They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 18. desember 2015

Norsk -- 18de desember, 2015. Mike Quinsey.


18de desember, 2015. Mike Quinsey.

Høytidssesongen bringer dere en mulighet til å koble av fra de mer utrivelige ting som skjer på Jorden. Uansett hva som måtte foregå i de ytre verden, så er folk fast bestemt på å koble av og nyte livet. Dette skaper en energi som bringer frem det beste i folk og gir dem en anledning til å gi og tilgi, selv der hvor forhold har vært vanskelige, eller til og med ødelagt.  For noen er det en tid hvor de tar opp kontakten igjen med dem de har mistet kontakten med og over hele verden skapes det lykke og glede. Det var aldri meningen at menneskene skulle være alene, men de aller fleste mennesker er selvfølgelig knyttet til hverandre gjennom karma, som man selvfølgelig kan betrakte som godt eller dårlig, alt etter som man forstår det.  Uansett hvordan man betrakter livet på Jorden, så er det en kontinuerlig rekke av utfordringer som dere ikke alltid forstår. De er imidlertid en del av deres livsplan som skal hjelpe dere å utvikle dere videre.

Mange menneskers liv er flettet sammen og hver av dem er i sin tur veiledet for å sikre at de følger sin livsplan. Noen ganger er deres opplevelser emosjonelt smertefulle, men vær klar over at alt skjer med deres godkjennelse.  Før dere inkarnerer samtaler dere med Høyere Vesener som drøfter detaljene med dere og det skjer aldri at dere ikke er enig i livsplanen deres. Dere vet at jo raskere dere rydder opp i gjenstående karma, jo bedre er det, ettersom dette ellers ville holde utviklingen deres tilbake. Karma kan høres ut som en straff, men det er langt fra sannheten ettersom den simpelthen gir dere en anledning til å utvikle dere på et område der dere har feilet tidligere. Og videre er det slik at siden dere er på slutten av denne syklusen, så må karma ryddes opp i før dere kan gå videre.  Det er derfor svært viktig at dere tar dette på alvor dersom dere ønsker å bevege dere ut av de lavere dimensjoner.

Jorden enormt urolig for tiden og er i gang for fullt med de forandringene som skulle ha skjedd for lenge siden. Hun har ventet tålmodig på at menneskene skal skulle slutte å ødelegge miljøet, men til ingen nytte.  Resultatet er at det oppleves forandringer rundt om på Jorden, som mange oppfatter som destruktive, men de er del av en nødvendig renselse slik at den Nye Tidsalderen skal kunne komme i gang. Bekymre dere ikke om hva dette vil føre til, for dere er sikret fordelaktig forandringer som skal gjenopprette fred på Jorden. Det vil minne om den Gyldne Tidsalderen, men dere må innse at den ikke kommer før vibrasjonene har nådd et tilstrekkelig høyt nivå. Dere har så uendelig mye å se frem til, selv om dere nå ser så mye kaos og ødeleggelse omkring dere. Dere vil nå deres mål med hjelp fra andre som vil tilkjennegi seg for dere på det rette tidspunkt.

I den tiden dere er inne i nå, så vil det ikke være lett å begripe hvorfor så mye forandrer seg omkring dere.  Det kan være vanskelig å avgjøre nøyaktig hva som er til beste for alle, og her kommer intuisjonene deres inn. Dere kjenner bakgrunnen for alt det som skjer, men akkurat nå finnes det ingen sikkerhet for hvordan alt vil spille seg ut. Fri vilje er fortsatt en grunnforutsetning for alle sjeler og som kollektiv er det dere som for en stor del avgjør hvordan fremtiden vil arte seg. Den høyere planen vil uansett bli til virkelighet, men hvor smidig overgangen vil bli er opp til dere. Uansett hva som skjer vil Oppstigningen finne sted, og i nær fremtid.

Dere vil være i stand til å identifisere dem som er av Lyset og som er engasjert i arbeid med å opp-Lyse andre. Imidlertid ikke alle, fordi noen av dem vil velge en vei som unngår publisitet, og stille, men effektivt vil de utføre sitt arbeid. Dere kan ofte sanse de høyere energiene omkring en slik person og dette er den sikreste måten dere kan vite at de er av Lyset.  De intuitive evnene deres vil hjelpe dere til å vite når dere møter dem, i tillegg til at deres atferd vil vise det tydelig. Det burde være enkelt for dem som har kommet langt i sin utvikling å identifisere sjeler som later som om de er opp-Lys-te, men likevel følger en vei som ikke er i full kontakt med Lyset.

Dere burde nå vite at mange av vennene deres som er av Lyset, kommer fra de høyere rikene og samarbeider med de Galaktiske Styrkene. Dette har de gjort i tusenvis av år og veiledet Menneskeheten slik at de har holdt seg på rett vei.  De fleste sjeler har liten, om noen, forståelse av hvordan Ånden samarbeider med dem.  Alt ville imidlertid fungere mye bedre dersom de forsto hvordan de skal forholde seg til veilederne sine.  De er dere for å hjelpe dere i deres utvikling og når mulig, sikre at dere holder dere til sjelekontrakten deres. Det er aldri noen grunn til å føle seg alene og dere kan når som helst be veilederne deres om hjelp.

Kjærlighet er den største og mektigste energien som finns, men på deres forholdsvis lave vibrasjonsnivå, er det ikke så lett å bruke den til å utføre mirakler. Dere kan imidlertid gi vellykket healing slik mange av healerne deres allerede gjør. Noe så enkelt som noen vennlige ord, uttalt med kjærlighet og følelse, kan løfte opp en sjel i nød.  Dere vet sannsynligvis allerede at denne kraften er mye sterkere når dere er i en gruppe, og dere kan oppnå mye mer på denne måten. Til slutt vil dere være i stand til å helbrede på et øyeblikk, men la det også være sagt at healing er unødvendig i de høyere dimensjonene.

Noen sjeler kan ikke forstå at de har godtatt et så utfordrende liv på Jorden. Dette er sannsynligvis fordi de har glemt at de meldte seg frivillig til å slippe seg ned i de lavere dimensjonene. Dere har med all sannsynlighet følt sterk medfølelse for de sjelene som var fanget i de lavere vibrasjonene og dere har vært med i en gruppe som valgte å hjelpe dem å vende tilbake til Lyset. Dere gjorde dette etter å ha fått forsikringer om at dere alltid ville ha Lys-Vesener ved deres side. Med andre ord, at dere ville bli veiledet og hjulpet hele veien gjennom oppdraget deres for å sikre at dere trygt vendte tilbake til Lyset.  Alt som skjer omkring dere er del av det dere hadde behov for å erfare for å komme videre i deres utvikling, og etterhvert som stadig flere sjeler vender tilbake til Lyset, så vil slike omfattende læringsoppdrag bli unødvendige.

Det kan hende at dere fortsatt vil bli holdt uvitende om hva som skjer på Jorden, og det vil fortsette å være slik helt til de mørke blir forhindret i å blande seg inn. Dette burde forandre seg i løpet av en tid ettersom modige sjeler ignorerer truslene fra dem og fortsetter med sine planer om å opplyse folket. Så mange mennesker har mistet livet i sine anstrengelser for at sannheten skal komme frem, så forsiktighet er nødvendig inntil det er trygt å komme ut med det. Noen sjeler som er prominente blant de ledende "lysene" er beskyttet fordi arbeidet deres er så betydningsfullt og avgjørende viktig. Dere vil uten tvil være i stand til å identifisere dem og budskapene deres bringer dere oppdatert informasjon. Det er mye som skjer ute av offentlighetens lys og den generelle situasjonen i verden er nå svært oppmuntrende.

Jeg er Mike Quinsey og bringer dere disse budskapene via mitt Høyere Selv. Dette vil bli det siste inntil fredag 1. januar 2016. Det nye året bærer løfter i seg til å bli et spennende og gledelig år og jeg tror at store fremskritt vil bli gjort. Avsløringen av sannheten vil etter all sannsynlighet finne sted, og så snart dette skjer, vil det signalisere frigjøringen av mye informasjon som har vært hold tilbake.

Jeg ønsker dere alle en lykkelig tid uansett hva slags feiringer dere er vant til å gjøre på denne tiden. Det er en storslagen anledning til å komme sammen og bringe lykke og kjærlighet inn i verden.

 I Lys og Kjærlighet. Mike QuinseyOversetter: Leif

fredag 11. desember 2015

Norsk -- 11. desember, 2015. Mike Quinsey.11. desember, 2015. Mike Quinsey.

