They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 24. juli 2015

Norsk -- SaLuSa 24 Juli, 2015SaLuSa  24 Juli, 2015

Som alltid foregår det mye på Jorden som dere ikke er direkte klar over. De ytre tegnene på dette finnes omkring dere og generelt sanser folk de forandringene som finner sted. De vet på det nåværende tidspunkt kanskje ikke hva de er, men de føler likevel de subtile endringene i energiene omkring dere. Og i forbindelse med disse kommer en følelse av at noe er i ferd med å forandres, og det føles som noe positivt. Ting vil fortsette på denne måten, og fortsette å øke, til det til slutt vil bli en oppløftelse som er følbar. Like fullt vil det være noen som vil være helt uvitende om dette, men de av dere som har arbeidet for å høyne vibrasjonene deres vil utvilsomt kjenne det. Det kan godt bli deres første positive følelse av forandringene og vi vet at mange av dere vil føle dere oppløftet av forandringene som skjer. Disse vil fortsette og det vil ikke være noen vei tilbake til den gamle måten å gjøre ting på.

Dere kan vel knapt ha unngått å legge merke til at mange regimer har vanskeligheter med å holdet grepet på befolkningen sin. Dette vil fortsette helt til de gamle måtene å styre landene på har falt fra hverandre og de nye kan introduseres.  Mange sjeler har inkarnert i denne tiden nettopp av den grunn og venter rett og slett bare på at anledningen skal komme for at de kan lede folket inn i den Nye Tidsalderen. Mye er allerede ferdig planlagt og venter kun på det rette øyeblikket for å at det kan bli introdusert. Dere kan være helt sikre på at så snart forandringene begynner for alvor, så vil de skje meget raskt. Når dere kikker dere omkring, ser dere stadig flere tegn som viser hvor inadekvate de gamle systemene er og at den gamle økonomiene er i ferd med å bryte sammen og ikke lenger kan fortsette i sin nåværende form. Løsningene er allerede funnet og når den rette anledningen kommer for å introdusere dem, vil dere finne at utviklingen vil gjøre kvantesprang fremover.

De som har egeninteresse av å holde på de gamle systemene vil kjempe mot forandringene, men det vil være til ingen nytte, for i planene ligger forandringer på rekke og rad, som vil lede dere stadig videre fremover. Noen vil se det slik at det nye kun kan bli til virkelighet først når det gamle er fjernet, og vil forsøke å forsinke prosessen. De vil kun kunne ha en begrenset effekt med hensyn til det som skal skje, for planene er allerede i støpeformen. Det er så mye som bare ligger og venter på at det rette øyeblikket skal komme for at de kan introduseres. Fordi de ikke har noen forståelse for hva som foregår, er det mange som er meget bekymret for hva som skjer nå som det gamle holder på å falle fra hverandre. Dersom de bare hadde kunnet se litt lengre fremover, ville de være i stand til å begripe betydningen av det som skjer. Forandringene vil være mye mer dyptgripende enn dere har kunnet forestille dere, men de er nødvendige for å sette fart i deres oppløftelse inn i de høyere vibrasjonene.

Mange spør hva de er ment å gjøre i forandringsperioden og vi antyder at dere bør leve så normalt som mulig, men ta høyde for at det kan bli noen tøffe perioder. Disse vil imidlertid være kortlivete ettersom den bakenforliggende årsaken til dem så og si er å "rydde dekket" og gjøre det mulig for det nye å manifestere. Det vil bli litt av en begivenhet når vi endelig kan lande trygt og i full åpenhet på Jorden, men den tiden er ennå et stykke unna, ettersom enhver mulighet for fiendtlig innblanding fra det gamle hierarkiet først må være ryddet av veien. Mens vi venter på dette, fortsetter vi å støtte våre representanter som befinner seg på Jorden som står parat til å spille sine roller med hensyn til å gjøre forandringene til virkelighet. Alle vil etterhvert bli involvert i større eller mindre grad, ettersom det vil være mye som skal gjøres. Men likevel ikke så mye som dere kanskje har forestilt dere ettersom dere vil ha fordelen av kunnskap og utstyr som vil løfte dere mangfoldige år fremover i forhold til hvor dere befinner dere i dag. Vi kan hjelpe dere med å gjøre mange av de oppgavene dere har sett for dere som umulige, så mye enklere.

