They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 31. oktober 2014

Norwegian --SaLuSa 31 oktober 2014SaLuSa  31 oktober 2014
Vi vil gjenta nok en gang at ingen ting kan endre deres skjebne med å legge de lavere dimensjonene bak dere, unntatt hvis dere kommer bort fra veien og ikke greier å løfte dere opp og ut av dem. Anledningene til å løfte seg opp er ubegrenset og dersom dere har valgt denne veien, skulle dere allerede ha gjort såpass fremskritt at dere har etablert dere på et vibrasjonsnivå som gjør at dere vil komme dere trygt gjennom det hele. Dere vil få all den oppmuntring dere trenger og etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, så vil dere få en stadig større forståelse av hva dere trenger å gjøre. Hold dere hele tiden i Lyset som dere omgir dere med og vit at dere er trygge i det og beskyttet mot ethvert forsøk på å forstyrre planen deres for Oppstigningen.La ganske enkelt de lavere vibrasjonene passere forbi dere uten at dere lar dere involvere i dem.
All den uro og opprør som mange land nå går gjennom, er et tegn på at de har forsøkt å løse problemer eller meningsforskjeller med makt, hvilket aldri vil være løsningen på slike situasjoner. De vil dukke opp igjen gang etter gang inntil det går opp for partene at det ene og alene er samarbeid som kan gi en løsning som bringer varig fred. Historien deres er et overveldende testamente om gjentagne forsøk på å herske med makt og viser tydelig at fred som oppnås på denne måten aldri varer. Svaret på alle slike problemer er å anvende “kjærlighet” og forståelsen av at dere alle er Ett. Ja, vi vet at dere ikke vil komme særlig langt før folk er rede til å respondere på denne måten, men alle løsninger begynner med at man sår et frø. Kjærligheten er den mektigste av alle energier og kan gjøre mirakler selv når alt håp synes å være ute. Derfor er det viktig at de som kan bringe inn og dele de høyere energier virkelig går inn for sin rolle.

fredag 24. oktober 2014

SaLuSa 24 oktober, 2014


SaLuSa  24 oktober, 2014

Kjære Sjeler, vi hører ropene fra dem som føler at de har blitt de har blitt sviktet og overlatt til seg selv, og sliter med å finne en mening med livet. I alt kaoset og urolighetene som foregår er de forvirret og ute av stand til å se noen fremtid for seg selv. Hvis de bare kunne fatte det enorme omfanget av det som foregår, så ville de kunne se at omfattende forandringer er underveis. Den Nye Tidsalderen begynte tidligere i dette året da de gamle energiene begynte å trekke seg tilbake for å bli erstattet av de nye som kommer inn, hvilket betyr at begge har hatt innflytelse på deres tenkning i denne tiden. De nye energiene vil imidlertid erstatte de gamle helt og holdent og føre til fremskritt og forandringer som tydelig vil vise hvilken vei Menneskeheten nå har valgt. Det er forståelig at dere blir forvirret av de begivenhetene som finner sted, men hvis dere tar ett skritt tilbake og ser nøye på dem, så vil dere øyne at ting er i ferd med å forandre seg til det bedre. Ja, det finner fortsatt sted konflikter og freden synes å være milevis unna, men likevel er det stadig fler som innser at krig aldri kan løse noen konflikter. Vesener som har en forståelse av hvordan man kan komme frem til fredelige løsninger er på fremmarsj og deres stemmer vil bli hørt og lyttet til.

fredag 17. oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014

SaLuSa  17 oktober 2014
Hvis dere noen gang skulle trenge bevis for de forandringene som skjer med været, så er det bare å se seg femti år tilbake og se hvor forskjellig det var da sammenliknet med nå. Forandringene er dramatiske og synes ikke å følge noe spesielt mønster og til tider synes det hele temmelig kaotisk. Forandringene er likevel ikke tilfeldige, men fører etter hvert til et mer akseptabelt værmønster, et som sikrer at de ekstremene dere vanligvis opplever, ikke lenger vil skje. Omkring dere er kaoset et annet tegn på hva som foregår, selv om mye av det er av karmisk art ettersom problemer mellom folk, til og med mellom nasjoner,nå blir ryddet opp i. Ja, det er en foruroligende tid, men helt nødvendig for å "kvitte seg med alt søppelet”, som dere ville si, alt det som ikke har noen plass i de høyere vibrasjonene. Deres individuelle rolle er å rydde opp i deres eget “søppel” slik at dere kan ta deres plass i den Nye Tidsalderen og nyte godt av alle de forandringene som vil løfte menneskeheten til et høyere nivå. Dersom dere ønsker å være del av forandringene, vil intensjonen deres om dette bære dere frem og tiltrekke seg Veiledere som vil assistere dere.