Det er mye som skjer på Jorden for tiden og det meste av det foregår ute av syne, slik at dere har liten eller ingen kunnskap om hva som finner sted. Det foregår en hissig konfrontasjon mellom Lyset og de mørke Sjelene som raskt er i ferd med å miste sin innflytelse.  Litt etter litt er undertrykte oppfinnelser og teknologiske fremskritt i ferd med å komme frem i lyset, og Lys-Vesener som er involvert i dette risikerer ofte livet for å lykkes med dette. Imidlertid er det umulig for de mørke å stanse flommen og Lyset løfter opp alle over hele verden. Med økningen av deres bevissthet er det stadig flere sjeler som plutselig begynner å forstå hvordan dere har blitt villedet gjennom århundrer. Tiden har nærmest stått stille fordi de mørke har sørget for at nye oppfinnelser som kunne ha løftet dere opp, ble holdt unna dere slik at dere ikke har fått fordelene av dem.  Vær trygge på at dette bare er en midlertidig forsinkelse, for dere er skjebnebestemt til å gjøre kvantesprang fremover før denne syklusen ender.

Så snart dere begynner å få fordelene av de nye teknologiene, så vil tiden dere bruker til å tjene til livets opphold langsomt avta. Oppfinnelser som bare venter på å eliminere det daglige slit og strev fra livene , bare venter på å bli bekjentgjort og så snart de er i bruk vil dere også bli mye mer uavhengig. Velstanden vil sørge for at alle får fordelene av forandringene og fattigdom vil bli noe som hører fortiden til. Frem til nå har verdens rikdommer vært i hendene på en liten minoritet som med fullt overlegg har holdt dere i en tilstand av mangel og nød, slik at dere har vært avhengige av dem. Denne situasjonen er allerede i ferd med å forandre seg, men det vil ta tid før dere vil føle de positive virkningene av endringene. Verdens rikdommer vil bli delt på rettferdig vis mellom alle mennesker i samsvar med deres behov. Epoken med "de som har" og "de som ikke har" vil være over og grådighet vil ikke bli tolerert. Det vil imidlertid ikke være noe problem, for de høynete vibrasjonene vil med tiden tillate kun de sjeler å stige opp som er rede til å være del av et nytt samfunn basert på rettferdighet og likhet.

Om dere skulle være engstelige med hensyn til deres plass i fremtiden, så frykt ikke, for hver sjel vil befinne seg eksakt på det riktige nivå.  Ingen sjel overhodet kan heve seg opp til et nivå som er høyere enn vibrasjonene deres tillater. Dette betyr at alle dem som har holdt dere som i et fengsel på Jorden gjennom tusenvis av år, også vil komme til et nivå som er i samsvar med deres lavere vibrasjoner. De vil ikke lenger ha noen mulighet til å stikke kjepper i hjulene for deres sjeleutvikling og vil måtte møte de læringssituasjonene de trenger for å vende tilbake til Lyset. Alt utspiller seg på et fullkomment rettferdig vis ettersom Gud fortsatt holder alle sjeler i sin kjærlige favn.

Dere har vært gjennom mange prøvelser og utfordringer og blitt testet til det ytterste, men aldri mer enn dere har kunnet klare. Og takket være alt dere har opplevd og erfart, så er dere så mye sterkere og vil være i stand til å takle alle typer problemer dere vil stå overfor når dere melder dere frivillig til å hjelpe sjeler som sitter fast i de lavere vibrasjonene. Gleden ved å kunne hjelpe andre som strever for å finne veien hjem vil være mer enn verdt innsatsen og gi så mye glede.

Dere er allerede i gang med å forberede dere til høytidssesongen og fylt av glade forventninger om å gi og motta gaver fra familie og venner. Det er alltid slik følelsen av kjærlighet sprer håp og høye forventninger til fremtiden selv om det omkring dere finnes en trussel om negativ aktivitet som er ment å skape panikk og frykt. La fred herske inni dere, så vil deres nærvær blant andre mennesker vil ha en beroligende effekt.  Dette finnes ikke noen bedre illustrasjon på dette enn når man tar del i en avspennende meditasjon og i en gruppe hvor kraften er sterkt følbar og så mye mer åpenbar.

Dere har allerede oppdaget at de stadig økende vibrasjonene bringer forandring i dyreriket, hvor de mest uvanlige vennskap oppstår. Dyr blir venner med dem som normalt jaktet på dem og dette vil fortsette å spre seg etter hvert som flere eksempler blir kjent. Til slutt vil de ikke lenger jakte på hverandre for å skaffe mat, og har ikke profetiene forutsagt at "løven vil legge seg ned sammen med lammet?" Dette er starten på forandringer som vil spre seg i det vide og brede. Til og med Menneskerasen vil til slutt endre seg og etter hvert som vibrasjonene stiger, vil de ikke lenger føle behov for å spise kjøtt. Imidlertid spiser fortsatt de fleste sjeler slike matvarer som tilfredsstiller behovet til kroppen deres.

Med tiden vil dere spise mindre ettersom energikilden deres vil være over alt omkring dere og dere naturlig vil "forsyne dere" av den.  Selv om mange ikke har noen erindringer om å være i de høyere vibrasjonene, vil de av dere som gjør det vite at dere trekker inn energi fra alt omkring dere. Kroppen deres som vibrerer på høyere frekvens, vil trenge svært lite i form av matvarer slik dere er vant til på Jorden. Noen av dere vil ha lært at den dimensjonen dere kaller Sommerlandet er der hvor de fleste sjeler befinner seg umiddelbart etter at de har forlatt den fysiske kroppen. I tilfeller der sjeler har hatt annerledes opplevelser, så bør det påpekes at dette har sin årsak i tankens makt. Det dere kan forvente å oppleve umiddelbart etter døden avhenger i stor grad av hvilke forventninger eller ønsker dere har. Dersom dere tror at det er ingen ting etter døden, så er det slik det vil være inntil dere begynner å oppdage at det er helt annerledes enn dere forventet og våkner til aktiviteten omkring dere.

Det er nødvendig at dere har et åpnet sinn og er forberedt på å akseptere et liv etter døden som kan være temmelig forskjellig fra det dere har blitt ledet til å tro. De som har sterk religiøs tro og tanker vil til å begynne med finne ting slik de trodde, men ganske snart vil det demre for dem at det ikke helt er slik de hadde trodd. Det å møte dem dere er glad, slektninger eller venner, vil raskt eliminere all tvil om hva som er sant, men husk på at det er tankens kraft som gjør ting slik de er og dette er grunnen til at det er så store forskjeller. Nettopp av den grunn vil dere aldri mangle noen ting og finne at det som er omkring dere er vel kjent og mye likt det dere opplevde på Jorden.

Selvsagt er det dere har opplevd og erfart på Jorden virkelig og det er dere som har skapt det som dere finner omkring dere. Det er så annerledes enn eksistensen i de høyere vibrasjonene og som på alle måter er mye mer akseptabelt. Eksakt hva dere vil oppleve avhenger av hvilket nivå dere befinner dere på, ettersom det er markerte forskjeller mellom dem.  Det er svært lite sannsynlig at sjeler som er av en lavere vibrasjon ville søke den informasjonen som blir gitt her, og det de har opplevd og erfart kan komme til å lede dem til nivåer hvor det er mye mindre Lys. Vær sikker på at de av dere som er av Lyset overhodet ikke trenger å ha noen frykt med hensyn til hvor dere vil befinne dere ettersom det er mangel på Lys som tar dere ned på de lavere nivåene som kan synes å være totalt mørke.

I denne tiden hvor slutten på denne syklusen nærmer seg og ting på Jorden er i ferd med å finne sin avslutning, vil det være vanskelig å forstå hva som i virkeligheten foregår. Imidlertid nedlegges det en stor innsats for å stanse de mørkes aktiviteter, slik at de ikke skal interferere med deres frigjøring fra dem. Store gjennombrudd er svært nær og fremskritt som man ikke kan unngå å legge merke til, kan forventes temmelig snart. Dere har ventet tålmodig på at signifikante fremskritt skal skje og som resultat av den innsatsen som legges ned, er det til og med muligheter for at viktige kunngjøringer kan bli gjort temmelig snart.

Jeg er Mike Quinsey og bringer disse budskapene gjennom mitt Høyere Selv, slik som St. Germain har bedt om. De er sendt med Kjærlighet og Velsignelser til alle sjeler.Oversetter: Leif

fredag 4. desember 2015

Norsk -- 4. desember, 2015. Mike Quinsey.