Vi håper at dere begynner å få en klar følelse av de nye energiene og evner å sette forventningene deres mye høyere enn dere tidligere har gjort. Det er mye som med fullt overlegg har blitt holdt skjult for dere som ville ha hevet den levestandarden dere i dag har, enormt. Dere vil med letthet tilpasse dere de nye levevis som vil bli presentert for dere. Takket være idéer som har blitt lagt frem for dere, kjenner dere allerede hvilket potensial for forandring som ligger foran dere. Faktum er at de utvilsomt vil overgå forventningene deres og dere vil føle at den største forandringen kanskje er å bli frigjort fra det som bokstavelig talt er en slavetilværelse, med lite tid til å gjøre det dere liker aller best. Gitt litt tid vil alt forandre seg, men først vil dere få oppleve et liv uten behov for penger slik dere er vant til. Det er kanskje å kreve for mye at dere skal begripe hvordan dere kan leve uten pengene, for det krever en helt annen forståelse og tilnærmingsmåte en dere er vant til slik dere lever nå. Hovedforskjellen vil være at alle har alt det de trenger og at ingen vil være foruten det de har behov for.

Nå begynner dere etter hvert å forstå hensikten ved livet på Jorden og med de løfter fremtiden holder for dere, vil dere kunne ha en mye mer avslappet innstilling til livet og være i stand til å takle hva dere enn måtte stå overfor. For mange er nåtiden fortsatt en utfordring. Det er karma som må ryddes opp i og mange ganger er det uavklarte ting som kan gå mye lengre tilbake enn deres forrige liv. Dette er tiden for å finne en endelig løsning på gamle problemer, men på samme måte som med alle deres tidligere liv, har dere inngått avtale om en plan som vil dekke alle deres behov. I virkeligheten er det ingen viktige ting som skjer tilfeldig, selv om det noen ganger kan synes slik. Dere har alle livsplaner som har til hensikt å fremme dere evolusjon, og oftest gjør de det, ettersom dere har Veiledere som sørger for at dere følger dem. Fri vilje er noe dere som regel benytter før dere inkarnerer inn i et nytt liv, selv om det også er sant at dere har det siste ordet i alle situasjoner når dere er inkarnert.

Dere kan se tilbake gjennom Jordens historie og vite at dere har påvirket den gjennom mange av livene deres. Sannheten er at Menneskeheten har blitt gitt frie hender til å skape sin egen fremtid og det er dette dere for øyeblikket opplever er resultatet av. Til å begynne med var dette hele hensikten med at dere lot dere falle ned gjennom de ulike dimensjonene, og når dere mistet kontakten med deres sanne selv, gikk dere i gang med å skape deres egne lover og regler for hvordan man skal leve. Utfordringen var å se om dere likevel greide å finne tilbake til Lyset og veien tilbake til Gud. Vi føler at dere har vist dere oppgaven voksen og at dere virkelig har lykkes, og i dag hjelper dere andre å finne sin vei hjem. Dere har blitt herdet gjennom livets ild, som er alle deres menneskelige erfaringer, og nå er dere vel utrustet til å hjelpe andre som er på samme reise.

Kjære dere; det blir presentert så mange forskjellige forklaringer om livets mening og hensikt. Dette kan være forvirrende, men når dere til enhver tid følger intuisjonen deres, så kan dere ikke gå mye feil. Og så må dere huske på at Veilederne deres hele tiden prøver å hjelpe dere, men det er jo selvfølgelig ikke så enkelt dersom en sjel ennå ikke har erkjent at de finns! Til slutt vil dere finne sannheten, fordi når det kommer til stykket, så er den det eneste som eksisterer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg gleder meg over denne tiden sammen med dere, vel vitende om at mange av dere har våknet opp til sannheten og er sikret at dere kan legge de lavere dimensjonene deres bak dere. Dere har lært det de hadde å lære dere og nå er dere klare, dersom dette er deres ønske, å hjelpe andre som strever å finne sannheten. Den Galaktiske Føderasjonen ser med glede frem til den dagen, som nærmer seg raskt, når vi kan møtes som Ett, og arbeide skulder ved skulder i Lyset.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 17. juli 2015

