They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 26. juni 2015

Norsk -- SaLuSa 26. juni, 2015


 


SaLuSa 26. juni, 2015     
For de av dere som holder dere oppdatert gjennom nye budskap, så har den senere tiden vist tydelig at det er mange aktiviteter som foregår. Dere vil uten tvil være klar over at de mørke Sjelene blir nøye overvåket hele tiden for å sikre at de ikke kan komme videre med sin plan om verdensherredømme. Faktum er at det er lagt restriksjoner på hva de kan gjøre, på måter som sikrer at de ikke lenger kan forpurre planen for å gi dere deres fulle frihet tilbake. Vi kan for vår del bekrefte at forandringene skyter fart og at store fremskritt blir gjort. Det er ingen tvil om at dere snart vil bli klar over store begivenheter som vil ta dere inn i den Nye Tidsalderen ved å oppfylle noen av de løftene som allerede er gitt.

Vi vil derfor oppfordre dere til å holde dere støtt på veien mot Lyset og ikke la noen eksterne aktiviteter ta deres fokus vekk fra den. Vanskelige tider ligger foran dere, men disse vil bli kortvarige, og etter hvert vil det bli helt klart hvilken retning dere er på vei i. Dere kan være helt trygge på at vi har forutsett de problemene som vil oppstå og tar grep for å overvinne dem eller i det minste redusere effekten av dem. Vi ønsker ikke at dere skal lukke øynene for det som skjer i verden, men vi kan fortelle dere at alt skrider frem i samsvar med vår plan for deres frigjøring. Så mange velkomne forandringer venter på rekke og rad på å bli introdusert, men som vi ved mange anledninger har påpekt for dere, så må tidspunktet være riktig, slik at de kan gjennomføres uten at noen stikker kjepper i hjulene for dem.

 
Når dere ser tilbake på slutten av 2012, så vet vi at mange av dere fortsatt ikke klarer å kaste av deres skuffelsen over at den ikke brakte de åpenbare forandringene dere hadde forventet. Vi håper likevel at dere vil være enige i at fundamentet ble lagt for forandringer som senere har funnet sted. Det er overhodet ingen tvil om at vibrasjonene høyner seg og at stadig flere sjeler våkner opp til sine sanne selv og blir i stand til å se at de har blitt manipulert og hold tilbake gjennom løgner og falskhet. Lyset flommer inn til Jorden og løfter vibrasjonene, og det finnes ingen vei tilbake til "gode gamle dager". Disse er borte for alltid fordi det finnes ikke noen plass for dem i de høyere vibrasjonene.

Fremtiden er Gylden og inneholder mange, mange overraskelser som Gud har forberedt for dere. Gud er Kjærlighet og mennesker som mangler forståelse klandrer Gud for de vanskelige omstendighetene de befinner seg i. Det er dere selv og ingen annen som legger detaljerte planer for deres skjebne og avgjør gjennom deres handlinger hva slags opplevelser og erfaringer dere trenger å møte på nytt. Gud er likevel alltid med dere og trekker aldri tilbake sin Kjærlighet, som alltid er der for dere. Hans medhjelpere, som for eksempel Engleriket, gjennomfører planen som vil frigjøre dere fra de negative vibrasjonenes grep. I tillegg veileder de dere for å sikre at dere holder dere til livskontrakten deres, som dere selv har gått inn for fordi det er en plan som gjør at dere kan utvikle dere jevnt og trutt.


Kjære Dere, der er mye dere har å lære om livet utenfor Jorden. Universet deres, med sine mange dimensjoner, myldrer av liv og i mange tilfeller likner de på dere selv. Imidlertid har dere blitt holdt i mørket med hensyn til deres sanne selv og hensikten med at dere får oppleve og erfare den tredje dimensjon. Den er ikke den dimensjon dere naturlig hører hjemme i og dette er grunnen til at dere nå beveger dere ut av den og inn i de høyere vibrasjonene hvor de mørke sjelene ikke kan komme inn. Dere vil uten tvil forstå at når dere så gjør, så vil dere leve slik det alltid har vært ment, i lykke, frihet og absolutt fred. Så snart dere har blitt Galaktiske Vesener, frie og i stand til å reise akkurat hvor og når dere ønsker, vil livet anta en helt ny mening. Det er bare dere selv som kan forandre fremtiden deres, så lytt nøye til hjertets ønsker og vit at alle muligheter ligger åpne for dere.

 
"Veiens ende er i sikte", som dere kanskje ville si, og likevel, mens dere forbereder dere til dette, er den nye veien i ferd med å åpne seg opp og avdekke hva den Nye Tidsalderen holder av løfter for dere. I den forbindelse vil dere bli veiledet og ledet inn på en vei som vil oppfylle alle disse løftene dere har blitt gitt. Vi vil kunne besøke Jorden i full åpenhet og til og med ta dere med på reiser rundt i solsystemet deres. Nøyaktig hvor avhenger av deres plan for videre åndelig læring, og i denne sammenheng vil veilederne deres være tilgjengelige for å gi råd. Dere vil raskt glemme traumer og skuffelser dere har opplevd har Jorden, vel vitende om at de har gitt dere mye større perspektiver som gjør dere i stand til å takle alt dere vil oppleve.