4. desember, 2015. Mike Quinsey.

Det er så mye som foregår på Jorden som dere ikke har kjennskap til.  De mørke er i ferd med å tape kampen med Lyset og om ikke lenge vil Lyset være den suverene vinner. Mange grupper på Jorden har stor suksess med å begrense de mørkes aktiviteter og med å hindre dem i å realisere sine plan. Så mye så at de nå har panikk, for frem til nå har de vært vant til å gjøre akkurat hva de ville uten at det fikk konsekvenser for dem, ettersom de trodde seg selv høyt hevet over loven. Nå er garnet kastet, vidt og bredt, og mange av deres lakeier har blitt fjernet, hvilket alvorlig har svekket dere evne til å skape alvorlig trøbbel. De har nå gått opp for dem at de er bundet på hender og føtter og at ressursene deres tørker inn, hvilket hindrer dem i å eskalere sine aktiviteter. De er for sent for dem å gjenvinne sin makt, så de gjør alt de kan for å skape kaos og ødeleggelse der det er mulig med de styrkene de fortsatt har igjen på Jorden. Så dere vil se slike forsøk, men sammenliknet med hva de tidligere kunne stelle i stand, vil være for småtterier å regne. Illuminatiene var forberedt på å ødelegge Jorden hvis de ikke fikk det som de ville, men deres muligheter til dette har nå blitt fullstendig stoppet. Dette er stort sett takket være den støtten dere får fra de Galaktiske Styrkene som vil sørge for at dere kommer trygt frem til Oppstigningen.

Alt dere blir bedt om er at dere fortsetter å høyne vibrasjonene deres og prøver å ikke la dere bli involvert på noen som helst måte som gjør at det forsterker fokus på de mørke Sjelenes aktiviteter. Problemet er at selv om Lysarbeidere har tilstrekkelig god forståelse av det som skjer og kan takle det med sinnsro, så er det mange mennesker som ikke har slik kunnskap og derfor bekymrer seg og lett blir skremt av hvordan fremtiden ser ut. Fra deres ståsted virker ting veldig truende og mange tror at de går en usikker fremtid i møte. Dette er der dere som er av Lyset virkelig kan gjøre en forskjell og roe dem ned ved å forklare hva som i virkeligheten foregår. Rydd veien slik at Lyset kan få skikkelig fotfeste og la dem få vite hensikten med de forandringene som finner sted. Internett er meget nyttig i denne sammenheng, men selv da må dere være selektive slik at dere unngår å plukke opp falsk informasjon. Dere vet helt sikkert nå at de mørke er avhengige av å skape frykt for å kunne holde folk under kontroll. De av dere som har tilstrekkelig innsikt kan hjelpe til med å redusere eller eliminere slike følelser og erstatte dem med håp og tillit til Lysets suksess.

Mange mennesker arbeider for å legge grunnen til rette for nye oppfinnelser som kan introduseres når den rette anledningen byr seg. Igjen vil den Galaktiske Føderasjonen gi sin hjelpende hånd for å sikre at de blir tilgjengelig over hele verden. Dere kan være trygge på at overgangen til nye teknologier vil bli gjennomført på et fornuftig måte for å minimalisere problemer for dem som blir rammet. Det handler om å gjøre de viktigste tingene først, slik at man kan oppløfte så mange mennesker som mulig og med minst mulig forsinkelse. Beslutninger av slik art vil bli fattet av dem som har fullt overblikk over totalsituasjonen. Dere kan være sikker på at alt vil skje med en hurtighet og effektivitet som dere aldri før har sett, når den Galaktiske Føderasjonen er involvert. Og mens alt dette skjer vil alle sjeler oppleve å bli løftet ytterligere opp etter som stadig høyere vibrasjoner fortsetter å komme inn.  I løpet av relativt kort tid vil dere nå et punkt hvor dere er rede til å bli fullverdige Galaktiske Vesener.

Når dere etter hvert navigerer dere gjennom forandringene, så legger dere også grunnlaget for de neste fasene i deres personlige evolusjon, ettersom ikke alle har ambisjoner om det samme.  Dette er ikke noe dere trenger å bekymre dere om på deres nåværende punkt i oppløftelsen, men vær klar over at Universet åpner seg opp for dere og gir dere så mye å velge i når det gjelder deres vei videre. Dere vil finne at dere naturlig finner sammen med andre sjeler med tilsvarende ønsker som dere selv og det vil være en tid hvor dere kan hjelpe hverandre. Som alltid vil det være høyere utviklete sjeler der for å hjelpe dere i deres valg. Dere kan for eksempel, dersom det skulle være ønskelig, oppleve hvordan det er å være en helt annen livsform som en del av deres evolusjon. Som dere imidlertid allerede vet, så vil dere på et eller annet tidspunkt bli Lys-Vesener og ikke lenger ha behov for fysisk form. Imidlertid vil dere kunne “tenke frem” en kropp dersom dere skulle ønske det, slik at dere kan ferdes blant andre av samme art.

I den nåværende situasjonen på Jorden er det mange fra andre planeter som har inkarnert og som har tatt jordboerkropp. De ankommer ofte gjennom vanlig fødsel og vil være i stand til å tilby det som ofte er svært avanserte kunnskaper som er nødvendig for at dere skal utvikle dere raskere. I en så viktig tid som denne trenger dere all den hjelp dere kan få og Lys-sjeler fra hele Universet kan med stor sannsynlighet bli involvert. Dere vil selvfølgelig også få negative sjeler som inkarnerer og som er de mørke Sjelene. Dette tillates i et Univers med fri vilje fordi det tilbyr slike erfaringer som nesten helt sikkert vil øke farten i evolusjonen deres. Det finnes en høyere plan for evolusjonen deres, men dersom dere skulle bli viklet inn i de lavere energiene, så vil det forsinke dere. Når dere ser dere tilbake gjennom historien, så viser den at dere ved mer enn én anledning har gitt etter for de negative kreftene. I den nåværende tidsperioden har dere imidlertid overgått dere selv og vil, slik planen alltid har vært, stige opp uansett hva de mørke måtte gjøre for å forhindre det.

Så Kjære Dere, dere vet da at uansett hvilken innsats dere har investert for å sikre Oppstigningen deres, så vil dere lykkes. La derfor ikke ytre hendelser trekke dere ned og husk at inntil pressemediene kan frigjøres fra de mørkes kontroll, så vil dere kontinuerlig bli villedet og løyet for det meste av tiden. Bruk intuisjonen deres og sunt bondevett når dere avgjør hva dere skal tro på, så kan dere ikke komme veldig galt avsted. Når det er trygt for dem å møte dere på Jorden, vil en av de første oppgavene for den Galaktiske Føderasjonen være å sørge for at dere får rettet opp historie, slik at dere får vite hva som er sant. Og selvfølgelig er det viktig at dere blir gjort klar over deres sanne status og potensial som Galaktiske Vesener.

Bruk ikke tid på å bekymre dere om at dere mangler eiendeler, for det vil komme en tid hvor overflod vil sikre at alle har det de trenger og mere til. Med tiden vil dere simpelthen “tenke frem” ting etter hvert som dere har bruk for dem og trenger aldri mangle noe som helst.  Faktum er, som dere kanskje allerede vet, at i de høyere vibrasjonene som de fleste av dere går inn i etter transisjonen fra Jorden, så vil det å tenke frem det dere trenger være så normalt at dere ikke trenger å lagre noen ting i det hele tatt. Mye utenfor planeten deres er så forskjellig fra alt dere er vant til og generelt sett så mye bedre enn det dere nå opplever.  Etter hvert som tiden går vil dere lære mer om de forandringene som vil skje, som samtlige vil være til beste for dere alle.

For hver uke som går, vil dere oppdage at mange forandringer er i gang, og noen vil få virkning over hele verden. Deres verden forandrer seg langsomt til det bedre og dette er åpenbart når dere ser hvordan ulike nasjoner kommer sammen for å finne løsninger på verdens problemer. Uten slike samlinger ville dere ikke være i stand til å finne ut hvordan dere skulle løse dem. Dette er et tegn på at folk er i ferd med å våkne opp til behovet for globalt samarbeid. Dette vil fortsette å øke og legge til rette for at Menneskeheten kan komme seg raskt videre og bringe Oppstigningen så mye nærmere sin manifestasjon.

Jeg er Mike Quinsey og jeg ber dere om å fortsette å spre deres kjærlighet og inspirere mennesker til å se frem til strålende og spennende forandringer i sitt liv.Oversetter: Leif

fredag 27. november 2015

Norsk -- 27de november 2015. Mike Quinsey.
27de november 2015. Mike Quinsey.

