They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 29. juni 2012

SaLuSa, 29 juni 2012

SaLuSa, 29 juni 2012


Det absolutt heteste temaet nå, og det som opptar de fleste av dere, er dette som handler om starten av arrestasjonene og slutten for kabalen. Selv om dere har tvilt på at dette kan bli virkelighet, så er det faktisk slik at kabalens dager er talte. Det er ingen tvil om at dette vil bli en verdenssensasjon, og nyheten vil bli et så stort gjennombrud at mediene ikke på noen måte kan unngå å offentliggjøre den. Mediene vil bli konfrontert og oversvømt med fakta, de vil videre bli bedt om redegjørelser, og dette vil til slut tvinge de konservative kreftene til å komme med sannheten om årsakene til det som skjer.


fredag 22. juni 2012

SaLuSa, 22 juni 2012

SaLuSa, 22 juni 2012


Noen mennesker forstår ikke helt ut våre arbeidsmetoder og føler at tiden for handling er "nå eller aldri", Dere må forstå at det er tilstrekkelig tid igjen til å utføre alle de nødvendige endringene vi har planlagt før oppstigningen. Vi må innimellom endre kurs, men dette er ikke så avgjørende på dette tidspunktet, for vi er innenfor tidsskalaen, har våre retningslinjer å forholde oss til og vet hvor langt vi kan gå. Vår nåværende plan er å starte handlingen i løpet av noen dager og ikke uker som tidligere sagt. Det har uansett aldri vært snakk om å stanse prosessen eller fremdriften. Som vi har fortalt til der er det trukket en linje frem til punktet vi må sette dette i verk, selv om det også betyr at vi bli mer direkte involvert. Vi har heile tida prøvd å oppmuntre deg til å delta i forberedelsene til oppstigningen, og noe som ikke har endret seg er at vi skal sette dette i handling når vi blir gitt de rette myndigheter. Du vil forstå at handlingen er nært forestående når våre allierte på forhånd gir en offentlig kunngjøring. Våre oppgaver veldig mye lettere nå som de mørke kreftene ikke lenger har den makten de hadde tidligere. Arbeidet som vi og våre allierte har utført har vært svært vellykket i dette å bryte ned deres maktstruktur, og de har ikke lenger kontroll over store krefter slik som tidligere. Faktisk har en kapitulasjon funnet sted i alle områder uten at vi kan nevne navn, og vi venter på deres endelige kapitulasjon. Så uansett hva nyhetene du hører sier, så ikke frykt noen negative konsekvenser, for vi har full kontroll. Vi vil ikke la større eller mindre irritasjonsmomenter påvirke eller forstyrre våre anstrengelser.


onsdag 20. juni 2012

SaLuSa, 20 juni 2012

SaLuSa, 20 juni 2012


Du er nå kommet så langt til å få se en handling som ikke vil la deg være i noen tvil om at du er i ferd med bevitne begynnelsen på slutten av de mørke. Det er alt ordnet og kan ikke holdes oppe mye lenger. Likevel vil du bli overrasket over hva som er i ferd med å skje og forundret over at en operasjon av en slik størrelse er montert. Planleggingen har vært grundig for å sikre at arrestasjonene så langt som mulig gjennomføres til minst mulig tid. Vær trygg på at bevis for kriminelle handlinger ved den enkelte er nøye dokumentert, og er tilstrekkelig til å opprettholde de kostnader som vil bli gjort.


fredag 15. juni 2012

SaLuSa, 15 juni 2012

SaLuSa, 15 juni 2012


Vi fortsetter å jobbe hardt med våre allierte for å overvinne de siste hindringene som står i veien for oss. Når de er fjernet, kan kunngjøringer gjøres for å klargjøre deg for en rekke tiltak for å ta ut de som har styrt deres liv gjennom kriminell hensikt. Mange involverte navn kjent for deg, ja i mange tilfeller svært godt kjent blant andre helt ukjent. Når nøkkel personene blir fjernet, vil det være grønt lys for våre allierte for å montere en stor skala arrestasjon av dem som vi har tilstrekkelig bevis for å bevise sin skyld. De vil bli behandlet rettferdig og bli gitt skikkelige rettsaker hvor de kan være representert. Dommerne vil bli valgt for sin ærlighet og integritet og erfaring i å anvende loven riktig og som var tiltenkt.


16:06.2012

 Oversetteren av SaLuSa’s budskap vil være bortreist til ca første juli. Da vil oversettelsene bli gjenopptatt. Vi sender dere Lys og Kjærlighet.”

onsdag 13. juni 2012

SaLuSa, 13 juni 2012

SaLuSa, 13 juni 2012


Overalt omkring dere skjer det forandringer og det er et sikket tegn på at impulsene for forandring øker i styrke og det vil de fortsette med hele veien frem til Oppstigningen.


