They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 28. september 2012


SaLuSa 28. September 2012

Tidslinjene er i ferd med å flyte sammen med de som har mest energi i seg og det er naturligvis sterkest der folk er fast bestemt på å stige opp, - og også hvor de ikke er det. Det dere ser er resultatet av massebevisstheten som skaper i samsvar med deres ønsker. Oppstigningen i seg selv vil bringe med seg forandringer som er gitt ved guddommelig dekret, som er av Universelle proporsjoner og styrt av høyere makter. Det er altså slik at dere selv skaper det dere vil oppleve, og Oppstigningen blir den siste før dere forlater dualitetens syklus og tar deres plass i den Nye Tidsalder. Fremdriften av alle begivenhetene kan justeres i forhold til deres utviklingshastighet og –nivå, og kan således tilpasses uansett de forsinkelser de mørke Sjelene skaper. Så vi sier til dere, fortsett å holde fokus på Oppstigningen og forbered dere på en ny bølge av mektig energi som dere vil kjenne.

Det vil alltid være diskusjoner og hvordan de ulike begivenheter i fremtiden vil arte seg, ettersom det er mange forskjellige syn på det. Det dere har blitt lovet vil så visst bli til virkelighet og dere har mye å tjene på det. Faktum er at tidsplanen ofte har måttet justeres og dere er nå selvfølgelig klar over at noen begivenheter har måttet utsettes. Dere vil imidlertid ikke komme for sent og dere vil gå inn i en høyere vibrasjon og få gleden av de mange forandringene som vil løfte dere ytterligere inn i Lyset. Det gamle paradigmet vil da ikke lenger ha noen innflytelse på dere og dere kan glede dere over fullkommen fred og glede som kommer med det nye.

Vi fortsetter å anspore og motivere våre allierte til å være enda mere aktive, for vi ville like å se noen vesentlige forandringer temmelig snart. Det ville berolige dere og gjøre dere trygge på at avslutningen av syklusen vil skje slik som dere har blitt forespeilet. Det vil imidlertid avhenge av deres forventninger, ettersom bare en liten del av folket enda har noen idé om hva som ligger foran dere. Det vil vi ta tak i på en eller annen måte, slik at alle sjeler får muligheten til å gjøre et endelig og informert valg om de ønsker å forlate de lavere dimensjoner til fordel for de høyere. Det dere kan være sikre på er at de som kom inn i dette livet og allerede hadde bestemt seg for å stige opp, vil gjøre det. Det vil ha vært høydepunkter i livene deres som har ledet dem på riktig vei og brakt oppLyste sjeler til dem. Hver og en av dere har fått enormt med hjelp, og dere hadde måttet være meget trassige om dere skulle gå imot en livsplan som inkluderer Oppstigningen.

Oppstigningen er ikke noen 5 minutters affære, men en vei dere har fulgt gjennom svært lang tid, og som dere vil fortsette på. Det har vært mange høydepunkter, særlig på slutten av forrige århundre og i det nåværende. Hver eneste en av dere har løftet sin energi til et høyere nivå enn tidligere. Dette har stillferdig og forsiktig hjulpet dere på veien, i motsetning til 21. desember 2012 da alle vil bli merkbart påvirket. Det er mange allerede som kjenner det som nå ofte blir kalt oppstignings-symptomer, som man ofte feilaktig kan tolke som om man holder på å bli syk. De forsvinner som regel etter noen få dager, men selvfølgelig, hvis de vedvarer så er det fornuftig å konsultere legen.

Hva som en skjer, la dere flyte med strømmen, vel vitende om at Oppstigningen er i gang og dere vil ikke komme for sent på grunn av noen forsinkelser. Alt er planlagt og dere vil snart være kvitt de mørke Sjelene. Uansett hvor slue de er og hvilken påvirkningskraft de måtte ha, så har de ingen plass i deres fremtid. Dere har en tendens til å bli deprimert når ting ikke blir slik dere hadde forventet, men hvis dere er av Lyset, så har dere allerede vunnet. Det er mye som må gjøres for å få dere raskt og smidig inn i den Nye Tidsalder, men vi er oppgaven voksen og mer enn det. Vi justerer hele tiden planene slik at de passer med enhver situasjon som dukker opp. Det er overhodet ikke noe problem for oss.

Et avgjørende punkt dreier seg om presidentvalget i USA. Vår mann er den som er utvalgt til å lede dere ut av dualiteten og det er fordi han har en enorm åndelig erfaring og forståelse som gjør at han kan klare den utfordringen. Det er andre omkring ham som også er rede til å bli med i en ny regjering, som vil bli basert på nye prinsipper og som virkelig representerer folket. Det vil ikke bli noe mislykket forsøk eller noen gjentakelse av det dere tidligere har opplevd, for de mørke sjelenes tid er ute og de har kapitulert til Lyset. Så vi ber dere å ikke bekymre dere for mye om truslene fra disse som fortsatt fremmer grådighet og makt til seg selv. De vil ikke være med i den nye regjeringen, som jo skal tjene folket.

Dere må akseptere at det som skjer er del av en renselse så må gjennomføres før forandringene kan introduseres. Moder Jord må også gjøre en del forandringer, men de vil ikke være så alvorlige som noen spår. Vi i den Galaktiske Føderasjon holder hele tiden øye med alt som skjer på Jorden og tar del i lengt flere ting enn det dere er klar over. Så vær så snill å ikke tro at vi er inaktive, og det beste ligger enda foran dere, når vi kan arrangere flyoppvisninger på himmelen. Vi legger merke til at Avsløringen nå drives frem av folket og vi applauderer deres initiativer og deres vederheftighet. Hva som helst som kan vekke mennesker opp til sannheten er vel verdt innsatsen.

Som dere tydelig forstår vil de kommende ukene være svært viktige og i løpet av dem skulle dere kunne se klart hvilken retning det går. Dere kan forvente at det vil komme mange flere anmeldelser mot korrupte bankfolk etter hvert som deres saker etterforskes. Men det tar tid å samle de nødvendige bevis og det må gjøres grundig. Noen av dem flykter i stedet for å stå til rette for det de har gjort, og for en kort periode vil de slippe unna med de forbrytelsene de har gjort, men til slutt vil de måtte svare for retten. Vår hovedinnsats ligger i å få fjernet dem, slik at vi sitter igjen med pålitelige og ærlige mennesker til å håndtere det nye finanssystemet. Alt dette er en del av arbeidet med å hjelpe dere videre og bygge bro over kløften mellom de gamle og de nye systemene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært glad for å se hvor langt dere har kommet på så kort tid. Ingen ting ble tatt som en selvfølge, og dere sto overfor en tøff test, men dere er i ferd med å vinne på alle områder. Fortsett å se fremover og hold fast ved deres beslutning om å stå ut denne syklusen helt til slutten. Dere er virkelig Krigere av Lyset.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

onsdag 26. september 2012


SaLuSa 26. September 2012

Som dere merker, så flyr tiden forbi og de profetiene dere har hørt om massive jordskjelv og andre fysiske hendelser, har på ingen måte skjedd slik det ble spådd. Dere kan så visst ta noe av æren for det selv, for ved å bringe Lyset til Jorden, har dere også brakt ro. Det betyr imidlertid ikke at det ikke vil bli fysiske forandringer, for noen av dem er uunngåelige. Ved å holde vibrasjonene deres høye i ukene fremover, kan dere sikre at dere vil få en ganske smidig avslutning av syklusen. Vi er selvfølgelig medvirkende til at det går så bra som det gjør, og vi sørger for at det blir det dere kunne kalle en fredelig tid. Ja, det finner fortsatt sted kamper i enkelte land, men disse vil ikke bli tillatt å eskalere til en større global krig.

Det kan høres merkelig ut når vi sier at dere er i ferd med å oppnå fred på Jorden, men slik er det, nå som flere og flere mennesker krever det, sammen med at de krever sin frihet. Dere observerer allerede de siste kamphandlinger i mange land og militært personell snakker åpent ut om at de tror at tiden er inne til å få slutt på all krig. De innser, at utenom i selvforsvar, så er krig en meningsløs handling som meget sjelden oppnår noen varig effekt. I stedet skaper den hat, og de som har fått folket sitt og landet sitt sønderrevet av krig, vil bære med seg hevntanker helt til de har fått sin hevn. Er det ikke sant, Kjære Sjeler, at dere selv har skapt de terroristene som herjer i verden med sine vanvittige handlinger av selvødeleggelse og myrderier?