Selv om det ikke synes å være noen nedgang i hendelser på Jorden som fører til tap av liv, så er det dere ser resultatet av karma som må avvikles. Om ikke lenge vil muligheten til å gjøre dette være over, og etter hvert som vibrasjonene fortsetter å stige, så vil de negative energiene falle bort. Allerede nå skjer forandringene i stadig raskere takt og det er mulig å se at det er håp for et fredeligere liv. De av dere som stolt bærer Lyset og ikke involverer seg med de mørke Sjelene, er de som leder an i marsjen mot frihet. Dette er tider med mektige forandringer som ikke vil bli stanset og som vil innvarsle den Nye Tidsalderens komme. På mange steder i verden blir fundamentet for dette lagt ned, slik at når det begynner for alvor, så vil det raskt spre seg over hele Jorden.

Vær klar over at det er mektige krefter over alt omkring dere og når de kommer sammen, vil det skje et plutselig oppsving av positive aktiviteter. Da vil dere vite uten skygge av tvil at den Nye Tidsalderen er i gang og at det ikke lenger finnes noen mulighet til å gå tilbake til det gamle paradigmet. I en tid nå har dere fått antydninger om hva slags forandringer som kommer til å finne sted. Det vil skje en hurtig utvikling som vil bringe inn velkomne forandringer som klart indikerer hvilken retning dere er på vei. Det gamle vil forsvinne meget raskt etter hvert som forandringene løfter dere til et nytt nivå av livsstandard.  Med tiden vil ulikhetene som mange opplever i dag, bli eliminert fullstendig og alle vil omsider ha en mer enn akseptabel levestandard.

Nå er tiden inne til å se nærmere på hva dere har oppnådd i livet og om dere eventuelt vil gjøre noen siste forandringer. Noen vil finne det vanskelig å gjøre dette, men dersom du føler deg den minste grad misfornøyd, så er det klart at du har noen endringer du må gjøre. De fleste er kommet langt når det gjelder å gjøre seg ferdig med karma og hva som eventuelt måtte gjenstå vil det bli gitt Dispensasjon for. De fleste av dere burde nå ha avsluttet alt deres karma, kanskje med unntak av enkelte småting som med sikkerhet ikke vil holde dere tilbake. Da dere gikk inn i dette livet visste dere eksakt hva planen deres var og gjennom hele livet har dere fått enormt med hjelp til å oppfylle den.  Dere kan være helt sikre på at ingen vil ha blitt gitt større utfordringer enn de kunne takle.

Som sjeler som er mer oppvåknet enn andre, kan dere gi råd dersom dere tror det kan være til hjelp for en annen sjel. Hvor langt dere vil gå med dette avhenger av hva dere føler den andre vil greie å forstå og omsette i handling. Det er ihvertfall helt klart at de som har kommet lenger i sin forståelse er de som er best egent til å hjelpe andre.  Etter hvert som vibrasjonene økes stadig mer vil mange flere sjeler våkne opp til sannheten og spredning av den vil bli mye lettere. Det vil være på sin plass å oppmuntre andre til selv å finne sin egen sannhet ettersom de nye energiene åpner folks sinn for dette.

I tilfeller der dere ser andre mennesker engasjert i negative aktiviteter, send dem deres kjærlighet og ønsk for dem at de kan få større forståelse, slik at de blir i stand til å overkomme dem. En del sjeler er fremdeles ikke i stand til å løfte seg selv opp og ut av de lavere vibrasjonene, men det er alltid noe å lære av enhver situasjon de befinner seg i. Husk på at enhver sjel dere møter er enten deres bror eller søster og når det kommer til stykket ikke noe annerledes enn dere selv. Alle reiser langs en vei tilbake til Lyset, men befinner seg rett og slett på ulike steder langs veien, så ingen er i realiteten noe bedre enn noen annen. Om ikke lenge vil høyt utviklete sjeler, som har inkarnert spesielt for å tjene andre i denne viktige tiden, tre frem.

De Galaktiske Styrkene sørger for at de mørke holdes i sjakk, for å sikre at de er ute av stand til å forpurre planen som vil sikre deres Oppstigning. Det kreves bare noen få av dem for å skape kaos og ødeleggelse, men nå som de væpnete styrkene tar en mer positive rolle for å sikre fred, så vil det bli satt en stopper for de mørkes aktiviteter. De mørke har klart å skaffe seg maktposisjoner i alle lag av Menneskeheten, men nå blir de stadig oftere gjenkjent for hva de er. Straks de blir tvunget ut av skyggene, kan de ikke lenger holde på slik de har gjort, hvor de skjulte seg bak andre som utførte deres ordrer.  De vil til slutt bli arrestert og må stå til rette for sine forbrytelser mot Menneskeheten. Det kan høres merkelig ut, men vi ber dere sende dem Lys for å hjelpe dem å løft seg opp igjen, for det er vel ingen som ønsker å se en annen sjel bli sittende fast i hengemyra ettersom dere Alle er Ett.

Det vil nok ta litt tid før de Galaktiske Styrkene kan lande trygt på Jorden, men det er deres intensjon å gjøre det om ikke altfor lenge.  Da vil det bli storslagne feiringer for å ønske slutten på de mørkes herskervelde velkommen. Disse begivenhetene vil finne sted mens de fleste av dere fortsatt lever og er ikke mange år unna.  Etter hvert som den tid nærmer seg, vil dere få lære mye mer om dem, selv om dere allerede har en viss idé på bakgrunn av hva dere har lært i den siste tiden.  Etter hvert som alle deres forandringer finner sted, så vil Moder Jord gjennomføre sine, og det endelige målet er å bringe henne tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Når den tiden kommer, vil ikke lenger de lavere vibrasjonene være her og dualiteten vil for lengst ha forsvunnet.

Etter hvert som tiden går vil dere arbeide mere sammen med de Galaktiske Styrkene, men fortsatt vil dere ha anledning til å gjør det dere har mest lyst til. I slike tider vil dere arbeide helt og holdent for Lyset og kunne gjøre så i fullkommen frihet for innblanding.  Dere vil selv velge hva dere vil arbeide med og hvem dere vil arbeide sammen med, selv om det vil være plenty av gode råd tilgjengelige for dere. Dere vil ha ubegrenset frihet med svært få restriksjoner.  Også i dag er det noen mennesker som snakker om at de har frihet, men dette er bare innenfor de grenser Illuminati har satt, og de har langsomt og nesten umerkelig innført stadig flere begrensninger. Dette vil selvfølgelig endre seg temmelig snart og gradvis vil dere få deres fulle frihet tilbake.

Uansett hvilket nivå dere måtte befinne dere på, så glem aldri at dere er Vesener av Kjærlighet og Lys og at dette er deres naturlige tilstand. Dette er grunnen til at dere blir oppmuntret til å behandle andre med den samme respekt og kjærlighet som dere selv ønsker dere fra dem omkring dere. Å fritt gi av sin kjærlighet uten noen forventning om å få kjærlighet tilbake, er den måten dere vil leve deres liv på. Imidlertid vil dere være omgitt av sjeler på deres eget nivå, så dere kan være temmelig sikre på å motta like mye kjærlighet som dere har gitt. Alle livene deres på Jorden vil ha gitt dere karakterstyrke til å møte enhver test fulle av selvtillit.

Stol på dere selv i alt dere gjør og vit at denne syklusen, ulikt tidligere sykluser, vil ende med suksess og Oppstigning for dem som allerede er forberedt. Noen av dere er usikre på om dere har oppnådd det nødvendige vibrasjonsnivå til å stige opp. Dersom dere har vært positive og til enhver tid gjort deres beste for å arbeide i Lyset, så vil dere med sikkerhet stige opp. Oppstigningen er ikke med hensikt gjort vanskelig å oppnå og hvor godt dere gjør det er helt opp til dere selv. Dersom dere imidlertid har gode intensjoner og lever etter deres beste forståelse av hva som kreves for å leve i Lyset, så vil dere ha gjort det som trengs.
Lyskvotienten på Jorden øker hele tiden og etter hvert som stadig flere sjeler drar den til seg, så vil den fortsette å gjøre det. Fortsett å trekke Lyset til dere, så vil dere hjelpe Menneskeheten å stige opp. Jeg velsigner alle sjeler uansett hvor på Lysets stige de måtte befinne seg.

