They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 18. januar 2013


SaLuSa 18. januar 2013.
Intet har satt dere tilbake når det gjelder Oppstigningen. Alt skrider frem på akseptabelt vis. Et eller annet sted på deres vei, og ikke altfor langt inn i fremtiden, vil deres sivilisasjon stige helt og fullt opp, slik det har vært planlagt. Når den tid kommer vil dere ha oppnådd den ”kritiske masse” og er ikke avhengig av noe annet for å lykkes. Så det er opp til dere å skape de omstendigheter som skal til for å oppnå det, ved å holde et kraftfullt fokus på det dere ønsker dere aller mest i fremtiden. Ikke mist av syne det faktum at dere hele tiden skaper deres fremtid, og mange paralelle verdener. Vær sikre på hva dere ønsker dere og fokuser deres intensjon på alt som er rent og helsebringende og som gjør at alle vil få et bedre liv.
Nå, etter deres oppløftelse er dere mektigere enn noen gang, og nå som de mørkes innflytelse stadig svinner, er det lite som står i veien for oppfyllelsen av alt dere har blitt lovet. Den verden dere ser rundt dere er fortsatt av det gamle paradigmet og har lite å tilby dere nå som dere har vendt ryggen til den. Det er imidlertid dere selv som må sette i gang forandringene, for mye er allerede lagt på plass for å iverksette en rekke kunngjøringer som vil sikre at dere innser at den Nye Tidsalder har begynt. Verden er i kaos og opprør, men tiltak som er planlagt vil bringe fredelige løsninger og vi hjelper til der det er behov for det. Vi har slett ikke til hensikt å forsvinne ut av syne, for vår fremtid er tett knyttet til deres.
Vi i den Galaktiske Føderasjon arbeider like travelt som alltid, ettersom de mange problemområder i forbindelse med de kommende forandringene må kartlegges og finne sine løsninger. Det betyr tett kommunikasjon med våre samarbeidspartnere for å sikre at planene våre vil gi de resultater vi ønsker.Våre skip har lykkes i å holde atomkrigsforsøkene i sjakk, som har truet dere mer enn én gang i det senere. Slike idéer har ikke lenger noen plass i verden og er våpenet til siste mørke kabalen, som nå har blitt fratatt sin makt. Med tiden vil alle slags krigshandlinger opphøre og verdensfred bli proklamert. Mange industrier knyttet til slike aktiviteter må finne andre områder å bruke sin arbeidskraft på, som er fredelige og mere nyttige. Det er ingen grunn til å bekymre seg om den fremtidige jobbsituasjonen, for ingen vil lide på grunn av forandringene ettersom den verdensomspennede velstanden vil sørge for at alle har det de trenger.
Dere vil bli løftet ut av nød og mangel og bli del av et samfunn som vil dele av sin overflod slik at alles behov blir dekket. La dere simpelthen flyte med strømmen og vit at deres frustrasjoner og skuffelser snart vil svinne hen. Dere er kommet så langt på veien mot Oppstigningen at det er absolutt sikkert at det vil bli deres største opplevelse hittil. Etterpå kan dere godt betrakte deres oppdrag på Moder Jord og i dualiteten som fullført, og mange av dere vil reise hjem til sin hjemmeplanet. Det er dere selv som gjør deres valg om fremtiden og mange vil fortsette sin reise sammen med Moder Jord. Renselsen av Jorden er i ferd med å begynne for alvor og på det området er vi allerede i full aktivitet.
