They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 19. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 19. desember, 2014


 SaLuSa  19. desember, 2014
Vi kommer til dere for siste gang i dette året, et år som andre før det, har føket forbi som et hurtigtog, ettersom tiden fortsetter å gå fortere enn noensinne. En del av dere som har opplevd livets oppturer og nedturer gjennom lang tid, er uten tvil fornøyd, særlig nå som slutten på denne syklusen er her. Naturligvis er endetiden kaotisk mens forandringene finner sted, men det er ingen enkel sak å bringe forandringene inn når så mye negativitet er i ferd med å bli renset vekk. De høyere energiene bringer imidlertid positive forandringer inn og de er allerede følbare. Som vi ofte har antydet for dere, så vil det kommende året kjennetegnes av implementeringen av mange av dem, selv om vi har restriksjoner på hva vi kan gjøre, inntil Illuminati er plassert på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt og utvikling. Det er mye som foregår for tiden som vil føre til full seier over de mørke Sjelene, som ikke vil være i stand til å fortsette sine planer om å gjøre Menneskeheten til sine slaver.

fredag 12. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 12:12.2014


SaLuSa  12. desember, 2014

Hvilke spennende fremtidsutsikter som ligger foran dere! For dere kan med rette se frem til en tid full av avsløringer, og positive indikasjoner på at de forandringene dere har ventet så lenge på, nå er i ferd med å bli til virkelighet. Vi kan godt forstå grunnen til at dere føler en viss skepsis, men vi føler oss sikre på at gitt litt tid, så vil dere ikke ha noen som helst tvil om at dere er i ferd med å legge den gamle Tidsalderens syklus bak dere. Den har fått løpe linen ut og det finnes ingen vei tilbake for disse mørke maktene som har opprettholdt den. Naturligvis vil det fortsatt være hindringer å overvinne, men de mørkes evne til å opprettholde den er smertelig minsket. Dere kan forvente at de vil prøve å hindre at nyhetene kommer ut, men disse er av så stor viktighet at vi vil ikke tillate at de blir stoppet eller manipulert. Det kan oppstå enkelte mindre problemer, men dere kan være sikre på at en vidunderlig fremtid er sikret for dere.

fredag 5. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 5. Desember, 2014SaLuSa  5. Desember, 2014
Vi trekker oss med glede tilbake slik at Michael kan sende ut et nytt budskap i stedet for vårt vanlige. Informasjonene som blir sendt ut burde løfte humøret deres betraktelig ettersom dere har ventet veldig lenge på et oppløftende budskap som klart indikerer begynnelsen på mange velkomne forandringer på Jorden. Det er mange forandringer som skal komme hvor alle forberedelsene allerede er gjort. Dette betyr at svært lite tid vil gå til spille i overgangen fra deres nåværende situasjon preget av krig og disharmoni, til en helt annerledes situasjon som innvarsler kjærlighetens og fredens komme til Jorden. Vi har ofte fortalt dere at forandringer er på vei, men omsider vil dere få et tydelig tegn som bekrefter det. Mange vil fortsatt nekte å tro det de ser skje rett foran sine egne øyne, men fornektelse kan ikke skjule det faktum at en ny Æra har begynt.
Dersom dere ser dere tilbake vil dere finne at vi har holdt våre løfter, hvilket betyr at den Galaktiske Føderasjonen har vært travel beskjeftiget med å sikre at verdensfreden er blitt opprettholdt. Mindre kriger og andre opprør vil etter hvert opphøre og det vil komme en tid hvor slik negative handlinger vil bli umulige å utføre. Vibrasjonene øker kontinuerlig og i fremtiden vil de være altfor høye til at noen slike negative handlinger kan manifestere. Kjære Dere, kampen mellom mørket og Lyset er på det nærmeste over og i deres levetid vil dere få se dem som er ansvarlige for deres fall ned i elendighet bli fjernet, slik at de ikke lenger kan forsinke forandringene. Slike aksjoner vil oppfylle de løftene som ble gitt for lenge siden, og vi takker dem som har stått ved vår side og nektet å la seg rikke av veien.

fredag 21. november 2014

Norsk -- SaLuSa 21. November, 2014SaLuSa  21. November, 2014
Tiden stormer videre og nå er dere i stand til å tilpasse dere det høyere tempoet den har og fortsatt gjennomføre de oppgavene dere har satt dere fore. I fremtiden vil dere finne at den løper enda raskere, men at dere vil tilpasse dere underveis. Alt som skjer for tiden er del av en prosess som kommer til å løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Imidlertid reagerer dere i mange tilfeller med å bli forvirret fordi det skjer så mye hele tiden. Forutsatt at dere holder fokus på det dere vet er hensikten med alt som skjer, så vil dere se at et mønster langsomt tegner seg i det. Dette vil gi en pekepinn om hvor dere er på vei og lede dere videre på veien til den Nye Tidsalderen. Ingen ting kan stanse fremskrittene som nå blir gjort og de vil gjøre at dere lykkes i å løfte dere opp og ut av de lavere vibrasjonene.
Etter hvert som endringene i årstidene blir tydeligere vil det bli tydelig at de ekstremene dere opplever i dag avtar. I stedet blir det nå mer akseptable forhold og dere vil begynne å gå med større letthet fra den ene årstiden til den andre. Dette vil føre til forandringer i plante- og dyrerikene etter hvert som de også tilpasser seg. Faktum er at det allerede rapporteres om dette og det vil fortsette inntil forskjellen mellom årstidene med tiden blir mye mindre uttalt. Verdenshavene blir også påvirket av dette og etter hvert som de blir varmere, vil visse arter migrere til nye områder som passer dem bedre. For eksempel opplever dere noen ganger dramatiske forandringer i de kaldere områdene. Ismassene smelter i mye raskere tempo og det er kjent at havnivået vil stige med tiden, med de forandringer dette vil medføre. Dere er imidlertid blitt advart lang tid i forveien om hva disse forandringene kan innebære og har all verdens mulighet til å takle dette på passende vis.

