dere til. Dere kan være fullstendig trygge på at vi er aldri "mer enn et anrop unna", at vi mottar budskapene deres og at vi, der det er mulig, responderer på dem. Når vi kan deaktivere usynlighetsskjoldene på skipene våre, vil dere se dem en kort stund og vi vet at mange av dere finner dette betryggende. Vi gleder oss over å kunne være i tjeneste for Menneskeheten og opplever så mye glede når vi kan se hvor store fremskritt dere gjør, og spesielt på denne tiden hvor dere er så nær å fullføre deres lange reise. Det er ikke lenge før deres strevsomme reise på Jorden er over og feiringene kan begynne, og dette er et mål på hvor høyt dere er respektert og beundret for deres oppsiktsvekkende bragder gjennom tusener av år.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey

Kommentar fra Michel Quinsey vedrørende forrige budskap: Jeg ber om unnskyldning for at jeg i budskapet av 11. september refererte til "Shelvene". Det skulle ha stått Sfære-alliansen. (Sphere Alliance)

Website: Tree of the Golden Light  

Oversetter: Leif

fredag 11. september 2015

Norsk -- SaLuSa 11. September, 2015


SaLuSa  11. September, 2015                 

Med ett, etter å ha ventet temmelig lenge for positive nyheter om Oppstigningen, finner dere at et antall kilder nå mottar positiv informasjon. Dere blir nå gjentagne ganger informert om at 28de September er månedens høydepunkt, dagen hvor foton-energiene når sitt maksimum. Ikke bare det, men også på et nivå som aldri før har blitt opplevd. Dersom dere har næret noen som helst tvil om at det blir gjort fremskritt frem mot Oppstigningen, så vil denne tvilen da helt sikkert forsvinne. Dere vil nå begynne å forstå at svært mye har skjedd "i kulissene" og "bakenfor scenen", som dere overhodet ikke har vært klar over. Som vi ofte har fortalt dere, har dette vært gjort for å holde planen vår hemmelig så lenge som mulig. Ulike sivilisasjoner har vært involvert i det som har foregått og da ikke minst Shelvene* fra 6. dimensjon som plutselig har gjort seg for dere. De er av Lyset og vil sikre at dere lykkes på deres vei gjennom Oppstigningen og de vil ikke tillate at de mørke Sjelene fortsetter å blande seg inn i utviklingen deres. Når dere ser dere tilbake, vil dere se at siden 2012 har det vært gjort kontinuerlige fremskritt, inntil dere plutselig har funnet deres plass i den Nye Tidsalderen og ingen ting kan hindre dere i å fullføre.

Som mange av dere allerede har funnet ut, så har Shelvene ankommet til solsystemet deres med sin egen "hjemmeplanet" som nå hjelper til å styre unna en del av de mektige energiene som kommer inn til Jorden. Hadde de ikke gjort dette, ville mange av dere ha blitt fullstendig overveldet av den fulle kraften i så mektige energier. Alt dette er tegn på at det blir gjort store fremskritt på mange fronter, som snart vil føre til Oppstigning. Hvilke sjeler som stiger opp er helt og holdent opp til hvilket vibrasjonsnivå de har nådd, så det er av avgjørende betydning at dere går inn for å holde fokus på målet. Det er helt naturlig at dere kan være bekymret for dem dere er glad i, men dere kan være helt sikre på at alle sjeler vil befinne seg eksakt der de er ment å være. Den syklusen som nylig er avsluttet, vil, i motsetning til tidligere sykluser, ikke ende med katastrofe, men med suksess, ettersom alle de av dere som er klare til det, vil gå videre og ikke lenger bli holdt tilbake.

Noen sjeler har spurt om hvordan de kan vite om de er klare til å stige opp og det faktum alene at de har gjort en innsats for å være klar til en slik anledning, antyder at de på vellykket vis har forberedt seg til den. Fortsett som dere har gjort hittil og bekymre dere ikke om fremtiden, for dere har mange veiledere som er med dere på reisen, som vil sørge for at dere befinner dere nøyaktig der dere er ment å være.  Noen sjeler vil fortsette på sitt nåværende nivå, i en dimensjon som tilsvarer dagens, og hvor de vil fortsette å oppleve 3dje dimensjons utfordringer. Også Moder Jord er i ferd med å stige opp og vil ikke lenger være bundet til de lavere vibrasjonene.  En underskjønn Jord vil stige opp av asken etter den gamle og der vil fred og kjærlighet herske. Da vil dere ikke lenger være påvirket av dem som bærer de negative energiene eller handlingene deres, som drar ned de høyere vibrasjonene av Lyset. For å si det enkelt, så kan de ikke eksistere i de høyere vibrasjonene som er forbeholdt sjeler som for lengst har lagt bak seg behovet for å oppleve og erfare på det nivået.