Vi ønsker ikke at dere skal dvele ved den negativitet som fortsatt er til stede på Jorden, men det er nødvendig at dere forstår hvordan den har blitt til. Naturligvis har de mørke Sjelene hatt en finger med i spillet for å forsterke og nære den, og historisk sett har de arrangert nesten alle kriger mellom nasjoner i moderne tid. Alt dette vil det bli slutt på med Oppstigningen, fordi da beveger dere dere inn på et nivå hvor slik negativitet ikke kan eksistere. Sjeler som har et slikt tenkesett og som ikke er villige til å gi opp sin streben etter rikdom og makt, vil forbli i de lavere dimensjoner sammen med andre som også er uoppLyste. Lyset vil likevel ikke bli dem fornektet, og all hjelp vil bli gitt dem for at de skal finne veien opp i Lyset igjen. En dag vil de komme tilbake, ettersom alle sjeler til slutt vil komme hjem.

Og i mellomtiden åpner veien seg opp frem mot Oppstigningen, og de forandringene som må gjøres for å komme videre, nærmer seg manifestasjon. Og som et resultat av det, vil ting skje meget raskt når det først setter i gang, fordi en del mål må være nådd før dere kommer til Oppstigningen. Våre medarbeidere på Jorden legger hjerte og sjel i sitt arbeid og vil snart får se fruktene av det. Som vi mange ganger har sagt, ingen ting kan hindre at teppet faller for siste gang, og da vil Illuminati være ute av deres liv for alltid. Deres bevissthetsnivåer fortsetter å øke, og med ett stort sprang fremover vil dere innse at dere har steget opp. Det vil ikke være noen tvil i deres sjel og dere vil vite at dere har forandret dere enormt i forholdt til hva dere var før. Så la ikke tvil få snike seg inn i dere, hold fast ved deres visjon om fremtiden, så vil den bli deres virkelighet.

Lev i Nuet og vent til det blir nødvendig med å forandre dagliglivets rutiner, for å tilpasse dere til den Nye Tidsalder som manifesterer. Dere vil vite snart nok når ned kommer, og det er denne ”indre viten” dere kan stole på at hjelper dere fremover. Deres evne til persepsjon ut over de fem sansene vil bli skarpere og forsterket av de nye energiene som dere tar inn i dere i disse dager. Dere må gjerne betrakte det faktum at kroppen deres ikke lenger vil være utsatt for sykdom, som den beste forandringen av alle. Det vil være bare én av mange som umiddelbart vil heve deres livskvalitet. Vi kunne si det slik, at dere har ikke levd før dere har opplevd livet i de høyere dimensjoner. Dere vil erfare at alt levende er forent i Kjærlighet og Lys og lever sammen i fullkommen lykke og harmoni.

Vi i den Galaktiske Føderasjon taler til dere som sjeler som allerede er på det nivå som dere er på vei opp til. Vi opplever lykkelige omgivelser hvor alle livsformer samhandler med hverandre. Det finnes ikke noen som helst frykt mellom de ulike livsformer, for alt er basert i tillit. Og resultatet av det er at ingen føler seg hemmet eller sjenert, men alle kan uttrykke seg fritt i fullkommen glede og lykke. Tanker forbundet med de lavere vibrasjonene finns ikke i våre hoder og vi fokuserer på alt som er rent og ikke svertet av noe negativt aspekt. Å leve sitt liv på denne måten er så uendelig tilfredsstillende og vi har så visst ingen tid til å kjede oss. Det vil være så mye mer som ligger åpent for dere å utforske, og når dere stiger enda høyere opp, eller som noen dere pleier å si; ”det er bare når jeg stanger hodet i himmelen at jeg ikke kommer lenger”.

Så Kjære Sjeler, få mest mulig ut av de dagene som er igjen på deres nåværende Jord. Den har fortsatt uendelig mye skjønnhet å by på og steder som er av de høyeste energier. De av dere som er sensitive for det forstår hva jeg mener. Og på samme måte er det fortsatt steder som er forferdelig forurenset, etter århundrer hvor de har vært utsatt for de lavere energiene gjennom krig og andre konflikter. Disse stedene vil selvfølgelig omsider bli renset, før Oppstigningen, og det arbeidet har i sannhet allerede begynt. For å hjelpe dere kan vi utføre slike oppgaver selv om vi ikke er på Jorden, men når vi kan møte dere, kan vi gjøre det i samarbeid. Moder Jord har vært en uendelig tålmodig sjel i disse tider hvor dere er på vei gjennom den siste perioden av deres liv i dualiteten. Hun tar imot og ønsker velkommen deres kontakt med henne og det at dere på ny går inn i en tid hvor dere kan leve mye nærmere hverandre. Dette vil skje i nær fremtid, når dere igjen vil forstå deres forhold til alle andre livsformer.

Dere ble alle skapt og plassert på Jorden for å nyte alle Skaperens goder og skjønnheten og lære hvordan dere kunne støtte hverandre. Sørgelig nok mistet dere kontakten med naturen i nyere tid og glemte hvor mye dere trenger hverandre. Det er i ferd med å endre seg og mange begynner å erkjenne Menneskets rolle på Jorden og viktigheten av at dere voktere over alt levende. Buddhistene er viden kjent for sin forståelse av dette og har vist hva man kan få til, når man er i harmoni med naturen. Noen av dere er like bevisst det og er gode eksempler for andre som søker et virkelig sant forhold til naturen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ber dere stevne fremover fulle av tillit. Det er ingen ting å være redd for når det gjelder den Nye Tidsalder, den er alt dere noensinne har kunnet ønske dere. Vi forbereder oss på å introdusere oss for dere, når bare omstendighetene ligger til rette for det, og vi vil gjøre det på en måte som ikke skaper frykt. Så lang derifra, for vi kommer til dere i Kjærlighet og Lys.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

mandag 24. september 2012


SaLuSa 24. September 2012

Den verdensomspennende bevegelse for å skape fred får stadig mer støtte og hjelper til å vekke opp enda flere mennesker, slik at de innser nødvendigheten av at man ikke lenger tolererer at myndighetene ikke handler i samsvar med folkets vilje. Dere vil lykkes, men kanskje ikke på akkurat den måten dere hadde ventet. Vi vil så visst ha et ord med i laget og har autorisasjon til å hjelpe når det gjelder Lysarbeidere. Hovedfokus ligger for øyeblikket på nødvendige utskiftninger i regjeringene, som skal sikre at de rette personene får ansvar for fremtiden. Straks ett land har fjernet dem som ikke arbeider for folkets beste, vil kravet om forandringer spre seg raskt til alle land. Det er ikke mulig å stanse denne energien fra å rive de mørke sjelene ned fra taburettene, og generelt sett vet de at deres tid er ute.

På den ene siden ser det ut som om verden er i et håpløst kaos, men under alt sammen er dere i ferd med å gi liv til den Nye Tidsalder, og den ligger klar til å ta over etter den gamle. Det gamle status quo kan ikke opprettholdes lenger, ettersom hele dets struktur holder på å falle fra hverandre. Ingen desperate tiltak eller penger kan redde den, og manges renommé vil også falle, når den braker overende. En rekke juridiske saker er forberedt og ligger klar til å bringe for retten enda flere velkjente navn, som må stå til rette for sine forbrytelser. Noen av de største syndebukkene klarer ennå å gjemme seg bak andre som har utført det skitne arbeidet for dem. Men når oppgjørets time kommer, er det ingen som kan komme seg unna å stå til rette for det de har gjort, eller må svare til en Høyere myndighet. Vi kjenner dem alle og alle deres handlinger er arkivert i det Akashiske bibliotek.

