They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 27. desember 2013

27:12:2013

 


SaLuSa  27. desember, 2013

Så her er dere altså, på slutten av nok et år som har vært monumentalt på så mange vis. Tiden har fortsatt å akselerere og man kan se at det finner sted en klar splittelse mellom det gamle og det nye. De mørke gjør ikke de fremskritt de hadde ønsket, etter at de følte at de var på nippet til å lykkes med å ta kontroll over hele verden. De hadde ikke regnet med den økende mengden av Lys som har blitt forankret på Jorden. Og dét i en sådan grad at Det nesten umerkelig har blitt den mektigste kraft for det gode. Dets fremmarsj kan ikke lenger forsinkes og det er skjebnebestemt til å være virkemidlet som fjerner de mørke.

Denne syklusen har fullført sitt løp og Lyset er nå den dominerende kraften på Jorden. Det tilsynelatende kaos og uro er ikke annet enn et tegn på at det begrenser de mørkes muligheter til å fortsette sin fremmarsj mot global kontroll.Det har alltid vært planen at det skulle være slik at uansett hvor mye de utvidet sin kontroll over menneskene, så skulle de aldri oppnå full kontroll. Den syklusen har gått sin gang og en ny syklus har begynt som vil bringe fullkommen fred og lykke til alle sjeler. Det er ikke lenger rom for at de mørke kan få bruke sin makt over Menneskerasen.

Når dere står stødig i Lyset og ikke lar dere påvirke av ytre hendelser, så gir dere Lyset kraft slik at det vokser seg enda sterkere. Lev i Lyset, så kan dere leve deres liv på en måte som også løfter andre opp med dere. Det kommende Nye Året vil innvarsle mange forandringer som vil sende ut et mektig signal om at Lyset gjør den Nye Tidsalderen blir til virkelighet. 2014 er et veiskille som vil gjøre raske fremskritt mulig og innvarsle den sanne begynnelsen på Lysets Tidsalder. Hver eneste en av dere er blitt utvalgt til å være her ved denne anledningen og for mange av dere vil livet deres tilby de forandringene dere har ønsket dere. Som lysarbeidere har dere noe å tilby som vil bli tatt i bruk i det rette øyeblikket. Så bekymre dere ikke eller føl at deres bidrag er lite sammenliknet med andres, ettersom alle er like viktige for helheten.

Dere har kommet langt takket være det dere har opplevd og erfart og det gjør dere mye større enn da dere la ut på denne reisen. Det finnes ikke én erfaring som ikke har verdi og det er ingen grunn til å sammenlikne seg med andre ettersom dere alle har en unik, individuell livsplan. Ingen Sjel er større eller mindre enn en annen sjel. Dere er del av en stor familie som ser opp til Mor/Far Gud, som dere opprinnelig er kommet fra. Når dere kommer sammen som Ett, vil det ikke være noen sjel som bli betraktet som bedre enn en annen, ettersom alle går den samme veien, men simpelthen befinner seg på ulike etapper av den.

Når dere kan se dere selv i andre vil dere forstå at dere er uløselig knyttet til hverandre og i virkeligheten er Ett. Men like fullt, mens dere utvikler dere frem mot denne forståelsen, er dere fortsatt et individuelt Lys blant alle de andre. Når dere blir omtalt som “Guder” henspeiler det på en tilstand av En-het som dere erfarer når dere vender tilbake til Gudskilden. I mangel av et bedre uttrykk, så er det det Hjem dere en gang kom fra, og når Gud ønsker å erfare enda mer, vil alle sjeler påny bli sendt ut av den grunn.
Akkurat nå er det vanskelig for dere å forestille dere eller å erindre de høyere tilstander av væren, men snart vil dere være full fart på veien mot å huske alt sammen. Dette vil skje trinnvis og først vil dere gjenerverve full bevissthet. Av nødvendige årsaker har dere levet ut mange liv i de lavere vibrasjonene med begrenset bevissthet. Utfordringen deres har vært å finne veien tilbake til Gud gjennom deres egne erfaringer, hvilket er årsaken til at alle sjeler reiser med sin egen hastighet og velger ulike veier mot målet. Dere må også huske at i spesifikke inkarnasjoner er dere tilknyttet visse energier som vil forsterke deres muligheter for å lykkes.