Uansett hvor i verden dere måtte befinne dere, så vil de nye energiene forandre de gamle og Oppstigningen vil gi de samme muligheter for alle sjeler uten hensyn til deres bakgrunn. Slik har det vært helt siden dere begynte deres reise mange tusen år tilbake. Alle sjeler har fått assistanse gjennom sine ulike liv, uansett om de har vært klar over sine Veilederes nærvær eller ikke. Etter hvert som vibrasjonene øker, vil noen sjeler begynne å sanse deres nærvær og med tiden bli i stand til å konversere med dem. Dere må ikke glemme at mange av dere forlater den sovende kroppen deres om natten og møter veilederne deres. Og da blir behovene deres drøftet og hjelp blir gitt dersom dere så ønsker. Dere blir aldri overlatt til dere selv for å kjempe alene gjennom livets kamper, selv om det kan synes slik når alle odds synes å gå imot dere. Vi vil derfor minne dere på at dere har inngått avtale om livets prøvelser før dere inkarnerte, fullt innforstått med at dere trengte å lære vise ting for å komme videre i deres evolusjon.

Dersom dere i våken tilstand kunne huske deres tidligere liv, ville dere bli forbløffet over hvor raske fremskritt dere har gjort. Faktum er at det finnes ingen raskere måte å utvikle seg på, selv ikke i de neste dimensjonene. Dere kan være helt sikre på at alle dere som for øyeblikket befinner dere på Jorden har blitt utvalgt på grunn av deres spesielle behov, og på bakgrunn av deres tidligere erfaringer. Men samtidig er det imidlertid nødvendig å ha sjeler fra alle nivåer for å skape et komplett samfunn som gir dem alle de opplevelser og erfaringer de trenger for å komme videre i sin utvikling. Livet kan synes å være en blanding av opplevelser og erfaringer som synes å ha liten mening, men vi kan forsikre dere om at de er nøye planlagt og iscenesatt ved hjelp av Veilederne deres. Som dere da kanskje forstår, dreier denne spesielle tiden seg om å fange opp løse tråder for å sikre at dere er fullkomment forberedt til å stige opp. Dere har uten tvil opplevd å finne ut at noen sjeler overhodet ikke har noen interesse for Oppstigningen, og dette er fordi de ikke har løftet sin bevissthet tilstrekkelig til å forstå hva det handler om. Som vi imidlertid ofte har påpekt, så spiller dette liten rolle iden større sammenheng, ettersom alle med tiden vil fullføre sin læring i 3dje dimensjon.

Dere står nå på terskelen til nye, storslagne eventyr, men denne gangen er det dere selv som vil velge hvilken vei dere vil følge.  Etter alle de opplevelser og erfaringer dere har vært gjennom, kan dere nå lene dere tilbake og nyte forandringene etterhvert som de kommer. Selvfølgelig er det fortsatt arbeid som skal gjøres, og det kreves fortsatt tålmodighet mens de gamle energiene spiller seg ut. Dere som har kunnskap og innsikt i det som skjer, kan være til stor hjelp for dem som akkurat er i ferd med å våkne og trenger hjelp til å forstå hva som skjer. Som dere kan forestille dere, så vil sannheten komme som et sjokk på de fleste mennesker, men forandringene er verdt å ta imot med åpne armer ettersom de vil ta dere til et nivå hvor kjærlighet og fred hersker. Alle rester av de gamle energiene vil gradvis forsvinne eller bli fjernet ettersom godene i de høyere dimensjonene løfter dere opp.

Vi tror at de fleste av dere vil begynne å føle de positive effektene av økningene i vibrasjonene, for de burde bringe fred i sinnet og en lykkelig følelse av at dere omsider kan nyte til fulle det Lyset som hele tiden fortsetter å øke. Livet vil være fullt av mening og oppløftelse og de gamle dager av kaos og uvisshet vil forsvinne i glemselens rike ettersom de har tjent sin hensikt med å hjelpe dere å utvikle dere. Reisen tilbake til de høyere dimensjonene har vært lang og krevende, men enhver innsats dere har lagt ned vil ha vært vel verdt det. På et eller annet trinn vil dere kunne gjennomgå og se på deres mange liv på nytt, og da vil dere få en full forståelse av alt dere har opplevd og erfart. Alt dette vil være til stor hjelp for dere når dere skal gjøre valg med hensyn til nye muligheter som vil ta evolusjonen deres til det neste trinnet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid glad for å kunne få dere i tale, særlig i en så viktig tid som nå. Forståelsen deres av livet har økt med stadig større sprang og vil fortsette å akselerere etterhvert som de større sannheter blir gjort kjent for dere.  Inntil dere virkelig greier å forstå hva dere har greid å oppnå, så vil dere ikke kunne fatte hvor store bragdene deres er, eller hvorfor dere er så sett opp til av sivilisasjoner som har fulgt med på utviklingen deres.  Jeg forlater dere som alltid med min kjærlighet og mine velsignelser og har full tillit til at dere vil finne styrken til å se målet foran dere, som nå er så nær.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif
*Michael Quinsey kaller den "the Shelves”. Jeg vet ikke sikkert hvem de er, men jeg føler at det ikke klinger riktig å oversette dette begrepet direkte, for det vill bli "Hyllene" – derfor velger jeg å kalle dem Shelvene.


fredag 4. september 2015

Norsk -- SaLuSa 4. September, 2015.