Hver eneste tanke og handling som hver eneste sjel har gjort ligger lagret der, men det er ikke tilgjengelig uten at man har tillatelse. Men det blir for eksempel benyttet når dere ved livets slutt går over i de høyere riker og dere ser på livet deres pånytt og tar beslutninger om hva dere må arbeide videre med for å mestre utfordringene. Noen skjønner ikke helt poenget med livet, men faktum er at hver eneste en av dere visst hva som var planlagt før dere inkarnerte. Følgelig vil dere være tjent med å få mest mulig ut av hver utfordring dere møter. Prøv å ikke dømme dere selv for hardt hvis dere mislykkes, for det er ikke forventet at dere skal være perfekte. Dere er involvert i en prøve-og-feile situasjon for å bli bedre på de områder der dere trenger det, for så å gå videre på utviklingens vei. Alle sjeler er involvert i dette, og mange av dere kommer sammen med hensikt, for å hjelpe hverandre å lykkes.

Av naturlige grunner er dette livet annerledes enn tidligere liv, fordi dere har som mål å rydde opp i “gamle ting” som har holdt dere tilbake. Det er helt klart en viktig tid, og en tid hvor dere får all mulig hjelp for å forberede dere til Oppstigningen. Vårt ønske er at så mange sjeler som mulig stiger opp og legger reinkarneringens tredemølle bak seg. Når dere har gjort det, ligger fremtiden helt og holdent i deres egne hender, og dere kan velge fritt hva dere vil gjøre videre. Så mye så at dere selv kan bestemme hvor lenge dere vil være i hver enkelt kropp, og dere må huske på det at i de høyere dimensjoner så vil ikke kroppene eldes og dø, slik som dere er vant til. Tanken på en slik frihet skulle være nok til å gi dere motivasjon til å greie hva det enn skal være, for å løfte seg opp og ut av de lavere vibrasjonene.

De fleste sjeler er for øyeblikket allerede på sitt laveste punkt når det gjelder vibrasjoner, så fremskritt går alltid oppover og fører dere tilbake til dit dere egentlig hører hjemme. Der kan ha en reell opplevelse i den dimensjonen dere nå er i, men det er en illusjon å tro at det er deres egentlige liv. Dere er av Lyset og normalt sett en strålende sjel med enorm skaperkraft. Når dere nå løfter dere opp igjen, vil dere lære å ha kontroll over skaperkraften deres og bruke den til beste for alle. I virkeligheten er dere på vei til å bli Guder, og det er grunnen til at dere selv nå, må passe på at deres fokus hele tiden ligger på det dere ønsker dere i livet. Dere skulle vite det nå, at der hvor dere investerer deres energi, er der dere vil høste resultatene.

Det kan synes å være mange tilfeldige hendelser i livet deres, men alle sammen har dere selv tiltrukket dere. Universets Lover dekker alle aspekter av dette, hva enten dere er kjent med det eller ikke. Dere trenger ikke nødvendigvis å kjenne dem, men dere vil være tjent med å prøve å være mot andre som dere ønsker at andre skal være mot dere. Arbeid mot å behandle dem som at dere Er Ett, for i sannhet er dere alle knyttet til alle andre og som en del av dere selv. I altfor lang tid har folk ikke forstått at de er knyttet til alle sjeler, men dersom dere aksepterer at dere er Gudsgnister, så forstår dere hvorfor det er slik. Vi i den Galaktiske Føderasjon forstår dette til fullkommenhet og det er derfor vi med så stor glede tjener alle sivilisasjoner. Det er det naturligste ønske å ville hjelpe dem som følger i ens fotspor.

Det er uunngåelig og ønskelig at alle sjeler til slutt når dithen at de vender tilbake til Kilden. Dere har det i dere, enten dere vet det eller ikke, og det er en drivkraft som alltid ansporer dere til å komme videre frem og opp. Dere begynner nå å åpne øynene for hva det betyr, og deres kommende Oppstigning, er bare én av milepælene på en vidunderlig reise. Den kan synes endeløs, men husk at dere snart vil befinne dere i en situasjon hvor alt er i Nuet. Tid slik dere er vant til å forholde dere til den, vil ikke ha noen betydning uansett hva dere gjør, for fortid, nåtid og fremtid Er Alle Ett. Det er et fantastisk konsept som gjør at dere kan følge hjertet og reise hvor som helst dere ønsker. Noen mennesker har lykkelige minner fra et tidligere liv og velger å dra tilbake dit for å oppleve mer av det.

Tillat dere selv å begynne å “føle” hvordan livet etter Oppstigningen vil bli, for så vil forandringene komme til dere med slik letthet. Det skulle de uansett gjøre, for dere kom fra et slikt nivå før dere endte opp i deres nåværende dimensjon. Når vi åpent kan besøke dere og invitere dere om bord i skipene våre, vil det gi dere et blikk inn i det livet som venter dere. Forandringene vil være svært velkomne og de vil eliminere mye av deres daglige strev og det at dere må bruke så mye av deres tid på jobb for å overleve. Dere vil få så mye tid til dere selv, og dere vil kunne bruke den til hva det enn måtte være som gir dere glede og tilfredshet. Grimhet, forvrengninger og det imperfekte kan rett og slett ikke eksistere i de høyere vibrasjonene, hvor alt er skjønnhet, balanse og harmoni.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og veldig glad for at vi kan ha kontakt på denne måten. Og jeg er en av de mange som forsøker å dekke deres informasjonsbehov i denne viktige tiden. Vi vil møtes en dag, om ikke altfor lenge, og det vil være en lykkelig begivenhet for oss alle.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

lørdag 22. september 2012


SaLuSa 21. september 2012

Fordi alt skjer i nuet for oss, så ser ikke vi ting på samme måte som dere, for vi ser det store helhetsbildet som viser at avslutningen av denne syklusen vil utfolde seg slik det er ment. Når dere først har steget opp, vil dere gå inn i en ny æra og høste fordelene av at energiene deres er løftet opp og deres høyere bevissthetsnivå. Alt det dere er blitt lovt med tanke på forandringer vil raskt bli til virkelighet og endelig vil dere være fri fra de mørke Sjelenes overvåkning. Det finnes ingen plass i de høyere dimensjoner for noe som er av lavere vibrasjon, og dere vil bli i stand til å føle de høynede vibrasjonene. Det vil være en ganske ny opplevelse for dere å vite at enhver person som er der sammen med dere er av samme vibrasjon og at dere kan stole fullt på dem og at de er ærlige i ett og alt.

Den Gyldne Tidsalder vil ta dere langt, og hvis dere noen sinne har lurt på hvordan det er i Himmelen, så er dette det nærmeste dere vil komme. Den pure harmoni som finnes i alt levende vil være helt tydelig og det vil være en glede å leve og å få oppleve den. Siden alle deres behov er dekket, vil dere nyte et nivå av glede og tilfredshet som dere sjelden har følt hittil. Det ligger i selve dualitetens natur at det skulle være en krevende test på deres evne til å holde fast ved sannheten. Og likevel, til tross for det enorme presset, har dere løftet dere ut av den og gått inn i Lyset. Hold deres plass i Lyset trygg og intakt, og tillat ikke tvilen å snike seg inn, men fokuser på alt som er av en høyere vibrasjon.

Selv sett med deres øyne er det så kort tid igjen før denne syklusen ender, og etter hvert som andre begynner å våkne, så gi dem hjelp og del av deres kunnskap. Vi må imidlertid be dere være så snille å la dem få gjøre seg opp sin egen mening, for sannheten kan i mange tilfeller være overveldende. Det er fortsatt tid til å revurdere gammelt tankegods i lys av det nye som kommer frem. Det gjelder naturligvis alle, for i virkeligheten vil dere aldri slutte å lete etter sannhet eller å lære. Evolusjon er en langsom prosess, men deres Veiledere vil nennsomt lede dere mot større forståelse når dere er rede for det. Det er på denne bakgrunn at det er akseptert at ikke alle vil være klare til å stige opp og at det da vil være et valg de selv gjør. Man blir ikke betraktet som å være mindre vellykket enn noen annen sjel, og dere vil med tiden nå det samme nivå som enhver annen.