Jeg er Mike Quinsey og sender dere alle Kjærlighet og Velsignelser.Oversetter: Leif

fredag 20. november 2015

20th. November 2015 -- Her er nok et budskap via Mike Quinsey fra hans Høyere Selv.20th. November 2015.
Her er nok et budskap via Mike Quinsey fra hans Høyere Selv.

Hendelser som skjer på Jorden fortsetter å skape utfordringer for dem som er av Lyset og som gjøre alt de kan for å hjelpe til å gjøre situasjonen lettere. Det synes som om det ikke er noe pusterom mellom de stadige problemene som skapes av de som mangler Lys, og dette gjør det bare vanskeligere for dem å forstå den sanne sammenheng i det som foregår. De mørke sjelene fortsetter med sin plan om å skape én regjering som skal styre hele verden, og hvor de selv har den avgjørende makten og kontrollen. Makten deres blir imidlertid mindre for hver dag som går og de vil aldri bli tillatt å få den grad av kontroll de er ute etter.  Faktum er at de blottlegger seg selv slik at det blir lettere for folk å forstå hva de egentlig holder på med og se deres sanne agenda. Så selv om de enda har tilstrekkelig makt til å gjøre et siste forsøk på å nå sitt mål, så er det ikke mulig for dem å lykkes og til slutt vil de ikke ha noe annet valg enn å overgi seg. Dere kan derfor fortsette å fokusere på deres egne oppgaver, vel vitende om at alt det dere gjør vil være vel verdt innsatsen og til slutt gi de ønskede gevinster.

Over alt omkring dere kan dere se at forandringer skjer og de mørke energiene blir transmutert så raskt som overhodet mulig. Dere er så nær at alt vil bli avslørt og forberedelsene til dette er kommet langt. Dette vil bli begynnelsen på en stormflo av avsløringer som vil forberede dere til den fremtiden som ligger foran dere, hvor dere vil være frie sjeler som ikke lenger holdes tilbake eller blir utsatt for villedende informasjon som har til hensikt å forvirre dere. Dere, sammen med Moder Jord, er midt oppi velkomne forandringer nå som det gamle etter hvert blir rensket ut for å gjøre det mulig for de nye energiene å jorde seg. Mange av dere er allerede klar over disse energiene og tar dem inn i dere selv, og jo mer dere kan gjøre av dette, jo sterkere kan dere gjøre deres eget auriske kraftfelt. Forutsatt at dere sørger for å holde auraen deres intakt, så vil dere være trygge for alle de mørke sjelenes forsøk på å lage forstyrrelser i dem.

Hele historien deres er kjennetegnet av konflikter, kamp og kontinuerlige kriger med de konsekvensene dette fører med seg.  Og likevel, til tross for alt dette, har dere aldri kommet langt på vidvanke fra Lyset deres og dere har dratt nytte av det dere har opplevd og erfart. Dere har kontinuerlig blitt veiledet for å sikre at dere holder dere på Lysets Vei og det dere har opplevd har vært en lang rekke utfordringer som har gjort at dere har utviklet dere raskt.  Få hendelser er tilfeldige ettersom livet deres har vært omhyggelig planlagt i samarbeid med dere selv, på en slik måte at deres fortsatte evolusjon er sikret. Dette betyr at uansett hva som skjer omkring dere, så er det alt sammen del av en plan, selv om dere ikke greier å forstå det. De mørke sjelene har også livsplaner hvor deres karma spiller seg ut og handlingene deres blir brukt til å hjelpe andre å få de erfaringene de har behov for. Ingen ting som er av viktighet hender tilfeldig og når dere kan akseptere at det faktisk er slik, så kan det hjelpe dere til bedre å forstå og akseptere det som skjer omkring dere.

Livene dere vil oppleve i fremtiden vil være så forskjellige fra det dere gjennomlever nå. De kan overhodet ikke sammenliknes, unntatt kanskje de øyeblikkene hvor dere tar kontakt med de høyere dimensjonene i meditasjon. Dette er en praksis som anbefales sterkt og som vil holde dere solid forankret i Lyset. Det gir dere også et pusterom fra de negative energiene prøver å påvirke auraen deres. Pass på at dere holder auraen deres lukket ved mentalt å visualisere at beskyttelsen er på plass, for en vidåpen aura kan gjøre det mulig for negative entiteter å feste seg på dere. Vi vet at de fleste Lysarbeidere er klar over behovet for å beskytte seg, men det hjelper å bli minnet på det fra tid til annen.

Det begynner å gå opp for dere for alvor hvilken mektig kraft tanken er og etter hvert som vibrasjonene deres øker, er det nødvendig å utvise forsiktighet med hensyn til på hvilken måte dere sender tankene deres ut. Det å ønske å hjelpe andre er ønskelig og akseptabelt, men det er nødvendig at dere er varsomme i tilfeller hvor dere re-agerer på en eller annen negative opplevelse. Dette kan synes som et merkelig konsept, men bare det å “koble seg på” negative energier kan resultere i  at de fester seg til dere. Så gi dem ikke energi ved å dvele ved dem. Bare husk på at det dere "tenker" er det dere vil tiltrekke dere.

Når dere etter hvert stiger opp vil dere finne at mange ting er svært annerledes enn slik dere forstår dem nå. Så snart dere beveger dere ut av de tyngre energiene og inn i den mer forfinete kroppen deres, så vil mye forandre seg sammenliknet med hvordan dere forstår dem nå.  Som dere vel allerede burde ha forstått, så blir tanken den mektige kraften dere vil bruke til å reise og til å dekke deres behov. Dette er grunnen til at dere må begynne å lære dere kontroll over tankene deres og sørge for å være positive hele tiden. Det kan høres vanskelig ut, men så snart dere blir vant til å bevege dere i de høyere dimensjonene, så vil dere raskt bli vant til dem. Det vil knapt være nødvendig å bruke noe tid på dekke deres daglige behov slik dere gjør på Jorden i dag, for den friheten dere vil ha vil være så spennende og åpne opp så mange nye muligheter for dere. Dere vil uten tvil begi dere ut på eventyr og ønske å besøke andre planeter og hele Universet vil ligge åpent for dere. Dere vil ikke alle gå den samme veien for å lære og erfare ettersom så uendelig mange muligheter vil presentere seg for dere.

Det er lite av det dere for øyeblikket opplever som kan sammenliknes i noen særlig grad med det dere snart vil få oppleve. På Jorden har dere store begrensninger på grunn av de lavere vibrasjonene, men allerede nå som de begynner å øke, er det noen av dere som oppdager at dere er i ferd med å utvikle større evner. Forandringene kan være små til å begynne med, men vil øke på slike områder som telepati, som en del av dere allerede kan ha merket. Slike evnegaver vil til slutt bli helt normalt og med tiden vil dere ikke lenger ha bruk for det talte ord. Noen av dere vil kanskje sammenlikne det med intuitive følelser hvor dere vet hva som kommer til å bli sagt før det sies. Selv nå vil dere finne at mange har hatt slike opplevelser uten at de har tenkt noe nærmere over det.

Etterhvert som dere utvikler dere videre fremover og oppover, vil dere finne at bevissthetsnivået deres øker. Dette er noe som vil fortsette helt til dere når det punkt hvor dere har full bevissthet, med et økt antall chakraer. Når dere kommer så langt vil dere ha nådd opp på nivået til et Galaktisk Vesen og være langt unna der dere for øyeblikket befinner dere. Naturligvis tar slike forandringer tid, men til dels avhenger det naturligvis også av hvor raskt dere utvikler dere. Evolusjonen står aldri stille, selv ikke dersom dere skulle ta noen skritt bakover, for selv da er slike erfaringer aldri bortkastet.  Vær trygge på at alle erfaringer har verdi og de vil alltid være der så dere kan hente dem frem igjen.

Det er mye som skjer på Jorden akkurat nå og ikke alltid til beste for alle, og for dem som arbeider med Lyset kan det være en stressende tid. La ganske enkelt slik energier seile forbi dere uten å involvere dere og dersom dere tilfeldigvis skulle komme i direkte kontakt med dem, så velsigne dem på sin vei, med Lys og Kjærlighet. Dere har iboende evner til mye større ting og etterhvert som tiden går vil dere komme til å gjøre mye mer enn dere for øyeblikket gjør.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres vei mot fullendelse.

Webpage: Tree of the Golden Light


Oversetter: Leif

fredag 13. november 2015

Norsk -- Message from my Higher Self:13de November 2015. Mike Quinsey.

