They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 29. mars 2013

29:03:2013


SaLuSa 29. mars 2013

Vi kan nå tydelig se at Lysarbeidere har funnet seg til rette med sine oppgaver med å lede folk inn i den Nye Tidsalder. Deres innsikt og forståelse av hva som er nødvendig, er til god hjelp for oppvåkningen, som fortsetter uansett hvordan situasjonen i verden er. Det er viktig at folk ikke tillater at kaos og vanskeligheter får trekke deres energier bort fra arbeid som involverer Lys og Kjærlighet. Mørket vil etter hvert ebbe ut av seg selv og er allerede nå i ferd med å miste sin makt til å skape mere frykt. I denne sammenheng, til tross for de mange truslene om krig, vit at dette ikke lenger vil bli tillatt.  Den Galaktiske Føderasjon av Lyset er fullt klar over supermaktenes hensikter og vi vil forhindre ethvert forsøk på å starte en global krig. Lyset har allerede skapt så mye forandring at mennesker som er involvert i krigsmaskinen har opplevd en forandring i sin bevissthet. Dere kan vente å få høre mange uttrykke tvil om årsaken bak militære aktiviteter og de unødvendige angrepene på uskyldige sivile. En dag vil komme da krig og alt som støtter den vil opphøre å ha noen rolle i livene deres.

Vi ber de av dere som er av Lyset om å fortsette å fokusere på alt som er positivt ettersom dere har det mest potente og mektige våpen i den Kjærligheten dere uttrykker. Hver eneste en av dere øker vibrasjonene og dette er deres forsikring om at dere vil gjøre den Nye Tidsalder til virkelighet, og det er ingen ting som kan hindre den å manifestere. Faktum er at den allerede har en påvirkning som går mye lenger en det som er umiddelbart synlig og det er overhodet ingen mulighet for at livet kan vende tilbake til det gamle paradigmet. Kjærlighet gjennomtrenger alle Institusjoner og Selskaper i offentlige og private sektorer, og det som har vært akseptert tidligere, blir nå satt under lupen med spørsmål om måten de opererer på er til beste for alle. Mennesker som argumenterer for å fortsette på den gamle måten vil finne at det ikke lenger er mulig å fortsette slik, slik som det nå er i ferd med å skje i finansverdenen. Omfanget av korrupsjon er svært mye større enn det som har blitt avslørt, men sannheten vil etter hvert komme frem og sjokkere mange som har hatt tillit til dem. Et nytt system vil bli introdusert som vil funksjonere helt åpnet og gjennomsiktig.

Våre allierte blir stadig djervere i sine aktiviteter og har fått fornyet styrke når de opplever å finne mye mer støtte for de forandringene de arbeider for å få til. I virkeligheten lever dere med et bein i hver verden, og jo raskere dere trekker dere unna enhver tilknytning til den gamle 3dje dimensjon, jo raskere vil dere komme fremover og inn i de høyere dimensjonene. Gammelt karma vil dukke opp igjen for å bli avklaret og det kan være så enkelt som å forandre holdninger dere har, og det inkluderer hvordan dere tenker på dem. Kriteriet for forandring er å slutte med å være dømmende og å forsikre deg om at dine egne handlinger og ord ikke innebærer noen trussel eller skade i en annens liv. Invitasjonen til å “vende det andre kinnet til” er verdt å huske, for vi vet at som emosjonelle og følende Vesener, så finner dere det vanskelig å ikke reagere på provokasjoner. Sinne og liknende reaksjoner regnes for å være en del av menneskets natur, men om de kommer ut av kontroll kan det skade den fysiske kroppen deres og medføre sykdom. Vi antyder overhodet ikke for et sekund at dere ikke skal stå opp for dere selv, men det kan komme et øyeblikk hvor det er bedre å snu ryggen til og gå vekk fra trøbbel.

I virkeligheten er det slik at jo mere Lys dere bærer i dere, jo mindre stressende vil livet deres bli. Deres høyere vibrasjoner vil bidra til å skape ro omkring dere og sannsynligheten synker for at dere vil møte fysiske eller verbale angrep. Ingen ting kan skade deg med mindre du selv har trukket det til deg. Dette bringer oss til karmiske opplevelser som kan dukke opp når som helst det måtte passe og når forholdene ligger til rette for at de kan komme frem. Så må dere huske på at når det finner sted mellom venner og familie, så vil alle i noen grad bli involvert, men alle kan i sin tur lære noe av det. Vi blir aldri trette av å minne dere på at karma aldri er en straff, men et middel til å presentere dere med en læringsmulighet i livet, som vil være til hjelp i deres åndelige utvikling. Dere må ikke nødvendigvis oppleve alt selv for at det skal være verdifullt for dere. Gjør deres beste for å være et godt eksempel på Lys i aksjon, så vil andre kunne få se hvor fordelaktig det er. For de av dere som feirer Påske, så er det til minne om en stor Læremester som kom til Jorden for å vise dere hva som er mulig å oppnå når dere har nådd et slikt nivå at dere er i stand til å gjøre alt dere gjør med Uforbeholden Kjærlighet.

Kjærligheten er alt som ER, og når dere er bevisst deres mange livsreiser i dualiteten, så vil dere forstå at det er den eneste vei å følge dersom dere ønsker å utvikle dere videre. Dere har tatt mange skritt bakover, bare for å så finne veien fremover igjen, men ved så å gjøre har dere lært hvordan dere kan møte hvilken som helst situasjon uten å miste dere selv. For øyeblikket blir veien deres gjort lettere på grunn av de oppløftende energiene som fortsetter å strømme inn til Jorden, og det vil de fortsette med inntil dere får oppleve Oppstigningen inn i de høyere vibrasjoner. Når dere etter hvert tar deres plass i femte dimensjon, har dere i sannhet blitt så opp-LYSte at dere vil være Lys-Vesener. Og selv da er det ikke enden på deres oppløftelse, for den vil fortsette helt til dere har nådd tilbake til Kilden. Det er imidlertid ganske langt unna ennå, tatt i betraktning at dere ikke mer en akkurat har funnet veien helt tilbake til Lyset. Deres umiddelbare oppgave er å fortsette å være fokusert på Lyset og gjennomføre deres beslutning om å legge dualiteten bak dere.

Å arbeide dere frem mot Lyset kan somme tider oppleves som en byrde som krever endringer i deres livsstil, sågar også å bli mer selektiv når det gjelder deres venner. Vi vet at det er vanskelig å holde kunnskapen for dere selv, unntatt når dere blir invitert til å dele av den, men vit at situasjoner noen ganger er arrangert slik at andre skal kunne dra nytte av det dere vet. Når dere først finner sannheten, så får dere lyst til klatre opp på hustaket å rope den ut, men det er viktig å avstå fra slike handlinger, for det kan støte folk bort fra dere, som ennå ikke er rede for den. Det er ingen hast med å bringe sannheten ut til folk, ettersom livet er uendelig og alt skjer når tiden er moden for det, ja faktisk når det er det rette øyeblikk for det. La imidlertid ikke dette hindre dere i å forsøke å dele deres forståelse med dem som dere føler er klare for det. Noen ganger kan dere bli møtt med sinte reksjoner, men la dere ikke bry med det, men ønsk slike mennesker kjærlighet og opp-Lys-ning. Alle sjeler vil etter hvert finne sin sanne vei, og de erfaringer de gjør nå vil bare være til hjelp for dem i fremtiden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser så mye som ligger rett bak horisonten for dere, som vil løfte dere opp. Det vil komme til å skje ganske raskt og vil komme som en overraskelse på mange. Det trengs bare én stor forandring, så vil resten følge i rask rekkefølge. Vi beundrer deres pliktfølelse og hvordan dere går frem på den veien dere har valgt mot Lyset. Vi ER ETT, og dere er så visst en av oss. Når dere sender deres kjærlighet til oss, kommer den tifold tilbake, og vi takker for at dere gjør det.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

fredag 22. mars 2013

22:03:2013
SaLuSa 22. Mars 2013

Det er så mye som skjer på planeten deres at det begynner å bli åpenbart for mange flere mennesker at de forandringene dere har blitt lovet allerede er godt i gang. Dette er slett ikke noen enkel tid for dere, ettersom dere er midt oppi alt som skjer. Dere valgte imidlertid å være på Jorden nå i denne tiden, som en viktig del av deres erfaringer, som vil forberede dere for deres oppgaver i fremtiden. Med tiden vil mange av dere stå frem og tilby dere å være mentorer for andre sivilisasjoner som vokser frem. Det er på denne måten dere vil gjøre tjeneste når dere selv har nådd et så høyt forståelsesnivå at dere kan få tittelen Mester. Dette er deres naturlige utvikling etter hvert som dere blir mer og mer av Lyset og søker å løfte andre opp sammen med dere.