Vi er nærmere dere enn noensinne og etter mange års kontakt med dere vet vi at dere vil godta oss og hilse oss velkommen som deres Brødre og Søstre. Deres bakgrunn, det at dere er kommet fra mange forskjellige stjernesystemer, betyr at dere vil ha møtt oss for tusener av år siden. Vær klar over at i de høyere dimensjonene er livslengden mye lengre enn den er for dere nå. Det er også slik at når dere har fullført alt dere skulle oppleve og erfare i én kropp, så kan dere bokstavelig talt bare ta plass i en ny en. For å si det slik, "døden" slik dere kjenner den finner ikke sted, og den involverer ganske enkelt enkle forandringer som ikke innebærer noen form for aldring slik dere er vant til å opplev det. Fødselen, som den kalles, er også annerledes og dere trenger ikke å gå gjennom det dere kaller "spedbarnstadiet".

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan bekrefte at alt skjer i "Nået" og dere vil være i stand til å reise både tilbake i tid og til og med fremover i tid, for å tilfredsstille deres behov for opplevelser og erfaringer. Faktum er at dere med letthet vil venne dere til forandringene, for i virkeligheten er det ikke noe nytt for dere. Det vil imidlertid være spennende og gledelig å se igjen familiære ting og ikke minst treffe igjen sjeler som er velkjente for dere, ettersom de har hatt roller i mange av deres tidligere liv. Selv når dere tar i betraktning alle de nære relasjoner dere har knyttet gjennom mange liv, så vil dere innse at det er temmelig mange sjeler som ivrig venter på anledningen til å møte dere igjen.

 
Dere har imidlertid fortsatt en jobb å gjøre på Jorden og dere må konsentrere dere om å fokusere på oppgavene deres. Hver eneste sjel dere nå kan hjelpe å "våkne opp" vil sette pris på deres hjelp, men mange er ute av stand til å kaste av seg sine tilknytninger til de lavere vibrasjonene. Likevel, når de kommer i kontakt med informasjon som vil hjelpe til å løfte dem opp, så kan resultatet bli en oppvåkning.

Tusen takk, SaLuSa!


Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 19. juni 2015

Norsk -- SaLuSa 19. juni, 2015SaLuSa  19. juni, 2015
Kjære Sjeler, det er svært mye som skjer for øyeblikket selv om vi har vært borte fra dere bare kort tid. Ting skjer i stadig økende tempo og i løpet av relativt kort tid vil de avsløre vår hensikt bak det vi gjør. Det har vært en periode hvor vår aktivitet ikke har vært synlig, men dette er fordi vi har arbeidet i all hemmelighet for å unngå innblanding og sabotasje fra de mørke Sjelene. Hele tiden har vi arbeidet i det stille. Alt er gjort klart for en serie kunngjøringer med hensyn til våre intensjoner, og så fort det har skjedd, vil ting eskalere og dere vil få se en hel rekke av dem satt ut i livet. Dere har ventet tålmodig så lenge på at en slik tid skulle komme, og når den kommer vil dere ikke bli skuffet. Vi har mye større tillit til at ting kan komme i gang nå som vi har vingestekket de mørkes makt og innflytelse og vi vil å holde et våkent øye med dem og sørge for at aktivitetene deres ikke kommer ut av kontroll.

Vi har mange venner på Jorden og gjennom tusener av år har vi hjulpet dem å gjøre fremskritt i sine oppgaver med å utvikle nye måter som raskt kunne ta dere inn i den Nye Tidsalderen. Når først avsløringene begynner, vil dere sannsynligvis føle dere overveldet på grunn av det hurtige tempoet de kommer i.  Dere vil også fryde dere over å se hvor raskt de introduserer dere til svært tiltrengte forandringer som umiddelbart vil heve livskvaliteten for dere alle. Det er så mye fattigdom på Jorden, og likevel hadde det ikke behøvd å være slik ettersom hennes rikdommer er mer enn nok til at dere alle kunne ha alt det dere trenger i livet. Ikke bare det, men så snart alle har fått dekket sine grunnleggende behov, vil forandringene gjøre at det bli mye mere tid til å gjøre det dere virkelig er interessert i, i stedet for å være en slave for å tjene til livets nødvendigheter. Det er vår intensjon å bringe alle disse forandringene inn så fort som mulig slik at det ikke blir ytterligere forsinkelse med hensyn til å etablere alle godene i den Nye Tidsalderen.