13.november, 2015


Kjære venner,

Enkelte av dere har kanskje ikke lest at siden jeg sluttet å kanalisere SaLuSa, så har ting skjedd i rask rekkefølge og at jeg deretter mottok et budskap fra St.Germain via Nancy Tate, hvor jeg ble oppfordret til å kanalisere direkte fra mitt Høyere Selv. Jeg hadde ikke forsøkt dette tidligere, men besluttet å prøve, og det budskapet jeg har mottatt er som følger:13de November 2015. Mike Quinsey.


Det er ingen ting som nå kan skje som vil forhindre det endelige resultatet, som er seier for Lyset. De mørke Sjelene blir overvåket og holdt i sjakk nå som deres makt er blitt enormt redusert. Det vil ikke gå altfor lenge for de er hemmet så mye at de ikke lenger er i stand til å fortsette sin plan om å gjøre alle sjeler på Jorden til sine slaver. Som dere kanskje har lagt merke til, så finner det sted mange positive aksjoner gjennomført av Lysets styrker, over hele verden.  Så mye så at Lyset nå er den dominerende kraften på Jorden og avdekker mange av de hemmelighetene som de mørke aller helst ville at dere ikke visste noe om.  Sannheten kommer nå ut så raskt at den ikke kan stanses, og etter hvert som det går opp for Menneskeheten hvordan de er blitt lurt og villedet, så vil de kreve forandring. Mange Lysarbeidere har forberedt seg nettopp til denne tiden og er nå i stand til å arbeide mer åpent, uten stadige forstyrrelser. Fortsatt anbefales det å utvise varsomhet, og fortsatt bruke sunn fornuft for å sikre at man ikke eksponerer seg for sterkt. Det gir virkelig trygghet å komme sammen med andre Lysarbeidere, men like fullt vil de mørke Sjelene gjøre det de kan for å gjøre sitt nærvær følbart for å skape frykt. Stol på Lyset, for frykt er den energien de de mørke får sin næring fra og derfor vil de forsøke å hinder Lysets fremmarsj.

Lysarbeidere er forbundet gjennom Lyset sitt og det er styrke i å være mange. Hver og en har sin spesielle rolle å spille og bidraget fra hver eneste sjel er så viktig for helheten. Dette er en tid hvor deres intuitive kraft vil være til enorm hjelp for dere, så la den veilede dere om dere skulle være i tvil. For deres egen del, gjør en mental sjekk på at auraen deres er intakt til enhver tid og vær nøye med å ikke la den være åpen slik negative sjeler kan interferere. De fleste av dere er erfarne Lysarbeidere og har ikke noe stort behov for råd, men det kan ikke gjøre annet enn godt å minne dere på å være varsomme. Frykt og tvil kan påvirke deres evne til å stå støtt i Lyset, så det anbefales at dere holder dere positive til enhver tid. Påkall Høyere Vesener, som for eksempel St.Germain, hvis dere trenger hjelp, så vil han beskytte dere med sin fiolette flamme. Og husk hele tiden på at dere er mektige Vesener og bare så vidt har begynt å realisere deres potensial. Dere er Guder i støpeskjeen og det er denne veien dere følger.


 
Det er mange positive begivenheter som er i ferd med å formes og snart vil de skje med forbløffende regelmessighet. Dere har aldri vært alene og i denne særdeles viktige tiden er deres Venner fra Rommet nærmere dere enn noensinne. De gjør mye som dere ikke en gang er klar over og har holdt deres vei mot Lyset åpen for dere og beskyttet Jorden mot innblanding utenfra. Skipene deres befinner seg på himmelen, og nær dere, selv om dere ikke personlig er klar over det. Mange er hyllet inn i usynlighet for å beskytte seg, men ikke rent sjelden vil de vise seg et kort øyeblikk. Husk på at dere kan projisere tankene deres til dem og dersom dere ber om hjelp, kan den ofte komme på uventet vis. Uansett er dere beskyttet når dere gjør deres Lysarbeid og får hjelp til å fullføre livskontrakten deres. Mange av dere gjør så mye mer enn det er mulig for dere å fatte, gjennom at dere besøker Lysets riker mens dere sover.  Noen tar med seg minner tilbake, men mange har ikke mer enn en slags vag erindring.


Dere står nå med føttene trygt plantet på Lysets Vei og dere får stadig større kraft og evner etter hvert som vibrasjonene stiger, og vil fortsette med det. Dere har en vidunderlig strålende fremtid foran dere og utøylet glede når dere etterhvert er i stand til å uttrykke alt dere er og alle deres evner. For øyeblikket er de gamle energiene fortsatt omkring dere, men de er raskt i ferd med å miste sin kraft til å holde dere tilbake. Lyset er den aller høyeste kraften for det gode og er i ferd med raskt å løfte folk opp. Disse sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil til slutt forflytte seg til et annet rike, hvor de kan fortsette sin evolusjon. Dere kan være fullstendig sikre på at alle sjeler blir behandlet likt og med absolutt rettferdighet, slik[LK1]  at de kan finne sin plass i Lysets riker. Det gjøres ingen feil når det gjelder dette, og det kan ikke være annerledes ettersom alt opererer i perfeksjon. Og naturligvis er det slik, fordi dere er knyttet til andre sjeler, at dere vil ønske å vite at alt er bra med dem. Vit at alt skjer slik det er planlagt for deres evolusjon og det gjøres ingen feil i Åndeverdenen, så dere kan ta det helt med ro og være trygge på at alle sjeler blir hjulpet og elsket uten grenser.


I de lavere vibrasjonene på Jorden har dere gjort myriader av erfaringer og disse har gjort dere til langt sterkere sjeler enn dere var da dere først startet deres reise mangfoldige tusen år siden. Dere som er klare til å stige opp har stått sterkt og støtt gjennom perioder hvor dere har stått overfor de tøffeste prøvelser dere kanskje noensinne har møtt. Det er absolutt på sin plass med gratulasjoner for at dere har klart å holde Lyset intakt og at dere alltid har spredt det når anledningen har bydd seg. I fremtiden kan dere se tilbake på alt dere har greid å oppnå, ettersom dere kan “lese" alle livene deres i det Akashiske Arkivet. De kan "spille om igjen" enhver hendelse dere har opplevd og erfart, slik at dere kan vurdere handlingene deres på nytt, og om nødvendig ta lærdom av dem. Det er dette livet handler om og nødvendig nå som dere vender dere mer mot Lyset og høyner vibrasjonene deres. Alt dette foregår i den mest kjærlighetsfulle atmosfære, slik at dere kan forstå hvordan handlingene deres har virket inn på andre sjeler. Gjengjeldelse er ikke en del av det dere nødvendigvis trenger å erfare, men muligheter dere blir gitt i senere liv til å gjøre godt igjen for de feil dere har gjort.


Dere befinner dere i en urolig og ustabil tid hvor dere lett kan bli distrahert bort fra livsplanen deres. Dersom så skulle skje, kan dere være sikre på at Veilederne deres, som følger dere gjennom livet, vil hjelpe dere tilbake på rett kurs. Livet på Jorden kan være hardt og fullt av prøvelser mye av tiden, men dere vi også ha deres porsjon av lykkelige tider og møte andre sjeler med samme ambisjoner som dere selv. I de aller fleste tilfeller er venner sjeler dere har levd mange liv sammen med. Når dere møter dem for første gang får dere en følelse at dette er "en gammel venn", og det er sannelig slik i de fleste tilfeller. Familier inkarnerer ofte sammen for å fortsette sin læring og erfaringer sammen, selv om deres posisjon i familien kan forandre seg avhengig av hvilke læringsbehov man har.


 
Etter hvert som de positive forandringene kommer, vil dere bevege dere raskt inn i de nye vibrasjonene og bli mye mindre påvirket av de mørke Sjelenes forsøk på å forsinke dere. I alle tilfelle er muligheten deres til å diktere Menneskehetens utvikling nå helt ute av rekkevidde for dem. De kan imidlertid likevel kunne komme til å gjøre sitt nærvær merkbart. La dere ikke drive inn i frykt, men stå sentrert i Lyset og gjør arbeidet deres i full tillit til hva det endelige resultatet vil bli. Sjeler av Lyset er med dere hele veien og alltid ved deres side, ja det er faktisk slik at de aldri på noe tidspunkt har forlatt dere.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelse.

Webpage: Tree of the Golden Light.