Dere vil med sikkerhet begynne å se oss oftere på himmelen, fordi nå som truslene mot oss er eliminert, er det mye tryggere for oss å vise oss. Vi ønsker at dere ikke skal ha noen som helst tvil om vår tilstedeværelse, for da vil sannsynligheten øke for vår Første Kontakt. Det vil selvfølgelig bli gjort etter korrekt protokoll og etikette som anerkjenner lederne i deres ulike nasjoner. Vi har intet ønske om å tvinge det frem, men det er vårt sterke ønske at det ikke blir utsatt altfor lenge. Vi har så mye vi skal gjøre sammen og vi kjenner allerede til de av dere som er de mest passende samarbeidspartnere til å delta i arbeidet med forandringene. Av denne grunn har noen av dere allerede besøkt skipene våre mange ganger, men vi visker ut minnene deres om det, for å unngå en overreaksjon hos dere. Fordi dere har ansvar for så mye annet på jorden ønsker vi ikke at dere skal bli distrahert og glemme dette. Men det vil bli mer enn nok av tid til slike ting i den nære fremtid.
Vi deler deres visjoner om fremtiden hvor deres sivilisasjon vil sameksistere med vår som Ett. Og hvor deres forståelse av livet og dets sanne mening vil føre til at alle de barrierer som har holdt dere splittet, forsvinner. Vi kan allerede observere hvordan dere begynner å se dere selv i andre, etterhvert som det går opp for dere at dere alle har det samme ønsket om å leve i fred og lykke. Da kan dere glede dere over forskjellene i deres levemåter, og i kunsten ser dere allerede det sanne uttrykk for den indre person. Glem hudfarge og rase, politikk og religion, for med tiden vil ingen av disse være til hinder for at dere alle kan komme sammen i storslagen gjenforening. Det at det er så enkelt å reise og ha kontakt med hverandre over landegrensene har allerede brakt dere mye nærmere hverandre. For dem som tror på sannheten om reinkarnasjon vil det være mye lettere å godta det vi snakker om. For dere vet at dere har hatt mange liv i mange ulike kulturer, i mange forskjellige land, som en del av deres evolusjonsmessige utvikling.
Dere må forstå at dualiteten er så godt som slutt og at dere frivillig valgte å samle dere erfaringer i den - og det kan med rette betraktes som et eksperiment. Den har aldri vært deres sanne virkelighet, men noen mennesker har blitt så vant til den at de er motvillige til å gi slipp på den. Det kjente vil alltid føles mest komfortabelt, men dualiteten og 3dje dimensjon har gjort sin tjeneste og går nå i oppløsning. Imidlertid er det sant at de som ønsker å fortsette å leve under liknende forhold, vil få ønsket sitt oppfylt. Gud har gitt dere fri vilje og kommer ikke til å ta den fra dere. Det er kun dere selv som vil gi den fra dere etterhvert som dere utvikler dere opp gjennom de høyere dimensjonene og blir Vesener av rent Lys. Da vil dere bli Ett med Alt Som Er og tjene Guds Vilje.
For øyeblikket er dere kun et aspekt av deres virkelige Selv og forståelig nok fatter dere ikke hvilke vidunderlige mektige sjeler dere er. Deres potensial er uten grenser og det første skritt mot å erkjenne dette kommer med Oppstigningen og med deres tilbakevenden til full bevissthet. Tenk stort når dere går gjennom dette året og vit at det vil bli oppsiktsvekkende og spennende. Dere vil,kan man si, ”bli voksne” og fortiden vil raskt svinne hen i bakgrunnen og ikke lenger ha noen dragning på dere. Så gi slipp og legg all deres energi i å hjelpe forandringene å manifestere. Vær Kjærlighet inkarnert, tilgi alle dem som har brakt mørke inn i deres liv, og gi fritt av deres kjærlighet. Dette er den eneste mulige måten å frigjøre seg fra fortiden og tre helt og fullt inn i Lyset.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og strålende glad for deres intensjon om å presse på fremover og ikke kaste bort energien deres på det som nå har gått over i historien. Fremtiden tilhører dere, så se til at den blir slik dere virkelig ønsker dere.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 11. januar 2013


SaLuSa 11. januar 2013

Naturligvis er det fortsatt en del mennesker som er usikre på årsaken til at den 21ste desember var en relativt stillferdig hendelse, men vi vil understreke at som sivilisasjon tok dere et stort steg fremover. Det som er viktig nå er at dere fortsetter å fokusere på alt det dere ønsker skal manifestere, så vil dere få se at det gradvis skjer. Nå som dere har lagt de negative energiene bak dere vil det være lettere å oppnå resultater og dere vil ikke lenger bli hindret eller holdt tilbake. Fremskritt, slik vi ser det, handler om hvilket nivå dere greier å løfte deres bevissthet til, og dere nådde ikke det forventete eller ønskede nivå før Oppstignings-datoen. Dersom deres intensjon hadde vært kraftigere, ville resultatet ha vært mere vellykket, men dere sørget for at suksessen kom mye nærmere enn tidligere. Kjære Sjeler; den 21/12 var en suksess for mange individer og dere kan være helt sikre på at alle sjeler har tatt imot de høyere energiene. Dette kan bare anses som gode nyheter, fordi det betyr at vibrasjonene på Jorden har løftet seg og har beveget dere lenger inn i den Nye Tidsalder.