Norsk -- SaLuSa 17. juli, 2015


SaLuSa 17. juli, 2015


Tiden flyr fortere enn noensinne og ting skjer i stadig økende tempo på Jorden og fordi dere har blitt gitt fri vilje til å selv bestemme hvordan dere vil leve sammen, så opplever dere nå konsekvensene av valgene deres. Det er helt åpenbart at dere kan ikke opprettholde de systemene dere har skapt, for de er i ferd med å bryte sammen og viser seg helt inadekvate for deres behov. Faktisk må det sies at dere har levd på lånt tid og det er allerede klinkende klart at dere ikke kan forhindre et sammenbrudd for den Menneskelige Rasen. Tideverv etter tideverv har dere forsøkt å etablere en populasjon som trives, men på samme tid har dere ikke lykkes i å få med dere de fattigste nasjonene. Problemene er nå så enorme at det er for sent å forhindre konsekvensene, som er at de gamle systemene faller fra hverandre og kollapser. Med andre ord vil dere bli tvunget til å endre måten dere lever og gjør ting på, dersom dere ønsker å løse de problemene dere har skapt. Det vil være en smertefull prosess, men det vil føre til at dere begynner å leve sammen på nye måter, hvor vibrasjonene har blitt løftet til et punkt hvor negativitet er praktisk talt ikke-eksisterende. Da vil dere forstå for alvor hvordan harmoni og fred kan opprettholdes og folk kan leve uten frykt. Vi kan forsikre dere om at det er mulig, og ettersom vibrasjonenes frekvens stadig blir raskere, vil dere ikke trenge å vente altfor lenge før dere vil oppleve positive forandringer. De mørke Sjelene får ikke lenger lov til å diktere fremtiden deres og planen deres for total dominans er nå ikke lenger gjennomførbar.

Vi oppfordrer dere til å fortsette å ha tillit til dem blant dere som arbeider for positive forandringer, vel vitende om at det er vanskelig å introdusere dem så lenge kaotisk tilstander fortsatt eksisterer mange steder. Gjennom lang tid har innovasjoner som kunne ha gjort livet deres mye lettere, blitt hindret i å komme menneskeheten til gode, men de kan ikke holdes tilbake stort lenger. Så snart tiden er kommet for å slippe løs disse nye idéene, vil dere gjøre raske fremskritt, og når det er trygt for oss å komme åpent blant dere, vil vi kunne gjøre mye mere for dere og sammen med dere. Det er mye som venter på å bli sluppet løs, som vil løfte dere raskt opp slik at dere vil skjønne at den Nye Tidsalderen er godt i gang.  Da vil dere gjøre et kvantesprang fremover med hensyn til teknologi som vil eliminere mange av de problemene som for øyeblikket gjør at dere står på stedet hvil. Var det ikke for de mørke Sjelenes aksjoner, ville dere allerede ha kunnet nyte en mye høyere levestandard. Men dette vil endre seg i nær fremtid.

Som dere har lagt merke til fortsetter forandringene å skride frem og gjør til virkelighet alt det som trengs for å ta dere inn i den Nye Tidsalderen. Moder Jord har en stor rolle i disse endringene og det finnes allerede tegn på hva det er som er i ferd med å skje. Resultatene vil være ganske dramatiske, men dere vil komme til å sette stor pris på dem når dere innser at de er til deres beste. De forandringene dere kanskje vil glede dere mest over er opprensningen av land og hav som har blitt forferdelig forurenset på grunn av Menneskets manglende omtanke for planeten og alle dens livsformer. Det er å beklage at det vil føre til dødsfall i dyreriket, men dere vil innse at de også er påvirket av de høyere vibrasjonene. I bibelhistoriene deres fortelles det at “Løven vil legge seg ned sammen med lammene”, og nå kan dere kanskje begynne å forstå hvordan det kan bli slik.

Deres skjebne har alltid vært en del av en større plan og kan ikke endres, men dere har fri vilje til å velge deres egen vei dit. Dere har lært enormt mye av det dere har opplevd og erfart og dette gjør Menneskerasen bare enda bedre. Husk at dere alle trådte villig frem for å gå gjennom de ulike tidsaldrene og øke deres visdom gjennom erfaring, og når dere ser dere tilbake, vil dere være glad for at dere gjorde det. Dere visste at uansett hva som skjedde vill dere ikke bli overlatt til dere selv og måtte finne veien hjem på egen hånd. Nå har dere føttene trygt plante på denne   fra nå av er det bare én vei og det er fremover. Det har vært mange tøffe prøvelser og mange utfordringer har blitt kastet i veien for dere, men dere har overvunnet dem alle. Dette betyr at dere ikke trenger å gjennomleve den samme tiden pånytt i de lavere vibrasjonene.