fredag 10. oktober 2014

Norwegian -- SaLuSa 10 oktober, 2014SaLuSa  10 oktober, 2014            
Som alltid følger vi nøye med på fremskrittene dere gjør og det gleder oss å se at så mange er fullt engasjert med å forberede seg på de stadig økende vibrasjonene som løfter dere inn i de høyere nivåer. Som vi tidligere har fortalt dere; fordi dere hele tiden øker vibrasjonene deres i et tempo som bærer dere fremover mot selve Oppstigningen inn i de neste nivået, så trenger den ikke betraktes som en separat hendelse. Dere lar dere flyte med økningene i vibrasjonene og sakte men, sikkert skaper dere dere en krystallinsk basert kropp med alle de fordelene som kommer med det. Dere vil stige opp gjennom deres egen innsats og faste besluttsomhet om å bringe harmoni og balanse til dere selv. Det er klart at ikke alle sjeler er i stand til å oppnå et slikt nivå, men alle vil etter hvert finne sitt ideelle og perfekte nivå. Mange av dere har allerede full kontroll over hva som skjer med hensyn til dere selv. Vi oppfordrer dere til å holde dere fullt og helt fokusert på målet deres i denne så viktige tiden og at dere ikke "kopler" energien deres til noe som er av en lavere vibrasjon.
Det finnes alltid en risiko for at dere kan bli trukket inn i andre menneskers affærer, hvilket er all right så lenge dere hele tiden holder dere sentrert. Dere kan være med å skape fred uten at dere personlig blir involvert i andre menneskers saker. Dere kan fortsatt være healere, dersom dere ønsker det, men husk på å lukke igjen auraen deres på slutten av behandlingen. Jeg er sikker på at dere har lite behov for slike påminnelser, men det er det er nødvendig at dere våkne for eventuell risiko for dere selv. Selv-healing vil fortsette, men etter hvert som tiden går vil det bli mindre og mindre behov for det. Dere vil finne at kroppen deres “forynger seg” etter hvert som tiden går, og vi vet sannelig at noen av dere allerede føler at kroppen deres er i ferd med å komme i bedre balanse, helt uavhengig av deres alder. Så som dere skjønner er dere på vei inn i en periode med tydelige forandringer som også vil påvirke sjeler som ellers ikke er bevisst dem. Til slutt vil alle sjeler finne det riktige nivået som er nødvendig for at de kan fortsette å gjøre fremskritt og utvikle seg.

fredag 3. oktober 2014

Norwegian -- 03:10:2014
SaLuSa  3 oktober 2014

Undervurder aldri de evner og teknologi vi er i besittelse av som kan transformere Jorden deres i løpet av svært kort tid, slik at den passer mye bedre med deres forventninger om fremtiden. Dere er for eksempel nærmest kondisjonert til å forvente at en eller annen del av Jorden alltid vil være involvert i krig. Overalt rundt dere kan dere se bevis på krigene som har herjet planeten i århundrer, uten at det synes å være noen ende på denne dødens og ødeleggelsenes runddans. Freden synes å være like langt unna som alltid og Menneskeheten fortsetter å ødsle med Jordens ressurser samtidig som millioner av mennesker i sivilisasjonen deres lever i sult og elendige kår. Og likevel, til tross for alt dette, kan vi få en øyeblikkelig slutt på all krig, men det kreves at det finnes en aksept for meningsfylt fred og en kollektiv intensjon om å bli som Ett i fremtiden. Noen ganger er det slik at den eneste måten å gjøre fremskritt på, og oppnå fred for alle, først kan komme når dere som sivilisasjon anerkjenner at dere alle i Menneskerasen er Ett. Når man ser på historien deres er dere trege til å lære, men som dere sier “vi nærmer oss nå!”.

På et eller annet tidspunkt i nær fremtid vil det skje, fordi dere har gjort tilstrekkelig åndelige fremskritt, at tiden kommer til å tillate slike sjeler å gjøre raske fremskritt uten å bli hindret av dem som fortsatt henger etter. Dette er overhodet ikke ment som kritikk mot dem, men et spørsmål om å gjøre det mulig for dem som er rede til det å ta steget inn i de høyere vibrasjonene, uten å bli forsinket av dem som ikke er det. Tross alt er det helt uunngåelig at de som ikke er rede til å gå inn i de høyere vibrasjonene vil finne sin egen vei å gå for å fortsette sin evolusjon. Den nye syklusen har begynt og sakte, men sikkert vil alle etterlevninger av den gamle forsvinne, for å bli erstattet av en mer oppdatert versjon som er født av Lyset. Det vil lenger ikke finnes noen plass for de lavere vibrasjoner, som i alle tilfelle ikke hadde kunnet eksistere i de høyere, og  alle tanker vil være på et nivå basert på Lys og Kjærlighet.

putin

putin