Den orden dere bevitner i Universet kommer fra alle sjeler som når et punkt der de forstår fullt ut at når alt kommer til alt, så finnes det ikke noe annet enn Kjærlighet, og alt liv går gjennom sine sykluser og har sin eksistens i den. Den er selve livet og den mektigste kraft i Universet, og det er den som gjør det mulig for dere å stige opp gjennom dimensjonene. Som dere så ofte har blitt fortalt, så er de nivåene dere skaffer dere erfaringer på i de lavere dimensjonene å betrakte som et eksperiment, for å se om dere, som Lysvesener, kunne finne deres sanne selv igjen. De er ikke, og vil aldri være, deres sanne virkelighet, fordi deres opprinnelige hjem blant stjernene er et hjem hvor dere levde i total EN-het og Kjærlighet som ETT. Dualiteten var det virkemiddelet som gjorde atskillelse mulig, slik at dere kunne oppleve både mørke og Lys i den samme dimensjonen.

Vi i den Galaktiske Føderasjon kan se at det i den senere tid har vært så raske fremskritt i deres bevissthetsnivåer at dere allerede kan se for dere og visualisere den Gyldne Tidsalder. Det er vidunderlig at dere har greid dette, for når dere fortsetter å holde fokus på den, så fremskynder dere den tiden da den vil manifestere for dere. Lyset er i ferd med å ta over Jorden og dere behøver ikke lenger bekymre dere om det som måtte være igjen av mørke, ettersom det blir transmutert av det massive lyset som utstråles. Løsningene på problemene deres er allerede funnet, og gjennom våre allierte blir de gradvis innført. De fordeler og goder de bærer med seg er i ferd med å bli introdusert og Fri Energi er den fremste av dem, selv om dere ikke må vente for mye på kort tid, men dere vil se en jevn og vel planlagt introduksjon. Vi kan ikke tvinge ting gjennom, men vi kan gi støtte, oppmuntring og beskyttelse til dem som er involvert.

Dere har ventet så lenge på å se noen synlige forandringer, mens så mye har foregått bak scenen og ofte dreid seg mer om å påvirke og inspirere. Når dere er åpne for vår veiledning, vær sikker på at vi vil gi den, og dere kan kalle på oss når som helst. Når det dere ber om er til beste for alle, vil vi gjøre vårt beste for å sikre at dere får den hjelpen dere trenger. Vi er ofte de usette lysarbeiderne ved deres side og vi gir dere kjærlighet og veiledning. Vi er selvfølgeig kontinuerlig involvert i å hjelpe Moder Gaia, og dere har nok lagt merke til at ting som har med henne å gjøre, og hennes fysiske forandringer, har funnet sted på rolig vis. Faktum er at jo mer dere løfter deres bevissthetsnivå på Jorden, jo lettere kommer alt til å forløpe.

Dere mottar stadig mere energi fra utenfor Jorden, og den kommer fra mange kilder. Vårjevndøgn er et eksempel på kraftige energier som kommer inn og mange, mange mennesker har følt dens påvirkning. Det er en oppløftende energi som gir dere hva dere til tider kaller en ”feel good” faktor, samt en skjønn følelse av ro og glede. Hold fast ved den, så vil dere oppdage at folk kan sanse denne forandringen i dere, og meget snart vil dette bli deres naturlige væremåte. Forestill dere en verden full av sjeler som alle har blitt som En og lever permanent i Lys og Kjærlighet, for det er slik det vil bli når dere går videre inn i femte dimensjon. Noen av dere er der, og noen allerede så nær, og det er dere som viser veien. Gjennom deres eksempel vil mange følge etter, der hvor dere har skapt en vei. Dere er inne i en så vidunderlig tid hvor praktisk talt alt er mulig, så legg ikke på noen måte noen begrensninger på deres ambisjoner eller troen på dere selv.

Etter hvert som mørket og de som har stått bak det blir eksponert, ber vi dere pånytt om å la den naturlige justis finne sin egen vei. Vit at hver eneste sjel på et eller annet tidspunkt må svare for sine forbrytelser mot menneskeheten, mens det som rett og slett har vært feiltrinn blir akseptert som en del av læringsprosessen. Vi understreker at det ikke er snakk om noen straff og dere velger selv hvordan dere vil rette opp feilene og overvinne dem. Gud gir dere ikke fri vilje for å bruke deres feiltrinn mot dere. Det er bare i tilfeller der noen med overlegg har forsøkt å skade andre eller drepe en annen sjel at det kreves ytterligere erfaringer slik at dere kan lære konsekvensene av det dere har gjort. Dette er karma og det vil være en del av deres livsplan at dere setter dere som mål å arbeide dere gjennom det. Alt gjennomføres med den største kjærlighet og oppmerksomhet for å hjelpe dere gjennom deres erfaringer. Veilederne deres og Englene gjør mye mer for dere enn dere vanligvis er klar over, og er alltid ved deres side på deres reise gjennom livet.

Vi i den Galaktiske Føderasjon har lagt et visst press på høyprofilerte personer for at de skal presse på med sin innsats for at i hvert fall en form for ”avsløring” skal skje. På mange måter er det knapt nok nødvendig ettersom vårt nærvær på himmelen blir rapportert av så mange og omtalt i så mange artikler om oss. De fleste av dere vil ikke bli det spor overrasket, men så spørs det også hvor langt avsløringene går i å synliggjøre vårt forhold til dere. I dette århundret alene har dere oppdaget så mye historisk bevis om oss og vår kontakt med dere gjennom mange tusen år. De kan ikke lenger ignoreres eller fornektes annet enn av dem som er helt tilstivnet i sine oppfatninger. Vi ville ønsket oss en situasjon der regjeringene deres innrømte å ha hatt kontakt med oss i nesten hundre år og at de bekreftet at vi alltid har tatt kontakt med dem i kjærlighet og fred. Dette ville redusere den tvilen som enkelte fortsatt har, som har blitt forledet til å tro at vi er som de monstrene som fremstilles i deres science fiction og filmer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil gjerne få gratulere Lysarbeiderne for å ha funnet seg så godt til rette i de nye vibrasjonene som vil bære dem frem mot den Nye Tidsalder. Dere har minst like mye viktig arbeid å gjøre som tidligere, hvis ikke mer, mens dere hjelper til å forberede folk for den siste runden hvor de vil krysse mållinjen. Seieren er deres og premien er at dere aldri mer vil oppleve atskillelse fra Gud og deres sanne hjem blant stjernene. Vi elsker dere og deres sterke vilje til å finne deres fremtid og deres plass blant oss som sanne Galaktiske Vesener.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

fredag 15. mars 2013

15:02:2013


SaLuSa 15. mars - 2013


Fordi så mye fokus er på President Obama og de Forente Stater, er det mange som synes å glemme at hele verden er involvert. Hvis dere bare visste det; de bevegelsene for forandring som har blitt dannet over hele verden, og dere som et Menneskelig kollektiv, bidrar sterkt til å øke farten på alt som skjer frem til den dagen da dere vil se det med egne øyne. Folk bruker sine rettigheter til å kreve det de ser på som viktig i livene sine, å bli frigjort fra den kontroll de som bare er opptatt av sine egne interesser, har over dem. Det er en innsats som vil lykkes, men ofte ikke uten konfrontasjoner, og at de militære og myndighetene som en konsekvens nekter dem sine rettigheter. Intet forsøk fra myndighetene på å motsette seg det vil imidlertid kunne forhindre folket å gjenvinne sin frihet og suverenitet om ikke så lenge. Dere har selv skrevet scriptet til endetiden og vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset og Lysarbeidere over alt bidrar til at alt det dere krever skal bli til virkelighet.


Vi kjenner til det stress det er å leve i disse skiftende og urolige tider, og det å holde troen og tilliten sterk er krevende, men som dere vil få se, så vil det vise seg at det har vært innsatsen verdt. Dere erEtt, og hver eneste sjel har en rolle å spille, uansett hvilken side de befinner seg på, og dere vil finne ut at etter hvert som Lyset gjennomtrenger negativitetens mørke, så vil denne miste sin kraft til å påvirke. Dualiteten slik dere har opplevd og erfart den, har i det store og det hele avsluttet sin syklus, og nå gjenstår jobben med å rydde opp alt kaos og forsøpling den har etterlatt seg. Lyset, etter hvert som det vokser i styrke og kraft, vekker opp stadig flere sjeler, selv om noen er så dypt fastgrodde i sin tro at de kjemper for å beholde den. Til slutt vil de måtte gjøre et valg om hvilken vei de vil gå, og de kan bli værende i 3dje dimensjons vibrasjoner dersom det er det de ønsker. Gud stiller ikke noe krav til den enkelte sjel om at de skal utvikle seg i løpet av en viss tid, men legger foran dem et utall muligheter til å gjøre fremskritt og gå inn i Kildens Lys og Kjærlighet. Som vi så ofte har fortalt dere; hver eneste sjel har en gnist av Guds egen flamme inne i seg og den kan aldri utslukkes.