Fordi denne tiden er så enormt viktig for Menneskerasen, så er dere gjenstand for mye oppmerksomhet og mange “gamle venner” venter ivrig på deres tilbakevenden til de høyere vibrasjonene.  Disse nivåene er et mere naturlig hjem for dere og deler av deres evolusjon vil fortsette helt til dere vender tilbake til Kilden og blir Ett med Alt Som Er. Så gled dere over alt dere opplever og erfarer, fordi det er alt valgt for å passe med det dere trenger å lære, mens dere kontinuerlig utvikler dere i retning av det perfekte. For de av dere for hvem dette er nye tanker, vil vi fortelle dere at dere er udødelige, så på en måte spiller det ingen rolle hva dere velger å oppleve og erfare. Etter hvert som dere beveger dere gjennom de ulike dimensjonene, blir energien deres forfinet og vokser helt til dere omfatter et stort område av Rommet, og til slutt blir dere helt og holdent et Lysvesen. Dere har kanskje lest at dere er Guder som er i ferd med å bli formet, og dette er årsaken til at deres vei tar dere tilbake til Kilden til Alt Som Er.

Dere er for øyeblikket kun en representativ del av deres Vesen, men som nå vokser hele tiden etter hvert som dere løfter dere selv mer og mer inn i Lysets vibrasjoner. Livsreisene deres plasserer dere for øyeblikket blant sjeler på mange forskjellige utviklingstrinn, og dette er grunnen til at dere møter så mange utfordringer.  Det er helt naturlig for dere å bli trukket mot dem som er av liknende vibrasjon som dere selv, men av hensyn til hva som best tjener deres evolusjon, kan dere bli plassert i omstendigheter som best dekker deres utviklingsbehov. Ofte tilbringer dere mange liv sammen med den samme sjelegruppen, slik at dere kan hjelpe hverandre å få de nødvendige erfaringer slik at dere kan komme videre i deres utvikling. Dere vil nesten med sikkerhet innta ulike roller hver gang dere inkarnerer, og den store fordelen er at dere går gjennom livet og gjør deres fremskritt sammen med sjeler dere er sterkt knyttet til. Dette forklarer hvordan enkelte grupper kommer så godt overens, mens andre stadig møter vanskeligheter. Det handler alltid om hvilken type erfaringer som best vil tjene deres utvikling og læring.
Dersom dere befinner dere i en situasjon med vanskelige relasjoner innen familien, så husk på at dere har blitt plassert der for å lære visse ting av hverandre. Omstendighetene dere befinner dere i har alltid blitt lagt til rette slik at dere kan vokse åndelig og det er i de mer vanskelige forhold at dere lærer mest og lærer raskere. Så hvis dere føler at dere har en tøff tid på Jorden, så mist aldri av syne det faktum at ingen ting i livet deres skjer uten en god grunn. Sannelig, dersom deres bevissthet er økende, så føler dere kanskje allerede at det dere opplever og erfarer er en læringsperiode. Dere kan være helt trygge på at så snart dere har lært det dere skulle av erfaringene, så trenger dere aldri å gå gjennom dem igjen. Så gå utfordringene i møte med besluttsomhet om å overvinne dem på den rette måten med tanke på andre sjelers behov så vel som deres egne.

Når livet deres er fullført og dere ser tilbake og evaluerer det, hvilket alle sjeler gjør etter at de har “gått over”, så vil dere selv kunne se hvor godt dere har lykkes. Det finnes overhodet ikke noen bebreidelser dersom det er noen prøver dere ikke har bestått, for det vil alltid bli lagt nye muligheter frem for dere. Siden tiden slik dere erfarer den, ikke eksisterer, så har dere all den tid dere måtte trenge til å komme dere videre på deres åndelige reise. Når dere går gjennom livet, så vil dere ganske sikkert få en intuitive følelse av hva det handler om og vite hva som kreves av dere. Dere har tross alt mange venner både på og utenfor Jorden, som gir dere hjelp og følger dere på reisen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er som alltid rede til å tilby hjelp og kjærlig veiledning.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Webpage: Treeof the Golden Light
Translator: Leif

fredag 10. juli 2015

Norsk -- SaLuSa 10. Juli, 2015

 