søndag 16. november 2014

Norsk -- SaLuSa 14 November 2014


SaLuSa 14 November 2014


Det er mange ting som skjer på Jorden som er "oppmuntret til" av dem som har satt seg fore å villede folk. Falske rykter blir satt i omløp og det resulterer i forvirring, men nå skulle dere være i stand til å gjennomskue slike hendelser for hva de er. Alt som er av Lyset vil stå støtt og tåle tidens granskende blikk, men stol på intuisjonen deres når det gjelder alt annet. Dere vil til tider kunne ta feil, men lærer av det og går videre. Testen på hvor langt dere er kommet er i hvilken grad dere klarer å holde dere uberørt av hva enn det måtte være som skjer omkring dere. Stå fullt sentrert og støtt på den veien dere har valgt å gå, så vil dere ikke bli påvirket av noen forsøk de mørke gjør for velte dere av veien. Etter hvert som tiden går vil dere finne at ting blir mye lettere å takle, og at sannsynligheten synker for at de kan gi dere noen problemer.

fredag 7. november 2014

Norsk -- SaLuSa 7 november, 2014
 SaLuSa  7 november, 2014


Det er mange ting som skjer på alle nivåer hos de myndighetene som styrer livet deres fra dag til dag, og disse forandringene er i stor grad forårsaket av at vibrasjonene er i stadig forandring. Til slutt vil de løfte dere ut av de lavere vibrasjonene som ikke lenger er passende i den Nye Tidsalderen som nå har begynt. De må forandre seg eller forsvinne fra deres eksistensnivå som i denne tiden opplever en utrenselse av alt som er av de gamle energiene. Dette fører til mange forandringer, men også forvirring blant dem som ikke har noen anelse om hva fremtiden rommer. På den ene siden kan det virke som om alt er i ferd med å kollapse, men på den annen side er det tydelig at det foregår en renselse. Dere har gått inn i en ny periode i evolusjonen deres og den gamle måten å gjøre ting på må vike for det nye. Om ikke lenge vil det bli helt tydelig at det er en plan som er i virksomhet, en plan som vil lede dere inn i den Nye Tidsalderen på en slik måte at det ikke vil være noen tvil om hva som foregår.

fredag 31. oktober 2014

Norwegian --SaLuSa 31 oktober 2014SaLuSa  31 oktober 2014
Vi vil gjenta nok en gang at ingen ting kan endre deres skjebne med å legge de lavere dimensjonene bak dere, unntatt hvis dere kommer bort fra veien og ikke greier å løfte dere opp og ut av dem. Anledningene til å løfte seg opp er ubegrenset og dersom dere har valgt denne veien, skulle dere allerede ha gjort såpass fremskritt at dere har etablert dere på et vibrasjonsnivå som gjør at dere vil komme dere trygt gjennom det hele. Dere vil få all den oppmuntring dere trenger og etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, så vil dere få en stadig større forståelse av hva dere trenger å gjøre. Hold dere hele tiden i Lyset som dere omgir dere med og vit at dere er trygge i det og beskyttet mot ethvert forsøk på å forstyrre planen deres for Oppstigningen.La ganske enkelt de lavere vibrasjonene passere forbi dere uten at dere lar dere involvere i dem.
All den uro og opprør som mange land nå går gjennom, er et tegn på at de har forsøkt å løse problemer eller meningsforskjeller med makt, hvilket aldri vil være løsningen på slike situasjoner. De vil dukke opp igjen gang etter gang inntil det går opp for partene at det ene og alene er samarbeid som kan gi en løsning som bringer varig fred. Historien deres er et overveldende testamente om gjentagne forsøk på å herske med makt og viser tydelig at fred som oppnås på denne måten aldri varer. Svaret på alle slike problemer er å anvende “kjærlighet” og forståelsen av at dere alle er Ett. Ja, vi vet at dere ikke vil komme særlig langt før folk er rede til å respondere på denne måten, men alle løsninger begynner med at man sår et frø. Kjærligheten er den mektigste av alle energier og kan gjøre mirakler selv når alt håp synes å være ute. Derfor er det viktig at de som kan bringe inn og dele de høyere energier virkelig går inn for sin rolle.

fredag 24. oktober 2014

SaLuSa 24 oktober, 2014


SaLuSa  24 oktober, 2014

Kjære Sjeler, vi hører ropene fra dem som føler at de har blitt de har blitt sviktet og overlatt til seg selv, og sliter med å finne en mening med livet. I alt kaoset og urolighetene som foregår er de forvirret og ute av stand til å se noen fremtid for seg selv. Hvis de bare kunne fatte det enorme omfanget av det som foregår, så ville de kunne se at omfattende forandringer er underveis. Den Nye Tidsalderen begynte tidligere i dette året da de gamle energiene begynte å trekke seg tilbake for å bli erstattet av de nye som kommer inn, hvilket betyr at begge har hatt innflytelse på deres tenkning i denne tiden. De nye energiene vil imidlertid erstatte de gamle helt og holdent og føre til fremskritt og forandringer som tydelig vil vise hvilken vei Menneskeheten nå har valgt. Det er forståelig at dere blir forvirret av de begivenhetene som finner sted, men hvis dere tar ett skritt tilbake og ser nøye på dem, så vil dere øyne at ting er i ferd med å forandre seg til det bedre. Ja, det finner fortsatt sted konflikter og freden synes å være milevis unna, men likevel er det stadig fler som innser at krig aldri kan løse noen konflikter. Vesener som har en forståelse av hvordan man kan komme frem til fredelige løsninger er på fremmarsj og deres stemmer vil bli hørt og lyttet til.

fredag 17. oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014

SaLuSa  17 oktober 2014
Hvis dere noen gang skulle trenge bevis for de forandringene som skjer med været, så er det bare å se seg femti år tilbake og se hvor forskjellig det var da sammenliknet med nå. Forandringene er dramatiske og synes ikke å følge noe spesielt mønster og til tider synes det hele temmelig kaotisk. Forandringene er likevel ikke tilfeldige, men fører etter hvert til et mer akseptabelt værmønster, et som sikrer at de ekstremene dere vanligvis opplever, ikke lenger vil skje. Omkring dere er kaoset et annet tegn på hva som foregår, selv om mye av det er av karmisk art ettersom problemer mellom folk, til og med mellom nasjoner,nå blir ryddet opp i. Ja, det er en foruroligende tid, men helt nødvendig for å "kvitte seg med alt søppelet”, som dere ville si, alt det som ikke har noen plass i de høyere vibrasjonene. Deres individuelle rolle er å rydde opp i deres eget “søppel” slik at dere kan ta deres plass i den Nye Tidsalderen og nyte godt av alle de forandringene som vil løfte menneskeheten til et høyere nivå. Dersom dere ønsker å være del av forandringene, vil intensjonen deres om dette bære dere frem og tiltrekke seg Veiledere som vil assistere dere.