Med hensyn til de mange forandringene som er nødvendige for å få en endelig slutt på dualiteten, så har vi og våre forbundsfeller aldri slakket på vår innsats for å gjøre dem til virkelighet. Og følgelig kommer de stadig nærmere sin manifestasjon. Som dere vet, så må vi gjennomføre forandringene med deres godkjennelse og ikke påtvinge dere dem. Vi er derfor meget nøye med at våre samarbeidspartnere gjør alt ”over bordet” og innenfor deres lovverk. Dere har imidlertid lover som ikke er laget for at folk skal få det bedre eller laget i Lys og Kjærlighet. Disse vil ikke få anledning til å stanse deres fremskritt og vil i alle tillfelle til slutt bli fjernet, på samme måte som alle lover som blir brukt til å fengsle mennesker på urettmessig vis. I fremtiden vil alle lovene deres bli nøye gjennomgått og kun de som er rettferdige og rimelige og sikrer deres frihet og selvstendighet vil bli beholdt. Dette betyr også at alle som er fengslet på falsk grunnlag vil bli satt fri og vi vet at det er mange som er i den situasjonen.
Med tiden vil deres bevissthetsnivå være på et slikt nivå at kriminelle handlinger vil være fjernt fra deres tanker og til slutt vil det ikke lenger finnes noen kriminalitet – og derfor heller ingen fengsler. Om det forekommer enkelte handlinger som bryter med det som er moralsk og samfunnsmessig akseptert ,vil vil disse bli vurdert av høyere Vesener som vil avgjøre om det er nødvendig å gripe inn. Ofte vil det være unødvendig, for nå en overtreder innser at de har handlet feil, så vil det umiddelbart være klart for en utviklet sjel hva de må gjøre. Dere har for øyeblikket de Ti Bud, som har tjent dere godt, bortsett fra at de blir satt til side og ignorert av dem som bare er opptatt av å tjene seg selv. Slike sjeler kan ikke fortsette på denne måten og vil finne det umulig å utvikle seg videre sammen med dem som forstår og erkjenner at Alle Er Ett. Slik forsegler de sin egen skjebne og vil etter eget valg forbli i de lavere vibrasjonene. De vil ikke kunne bebreide noen andre for den situasjonen de befinner seg i, ettersom de så ofte har blitt advart om nødvendigheten av å endre sin atferd.
Etter hvert som tiden går vil dere legge merke til at i stadig større grad vil alle typer korrupt praksis bli etterforsket og de skyldige avslørt. Dette er et resultat av at deres bevissthetsnivå har løftet seg og nå ønsker en tilbakevenden til ærlighet i alle forhandlinger og transaksjoner. Det vil ikke være noe sted å gjemme seg, for fakta vil komme ut som en del av den renselse som foregår. Alt som fortsatt er av lavere energier er i ferd med å bli rensket ut, alt mens dere forbereder dere på å introdusere de forandringene som vil bringe dere inn i den Nye Tidsalder. Media er fortsatt stort sett i hendene på dem som skjuler sannheten, men de kan ikke forhindre andre medier, som for eksempel Internet, å avsløre sannheten.