Mens dere fortsetter deres reise gjennom verdensrommet, vit at dere er i ferd med å stige opp i de høyere vibrasjoner. De vil gjøre det mulig for de etterlengtede forandringene å manifestere, som virkelig vil plassere dere i den Nye Tidsalder, selv om det er mye renselse som må gjøres først. Når det gjelder den oppgaven kan vi love at vi og våre avanserte teknologier er fullt innstilt på å hjelpe dere, hvilket umiddelbart vil øke farten på arbeidet. Med vår hjelp og inspirasjon vokser også deres egne teknologier raskt, og mange, mange Fri Energi programmer er allerede ferdigstilt. Oljeindustrien og de som har investeringer i den, kjemper naturligvis for å beholde sin posisjon i markedet, men det er til ingen nytte fordi dere er nødt til å ta i bruk den Nye Tidsalderens teknologier. Dere har blitt holdt tilbake altfor lenge, og det var ingen som forutså at dere fortsatt ville bruke fossile drivstoffer på dette stadiet av deres utvikling. Det er masser av forbedringer som står i kø for å bli introdusert, og det øyeblikket vi setter i gang med det, vil det virkelig bli en travel tid.


Dere har helt rett når dere hevder at stadig flere kanaler fra oss eller andre Vesener i de høyere rike synes å åpne seg opp, og det er fordi at dere generelt sett fortsetter å øke deres bevissthet og således blir i stand til å komme i kontakt med slike kilder. Det vil komme en tid da dere vil ha en klar kontaktlinje med deres Høyere Selv, men for øyeblikket vil disse åpningene komme for dem som har det i sin sjelekontrakt å etablere slik kontakt. Vi vet at mange av dere er ambisiøse og gjerne vil bidra i arbeidet med å drive deres sivilisasjon fremover, men ikke alle er godt nok forberedt til å gjøre dette. Og likevel er det slik at hver eneste en av dere som er her i denne tiden har en eller annen effekt på hvordan fremtiden vil arte seg. La ting få utvikle seg i sitt eget tempo og vær ganske enkelt våken når en mulighet byr seg. Fortsett å fokusere på alle ting som er av det positive og vit at dere er med å skape ikke bare deres egen fremtid, men også andres.


Alt det dere gjør blir verdsatt og dere trenger ikke fortsette å la dere skuffe over den senere tidens begivenheter i forbindelse med Oppstigningen. Resultatene kan bli litt forskjellige fra den opprinnelige planen, men vi justerer den kontinuerlig for å ta høyde for øyeblikkets behov. Som alltid er timingen så viktig, og bakgrunnen for mange avgjørelser er det genuine ønsket om å se så mange sjeler som mulig stige opp. Etter hvert som tiden går og bevissthetsnivåene stiger, vil de mørke ha mindre og mindre innflytelse på hva som skjer i verden, og dere kan trygt overlate dem til seg selv og sin egen nedtur, som de selv har forårsaket. De blir stadig skjøvet lenger i bakgrunnen og mister sin makt til å hindre deres fremskritt på veien mot den Gyldne Tidsalder. Det dere vil oppleve når den kommer kan ikke beskrives med ord, det er mer enn dere greier å forestille dere i dag, og vil overgå de fleste av deres forventninger.


Når dere for første gang får se Lysbyen i Sedona*, vil den gi dere et inntrykk av hva som vil bli ganske normalt i deres fremtidige liv. De teknologiene som er involvert er svært avanserte i sin healing, sett med deres øyne, og behandler alle med stor omtanke og uten noen som helst bieffekter eller seneffekter. Denne healingen bruker lyd, farge og krystall-teknologi, og er svært futuristisk sammenliknet med deres nåværende nivå i medisin og behandling, men dere er i ferd med å begynne å utforske slike muligheter. Dere blir med full overlegg inspirert med idéer som vil hjelpe dere å etablere en ny tilnærming til helse – og i fremtiden vil dere ikke, og kan ikke, lide av dårlig helse. Dere vil komme til et punkt hvor deres vibrasjonsnivå er altfor høyt til at noen lavere energier kan påvirke dere. Når den tid kommer vil dere også ha gjennomgått en total endring i kroppen, som da vil ha blitt ført tilbake til sin opprinnelige tilstand, helt uten lyte eller noen påvirkning av aldringsprosessen. Disse er alle trinn på veien mot å bli Galaktiske Vesener, med full bevissthet.


Vi ber dere fortsette deres hengivne innsats for å bringe mere Lys inn til Moder Jord, for også hun vil få nyte fryden over å bli ført tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige tilstand. For tiden er hun inne i en prosess hvor hun forsiktig flytter områder av Jorden inn i sine nye posisjoner, med noen landhevninger og andre områder som synker, men som ennå ikke har nådd sine endelige posisjoner. Mye av Atlantis vil stige opp av havet igjen, med sine gamle kystlinjer som hang sammen med store landmasser. Mye av deres historie ligger forseglet i historiene om Atlantis og sannheten om denne en gang så store sivilisasjonen vil bli fortalt. Den eksisterte gjennom en svært lang periode og de fleste av dere hadde liv der. Noen av dere husker fortsatt at det sank og var til stede i dets siste dager, for omtrent 10.000 år siden.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå med Vårt Lys og vår Kjærlighet.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif


*Sedona i Arizona, USA, vil bli den første av Lysbyene til å manifestere. Etter hvert vil det etablerer i hvert fall et dusin Lysbyer rundt om på kloden, ifølge andre budskaper som har kommet inn tidligere.

fredag 8. mars 2013

08:03:2013


SaLuSa  8. mars 2013

Verden er fortsatt i en tilstand av kaos, men vi kan se at alt skrider frem slik det er ment, for å skape de resultatene som er nødvendige for å sette dere trygt på veien mot den Nye Tidsalder. De gamle systemene og dualitetens ordninger blir nå synlige for hva de egentlig er, nemlig at de har vært et middel til å holde dere under kontroll. De må fjernes, eller forandre, dersom noen som helst del av dem skal kunne være med videre i de høyere vibrasjonene. Noen av forandringene skjer helt naturlig, men noen situasjoner er menneskeskapte og krever at dere tar tak i dem for at de skal kunne brytes ned. Det å gjenopprette deres frihet og uavhengighet er et slikt område, og her trengs det juridiske virkemidler for å forandre de lovene som har vært innført for å ta fra dere friheten. Det vil ta tid og vil være lettest å få gjennomført når regjeringsskiftene har funnet sted. Mye avhenger av dette skiftet og dere kan være forsikret om at det som skal til for å avstedkomme dette allerede ligger på plass.

Noe som mange av dere allerede begynner å erkjenne, er at etter oppløftelsen den 21. desember, så har det skjedd en merkbar endring i folks holdning til hverandre. Denne oppvåkningen har også ført til at flere og flere kommer sammen og danner grupper for å arbeide for alles beste. Myndigheten blir nå konfrontert og stilt krav til på områder som angår dere alle og deres levestandard. Det begynner å demre for dere at dere har blitt manipulert og utnyttet av dem som har sittet ved makten. Det har vært en bevisst strategi, og var det ikke for at dere begynte å våkne opp, så ville det ha endt med at dere mistet enhver frihet. Det kan høres ut som det er å ta vel hardt i, men Illuminati har arbeidet målrettet for dette i tusener av år.

Denne fremtiden ble forutsett og Lysets krefter fikk også et mål å arbeide mot, som skulle sikre at Illuminati ikke nådde sitt. Man kan si at det aldri ville ha blitt noen reell konkurranse, fordi Lyset vil alltid være vinneren under slike forhold. Det har imidlertid ikke vært uten kostnader for Menneskeheten og mange har til og med ofret livet, men husk da på at dere alle frivillig tilbød deres tjeneste. Sannheten er at deres opplevelser og erfaringer har økt hastigheten på deres evolusjon, så det dere har gitt av dere selv har aldri vært forgjeves eller uten sin verdi. Dere har virkelig vært i det dypeste mørke, men nå er dere langt kommet på veien tilbake tilde nivåene hvor bare Lyset kan eksistere.