fredag 10. oktober 2014

Norwegian -- SaLuSa 10 oktober, 2014SaLuSa  10 oktober, 2014            
Som alltid følger vi nøye med på fremskrittene dere gjør og det gleder oss å se at så mange er fullt engasjert med å forberede seg på de stadig økende vibrasjonene som løfter dere inn i de høyere nivåer. Som vi tidligere har fortalt dere; fordi dere hele tiden øker vibrasjonene deres i et tempo som bærer dere fremover mot selve Oppstigningen inn i de neste nivået, så trenger den ikke betraktes som en separat hendelse. Dere lar dere flyte med økningene i vibrasjonene og sakte men, sikkert skaper dere dere en krystallinsk basert kropp med alle de fordelene som kommer med det. Dere vil stige opp gjennom deres egen innsats og faste besluttsomhet om å bringe harmoni og balanse til dere selv. Det er klart at ikke alle sjeler er i stand til å oppnå et slikt nivå, men alle vil etter hvert finne sitt ideelle og perfekte nivå. Mange av dere har allerede full kontroll over hva som skjer med hensyn til dere selv. Vi oppfordrer dere til å holde dere fullt og helt fokusert på målet deres i denne så viktige tiden og at dere ikke "kopler" energien deres til noe som er av en lavere vibrasjon.
Det finnes alltid en risiko for at dere kan bli trukket inn i andre menneskers affærer, hvilket er all right så lenge dere hele tiden holder dere sentrert. Dere kan være med å skape fred uten at dere personlig blir involvert i andre menneskers saker. Dere kan fortsatt være healere, dersom dere ønsker det, men husk på å lukke igjen auraen deres på slutten av behandlingen. Jeg er sikker på at dere har lite behov for slike påminnelser, men det er det er nødvendig at dere våkne for eventuell risiko for dere selv. Selv-healing vil fortsette, men etter hvert som tiden går vil det bli mindre og mindre behov for det. Dere vil finne at kroppen deres “forynger seg” etter hvert som tiden går, og vi vet sannelig at noen av dere allerede føler at kroppen deres er i ferd med å komme i bedre balanse, helt uavhengig av deres alder. Så som dere skjønner er dere på vei inn i en periode med tydelige forandringer som også vil påvirke sjeler som ellers ikke er bevisst dem. Til slutt vil alle sjeler finne det riktige nivået som er nødvendig for at de kan fortsette å gjøre fremskritt og utvikle seg.

fredag 3. oktober 2014

Norwegian -- 03:10:2014
SaLuSa  3 oktober 2014

Undervurder aldri de evner og teknologi vi er i besittelse av som kan transformere Jorden deres i løpet av svært kort tid, slik at den passer mye bedre med deres forventninger om fremtiden. Dere er for eksempel nærmest kondisjonert til å forvente at en eller annen del av Jorden alltid vil være involvert i krig. Overalt rundt dere kan dere se bevis på krigene som har herjet planeten i århundrer, uten at det synes å være noen ende på denne dødens og ødeleggelsenes runddans. Freden synes å være like langt unna som alltid og Menneskeheten fortsetter å ødsle med Jordens ressurser samtidig som millioner av mennesker i sivilisasjonen deres lever i sult og elendige kår. Og likevel, til tross for alt dette, kan vi få en øyeblikkelig slutt på all krig, men det kreves at det finnes en aksept for meningsfylt fred og en kollektiv intensjon om å bli som Ett i fremtiden. Noen ganger er det slik at den eneste måten å gjøre fremskritt på, og oppnå fred for alle, først kan komme når dere som sivilisasjon anerkjenner at dere alle i Menneskerasen er Ett. Når man ser på historien deres er dere trege til å lære, men som dere sier “vi nærmer oss nå!”.

På et eller annet tidspunkt i nær fremtid vil det skje, fordi dere har gjort tilstrekkelig åndelige fremskritt, at tiden kommer til å tillate slike sjeler å gjøre raske fremskritt uten å bli hindret av dem som fortsatt henger etter. Dette er overhodet ikke ment som kritikk mot dem, men et spørsmål om å gjøre det mulig for dem som er rede til det å ta steget inn i de høyere vibrasjonene, uten å bli forsinket av dem som ikke er det. Tross alt er det helt uunngåelig at de som ikke er rede til å gå inn i de høyere vibrasjonene vil finne sin egen vei å gå for å fortsette sin evolusjon. Den nye syklusen har begynt og sakte, men sikkert vil alle etterlevninger av den gamle forsvinne, for å bli erstattet av en mer oppdatert versjon som er født av Lyset. Det vil lenger ikke finnes noen plass for de lavere vibrasjoner, som i alle tilfelle ikke hadde kunnet eksistere i de høyere, og  alle tanker vil være på et nivå basert på Lys og Kjærlighet.

søndag 28. september 2014

Norwegian -- SaLuSa 26 september, 2014
SaLuSa  26 september, 2014


For øyeblikket finnes det to distinkte grupper av sjeler på Jorden og disse utgjøres av dem som har åpnet sin bevissthet for sannheten om sitt vesen og dem som sitter fast i de lavere vibrasjonene og gjør lite eller ingen forsøk på å forstå sin posisjon. Inntil slike sjeler begynner å våkne til sitt sanne selv vil de fortsette å tro bare det de kan se med egne øyne. Vi fordømmer imidlertid ikke slike sjeler og tar naturligvis høyde for de sjeler som er styrt av sitt ego. Det er kun erfaringer som kan frembringe et bevissthetsskifte, og det skjer når man begynner å stille spørsmål med meningen med livet. Sannheten vil komme til alle når de bare får den tiden de trenger og denne perioden på Jorden er den ideelle tid for å ta opp spørsmål om meningen med livet. For dem som ikke har noen form for tro er dette en vanskelig tid, for de spør hvordan en Kjærlighetens Gud kan tillate at slike avskyeligheter kan finne sted.