Når dere etter hvert blir mer Ett med Lyset, så vil dere også våkne ytterligere opp til sannheten om deres sanne Selv. Dere er ikke kroppen deres, for den tjener kun deres behov mens dere er på Jorden. Ja, dere har også en eterisk kropp som er mer forfinet slik at den kan tåle eksistensen i de høyere vibrasjonene, men dere har likevel en lang vei å gå. Med tiden vil dere bli sanne Lys-Vesener, men dere vil fortsatt kunne skape en ”kropp” for dere selv når behovet måtte oppstå.  Det er verdt å merke seg at når dere så gjør, for å kunne bevege dere i de lavere dimensjoner, så vil det virke begrensende på andre områder.

Kjære Dere, kast av dere enhver følelse av tretthet eller tvil, for vibrasjonene er stadig økende og de virker foryngende på dere. Løft dere opp og ut av tvil og vantro, rett blikket fremover og gå i Lyset. Legg bekymringene bak dere og vær sikker på at alt er i sin skjønneste orden. Det kan være vanskelig, men dere må begynne å losse av all ”bagasje” som dere ikke kan ta med dere inn i de høyere riker. Tenk stort og positivt, for dere har allerede gjort det vanskelige arbeidet når dere har nådd dette punktet i deres evolusjon. Og så må dere også huske på at dere har mange sjeler med dere på ferden som gjør alt de kan for å veilede dere inn på en trygg vei som vil gi dere store belønninger.

Jeg er SaLuSa og kommer igjen for å forsikre dere om at alt er vel og at vi er med dere hele veien. Vår Kjærlighet og Velsignelser går med dere.

Tusen takk, SaLuSa
Mike Quinsey


 Oversetter: Leif  

søndag 22. desember 2013

20:12:2013SaLuSa  20. desember, 2013. 

All den uro og opprør vi har sett i løpet av året blir nå satt til side ettersom mange mennesker forbereder seg på å feire i samsvar med sin tro. Det har blitt en tradisjon som også er akseptert av mennesker som ikke har noen tilhørighet til noen religiøs tro. Resultatet er at alle slags mennesker finner at de kan komme sammen og sette til side sine ulikheter i tro og oppfatninger og feire Menneskehetens felleskap. Energiene øker i vibrasjon og en følelse av kjærlighet til alle mennesker får frem det beste i alle. Med ett vokser det frem en spesiell omtanke for alle dem som er fattige og lider nød, ofte i et samfunn som ellers uten problemer kunne ha tatt vare på dem alle.

Disse situasjonene dukker opp gang etter gang og langsomt men sikkert begynner folk å forstå at de er sin brors vokter. De som har kommet enda lenger i sin forståelse greier også å se at alt liv er Ett, og uløselig knyttet sammen slik at enkeltindividets handlinger påvirker det hele. Det er da folk begynner å ta ansvar for sine handlinger og hjelper til å løfte vibrasjonene på Jorden. Dersom dere bare kunne beholde den godviljen som oppstår i denne juletiden dere nå opplever, så ville dere raskere bevege dere vekk fra de lavere vibrasjonene, som ikke ville kunne eksistere i deres høyere vibrasjonstilstand. Etter hvert som forandringene fortsetter, så hjelper de til med å løfte opp de sjelene som akkurat er i ferd med å komme ut av mørket. De trenger en hjelpende hånd for å komme seg inn på veien mot suksess og de finner at det er lettere når andre har gått foran og skapt en vei.

Gjennom mange liv har dere erfart myriader av ulike situasjoner som har hjulpet dere i deres utvikling. De har vært arrangert, slik alle liv er, for å hjelpe dere å overvinne de problemene dere med stor sannsynlighet vil møte. Det er absolutt ingen ting som hender uten god grunn, selv om det for det menneskelige sinn er vanskelig å se lenger enn det som skjer i deres fysiske rike. Hver eneste en av dere har tallrike hjelpere som ikke har annet i tankene enn å sikre at dere utvikler dere gjennom deres opplevelser og erfaringer. Dette er grunnen til at nøkkelhendelsene i livet deres er arrangert på en slik måte at de gradvis løfter dere frem på evolusjonens vei. Likevel blir dere i mange tilfeller kastet inn i kaotiske situasjoner som ikke ser ut til å ha noen reell hensikt. Tro oss, Kjære Dere, ingen ting skjer tilfeldig og uansett hva dere blir involvert i, så er det alltid noe positivt å hente ut av det, ikke bare for dere selv, men for alle sjeler som er involvert.