Mange sjeler har identifisert seg med de jordiske vibrasjoner og har på den måten blitt atskilt fra sitt fra sitt virkelige Selv. Dette var forventet, og det blir sett på som en essensiell del av deres erfaringer og det representerer den virkelige utfordringen som dere valgte å stå overfor. Ved å skaffe dere sterk beskyttelse har dere overlevd i kampen mot de mørke Sjelene og deres forsøk på å dra dere ned på sitt nivå. De har i realiteten sunket så dypt at de på det nærmeste har avskåret seg fra Lyset. Men Gud ser bare Lys, uansett hvor dimmet det måtte ha blitt. Håpet om at de skal finne veien tilbake til Lyset henger sammen med at de vil bli gitt enhver tenkelig hjelp for at de skal finne veien tilbake.

Som vi har gitt uttrykk for så mange ganger, så ber vi dere, som Lys-Vesener, at dere føler medfølelse for dem som har kommet på vidvanke. Det vil være andre som ikke forstår at den største tjeneste du kan gjøre en annen sjel, er å sende dem Lys og Kjærlighet. Se deres Lys, uansett hvor svakt det måtte være, for Gudsgnisten er ikke mulig å ødelegge og vil alltid være der i en eller annen form. Vis at du har vokst og lagt dømmende tanker og atferd bak deg. La den Høyere Lovs naturlige forløp få ta seg av dem som ennå har til gode å stå til rette for sine forbrytelser mot Menneskeheten. Dere har mer enn nok å beskjeftige tankene med nå som deres vidunderlige fremtid folder seg ut.

Hvis dere leter litt, så vil dere finne bevis for at bank-situasjonen går fremover og mange nå blir tatt tak i for sine kriminelle arbeidsmetoder. Det som dere, Folket, har gjort er å sette fingeren på der de har sviktet og ved å uopphørlig ”plage” myndighetene til å gjøre noe med dem. Det får publisitet og netto resultat er at enda flere våkner opp og dette fører til alvorlig bekymring i de store korporasjonene. De vet at folket har den kraft som skal til for å lykkes. Så selv om ikke alle disse forandringene er lette å se, så er dere i ferd med å få en delvis suksess nå. I mange land blir demonstrasjonene mer intense og myndighetene bruker makt for å slå dem tilbake. Det vil imidlertid ikke gjøre at demonstrasjonene avtar og dere har allerede vist deres vederheftighet når det kommer til å kreve deres rett. Vi kan ikke støtte dere åpent, men så lenge deres aktiviteter er fredelige, så vil vi oppmuntre dere.

I dette nu er det god fremgang i en del aktiviteter som er skjebnebestemt til å sette i gang forandringene, og det er sannsynlig at noen av dem helt plutselig vil bli kunngjort gjennom media. På den mørkere siden holder krigshisserne fortsatt på og prøver å få startet en ny verdenskrig. Men bli ikke forskrekket, for de vil ikke få lov til det. Vi kan bruke den makt og teknologi vi har til å forhindre det og en del av vår avanserte teknologi er ganske forbausende og passer perfekt til slike oppgaver. Sannheten er at vi ofte har brukt dem for å opprettholde en relativt fredelig situasjon på Jorden, når visse elementer brukte alle knep for å få i gang en full krig mot et annet land.

Dere er trygge når vi er her og vi vil fortsette å overvåke Jorden nøye. Om det skulle bli behov for det, kan vi zoome inn på hvilken som helst person, uansett hvor de er, så det er ingen steder mørkets representanter kan gjemme seg. Når tiden er inne for å bringe dem inn, vil vi ikke kaste bort noe tid før plasserer dem på et sted der de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for Oppstignings-prosessen. For øyeblikket overlater vi til dere å gjøre det som er nødvendig for å skaffe dere den autoritet som skal til for å ta dem ut av sirkulasjon. Vi vet at dere har opplevd problemer når dere tidligere har prøvd å gjøre det, men situasjonen forandrer seg og tiden har kommet for at dere må gå til aksjon. Vi vil beskytte dere, så dere kan gå fremover med i full tillit.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg ser hvor nær dere er å avslutte denne syklusen. Jeg ser også at dere har gjort en eksellent jobb med å forankre Lyset og det skinner fra Jorden kraftigere enn det har gjort på mange tusen år. Det vil øke eksponentielt og sørge for at dere kommer trygt gjennom Oppstigningen. Vi glemmer heller ikke dem som ikke er rede eller som velger å ikke bli med, for de også skal få vår beskyttelse inntil de forlater Jorden. Vi elsker dere alle og ser Lyset som stråler ut av dere, selv om ikke alle har utviklet det fullt. For oss er dere alle Ett og vi gjør overhodet ingen unntak.
Tusen takk, SaLuSa.!

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

onsdag 19. september 2012


SaLuSa 19. september 2012

Dette året har gått med hurtigtogsfart og det har vært færre vanskeligheter enn dere kanskje hadde ventet dere. Ei heller har det vært et katastrofalt år som mange hadde gitt profetier om, eller oppfylt det løftet om forandringene som skal løfte dere opp. Men like fullt har deres bevissthetsnivå økt ganske omfattende og Oppstigningen er fortsatt garantert. Når dere ser dere omkring er det åpenbart at institusjoner som har hatt prominente roller i verden, nå står foran en kollaps som ikke er til å unngå. Når sannheten nå siver frem avslører den mye om dem og viser hvordan de har manipulert enhver hendelse til sin egen fordel. Det begynner å gå opp for dere at de har hatt en agenda gjennom lang, langt tid om å gjøre dere til slaver og ta herredømme over hele verden. Dere kan nå se hvor nær de har vært å lykkes, men dere kan også se hvordan store folkebevegelser har vekket folket opp og gjennomskuet deres planer og overvunnet dem.

Dere er de som skal ta over og avgjøre fremtiden for deres sivilisasjon. Dere har den kraft som skal til for å bestemme hvordan endetiden skal utspille seg, og dere visualiserer en fredelig overgang. Det skaper en tidslinje som vil sluttføre syklusen i samsvar med deres intensjon. Imidlertid har også Moder Jord et ord med i laget og ønsker å gjennomgå en renselse selv, som forberedelse til Oppstigningen. Jo mer Kjærlighet og Lys dere sender til henne, jo smidigere vil endetiden forløpe. Og naturligvis vil de forventede forandringene begynne temmelig snart, ettersom den Nye Tidsalder må igangsettes, slik at det gamle paradigmet smuldrer opp. Det nye venter på å bli introdusert og de godene det bringer med seg skal deles av alle. Alt kan ikke fullføres før dere har steget opp ettersom de som er de mørke Sjeler ikke er ment å forsyne seg av de godene som er tiltenkt dem som er av Lyset.

Forandringene vil komme og nye regjeringer vil overta etter den gamle garde. Forandringene i bank- og finanssystemet vil sette i gang og sikre at det aldri mer blir noen gjentakelse av den korrupsjon som nå gjør at de faller overende. Det vil med sikkerhet skje raskt og vårt nærvær vil bli anerkjent, slik at vi kan komme dere mye nærmere. Uansett hva dere måtte ha tenkt om det, så er det ikke noen hast med å få gjennomført alle forandringene før Oppstigningen. Faktisk har det alltid vært slik at prosessen ville fortsette inn i det nye året, hvor vi vil ha mye større anledning til å arbeide sammen. Vi trenger de av dere som er av Lyset til å være med i teamene våre, hvor dere kan bruke deres ferdigheter og kunnskaper for at alle skal få det bedre. Og så vil vi alle virkelig være i stand til å få fart i sakene, i full visshet om at det ikke vil bli lagt hindringer i veien for oss eller at noen med hensikt forsinker arbeidet vårt.

Alt dere har forventet at skal skje vil skje og når fremskrittene kommer, så vil dere oppdage at de bringer dere mye lenger enn dere har trodd mulig. Det vil bli en vidunderlig tid hvor dere vil se at alle de gamle problemene som har hold dere tilbake forsvinner. Det er på tide å sette fart i sakene og bevege seg inn i en ny verden som gjenspeiler deres oppløftelse til de høyere dimensjoner. Det vil være mer enn nok av fasiliteter, inkludert Lysbyene, hvor dere kan bli helet, for dere skal alle bli brakt tilbake til en tilstand av fullkommenhet. Med tiden vil dere også bli i stand til å reversere aldringsprosessen og igjen få et ungdommelig utseende, og slik vil dere fortsette til dere blir Galaktiske Vesener. Alle disse forandringene venter dere og de ligger ikke så langt inn i fremtiden. Tenk positivt på dem, så vil dere hjelpe til med å manifestere dem mye raskere enn vi har beregnet.

