They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

fredag 13. mars 2015

Norsk - SaLuSa 13 mars, 2015SaLuSa 13 mars, 2015
En lang rekke forandringer ligger foran dere nå som det er satt en stopper for de mørkes planer. De kan ikke lenger diktere Menneskehetens fremtid og har ikke andre muligheter enn å overgi sine maktposisjoner til Lyset. Dette innebærer at fremskrittene nå kan skje mer eller mindre uten at de mørke blander seg inn eller stikker kjepper i hjulene, og alle aktiviteter kan skje mer åpent og gjøres kjent for dere. Det er mye som skal gjøres og våre planer er å frembringe resultater så snart som mulig. Hittil har vi måttet være på vakt med hensyn til de mørke, men nå kan vi la dere få vite ting uten at vi trenger å være redde. Dere vil også få se flere av skipene våre ferdes helt åpent på himmelen, mens vi tidligere stort sett har brukt vår "usynlighetskappe" for å unngå konfrontasjoner med deres flymaskiner. Vi venter nå på at politikerne deres skal anerkjenne oss, men vit at mange av dem er redde for å bli avslørt for hva de egentlig er. Imidlertid vil alt bli avdekket med tiden og det vil ikke finnes noe sted noen av dem kan gjemme seg. De høyere vibrasjonene har ingen plass for individer av lavere vibrasjon, fordi det kommer til et punkt hvor bare sannhet kan eksistere. De mørke sjelene har hatt sin tid, og til tross for alt dere måtte vite om dem, så gir vi dem, som vi gir alle sjeler, muligheten til å vende tilbake til Lyset uten straff eller bebreidelse. Imidlertid har de en lang vei å gå før de fullt ut kan gjeninnta sin plass i Lyset.

Som dere utvilsomt har forstått, er vårt primære ønske å se hver eneste sjel vende fullt og helt tilbake til Lyset, og enhver mulighet vil bli gitt dem. Dere vil ha lagt merke til at vi aldri snakker om straff for villfarne sjeler, men den dypeste medfølelse gjennom å gi dem enhver mulighet til å vende tilbake til Lyset. Ingen er håpløst fortapt med mindre de nekter å ta imot de mulighetene som blir gitt dem. Dere har alle, på et eller annet utviklingstrinn, levd på begge sider av Lyset, og det er få av dere som er blitt noe dårligere av den grunn. Faktum er at dere er blitt styrket av disse erfaringene og enda bedre i stand til å hjelpe dem som kommer etter dere og følger i deres fotspor. Så nå vet dere hvorfor vi alltid har oppfordret dere til å være ikke-dømmende i alle slike situasjoner. Dere har et uttrykk "Kun i Guds Nåde går jeg frem” og i det ligger en mektig sannhet, så vi ber dere innstendig om ikke å dømme dem som er på et annet trinn i sin utvikling enn dere selv.
Dere er alle mektige sjeler som har vært til "helvete" og tilbake igjen, og med dette tenker vi på de livene dere har hatt i de laveste vibrasjonene hvor nesten alt Lys var borte. Likevel har dere overlevd og blitt mektige vesener, selv om dere ennå ikke forstår den fulle betydningen av det. Å bli atskilt fra Lyset har stilt dere overfor en gigantisk oppgave med å finne veien tilbake igjen. Likevel gikk dere inn i dette fulle av selvtillit, ettersom vi lovte dere at vi alltid ville være der for dere. Vi er selvfølgelig ikke de eneste, for sjeler fra hele Universet har ønsket å være del i utfordringene og lære av erfaringene. Dere må forstå at dere har reinkarnert mange, mange ganger for å spille deres roller i dette episke eventyret som nå er i ferd med å avsluttes. Dere har til enhver tid spilt på den siden som best ville tjene deres interesser og evolusjon. Livet er i kontinuerlig utvikling inntil alle sjeler vender tilbake til Gudskilden hvorfra de en gang hadde sitt utspring. La ikke dette bekymre dere for dere har en lang, lang vei å gå før en slik fullførelse nærmer seg. Det høyeste mål er igjen å bli Ett med Gud.
Hver eneste en av dere spiller en viktig rolle i å bringe Lyset til Jorden, mye mer enn dere for øyeblikket kan forestille dere. Vi hører dere spørre om dere kunne gjort mer, ettersom dere har så mye å tilby, men forstå at vi er vel kjent med hvilke evner dere har og vi er svært fornøyd med det dere allerede gjør. Fortsett å bære Lyset deres høyt og strålende, så er det ikke mye mere vi kunne be dere om. Når dere tar i betraktning antallet av Lysarbeidere som gjør jobben sin for å bringe den Nye Tidsalderen inn, så er det ingen tvil om at fremtiden deres er sikret. Hvis dere blir kallet til å utføre ytterligere oppgaver, så er det fordi dere er ansett å være blant de sjelene som har den nødvendige erfaring og kunnskap til å gjøre dette. Husk også på at når ting først begynner å skje for alvor, så vil det være mer enn nok å gjøre for alle og til å holde dere fullt engasjert. Vi vet hvilke evner og egenskaper dere har og hva dere gjør best, så det vil ikke bli noen firkantete pinner i runde hull. Fryd dere, for det virkelige arbeidet vil snart begynne og alt dere har ventet på vil gradvis bli til virkelighet.
Sett fokus på alt som er godt og sunt, og dersom de mørke skulle prøve å angripe dere, så se dem i Lyset og gå simpelthen videre på deres vei. Det er ikke noe behov for å engasjere seg i argumentasjon, så legg rett og slett frem deres eget synspunkt og gå videre. Bevis for dere selv at dere har den all den selvtillit dere trenger til å takle hva som enn måtte legges foran dere, og la dere ikke vippe av pinnen av provokasjon. Noen vil si at dette er lettere sagt enn gjort, men det er nødvendig at dere er forberedt på alle situasjoner dere kan møte. Å gi etter for fryktens energier resulterer i at vibrasjonene deres synker og de mørke Sjelene vil få næring av dem. Kall på hvilken som helst kilde av Lys dere måtte føle for i slike situasjoner, og vit at dere vil få hjelp. Dere har flere sjeler som ledsager dere på veien enn det dere kan greie å forestille dere.
Den Galaktiske Føderasjonen er i disse dager blitt gitt mere frie hender til å håndtere ting som måtte komme. Hittil har vi vært strengt under ordre av Hierarkiet som har hatt ansvaret for den overordnete planen for deres tilbakevenden til Lyset. Som vi har nevnt ved mange tidligere anledninger, så opererer vi i de aller fleste tilfeller med "usynlighetskappen" på plass. Vi har ikke gått inn i situasjoner hvor vi kunne risikere å forårsake uheldige hendelser, ettersom dette kunne ha gått ut over uskyldige mennesker. Vi søker ikke konfrontasjon med de mørke Sjelene, og vil alltid foretrekke å unngå dette for å beholde freden. Forøvrig ville vi ellers kunne takle ethvert problem som måtte oppstå, ettersom vi har avansert beskyttelse som dere for øyeblikket ikke kan forestille dere. Denne blir kun brukt som en aller siste utvei ettersom vi ikke er ute etter å knuse de mørke Sjelene, men kun å beskytte dere mot dem.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere skulle bare visst hvilken glede det er for meg å kunne snakke åpent med dere. Mange av dere har så å si "blitt voksne" og våknet opp til hva som kreves av dere som Lys-Vesener. Sammen er vi nå nesten kommet til enden på den lange veien og vi takker dere for deres utholdenhet og deres urokkelige innsats for Lyset.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey. 
Website: Tree of the Golden Light   
Oversetter: Leif


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

putin

putin