fredag 19. september 2014

19:09:2014SaLuSa  19 september, 2014
Vibrasjonene og påvirkningene fra den foregående syklusen er skjebnebestemt til å dø ut etterhvert som de blir erstattet av de mer forfinede vibrasjonene i den Nye Tidsalderen. Det foregår litt av en kamp om overherredømme mellom mørket og Lyset, men det er egentlig ingen konkurranse ettersom Lyset er skjebnebestemt til å vinne fullstendig. De mørke mister stadig mere av sin makt og uansett hvor mye de prøver, så er det ingen ting de kan gjøre som kan stanse deres fall. De er imidlertid en faktor  regne med inntil deres makt er tatt fra dem. De kan ikke greie å holde det gående stort lenger og er allerede i ferd med å miste sin innflytelse i verdenssammenheng. Det er deres karma å oppleve å bli overvunnet og mislykkes i sin plan om global dominans. Innbilte de seg virkelig i sin grenseløse arroganse at Gud ville tillate dem å ta livet av en stor del av befolkningen? De planla å redusere den dramatisk til et «håndterbart» antall som de lett kunne ha kontroll over. Men vær ikke redde, for den planen ville aldri tillates å forstyrre evolusjonen til dem som er av Lyset.

fredag 12. september 2014

12:09:2014SaLuSa 12 september, 2014.


Kjære Sjeler, dere har et slikt enormt potensial som dere ennå ikke har avdekket og med god planlegging vil dere finne at deres bevissthet stadig utvider seg. Dette er en del av deres evolusjonsmessige plan og forbereder dere til full bevissthet. Dette ligger imidlertid litt inn i fremtiden og når det rette øyeblikket kommer vil dere bli hjulpet til å oppnå en slik oppløftelse. Allerede er mange klar over at deres bevissthet øker og dere kan selv ta æren for denne fremgangen, for det er dere selv som har gått inn for oppgavene deres. For øyeblikket finnes det sjeler på Jorden på mange ulike bevissthetsnivåer og dette medfører mye friksjon mellom ulike grupper. Dere bør ikke tillate dere å la dere distrahere av det som foregår omkring dere og er best tjent med å konsentrere dere om deres egen utvikling. Tiden for å ofre deres egen utvikling for å hjelpe andre er ikke lenger nødvendig ettersom alle sjeler vet hvor de er på vei og hva som forventes av dem. Tiden er kommet for at hver sjel må vie seg til sin livsplan og gjøre sitt beste for å nå dens mål. Dere kan være trygge på at de som ennå ikke er blitt bevisste vil få hjelp til å gjøre så store fremskritt som mulig.

Menneskerasen har utviklet seg så raskt at det er vanskelig å tro de fremskritt som er oppnådd. Det synes som om jo vanskeligere oppgaven som ligger foran dere er, jo større anstrengelser legger dere ned for å lykkes. Som vi ofte har påpekt er det ingen sjel som blir bedt om å gjøre mer er de anses i stand til å greie, hvilket er grunnen til at noen allerede kjenner sine begrensninger og har akseptert at Oppstigningen ligger utenfor deres rekkevidde i denne syklusen. All erfaring danner imidlertid et godt fundament for dem som aspirerer til å avslutte denne syklusen med å gjøre stor store sprang fremover i sin evolusjon. Hvordan andre sjeler utvikler seg er deres eget valg selv om vi oppmuntrer dem til å benytte enhver anledning til å løfte sine vibrasjoner.
Det er mulig dere har lagt merke til at vi stadig kommer nærmere dere og dette er fordi tiden for å møte oss nærmer seg. Skipene våre ses stadig oftere på himmelen og vi har vist gjennom lang tid at vi kan vise vår nærvær og at dette skaper lite frykt hos folk på Jorden. Vi har aldri satt dere i fare selv om enkelte piloter har opplevd å bli stresset når de møter skipene våre. Dere kan være fullkomment trygge på at vi har full kontroll over skipene våre og med vår teknologi kan vi håndtere enhver situsajon som måtte oppstå som kunne utgjøre en trussel mot deres sikkerhet eller vår egen sikkerhet for den saks skyld. Vi har ofte hjulpet dere når dere har vært truet av farer, men på en slik måte at dere meget sjelden forstår at vi har intervenert. Noen ganger henger det dere kaller mirakler sammen med vår tilstedeværelse, men vi må først være sikre på at vi ikke blander oss inn i deres karma.

fredag 29. august 2014

29:08:2014
SaLuSa  29 august, 2014.


Jo mer dere lærer om Illuminati, jo mer fryktinngytende virker de etter hvert som de gjør “rykker frem” i rykk og napp mens de stadig holder deres sivilisajon i den Mørke Tidsalder. Den utvikling og fremskritt dere skulle ha hatt har blitt nektet dere, men dere vil gjøre store sprang fremover når Illuminat har mistet sin makt. Det beste er imidlertid å ikke overreagere på slik nyheter ettersom de følger en vei som leder til deres fall. Før dette skjer vil dere som har bestemt dere til å følge Lysets vei, bevege dere bort fra dem. Dere er skjebnebestemt til å stige opp og faktum er at dere vil reise fra dem og la dem bli tilbake, når dere selv beveger dere inn i de høyere vibrasjonene. Da vil dere gjøre enormt raske fremskritt og når den tiden kommer vil vi ha blitt gjenforent med dere. Sammen med oss vil dere bli Galaktiske Vesener og motta enormt med hjelp og assistanse. Vi har en fremtid sammen selv om dere ikke er bundet til å gå noen spesiell vei, og dere vil selv velge hvor og når ettersom hva som tjener dere best.

lørdag 23. august 2014

22:08:2014SaLuSa  22 august, 2014
Mange av dere har nå akseptert at tiden går fortere enn noensinne og det vil den fortsette å gjøre mens den tar dere inn i de høyere vibrasjoner. Dette er en uunngåelig del av de forandringene som foregår, som er nødvendige for å gjøre den Nye Tidsalder til virkelighet. Med dette kommer velkomne forandringer for Jordens befolkning som blir påvirket på en slik måte at de beveger seg opp på et nytt nivå hvor det finnes mindre negativitet. Dette vil fortsette helt til de negative vibrasjonene ikke lenger kan eksistere og freden vil ha etablert seg på Jorden. Det finnes overhodet ingen mulighet for at de mørke skal kunne stanse denne utviklingen, ettersom dette er gitt dekret om fra høyere makter som styrer deres skjebne. På samme tid som dere har fri vilje, finnes det også diktater som skaper deres fremtid i samsvar med Planen for Menneskeheten.