Mens opprensingen foregår kan det synes som om alt faller fra hverandre og det vil være tilfelle i den grad at de gamle systemene må skrotes. Hver eneste ting som ikke kan passe inn i de høyer vibrasjonene har selvfølgelig ingen plass der. Så vi ber dere om å ikke bli fortvilt, for alt ligger klart til å erstatte de gamle systemene. Alt vil komme i god tid og til slutt vil dere ikke mangle noen ting i det hele tatt. Vi vet av vår egen erfaring nøyaktig hva dere vil ha behov for for å finne dere til rette i de høyere dimensjonene. Den Galaktiske Føderasjon av Lyset har ubegrensede resurser og personell og er fullkomment drillet i det som skal gjøres. Hva de fleste av dere ikke vet, er at vi fortsatt er sterkt engasjert i å rense Jorden for forurensning, og var det ikke for vår innsats, så ville den ha vært mye verre enn dere aner.

I fremtiden vil det ikke lenger være noen forurensning slik dere er vant til å oppleve det. Bruk av forurensende maskineri eller installasjoner vil ikke være nødvendig, og heller ikke tillatt. I stedet vil dere ha nye arbeids- og produksjonsmetoder som er fullkomment ”rene” i bruk. De største forandringene vil skje i deres transportmetoder og forbrenningsmotoren vil etter hvert forsvinne. Ikke bare det, men de nye ”kjøretøyene” vil være mye raskere og mye sikrere i bruk. De vil drives av fri energi, som er den kraften som driver våre skip. Alle vil kunne bruke dem og de er fullstendig forurensningsfrie. Disse forandringene har vært planlagt lenge og alt er klart til å ta dem i bruk så snart det er trygt å introdusere dem.

Naturligvis ser vi også veldig frem til å møte dere og vi gjør alt vi kan for at ting skal komme i gang. Avsløringen snegler seg nærmere takket være våre alliertes innsats, men selvfølgelig ville vi likt at det gikk fortere. Imidlertid er det slik at jo flere mennesker som vet om oss og våre oppdrag her, og forstår at målet er å bistå dere gjennom Oppstigningen, jo nærmere kommer vi å kunne møtes. Selvfølgelig finnes det fortsatt dem som av ulike grunner ønsker et annet resultat av forandringene. De forsøker å forvirre folk med desinformasjon og falske budskaper, men dersom dere har informert dere godt nok, så vil dere ikke la dere lure. Lytt alltid til intuisjonen og vær rede til å forandre det dere har trodd på, dersom dere føler at dere er tilstrekkelig sikre på at dere ser sannheten.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg sender vår kjærlighet til dere for deres fremragende innsats for å få en rask og smidig avslutning på denne syklusen. Det er ikke lenge før dere vil bli mer involvert i endetidens aktiviteter. Dere vil kunne oppleve enkelte forstyrrelser og avbrudd i deres daglige liv, men de raskt finne sin løsning. Vi er bundet av Universets Lover til å gjøre vårt arbeid på en måte som ikke interfererer med deres frie vilje, så vi kan ikke bare sette i gang for å få fart i sakene eller trenge oss på. De mørke Sjelene vet dette og stikker fortsatt kjepper i hjulene, for de anerkjenner ikke Lovene slik som vi gjør. Hvis ting imidlertid ikke kommer i gang innen en viss tidsramme, vil vi få autorisasjon til å gripe mer direkte inn.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

mandag 17. september 2012


SaLuSa 17. september 2012

Dere har hatt mange liv i løpet av dualitetens syklus og når dere ser dere tilbake, vil dere sannsynligvis se at har vært blant de mest utfordrende og krevende dere har hatt. Årsaken til dette er at dere har gått gjennom noen av de laveste vibrasjonene dere noensinne har opplevd. Det betyr at dere har følt dere enda mer atskilt fra Kilden enn i noe tidligere liv og i det store og det hele har dere eksistert på overlevelsesinstinktets nivå. Disse som brakte Lys til Jorden hadde litt av en utfordring med å få forankret det slik at det kunne gjenetablere en form for balanse mellom det og de mørke energiene. Til tider ble det aller dypeste mørke nådd og mennesket syntes å ha mistet ethvert håp om å komme seg opp igjen.

De høyere Vesener som har ansvaret for planen for Menneskeheten hadde imidlertid andre idéer og gradvis snudde de tidevannet slik at Lyset pånytt gjorde fremskritt. Det var ikke før i relativt nyere tid at det begynte å bli tydelig og få innflytelse. Til tross for den kontinuerloge krigingen mellom ulike land, begynte Lyset å fylle med kraft de som hadde kommet for å skape de svært tiltrengte forandringer. Midt oppi alt kaos og kriser begynte det å gjenoppbygge Lysets kraftlinjer rundt Jorden. Siden den tid har de blitt til kraftfulle punkter av Lys som stråler ut Lys omkring seg. Resultatet er at Lysgrupper har blitt etablert, som har vært i stand til å opplyse folk om sannheten, og i dag står dere på terskelen til å bli fullt opplyste.

Når man ser tusener av år tilbake i historien, så vil dere oppdage at man visste at denne tiden ville bety enden på dualitetens syklus. Det var et løfte som ble gitt i den aller tidligste tid da dere begynte å inkarnere og det er grunnen til at dere alltid intuitivt har visst at det ville være slik. Noen tidligere sivilisasjoner har utslettet seg selv og forsvunnet nesten sporløst og dere som er her i dag er akkurat de samme sjelene. Dere var fast besluttet på å sikre at endetiden ville avsluttes med Oppstigningen, og ikke en ny total ødeleggelse. Og her står dere nå, rett foran en enorm oppløftelse som dere har greid å oppnå gjennom deres harde arbeid og hengivenhet til Lyset og Kjærligheten. Dere har ervervet dere enormt med erfaring, som kan brukes til å hjelpe andre som står overfor tilsvarende utfordringer som dere har vært gjennom.

Livet handler om å lære og det gjør dere gjennom erfaringer dere selv har valgt å gå gjennom, vel vitende om at dere ville kunne bruke det dere lærte i Lysets tjeneste. Målet er å bringe menneskene sammen slik at de nok en gang blir en del den store En-het som alt er en del av. Imidlertid er det slik at Oppstigningen innebærer en skillevei på det fysiske nivå, slik at enhver sjel kan fortsette på den vei som er riktig for dem. Noen er allerede kommet til et utvidet bevissthetsnivå og på sin ønskede vei mot Oppstigningen, mens andre ikke har gjort noen særlig refleksjon omkring det fordi de ikke er ferdige med dualiteten ennå. Det er et valgt dere alle gjør av fri vilje og således må dere tillate at andre velger den vei som er riktig for dem. Det er slett ikke slik at noen blir etterlatt og de vil uansett dra enorme fordeler av de erfaringer de så langt har hatt.

Evolusjonen tar aldri slutt før dere til slutt har kommet tilbake til Kilden, og selv da vil nye utviklingssykluser bli presentert for dere. Det er imidlertid ikke noe som er nær forestående og dere har en lang vei å gå før dere kommer dit. Gud har skapt et uendelig antall Universer og dere kan velge å begynne på helt nye eventyr om dere skulle ønske det. Den fremtiden som venter dere er full av undere og spennende muligheter og dere vil finne en uendelighet av uttrykk for Lyset og dets magiske skaperkraft. Livet på Jorden i disse dager likner ikke mye på den verden dere er i ferd med å gå inn i, men dere vil finne det lett å tilpasse dere livet som Galaktiske Vesener. Dere er i ferd med å komme hjem til deres virkelige hjem blant stjernene og å bli gjenforent med deres sanne familier. Alle opplevelsene deres på Jorden er ingenting annet enn en utflukt dere har gjort fra deres plass i de høyere dimensjonene, som dere om kort tid skal vende tilbake til.

