They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 29. mai 2015

Norsk --SaLuSa 29 mai, 2015

 

SaLuSa  29 mai, 2015

Det gamle systemet fortsetter å falle fra hverandre ettersom det ikke lenger tjener dere med hensyn til å utvide deres bevissthetsnivå. Alle de som arbeider for deres beste arbeider for det meste med de gamle energiene, og mens disse fortsatt er der, går det langsomt å gjøre ytterligere fremskritt inn i Lyset. Imidlertid har Lysarbeidere et valg, og de som søker opp-Lys-ning vil bli trukket til de menneskene som kan veilede dem videre på en passende vei. Intuisjonen deres spiller en hovedrolle med hensyn til å veilede dere i en retning som passer best med hva dere har behov for, men samtidig er det også karma involvert, hvilket krever at dere opplever videre fremskritt på en særskilt måte. Dere kan nok en gang være forsikret om at ingen ting som er av viktighet for utviklingen deres skjer tilfeldig, og alt dere erfarer og opplever er av verdi. Mange ganger er ikke dette umiddelbart lett å se, men ofte kan dere ved tilbakeblikk begynne å forstå hva det var dere skulle lære. I denne endetiden har en del læresituasjoner vært temmelig tøffe, men dere ville være svært godt tjent med å ta dere ad notam det budskapet de har gitt dere. Bekymre dere imidlertid ikke om hvordan det går med fremskrittene deres, for forutsatt at dere ser på det dere opplever med den hensikt å lære av dem, så vil dere utvikle dere. Faktum er at dere ville ikke ha kommet så langt som nå dersom dere ikke hadde vandret en opp-Lys-ningens vei.

fredag 22. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 22 mai, 2015

 SaLuSa  22 mai, 2015
Tiden fortsetter å fly raskere enn noensinne og vil fortsette med det, hvilket for mange av dere er en lettelse ettersom dere opplever mange utfordrende omstendigheter. Dette er å vente ettersom dere står overfor utrensing og utbalansering av karma som er akkumulert over lang, lang tid. Det vil komme en tid da dere har fullført det aller, aller meste og det vil bli betraktet som fullgått løp og resten vil bli slettet så dere kan begynne med blanke ark igjen. Det at dere fokuserer på alt som er positivt vil sikre at dere holder dere på Lysets vei og endetiden vil for de fleste av dere være en tid hvor dere blir bevisst inni dere at dere har fullført løpet. Dette vil komme som en følelse av fred og en indre viten av at alt er som det skal. Dere vil finne det lettere å leve i nået og livet vil være mye lettere å nyte når dere fortsetter å fokuser på Lyset. De lavere vibrasjonene vil ha liten eller ingen tiltrekning på dere lenger og dere vil vite uten skygge av tvil at dere er i ferd med å stige opp.

fredag 15. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 15 Mai, 2015

 

 
SaLuSa  15 Mai, 2015

Veien videre begynner å bli mye klarere for mange mennesker, men det finnes så mange villedende situasjoner at dere aldri er sikre på om dere er på riktig vei.  Den beste måten å avgjøre dette på er å spørre dere selv hvilke forventninger og mål dere personlig sikter mot, og så stole på at intuisjonen deres vil fortelle om dere er på vei i riktig retning. Det er ønskelig å ha et mål i livet heller enn å eksistere uten noe mål, men likevel vil enhver situasjon dere møter kunne bidra til at dere kan lære visse ting dere trenger å lære for å utvikle dere videre. Husk på at ingen ting som innvirker på livet deres har dukket opp tilfeldig, selv om dere ikke umiddelbart kan se hva resultatet av det vil bli. Kjære Dere, dere er selv ansvarlige for hvilken vei deres liv velger, uansett hvilken retning det måtte være, fordi dere har blitt gitt fri vilje. Imidlertid er det slik at dere har en livsplan, som dere har gått inn for før dere inkarnerte, og dette må tas i betraktning. 

fredag 8. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 8. Mai, 2015SaLuSa  8. Mai, 2015           

Det gleder oss å se at det nå begynner å gå opp for mange mennesker at forandringene virkelig er i ferd med å starte. Fortsatt kreves det tålmodighet ettersom den første begivenheten ikke vil skje før det rette øyeblikket kommer, og først etter at alt er lagt ordentlig til rette og alle de involverte er fullkomment forberedt. Det har tatt tid å komme til dette punktet ettersom disse arrangementene krever samarbeid og koordinering mellom mange land. Alt dette skrider frem som det skal og når vi forteller dere at forandringer snart vil komme, så forteller det hvor langt planen er kommet i sin utvikling. Naturligvis vil renselse fortsatt finne sted, men så snart de viktigste sakene er ryddet opp i, vil dette raskt komme i bakgrunnen. Andre forandringer er også under utvikling og når først det hele starter, vil det bli en serie av forandringer dere vil ønske velkommen. Så snart dere får vite hva dere har i vente, føler vi at dere vil være enige i at det var verdt den lange ventetiden. Vær trygge på at ingen ting kan hinder fremtiden i å materialisere slik dere har blitt fortalt at den vil.

fredag 1. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 1. Mai, 2015SaLuSa  1. Mai, 2015
Vi følger oppmerksomt med på fremskrittene deres etter hvert som dere kommer nærmere og nærmere de første positive tegnene som vil indikere at en Ny Tidsalder har begynt. På dette tidspunkt burde dere ha en ganske god idé om hva dere kan forvente, og dere vil ikke bli skuffet. De fleste av dere har hatt mange liv i denne syklusen, både som Mann og som Kvinne, og forhåpentligvis vil dere finne balansen mellom de to.  Det vil komme en tid hvor dere ikke vil være opptatt av kjønn slik dere nå er. I deres dimensjon er det en tendens til at deres kjønn har stor betydning for hvilken plass dere får i samfunnet, avhengig av om dere er mann eller kvinne. Likevel, etter hvert som dere løfter dere opp, så vil forskjellen mellom dere forsvinne, men de feminine og maskuline energiene vil fortsatt være der.

putin

putin