fredag 15. august 2014

15:08:2014
SaLuSa  15 august, 2014


Vi arbeider kontinuerlig for å minimalisere effektene av de mørke Sjelenes forsøk på å eliminere store deler av befolkningen på Jorden. Dette har vært en del av deres langsiktige plan og måten de gjør dette på er å introdusere sykdommer eller andre metoder som langsomt men sikkert vil redusere antall mennesker i befolkningen. Imidlertid har vi gjennom lang tid brukt våre evner og vår overlegne kunnskaper til å slå ned forsøkene deres. Så da forstår dere, Kjære Sjeler, at vårt arbeid forhindrer at en katastrofe skjer og således sørger for at dere kan fortsette deres gode innsats med å spre Lyset. Så vær ikke redd for de mørke, for deres makt er nå svært begrenset, men av karmiske årsaker må vi likevel la dem få utøve en viss grad av fri vilje. Vær trygge på at uansett hvilke negative handlinger som skjer og som skaper problemer eller vanskeligheter for dere, så er dette bare den siste perioden hvor karma spiller seg ut. Det som ytre sett synes å skje har en tendens til å skape en situasjon med mer frykt enn det i realiteten er grunn til, samtidig som slike situasjoner vil være kortlivete og kontinuerlig overvåket av oss. Husk også på at i ikke for fjern fremtid vil dere stige opp og kunne nyte fullkommen fred og være helt frie fra de mørkes oppmerksomhet.

fredag 8. august 2014

08:08:2014SaLuSa  8 august, 2014

Ting skrider frem akkurat som intendert og vi kan forsikre dere om at dere ikke trenger å vente mye lenger før det vil bli helt tydelig at store forandringer er i anmarsj. Bud er blitt gitt om at noen ytterligere forstyrrelser i planen om å frigjøre dere fra de mørke Sjelene vil bli tillatt. Deres vei er allerede skjebnebestemt og snart vil makten deres bli så redusert at deres skjebne vil være temmelig forskjellig fra det de har planlagt. Det er ganske visst enkelte individer som fortsatt har så mye makt at de kan legge hindringer i veien,  men de handler under visse begrensninger. De vil ikke bli tillatt å endre retningen på menneskenes marsj mot den Nye Tidsalder og den frihet som hører med. 

Vi fortsetter å overvåke alt som skjer på Jorden, og det kan være greit å huske på at det ikke finnes noe gjemmested for vår teknologi, som kan se gjennom de tykkeste murer og alle faste stoffer. Vi kan derfor fortelle dere at vi har makt og autorisasjon til å sikre at deres skjebne er i henhold til Himmelens Plan. Selvfølgelig vil den påvirkes av deres frie vilje, men det vil ikke endre veien mot deres skjebne. Dere er allerede i ferd med å bevege dere inn i de høyere vibrasjoner og dere vil være tjent med å sikre at dere er fullt ut forberedt på dem. Det er tiden nå for å konsentrere dere om deres egen evolusjon og passe på at dere ikke blir lokket ut på noe sidespor i forhold til målet deres.

fredag 1. august 2014

01:08:2014SaLuSa 1 august 2014   

For dere synes livet å gå langsomt og hvert eneste øyeblikk fester seg i deres sinn, mens forandringene i virkeligheten finner sted i raskt tempo. Det har aldri noensinne tidligere vært en tid hvor så mye skjer så raskt. Dere er på full fart mot bemerkelsesverdige forandringer og ingen ting er i stand til å holde dem tilbake. Alt ligger allerede i støpeformen for rask forandring på alle de områder som er nødvendige for å bringe inn den Gyldne Tidsalder som dere så lenge har ventet på. Dere er elementer i en kompleks plan for å legge til rette slik at de mørke selv blir ansvarlige for å forårsake sitt eget fall. I sin arroganse tror de at de er herrer over sin egen fremtid, men de overser fullstendig Himmelens dekreter. Dere har et ordspråk som sier “å gi noen nok tau til å henge seg selv”, og dette er den situasjonen de mørke befinner seg i. Deres skjebne er beseglet og de kan ikke kjøpe seg ut av den.

fredag 11. juli 2014

11:07:2014SaLuSa  11. juli, 2014

Vi legger merke til at det er en ny stemming blant dere som indikerer at dere har lagt bak dere perioden preget av skuffelse etter slutten av 2012, og dette er svært velkomment. Slike situasjoner som dere har opplevd er i stor grad et resultat av at de  på mange måter er «flytende», og selv med den beste vilje kan vi ikke alltid forutsi hvordan ting vil utfolde seg. Dere kan imidlertid være helt trygge på at uansett hva vi gjør, så er det med tanke på det beste for alle. Det er det store bildet som er viktig og fra deres perspektiv kan dere rett og slett ikke se det hele. Gud har gitt bud om at ting skal skje etter planen og det er derfor et «fait accompli».Så vi ber dere å akseptere at vi til fulle har forpliktet oss til å gjøre sannheten til virkelighet og hjelpe dere å komme så raskt som mulig inn i den Nye Tidsalder. Det Gud har befalt må bli til virkelighet, og uansett hva som måtte skje for å forhindre det, så vil det ikke og kan ikke lykkes.

fredag 4. juli 2014

04:07:2014
SaLuSa  4 juli, 2014

Selv de som ikke er klar over at tiden faktisk går raskere er overrasket over at den synes å gå fortere enn noensinne. Dette er i seg selv et klart tegn på at forandringer fortsetter å finne sted i raskt tempo og vil lede dere enda lenger inn i den Nye Tidsalder. Så tvil ikke et øyeblikk på at disse forandringene til sammen skaper et scenario som vil bety slutten på den gamle Tidsalder. Det finnes tegn som alle kan se, men dessverre er det få som er klar over dem eller deres betydning. Det man kanskje generelt vil legge merke til er at den gamle typen statsledelse er i forandring. De som kun er ute etter personlig makt og rikdom er ikke lenger i stand til å lure folk så lett. I stedet velger man heller dem som har en mer moderat tilnærming og med ærlige politiske hensikter, og disse kom inn i denne perioden spesifikt for å lede dere frem mot deres skjebnebestemte fremtid. Den Tredje Dimensjon slik dere kjenner den, er i ferd med å løfte sine vibrasjoner og vil bære med seg dem som er rede til det. Det er vel fortjent at dere er blitt gitt denne muligheten til å forlate de lavere vibrasjonene og gå inn i de høyere.