Som vi så ofte har informert dere om, så er det så mye som ligger foran dere som vil løfte dere opp til de store høyder. Når dere først har steget opp, såfremt dere ikke av en eller annen grunn velger å tilbringe tid i den nye 3dje dimensjon som er gjort klar for dere, så vil dere aldri mer måtte gå tilbake til den. Det er ikke mye om å gjøre at dere har gjort dere helt ferdige med de lavere vibrasjonene og mange sjeler er nå i stand til å beskytte seg mot de lavere energier. Dere trenger bare å legge et hvitt bånd av Lys rundt dere som beskyttelse. Når dere har gjort det, så må dere også unngå å uttrykke negative ting i deres tale, for de kan lett bryte opp beskyttelsen deres og gjøre dere sårbare for dem igjen. Det beste dere kan gjøre er å holde fokus på alt som er av Lyset og det å holde blikket festet på Oppstigningen er måten å gjøre det på.

Så mange mennesker bærer ennå på “bagasje” som de må ta tak i og det vil fortsette å komme tilbake til dem helt til det er ryddet opp i. Det vil komme til dere som utfordrende tanker, selv om faktum er at dere har utviklet dere langt forbi det de prøver å lokke dere med på. Snakk til ”den andre personen” som stadig fortsetter å minne dere på slike ting og vær fast i stemmen, og be dem om å fjerne seg siden det ikke lenger interesserer dere. Dere blir utsatt for fristelser for å se om dere har overvunnet det problemet de representerer, hva det enn måtte være, og det er derfor dere har mye å gjøre med å gjennomføre renselsen av dere selv. Det kan selvfølgelig involvere andre og ofte kan dere arbeide sammen for å håndtere det, hva det nå måtte være. Tidligere forhold bringer ofte folk i møte med hverandre igjen rett og slett for å hjelpe hverandre med å bli ferdig med ting.

Det er viktig at dere forstår at dere har sagt ja til å gjøre alt dette vanskelige arbeidet for å være klare til Oppstigningen, men dere mangler aldri hjelp. Sannheten er at hver eneste sjel har hjelpere, også de som lar seg friste av og fråtser i de lavere energiene. Hver eneste sjel er uansett av Lyset og blir aldri overlatt til seg selv eller gitt opp, ettersom de har det som skal til for at de skal kunne greie å løfte seg opp igjen. Husk på at den eneste grunnen til at dere opplever både Lyset og mørket er fordi dere er i dualiteten og har ønsket å være her for å forstå hvordan de to kan hjelpe dere i deres utvikling. Naturligvis er målet at dere skal greie å vinne over de mørke energiene ved å løfte dere over dem. Mange av dere står nå rakrygget og vet at dere har greid det og deres plass i Oppstigningen er sikret.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler at våre bevissthetsnivåer nå begynner å komme i mer harmoni med hverandre, ettersom dere søker sannheten og utvider deres egen bevissthet. Mange flere av dere vil finne en slik ekspansjon i de ukene som gjenstår, og et en uendelig mengde med Lys fortsetter å strømme inn til Jorden. Når om kort tid deres Sol og galaksens Store Sentrale Sol kommer på linje, vil det komme ennå en betydelig bølge av Lys som vil løfte dere opp og det vil dere kjenne.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 14. september 2012


SaLuSa 14. september 2012

Disse sjelene som er så faststivnet i sin religiøse tro vil være blant de siste til å akseptere sannheten. Det problemet har vi forutsett og de respektive læremestere som deres tro baserer seg på, vil komme tilbake for å forklare hva deres egentlige budskap var. Gjennom tiden har budskapene blitt forandret med overlegg for å gi mer makt til dem som kontrollerer dere. Så mye så at den sanne mening i budskapet har blitt borte. Vårt nærvær og deres forståelse av at vi er her for å tjene dere, har hjulpet dere å innse at dere kan nå et punkt i deres evolusjon hvor dere kan gå inn i dere selv og finne sannheten. Vi mener selvfølgelig ikke at dere ikke skal samtale med andre, for det er alltid nyttig å ta andres synspunkter i betraktning.

Vi har allerede redegjort for vår verdensanskuelse, som er en tro vi opprettholder og som gir uttrykk for hvordan vår tjeneste for andre i Universet passer inn. På vårt vibrasjonsnivå er det bare sannhet som kan eksistere, og det er et nivå som også dere ganske snart vil bevege dere inn i. Vi ber dere derfor å være åpne for nye idéer som generelt er basert på at Alt Som Eksisterer Er Ett. Det problemet dere har hatt, er at sivilisasjonen deres har blitt fragmentert og oppdelt av så mange splittelser, at det er vanskelig for dere å vite hva dere skal tro. Og som ikke det skulle være nok, så har det ført til så mye konflikt at dere har slåss innbyrdes, for å bevise hvem som har rett og hvem som tar feil.

På Jorden finnes det ingen overflod av toleranse og det er forårsaket av disse som gjør alt de kan for å beholde sin makt, hva enten det gjelder religion eller politikk. Vi oppfordrer dere til å akseptere at andre sjeler ikke nødvendigvis er på samme forståelsesnivå som dere selv er og å forstå at med tiden vil alle utvikle seg i sitt eget tempo. Ingen skulle bli henrettet for sin tro, like lite som de skulle prøve pådytte andre den. Den perioden dere går gjennom nå viser dere hvor avhengig dere er av hverandre, men noen ganger trengs det vanskelige tider for at dere skal stå sammen.

Det begynner å gå opp for folk at klasseforskjeller basert på rikdom og utdannelse holder splittelsen på plass, og at alle mennesker skulle gis like muligheter. Noen kommer fra en bakgrunn der de har hatt små muligheter og det er noe som det vil bli tatt tak i gjennom de kommende forandringene. Alle vil bli betraktet som likeverdige, slik de er i Guds øyne, uansett hvilket karma de utspiller. Faktisk er det slik at i disse endetider er det mange som påtar seg mye karma for få utbalansert det for godt. Mye av det handler om parforhold eller andre forhold mellom mennesker, og det er mange tøffe lærepenger som læres. Når det gjelder de mindre lærepenger, så kan dere faktisk oppdage dem ved tilbakeblikk, når deres bevissthetsnivå har løftet seg tilstrekkelig.

Når dere først har steget opp, vil alt være veldig forskjellig fra det dere har opplevd i deres nåværende dimensjon. Den uvennlighet mot hverandre og de konflikter dere til vanlig opplever, vil ikke lenger oppstå, for det vil være total harmoni og samarbeid hvor alle hjelper hverandre for at alle skal ha det godt. Dere vil møte deres skytsengler og andre Engler som har stått ved deres side i liv etter liv. Dere vil ha utviklet et nivå av bevissthet som vil gi dere en mye videre forståelse av alle ting, og dere vil i sannhet ha blitt Galaktiske Vesener. Deres sivilisasjon er allerede medlem av vår Føderasjon av Lyset, og der venter en plass til alle som har lyst til å slå seg sammen med oss.

Et fantastisk liv venter dere som setter dere fri fra det mørke som har ledsaget dere på deres ferd gjennom den nåværende dimensjon. Dere har gjort jobben deres og det er nå tid for å forlate gjenfødelsessyklusen som dere har fått så mye erfaring av. I fremtiden vil dere ganske enkelt bytte kropp når dere føler at det er nødvendig, fordi det ikke lenger vil være slik at kroppen eldes og svekkes og dør. Som dere også sikkert er klar over, vil dere også leve i hundrevis av år, slik dere er vant til å oppfatte tid, men uten noen aldring, for i stedet beholder dere hele tiden en kropp i fullkommen stand. Dere vil ha all tid i verden til å gjøre det som dere virkelig ønsker av hjertet og i motsetning til på Jorden, så vil dere ikke trenge penger for å gjøre det, for det vil ikke være nødvendig.

Mye av det som dere ser på som viktig ting i livet deres i dag vil dere ikke lenger ha behov for, og etter hvert som dere kvitter dere med materielle ting, så vil de gå tilbake til kilden uten at det blir noe søppel av det. Med tiden vil dere ha deres personlige skip, men dere vil slå dere sammen med andre for å gjøre inter-dimensjonale reiser inn i verdensrommets fjerneste deler. Dere kaller disse store skipene for moderskip og noen av dem kan med rette kalles for byer. Dere vil kunne reise omkring med dem i årevis og finne at alt dere har behov for er tilgjengelig til enhver tid. De er totalt selvforsynte og benytter seg av universets frie energi som finnes overalt omkring dem. Under slike omstendigheter er livet så lagt fra kjedelig og kan alltid tilby spenning og en følelse av eventyr når dere reiser inn i det ukjente.