SaLuSa  4. September, 2015.
Kjære Sjeler, hvilken fantastisk tid dere opplever nå som de budskapene dere mottar synes å være generelt enige om hva som snart vil komme til å skje. Denne måneden er et vendepunkt, uansett hva som skjer, ettersom de innkommende energiene i større eller mindre grad vil påvirke alle sjeler uansett. Faktum er at mange av disse energiene allerede har gjort sitt nærvær bemerket gjennom å påvirke bevisstheten deres, med det resultat at mange begynner å sanse forandringene inni seg. De høyere energiene bringer Kjærlighet og tilslutt fred, som dere kun i korte perioder har fått oppleve på Jorden i deres nåværende dimensjon. Entiteter på Jorden deres som ikke greier å løfte sine vibrasjoner vil få hjelp til å finne veien til et vibrasjonsnivå som er riktig for dem og som passer med behovene deres. Hver eneste sjel vil befinne seg på det rette nivået med hensyn til sine fremtidige behov, alt vil være eksakt slik det er ment å være.


Dette er tiden hvor sannheten gradvis vil komme frem inntil det blir et crescendo av informasjon som kan få det til å gå trill rundt i hodet på dere. Det er så mye som blir presentert for dere som "sannhet", selv om det er svært langt fra sannheten, og som har til hensikt å holde dere i de mørkes grep. Faktum er at dette i stor grad har lykkes, men når bevissthetsnivåene deres nå øker raskt, så er det ikke lenger mulig å hindre at sannheten kommer ut. Dette betyr at dere ikke lenger ukritisk godtar som sannhet det som blir lagt framfor dere, men at dere er i langt større grad "kjenner på" om det føles riktig og i langt større grad stiller spørsmål ved det.  Og parallelt med dette er det nå mange Lysarbeidere som trer frem for å dele sin kunnskap med dere. Det er ikke lenger mulig å hindre dere i å få vite sannheten, og alt mens dere forbereder dere til å ta del i den Nye Tidsalderen, er det stadig flere kunnskapsrike sjeler som kommer på banen.


 
Samtidig som dere ennå ikke kan se hva fremtiden vil bringe med seg, synes det også som om det er total forvirring omkring dere. Slik vil det fortsette en stund ennå, men så snart det er satt en stopper for de mørkes aktiviteter, vil de ikke lenger kunne diktere livene deres eller forstyrre deres vei videre. Da vil den Nye Tidsalderen begynne for alvor og dere vil begynne å se den ene positive utviklingen komme etter den andre i rask rekkefølge.  Dere må huske på at vi ikke er avhengige av kunnskapsnivået deres, ettersom vi har kommet veldig mye lenger i vår utvikling enn dere er på deres nåværende nivå. Imidlertid er dere kommet et godt stykke på veien ettersom dere gjennom en del år har dratt fordel av fremskritt som er gjort som resultat av nye teknologier som har kommet via oss, eller fra andre kilder enn deres egne.

Dere er inne i en spennende tid som vil løfte dere ut av de lavere vibrasjonene slik at dere kan glede dere over nye oppfinnelser og eksiterende teknologier som har vær holdt skjult for dere. Alle deres behov vil bli tatt hensyn til og til slutt vil dere ha all den tid dere måtte trenge til dere selv, uten at dere er nødt til å gi så mye av dere selv kun for å ha et tilfredsstillende liv. De mørke Sjelene ønsket aldri at dere skulle bli selvstendige og uavhengige, og de ondskapsfulle planene deres har med fullt overlegg holdt dere som slaver til arbeidsmarkedet og pengesystemet. Dette vil forandre seg når tiden er inne, men først må de som lever i den største fattigdom og elendighet bli løftet opp. For dere kan det se ut som en nærmest umulig oppgave, men med vår hjelp vil dere bli fullstendig forbløffet over hvor raskt det kan gjennomføres.


