They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 19. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 19. desember, 2014


 SaLuSa  19. desember, 2014
Vi kommer til dere for siste gang i dette året, et år som andre før det, har føket forbi som et hurtigtog, ettersom tiden fortsetter å gå fortere enn noensinne. En del av dere som har opplevd livets oppturer og nedturer gjennom lang tid, er uten tvil fornøyd, særlig nå som slutten på denne syklusen er her. Naturligvis er endetiden kaotisk mens forandringene finner sted, men det er ingen enkel sak å bringe forandringene inn når så mye negativitet er i ferd med å bli renset vekk. De høyere energiene bringer imidlertid positive forandringer inn og de er allerede følbare. Som vi ofte har antydet for dere, så vil det kommende året kjennetegnes av implementeringen av mange av dem, selv om vi har restriksjoner på hva vi kan gjøre, inntil Illuminati er plassert på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt og utvikling. Det er mye som foregår for tiden som vil føre til full seier over de mørke Sjelene, som ikke vil være i stand til å fortsette sine planer om å gjøre Menneskeheten til sine slaver.

fredag 12. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 12:12.2014


SaLuSa  12. desember, 2014

Hvilke spennende fremtidsutsikter som ligger foran dere! For dere kan med rette se frem til en tid full av avsløringer, og positive indikasjoner på at de forandringene dere har ventet så lenge på, nå er i ferd med å bli til virkelighet. Vi kan godt forstå grunnen til at dere føler en viss skepsis, men vi føler oss sikre på at gitt litt tid, så vil dere ikke ha noen som helst tvil om at dere er i ferd med å legge den gamle Tidsalderens syklus bak dere. Den har fått løpe linen ut og det finnes ingen vei tilbake for disse mørke maktene som har opprettholdt den. Naturligvis vil det fortsatt være hindringer å overvinne, men de mørkes evne til å opprettholde den er smertelig minsket. Dere kan forvente at de vil prøve å hindre at nyhetene kommer ut, men disse er av så stor viktighet at vi vil ikke tillate at de blir stoppet eller manipulert. Det kan oppstå enkelte mindre problemer, men dere kan være sikre på at en vidunderlig fremtid er sikret for dere.

fredag 5. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 5. Desember, 2014SaLuSa  5. Desember, 2014
Vi trekker oss med glede tilbake slik at Michael kan sende ut et nytt budskap i stedet for vårt vanlige. Informasjonene som blir sendt ut burde løfte humøret deres betraktelig ettersom dere har ventet veldig lenge på et oppløftende budskap som klart indikerer begynnelsen på mange velkomne forandringer på Jorden. Det er mange forandringer som skal komme hvor alle forberedelsene allerede er gjort. Dette betyr at svært lite tid vil gå til spille i overgangen fra deres nåværende situasjon preget av krig og disharmoni, til en helt annerledes situasjon som innvarsler kjærlighetens og fredens komme til Jorden. Vi har ofte fortalt dere at forandringer er på vei, men omsider vil dere få et tydelig tegn som bekrefter det. Mange vil fortsatt nekte å tro det de ser skje rett foran sine egne øyne, men fornektelse kan ikke skjule det faktum at en ny Æra har begynt.
Dersom dere ser dere tilbake vil dere finne at vi har holdt våre løfter, hvilket betyr at den Galaktiske Føderasjonen har vært travel beskjeftiget med å sikre at verdensfreden er blitt opprettholdt. Mindre kriger og andre opprør vil etter hvert opphøre og det vil komme en tid hvor slik negative handlinger vil bli umulige å utføre. Vibrasjonene øker kontinuerlig og i fremtiden vil de være altfor høye til at noen slike negative handlinger kan manifestere. Kjære Dere, kampen mellom mørket og Lyset er på det nærmeste over og i deres levetid vil dere få se dem som er ansvarlige for deres fall ned i elendighet bli fjernet, slik at de ikke lenger kan forsinke forandringene. Slike aksjoner vil oppfylle de løftene som ble gitt for lenge siden, og vi takker dem som har stått ved vår side og nektet å la seg rikke av veien.

putin

putin