Dere vil sikkert ha lagt merke til at når vi har møtt mennesker fra Jorden, så har de alltid kommenter våre ettersittende, sømløse antrekk. Det er fordi de er skapt med tankens kraft og bokstavelig talt er som en hud nummer to og følger enhver kroppsbevegelse vi gjør. I motsetning til dere, behøver vi ikke ha med oss en koffert med de viktigste eiendeler når vi reiser. I den sammenheng har vi ikke store behov, ettersom vi for eksempel ikke har daglige gjøremål som barbering eller annet kroppsstell. Det vil være mye for dere å lære når dere begynner deres nye liv, men likevel er de ikke på langt nær så kompliserte som livet på Jorden. Livet i de høyere dimensjoner er ren glede og tilfredsstillende på alle vis.

Om dere skulle føle dere nedstemt eller motløse, så husk bare på hvordan fremtiden deres ser ut og den ubeskrivelige oppløftelsen som vil starte et helt nytt kapittel i deres evolusjon. Den smerte og lidelse dere har opplevd vil bli borte og med tiden vil slike minner fra fortiden forsvinne i glemselen. Så hold øynene festet på det som skal komme, og ikke på det som har vært. Og la ikke negative tanker få distrahere dere. Uansett hvilken frykt media prøver å skape eller spekulasjoner om fremtiden, så vil eventuelle problemer være kortlivete. Inntil de mørke Sjelene er fjernet helt, vil de fortsatt forsøke å forpurre deres fremskritt, i den tro at de på et eller annet vil kunne lykkes. De vil få lære at de har ikke særlig mye makt igjen og at de ikke på noen måte kan gjenvinne sin tidligere kontroll over dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og medbringer de aller beste ønsker til dere fra den Galaktiske Føderasjon og ønske om en vellykket avslutning av deres liv i dualiteten. Dere har arbeidet hardt og lenge for å lykkes og dere fortjener å få oppleve en avslutning som virkelig gjør dere tilfreds.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

onsdag 12. september 2012


SaLuSa 12. september 2012

Det faktum at det er mye som foregår rundt om på Jorden, kan man ikke unngå å legge merke til, men for dem som akkurat har begynt å våkne ser det ut som om det er kaos som hersker. De institusjonene dere har hatt tillit til, slik som bankene, blir nå avslørt for hva de virkelig er, men ennå har det ikke dukket opp noe svar på hvordan problemene deres kan løses. Imidlertid har vi allerede formulert planer for hvordan vi skal takle en slik eventualitet som deres totale sammenbrudd. Som med mye av våre alliertes arbeid, ligger det klart til å implementeres og venter bare på det rette øyeblikk for å introdusere det. Det gamle korrupte systemet vil ikke bli videreført og det nye får stadig mer støtte på grunn av de vidtfavnende forandringer det vil skape.

Flere og flere aksepterer at det er behov for endringer i regjeringer og styresett, slik at deres nye representanter setter folkets behov først av alt. Men i stedet har begjæret etter å skaffe seg personlig makt og rikdom vokst og spredt seg over hele planeten, og kontroll over pengebruken og etterrettelighet er så å si ikke-eksisterende. Sett i et større perspektiv blir pengene i all stillhet sugd ut av statskassene for å finansiere hemmelige operasjoner, som ikke er autorisert av regjeringene, og som ofte er rettet mot det folket de skulle tjene. Denne situasjonen har fått utvikle seg altfor lenge uten kontroll, og gjennom våre allierte, som har hjelp fra oss, har vi gjort det klart at vi vil sette en stopper for det. Så dere ser, Kjære Sjeler, at vi arbeider systematisk for å gjøre det mulig å gjennomføre de nødvendige forandringene.

Noe dere nå begynner å ane og finne informasjon om, er de enorme mulighetene som åpner seg med Fri Energi teknologi. Naturligvis kjemper oljeindustrien mot det, men dette er veien fremover og fremskrittet lar seg ikke stanse. Med tiden vil ingen av de forurensende energi-teknologiene bli brukt lenger og alle vil kunne glede seg over rene og effektive energimetoder. Det gjelder også nye transportmetoder. For dem som i øyeblikket er ansatt i disse sektorene, må vi fortelle dere at deres fremtid sikker. Når den tiden kommer vil alle ha fått fordel av det nye økonomiske systemet og omfordelingen av rikdom vil sikre at det å miste jobben ikke går ut over livskvaliteten deres.

I sannhet vil omfordelingen og hjelp til dem som er uten arbeid, uansett årsak, føre med seg en tilfredsstillende levestandard for alle, som vil dekke deres behov. I alle tilfeller vil livsstilen deres etter Oppstigningen forandre seg slik at den ikke lenger skaper bekymring eller stress. Dere vil ha alle deres behov dekket, inkludert passende boligforhold og medisinsk tilbud. Det vil naturligvis ta en viss tid å få gjennomført alle forandringene, men de vil skje ganske så raskt. Vi er fullt ut forberedt på alle eventualiteter og fundamentet for forandringene er allerede godt i gang, og i ferd med å etablere den nødvendige strukturen for at vi kan sette i gang med planene.

Massebevissthetens nivå fortsetter å øke og som en følge av det våkner stadig flere mennesker opp. Imidlertid er det fortsatt mange som er i limbo og som ikke ofrer så mye som en tanke hva forandringene bærer bud om. Vi ville aller helst at de våknet gradvis, men det vil komme et tidspunkt da sannheten må komme ut. På et eller annet vi må de gamle oppfatningene og livsanskuelsene rytes skikkelig, slik at alle kan se dem for hva de er. Men like vel ønsker vi å unngå at folk re-agerer på gal måte. Når det kommer til stykket er det opp til hvert individs frie valg hva de vil tro, og slik sjeler vil fortsette sine erfaringer i en vibrasjon som tilsvarer deres egen. Der et ikke noe poeng i å prøve å tvinge folk til å akseptere noe de ikke er rede til og det er heller ikke vår måte å gjøre tingene på.

Husk på at den Galaktiske Føderasjon er her fordi Gud har bedt oss om det og hele vårt oppdrag dreier seg om å forberede dere på Oppstigningen. Det medfører også en rekke andre ansvarsoppgaver, fordi det er ønsket at veien skal være så smidig som mulig. At endetiden kommer har vært kjent i lang tid, men det er først i nyere tid at man har forstått helt hva det innebærer. Dualiteten slik som dere erfarer den nå, vil snart avsluttes og vår oppgave, på samme måte som våre allierte, er å sikre at dere og Moder Jord vil være klare til å stige opp. Mye arbeid er allerede lagt ned og dere vil få se resultatene av det.

Dere er på et punkt nå hvor nesten hva som helst kan skje på kort varsel og det vil ikke være uventet. Vi arbeider for fullt med våre oppgaver, som inkluderer å holde øye med land som har atomvåpen og sørge for at de ikke kan brukes. For oss med vår avanserte teknologi er det en enkel oppgave, og vi tror at de militære nå begynner å innse at det er dødfødt å prøve. Vi har, for å si det på den måten, fjernet tigerens tenner, men den har fortsatt klørne. Vi har ved ulike anledninger besøkt alle statsledere i den hensikt å få atomvåpen bannlyst, men det har vært en så grunnleggende mistillit mellom dem at det har ikke vært mulig å oppnå. Det vil imidlertid ikke spille noen rolle lenger, fordi verdensfred vil bli etablert om ikke lenge, slik at krig og alt som forbindes med det vil forsvinne for godt.

Vibrasjonene på Jorden har allerede løftet deres bevissthetsnivå dit hen at dere nå kan se at kriger er en forbrytelse mot menneskeheten. Som et resultat av det har fredsbevegelen aldri stått så sterkt som nå. Det har gitt støtet store demonstrasjoner hvor dere krever friheten til å bestemme over deres egen fremtid og ropet deres blir nå hørt og besvart. Dagene er talte for diktatoriske styrer og dere skal nå bli representert av sjeler som virkelig bryr seg om dere og har stor kjærlighet for sine medmennesker. Ferden deres videre herfra har kurs mot Oppstigningen, som vil bringe med seg alle de forbedringer og goder som dere har blitt lovet.

