They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

lørdag 17. mai 2014

16:05:2014SaLuSa  16 mai, 2014 
Bevissthetsnivåene deres øker kontinuerlig og vi kan allerede se fordelaktige forandringer finne sted, og slik vil det fortsette helt til dere blir løftet opp i de nivåene som signaliserer at en høyere dimensjon er i ferd med å ankomme. På det stadium dere nå er, finnes det ingen vei tilbake til det gamle, selv om det finnes noen som er nølende med å gi slipp på det. Alle sjeler vil imidlertid få alle mulige sjanser til å løfte og de som ikke er rede til dette vil fortsette sin evolusjon på et nivå som passer for dem. Samtidig er det slik at de av dere som er bevisst forandringene og tar dem inn i dere selv, samtidig hjelper til med å forankre dem på Jorden. Vi vil sørge for at det ikke vil skje noen innblanding i eller forpurring av deres fremskritt og vi gjør alt vi kan for å sikre at dere er beskyttet mot dem som kunne tenkes å stikke kjepper i hjulene for dere. Forutsatt at dere går videre med en positive innstilling er det ingen som vil være i stand til å hindre dere i å heve vibrasjonene deres på vellykket vis.

fredag 9. mai 2014

09:05:2014


SaLuSa  9 mai, 2014. 

Når det gjelder deres brennende ønske om å bringe permanent fred til verden, er det mange måter dere kan bidra til dette på.  Som enkeltmennesker kan dere spre Lyset deres overalt hvor dere er, ved å fokusere på alt som er av renhet og sunnhet. Dere kan også sende deres helbredende energier og kjærlighet til dem som trenger hjelp. Den evnen dere har iboende til å gjøre dette er mye større enn dere kan forstå, men det krever at dere har en usvikelig tro på det. Like tiltrekker like og det er av denne grunn at healere representerer en formidabel kraft for det gode. I denne tiden har Jorden et enormt behov for healing for å hjelpe prosessen fremover, og den kommer fra mange kilder, mange av dem fra utenfor Jorden. Selv om Jorden kan synes å være av ubetydelig størrelse sammenliknet med andre planeter i solsystemet deres, så kan dere være helt sikre på at den har den mest sentrale plass i Universet. Det er på grunn av viktigheten av Menneskerasens evolusjon, som er rede til å ta spranget ut av tredje dimensjon. Dersom den ikke gjør det, vil det påvirke og forsinke utviklingen til sjeler som eksisterer i de høyere dimensjoner. Så, som dere kan se, dette utviklingstrinnet i Menneskenes utvikling er så uhyre viktig for andre sjelers utvikling. 

lørdag 3. mai 2014

02:05:2014


SaLuSa  2 mai, 2014

Vi kommer med gode nyheter i en tid hvor de fleste land opplever forandringer eller uvisshet. Lyset og mørket er helt åpenbart i ferd med å separeres etter hvert som vibrasjonene løftes, og det er Lyset som øker mer enn noensinne tidligere. Dette vil til slutt lede til en fullstendig separasjon etter hvert som Lyset beveger seg inn i en høyere dimensjon. En indikasjon på at ting forandrer seg er allerede tydelig i en del land hvor befolkningen opplever en viss ro og er i ferd med å løfte seg over de lavere vibrasjonene. Mens de tidligere har resultert i mer aggressiv og voldelig respons til de problemene de sto overfor. Det er nå en tydelig holdningsendring hvor stadig flere mennesker søker etter fredelige løsninger og har tilstrekkelig innflytelse til å oppnå dette. Dette vil fortsette å være responsen under omstendigheter som ellers kunne ha ført til oppblussing av konflikter. Krigshisserne er fortsatt fast bestemt på å få det på sitt vis, men nå svinger pendelen mot mer fredelige løsninger, på en måte som er ikke kan ignoreres.

putin

putin