fredag 27. juni 2014

27:06:2014SaLuSa  27 juni,  2014

Forandringene fortsetter å skride frem etter planen og vil gjøre de forventede forandringene, som vil gi dere frihet fra de mørkes aktiviteter, til virkelighet. Deres makt og kontroll har ikke så stor betydning lenger og de som arbeider for Lyset får større og større selvtillit for hver dag som går. Det er så utrolig mye godt arbeid som gjøres og etter hvert som det sprer seg stadig videre, innser de mørke at de har mindre og mindre innflytelse. Det er dere, folket, som bærer ansvaret for å spre Lyset, men vi kan hjelpe til der hvor dere allerede har tatt beslutningen om å begynne forandringsprosessen. Bekymre dere ikke dersom det til å begynne med synes som om fremskrittene skjer langsomt, for omfattende, dyptgripende forandringer kan ikke skje over natten, og det er større sjanse for at de lykkes når man går frem med forsiktighet og årvåkenhet. Vi holder øye med arbeidet deres og vi gjør vårt beste for å veilede dere til enhver tid og sikre at dere lykkes. Flere og flere sjeler våkner opp til sitt sanne selv og søker større innflytelse til å realisere sin visjon om permanent fred på Jorden. Den vil komme og dette påvirker allerede beslutningene som blir gjort for å forhindre at noen som helst krig vil finne sted i fremtiden.

fredag 20. juni 2014

20:06:2014SaLuSa  20 juni, 2014

Jeg hilser dere påny og merker meg at så mange av dere begynner å våkne etter hvert som vibrasjonene øker. De er i ferd med å gradvis introdusere dere til nye nivåer etter hvert som de blir etablert når dere nå beveger dere dypere inn i Fotonbeltet. Resultatet av dette er at dere får en høynet sensitivitet for hva som foregår omkring dere og begynner å forstå mer av den En-heten dere eksisterer i. Forbi er tiden da dere følte dere alene og isolert og nå er dere i stand til å verdsette og føle de høyere energiene som er svært oppløftende. I tillegg til dette ekspanderer deres bevissthetsnivåer og med dette kommer en økende forståelse av eksistensen på høyere nivåer. Dere er i ferd med å løftes opp og blir båret avsted av de høyere vibrasjonene og de sjelene som har utviklet seg i lavere tempo finner det stadig vanskeligere å henge med. Som vi imidlertid tidligere har utdypet tidligere vil det komme til en skillevei og dette vil plassere alle sjeler på et nivå som passer for dem slik at de kan fortsette i sin utviklingsprosess.

lørdag 14. juni 2014

13:06:2014
SaLuSa  13 juni, 2014.

Vi kommer for å forsikre dere om at alt skrider frem akkurat som det er ment. Men av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke alltid fortelle dere hva som foregår. På samme måte som vi har gjort  i uminnelige tider, arbeider vi stort sett i bakgrunnen for å oppfylle våre ansvarsoppgaver med hensyn til å sikre at Lyset sprer seg slik meningen er. Dette betyr at vi nøye følger med på de mørke Sjelenes aktiviteter for å sikre at aktivitetene deres ikke får muligheten til å stikke kjepper i hjulene for de positive forandringene som finner sted. For øyeblikket er deres verden inne i en tid hvor forandringer utprøves, forandringer som skal sørge for at det blir slutt på de mørkes dominans. Noen av dem foregår på et nivå som er fullt synlig for dere, men mange foregår også uten at dere kan se dem og uten at dere vet om dem. I uminnelige tider har vi ledsaget dere på deres reiser, selv om vi aldri har har blandet oss inn i de valg dere gjør av fri vilje. Vi bruker imidlertid vår inflytelse for å holde dere på Lysets vei ettersom endetiden er ment å frigjøre dere fra de mørkes diktater.

fredag 6. juni 2014

06:06:2014SaLuSa  6 juni, 2014

Tid, slik dere opplever den er en illusjon, men den er nødvendig for at dere skal kunne utvikle dere innefor begrensningene i tredje dimensjon. Ikke desto mindre begynner dere å sanse at det finnes større muligheter utenfor dens begrensende rammer. Dere er i sannhet i ferd med å ta steget inn i de høyere vibrasjonene og forutsatt at deres selv forfiner deres egne vibrasjoner, så vil dere fortsette på veien mot dem. En slik utvikling er uunngåelig ettersom tiden er kommet for å forlate de gamle vibrasjonene, sammen med dem som velger å bli igjen i dem. Vi har fortalt dere tidligere, og vi gjentar det pånytt, at dette er slutten på én syklus og begynnelsen på en Ny Tidsalder. I slike tider vil store forandringer skje som uunngåelig fører til kaos før alt ting faller på plass og roer seg igjen, men ut av disse forandringene vil komme den varige fred som hver eneste sjel søker.

Med deres kunnskap og erfaring er det deres rolle å holde hodet høyt hevet og gå deres valgte vei fulle av tillit til dere selv. Gjennom deres eksempel vil dere hjelpe andre som vil legge merke til deres uforstyrrelige ro uansett hva som skjer omkring dere. Dere vil tiltrekke dere andre som er av tilsvarende vibrasjon og hvor enn dere er vil dere være en kraft for det gode. Pressemediene deres vil fortsatt for en tid være sensurert og fokuserer på de ekstremene som finner sted. Til slutt vil de imidlertid dekke de begivenhetene som er resultater av nødvendige forandringer som innvarsler en verden hvor ting faller til ro og skaper fred over alt. Dette er deres skjebne og den skal bli oppfylt og ingen ting skal få lov til å blande seg inn i den.

onsdag 4. juni 2014

30:05:2014


SaLuSa  30 mai, 2014


Vi holder et våkent øye med såkalte hissige konfliktområder hvor negative energier oppstår ved  konfrontasjoner mellom grupper som har ulike mål i livet. Noen velger å påtvinge dem på andre med det resultat at sammenstøt finner sted som ofte fører til alvorlige konsekvenser. Dette presenterer enda flere læringsmuligheter for alle det angår inntil de innser at ulikheter må løses gjennom fredelige forhandlinger og at dette er den eneste vei fremover. Menneskene har nesten alltid forsøkt å takle ulikheter gjennom bruk av trusler eller vold for å vinne frem  med sitt eget syn. Budskapet om at fredelige forhandlinger er den eneste måten å oppnå fredelige løsninger på er akkurat i ferd med å begynne å bli akseptert, og folket leder an.

