They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 31. januar 2014

31:01:2014
SaLuSa  31 Januar, 2014 


På grunn av alt som skjer omkring dere kan synes det som om harmoni og fred er langt unna, men likevel vil urolighetene gradvis avta og på relativt kort tid vil freden etablere seg på Jorden. Dette er fordi den Nye Tidsalderen er på vei og øker vibrasjonene stadig hurtigere. Disse forandringene har alltid vært ment å ledsage denne perioden, til slutt med atskillelsen av dem som er rede til å stige opp fra dem som ikke er det. Dette er uunngåelig fordi når vibrasjonene øker til dette punktet er det kun de sjelene som har nådd tilsvarende nivå som kan forbli der. Dette er kulminasjonen av mange tusen års erfaringer, gjennom mange ulike liv, i ulike tidsaldre. Avslutningen av en syklus er alltid en viktig tid, hvor alle sjeler vil evaluere i hvilken grad livsplanen deres har fremmet utviklingen deres og om de trenger å repetere enkelte opplevelser.

fredag 24. januar 2014

24:01:2014


SaLuSa  24 Januar, 2014 


Som alltid flyr tiden og er full fart på vei mot en tid med viktige forandringer, som er forløpere til en ny periode i deres historie, som nå er i ferd med å legge fortiden bak seg. Alt skrider frem etter planen, og om ikke lenge vil dere begynne å finne de beviser dere har lett etter. Da vil dere ikke være i tvil om at Lysets styrker hele tiden har arbeidet mot de forandringene dere har blitt lovet, og at den Nye Tidsalderen er over dere. Ytre sett vil mange kun se forvirringen og at mange deler av deres verden er i opprør. Dette er de siste krampetrekninger fra de mørke Sjelene, som nå på retretten. Før lang tid er gått vil de som i all stillhet har arbeidet for Lyset gjøre seg til kjenne, og da vet dere at den Nye Tidsalderen har begynt for alvor.

fredag 17. januar 2014

17:01:2014SaLuSa  17. Januar, 2014


Fra vårt utsynspunkt skinner Jorden deres som en juvel i firmamentet og gjør det tydelig for alle som betrakter den at Lyset er igjen i ferd med å komme tilbake. Med deres innsats og vår assistanse vil det fortsette med det og ingen påvirkning utenfra vil være i stand til å stanse det eller hindre det. Dekret ble gitt om at denne syklusen skal ende i seier for Lyset, og det har vært planlagt gjennom tusener av år.

fredag 3. januar 2014

10:01:2014SaLuSa 10. januar, 2014  


Det som skjer på Jorden fortsetter å skape usikkerhet og ytre sett et det lite som tyder på at man er i ferd med å oppnå fred i verden. Men i kulissene er det likevel mange grupper av Lysarbeidere som spiller sine viktige roller for å bringe stabilitet og fred. Den vil komme om relativt kort tid og dette året vil være svært aktivt i så henseende. Lysarbeidere verden over får stadig økende tillit til hva resultatet vil bli og ser at fruktene av arbeidet deres begynner å bli synlig. Vær trygge på at Lyset øker hele tiden og langsomt løfter det sjeler inn i en høyere dimensjon. Dette medfører et tydelig skille mellom de som fortsatt er i de gamle vibrasjonene som ikke greier å løfte seg selv opp, og de som greier det. Det betyr imidlertid ikke at ikke lenger er mulig å hjelpe dem, for det er fortsatt mange sjeler som trenger hjelp og veiledning for å løfte seg opp.

03:01:2014SaLuSa  3. januar, 2014

Vi kommer til dere igjen i en spennende tid, hvor dere er i ferd med å gå inn i det Nye Årets vibrasjoner. Over hele verden er det en forventning om en kommende tid som vil bringe vidunderlige endringer. De vil være av en slik art at de gir et klart signal om at en ny æra er kommet i gang. Ytre sett kan det synes som om kaoset fortsatt er der, men likevel er det i ferd med å klarne, slik at de lenge etterlengtede forandringene kommer til syne. Nå er tiden inne for å ta i mot muligheter som presenterer seg for dere, som vil vise dere en ny måte å bringe mennesker sammen på, slik at harmoni kan gjenopprettes. Kjærligheten vil bli sett på som den energien som vil fjerne ethvert spor av de gamle energiene som har holdt dere tilbake i tusenvis av år.

putin

putin