SaLuSa  10. Juli, 2015

Ting fortsetter å gjære og det er kaos mange land, etter hvert som de gamle måtene å gjøre ting på viser tydelig at de ikke lenger kan gi dere det dere trenger. Problemet har blitt så enormt at det kreves massive forandringer for å bringe samfunnet deres tilbake på et nytt spor som kan føre dere frem til den Nye Tidsalderen. Forandringene er allerede i gang og er irreversible, ettersom det nye må erstatte det gamle for å ta dere ut av et system som ikke lenger dekker deres behov. Det er en prosess som kan virke foruroligende og skremmende for mange som har liten eller ingen forståelse av hva som skjer. Men etter hvert som flere og flere innser at løsningene må komme med en ny tilnærming til behovene deres, så vil også de menneskene som kan lede an tre frem i lyset. Som alltid veileder vi dem som har viktige roller å spille med å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ikke mulig å gjennomføre dem uten noen grad vanskeligheter og krevende perioder for dere, men vi vil sørge for at de blir holdt på et minimum. Fortsett å ha en positive innstilling ettersom planen for fremtiden deres er omhyggelig etablert. Dere vil bli mer enn fornøyd med det endelige resultatet.

Altfor lenge har dere latt dere lede ved hånden av mennesker som har løyet og ført dere bak lyset, og dere har med overlegg blitt holdt i total uvitenhet med hensyn til deres sanne potensial og årsaken til at dere opplever dualiteten. Det har vært en formidable læringskurve som har gjort det mulig for dere å løfte dere opp fra liv med begrenset bevissthet, til et liv som vil vekke dere opp til deres sanne potensial. Som vi har fortalt dere mange ganger, er dere mye mektigere enn dere forestiller dere, men dere har med overlegg blitt ledet på villspor av usanne læresetninger, i tillegg til deres begrensete bevissthet. Alt dette er i ferd med å forandre seg i raskt tempo og stadig flere sjeler våkner opp til sitt sanne selv. Dere er i ferd med å komme ut av en lang periode av mørke og inn i Lyset, og det er ingen ting som nå kan hindre dere å gå hele veien frem til full bevissthet. Dette er allerede åpenbart tatt i betraktning det antallet sjeler som har våknet opp og som er i ferd med å lede dere videre på veien frem mot full opplysthet.Det finnes noen sjeler som ikke greier å løfte vibrasjonene sine opp, men dere kan være trygge på at de vil bli gitt all mulig assistanse for å lede dem i retning av Lyset. Det er ingen grunn til å "prøve å løpe før man har lært å gå" og Veilederne deres vil hjelpe slike sjeler til å våkne opp til sannheten. Så snart det begynner å gå opp for dere at dere at dere bevisst har blitt holdt i uvitenhet, så blir det mye lettere å begynne å forstå sannheten om dere selv. Dere er essensielt mektige sjeler som har gjort det modige valg å oppleve og erfare dualiteten og å takle de utfordringene som den konfronterer dere med. I løpet av deres mange liv har dere vært helt nede i den mørkeste avgrunn, men likevel har dere aldri mistet kontakten med deres høyere selv. Resultatet av dette er at mange av dere omsider har funnet den sanne vei som leder dere tilbake til full bevissthet. Når dere først begynner å våkne, så er det ingen vei tilbake til det gamle, og disse sjelene av Lyset vil frembringe en fullstendig forandring i måten dere lever deres liv på.Vi har fulgt med på utviklingen deres og de fremskritt dere har gjort, gjennom tusener av år og sett med våre øyne er det at dere har greid å gjenvinne så mye av deres bevissthet intet mindre enn en bragd på så kort tid. Historien deres viser hva som skjer når en sjel mister kontakten med Lyset og som følge av det, hvor vanskelig det har vært å løfte seg opp igjen. Dere har imidlertid bevist at det er mulig og i dag er det mange av dere som leder an på veien videre. Ved så å gjøre, bringer dere også andre med dere, og på den måter skyter oppvåkningen stadig større fart. Det er på sin plass å gratulere dere med at dere har vært situasjonen voksen og mestret utfordringene og ingen ting vil kunne stanse deres videre fremskritt. Gjennom lang tid har disse oppvåknede sjelene blitt skydd av andre som ikke evnet å forstå sannheten, men dette er i ferd med å forandre seg etter hvert som vibrasjonene øker. Meget snart vil det komme en ytterligere oppløftelse av deres bevissthet og sannheten vil finne veien til mange flere sjeler.Vi er så nær dere nå og besøker Jorden helt åpnet, i et slikt omfang at folk begynner å akseptere vårt nærvær på himmelen.  