I løpet av de neste årene vil dere komme til å se vidunderlige forandringer som endelig vil bringe dere til det “forjettede land” og dere vil leve i krystallbyer av Lys, hvor det pure og rene vil være en permanent del av det hele. Dette innebærer at dere vil arbeide dere gjennom mange spennende forandringstrinn for å nå dette nivået, som vil gjøre det mulig for dere å få slutt på deres avhengighet av fossilt drivstoff og ta i bruk fri energi. Denne teknologen er allerede i ferd med å bli til virkelighet, men først må de som motsetter seg en slik endring bli fjernet slik at de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for det.

Når ting kommer til et stadium som gjør det mulig for oss å vise oss åpent og være sammen med dere, så vil også deres venner fra Innerjorden kunne møte dere, og da vil en ny viktig periode i deres evolusjon ta til. Dere vil raskt ta igjen det dere har mistet av tid og igjen bli de Galaktiske Vesener som dere i virkeligheten er, og var, før dere begav dere inn i å erfare de lavere vibrasjonene. Alle disse forandringene vil også føre med seg en enorm lykke over rett og slett å leve, og livet vil oppfylle deres drømmer og gi dere stor tilfredshet. Faktum er at dere snart vil være så fokusert på deres nye opplevelser at tiden deres i dualiteten raskt vil bli et fjernt minne.

Døden som sådan vil ikke lenger være noe tema ettersom dere selv vil bestemme når dere ønsker å bevege inn i en ny type erfaring. Det å bytte kropp vil være like enkelt som å ta på seg andre klær. På dette punkt kan det være riktig å nevne at etter hvert som deres skapende evner vokser, så vil dere med tanken kunne skape hvordan det nå skulle være at dere ønsker å se ut. Alle disse fremskrittene vil gi dere så mye mere tid til dere selv, fordi “arbeid”, slik dere er vant til å tenke på det, ikke er noe dere er nødt til gjøre for å overleve. Ei heller vil det ta så mye av deres tid som i dag. Det vil være mer et spørsmål om å gjøre det dere liker og som gir dere tilfredsstillelse. Med tiden vil ikke lenger penger være en del av livet. Det vil dere for lengst ha kvittet dere med, for slik fungerer et samfunn der hvor alle arbeider for alles beste. Dere vil ha alt det dere trenger og mye av det dere ønsker dere kan ”tenkes frem” når dere har behov for det.

Kjære Sjeler, vi er klar over at noen av dere fortsatt føler dere sviktet fordi det i det ytre ikke syntes som om noe skjedde på den 21ste desember. Men det skjedde mye mer enn hva som er synlig for det blotte øyet og vi har ikke redusert på vår innsats for å sørge for at ting fullføres på en vidunderlig måte. I virkeligheten hender alt på det nøyaktig riktige tidspunkt, men siden vi lever i ”nået”, så opplever ikke vi det på samme måte som dere. Slipp taket i tiden, la den fare, for den er ikke lenger et pålitelig mål og den har aldri vært konstant. La dere flyte med strømmen og la ting komme til dere i den grad det er mulig, så vil dere finne at dere kan stole mye mer på intuisjonen. Prøv å forstå at det vil komme en tid hvor dere vil være i stand til å reise ved tankens kraft, på et øyeblikk. Nåtiden, fortiden og fremtiden vil være ett og samme, og når dere påny er Galaktiske Vesener vil dere kunne reise langt utenfor deres eget Univers om dere skulle ønske det.

Mange av dere blir så bundet opp at jordiske saker og ting at dere glemmer hvor fremtiden vil bringe dere. Vi undervurderer ikke dere daglige problemer, men vi ber dere å ha tillit til at alt vil utfolde seg på en måte som vil gi dere de erfaringene dere trenger for å utvikle dere. Dersom dere ser på det som ubehagelig, så stans opp og tenk gjennom hva det er dere skal lære av det. Dualiteten har nok avsluttet sin syklus, men dere har ennå ikke helt kuttet deres bånd til den. Det er også noe karma som fortsatt må få spille seg ut, og det er alt sammen en del av deres renselse. Se på det for hva det er og legg det bak dere. Dersom det involverer andre mennesker som dere mener bærer noe av skylden for det, så anmoder vi dere om å legge dømmende tanker bort og tilgi dem som er involvert.  Ingen ting skjer i livene deres uten god grunn, så aksepter det som kommer med sinnsro og tillit i deres hjerte.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at dere fortsetter å arbeide for deres egen oppløftelse og tar i bruk det dere har lært. Hastigheten på deres vekst inn i Lyset er bemerkelsesverdig og på den måten hjelper hvert individ alle andre å løfte seg opp. Dere er del av en kollektiv bevissthet og når den når den kritiske masse, vil dere få oppleve den mest vidunderlige Oppstigning. Den er allerede i gang og dere har ikke tapt noe på å forberede dere til den. Faktum er at dere har vunnet svært mye. Hold deres intensjon sterk om at alt skal bli oppfylt, så vil dere komme dit med letthet.

Tusen takk,  SaLuSa!
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

lørdag 2. mars 2013

01:03:2013


SaLuSa 01. Mars 2013.
I mange deler av verden holder de gamle energiene på å kollapse, og med det kommer muligheten for at de kan erstattes av det nye paradigmet. Det venteri kulissene, som dere ville sagt, ettersom svært mye arbeid er nedlagt for å sikre at det er rede til å overta. Det vil føre med seg en grad av usikkerhet, ettersom det eneste dere vil se for en stund er tegn på at ting går i oppløsning. Euroen er svært ustabil og en del andre valutaer er heller ikke særlig stabile. Alt dette peker i retning av omfattende forandring, som vil tvinge bankene til å revidere sine metoder når det gjelder valutahandel og andre transaksjoner. De har sett at det må komme, men forsøker fortsatt å unngå det uunngåelige. Det er allerede enighet mellom en rekke land om de foreslåtte endringene, så det er simpelthen et spørsmål om å vente på det rette øyeblikket for å iverksette dem.

Avsløringen vil finne sted om ikke lenge, men ikke forvent at den skal bli veldig omfattende i første omgang. Det vil ta tid å skrelle av alle lagene av det omfattende hemmelighetskremmeriet når det gjelder utenomjordiske og UFO’er. Når imidlertid sannheten begynner å komme ut, så vil demningen raskt briste med hensyn til informasjon om oss og vår kontakt med dere opp gjennom historien. Det vil også ta tid før hele sannheten kommer ut om hvordan deres regjeringer har vært involvert med den Grå rasen og hvordan de har ervervet seg avanserte teknologier fra dem. Vårt hovedønske er at vårt nærvær blir offentlig anerkjent, med forsikring om at våre kontakter til en hver tid har vært fredelige og i den hensikt å hjelpe Menneskeheten. Vi lever etter Lysets lover og har alltid fulgt etikette og lovene i vår samhandling med dere.

Med tiden vil dere lære mye om hvordan vi har vært involvert i deres utvikling gjennom tusener av år, og dere vil se at vi har opptrådt som deres Voktere. Vi har overvåket deres vekst og utvikling og har hjulpet dere å overvinne hindringer som ellers kunne ha bremset deres utvikling alvorlig. Det er selvfølgelig en grense for hvor langt vi kan gå, ettersom vi ikke kan blande oss inn i situasjoner hvor deres karma spiller seg ut. Da må vi holde oss i bakgrunnen, men den forhindrer oss ikke i å gjøre det vi kan for å lindre erfaringene deres ved kontinuerlig å sende Kjærlighet og Lys. I denne tiden, som vil vise seg å være en svært aktiv tid, står vi ved deres side, ettersom vi nå har tillatelse til å komme nærmere dere. Dere ser ofte skipene våre på himmelen, og til tider i stort antall, når vi holder på å rense atmosfæren deres og vi holder hele tiden et skarpt øye med dem som fortsatt er innstilt på å stelle i stand problemer.

Tidligere har det vært snakket mye om å arrestere de mørkes sentrale ledere, og de har systematisk blitt tatt hånd om. Dere har også hørt om ”containment”* og på dette viset har vi vært i stand til å begrense deres aktiviteter effektivt. Det ble vurdert at massearrestasjoner ville kunne fremkalle panikk blant dere, ettersom de færreste ville ha hatt innsikt og forståelse av hva som skjedde. Vi har derfor lagt oss på en strategi med gradvise forandringer og plassert våre representanter, som er våre allierte, i posisjoner som gir mer kontroll til dem som er av Lyset. Når vi imidlertid først kan komme åpent frem, da vil dere få se de raske forandringene, som vi har forberedt oss til gjennom så lang tid. Vi forsikrere dere om at dere til slutt vil kunne nyte av alle de godene dere har blitt lovet og vi vil gjøre alt vi kan for å bistå dere. 