Hele prosessen med å bringe inn forandringene er ingen enkel oppgave ettersom det finnes så mange mennesker som har personlige og økonomiske interesser i å forhindre dem. Imidlertid kan ikke fremskrittet stanses og det er fortsatt mye som skjer som beveger ting fremover inntil de når et punkt hvor man kan gå til aksjon. I denne tiden er dere i det man kunne kalle en ”flaskehals” fordi så mange elementer av forandringene er på nippet til å bli fullført på samme tid. Så snart det som foregår blir tydelig for alle, vil det komme en hel rekke begivenheter i rask rekkefølge. Når dere nå har slått inn på en ny vei, vil det skje forandringer på ulike tidspunkter i fremtiden, og over noen år, før dere omsider blir fullverdige Galaktiske Vesener. Dette vil være opplevelser som virkelig er til å glede seg over, særlig fordi dere da vil være utenfor rekkevidde for enhver innblanding fra de lavere vibrasjoner, i motsetning til nå.
Avsløringen er en så viktig faktor i deres evolusjon at ingen ting vil bli overlatt til tilfeldighetene når det gjelder den. Slik vi ser det er det fortsatt altfor mange mennesker som kjenner en grad av frykt ved tanken på at vi skal ankomme i full åpenhet til Jorden. Vi er derfor på jakt etter å få bedre mediadekning av vårt nærvær, men det må gjøres på et riktig vis og ikke som sensasjonsoppslag. Det er ingen som helst tvil om at vi snart må sette i gang, for vi kan ikke vente i det uendelige. Så dere kan være sikre på at vi gjør alt vi kan for å skape de rette omstendigheter for et Avsløringen skal kunne skje. Det vil være en hendelse av umåtelig betydning og det vil være på sin plass med feiringer av en så historisk hendelse.
Tiden fortsetter å gå stadig raskere og når den gjør det, vil dere gradvis ”miste tellinga” på den, og den vil ikke dominere deres liv som tidligere. Dette vil gå hånd i hånd med ”glemsomhet” og en tendens til å leve i nået. Dette vil føre dere til et punkt hvor dere finner at livet blir så mye enklere ved å simpelthen la dere drive med strømmen. Vi vet at noen mennesker ikke kan eksistere uten å ha alt nøye planlagt, men dere vil tilpasse dere forandringene og finne at livet er mye triveligere når dere kan ta ting etter hvert som de kommer. Dette vil være til hjelp for dere, for  etter hvert som dere kommer lenger inn i den Nye Tidsalderen, vil dere ha mye mere tid til dere selv og langt færre bekymringer, hvis overhodet noen. Dere har ikke virkelig opplevd hvordan det er å være frie, fordi dere har vært holdt fanget på deres egen planet. Dette har etterhvert blitt ansett som normalt, og dette er grunnen til at vi i den Galaktiske Føderasjon har brukt så mye tid på å førsøke å få dere til å våkne opp til sannheten.
Kjære Sjeler, enten det har gått opp for dere eller ikke, så har dere beveget dere et svært langt stykke videre på veien siden Årtusenskiftet. Dette har vist at vi trodde riktig, at dersom dere fikk mere tid ville flere sjeler respondere på de stadig økende Lys-nivåene som strømmer til Jorden. Nå har så godt som hver eneste sjel beveget seg gjennom Oppstigningen og har tatt inn mer av de høyere energiene. De vil bli ytterligere oppløftet av den fortsatte innstrømming av energi og begivenheter som viser vesentlige forandringer vil være til betydelig hjelp. Vi sier farvel til dere nå med vår uendelige Kjærlighet og velsignelser for deres fremtid.
Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 4. januar 2013


SaLuSa 4. januar 2013
Gjennom deres mange liv i dualitetens syklus har dere stått overfor enorme utfordringer og resultatet er at deres åndelige nivå har vokst desto mer. Dualiteten, slik dere er vant til å oppleve den, er i ferd med å miste sin kraft til å påvirke dere og svinner hen i bakgrunnen. Og likevel, nå mens dere kjemper mot dens påvirkning på dere og fjerner deres egne tilknytninger til de lavere energiene, står dere overfor nok en utfordring. Vi vet at det er krevende å kaste av seg holdninger, idéer og det man har trodd på, som er basert på det dere har blitt oppdratt til å tro. Imidlertid har dere all kunnskap inni dere og det er der dere må lete etter sannheten. Og det er ingen grunn til å nøle med å skifte standpunkt om dere føler noen tvil. I fortiden var det lett å være dømmende, fordi det var slik folk flest var, men nå vil dere ønske å bevege dere til et nytt ståsted hvor dere ser alle sjeler som en del av den Ene.
Splitt og hersk var det spillet de mørke Sjelene spilte for å skape konflikt mellom dere og få dere til å fly i strupen på hverandre. Men nå kan dere nekte å være med på denne løgnen at dere alle er forskjellige. Glem fysiske forskjeller, skikker og religiøs tro, for bakom alt dette er skjønne sjeler av Lys, nøyaktig som deg selv. Ved å anerkjenne En-heten i alt tar du plass ved siden av dem som er rede til å fortsette videre langs Oppstigningens vei. Dere vet at deres søken etter det perfekte aldri vil ende før dere til slutt vender tilbake til Kilden Til Alt Som Er. Og likevel har dere lykkes, hver på sitt vis, å overvinne alle forsøkene på å skjule sannheten for dere. Dere har innsett at dere alltid vil være en del av den Ene Sannhet og at i den er ditt bidrag like viktig som enhver annens, for uten deg ville den være ufullstendig.
Det kan hende at dere etterlater dere noen uavklarte konflikter, men det spiller ikke lenger noen rolle ettersom dere i 2012 bevitnet slutten på dualiteten. Karmisk sett vil dere allerede ha ordnet opp i deres viktige saker, og siden Nådens Lov gjelder i tider som denne, blir alle, som dere ville si, ”tilgitt”. Dere har lært det dere skulle og således løftet dere selv opp. Dermed er det ikke nødvendig med ytterligere erfaringer i dualiteten. Året 2013 står derfor i fullendelsens tegn, hvor dere vil etablere en ny og mer meningsfylt kontakt med deres Høyere Selv. Dette innebærer at dere, i motsetning til tidligere, kan øse av den uendelige kilde av kunnskap som deres Høyere Selv råder over og da vil dere ikke lenger være avhengig av andre for kunnskap eller forståelse.
Har vi ikke fortalt dere at all kunnskap ligger inni dere? Ha tillit til deres egen indre veildning, så vil dere intuitivt vite om de beslutningene dere gjør er riktige. Dette året vil være et år av overdådige ”gevinster” for dere etter hvert som dere tar imot den evige strøm av høyere energier som fortsetter å nå Jorden. Alt fortsetter å akselerere og tiden vil gradvis miste den relevans den tidligere har hatt. Neste etappe på reisen i deres Oppstigning er sammen med Moder Jord, og med hjelp fra oss vil dere skape en Ny Jord som passer for sjeler som vokser eksponentielt og utvikler seg til fullt bevisste Vesener. Når den tid kommer vil dere med rette kunne kalle dere ”Galaktiske Vesener” og dørene vil åpne seg for dere til nye muligheter, enda mere storslagne enn dere noen gang har opplevd. Hvor fort dere vil utvikle dere er helt og holdent opp til dere selv og så snart dere har tatt deres beslutning, vil dere få masse hjelp fra oss.
