They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 27. juni 2014

27:06:2014SaLuSa  27 juni,  2014

Forandringene fortsetter å skride frem etter planen og vil gjøre de forventede forandringene, som vil gi dere frihet fra de mørkes aktiviteter, til virkelighet. Deres makt og kontroll har ikke så stor betydning lenger og de som arbeider for Lyset får større og større selvtillit for hver dag som går. Det er så utrolig mye godt arbeid som gjøres og etter hvert som det sprer seg stadig videre, innser de mørke at de har mindre og mindre innflytelse. Det er dere, folket, som bærer ansvaret for å spre Lyset, men vi kan hjelpe til der hvor dere allerede har tatt beslutningen om å begynne forandringsprosessen. Bekymre dere ikke dersom det til å begynne med synes som om fremskrittene skjer langsomt, for omfattende, dyptgripende forandringer kan ikke skje over natten, og det er større sjanse for at de lykkes når man går frem med forsiktighet og årvåkenhet. Vi holder øye med arbeidet deres og vi gjør vårt beste for å veilede dere til enhver tid og sikre at dere lykkes. Flere og flere sjeler våkner opp til sitt sanne selv og søker større innflytelse til å realisere sin visjon om permanent fred på Jorden. Den vil komme og dette påvirker allerede beslutningene som blir gjort for å forhindre at noen som helst krig vil finne sted i fremtiden.

fredag 20. juni 2014

20:06:2014SaLuSa  20 juni, 2014

Jeg hilser dere påny og merker meg at så mange av dere begynner å våkne etter hvert som vibrasjonene øker. De er i ferd med å gradvis introdusere dere til nye nivåer etter hvert som de blir etablert når dere nå beveger dere dypere inn i Fotonbeltet. Resultatet av dette er at dere får en høynet sensitivitet for hva som foregår omkring dere og begynner å forstå mer av den En-heten dere eksisterer i. Forbi er tiden da dere følte dere alene og isolert og nå er dere i stand til å verdsette og føle de høyere energiene som er svært oppløftende. I tillegg til dette ekspanderer deres bevissthetsnivåer og med dette kommer en økende forståelse av eksistensen på høyere nivåer. Dere er i ferd med å løftes opp og blir båret avsted av de høyere vibrasjonene og de sjelene som har utviklet seg i lavere tempo finner det stadig vanskeligere å henge med. Som vi imidlertid tidligere har utdypet tidligere vil det komme til en skillevei og dette vil plassere alle sjeler på et nivå som passer for dem slik at de kan fortsette i sin utviklingsprosess.

lørdag 14. juni 2014

13:06:2014
SaLuSa  13 juni, 2014.

Vi kommer for å forsikre dere om at alt skrider frem akkurat som det er ment. Men av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke alltid fortelle dere hva som foregår. På samme måte som vi har gjort  i uminnelige tider, arbeider vi stort sett i bakgrunnen for å oppfylle våre ansvarsoppgaver med hensyn til å sikre at Lyset sprer seg slik meningen er. Dette betyr at vi nøye følger med på de mørke Sjelenes aktiviteter for å sikre at aktivitetene deres ikke får muligheten til å stikke kjepper i hjulene for de positive forandringene som finner sted. For øyeblikket er deres verden inne i en tid hvor forandringer utprøves, forandringer som skal sørge for at det blir slutt på de mørkes dominans. Noen av dem foregår på et nivå som er fullt synlig for dere, men mange foregår også uten at dere kan se dem og uten at dere vet om dem. I uminnelige tider har vi ledsaget dere på deres reiser, selv om vi aldri har har blandet oss inn i de valg dere gjør av fri vilje. Vi bruker imidlertid vår inflytelse for å holde dere på Lysets vei ettersom endetiden er ment å frigjøre dere fra de mørkes diktater.

fredag 6. juni 2014

06:06:2014SaLuSa  6 juni, 2014

Tid, slik dere opplever den er en illusjon, men den er nødvendig for at dere skal kunne utvikle dere innefor begrensningene i tredje dimensjon. Ikke desto mindre begynner dere å sanse at det finnes større muligheter utenfor dens begrensende rammer. Dere er i sannhet i ferd med å ta steget inn i de høyere vibrasjonene og forutsatt at deres selv forfiner deres egne vibrasjoner, så vil dere fortsette på veien mot dem. En slik utvikling er uunngåelig ettersom tiden er kommet for å forlate de gamle vibrasjonene, sammen med dem som velger å bli igjen i dem. Vi har fortalt dere tidligere, og vi gjentar det pånytt, at dette er slutten på én syklus og begynnelsen på en Ny Tidsalder. I slike tider vil store forandringer skje som uunngåelig fører til kaos før alt ting faller på plass og roer seg igjen, men ut av disse forandringene vil komme den varige fred som hver eneste sjel søker.

Med deres kunnskap og erfaring er det deres rolle å holde hodet høyt hevet og gå deres valgte vei fulle av tillit til dere selv. Gjennom deres eksempel vil dere hjelpe andre som vil legge merke til deres uforstyrrelige ro uansett hva som skjer omkring dere. Dere vil tiltrekke dere andre som er av tilsvarende vibrasjon og hvor enn dere er vil dere være en kraft for det gode. Pressemediene deres vil fortsatt for en tid være sensurert og fokuserer på de ekstremene som finner sted. Til slutt vil de imidlertid dekke de begivenhetene som er resultater av nødvendige forandringer som innvarsler en verden hvor ting faller til ro og skaper fred over alt. Dette er deres skjebne og den skal bli oppfylt og ingen ting skal få lov til å blande seg inn i den.

onsdag 4. juni 2014

30:05:2014


SaLuSa  30 mai, 2014


Vi holder et våkent øye med såkalte hissige konfliktområder hvor negative energier oppstår ved  konfrontasjoner mellom grupper som har ulike mål i livet. Noen velger å påtvinge dem på andre med det resultat at sammenstøt finner sted som ofte fører til alvorlige konsekvenser. Dette presenterer enda flere læringsmuligheter for alle det angår inntil de innser at ulikheter må løses gjennom fredelige forhandlinger og at dette er den eneste vei fremover. Menneskene har nesten alltid forsøkt å takle ulikheter gjennom bruk av trusler eller vold for å vinne frem  med sitt eget syn. Budskapet om at fredelige forhandlinger er den eneste måten å oppnå fredelige løsninger på er akkurat i ferd med å begynne å bli akseptert, og folket leder an.

putin

putin