lørdag 17. mai 2014

16:05:2014SaLuSa  16 mai, 2014 
Bevissthetsnivåene deres øker kontinuerlig og vi kan allerede se fordelaktige forandringer finne sted, og slik vil det fortsette helt til dere blir løftet opp i de nivåene som signaliserer at en høyere dimensjon er i ferd med å ankomme. På det stadium dere nå er, finnes det ingen vei tilbake til det gamle, selv om det finnes noen som er nølende med å gi slipp på det. Alle sjeler vil imidlertid få alle mulige sjanser til å løfte og de som ikke er rede til dette vil fortsette sin evolusjon på et nivå som passer for dem. Samtidig er det slik at de av dere som er bevisst forandringene og tar dem inn i dere selv, samtidig hjelper til med å forankre dem på Jorden. Vi vil sørge for at det ikke vil skje noen innblanding i eller forpurring av deres fremskritt og vi gjør alt vi kan for å sikre at dere er beskyttet mot dem som kunne tenkes å stikke kjepper i hjulene for dere. Forutsatt at dere går videre med en positive innstilling er det ingen som vil være i stand til å hindre dere i å heve vibrasjonene deres på vellykket vis.

fredag 9. mai 2014

09:05:2014


SaLuSa  9 mai, 2014. 

Når det gjelder deres brennende ønske om å bringe permanent fred til verden, er det mange måter dere kan bidra til dette på.  Som enkeltmennesker kan dere spre Lyset deres overalt hvor dere er, ved å fokusere på alt som er av renhet og sunnhet. Dere kan også sende deres helbredende energier og kjærlighet til dem som trenger hjelp. Den evnen dere har iboende til å gjøre dette er mye større enn dere kan forstå, men det krever at dere har en usvikelig tro på det. Like tiltrekker like og det er av denne grunn at healere representerer en formidabel kraft for det gode. I denne tiden har Jorden et enormt behov for healing for å hjelpe prosessen fremover, og den kommer fra mange kilder, mange av dem fra utenfor Jorden. Selv om Jorden kan synes å være av ubetydelig størrelse sammenliknet med andre planeter i solsystemet deres, så kan dere være helt sikre på at den har den mest sentrale plass i Universet. Det er på grunn av viktigheten av Menneskerasens evolusjon, som er rede til å ta spranget ut av tredje dimensjon. Dersom den ikke gjør det, vil det påvirke og forsinke utviklingen til sjeler som eksisterer i de høyere dimensjoner. Så, som dere kan se, dette utviklingstrinnet i Menneskenes utvikling er så uhyre viktig for andre sjelers utvikling. 

lørdag 3. mai 2014

02:05:2014


SaLuSa  2 mai, 2014

Vi kommer med gode nyheter i en tid hvor de fleste land opplever forandringer eller uvisshet. Lyset og mørket er helt åpenbart i ferd med å separeres etter hvert som vibrasjonene løftes, og det er Lyset som øker mer enn noensinne tidligere. Dette vil til slutt lede til en fullstendig separasjon etter hvert som Lyset beveger seg inn i en høyere dimensjon. En indikasjon på at ting forandrer seg er allerede tydelig i en del land hvor befolkningen opplever en viss ro og er i ferd med å løfte seg over de lavere vibrasjonene. Mens de tidligere har resultert i mer aggressiv og voldelig respons til de problemene de sto overfor. Det er nå en tydelig holdningsendring hvor stadig flere mennesker søker etter fredelige løsninger og har tilstrekkelig innflytelse til å oppnå dette. Dette vil fortsette å være responsen under omstendigheter som ellers kunne ha ført til oppblussing av konflikter. Krigshisserne er fortsatt fast bestemt på å få det på sitt vis, men nå svinger pendelen mot mer fredelige løsninger, på en måte som er ikke kan ignoreres.

lørdag 26. april 2014

25:04:2014SaLuSa  25 april, 2014

Selv om ting på Jorden fortsatt er i en tilstand av forandring, så vil det ikke lede til at situasjonene blir forverret. Vi tenker først og fremst på konfrontasjonen som finner sted i Ukraina. For ikke så mange årene siden ville det mest sannsynlig ha ført til en krigstilstand. Men takket være forandringene i bevissthetsnivåene og de høyere vibrasjonene som dere tar imot, søker man etter løsninger som fokuserer på en fredelig avslutning.  Freden vil snart komme til Jorden og dere vil da kunne fokusere på å gjenetablere fredelige relasjoner mellom landene. Over en viss tidsperiode har de fleste land blitt en mix av ulike raser og kulturer og det er allerede til stor hjelp for deres sivilisasjon i retning av å leve i fred og harmoni.

fredag 11. april 2014

11:04:2014


SaLuSa  11. april, 2014 


Vi kommer tilbake for å fortelle dere at mange ting snart kommer til å nå et kritisk punkt etter hvert som Lyset fortsetter å etablere seg med stor kraft på Jorden. Hver eneste en av dere kan ta en del av æren for dette og vi hilser deres besluttsomhet om å oppnå total suksess velkommen. Vi overvåker kontinuerlig alt som skjer på Jorden og vil forsikre dere om at alt skrider frem meget bra. Vi lar så å si alt være “under presenning” foreløpig, men likevel har vi stor fremgang. For dem som følger med på våre rapporter som kommer gjennom ulike kilder, danner det seg et bilde som kan gi en indikasjon på hvor langt vi er kommet.