Det er viktig at dere gir av deres energi til alt som er rent og positivt, uten at dere kaster den bort på saker som har med Illuminati og deres handlinger å gjøre. Deres tid er nå svært begrenset ettersom deres planlagte handlinger systematisk blir forpurret, inntil de kan stoppes for godt. De representerer ikke lenger den trussel de gjorde tidligere og Lysvesener begrenser deres handlekraft slik at de kan holdes under kontroll. Vi greier ikke enda å få media til å begynne å rapportere på en balansert, presis og sannferdig måte, men den tid vil komme og da vil dere ikke lenger føle tvil med hensyn til de nyhetene dere får. I de fleste slike tilfeller, ser vi helst at dere selv tar ansvaret for at dette kommer i gang, for på den måten vil Loven om Tiltrekning tillate at vi slår vår innsats sammen med deres. Dere kom til Jorden for å erfare dualiteten, og dere opplever fortsatt noen ”siste rester” av den, selv om den har fullført sin syklus. Det er en del ikke-avsluttede aktiviteter som bringer mørk energi opp i lyset, slik at den kan renses, og det er her dere kommer inn.

Dere hadde blikket stivt festet på den 21. desember i fjor, men nå som den er passert er alt mer åpnet ettersom det er mange begivenheter dere skal oppleve, men dere er usikre på når de vil skje. Vi ville anbefale dere å fokusere på deres kollektive forståelse av alt det som vil komme med de høyere vibrasjonene. Da vil dere gjøre så mye som kan forventes av dere, og samtidig øke farten på forandringene. Med så mye gjeld i verden er det helt klart at det bare er ett eneste svar på problemene deres, og det er total gjeldsettergivelse. Dette er en del av den planen dere kjenner til under navnet NESARA, og sammen med at alle da vi ha mer enn det de trenger, vil dette raskt skape blomstrende samfunn. De virkelige svarene på problemene deres er relativt enkle, men å finne de rette menneskene til å introdusere dem er ikke like lett. Dere må regne med massive forandringer i forbindelse med forandringene i statsledelsene, og deretter vil alt bli mulig.

Som dere allerede har merket, fortsetter tiden å gå stadig fortere, og før dere vet ordet av det, vil begivenheter plutselig indikere at en æra av omfattende forandringer har begynt. Når den tid kommer regner vi med å ha blitt offentlig anerkjent slik at vi kan være aktive sammen med dere, og således kan slå våre krefter sammen og skape raske fremskritt. Feiringene vil komme på et høvelig tidspunkt, men verdensfreden er av helt avgjørende betydning, ettersom enhver risiko for krigsliknende handlinger først må opphøre. Vi har virkemidlene og autorisasjon til å tvinge det gjennom, dersom det blir ansett som nødvendig. Ingen innblanding vil overhodet bli tolerert og når renselsen er gjennomført forventer vi faktisk ikke noen som helst problemer. Dere forstår det, Kjære Sjeler, at vi har slett ikke ligget på latsiden når det gjelder vår medvirkning til deres Oppstigning, og den fortsetter ufortrødent for å bringe dere inn i den Gyldne Tidsalder.

Tiden er en faktor som har dominert livene deres, men etter hvert som dere dukker stadig lenger inn i de høyere vibrasjonene, vil også den få mye mindre betydning. Dere vil etter hvert begynne å forstå hva det betyr at alt er i Nået og så vil dere simpelthen ta ting etter hvert som de skjer. Vi vet at dere er vant til å arbeide etter tidsplaner med hensyn til hvordan dere bruker deres tid, men når dere kan la ting bare skje på naturlig vis, uten å ha noen fastlåste tanker rundt hvordan og hva som skjer, så vil livet flyte mye mer uanstrengt for dere.

Det er vanskelig for dere å forestille dere livet uten tid, slik dere er vant til å forstå den, men dere vil føle dere fullkomment frie og nyte et liv som er fredfullt og tilfredsstillende. Etter hvert som deres oppfatning av tid endres, så vil også deres opplevelser og erfarer endres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg velsignet som kan ha denne kommunikasjonen med dere. Jeg sender den med Kjærlighet og Lys på vegne av den Galaktiske Føderasjon av Lyset.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

22:02:2013


SaLuSa 22. Februar 2013.
Det presset dere legger på myndighetene gjør at de skjønner at dere ikke vil sitte stille og la de gamle måtene å gjøre ting på fortsette som før. Dere krever forandring og det vil sette dere på kursen mot introduksjonen av den Nye Tidsalders goder, som har blitt holdt tilbake. Det er for eksempel helt klart at det må settes i gang tiltak å introdusere fri energi, ettersom prisene på elektrisitet og gass tillates å eskalere i hele verden, så mye så at folk ikke har råd til dem. Vi undrer oss på hvor mange demonstrasjoner som kreves før dette temaet blir tatt på alvor. Folk har vært svært tålmodige, men det vil komme til et punkt hvor de ikke vil godta dette lenger. Det blir farlig for myndighetene og de gjør best i å ikke ignorere det som skjer. Opprør er ikke noe hyggelig, og vi oppfordrer ikke til noen form for vold, men vi forstår når dere ser dette som den eneste muligheten til å oppnå oppmerksomhet rundt deres krav. Det betyr at vi vil kunne komme til måtte å gripe inn på deres vegne, dersom ting er i ferd med å komme ut av kontroll.

Heldigvis har den siste tidens innstråling av energi løftet folk opp. De som har absorbert den skaper en beroligende effekt og de er i stand til å sende Lys og Kjærlighet inn i alle situasjoner. Det gjør at balanse kan opprettholdes i samfunnet og det bidrar til å vekke opp enda flere individer til å innse at det er nødvendig med fredelige fremgangsmåter. Det vil oppnås mye mer ved å få frem det beste i folk enn å gå til konfrontasjoner med dem som har makten. Kjærligheten er den sterkeste kraften i Universet og vi oppfordrer dere til å bruke den, og ved deres eget eksempel få folk til å snu om og tilslutte seg deres måte å tenke på. Dere vil legge merke til at etter hvert som flere mennesker våkner opp, så vil de også oppleve en forandring i sine bevissthetsnivåer, slik at det blir lettere å bringe dem sammen for å arbeide mot et felles mål. Der er der makten deres ligger og den vil gi positive resultater.

Som dere er i ferd med å finne ut, så er det fortsatt vanskelig å gjøre fremskritt så lenge de mørke fortsatt greier å holde på sin makt. Det er imidlertid en grense for hvor langt de kan gå, ettersom de ikke lenger har det omfattende nettverk av støtte som de alltid har vært avhengig av for å lykkes. De blir ”plukket ned” en etter en og det svekker deres muligheter til å gjennomføre sine planer. De mangler nå den koordinering og det lederskap som alltid var der før og støttet dem. Vårt håp er at de vil velge å ikke fortsette sine aktiviteter, men se Lyset og velge en annen kurs som kan lede dem ut av mørket. Fra vårt perspektiv er det aldri for sent for en sjel å velge en bedre vei, og de ville bli ønsket velkommen tilbake, for det er ikke vår rolle å dømme dem for sine tidligere liv. Det er av denne grunn at vi tidligere har bedt dere om å avstå fra å dømme en annen sjel som fortsatt er i mørket, men heller velge å være den som gjør sitt beste for å løfte dem opp ved å gi av deres kjærlighet. Mørke er fravær av Lys og dere som er Lysarbeidere kan forandre den situasjonen uten å trenge dere på en annen sjel.

Dere har fortsatt mer en nok av arbeid å gjøre for at den Nye Tidsalder til virkelighet, men det blir stadig lettere ettersom dere har en enorm støtte og drahjelp fra oss og andre kilder. Det finnes ikke ett øyeblikk hvor vi ikke er ved deres side og vi gjør vårt beste for å inspirere dere og oppmuntre dere til å alltid søke det mest perfekte resultatet i alle situasjoner. Dere bærer banneret for dem som er i ferd med å våkne opp og de vil finne dere når behovet oppstår. Vi vet at dere har hjertet på rette sted og at dere arbeider fra hjertet, slik at de beslutninger dere gjør er til alles beste. Vi har slik en beundring for dere alle og gleder oss over at dere om ikke altfor lenge vil se resultatene av deres innsats. Bli ikke fortvilet, for dere har allerede gjort den vanskelige delen og har gjort mye større fremskritt en dere begriper. Det er viktigere enn noensinne at dere holder fokus på resultatet av forandringene, i stedt for å rette oppmerksomheten mot det som er i ubalanse. Se for dere at alt faller på plass som forventet og lovet, for dere er så nær, så nær det gamle paradigmets siste dager. Det har lite eller ingen kraft til å bli værende i de nåværende høye energinivåene og må derfor nødvendigvis smuldre opp og falle tilbake til de lavere vibrasjonsnivåene.