Gjennom en tid nå dere litt etter litt blitt gitt en viss innsikt i hva dere kan forvente straks dere har blitt frigjort fra de mørke Sjelenes innflytelse og aktiviteter. De ville mye heller at dere fortsatte deres slit og strev, og med hensikt skape kriger og uroligheter, slik at dere aldri kunne nyte til fulle den fred og lykke som er deres medfødte rett. Imidlertid er deres fremtidige skjebne trygg og dere vil snart få oppleve å bli fri fra alt som tidligere har hindret dere i å leve et fullt ut tilfredsstillende liv. Det vil komme en tid, som raskt nærmer seg, hvor dere vil kunne fryde dere over å leve i frihet fra den stadige frykten for krig ettersom det ikke finnes noen plass for den i de høyere vibrasjonene. Gjennom en tid nå har vibrasjonene stadig blitt høyere og sakte, men sikkert nærmer dere dere tiden for omfattende forandringer. Midt oppi alle urolighetene og med så mye som trengs å forandres for at dere skal kunne øke levestandarden deres, er det vanskelig å se for seg hvordan det kan bli permanent fred. Imidlertid vil dette komme, og på en måte som dere kanskje ikke hadde trodd mulig, og dette vil innvarsle slutten på alle fiendtligheter og bringe dere den freden dere drømmer om.

Moder Jord er i høyeste grad involvert i forandringene, som til tider kan synes ganske ekstreme, men dere må huske på at Jorden har vært langsomt døende og at hun trenger mye hjelp og forandringer for at den Nye Tidsalderen skal kunne bli til virkelighet. Forurensningen av havområdene er enormt bekymringsfullt ettersom den tar livet av områder som er selve livsgrunnlaget for alt livet som skulle finnes i overflod i alle hav. I mange områder er jordsmonnet gjennomtrukket av kjemikalier og de har behov for omfattende opprensing slik at de kan bringes tilbake til sin opprinnelige tilstand. Det er utallige problemer av denne art som må løses og som stiller dere overfor en nærmest umulig oppgave, men som dere etter hvert finner ut så kommer det stadig nye oppdagelser som vil gjøre at disse oppgavene kan løses mye, mye raskere. Sannheten er at med bistand fra oss vil oppgavene med å rydde opp på Jorden bli svært mye enklere. Det vil komme forandringer som gjøre at selve industriens natur endres slik at den ikke lenger trenger å bruke forurensende eller giftige stoffer. Det er planlagt tallrike forandringer som vil sette fart i hele prosessen med å bringe Jorden tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand.

I en tid hvor mange mennesker frykter det verste er det opp til sjeler som er av Lyset, og som forstår hva som skjer, å hjelpe dem som føler at de står helt alene og er i nød. La det bli kjent at massive positive forandringer er på vei, som vil være til beste for alle, og som vil løfte deres levestandard langt utover det dere tror er mulig. Vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset vil hjelpe dere hele veien, selv om vi vil oppfordre dere på alle mulige måter til å delta i hele forandringsprosessen. Dere kan være helt trygge på at vi kjenner til alle deres behov, men på grunn av karmiske anliggender, kan vi ikke alltid intervenere for å hjelpe dere. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å øve innflytelse på deres handlinger for at dere skal oppnå de beste resultater. Faktum er at vi har gått ved deres side og oppmuntret og hjulpet dere for at dere skulle klare å komme gjennom perioder med enorme belastninger. Dere undrer dere kanskje noen ganger på hvor nye idéer kommer fra, og noen ganger er det vår innflytelse som er i virksomhet. Det vil snart komme en tid hvor vi kan arbeide åpent sammen med dere, uten frykt for forstyrrelser og innblanding, og da vil dere se at utviklingen vil gå i kjempesprang fremover.


 
Dessverre er massemediene fortsatt under Illuminatis kontroll og nyhetsmediene bli nøye overvåket for holde tilbake sannheten om mange av de ting som skjer med dere. Når dere imidlertid er klar over sannheten om situasjonen dere befinner dere i, vil dere lese nyhetene med mer kritisk sans og utvikle evnen til "å lese mellom linjene" ettersom så mye holdes skjult for dere eller legges frem på usannferdig vis. Gjennom årtusener har dere blitt holdt i uvitenhet om så mange ting og mye som kunne ha vært direkte til deres beste, har blitt holdt unna dere. Dette kan kanskje best illustreres i forbindelse med det enorme omfang av kreft og alle dens lidelser. Kreft kan kureres, bare at dette ikke er offentliggjort for folk flest. De som er involvert vil heller behandle dere enn å kurere dere, i en industri som gir ufattelig profitt. Dette vil imidlertid forandre seg temmelig snart, når sannheten kommer ut, og det er ingen ting som kan forhindre at den gjør det.
 
Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er glad når vi kan gi dere gode nyheter om fremtiden. Dere har ventet tålmodig på endetiden som nå ruver rett foran dere og snart vil begynne for alvor. Vi er glade for å kunne ha en rolle i deres opp-Lys-ning og om ikke lenge vil vi være en del av deres liv. Vi er deres fremtid og ser frem til å kunne opplyse dere med hensyn til deres sanne historie, for dere er mye mektigere enn dere forestiller dere og vi beundrer dere og hilser dere i respekt for deres besluttsomhet om å se den endelige seier over de mørke Sjelene. Vi vil være ved deres side hele veien for å gi dere støtte og sende dere vår Kjærlighet.


Tusen takk, SaLuSa!


Mike Quinsey.
  
Oversetter: Leif

putin

putin