Skipene våre har nå i mange år kommet svært nær Jorden og dette er en måte å forsikre dere om at vi holder øye med dere og passer på dere. I en del tilfeller må vi tillate at karmiske situasjoner får spille seg helt ut og således gjøre at mye karma kan bli ryddet opp i. Noen ser på ødeleggelsene i Syria og det ufattelige tapet av menneskeliv og undrer om det alt sammen har vært nødvendig. Vi ville svare “ja” til det, fordi situasjonen har forløst så mye karma og gjort at mange sjeler har kunnet komme videre i sin utvikling. Ødeleggelsene kan synes å være massive, men husk på at det er de negative energiene som blir renset ut. Når vi kommer til Jorden, hvilket er en begivenhet som vil bli kunngjort i nær fremtid, skal vi arbeide sammen med dere for å rydde opp i ethvert område som er ødelagt av krig, og vi kan forsikre dere om at ethvert spor vil bli fjernet og allting brakt tilbake til sin opprinnelige skjønnhet.

fredag 4. april 2014

04:04:2014


SaLuSa  4 april, 2014

På samme måte som Michael, er jeg også veldig glad for at vi påny er i stand til å sende ut våre budskaper. Selv i perioder med motgang og vanskeligheter er det noe å lære, og de er en sann test på deres evne til å holde dere fokusert, uansett hva dere står overfor. Problemene, som for Michael føltes som om de varte i en evighet, er endelig overvunnet og dere kan se frem til en periode med spennende utviklinger. Forsinkelsen har i virkeligheten ingen som helst konsekvenser. Det er til en hver tid så mye som foregår uten at dere nødvendigvis er kjent med det, og dette er for å beskytte dem som er involvert i forandringene. Lyset ekspanderer hele tiden og oppvåkningen av så mange sjeler er en enorm hjelp for å gi det virkelige fotfeste på Jorden. Prosessen med opp-Lys-ning skrider frem med stormskritt og de mørke kan ikke lenger greie å forsinke den. Reisen har for mange av dere vært lang og krevende, men all energien og innsatsen dere har lagt ned vil dere finne er vel verdt det. Dere har brakt dere selv så langt som dere nå er kommet takket være deres sanne innsats og besluttsomhet, og dere er allerede godt på vei i sisterunden med hensyn til deres Oppstigning.

fredag 14. mars 2014

14:03:2014 + Mike Quinsey

MIKE'S BIO


Kjære venner,

Jeg har kommet i gang igjen med å kanalisere SaLuSa etter å ha kommet ut av en svært frustrerende periode hvor datamaskinen min tilslutt brøt helt sammen. Selv om jeg kunne ta i mot e-poster fra dere, var det ingen måte jeg kunne la dere få vite at det var umulig for meg å sende svar på dem eller å legge ut/sende ut SaLuSa’s budskap. Til tross for at jeg har mistet nesten alle filene mine er jeg nå tilbake, men har fortsatt igjen å reinstallere SKYPE og jeg føler at jeg trenger den både Front Page og FTP.

Jeg tror at etter alt det som er skjedd kan en del detaljer om abonnenter ha gått tapt, så jeg minner dere på at dere kan gå til nettsiden min og finne budskapene der. Skriv inn i Internettvinduet deres: http://www.treeofthegoldenlight.com/first_contact/channeled_messages by mike quinsey.htm

Jeg vil gjerne å takke alle dem som har skrevet til meg mens datamaskinen var “nede”. Det var så mange at jeg er sikker på at dere alle vil ta imot min takk for all deres vennlige omtanke for min helse. Alt er bra med meg og jeg ser frem til et år hvor mange løfter vil bli til virkelighet. Dersom noen detaljer om dere synes å ha gått tapt, vil jeg minne dere på hvordan dere kan sette dere på Medlemslisten for å motta mine budskaper direkte. For å abonnere på budskapene, gå inn på følgende Internettvindu: etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com – klikk så på: Subscribe to Tree of the Golden Light Weekly Message (Abonner på  The Tree of The Golden Light ukentlige budskaper).

Dette vil åpne opp Medlemslisten ( Membership List) – gå så ned til nederste applikasjonen ”Membership to the Mailing Listetfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com og skriv inn din e-postadresse to ganger som det bes om. Klikk på “Send” og dersom du har gjort det riktig vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post. 

Steve Beckow har i sin omtanke sendt ut en oppfordring til donasjoner for å dekke kostnadene for reparasjon/utskifting av pc’en min. Heldigvis viste det seg at den kunne repareres for relativt liten kostnad, så jeg vil ikke ta ut donasjonene, men jeg er samtidig enormt takknemlig for den sjenerøsitet og alle vennlige tanker dere har uttrykt. Jeg sender min takk til følgende mennesker som har gitt donasjoner og foreslår at de tilbakefører dem til seg selv eller venter til måneden er slutt så de blir returnert uansett. Disse menneskene er:

Eileen Storey – Lucinda Randolph – James Doolittle – Fern Rancourt – Charles Osborn – Frank Bienert – Steve Reusing – Matt Muckelroy – Gillian Hopkinson – Harrigan Logan og jeg fikk også en donasjon fra the Hope Trust.

             I Kjærlighet og Lys – Mike QuinseySaLuSa  14 mars, 2014 

Kjære Sjeler, dere blir alle dratt snart den ene veien og så den annen, til dere blir ganske frustrerte og forvirret. Årsaken er at det er så mye som hender på en gang, og fra deres ståsted er det vanskelig å se hvor det leder. Hold dere fokusert på deres egen posisjon og deres egen vei, og fortsett å spre Lyset, for det trengs mer enn noen gang. Så mange mennesker er forvirret og bekymret om fremtiden, og det er ikke overraskende når så mye forandrer seg. Disse tider gir også de mørke og deres grupper muligheter til å øke forvirringen, selv om de snart må innrømme for seg selv at deres tid er ute. Sannheten er at de ser at de er i ferd med å miste sin makt og innflytelse. Dette er alt sammen del av de forandringene som foregår over hele planeten deres, hvilket vil fortsette helt til den Nye Tidsalderen får virkelig fotfeste.

fredag 28. februar 2014

28:02:2014


SaLuSa  28 februar, 2014 

Kjære Sjeler, vi kommer med gode nyheter for å informere dere om at det arbeidet dere har lagt ned med stor hengivenhet, nå er i ferd med å bringe de belønninger dere så vel har fortjent. Våre felles anstrengelser har ført til en akselerering av det arbeidet som er nødvendig for å skape betydelige fremsteg i prosessen med gjøre forandringene til virkelighet. Deres innsats har medført at man har evaluert fremskrittene som er oppnådd, og det er gjort beslutning om å fortsette i høyt tempo. Det betyr at dere vil bli oppmerksom på spesifikke hendelser som tydelig vil avsløre for dere at et nytt steg på veien mot ”Begivenheten” er begynt.  I løpet av en relativt kort periode vil dere finne ubestridelige bevis på fremskrittene som er gjort, men forvent ikke at dette vil bli kringkastet av de store mediene. De mørke Sjelene vil undertrykke sannheten og vil gjøre hva som helst for å stanse utviklingen, og det betyr at dere vil måtte lete rundt omkring for å finne beviser for det som skjer.

putin

putin