Så snart bevissthetsnivåene deres når et visst punkt, vil dere bokstavelig talt tvinge de ventede forandringene til å bli til virkelighet. Den negativiteten som gjør at de fortsatt kan eksistere vil finne at deres energier har ”dampet bort” og at de ikke lenger kan diktere den tidslinjen de ville ønske å begrense dere til. Allerede nå skjer det mye større fremgang enn tidligere og oppfyllelsen av de løftene dere har fått er så nær, så nær. Imidlertid ligger det siste ord hos Gud og det vil sikre fullkommen suksess når det kommer. Uansett tror vi at det i løpet av et par måneder vil bli helt klart hvilken retning det går og vi venter at det blir massiv støtte fra dere. Deres oppgave vil være å spre de gode nyhetene slik dere forstår dem og bringe flere sjeler inn i Lyset.

Vi holder overoppsyn med alt som foregår på Jorden, men ikke desto mindre holder vi oss diskret i bakgrunnen, ettersom våre Allierte fortsetter å ta stadig mer kontroll over hva som skjer. Naturligvis gir vi dem veiledning, ettersom vi har en bedre forståelse av hvordan de hele vil folde seg ut. Vi er de usynlige hjelperne som legger veien til rette for den endelige seieren over de mørke Sjelene. Vi huser ingen ondskap eller sinne når det gjelder dem, og vi har medfølelse for enhver sjel som har drevet vekk fra Lyset. Vi glemmer aldri at alt er en viktig bit av helheten og vi gir vårt lys i like stort monn til alle som er på sin utviklings vei. Alle har det samme potensial til å finne veien tilbake til Lyset og vi hjelper der vi blir bedt om veiledning.

Kjære Sjeler, hjelp til å opprettholde freden og hjelp til med å holde balanse mellom ulike sekter og raser. Mange ganger finner de det vanskelig å akseptere at Alle Er Ett i Menneskerasen, og ofte har de fått innpodet religiøse forskjeller i sine tanker helt fra barndommen. Aksepter disse forskjellighetene med Kjærlighet og tillat at andre følger sin egen vei, såfremt det ikke legger hindringer i veien for en annen sjels frihet til å velge. Frykt ligger bakom de fleste problemer og selvfølgelig spiller Illuminati og deres støttespiller på den. La kjærligheten ta fryktens plass og tillat at andre følger det som føles riktig for dem inntil de innser at deres erfaringer har lært dem det de skulle og ikke lenger trenger å fortsette.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er lykkelig over å se hvor store fremskritt dere har gjort med tanke på å bringe fred til Jorden, selv om vi er fullt klar over at noen små kriger fortsatt fører til tap av menneskeliv. Det vil ikke vare lenge før det blir enighet om fred over hele planeten og vi vil sørge for at den blir permanent.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

15:02:2013


SaLuSa 15. Februar 2013.
Våre allierte på Jorden er mer selvsikre enn noen gang tidligere og fortsetter å plassere de mørke Sjelene der de er minst til bry. De kjegler seg i mellom og fortviler over sin tilsynelatende mangel på makt til å diktere hva som skal skje. Kontroll over verden er ikke lenger innen deres rekkevidde og alt de kan gjøre er å drømme om hva som kunne ha vært dersom de ikke hadde mistet grepet. Lysarbeiderne gyver nå på med fornyet selvtillit og forbereder seg på et siste fremstøt som effektivt vil sette en stopper for enhver mulighet de mørke kunne hatt til å gjenvinne det de har tapt. For dem handler det nå mer om å overleve, men det finnes ikke noe sted de kan gjemme seg som vi ikke vil vite om. Jo raskere vi kan slippe å bruke tid på dem, jo mer kan vi konsentrere oss om vår egen agenda.

Vi ber dere nok en gang om å ikke bli motløse dersom dere ikke ser noen ytre tegn på hva som foregår, som ville indikere hva Lysarbeiderne holder på med. Det aller meste av deres arbeid er koordinert med vårt, ettersom vi i felleskap har noen ekstremt viktige oppgaver å utføre om kort tid. Lysarbeiderne fortjener gratulasjoner for hvordan de har tilpasset seg sine nye oppgaver og det de gjør er minst like viktig som noen gang før. Tiden fortsetter å gå stadig raskere og det er flere nøkkel-infusjoner av Lys som snart vil aktiveres. Langsomt, men sikkert atskilles mørket og Lyset, men vi gir fortsatt flere muligheter til dem som har stanset opp, slik at de kan fortsette å gå videre fremover. Det gamle paradigmet holder på å falle fra hverandre og har ikke lenger noen kraft til å holde igjen dem som nå våkner til sitt sanne selv. Frykten for det ukjente er ikke lenger det problemet den en gang var og stadig flere mennesker finner sin tillit til Gud.

Vi vet nøyaktig hvilke sjeler som er på linje med Lyset og har en fullstendig profil på hver eneste en av dere. Enn videre kan vi finne ut eksakt hvor dere er på ethvert tidspunkt, så både de mørke og de av Lyset er hele tiden under oppsyn. For en vidunderlig tid det vil bli når vi kan utstyre dere med bedre kommunikasjonsmidler, ikke bare mellom dere, men også med oss. Mange av dere er skjebnebestemt til å reise ganske så mye og for deres venner og familie er det viktig at de ikke mister kontakten med dere. Det vil selvfølgelig komme en tid da konvensjonelle flymaskiner blir satt på bakken og at reising blir en hyggelig og gledelig opplevelse. Med tiden vil alle former for transport være forurensningsfrie og ikke lenger avhengig av elektrisk generert kraft. For lokale behov vil det finnes en form for ”hopp på – hopp av” transporttilbud. Sjøveiene vil ikke lenger måtte brukes og lufttrafikk vil ta seg av befraktning, slik at sjøen og alt som lever i sjøen kan gjenvinne sin jomfruelige tilstand. Det vil også bli utviklet stasjoner der dere kan sende og ta imot pakker på et øyeblikk.

Avsløringen nærmer seg også ubønnhørlig og blir nå ”angrepet” fra ulike vinkler. Det endelige resultatet er at det blir umulig å hindre at deres ekstraterrestrielle historie blir kjent for alle. Det vil tvinge styresmaktene deres til å erkjenne at de har vært involvert med utenomjordiske gjennom det siste århundret. Og det er ikke bare snakk om kontakt, men også om tett kontakt der de har samarbeidet i underjordiske baser. Avsløringen må også utvides til å omfatte at man legger frem bevisene for intelligent liv som er funnet på andre planeter som for eksempel Mars. Hvis imidlertid deres regjeringer fortsetter å trenere, vil det bare føre til at vi må ta over ansvaret for at sannheten kommer frem. På den ene eller den andre måten er tiden inne for at dere lærer å forstå dere historiske tilknytning til oss. Vi er ikke inntrengere eller fremmede og mange medlemmer av den Galaktiske Føderasjon av Lyset er deres forfedre, som er knyttet til dere genetisk gjennom utviklingen av deres art.

Dere har kommet langt siden dere ble opplært til at Jorden var Universets sentrum. Det kryr av livsformer slik som dere over alt og i multidimensjonene og de parallelle virkeligheter. Guds Univers rommer tusener på tusener av Galakser som dere kan reise i når dere en gang blir fullverdige Galaktiske Vesener. Sannheten er så storslagen at mange religioner vil forsvinne, når de finner at de ikke lenger kan hevde sine trossetninger, som i det store og det hele er skapt av mennesker. Organisert religion vil ikke lenger være nødvendig for at individuelle sjeler skal kunne forstå sannheten. All viten finnes inni dere og dere har nådd det punkt hvor dere kan være deres egen lærer og har utviklet intuisjonen til å vite hva dere personlig trenger for å fortsette deres evolusjon. Dersom deres følger deres egen forståelse, vil det føre dere til der dere trenger å være i neste omgang, så lev ganske enkelt i øyeblikket og la ting få utvikle seg i sitt eget tempo. For all del, del deres innsikter med andre, men vit også at ingen annen sjels vei nødvendigvis vil fylle deres egne behov.

