They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 28. februar 2014

28:02:2014


SaLuSa  28 februar, 2014 

Kjære Sjeler, vi kommer med gode nyheter for å informere dere om at det arbeidet dere har lagt ned med stor hengivenhet, nå er i ferd med å bringe de belønninger dere så vel har fortjent. Våre felles anstrengelser har ført til en akselerering av det arbeidet som er nødvendig for å skape betydelige fremsteg i prosessen med gjøre forandringene til virkelighet. Deres innsats har medført at man har evaluert fremskrittene som er oppnådd, og det er gjort beslutning om å fortsette i høyt tempo. Det betyr at dere vil bli oppmerksom på spesifikke hendelser som tydelig vil avsløre for dere at et nytt steg på veien mot ”Begivenheten” er begynt.  I løpet av en relativt kort periode vil dere finne ubestridelige bevis på fremskrittene som er gjort, men forvent ikke at dette vil bli kringkastet av de store mediene. De mørke Sjelene vil undertrykke sannheten og vil gjøre hva som helst for å stanse utviklingen, og det betyr at dere vil måtte lete rundt omkring for å finne beviser for det som skjer.

fredag 21. februar 2014

21:02:2014


*      SaLuSa  21 februar, 2014
*       
*       
*      Dere er til stede på Jorden i en uhyre viktig tid og som Lysarbeidere er det mange av dere som har spesifikke roller å spille for å hjelpe til å manifestere forandringene. Hver eneste en av dere meldte dere frivillig til å tjene Lyset i denne viktige tiden og dere kan være helt sikre på at hvert eneste bidrag er like viktig for helheten. Forutsatt at dere holder dere fokusert på oppgaven, vil dere gjøre deres del for å hjelpe til med å gjøre virkelighet av forandringene som er avgjørende viktige for å manifestere Lyset. Det er et faktum at fordi så mange mennesker hjelper til på denne måten, så er de mørke i ferd med å tape kampen for å beholde sin herskermakt. Selv om de konsentrerer seg om det store bildet, så observerer vi alt de gjør, til enhver tid, og er fullt klar over planene deres. Vår samlede innsats vil etter hvert resultere i kupp uten noen blodsutgytelse, som vil tvinge de mørke Sjelene til å akseptere at de har tapt. De vil bli fullstendig overveldet over de fremskritt vi har gjort, og vi vet nøyaktig når vi skal spille ut trumfkortene våre.
*       

fredag 14. februar 2014

14:02:2014


SaLuSa  14. februar, 2014

Vi forstår deres bekymring for at fremskrittene tilsynelatende skjer så langsomt når det gjelder å få satt en stopper for de mørkes aktiviteter. Vi har i virkeligheten forhindret dem fra å skape en del store ”katastrofer”, inkludert en ny krig, og vi kommer til å fortsette å begrense deres muligheter til å forårsake alvorlige problemer. Vi kan forsikre dere om vi har alt under kontroll, men ikke desto mindre må vi respektere ikke-innblandingsprinsippet når det er nødvendig. Her snakker vi selvfølgelig om karmiske situasjoner hvor det fortsatt gjenstår en del ting å lære. Den perioden dere nylig har gått inn i er imidlertid en som vil bringe omfattende forandringer, som til slutt vil føre til fred. Vi ber dere derfor å tenke positivt og visualisere den kjærlighet og fred som er i ferd med å senke seg over Jorden.

fredag 7. februar 2014

07:02:2014


SaLuSa  7. Februar, 2014

Det gjøres fortsatt stadige fremskritt med hensyn til å frigjøre dere fra de mange betingelser og restriksjoner som kabalen har lagt på dere. For øyeblikket passer det best for våre hensikter å la visse restriksjoner forbli på plass, for dette gjør det mulig for oss å arbeide frem mot å frigjøre dere helt og fullstendig fra deres kontroll. Med våre evner til å se hva som foregår kan vi holde oss ett skritt foran kabalen og begrense i hvilken grad de kan påtvinge dere sine ”agendaer”. For eksempel har det i den senere tid vært gjort en rekke forsøk på å starte en ny verdenskrig. Hver gang har vi blokkert slike forsøk og det vil vi fortsette å gjøre. Vi grep nylig inn for å stoppe et forsøk på å skape fiendtligheter i den hensikt å få i gang en ny verdenskrig. Dere kan være trygge på at det overhodet ikke finnes noen mulighet for at de får lov til det, og vår dedikerte innsats er en garanti for at det til slutt blir fred i verden.

putin

putin