They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 6. juni 2014

06:06:2014SaLuSa  6 juni, 2014

Tid, slik dere opplever den er en illusjon, men den er nødvendig for at dere skal kunne utvikle dere innefor begrensningene i tredje dimensjon. Ikke desto mindre begynner dere å sanse at det finnes større muligheter utenfor dens begrensende rammer. Dere er i sannhet i ferd med å ta steget inn i de høyere vibrasjonene og forutsatt at deres selv forfiner deres egne vibrasjoner, så vil dere fortsette på veien mot dem. En slik utvikling er uunngåelig ettersom tiden er kommet for å forlate de gamle vibrasjonene, sammen med dem som velger å bli igjen i dem. Vi har fortalt dere tidligere, og vi gjentar det pånytt, at dette er slutten på én syklus og begynnelsen på en Ny Tidsalder. I slike tider vil store forandringer skje som uunngåelig fører til kaos før alt ting faller på plass og roer seg igjen, men ut av disse forandringene vil komme den varige fred som hver eneste sjel søker.

Med deres kunnskap og erfaring er det deres rolle å holde hodet høyt hevet og gå deres valgte vei fulle av tillit til dere selv. Gjennom deres eksempel vil dere hjelpe andre som vil legge merke til deres uforstyrrelige ro uansett hva som skjer omkring dere. Dere vil tiltrekke dere andre som er av tilsvarende vibrasjon og hvor enn dere er vil dere være en kraft for det gode. Pressemediene deres vil fortsatt for en tid være sensurert og fokuserer på de ekstremene som finner sted. Til slutt vil de imidlertid dekke de begivenhetene som er resultater av nødvendige forandringer som innvarsler en verden hvor ting faller til ro og skaper fred over alt. Dette er deres skjebne og den skal bli oppfylt og ingen ting skal få lov til å blande seg inn i den.


Dypt inni dere kjenner dere sannheten om deres reise gjennom mange liv i de lavere dimensjonene. Imidlertid har dere varierende grad av intuisjon, men jo mer oppvåknet dere er, jo mer bevisste vil dere ha blitt. Bekymre dere ikke om dem som blindt holder fast ved sin begrensete forståelse, for det er slik at de simpelthen erfarer i samsvar med det de har behov for. Hver eneste sjel følger sin egen vei i denne tiden, og som enhver annen sjel har de veiledere som sikrer at de fullfører sin livskontrakt. På samme vis vil enhver befinne seg nøyaktig der hvor de planla å være ved slutten av denne syklusen. Fordi sjeler med liknende vibrasjoner har en tendens til å bli trukket mot hverandre, vil dere finne at grupper som har felles interesser vil formes. Dette er også i stor grad tilfelle når det gjelder familier, som er grupper av sjeler som ofte inkarnerer sammen for å fortsette sin evolusjon.

Når dere ser dere omkring, så synes det å være svært mye som skjer som ikke synes å ha noe med Lyset å gjøre, men vi kan forsikre dere om at Lyset kontinuerlig arbeider for å løfte vibrasjonene. Lyset blir dirigert og benyttet av høyere entiteter som arbeider fra høyere dimensjoner i monumental skala og langt utenfor deres nåværende forståelse. Faktisk ville det være sant å si at dere er omgitt av sjeler som arbeider for Lyset  og de kommer fra mange ulike nivåer. De har svart på ropet om hjelp for å assistere dere i å fullføre livskontraktene deres.  Husk også på at det er millioner av sjeler utenfor planeten som også er der i Lysets tjeneste, inkludert vår egen flåte og personell som hele tiden kommer nærmere dere. Dere og Moder Jord er så viktige for fremtiden til Solsystemet deres og for deres skjebne.

Den tiden preges av splittelse mellom dere nærmer seg slutten og allerede er det mer harmoni og enighet mellom dere. Naturligvis finnes det fortsatt situasjoner som lett kan flamme opp og gi grunn til bekymring, men når de har kommet til en høyere innsikt om at livet blir enklere og lykkeligere gjennom samarbeid, vil ting endre seg raskt. Så vi kan altså ikke blande oss inn mens karma spiller seg ut, men når sjeler vender tilbake til Lyset er vi svært glade for å kunne hjelpe dem å utvikle seg videre. Hvor mye vi enn ville like å vise oss frem mer åpent og komme dere nærmere, så vet vi at vi må vente til det rette øyeblikket når freden hersker.

Husk på at en storslagen fremtid venter dere og la ikke perioder med uro trekke dere ned og bremse deres utvikling. Alt vil utvikle seg til deres begeistring raskere enn dere kan forestille dere og freden vil senke seg over Jorden. Vibrasjonene er allerede oppløftende og på veien mot fred, men det vil være nødvendig at den favner flere land enn den gjør for øyeblikket. Folk generelt søker en fredelig eksistens, og var det ikke for dem som med vilje fostrer konfliktfylte forhold for sin egen vinnings skyld, ville de leve lykkelig sammen med hverandre. Det er mulig å leve livet akkurat slik dere selv ønsker, men å blande seg inn i livet til en annen som har valgt en annen vei, er å gå over streken.

Dere har hel sikkert lagt merke til at de mørkes aktiviteter har blitt  «vingestekket» og det har skjedd ved vår intervensjon og vi har sikret at de ikke vil starte noen ny verdenskrig eller alvorlige konfrontasjoner. Vi har vist dem ved et antall anledninger at vi ikke vil tillate dem å bruke sine atomstridshoder og har hindret dem i å avfyre slike våpen. De vet at det er vi som er ansvarlige for det, men det er ingen ting de kan gjøre for å reversere den situasjonen. De innser også at vi er nødt til å gi dem en grad av fri vilje, hvilket er årsaken til at de nekter å overgi seg og stanse sine aktiviteter, som strekker seg langt ut i verdensrommet. Dere kan imidlertid være helt trygge på at selv om Jorden er sårbar for innblanding, så vil vi ikke tillate de mørke Sjelene å hindre utviklingen frem mot å skape en ny Jord.

Ting er fortsatt raskt på vei mot fullførelse og etter hvert som forandringene kommer i gang, så kommer også den Nye Tidsalderen inn for å erstatte de gamle måtene å gjøre ting på, som ikke lenger tilfredstiller deres behov. Bevissthetsnivåene deres øker kontinuerlig og vil fortette med det inntil dere nok en gang blir Galaktiske Vesener. Dere har ingen idé om hvor høyt utviklet dere egentlig er, og mye av det dere opplever er simpelthen et spørsmål om å vekke opp minner som ligger slumrende i dere. Noen av dere har ganske så utvidete bevissthetsnivåer og vil være kjernetroppene som vil bli innkalt for å hjelpe andre å finne den sanne vei mot full forståelse.

De av dere som følger med på verdensnyhetene vil legge merke til at det er en distinkt forandring i forholdet mellom enkelte land som historisk sett alltid har hatt et anstrengt forhold seg imellom. Plutselig har det skjedd forandringer og det søkes fredelige løsninger, og dette er et tegn på at freden er i ferd med å senke seg over Jorden. Dette påvirker dere alle og vi håper at dere vil arbeide for fred over alt hvor dere ferdes, og dersom dere kan gjøre dette vil det være en formidabel tjeneste for Menneskerasen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker dere for deres innsats i tjeneste for Lyset. Det finnes ingen bedre måte å hjelpe deres medreisende på, og vår kjærlighet er med dere hele tiden.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
 Oversetter: Leif  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

putin

putin