Oversetter: Leif

fredag 23. oktober 2015

Norsk -- SaLuSa 23 oktober, 2015


SaLuSa  23 oktober, 2015

Tiden går stadig raskere og for dere synes det som om det aldri er tid nok til å få gjort de oppgavene dere har satt dere fore. Likevel klarer dere dere bra og oppnår så mye i deres arbeid for Lyset. Det er så mange av dere, spredd ut over hele kloden, som gjør deres del i å bringe Lyset til Jorden. Dere har faktisk lykkes så godt at Lyset nå er så mektig at ingen ting kan stanse det fra å bringe enda flere sjeler inn i det. Til tider har dere vært skuffet fordi det tar så lang tid å rense planeten for negativiteten som har bygget seg opp gjennom årtusener. Likevel har dette gitt flere sjeler muligheten til å finne Lyset for seg selv. Imidlertid har tiden kommet hvor den Nye Tidsalderen må manifesteres og med tanke på det, så har det blitt satt i gang handlinger for å få fart på ting. Illuminatiene er blitt vingestekket og fått sin makt vesentlig redusert, og som dere kanskje er klar over, så kan de ikke lenger benytte sine kjernefysiske våpen. Vi har ofte understreket dette poenget ved å la skipene våre sveve over rakettsiloene deres og desarmert dem. Ikke under noen omstendighet vil de bli tillatt å bruke dem og vi har sørget for at de forstår dette til fulle.
Dere er skjebnebestemt til å stige opp og ingen ting vil få anledning til å hindre at det finner sted. Det synes om Jorden er i opprør og kaos, men når så mye skjer på en gang, er vi ikke overrasket.  Renselsesperioden er i full sving og det er nødvendig å rydde veien slik at den Nye Tidsalderen kan manifestere. Den gamle måten å gjøre ting på må forandres og mange av disse forandringene er nødvendige før dere kan dra fordel av de nye oppfinnelsene som vi venter ivrig på å gi dere. Den som vil være aller mest til gode for dere er ganske sikkert en enhet som vil gjøre at dere kan være selvforsynte med energi til alle deres behov. Dere er allerede blitt gitt denne kunnskapen, men det vil ta tid før alle kan få glede av den. Dere kan være trygge på at vi kjenner alle deres behov og vi vil dekke dem så snart som mulig, så snart omstendighetene er de rette for dette.

Vi har mange måter vi kan hjelpe dere med raskt å finne deres plass i den Nye Tidsalderen, så dere kan være helt sikre på at vi står klare. Vi ber om at dere har tiltro til fremtiden og føle dere fullkomment trygge på den, ettersom vi har forberedt oss på å være ved deres side gjennom perioden med store forandringer. Vi har full oversikt over hva dere trenger og med våre avanserte teknologier kan vi uten problemer møte deres behov. Til og med distribusjonen kan vi ta oss av ettersom vi ikke har noen som helst problemer i den sammenheng. Når dere tenker over størrelsen på mange av skipene våre, som er mange kilometer lange, så vil dere forstå at vi har full tillit til våre evner. I løpet av kort tid ønsker vi at dere skal kunne ha deres essensielle behov dekket, og vi har virkemidlene til å sørge for det.
Kjære Sjeler, vi vet at denne tiden kan være frustrerende for dere og vi gjør alt det som er mulig for å lette omstendighetene for dere. Det er situasjoner hvor vi naturlig nok ikke kan avsløre våre intensjoner ettersom vi må holde våre metoder hemmelige. Vi vil imidlertid si at ingen ting kan unnslippe vårt skarpe blikk, selv om det er gjemt ute av syne. Dere må huske på at våre teknologier er himmelvidt foran deres for øyeblikket. Det gir oss selvfølgelig en fordelaktig posisjon når vi må takle de mørke. Det finnes imidlertid visse restriksjoner for hva vi kan gjøre for dere ettersom det er situasjoner dere selv må finne veien ut av, ved hjelp av dere egne evner. Dersom vi gjorde enkelt ting for dere, ville vi berøve dere en viktig læringsmulighet som dere har behov for, og da må vi tre til side.
Dere har deres ledere og vi beskytter dem i sitt arbeid slik at de mørke Sjelene ikke alltid får det som de vil. Det krever mot og besluttsomhet å stå støtt i sin sak ansikt til ansikt med dem, når de prøver å forpurre ting.  Det er mange modige sjeler som utfører Lysets arbeid uansett hva som måtte bli gjort for å forsøke å stoppe dem. Resultatet har vært en jevn strøm av informasjon som har hjulpet folk å forstå hva det er som skjer i denne spesielle tiden. Det er svært viktig at folk vet hva som skjer, men også at de er klar over implikasjonene. Vi kan med full selvtillit si at alt skrider frem meget bra, men dere må se det større bildet for å forstå det fullt ut.
Saker som angår Solsystemet deres er vel ivaretatt og andre Vesener har nylig tilsluttet seg oss for å bidra til å beskytte dere. Det er et så sterkt system på plass at vi vet uten skygge av tvil at dere er trygge mot innblanding utenfra. Dere er derfor sikret en trygg reise til fullførelsen av tiden deres i den nåværende dimensjonen. På det personlige nivå har dere mange sjeler med dere som passer på at dere har det bra og hjelper dere med deres livsplan. Dere har aldri befunnet dere i en så viktig tid som dere nå gjør, og vi vil se til at dere fullfører deres reise gjennom de lavere dimensjonene og opp i de høyere, i deres fysiske kropp.
Den informasjonskilden dere kan ha mest tillit til er Internett, men dere må være våkne, for de mørke legger ut falsk informasjon for å forvirre dere. De fleste av dere har høynet vibrasjonene dere og har en sterk intuisjon og dette er en pålitelig måte å sjekke ut i hvilken grad det er sant det som legges frem for dere. Dersom dere føler tvil, legg det bare til side inntil dere vet at det er ekte, så kan dere ikke ta for mye feil. Dere har mange pålitelige informasjonskilder og det er klokt å holde seg til dem dere har funnet troverdige. David Wilcock er en kilde som mange bruker med stor tillit og han er absolutt en gullgruve av informasjon. Men også han er utsatt for "angrep" på grunn av sitt arbeid, men han er fullt beskyttet av Lysets styrker. Det finnes selvfølgelig mange andre kilder hvor det er klokt å bruke deres evne til å skille mellom sant og usant. Dersom det ikke høres eller føles sant, så legg det til side inntil dere kan være sikre.
Det er mange Lysarbeidere som er involvert i å få sannheten ut, men inntil Illuminati er fjernet for godt, er det vanskelig å gi hele historien. Ting er helt annerledes en majoriteten av dere tror, og situasjonen blir ikke bedre av dem som hevder å være eksperter, men som også har blitt misledet.  Dette er grunnen til at vi ofte har anbefalt dere å holde dere til kilder dere stoler på. Således er det viktig å være åpen for nye tanker og meninger, selv om de måtte være i strid med deres nåværende forståelse av verden.  Når sannheten endelig kommer ut vil dere bli sjokkert over å innse at dere har blitt misledet i så lang tid og blitt sittende fast i en tidsmessig bakevje. På dette tidspunktet skulle dere ha nytt fruktene av alle oppdagelsene dere har gjort og kommet mye, mye lenger enn dere er. Men til tross for alle de nye idéene og oppfinnelsene som har blitt gjort, så har de mørke hatt slik makt at de kunne legge dem på hylla og bare bruke dem for seg selv. I det lange løp vil dere ikke gå glipp av noe av det, men dere har vært nødt til å godta et mye vanskeligere liv enn nødvendig.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan uttrykke meg mye friere nå som de mørke mister stadig mere makt over dere. Under de rådende omstendigheter kan kunnskap være farlig, særlig når de ønsker å holde den for seg selv. Dette vil endre seg om ikke lenge og en æra av ytringsfrihet vil begynne, hvor dere vil kunne utrykke dere uten frykt. Allerede nå er deres sinn i ferd med å begynne å ane i hvilken grad dere blir holdt i mørke og dette medfører at dere stiller stadig mer spørsmål om hva dere har blitt fortalt i fortiden. Fortsett med deres gode arbeid og frykt ikke for konsekvensene, for dere vil bli beskyttet. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og Velsignelser og ser hele tiden frem til når vi kan komme sammen.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 2. oktober 2015