På grunn av våre høyt utviklete teknologier representerer ikke våpnene deres noen særlig fare for oss og mange av dere er kjent med at vi ved mange anledninger har satt dem ut av spill når de har utgjort en trussel. Dere kjenner til mange dokumenterte tilfeller hvor skipene våre har blitt sett over atomvåpeninstallasjoner, hvor vi har tatt grep for å forhindre dere i å starte en ny krig. Vi har lykkes med å opprettholde fred på Jorden, men vi er nødt til å godta det vi kaller mindre konfrontasjoner, av karmiske årsaker. Vi vil imidlertid nøye overvåke slike situasjoner og sikre at de ikke kommer ut av kontroll. Til slutt vil det bli en fullstendig slutt på all krig og varig fred på Jorden vil bli oppnådd. Fremtiden deres er sikret og de forandringene dere nå opplever er en del av den renselsen som finner sted.Gjennom lang tid har vi brukt vår innflytelse til å veilede deres forskere og vitenskapsmenn i en retning som vil resultere i fred i verden. Vi kan imidlertid ikke intervenere så lenge andre fortsatt støtter krigens våpen, men vi vil sørge for at de ikke blir brukt på en slik måte at der er risiko for en verdensomspennende krig. Jorden har blitt utsatt for kjernefysiske innretninger ved mange anledninger, men de vil ikke bli tillatt brukt flere ganger og vi er her for å sikre at dere er beskyttet. Dere har fri vilje, men etter hvert som dere beveger dere inn i den Nye Tidsalderen, venter en ny fremtid på dere, som ikke lenger tillater kriger som medfører omfattende død og ødeleggelse slik som tidligere har skjedd. Fred for alle mennesker vil bli mulig så snart de mørke sjelene er blitt fjernet. Dere vil ikke behøve å vente lenge for at verdensfred vil bli proklamert, men det er mye i form av nødvendige forandringer som vil kreves.I mellomtiden vil vi fortsette å overvåke aktiviteten Jordens aktiviteter, inkludert Morder Jords, ettersom hun også er involvert i de forandringene som foregår. De rystelser og vulkanaktiviteter som forekommer er for å gjøre større forandringer mulige, forandringer som vil resultere i en ny Jord, renset for alle rester av århundrer av vanskjøtsel og forgiftning av land og hav.  Dette kan se ut som en nærmest umulig oppgave, men med vår avanserte kunnskaper og ubegrensete ressurser, vil det ikke ta lang tid å gjennomføre. Faktum er at vi allerede er klare til å sette i gang sammen med Moder Jord og bringe henne tilbake til den jomfruelige tilstand hun var for mange tideverv siden. Disse oppgavene ville dere ikke være i stand til å klare med deres begrensete bevissthet, men vi vil være der for å hjelpe dere så snart renselsen kan begynne.Vi vet at mange av dere har økt bevissthetsnivået deres tilstrekkelig til å forstå hvordan sannheten har blitt feilaktig fremstilt for dere for å holde dere i mørke og uvitenhet. Dere kan være fullstendig trygge på at når det rette øyeblikk kommer, så vil det ikke bli kastet bort et øyeblikk med hensyn til å gjøre dere kjent med deres sanne historie og den vidunderlige fremtid som venter dere. Dere har muligens hatt visjoner om den nye Jorden, men i virkeligheten vil den overgå alle deres forestillinger om hva som er i vente for dere. Alle tårer og skuffelser dere har opplevd vil synes å være for ingen ting å regne når dere ser de fantastiske forandringene finne sted. Den skjønnhet og de undere dere vil få fryde dere over går langt ut over det dere for øyeblikket kan forestille dere.Jeg er SaLuSa fra Sirius, nok en gang kommet for å opplyse dere om hva som ligger foran dere. Borte vil all trussel om krig og ødeleggelse være og evig fred vil herske. Vi vil være ved deres side og hjelpe til med å gjøre den nye Jorden til virkelighet, og det vil være en frydefull tid for dere alle.


