They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

lørdag 26. april 2014

25:04:2014SaLuSa  25 april, 2014

Selv om ting på Jorden fortsatt er i en tilstand av forandring, så vil det ikke lede til at situasjonene blir forverret. Vi tenker først og fremst på konfrontasjonen som finner sted i Ukraina. For ikke så mange årene siden ville det mest sannsynlig ha ført til en krigstilstand. Men takket være forandringene i bevissthetsnivåene og de høyere vibrasjonene som dere tar imot, søker man etter løsninger som fokuserer på en fredelig avslutning.  Freden vil snart komme til Jorden og dere vil da kunne fokusere på å gjenetablere fredelige relasjoner mellom landene. Over en viss tidsperiode har de fleste land blitt en mix av ulike raser og kulturer og det er allerede til stor hjelp for deres sivilisasjon i retning av å leve i fred og harmoni.

fredag 11. april 2014

11:04:2014


SaLuSa  11. april, 2014 


Vi kommer tilbake for å fortelle dere at mange ting snart kommer til å nå et kritisk punkt etter hvert som Lyset fortsetter å etablere seg med stor kraft på Jorden. Hver eneste en av dere kan ta en del av æren for dette og vi hilser deres besluttsomhet om å oppnå total suksess velkommen. Vi overvåker kontinuerlig alt som skjer på Jorden og vil forsikre dere om at alt skrider frem meget bra. Vi lar så å si alt være “under presenning” foreløpig, men likevel har vi stor fremgang. For dem som følger med på våre rapporter som kommer gjennom ulike kilder, danner det seg et bilde som kan gi en indikasjon på hvor langt vi er kommet.

Skipene våre har nå i mange år kommet svært nær Jorden og dette er en måte å forsikre dere om at vi holder øye med dere og passer på dere. I en del tilfeller må vi tillate at karmiske situasjoner får spille seg helt ut og således gjøre at mye karma kan bli ryddet opp i. Noen ser på ødeleggelsene i Syria og det ufattelige tapet av menneskeliv og undrer om det alt sammen har vært nødvendig. Vi ville svare “ja” til det, fordi situasjonen har forløst så mye karma og gjort at mange sjeler har kunnet komme videre i sin utvikling. Ødeleggelsene kan synes å være massive, men husk på at det er de negative energiene som blir renset ut. Når vi kommer til Jorden, hvilket er en begivenhet som vil bli kunngjort i nær fremtid, skal vi arbeide sammen med dere for å rydde opp i ethvert område som er ødelagt av krig, og vi kan forsikre dere om at ethvert spor vil bli fjernet og allting brakt tilbake til sin opprinnelige skjønnhet.

fredag 4. april 2014

04:04:2014


SaLuSa  4 april, 2014

På samme måte som Michael, er jeg også veldig glad for at vi påny er i stand til å sende ut våre budskaper. Selv i perioder med motgang og vanskeligheter er det noe å lære, og de er en sann test på deres evne til å holde dere fokusert, uansett hva dere står overfor. Problemene, som for Michael føltes som om de varte i en evighet, er endelig overvunnet og dere kan se frem til en periode med spennende utviklinger. Forsinkelsen har i virkeligheten ingen som helst konsekvenser. Det er til en hver tid så mye som foregår uten at dere nødvendigvis er kjent med det, og dette er for å beskytte dem som er involvert i forandringene. Lyset ekspanderer hele tiden og oppvåkningen av så mange sjeler er en enorm hjelp for å gi det virkelige fotfeste på Jorden. Prosessen med opp-Lys-ning skrider frem med stormskritt og de mørke kan ikke lenger greie å forsinke den. Reisen har for mange av dere vært lang og krevende, men all energien og innsatsen dere har lagt ned vil dere finne er vel verdt det. Dere har brakt dere selv så langt som dere nå er kommet takket være deres sanne innsats og besluttsomhet, og dere er allerede godt på vei i sisterunden med hensyn til deres Oppstigning.

putin

putin