They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

søndag 28. september 2014

Norwegian -- SaLuSa 26 september, 2014
SaLuSa  26 september, 2014


For øyeblikket finnes det to distinkte grupper av sjeler på Jorden og disse utgjøres av dem som har åpnet sin bevissthet for sannheten om sitt vesen og dem som sitter fast i de lavere vibrasjonene og gjør lite eller ingen forsøk på å forstå sin posisjon. Inntil slike sjeler begynner å våkne til sitt sanne selv vil de fortsette å tro bare det de kan se med egne øyne. Vi fordømmer imidlertid ikke slike sjeler og tar naturligvis høyde for de sjeler som er styrt av sitt ego. Det er kun erfaringer som kan frembringe et bevissthetsskifte, og det skjer når man begynner å stille spørsmål med meningen med livet. Sannheten vil komme til alle når de bare får den tiden de trenger og denne perioden på Jorden er den ideelle tid for å ta opp spørsmål om meningen med livet. For dem som ikke har noen form for tro er dette en vanskelig tid, for de spør hvordan en Kjærlighetens Gud kan tillate at slike avskyeligheter kan finne sted.

fredag 19. september 2014

19:09:2014SaLuSa  19 september, 2014
Vibrasjonene og påvirkningene fra den foregående syklusen er skjebnebestemt til å dø ut etterhvert som de blir erstattet av de mer forfinede vibrasjonene i den Nye Tidsalderen. Det foregår litt av en kamp om overherredømme mellom mørket og Lyset, men det er egentlig ingen konkurranse ettersom Lyset er skjebnebestemt til å vinne fullstendig. De mørke mister stadig mere av sin makt og uansett hvor mye de prøver, så er det ingen ting de kan gjøre som kan stanse deres fall. De er imidlertid en faktor  regne med inntil deres makt er tatt fra dem. De kan ikke greie å holde det gående stort lenger og er allerede i ferd med å miste sin innflytelse i verdenssammenheng. Det er deres karma å oppleve å bli overvunnet og mislykkes i sin plan om global dominans. Innbilte de seg virkelig i sin grenseløse arroganse at Gud ville tillate dem å ta livet av en stor del av befolkningen? De planla å redusere den dramatisk til et «håndterbart» antall som de lett kunne ha kontroll over. Men vær ikke redde, for den planen ville aldri tillates å forstyrre evolusjonen til dem som er av Lyset.

fredag 12. september 2014

12:09:2014SaLuSa 12 september, 2014.


Kjære Sjeler, dere har et slikt enormt potensial som dere ennå ikke har avdekket og med god planlegging vil dere finne at deres bevissthet stadig utvider seg. Dette er en del av deres evolusjonsmessige plan og forbereder dere til full bevissthet. Dette ligger imidlertid litt inn i fremtiden og når det rette øyeblikket kommer vil dere bli hjulpet til å oppnå en slik oppløftelse. Allerede er mange klar over at deres bevissthet øker og dere kan selv ta æren for denne fremgangen, for det er dere selv som har gått inn for oppgavene deres. For øyeblikket finnes det sjeler på Jorden på mange ulike bevissthetsnivåer og dette medfører mye friksjon mellom ulike grupper. Dere bør ikke tillate dere å la dere distrahere av det som foregår omkring dere og er best tjent med å konsentrere dere om deres egen utvikling. Tiden for å ofre deres egen utvikling for å hjelpe andre er ikke lenger nødvendig ettersom alle sjeler vet hvor de er på vei og hva som forventes av dem. Tiden er kommet for at hver sjel må vie seg til sin livsplan og gjøre sitt beste for å nå dens mål. Dere kan være trygge på at de som ennå ikke er blitt bevisste vil få hjelp til å gjøre så store fremskritt som mulig.

Menneskerasen har utviklet seg så raskt at det er vanskelig å tro de fremskritt som er oppnådd. Det synes som om jo vanskeligere oppgaven som ligger foran dere er, jo større anstrengelser legger dere ned for å lykkes. Som vi ofte har påpekt er det ingen sjel som blir bedt om å gjøre mer er de anses i stand til å greie, hvilket er grunnen til at noen allerede kjenner sine begrensninger og har akseptert at Oppstigningen ligger utenfor deres rekkevidde i denne syklusen. All erfaring danner imidlertid et godt fundament for dem som aspirerer til å avslutte denne syklusen med å gjøre stor store sprang fremover i sin evolusjon. Hvordan andre sjeler utvikler seg er deres eget valg selv om vi oppmuntrer dem til å benytte enhver anledning til å løfte sine vibrasjoner.
Det er mulig dere har lagt merke til at vi stadig kommer nærmere dere og dette er fordi tiden for å møte oss nærmer seg. Skipene våre ses stadig oftere på himmelen og vi har vist gjennom lang tid at vi kan vise vår nærvær og at dette skaper lite frykt hos folk på Jorden. Vi har aldri satt dere i fare selv om enkelte piloter har opplevd å bli stresset når de møter skipene våre. Dere kan være fullkomment trygge på at vi har full kontroll over skipene våre og med vår teknologi kan vi håndtere enhver situsajon som måtte oppstå som kunne utgjøre en trussel mot deres sikkerhet eller vår egen sikkerhet for den saks skyld. Vi har ofte hjulpet dere når dere har vært truet av farer, men på en slik måte at dere meget sjelden forstår at vi har intervenert. Noen ganger henger det dere kaller mirakler sammen med vår tilstedeværelse, men vi må først være sikre på at vi ikke blander oss inn i deres karma.

putin

putin