Tusen takk,  SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 3. juli 2015

Norsk -- SaLuSa 3. Juli, 2015SaLuSa  3. Juli, 2015
Mange hendelser er på gang her på Jorden som vil bringe inn de nødvendige forandringene som vil løfte dere raskt inn i stabilitet og en slutt på krig og konflikt. Det vil ta tid men vi er like i nærheten og vil veilede dere i riktig retning.  “Utrenselsen” av alt som ikke har noen plass i fremtiden deres kan synes som en formidable oppgave, men med hjelp fra oss og bistand fra Lysarbeidere over hele verden, så vil det skje ganske så raskt. Å manifestere den Nye Tidsalderen og på samme tid rense ut alt som ikke lenger trengs, kan synes å ikke være noen ordnet prosess, men den er vel kontrollert og godt planlagt. Hver og en av dere kan lette “sjokket” for dem som kun forstår det de ser med egne øyne, ved å beholde roen og la andre få vite at alt som skjer er til det aller beste for alle. Etter hvert som det gamle dør bort, kan dere være sikre på at alt det som vil bli introdusert allerede ligger klart. Forvent imidlertid ikke at altfor mye vil skje så altfor fort, men ha øynene åpne for forandringer som tydelig signaliserer at den Nye Tidsalderen har begynt.

Det dere vil bevitne er en gradvis fjerning av dem som har hatt ansvarsposisjoner, men som har misbrukt sin makt.  De kan simpelthen ikke bli værende der de er ettersom de er ute av stand til å respondere på de nye energiene som kommer inn. De gamle måtene å gjøre ting på må forandres og vi vet at de de aller, aller fleste innser at de har vært utprøvd og testet på alle måter, men at det er åpenbart at de ikke lenger duger. Nå vil dere begynne å finne deres plass i de høyere vibrasjonene og vil nyte godt av de mange fremskrittene som Illuminati har holdt unna dere i mange, mange år. Mange av dem er naturlige oppfølgere til ting dere allerede er vant med, men som dere allerede har innsett er "gått ut på dato". Til tross for at de har vært holdt skjult for dere, så har det vært arbeidet med dem i mange år og de er klare til å tas i bruk umiddelbart. Det betyr at det vil komme en hel serie forandringer som raskt vil forbedre måten dere lever på.

Gjennom årene har alt dette vært tatt hånd om gjennom inkarneringen av dem som har den nødvendige kunnskapen og evne til å bevege menneskeheten fremover. Dette gjelder mange oppfinnelser og forandringer som vil hjelpe dere å gjøre store fremskritt på kort tid. Blant de første forandringene som vil skje, er imidlertid de som vil sørge for at Jorden rikdommer blir fordelt på rettferdig vis og at alle mennesker får sin rettmessige del. Slike forandringer er knyttet til revalueringen av verdens valutaer, slik at det til slutt "alle spillerne på banen har de samme muligheter". Det vil ikke lenger finnes "de som har" og "de som ikke har" ettersom Jordens rikdommer vil være fordelt likeverdig mellom alle mennesker. Faktisk er dette den første store forandringen som vil finne sted. Vi advarer imidlertid mot at dere tolker våre kommentarer som at det er umiddelbart forestående, for dere burde forstå at slik forandringer vil ta tid til implementere over alt. Som vi tidligere har forklart, vil de fattigste nasjonene bli de første til å få glede av forandringene.


En velkommen forandring som helt sikkert vil glede mange, vil være innføringen av et gratis transportsystem som fungerer ved å anvende energien som finnes overalt rundt dere. Etter hvert vil de forurensende drivstoffene dere nå bruker, bli erstattet av energi som er forurensningsfri. Slike forandringer vil introduseres med tiden, men forvent dem ikke altfor snart. Som dere kan forestille dere, så vil en del forandringer påvirke mennesker over hele verden, og det kreves omhyggelige forberedelser for å unngå at de forårsaker kaos og ødeleggelser. Det er imidlertid nødvendig at dere vet at alle områder av livet på Jorden vil bli tatt hånd om for å sikre at dere beveger dere videre fra de utdaterte metodene dere benytter i dag.