Den viktigste personen på Jorden er du, ettersom det er du som bestemmer hvor din reise skal føre deg. Du velger blant alle de ulike mulighetene som ligger foran deg og det er grunnen til at det legges stor vekt på at du skal få vite om dem alle sammen. Det at du tar vare på deg selv og dine egne behov betyr ikke at du ikke bryr deg om andre, for en del av Lysarbeiderens virke er også å være med å sørge for at alle andre også får sine behov dekket. Hver sjel er nå ansvarlig for å forberede seg på å ta i mot stadig større Lys-mengder, slik at deres bevissthet fortsetter å ekspandere. Dette vil holde dere trygt på veien mot større innsikt og forståelse og hjelpe dere å bevege dere stadig høyere i dimensjonene. Veien ligger der foran dere og dere går frem med akkurat den fart som passer dere. Som vi tidligere har sagt, dere er udødelige og har hele evigheten på dere til å utvikle dere. Det legges overhodet ikke noe press på dere på deres vei videre i utviklingen, annet at det skal være med et tempo dere er komfortable med.
Dere har gjennomført det krevende arbeidet med å kaste av dere det meste av de negative energiene som bandt dere til dualiteten. Nå kan dere bli mer ambisiøse og sette målene høyere enn dere før har gjort. Den innsatsen dere har lagt ned siden årtusenskiftet, og spesielt i de siste få årene, har gitt stor suksess. Det er ingen grunn til å føle at dere har mislykkes simpelthen fordi Oppstigningen ikke svarte til deres forventninger. Det er faktisk stikk motsatt, for dere hadde løftet vibrasjonene slik at de innkommende energiene kunde bli jordet gjennom dere. Det gjorde det mulig for det nye nettverket av energilinjer å komme på plass, som nå kan løfte dere enda høyere, samtidig som ”Kjærligheten” overtar, hvilket er deres garanti for at dere vil utvikle dere raskere nå og ta i mot alle Den Nye Tidsalderens fordeler. De mange forsinkelsene og de mange hindringeene som de mørke brukte for å forhindre fremskrittet, kan ikke lenger fortsette. De har ikke hverken makt eller en organisasjon til å gjøre det og deres aktiviteter blir nå gjennomskuet for hva de i realiteten er.
Vi ber dere om å fortsette å leve med det samme fokus som tidligere, og tenke positivt, ettersom alt eksisterer i ”Nået” og venter på dere for å manifestere akkurat når dere ønsker det. På ulike tidspunkter har dere fått tilstrekkelig informasjon til til å vite hva dere kan forvente og etter hvert som det nye paradigmet faller på plass skal dere få enhver mulighet til å høste godene av å gå inn i den Nye Tidsalder. Den perioden vi nå er inne i, som er preget av usikkerhet, vil bli kortlivet og snart vil dere både legge merke til og føle de forandringene som skjer. Det dere vil se er resultatene av den generelle heving av bevissthetsnivået, fordi det vil føre med seg en ny holdning og villighet til å bevege deres sivilisasjon inn i den Nye Tidsalder så fort som mulig. Godta at noe ubehag og ubekvemmelighet er uunngåelig ettersom størrelsesordenen på forandringene vil være enormt omfattende. Vi i den Galaktiske Føderasjon er imidlertid klare, som alltid, og justerer hele tiden planene for å møte deres behov. Når vi først setter i gang, vil det bli gjort raske fremskritt, uendelig mye mer enn det dere selv kunne greie å gjøre på det nåværende tidspunkt.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og er fornøyd med at den generelle reaksjonen på Oppstigningen har vært forståelse og aksept, og at dere forstår at dere ikke har falt av lasset i Oppstignings-prosessen. Alt skrider frem som det ble bebudet og deres vidunderlige fremtid er sikret, hvilket dere vil erfare etterhvert. Vår kjærlighet går ut til dere alle, uansett hvor dere er, og slik vil det alltid være.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

putin

putin