They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 27. februar 2015

Norsk -- SaLuSa 27 februar, 2015SaLuSa 27 februar, 2015
Dere lever i en dramatisk tid hvor forandringer vil komme til å skje meget raskt. Disse forandringene vil introdusere dere til den Nye Tidsalderen som med tiden vil forandre så godt som alle aspekter av deres liv. Det kan ta tid for dem å manifestere, men de er allerede i ferd med å ta form, etterhvert som det gamle oppsettet blir plukket fra hverandre. Dette har vært spesielt designet for å holde dere i mørket og forhindre dere i å forstå deres sanne potensial. De mørke Sjelene har med hensikt og meget omhyggelig, skjult sannheten om deres opphav, men den tid går nå mot slutten, og de sjelene som er opplyste går foran og viser veien. Dette betyr at de som ikke greier å frigjøre seg fra sine gamle tro og oppfatninger, vil bli mer og mer isolert. Det er overhodet ikke snakk om noen skam eller gjengjeldelse når det gjelder dem, men det vil innebære at deres neste livsløp vil være en fortsettelse av det de allerede har valgt. Dere kan være helt trygge på at slike sjeler har mange hjelpere rundt seg, som oppfordrer dem til å ha et ønske om å løfte seg selv opp. Siden tiden er en illusjon, så spiller det ingen rolle hvor lang tid det tar for dem å våkne opp.

fredag 20. februar 2015

Norsk -- SaLuSa 20 februar, 2015
Gjennom en tid nå, har energien fra de høyere rikene hatt mer innflytelse, og en større rolle å spille i livene deres. Dette vil gradvis tilta etter hvert som de gamle og de nye energiene blir mer klart definerte. Den transmuterer mer av de lavere energiene og tar således fra dem deres evne til å holde tilbake Lysets fremmarsj. Sannheten er at dere er over kneika, som dere ville si, og at ingen ting annet enn suksess ligger foran dere. I mellomtiden er det mulig at ting på mange måter ikke ser særlig annerledes ut, men positive forandringer finner sted over alt i verden. De gamle splittende holdninger og synsmåter blir ikke lenger akseptert og folk er i ferd med å våkne opp til det faktum at som én rase, Menneskerasen, burde dere arbeide sammen til alles beste. Altfor lenge har disse som har hatt ubetinget interesse av at dere konkurrerte mot hverandre, lykkes med å fremelske en følelse for individualisme heller enn gjensidig samarbeid. Nå er dere, folket, imidlertid i ferd med å våkne opp og innse at som En Rase, er det i deres felles interesse å arbeide for hverandre. Vi ser tydelig at når det gjelder store og viktige saker, så kommer dere villig sammen og representerer en mektig, forenet kraft for det gode.
Så derfor, Kjære Sjeler, tro aldri at anstrengelsene deres for å bringe varig fred til Jorden ikke gir resultater. Dere oppnår mye mer enn dere greier å fatte og vi oppfordrer dere til å gjøre alt som står i deres makt for å spre Lyset. Dette betyr ikke at dere skal plassere det rett foran nesen på mennesker som ikke er klare for det, men at dere gir litt mer der dere vet at det vil bli vel mottatt. Men vær imidlertid nøye med at dere snakker om sannheten slik dere forstår den, for dere ønsker jo ikke å skape mer misinformasjon enn det som allerede finnes. Etter hvert som tiden går, vil mer direkte informasjon bli gitt dere, og gradvis vil et tydeligere bilde vokse frem. I tidligere tider kunne ting bare presenteres på en måte som folk kunne forstå, og en måtte være nøye med å ikke gjøre det for detaljert eller komplisert. Det har selvfølgelig alltid vært vanskelig å finne ord som kunne beskrive noe som ordene ikke var skapt for å beskrive. Nå har imidlertid vitenskapen deres utviklet seg med forbausende fart, så dette er ikke så vanskelig som det pleide å være.

fredag 13. februar 2015

Norsk -- SaLuSa 13 februar, 2015
SaLuSa 13 februar, 2015

Den illusjonen dere lever mens dere er på Jorden, er det dere selv som har skapt, fordi dere ble gitt frihet til å gjøre frie valg mens dere opplevde og erfarte atskillelsen fra helheten. Naturligvis har de i Åndeverdenen som har ledsaget dere gjennom deres mange liv, prøvd å veilede dere mot Lyset. På dette stadiet er syklusen dere befinner dere i, i ferd med å ende, og dere blir gitt deres siste muligheter til å nå et stadium i deres evolusjon hvor dere ikke lenger har noe behov for å leve i de lavere vibrasjonene. Så lenge dere har befunnet dere i denne syklusen, og for de fleste av dere vil det være fra begynnelsen for omtrent 26.500 år siden, har muligheter hele tiden eksistert for å vokse gjennom erfaring. Imidlertid har noen sjeler mistet så mye av lyset sitt og blitt så knyttet til de lavere vibrasjonene, at de har lite eller intet konsept om hvordan de kan løfte seg opp, eller om sin sanne natur. På samme måte som deres Åndelige Veiledere, forsøker også vi å opp-Lyse dem, men mange av dem nekter å se sannheten i øynene. Så på slutten av syklusen kan dere være sikre på at enhver anledning blir benyttet og hjelp gitt, for å vekke sjeler opp til sitt sanne selv.

fredag 6. februar 2015

Norsk -- SaLuSa 6 februar, 2015SaLuSa 6 februar, 2015

Kaos og opprør fortsetter på Jorden, men på samme tid fortsetter Lyset å øke og gir styrke til dem som sprer Lyset. Det er umulig for oss å si med sikkerhet når det vil bli den dominerende kraften, men tidspunktet nærmer seg raskt. Med de kontinuerlig økende Lysnivåene er noe annet resultat ikke mulig og det er merkbart at flere mennesker enn noen gang er rede til å aktivt vise sin støtte til Lysarbeiderne. Som tiden går vil stadig flere mennesker komme sammen og arbeidet deres vil hjelpe til å fremskynde den virkelige starten på Oppstigningen. Vi oppfordrer dere til å holde dere trygt i Lyset deres og ikke la dere bli direkte involvert i hevnfeidene mellom ulike fraksjoner av de mørke Sjelene. De vil møte sitt endelikt på en måte som er resultatet av deres handlinger mot Menneskeheten gjennom tusener av år. De har selv skapt den veien som leder til deres fall og slutten på deres aksjoner mot de som er av Lyset.

Vi føler den frustrasjonen som råder blant dere i forbindelse med de pågående problemene i Midtøsten. Imidlertid kan dere være helt sikre på at vi gjør så mye vi har tillatelse til å gjøre, og vi har forhindret en eskalering av den krigen som pågår. Folk spør hvorfor vi ikke kan gripe inn og stanse den, men det ville ha vært å gripe inn i den karmisk prosess som må få spille seg ut. Inntil det som skal læres er lært, kan vi kun forsøke å begrense tap av liv og de ødeleggelser som finner sted. Alle deres opplevelser og erfaringer i denne syklusen har hatt til hensikt å hjelpe dere å løfte dere selv opp av mørket, slik at dere i sin tur kan hjelpe andre. I den sammenheng har dere hatt ekstrem suksess og stadig flere sjeler våkner nå i de nye vibrasjonene. Dette er viktig dersom de skal greie å overvinne mørket og bevege seg inn i Lyset. Mange er nå i stand til å utvide sin bevissthet og begynner å bli klar over hva som er årsaken bak forandringene som finner sted.

putin

putin