Den gode nyheten er at vi har forutsett resultatet svært godt og har gjort alt det som er nødvendig for å sikre at dere stiger opp. Vårt hovedansvar har vært å hjelpe våre allierte med å fjerne de mørke Sjelene. Det arbeidet går stadig fremover og splitter Illuminatis rekker, slik at deres organisasjon ikke lenger fungerer. Det vil virke meget hemmende for dem i de tilfeller hvor de fortsatt måtte ha ambisjoner om påny å få fart i planene om å avbryte deres utvikling frem mot Oppstigningen.

mandag 11. juni 2012

SaLuSa, 11 juni 2012

SaLuSa, 11 juni 2012


Tiden er kommet nå for å tenke positivt og å akseptere begivenhetene slik de kommer til å arte seg, uten noen forutinntatt tanke om hvordan de burde være. Dere vet at Oppstigningen vil komme uansett hvordan planene for dere utfolder seg, så bare tillat dem å manifestere seg, i trygg forvissning om at alt er som det skal. Det er så snublende nær at ting vil komme ut, at dere vil bli temmelig overrasket over hvor raskt alt vil skje. Vi ønsker mye heller at dere fokuserer på alle de positive begivenhetene, enn at dere bruker tiden på å bekymre dere om hva som vil skje med de mørke Sjelene. Deres skjebne er forseglet og dere vil få se at rettferdighet skjer fyllest.


fredag 8. juni 2012

SaLuSa, 08 juni 2012

SaLuSa, 08 juni 2012


Dere er inne i “den store måneden” når det gjelder aktivitet, nå som det vi er involvert i ikke lenger kan holdes skjult, for det lekker ut og forbereder folk på hva som er i gjære. Dette er å foretrekke fremfor plutselige, store avsløringer, fordi det gir folk muligheten til å tilpasse seg idéen om de massive forandringene som vil komme. Hadde det ikke vært for det, så ville folk føle at av hele deres verden ble satt på hodet og det kunne lett få dem ut av balanse og gi frykten en sjanse til å snike seg inn. For dem som er informert, gir dette en mulighet til å fortelle at alt det som skjer er til beste for menneskeheten og er resultatet at Guds dekret om at denne syklusen i dualiteten skal avsluttes. Detaljene kan komme senere, når vi kan snakke åpent og direkte med dere, for vi har til hensikt å se til at alle er godt informert. For øyeblikket passer det best med våre planer at vi holder en lav profil, inntil alt er klart til at vi kan presentere oss selv.


onsdag 6. juni 2012

SaLuSa, 06 juni 2012

SaLuSa, 06 juni 2012


Ditt nye Jeg er i ferd med å vokse frem ut av skyggene fra det gamle paradigmet. En ny og skinnende deg. Som lyser opp alt og alle omkring deg. Lyset ditt sprer seg til andre, som føler seg oppløftet av din energi og det gjør at de våkner opp til den høyere sannhet. Etter hvert som flere og flere sjeler våkner opp, blir veien frem mot Oppstigningen stadig forsterket. Det vil raskt bring fred til en Jord som eller ville være i fullstendig kaos. Der hvor det ennå finnes problemområder, ser dere nå de siste rester av effekten av århundrer med negative energier. Det tar tid å fjerne dem, men dere er i ferd med å vinne kampen. Mye mer Kjærlighet enn noen sinne blir sendt til disse områdene, og det hjelper til med å rense dem. Det vil være fullført når den verdensomspennede freden er en realitet og vi vil ta oss av den avsluttende renselsen.


mandag 4. juni 2012

SaLuSa, 04 juni 2012

SaLuSa, 04 juni 2012


Veien frem mot Oppstigningen vil gå mye smidigere enn det dere kanskje hadde forestilt dere, for over tid har nødvendigheten av å gjennomføre store fysiske forandringer på Jorden blitt eliminert. Dere kan selv ta mye av æren for denne situasjonen, fordi dere kollektivt har løftet deres bevissthetsnivå. Ved å bringe inn så mye Lys til Jorden har dere gjort transmutasjonen av de lavere energiene mulig. Resultatet er at den nødvendige renselsen nå ikke må være den dyptgripende renselsen som man en gang trodde måtte til. Jorden endrer seg kontinuerlig og det er hundrevis av små jordskjelv som finner sted hver dag uten at det får noen tragiske resultater.


fredag 1. juni 2012

SaLuSa, 01 juni 2012

SaLuSa, 01 juni 2012


Dette er et år hvor dere har nådd svært langt på kort tid og våre allierte har gjort så store fremskritt at de har nådd et punkt hvor det er like før innsatsen gir resultater. Til tider har det vært som å balansere på en knivsodd, for jo mer dere lykkes med å forankre Lyset på Jorden, jo mer bestemt ble de mørke Sjelene på å stanse deres fremmarsj. Likevel har dere vunnet over utfordringene og muligheten for at dere skal kunne stoppes før dere når deres mål er forbi. Det er derfor en enkel seilas herfra og videre, etter hvert som vår plan utfoldes og alt ligger til rette for den siste kraftanstrengelsen inn mot mål. Å velge riktig tidspunkt er som alltid den viktigste nøkkelen og når vi får signalet til å sette i gang, vil ting skje meget raskt.


putin

putin