 
Så, Kjære Dere, det er mye som venter på at det rette øyeblikket skal komme for å introdusere dem, og nøkkelen til mye av dette er fjerningen av de mørkes innflytelse. Eller kanskje vi skulle si at de fjernes fullstendig, så de ikke lenger kan blande seg inn i planene for fremtiden deres. Dere innser nå at gjennom tusener av år har livene deres vært helt og holdent styrt av Illuminatiene slik at de til slutt skulle oppnå total makt over dere og deres verden. De har aldri nådd sitt mål og nå er de ikke lenger i stand til å utøve sin makt, og det vil de aldri mer. Dere kan spørre om hvorfor de har blitt tillatt å få en slik mulighet til full kontroll over dere, og svaret er at det er for at dere skulle erfare og lære. Dere har bokstavelig talt blitt tvunget til å konfrontere en situasjon, som aldri har fått lov til å komme ut av kontroll, men som har gitt dere muligheten til å teste deres besluttsomhet til å stå imot de mørke Sjelene. Vær sikker på at dere alle meldte dere frivillig til å oppleve de utfordringene som er involvert, men nå nærmer dere dere slutten på prøvelsene og desto mer har deres kraft og evner vokst gjennom disse.


Dere vil helt sikkert finne at erfaringene har stor verdi, særlig hvis dere benytter dem for til beste for alle sjelers utvikling. Husk på at når dere nok en gang blir Galaktiske Vesener, så vil dere ganske sikkert ønske at andre skal dra nytte av alt dere har lært og erfart. Ikke alle sjeler er nødt til å gjøre alle erfaringer personlig, men kan dra nytte av erfaringen til dem som har gått gjennom dem. Husk at dere "Alle Er Ett" og når dere søker å hjelpe en annen, heller enn å søke personlig vinning slik dere gjør på Jorden, så finnes det ikke noe behov for konkurranse, men snarere samarbeid. Instinktiv vil følelsene deres være slik at dere ønsker å hjelpe andre sjeler å utvikle seg, og det er grunnen til at vi er her, for å se dere vel gjennom den siste fasen av den gamle syklusen.


 
Etter hvert som dere begynner å forstå sannheten om dere selv, så vil dere finne mye glede og tilfredshet ved å hjelpe Menneskerasen på en positive måte. Å høyne vibrasjonene deres er både et personlig mål, men også i like stor grad en kollektiv bevegelse for å løfte dere alle opp. Men tiden er kort for individuelle sjeler til å bli med på den Nye Tidsalderen, for dersom du ikke har løftet deg selv opp til et tilstrekkelig nivå, så kan du ikke komme videre før du har gjort det. På den annen side er det overhodet ingen hast, ettersom du kan, om det er nødvendig, simpelthen begynne på en ny mulighetenes syklus. Dersom du føler at du er nær å oppnå Oppstigning, så vil det helt klart være verdt det å fokusere innsatsen din på å lykkes med det. Som alltid blir dere gitt mye hjelp, men det er dere selv som må gjøre den nødvendige innsatsen for å nå målet.

Dere kan ikke unngå å legge merke til at tiden går fortere, og dette er et sikkert tegn på at dere er i ferd med å stige opp. Etter hvert som dere høyner vibrasjonene deres, så legger dere bak dere de gamle vibrasjonene som ikke har noen plass i de høyere dimensjonene. Dette er deres eget valg, ettersom de har tjent sin hensikt med å hjelpe dere å utvikle dere. Noen sjeler er ennå ikke rede til å ta et slikt skritt og de vil fortsette å erfare og lære som før. Dere kan imidlertid være helt sikre på at de til slutt vil lære det de trenger og være rede til å stige opp. Skjønnheten i evolusjonsprosessen er at ingen tvinger dere til å utvikle dere i noe annet enn deres eget tempo, og det er en prosess av individuell progresjon.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er alltid i kontakt med Moder Jord og den Menneskehetens Sivilisasjon. Husk alltid på at dere stiger opp sammen. Så dere vil fortsette å være involvert med Moder Jord etter hvert som Oppstigningen finner sted. Dere har fortsatt et godt stykke vei å gå for å oppnå dette, men det er ingen ting som vil bli tillatt å stanse deres vei fremover. Vi sender dere vår kjærlighet og våre velsignelser som alltid.


Tusen takk, SaLuSa!


Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

putin

putin