Bekymre dere ikke om dere skulle bli innblandet i noe som tydelig kommer fra en negativ kilde, for deres blotte nærvær kan trenges for å holde vibrasjonene i sjakk. Ofte kan dere bringe tilstrekkelig Lys inn i situasjonen til å mildne eller eliminere noen av de negative energiene.Dere kan være sikre på at dere vil bli brukt på grunn av deres erfaring og deres dedikasjon til å spre Lyset, men dere vil aldri bli satt til å takle mer enn dere kan klare.  Selvfølgelig vil dere også befinne dere på mottakersiden, men slike situasjoner er ofte en test for å sikre at dere vet hvordan dere skal håndtere dere selv. Vi gjentar ”ingen ting skjer tilfeldig”, så se alltid etter hva dere kan lære av en situasjon dere opplever.

Vær sikker på at dere vil få “pauser” gjennom livet deres og det er ikke forventet at dere skal tjene lyset uten dem. Det er sikkert at dere vil vite hvor dere står når dere går med strømmen og oppfyller deres livsplan. Husk imidlertid at til tider vil dere så og si “ta igjen” karmisk etterslep og dette vil presentere seg for dere når det er kjent at dere er i stand til å takle det. Så bli ikke foruroliget i slike situasjoner og godta det dere opplever med positiv innstilling, men viktigst av alt; sørg for å lære av dem.

På dette tidspunktet i deres evolusjon gjør dere raskere fremskritt enn noensinne og hver eneste sjel er på siste runde av livsplanen for denne inkarnasjonen. Dette kan synes usannsynlig ettersom dere alle er på ulike steder i deres evolusjon, men husk på at ikke alle sjeler er rede til å stige opp eller ønsker å gjøre det. Slutten på en Sol-Syklus nærmer seg og den er spesiell ettersom endetiden allerede er bestemt, så uansett hva de mørke måtte finne på for å spolere planen, så vil de ikke lykkes med det. Oppstigningen er garantert og forventes å finne sted ved slutten av denne Sol-Syklusen.

I mellomtiden oppfordrer vi dere til å hjelpe deres medreisende der det er behov for det, men vi ber dere samtidig om å ikke legge press på dem ved å påtvinge dem deres råd og anbefalinger. Noen ganger er det slik at ting bare kan læres gjennom direkte erfaring, selv om gruppeerfaringer ikke er uvanlig. Forsøk å unngå å være altfor fastlåst i deres tenkesett og vær fleksibel, selv om mange av dere nå er tilstrekkelig intuitive til å vite når man bør gå i en annen retning. Ta ting etter hvert som de kommer og ikke prøv å tvinge gjennom en situasjon med mindre du kan være helt sikker på resultatet. Dere skulle vite at når ting flyter harmonisk, så er det lite dere trenger å gjøre.

Dere har forberedt dere til denne perioden gjennom tusener av år, ettersom dere alltid har visst at den ville komme og løfte dere ut av de lavere vibrasjonene. Mange av dere har våknet opp til dette faktum og går nå frydefulle fremover med store forventninger. Selv om dere ikke helt kan forstå hvilken fantastisk tid som åpner seg for dere alle, så er det en følelse av spent forventning når man vet at en ny æra er i ferd med å åpne seg. Dette gjør at dere kan begynne å fundere over hvordan livet vil være når de mørke Sjelene er borte. En slik frihet, uten noen som helst innblanding, er noe nytt og svært vanskelig å forestille seg nå mens dere er i ferd med å løfte dere ut av de lavere vibrasjonene.

