They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 21. november 2014

Norsk -- SaLuSa 21. November, 2014SaLuSa  21. November, 2014
Tiden stormer videre og nå er dere i stand til å tilpasse dere det høyere tempoet den har og fortsatt gjennomføre de oppgavene dere har satt dere fore. I fremtiden vil dere finne at den løper enda raskere, men at dere vil tilpasse dere underveis. Alt som skjer for tiden er del av en prosess som kommer til å løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Imidlertid reagerer dere i mange tilfeller med å bli forvirret fordi det skjer så mye hele tiden. Forutsatt at dere holder fokus på det dere vet er hensikten med alt som skjer, så vil dere se at et mønster langsomt tegner seg i det. Dette vil gi en pekepinn om hvor dere er på vei og lede dere videre på veien til den Nye Tidsalderen. Ingen ting kan stanse fremskrittene som nå blir gjort og de vil gjøre at dere lykkes i å løfte dere opp og ut av de lavere vibrasjonene.
Etter hvert som endringene i årstidene blir tydeligere vil det bli tydelig at de ekstremene dere opplever i dag avtar. I stedet blir det nå mer akseptable forhold og dere vil begynne å gå med større letthet fra den ene årstiden til den andre. Dette vil føre til forandringer i plante- og dyrerikene etter hvert som de også tilpasser seg. Faktum er at det allerede rapporteres om dette og det vil fortsette inntil forskjellen mellom årstidene med tiden blir mye mindre uttalt. Verdenshavene blir også påvirket av dette og etter hvert som de blir varmere, vil visse arter migrere til nye områder som passer dem bedre. For eksempel opplever dere noen ganger dramatiske forandringer i de kaldere områdene. Ismassene smelter i mye raskere tempo og det er kjent at havnivået vil stige med tiden, med de forandringer dette vil medføre. Dere er imidlertid blitt advart lang tid i forveien om hva disse forandringene kan innebære og har all verdens mulighet til å takle dette på passende vis.

søndag 16. november 2014

Norsk -- SaLuSa 14 November 2014


SaLuSa 14 November 2014


Det er mange ting som skjer på Jorden som er "oppmuntret til" av dem som har satt seg fore å villede folk. Falske rykter blir satt i omløp og det resulterer i forvirring, men nå skulle dere være i stand til å gjennomskue slike hendelser for hva de er. Alt som er av Lyset vil stå støtt og tåle tidens granskende blikk, men stol på intuisjonen deres når det gjelder alt annet. Dere vil til tider kunne ta feil, men lærer av det og går videre. Testen på hvor langt dere er kommet er i hvilken grad dere klarer å holde dere uberørt av hva enn det måtte være som skjer omkring dere. Stå fullt sentrert og støtt på den veien dere har valgt å gå, så vil dere ikke bli påvirket av noen forsøk de mørke gjør for velte dere av veien. Etter hvert som tiden går vil dere finne at ting blir mye lettere å takle, og at sannsynligheten synker for at de kan gi dere noen problemer.

fredag 7. november 2014

Norsk -- SaLuSa 7 november, 2014
 SaLuSa  7 november, 2014


Det er mange ting som skjer på alle nivåer hos de myndighetene som styrer livet deres fra dag til dag, og disse forandringene er i stor grad forårsaket av at vibrasjonene er i stadig forandring. Til slutt vil de løfte dere ut av de lavere vibrasjonene som ikke lenger er passende i den Nye Tidsalderen som nå har begynt. De må forandre seg eller forsvinne fra deres eksistensnivå som i denne tiden opplever en utrenselse av alt som er av de gamle energiene. Dette fører til mange forandringer, men også forvirring blant dem som ikke har noen anelse om hva fremtiden rommer. På den ene siden kan det virke som om alt er i ferd med å kollapse, men på den annen side er det tydelig at det foregår en renselse. Dere har gått inn i en ny periode i evolusjonen deres og den gamle måten å gjøre ting på må vike for det nye. Om ikke lenge vil det bli helt tydelig at det er en plan som er i virksomhet, en plan som vil lede dere inn i den Nye Tidsalderen på en slik måte at det ikke vil være noen tvil om hva som foregår.

putin

putin