Norsk -- SaLuSa 2. Oktober, 2015SaLuSa 2. Oktober, 2015

Dere har akkurat passert den 28de September, en viktig dag fordi et rekke ting som enten fant en løsning eller var i ferd med å toppe seg. Det var ikke slik at den traff dere "med et smell", men generelt kan man si at den "flyttet lista et hakk opp" og etter hvert som tiden går vil dere begynne å merke betydelige forandringer. Det er helt tydelig at de høyere vibrerende energiene simpelthen ikke kan hjelpe for å skape forandringer. Selv om massemediene og pressa er sterkt kontrollert og dere ikke får anledning til å lese alle viktige nyheter, så vil dere uansett begynne å legge merke til at Menneskehetens oppvåkning sprer seg stadig mer. Dere har nå begynt å stille spørsmål om hva som skjer på Jorden i stedet for å automatisk akseptere det som blir lagt frem for dere. Dere er i ferd med å begynne å våkne til sannheten om deres eksistens og begynner å gjennomskue løgnene som ofte blir presentert for dere som sannhet.  Det finnes mektige sjeler på Jorden som arbeider for Lyset og de er nå i ferd med å komme frem for å gi dere sannferdige redegjørelser om fortiden deres, og hva fremtiden rommer for dere. Vi blir aldri trette av å fortelle dere at dere er mektige Lysvesener som er i ferd med å begynne å fryde seg over sin oppvåkning. Noen av dere vil bli sjokkert og finne det vanskelig å tro at dere har blitt narret og ført bak lyset så lenge. Vårt råd er imidlertid at dere raskt går videre etter den erkjennelsen og bruker deres dyrebare tid til å fremme positive forandringer. De mørke har beseglet sin egen skjebne og vil ha mye å lære for at de skal kunne vende tilbake til Lyset. De vil så visst bli gitt enhver oppmuntring, for det er ingen sjeler som blir sett på som umulig å redde.

Lysvesener fra våre dimensjoner kommer stadig nærmere dere, klare til å spille sin rolle med å bringe sannheten til dere. Dere har blitt snakket nedlatende til så lenge at dere har tvilt på deres verdi for Lyset. Vi kan forsikre dere om at dere blir sett på med stor respekt og beundring og det er mange som applauderer for at dere bringer Lyset tilbake til Jorden. Dere er nå på vei ut av mørket og inn i Lyset og det er mange sjeler som venter ivrig på å få møte dere og hjelpe dere gjennom de siste hindringene. Vi vet at dere er ivrige etter å løfte dere opp, men det er fortsatt en del ting som må gjøres og hvor det er behov for dere alle. Dere ville ikke vært her ved en slik anledning med mindre dere hadde noe å bidra med, uansett hvor lite det måtte være. Dere er et fantastisk team som er utvalgt på grunn av at dere har vist hvilke evner dere faktisk har. Bekymre dere derfor ikke om dere føler det vanskelig å vite hvor dere passer inn, for deres tid er kanskje ikke kommet ennå.

Det gamle regimet har snart ikke ben å stå på, så dramatiske ting vil skje og det er helt uunngåelig.  Alt dere trenger å huske på er at vi venter på å møte dere og vi vil sikre at dette skjer så snart som mulig, med minst mulig oppstyr. De mørke dagene er på det nærmeste for fortid å regne, men så lenge dere må gå side om side med de mørke, så kan dere aldri være sikre på hva som kan skje, for de kan komme til å lange ut mot dere i raseri over å ha tapt kampen om sjelene deres. De vil trenge en mengde Kjærlighet og Lys dersom de skal greie å løfte seg opp og ut av det mørket de har skapt. Å skyve dem ned igjen vil ikke være til hjelp for noen, og det er bare Lyset som kan vekke dem opp til sannheten. Husk på ordspråket "var det ikke for Guds nåde, så hadde jeg ikke vært her", for for øyeblikket har dere noen særlig idé om noen av deres tidligere liv. Dere har alle opplevd og erfart begge sider opp gjennom årtusenene som en del av deres evolusjon, og dere har utviklet dere bemerkelsesverdig raskt.

Det er verdt å minne dere på at mange sjeler som for øyeblikket ikke er i kropp, har sterke bånd til dere og følger nøye med på deres utvikling, og venter på deres tilbakevenden til de høyere dimensjoner hvor de kan møte dere igjen. Selv om mange av dere møter dem mens dere er i dyp søvn, er det få som har noen erindring om det når dere våkner. Så dere har mye å se frem til så snart dere løfter dere opp. Det vil bli en mengde feiringer og mang en tåre felt i glede ved slike gjenforeninger. Noen sjeler har kommet fra enda høyere riker og det gjelder så visst en så mektig som St. Germain som har ledet Menneskeheten gjennom mange perioder av historien. Og han har da selvfølgelig vært kjent under mange navn som dere vil kjenne igjen. Selv nå leder han Oppvåkningen og blir hjulpet av mange andre sjeler som deler hans kjærlighet til menneskeheten.

Det er så mye som skjer som kommer til å gjøre Oppvåkningen til en realitet, at det ville nok være mer enn dere kunne greie å følge med på alt som foregår. Tempoet i det som skjer øker hele tiden og hver dag nå bærer i seg løfte om flere gledelige nyheter. Det er forandringer på gang som til slutt vil være til enorm fordel for dere. Den Nye Tidsalderen nærmer seg hurtig og vi har mange spennende prosjekter vi vil informere dere om når det rette øyeblikket kommer. Fordi vi har alle disse på hånden og er klare til å sette i gang, kan nye teknologier introduseres meget raskt og tas i bruk.  Dere har en del å ta igjen også når det gjelder det som dere har blitt nektet å ta del i, men som under normale omstendigheter allerede ville vært i bruk. Det vil komme en tid hvor dere vil se dere tilbake og lure på hvordan dere klarte dere uten de nye teknologiene. De vil gjøre livene deres så uendelig mye enklere og dere vil ha all den tiden dere trenger til å gjøre det dere har mest lyst til. Dere har ikke opplevd virkelig frihet, men den tiden nærmer seg og vil bli til virkelighet.

Oppstigningen er en så viktig begivenhet at det har vekket enorm interesse i Universet. Følgelig har det også gjort at "Sfære Alliansen"* har gått til aksjon og de har plassert seg i en slik posisjon at de omgir hele Jorden. Hensikten med dette er å holde Solsystemet deres fritt for innblanding utenfra og således sikre at endetiden forløper uhindret.  Vi håper dere begynner å ta inn over dere at dere befinner dere i en ekstremt viktig tid og mye avhenger av at dere fullfører Oppstigningen på vellykket vis. Dere er de siste til å gjøre dette og således vil dere frigjøre andre sivilisasjoner til å fortsette på sin egen vei.

Når dere etter hvert får lære sannheten om alt dere har erfart og lært i de lavere dimensjonene, vil dere bli oppstemte og fulle av glede og ivrige til å ta igjen den tiden dere har mistet. Det er så mange muligheter som vil åpne seg for dere og som et oppsteget vesen er dere fri til å følge den vei dere selv velger.  Dere har kommet fra et antall ulike planeter for å oppleve den unike erfaringen Jorden kan gi dere. Det vil komme en tid hvor alle disse erfaringene vil tjene dere vel, når dere møter vesener fra andre planeter som har hørt om Jordens Oppstigning. Fra skipene våre har vi fulgt med på alle deres dåder gjennom hundrevis av år og dette er mulig fordi vår livslengde kan være så lang som et par tusen år. Fordi Jorden har en så lav vibrasjon kan dere bare oppnå korte livslengder her, men hver av dem er vanligvis proppfulle av muligheter til å utvikle seg. Takk Moder Jord for at hun så villig tilbød seg å huse Menneskerasen, selv om hun visste at de hadde liten forståelse for viktigheten av å behandle henne med respekt.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og til tider ser jeg tilbake på hvor langt dere er kommet i løpet av dette århundret og gratulerer dere for at dere har klart å holde dere "på deres egen vei" og greid å avstedkomme så mange viktige forandringer. Lyset har økt til tross for at de mørke har lagt alle mulig hindringer i veien for dere og at de totalt har gitt blaffen i folks behov. Dere har vist deres lojalitet til Lyset og til de sjelene som vandrer veien gjennom dualiteten på Jorden. Det er ikke mye om å gjøre før tiden er kommet for å sette dere fri fra deres ansvarsoppgaver og vi sier "meget godt gjort". Dere har reist langt gjennom deres forskjellige inkarnasjoner, men nå er tiden nesten kommet for å vende hjem.
Mange venter på at det øyeblikket skal komme og sender sin kjærlighet til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey
Oversetter: Leif
*"Sfære Alliansen" er direkte oversatt fra engelsk "the Sphere Alliance". Også denne gangen skriver Mike Quinsey "the Shelves" (Shelvene), men sist gang han hadde skrevet "the Shelves" sendt han melding etterpå at han skulle ha skrevet "the Sphere Alliance".

putin

putin