Vi har ingen problemer oss i mellom for vi vet at vi er blant oppstegne Vesener og kjenner igjen hverandres Lys-nivåer. Energiene er slik at bare sannheten kan eksistere og det er ikke spørsmål om annet enn å kommunisere med hverandre i full sannhet. På Jorden sier dere ofte én ting mens dere mener noe annet, så mye så at det nærmer seg løgn, så det ville være klokt av dere å lære å holde dere til sannheten til enhver tid. Vi innser at det enkelte ganger kan gi dere trøbbel, men til slutt vil dere ikke tenke to ganger om dere skal være sannferdige eller ikke. Når dere kan tenke og handle ærlig hele tiden, vil dere ikke ha noe å skjule. Vi har til tider vært i møte med deres ledere og representanter, og fordi vi er telepatiske, så har vi alltid visst nøyaktig når de har vært mindre enn sannferdige.

Kjære Sjeler, som dere skjønner har dere mye å lære og mye å mestre dere før dere vil bli ansett å være klare til å bli Galaktiske Vesener, men det er like fullt deres skjebne. Dere skal vende tilbake til de Lys-nivåene der dere en gang så strålende hadde deres eksistens, men som dere forlot for å vinne erfaringer som gjør at dere kan være mentorer for andre. Så vær vennlig mot deres medreisende og vis medfølelse når de faller ned i mørket. Dere har alle gjort det ved anledninger og det er uunngåelig når dere er omgitt av slike lave vibrasjoner. Hemmeligheten er å være i stand til å løfte seg selv opp igjen og benytte det dere har lært til å overvinne senere utfordringer av samme art.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere vil vite at dette året vil bli et år som tilhører folket. En tid der dere blir anerkjent for at dere i sannhet er Frie og Selvstendige Vesener, og dere vil få tilbake alle deres rettigheter. Det er mye som venter på å avsløres og vi gleder oss over å ha en rolle i det. Vi fortsetter å sende vår kjærlighet til dere og Moder Jord, slik vi alltid vil gjøre.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

08:02:2013


SaLuSa 08. Februar 2013.
Hvor leder deres reise dere nå, etter oppstyret omkring Oppstigningen, når den ikke brakte med seg de forandringene dere hadde ventet? Som vi har informert dere, så har dere overhodet ikke gått glipp av noe som helst selv om Oppstigningen passerte på en måte som ikke brakte dere de forandringene dere hadde ventet så lenge på. De ligger fortsatt klare til å bringes inn på scenen, når de bare kan koordineres på en slik måte at de er til maksimal nytte for alle. Dere innser jo at de gamle systemene ikke kan fortsette som de gjør, ettersom de ikke tjener alles interesser, og det er jo hele poenget med å bringe inn de nye. Folk vil uvegerlig forsøke å holde på det de har, men hvis du er en av dem som føler at du mister noe i denne sammenheng, så bekymre deg ikke om det. Hele idéen er å løfte opp alle som er rede til det og med tiden vil ingen lenger eksistere i et system som tillater nød og mangel.

Vi har arbeidet hardt sammen med våre allierte for å oppnå likhet for alle og ikke bare det, men også overflod. Forandringene vil være som et eventyr, men i enda større grad vil de ta hånd om de sakene som har holdt dere nede. St. Germain er en mektig kriger som råder over enorm kraft, og han vil se til at ingen ting skal kunne hindre dere i å kreve det som er rettmessig deres. Han er utstyrt med Guddommelig Makt og tillater ingen å prøve seg med tricks for å forsinke at Velstandsfondene blir fordelt. De mørke har ikke lenger noen kort å spille ut som kan hindre deres fremmarsj inn i den Gyldne Tidsalder. Javisst kan de være til bryderi, men de vil bli feid av banen og plassert der de ikke lenger har noen makt. Vi har alle hatt mer enn nok av deres uthalingstaktikker og innblanding. De har gått langt ut over sin autoritet og det vil ikke bli tolerert lenger.

I mellomtiden har millioner av Lysarbeidere vært i stand til å erkjenne forandringene inni seg Selv og de fortsetter å bringe stadig mere Lys inn til Jorden. De er i fronten av en massiv bevegelse for å solid forankre enda mere Lys på Jorden. Denne økningen er det ingen ting som kan stanse og den vil fortsette å tilrettelegge for deres fremtid. Det er som en gigantisk snøball som stadig samler opp mere snø når den ruller. Tro oss, Kjære Sjeler, dette året vil dere se legger til rette for enorme fremskritt for dere. Etter at dere har kuttet båndene til dualiteten slik dere har vært vant til å oppleve den, vil dere bevege dere inn på et nytt stadium som vil bringe dere alt dere trenger for å starte deres eget Galaktiske Samfunn. Husk på at dere allerede nå er i ferd med å utvikle dere til Galaktiske Vesener. Forandringer i kroppen deres skjer hele tiden, etter hvert som dere kaster ut de energiene som dere har hatt med dere i baggasjen og øker Lyset deres stadig mer.

Med tiden vil Mestrene vende tilbake og ha en hånd med i deres videre evolusjon. De har næret dere og fulgt deres fremskritt gjennom lang, lang tid. Imidlertid er det slik, at de som ikke greier å finne svar inni seg, sannsynligvis vil gripe til det gamle paradigmet, og ettersom de har blitt gitt fri vilje, vil de søke videre utvikling gjennom sin religiøse tro. Hver eneste sjel må få lov til å følge sin egen vei og vil til slutt forstå hva som er sannheten. Vi jubler når dette skjer, for vi ønsker så sterkt at dere skal forstå at ”ALLE ER ETT.” Dualiteten har vært en tøff læremester, men det dere har lært vil der aldri behøve å lære pånytt. Vi beundrer deres vederheftighet og besluttsomhet til å gi alt dere har i det dere gjør, selv om det har vært så mye som kunne distrahere dere. Dere har slik en positiv innstilling og er villige til å gå så langt for å lykkes. Hold dere bare på denne veien og alt vil komme til sin tid. Hver eneste sjel har en livsplan. Noen ganger kommer de på vidvanke, men da er Veilederne deres på pletten for å hjelpe dem. Var det ikke for at endetiden er over dere, så spilte det ingen rolle om dere kom på vidvanke, men nå må dere komme tilbake på sporet så snart som mulig. Dere må være våkne for de mulighetene som legges foran dere som vil lede dere tilbake på veien og Veilederne deres jobber hardt for å lede dere i riktig retning. Det er ingen andre enn dere selv som har satt opp målene i sjeleplanen deres og siden dere har sagt ja til den, så skulle det vel være fornuftig å holde seg til den såfremt dere kan. Om dere skulle mislykkes, så er det i hvertfall ikke fordi Veilederne deres ikke har prøvd å lede dere på rett vei. Bekymre dere imidlertid ikke for mye om dette, for det er mange veier som kan føre til fullendelse.

Over alt omkring dere imploderer de mørke Sjelene og deres kommandolinjer er i filler. Mange av topplederne dere er allerede ”satt i isolasjon” og uskadeliggjort, slik at deres muligheter til å gå til angrep på Lyset svinner hen. Arrestasjonene fortsetter, og således blir antallet mørke Sjeler drastisk reduseret. Overalt rundt dere blir korrupsjon avslørt og de skyldige blir ført vekk slik at de ikke lenger kan øve noen innflytelse. Det er nødvendig at dere forstår i hvilket enormt grad livene deres har blitt påvirket av dem som valgte å regjere med makt. USA som “Frihetens Land” er en myte som er lagt foran dere for å skjule sannheten. Selv om det opprinnelig var mennesker som hadde de rette visjoner og forståelse, ble de overmannet av de mørke. Hele veien opp gjennom historien har dere blitt villedet, og få presidenter har greid å bryte Illuminatis kvelertak på dere. Dette, Kjære Sjeler, er i ferd med å forandre seg og dere skal ikke behøve å vente lenge for å se resultater, etter hvert som våre aktiviteter blir mere synlige. Dette vil være vår måte å vise at vi er på deres side og er med dere på veien.

