They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 11. juli 2014

11:07:2014SaLuSa  11. juli, 2014

Vi legger merke til at det er en ny stemming blant dere som indikerer at dere har lagt bak dere perioden preget av skuffelse etter slutten av 2012, og dette er svært velkomment. Slike situasjoner som dere har opplevd er i stor grad et resultat av at de  på mange måter er «flytende», og selv med den beste vilje kan vi ikke alltid forutsi hvordan ting vil utfolde seg. Dere kan imidlertid være helt trygge på at uansett hva vi gjør, så er det med tanke på det beste for alle. Det er det store bildet som er viktig og fra deres perspektiv kan dere rett og slett ikke se det hele. Gud har gitt bud om at ting skal skje etter planen og det er derfor et «fait accompli».Så vi ber dere å akseptere at vi til fulle har forpliktet oss til å gjøre sannheten til virkelighet og hjelpe dere å komme så raskt som mulig inn i den Nye Tidsalder. Det Gud har befalt må bli til virkelighet, og uansett hva som måtte skje for å forhindre det, så vil det ikke og kan ikke lykkes.

fredag 4. juli 2014

04:07:2014
SaLuSa  4 juli, 2014

Selv de som ikke er klar over at tiden faktisk går raskere er overrasket over at den synes å gå fortere enn noensinne. Dette er i seg selv et klart tegn på at forandringer fortsetter å finne sted i raskt tempo og vil lede dere enda lenger inn i den Nye Tidsalder. Så tvil ikke et øyeblikk på at disse forandringene til sammen skaper et scenario som vil bety slutten på den gamle Tidsalder. Det finnes tegn som alle kan se, men dessverre er det få som er klar over dem eller deres betydning. Det man kanskje generelt vil legge merke til er at den gamle typen statsledelse er i forandring. De som kun er ute etter personlig makt og rikdom er ikke lenger i stand til å lure folk så lett. I stedet velger man heller dem som har en mer moderat tilnærming og med ærlige politiske hensikter, og disse kom inn i denne perioden spesifikt for å lede dere frem mot deres skjebnebestemte fremtid. Den Tredje Dimensjon slik dere kjenner den, er i ferd med å løfte sine vibrasjoner og vil bære med seg dem som er rede til det. Det er vel fortjent at dere er blitt gitt denne muligheten til å forlate de lavere vibrasjonene og gå inn i de høyere.

putin

putin