Gjennom årtusener har dere opplevd dualiteten på et så høyt nivå at det er vanskelig å forestille seg de dramatiske og omfattende forandringene som ligger rett foran dere. De er imidlertid nær manifestasjon og vil bringe med seg de vidunderligste overraskelser og dyptgripende forandringer til deres lutter forbauselse og fryd. Jeg forlater dere nå i det som forhåpentlig er en følelse av glede, når dere vet ar deres reise i de lavere vibrasjonene er nær slutten. Behold roen og fortsett å spre Kjærlighet og Lys overalt hvor dere går.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif 

lørdag 7. desember 2013

05:12:2013

Melding fra Mike Quinsey:

Hei, venner,

Jeg føler men nå mer som mitt gamle jeg igjen og har forsøkt å kanalisere SaLuSa. Det er ingen måte jeg kan være sikkert på at jeg lykkes, men jeg har sjekket budskapet med Steve Beckow som er vel kvalifisert til å gi meg en vurdering. Han føler seg trygg på at det mest sannsynlig kommer fra SaLuSa. Derfor vil jeg nå tilskrive ham budskapet ettersom jeg også føler meg helt trygg på hvor det kommer fra. Dette er også basert på en venn, Nancy Tate, som sjekket ut med sine kontakter i Åndeverdenen, og de gav henne følgende beskjed:

“ Mine Kjære Sjeler, tiden er kommet for å fortsette med budskapene gjennom deg fra meg, SaLuSa, og andre som måtte føle at tiden er inne. Vi er alle synkronisert med dere og vi ber om at du ikke bare bringer budskaper gjennom deg når du føler for det, men at du vet at vi er 100% med deg i dette og alt du gjør. Det er svært utfordrende for mange å tro på seg selv i denne Oppstigningens tid. Jeg kan forsikre dere begge, faktisk, at det er tiden for dere begge å ”ta ned” budskap som er relevante for hva som skjer i disse tider. Velkommen tilbake og tally ho!! 1

Derfor vil jeg fortsette å sende ut et budskap fra SaLuSa annenhver uke på fredag. Disse vil selvfølgelig bare gå ut til mennesker som for øyeblikket står på min abonnentliste. Om flere skulle ønske å skrive seg på, så beskriver jeg på nettsiden min hvordan man går frem.

Dersom alt utvikler bra vil jeg når tiden er moden ganske sikkert sende ut ukentlige budskap.

I Lys og Kjærlighet. Mike Quinsey SaLuSa  4. desember-2013.


Ting nærmer seg sin sluttførelse med slik fart at det er nødvendig at dere har et åpent sinn for å være forberedt og flyte med strømmen. Gamle verdensoppfatninger og tro blir rystet i sine grunnvoller, og dette er med hensikt og i den hensikt å bringe dere inn i den Nye Tidsalder. Mange av deres gamle oppfatninger bærer i seg en grad av sannhet som har vært tilstrekkelig til at dere satte føttene deres på veien mot forståelsen, men de er ikke lenger adekvate tatt i betraktning de massive forandringer som finner sted. Tiden nærmer seg raskt for at dere vil bli gitt muligheten til å høyne deres vibrasjoner til et slikt nivå at kun sannhet til slutt vil bestå. Dere er allerede på veien til total opp-Lys-ning og mye hjelp blir gitt dere for å sikre at dere har alle muligheter til å fullføre deres Oppstigning.

Det er så utrolig mye som foregår omkring dere at det er ikke rart om dere finner det forvirrende, men under forutsetning av at dere følger deres intuisjon og leter etter svarene inni dere, så vil dere finne alle svar. Vær alltid våkne og kritiske, for budskapene som er av Lys og Kjærlighet har alltid en spesiell følelse i seg og de vil aldri bære med seg de lavere vibrasjonene som forbindes med negativitet. Den perioden dere er på vei inn i er allerede av en høyere vibrasjon enn den dere opplevde for kun kort tid tilbake. Tiden fortsetter å akselerere og dette er beviset på det høyere nivå av vibrasjoner dere nå eksisterer i. Jo mere dere sentrerer dere og setter fokus på deres eget Lys, jo bedres vil dere være forberedt på den kontinuerlige vibrasjonsøkningen som er skjebnebestemt til å løfte dere ut av dualiteten.

La dere ikke distrahere av det kaos som uvegerlig følger av de massive forandringer som skjer. Energier av lavere vibrasjoner har ingen plass i den Nye Tidsalder og kan ikke lenger opprettholdes. De vil miste sin evne til å eksistere ved siden av de høyere vibrasjonene som nå blir etablert, og de vil derfor forbli i tredje dimensjon. Oppstigningen vil bli kulminasjonen av alle de forandringene som finner sted og dette er det endelige resultat for alle dem som har høynet sine vibrasjoner inn i de høyere dimensjoner. Dere er blitt tilbudt muligheten for å forlate reinkarnasjons-syklusen for alltid, og dette er en unik tid som er en følge av at den nåværende syklusen er fullført og avsluttes.