Vi vet at mange av dere er trøtte og slitne av de utfordringer livet på Jorden gir, men vi ber dere ta inn over dere at dere snart vil kunne ta imot velstand og andre svært gledelige forandringer. Dere kan se på dem som en belønning for den innsats dere har gjort på Lysets vei og deres oppløftelse til en høyere dimensjon. Den vil være så enormt forskjellig fra det dere har vært vant til og bare sjeler av Lyset vil kunne ta et slikt kjempesprang fremover. Vi ber dere derfor innstendig om å holde fokus på alt det dere assosierer med de høyere vibrasjoner, fordi de er rene og totalt velgjørende.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og når jeg betrakter Jorden på avstand, så er jeg lykkelig over å se så mye Lys den utstråler. Fortsett å la Lyset stråle, for nå er slutten på syklusen her og dere har seiret.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

mandag 10. september 2012


SaLuSa 10. september 2012

Husk på at de begivenhetene som har utfoldet seg er direkte til fordel for dere. Selv så mye dere får vite gjennom de ulike informasjonskildene, er det vanskelig å formidle sannheten på en måte slik at dere til fulle forstår, når det ikke kan understøttes av klare bevis. Det vil komme så snart de som blokkerer slik informasjon er fjernet og vi vil gjøre det på en slik måte at dere ikke lenger vil være i tvil om hva som er sant. Uansett hvordan ting utvikler seg fremover, så vil hovedfokus hele tiden ligge på dere som forbereder dere til Oppstigningen. Det gleder oss å se at folk nå snakker mer åpent om Oppstigningen og hva den innebærer for sivilisasjonen deres. Den vil tross alt påvirke hver eneste sjel enten de har noen forkunnskap eller ikke om hva som er i ferd med å skje. For å si det enkelt; enten forblir dere på den nåværende vibrasjonsnivå, eller så er deres vibrasjon tilstrekkelig høy til at dere kan stige opp sammen med Moder Jord.

Det er ikke noe spørsmål om at man blir valgt ut til å være med på Oppsigningen, fordi det er en tilstand av væren som dere selv oppnår. Dersom dere er rede, kan dere ikke annet gjøre enn å stige opp etter hvert som de høyere vibrasjonene etablerer seg. Det vil selvfølgelig bety at dere vil befinne dere sammen med sjeler som er temmelig lik dere selv og rede til å være med å skape leveforhold som passer seg for en sivilisasjon som bygger på Lys og Kjærlighet. Når den tid kommer vil også vi ha fått muligheten til å arbeide åpent sammen med dere og bygge et samfunn som er basert på balanse og harmoni i ett og alt. Inntil dere er blitt løftet opp og ut av de lavere vibrasjonene, vil dere fortsatt finne det vanskelig å skape og å holde fast ved visjonen om den Nye Tidsalder.

Vi deler deres frustrasjon når det gjelder de forsinkelsene dere opplever, som hindrer at dere kan bli informert om hva som skjer bak kulissene. Det er imidlertid ikke alltid klokt å avsløre for mye om våre aktiviteter, men dere kan være sikre på at vi arbeider kontinuerlig for å fullføre arbeidet. De prosjektene det gjelder et temmelig utfordrende og krever enormt med samarbeid og koordinasjon, og vi må få takke våre allierte for hva de har oppnådd under svært vanskelige omstendigheter. Det har alltid vært målet at dere skulle være involvert i forandringene, for det har aldri vært tanken at vi skulle gjøre alt sammen for dere. Sammen vil vi arbeide videre for å gjøre Avsløringen mulig, men dere må være forberedt på at den vil komme frem som en serie av mindre avsløringer.

Våre allierte har langt ned enormt mye arbeid, og det innebefatter alle dere som er med å spre sannheten. Men likevel, fordi de mørke Sjelene lykkes i å spre så mye falsk informasjon, er det fortsatt mange sjeler som finner det vanskelig å endre på sin etablerte oppfatning og verdenssyn. Uansett hva de måtte tro på, så er det vanskelig å tro på at dere har blitt så til de grader ført bak lyset, og særlig når dere har ledere som dere har respektert for sin store kunnskap. Svaret ligger i å tenke selv og være beredt til å endre på deres oppfatninger etter hvert, slik at dere kan være komfortable med dem. Når tiden kommer, så vil dere bli presentert med ubestridelige fakta og informasjon som gjør at dere ikke lenger vil være i tvil om sannheten om dere selv og deres sivilisasjon.

Oppstigningen vil være deres totale frigjøring fra de lavere vibrasjonene og løfte dere opp til et nivå som er deres opprinnelige og sanne tilstand av væren, og hvor deres skaperevner vil komme mye tydeligere frem. Deres tankekraft skaper like fullt i deres nåværende dimensjon, men det er sjelden at dere ser umiddelbare resultater. Som sivilisasjon har dere imidlertid selv skapt hvordan ting har utviklet seg og det er bare ganske nylig at dere har løftet dere selv ut av det dype mørke hvor de lavere vibrasjonene trakk dere ned. Det er ikke vår rolle å påtvinge dere endringer, for de avstedkommes som et naturlig resultat av at deres vibrasjoner blir løftet opp.

Det som selv ikke vi har muligheten til å endre på er Oppstigningsprosessen, som er gitt ved guddommelig dekret. Den angår hele Universet, og dere er bare en liten, men ikke desto mindre viktig, del av det som finner sted. Dere kunne beskrive oss som Guds tjenere ettersom vi utfører Guds ønske, og det er i virkeligheten den Galaktiske Føderasjons funksjon. Det å leve i fred og harmoni er en glede som dere snart selv vil få erfare, men våre ord strekker ikke til for å beskrive hvordan det føles å leve i de høyere vibrasjoner. Det finnes ingen energier der som gjør livet vanskelig for dere eller virker frastøtende, slik som dere opplever på Jorden, men ethvert aspekt av livet deres er fullt av glede og oppløftelse. Om dere bare kunne få kjenne det som vi forsøker å beskrive, så ville dere aldri ønske å gå tilbake til det dere har opplevd tidligere. Ha det klart i tankene og la det som skal skje på Jorden for finne sin egen vei til fullførelse.

Her nede på Jorden nærmer dere dere selve endetiden og i de ukene som gjenstår vil dere oppleve mange bølger av energi. Gradvis vil dere bli klar over og kjenne de forandringene de avstedkommer inn dere og sannsynligvis vil det første dere kjenner være en ro som brer seg i livet deres og som ikke lar seg rokke av ytre hendelser. Begynn å leve som om dere allerede var steget opp, og når dere har gjort det, så legg fra dere tilknytningen til enhver ting som dere vet ikke vil tjene dere. Det er ikke forventet at dere skal klare det til fullkommenhet, fordi det er nærmest umulig så lenge dere er på Jorden i sin nåværende vibrasjon. Ved å være et slikt eksempel, vil dere imidlertid bidra til at andre sjeler løftes opp og Lyset deres vil gjøre at roen deres også smitter over på andre.

Kjære Sjeler, vi er nær ved å gjøre virkelighet av noen av de begivenhetene dere har ventet på og dere må ha forstått nå at vi nødig spesifiserer noen dato for ting. Det er i virkeligheten ikke alltid mulig å være så presis, fordi omstendighetene på Jorden endrer seg så raskt, og vårt mål er alltid å handle i det mest gunstige øyeblikk. Vi kan fjerne Illuminati, med det ville ikke umiddelbart bringe deres aktiviteter til opphør. Deres kontrollmekanismer er så dypt innvevd i samfunnet at vi må eliminere dem bit for bit. Men de har ingen mulighet til å gjenoppbygge sitt maktapparat, som allerede er betydelig svekket av våre allierte, og et fullstendig sammenbrudd er ikke langt unna.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi ser at den dagen vi kan komme hverandre i møte snart vil være her og det skal bli så godt å få anerkjenne hverandre i Lys og Kjærlighet.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

putin

putin