Føderasjonen vår er fortsatt like aktiv som alltid og vi tar oss for eksempel av atomvåpen som de mørke har gjemt unna. Vi overvåker hele tiden hvor de er og står klare til å deaktivere dem. Dere lever i en vanvittig verden, hvor man ikke tenker mye over konsekvensene av å bruke dem. Vi er imidlertid hele tiden årvåkne for alle muligheter og klare til å gripe inn dersom ting ser ut som de kan komme ut av kontroll. Generelt sett har vi mange inspektører som utfører regelmessige kontroller av atomvåpenarsenaler, så vi vet hvilke land som kunne tenkes å gjennomføre atomangrep. Vi skulle ønske dere ville sette dere ned og finne en måte å sette en stopper for bruk av atomvåpen. Den eplekjekke retorikken som enkelte land velger når de truer hverandre, har potensial i seg til å forårsake et atomvåpeninferno. Vi vil ikke tillate at det skjer og dette er i samsvar med Himmelens instruksjoner.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan se hvor nær dere faktisk er å finne en fredelig løsning som ville gjøre at freden kunne senke seg over Jorden. Dere er så nær slutten på all fiendskap, men det krever en ekte initiativ og handling fra dem som fortsatt har lett for å føle frykt for stormaktene. Det er innen rekkevidde, men deres Ledere må ta tak i denne saken som en hastesak. Tillit er i sannhet en sjelden vare når det gjelder militærmakt. Det er sant å si at folk har hatt nok av krig og meningsløs ødsling av ressurser. Fred er ikke vanskelig å få i stand og vi ønsker at dere legger hjertet og sjelen til for oppnå det, for da ville ting virkelig skyte fart.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

01:02:2013


SaLuSa 01. Februar 2013.
Gjennom lang tid har energi kvotientene på Jorden vokst langsomt og sikkert, men i den senere tid har dere opplevd en betydelig stigning i dem og de har økt enormt. Det betyr at deres nivå av Lys øker mye hurtigere nå og resultatet blir synlig ettersom flere mennesker vil søke å komme seg fri fra de mørkes grep. Lyset har i lang tid avslørt sannheten om aktivitetene deres og de er ikke lenger i stand til å lure dere med sine planer for å beholde makten. Faktum er at det nå er åpenbart for dem at deres tid er ute, men likevel klynger de seg til hva det enn måtte være som gir dem et håp om å unngå den uunngåelige slutten på deres herskertid. Når dere nå begynner å forstå hva som har foregått i fortiden som har gitt kraft og makt til de mørke, så er det mulig for dere å leve deres liv uten frykt for deres handlinger. Dette fratar dem selve grunnlaget for deres blomstrende suksess, og makten smuldrer opp rett foran øynene på dem. Følgelig kan våre allierte nå med større letthet arbeide for å få fart på de forandringene dere har ventet så lenge på, og dere skal ikke behøve å vente altfor lenge for å se at de blir til virkelighet.

Nå som de lavere energiene svinner, er det mye store muligheter for at de som ennå ikke har våknet å respondere på Lyset, og nå legges det press på dem for å løfte seg selv opp. Om de ikke så gjør, vil de finne at det blir umulig for dem å bli værende i de høyere vibrasjonene, som jo øker kontinuerlig. Gjennom sitt uuttrykte valg vil de da forbli i de lavere vibrasjonene og fortsette sine opplevelser der. Hver eneste sjel har med sikkerhet visst om de mulighetene som følger med livet i denne perioden av Oppstigningsprosessen, men de kan likefullt ha valgt å bare gjennomleve den som en del av sin erfaringssamling. Dette er grunnen, Kjære Sjeler at dere må tillate hver enkelt sjel friheten til å velge sin egen vei. Dersom det skulle være tilfelle med en av dem som står dere nær, så føl dere priviligerte over at de har valgt dere som en viktig brikke i sin livsplan. Husk også på at som et oppsteget Vesen, vil dere alltid kunne reise tilbake til de lavere dimensjoner og opprettholde kontakten med dem.

Som dere sikkert vet, så er ikke en sjels livsplan noe tilfeldig opplegg uten noe mål og mening. Den er omhyggelig planlagt for å gi en sjel nøyaktig de opplevelser og erfaringer som vil fremme deres utvikling. Like fullt er det endelige valg fortsatt deres, om de vil fullføre den eller ikke. Men dere kan være sikre på at dere ikke ville valgt å forandre på det som dere ser tydelig er til deres eget beste. Imidlertid er det også slik at livsplaner blir endret når det oppstår omstendigheter, som ikke var forutsett, som blir en del av deres livsopplevelser. Noen ganger er de ikke gunstige for dere, men i andre tilfeller vil de kunne gjøre at deres fremskritt skjer raskere enn ventet. For hver eneste sjel som bestemmer seg å gå hele veien gjennom Oppstigningen, er det tallrike hjelpere som arbeider utrettelig for å sørge for at deres intensjoner blir fullført. Vi understreker igjen at dere aldri er alene på ferden og at vårt nærvær aldri kommer til det punkt å trenge seg inn i deres private øyeblikk. Det handler om at ”vi bare vet” når dere har behov for vår hjelp eller vårt nærvær. Det er ikke bare den Galaktiske Føderasjon av Lyset som gjør tjeneste for andre, ettersom alle oppstegne sjeler gjør tjeneste på det ene eller det annet vis, og med tiden vil også dere gjøre det.

Ulike oppfatninger om virkningene av det som skjedde 21. desember fortsetter å prege dere, men det er i hovesak fordi dere finner det vanskelig å ta inn over dere, at når det gjelder Lyset, så finnes det ikke noe slikt som ”mislykket”. Det eneste som er konstant er forandring og det berører så mange menneskers liv, men det er de selv som bestemmer hva resultatet vil bli. Dere vet nå hva som er mulig, og det er opp til dere å skape deres egen virkelighet. Vi er selvfølgelig fullt klar over de stadig økende ønsker om at Velstandsfondene skal bli utløst, at Avsløringen skal bli kunngjort og at freden blir en realitet. Dere kan være sikre på at disse ønskene vil bli oppfylt om ikke så lenge og at alle forberedelse er meget langt kommet. Deres glede og lykke vil blomstre når tiden er inne, for dypt inni dere vet dere at dere allerede har seiret. For dere har tiden aksellerert, men likevel føles det som den sleper seg avsted og det fører til at noen av dere blir engstelige og utålmodige. Vi ber dere å holde fokus på fremtiden og huske at de fleste av dere er i en fordelaktig posisjon med hensyn til å vite mer sikkert hva som foregår. Som lysarbeidere setter vi vår lit til at dere løfter medmennesker opp, og den tiden er forlengst forbi da var nølende med å uttrykke deres synspunkter. Vær åpne, men uten å gå for tungt inn på ting. Når dere har gitt uttrykk for hva som er sant for dere, så la det være med det. På denne måten blir det best for dem omkring dere.

Moder Jord fortsetter ufortrødent med sine endringer, men takket være den enorme mengden med Lys som nå er forankret på Jorden, har hun ikke behov for å ty til det dere ville kalt “katastrofale hendelser”. Klimaforandringene skjer av ulike årsaker, inkludert menneskelig innblanding, men når alt har falt på plass igjen, vil dere ha meget trivelige klima tilstander, uten de ekstremer som dere nå opplever. Moder Jord setter svært stor pris på all den kjærlighet og velsignelser dere sender henne, for i den nære fortiden har dere hatt en tendens til å overse og glemme den ”morsrollen” hun har. De feminine energiene og virkningen av dem er på vei tilbake og fører med seg mer harmoni og balanse, og den maskuline dominansen erstattes av lindrigere handlemåter over alt.

Fra vårt ståsted gleder det oss veldig at det dannes så mange grupper som har til hensikt å skape forandringene, for svært mye av det må skje på et lavere nivå. Så snart dere gjør dette, vil Loven om Tiltrekning sørge for at dere får enda mere hjelp, helt til alt sammen blir så veletablert at suksessen er garantert. Vi opererer på nivåer hvor dere ville funnet det vanskelig å arbeide, og på den måten er vi tilsammen en formidabel endringskraft. Ingen ting ville glede oss mer enn å kunne fortelle alt vi gjør for dere, og på deres vegne, men fortsatt er det ikke det riktige tidspunkt å avsløre alt det vi gjør. Med tiden vil dere få vite sannheten, og det er så uendelig mye som må rettes opp når det gjelder deres historie. Uansett hvor dere leter, vil dere finne at sannheten har blitt ille forvrengt, sågar omskrevet for å passe inn i ambisjonene til de mørke. Dere finner disse forvrengte sannhetene i alle store institusjoner, og de er ikke alltid klar over at de motarbeider Lyset. Det er av avgjørende betydning at dere får vite sannheten, fordi da vil dere se deres sanne selv, som har vært neddysset og undertrykt, alt mens dere har vært gjort til slaver, for å gi inntrykk av at dere var maktesløse og uten mulighet til å bestemme deres egen fremtid.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil dere skal vite at vi står ved deres side like mye som vi alltid har gjort, og vi beskytter dem som er av Lyset så godt som det er mulig. Det kan være vanskelig for dere å forstå, men noen ganger vil en sjel ofre sitt liv for å tydeliggjøre et tema som er viktig. Dette er den aller største gave man kan gi til sine medmennesker og bringer enorme mengder av Lys til Jorden. Vi elsker dere slik vi alltid gjør.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

putin

putin