Mens dere i fortiden og inntil nå har spilt deres ulike roller som har skapt splittelse, så er nå denne epoken over og er i ferd med å ebbe ut og avsluttes. Dere har alltid vært ETT med hverandre selv om dere ofte har spilt roller som har satt dere i opposisjon til hverandre. Dette var for å sette fart i evolusjonen deres gjennom de erfaringer dere fikk på denne måten og som følge av dette går den nå enda raskere etter hvert som Lyset øker i intensitet. De som allerede har gjort store fremskritt hjelper også dem som følger i deres fotspor, på samme vis som dere jo får hjelp nå. I solsystemet deres er dere de siste som nå venter på å oppnå Oppstigningen og dere vil fortsette å få enormt med hjelp helt til hver eneste sjel har steget opp.

De mørke er preget av panikk og forsøker med alle midler å forhindre den uunngåelige slutten på sitt herskervelde. Det vil overhodet ikke kunne hjelpe dem, så det er ingen grunn til bekymring, så vi vil oppfordre dere til å konsentrere dere om å bringe Lyset gjennom. Jo mere dere kan konsentrere dere om og legge deres innsats i å oppnå målene deres, jo raskere vil begivenhetene skride frem. Det vil gjøre den første offisielle kunngjøringen fra President Obama mulig hvor han anerkjenner eksistensen av og kontakten med vår Venner fra Rommet. Dette vil resultere i en åpen diskusjon og bevissthet om dem, og således også enighet om å forhandle frem en protokoll som gjør at åpen kontakt blir mulig. Og fra da av vil dette temaet finne veien inn i det offentlige rom for aldri mer å bli holdt skjult for dere.

Derfor ber vi dere å holde dere i Lyset til enhver tid og ikke la dere distrahere av noe som ikke helt klart er av Lyset. Gjennom lang, lang tid har sannheten vært holdt skjult for dere, men ganske snart vil den bli gjort kjent for dere. Dette vil sette fart i utviklingen deres, og uten innblandingen fra de mørke, vil dere raskt nå nye høyder, høyere enn noensinne tidligere siden denne syklusen begynte. Ved avslutningen av en syklus er det mye som skal sorters ut og hver eneste sjel blir gitt muligheten til å bevege seg inn i sitt høyeste eksistensnivå. Ettersom det i virkeligheten ikke finne noe slikt som “tid”, er alt i Nuet og det er ingen som helst grunn til å bekymre seg om en annens sjels fremskritt og utvikling. Hver sjel har en ubegrenset mengde “tid” som de kan bruke til å gjennomføre sin reise hjem. Alt skjer i en perfekt harmoni med alt annet i overensstemmelse med Guds plan for Menneskene.

Dere kan være helt sikre på at mange sjeler reiser med dere på deres ferd og at dere aldri er alene. De er deres hjelpere og veiledere som gir dere all mulig assistanse og gjør det mulig for dere å lykkes med å nå målene deres. Dere vi også finne at det til enhver tid er enda høyere utviklete Vesener som strekker seg ned til dere for å hjelpe dem som følger i deres fotspor. De trenger seg imidlertid ikke på dere, men de vil alltid respondere på deres bønn om hjelp. Det er også nødvendig å huske at dere ikke alltid får det dere ber om, ettersom deres livsplan er kjent for dem og i samsvar med den blir den mest egnete handling satt i verk. De vil vennlig og med visdom lede dere i riktig retning og feire sammen med dere når dere har nådd målene i deres livsplan.

Hold fokus støtt fremover og vit at det i virkeligheten er lite tid igjen til å oppfylle deres livsplan, men at det er mange sjeler som gjør sitt aller beste for å sørge for at dere lykkes. De er alltid med dere og deler deres håp og aspirasjoner, og hjelper dere på ferden tilbake til Lyset. Deres frie vilje er svært høyt respektert og meget viktig og må tas hensyn til hele veien dersom du er en av dem som er skjebnebestemt å stige opp ved slutten av denne syklusen.

Tusen takk, SaLuSa

Mike Quinsey.


 Oversetter: Leif  

1. ”Tally ho!!” er det ropet som bruker for å anspore hundene i den tradisjonelle revejakten i England.

putin

putin