 
Folk må være forberedt på forandringer til det bedre, og ethvert lite ubehag som måtte medfølge er absolutt verdt det. Med tiden vil dere kunne leve livet deres slik det tjener deres egen utvikling best, frie og uavhengige, ettersom den tiden hvor dere måtte bruke mye av dagen simpelthen til nødvendige gjøremål snart er forbi. Dere vil ha mer enn rikelig tid til å drive med det som interesserer dere og til å besøke ulike deler Jorden for å drive med de fritidsinteresser dere gir dere mest glede. Dere kan være helt trygge på at fremtiden er sikret når det gjelder disse tingene og Gud har gitt dekret om at slik skal det være. Kriger og enhver for aggresjon vil forsvinne og mennesker vil leve sammen i harmoni og lykke. Når permanent fred er etablert vil deres Venner fra Verdensrommet ta hyppigere kontakt med dere og dere vil glede dere over å kunne gjøre ulike aktiviteter sammen med dem. Snart vil tiden komme for å møte andre sivilisasjoner som også ønsker å dele sine kunnskaper med dere, og noen av dem befinner seg allerede i Sol Systemet deres og venter på det rette øyeblikket til å introdusere seg selv.


 
Den største utfordringen dere har som enkeltindivider er å holde kontinuerlig fokus på Lyset og ikke la dere distrahere av noe av det som skjer omkring dere. Det vil være mange distraksjoner og usann informasjon vil florere, ettersom de som frykter forandringene desperat klynger seg til det de føler seg komfortable med.  På samme tid vil imidlertid mere fakta komme frem i lyset med hensyn til hvordan dere er blitt manipulert av de mørke Sjelene. Allerede nå er det imidlertid mange som klart gjennomskuer de løgnene dere har blitt fortalt og sågar er rede til å våkne opp til sannheten. Dette vil spre seg som løpeild, stort sett i fra munn til munn, helt til massemediene og andre kilder blir tvunget til å rapportere om de forandringene som skjer.  Dere vil "føle" hva som er sant ettersom dere intuitivt vil vite hva dere kan tro på. Mye av dette vil være til deres overraskelse og samtidig svært velkommen, ettersom det vil være til gode for alle. Dere må imidlertid være forberedt på selv å finne deres egen vei gjennom den flodbølgen av informasjon som vil bli presentert for dere.


 
Når dere ser dere tilbake vil dere se at det har vært en bevisst plan for å opp-Lyse dere, som har tatt mange år på å bære frukter.  Den har vært langsom for å sikre tilstrekkelig tid til dem som har trengt mye hjelp for å bryte seg fri fra de fangarmene som har hold dem fast.  Til å begynne med kom alle Sjeler til Jorden fra de høyere dimensjoner og slapp seg etter hvert ned i de lavere vibrasjonene hvor de mistet kontakten med Lyset. Dere blir derfor gitt enhver hjelp for at dere skal huske hvem dere virkelig er og vende tilbake til Lyset så lett som overhodet mulig. Veilederne deres vil hjelpe dere underveis, så henvend dere til den når dere har behov for assistanse.  Vi kan også hjelpe, i og med at vi har overoppsyn med den utviklingen som skjer, for å sikre deres suksess og se dere trygt gjennom denne perioden. Det er så mye å se frem til som vil glede og begeistre dere og gjøre at enhver innsats dere har gjort vil være mer enn verdt det.


 
Dere står nå overfor en del interessante utviklinger som vil representere begynnelsen på mange gledelige forandringer og ikke etterlate noen tvil hos dere om at den Nye Tidsalderen virkelig er i gang. Dere er i ferd med å stige opp sammen med Moder Jord, som har sin egen Oppstigning hun må fokusere på, og hun ser frem til å løfte dere opp sammen med seg selv. Hver eneste positive handling dere gjør vil bidra til å øke tempoet i det som skjer og når det kommer til stykket, så er det de kollektive vibrasjonene på Jorden som avgjør når dere vil stige opp.  Dere har allerede gått en lang vei for å nå denne særdeles viktige tiden i evolusjonen deres og følelsen av at dere snart er ved veis ende øker i alle sjeler som har muligheten til å løfte seg opp. Dere kan hjelpe hverandre gjennom mer utfordrende perioder, gjennom å holde frykten i sjakk, ettersom sluttresultatet er sikret og vil ta dere tilbake til Lyset.


 
Jeg er SaLuSa fra Sirius og kun én av mange Venner fra Verdensrommet som følger utviklingen deres og, i de tilfeller det er mulig, veileder dere frem mot deres skjebnebestemte suksess. Med tiden vil dere slå dere sammen med oss som likemenn, og vi vil glede oss over å kunne reise ut i Universet sammen og dele mange eventyr.  Imidlertid, når dere nok en gang er det reneste Lys, så vil dere selv bestemme hvor reisene deres skal ta dere, for dette vil være deres eget valg. Tenk stort, Kjære Sjeler, for dere er skjebnebestemt til å vende fullt og helt tilbake til Lyset.


Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

putin

putin