They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

onsdag 29. februar 2012

SaLuSa, 29 february 2012

 SaLuSa,  29 february 2012


Hvis noen av dere har tvilt på at tiden har akselerert, trenger dere bare å reflektere over hvor raskt de to første månedene av året har passert – og slik vil det fortsette til dere er gjennom Oppstigningen. Deres felles rop om å bli fri fra deres undertrykkere har blitt besvart og disses evne til å lage mere problemer har blitt tatt hånd om, for de har nå ikke lenger den mektige maktbase som de brukte for å holde dere i sitt grep. De vil fortsatt forsøke å stoppe det som skjer, men det er nå uten for deres evner å stanse virkningen av de aksjoner som gjøres mot dem. Deres rolle har blitt redusert så mye at de nærmest er som plageånder å regne og snart vill alle deres aktiviteter ha visnet bort, etter hvert som deres maktstruktur blir plukket fra hverandre. Når vi først har kommet så langt, gjenstår det bare å fjerne Illuminati og da vil en viktig hovedfase av vårt oppdrag være avsluttet.

mandag 27. februar 2012

SaLuSa 27, februar 2012

SaLuSa 27, februar 2012


Det dere er i ferd med å bevitne nå er slutten på alt det som har holdt dere tilbake, slik at dere kan ta det kvantesprang fremover som kommer med Oppstigningen. Det har tatt lang tid å komme til dette eksakte øyeblikk, til å glede dere over den suksess alle våre og alle deres forehavender har skapt. Det har alltid vært uunngåelig, uansett hva de mørke Sjelene gjorde for å stoppe deres fremskritt, og til slutt forårsaket de sitt eget fall på grunn av sin overveldende grådighet og arroganse. Ikke en gang penger kan kjøpe dem ut av det som nå er sammenbruddet i deres maktrike og det setter mot i folk som har en historie å fortelle som vil blottlegge sannheten. Forandringene har plutselig skutt fart og dere kan forvente at de vil fortsette slik fra nå av. Noen ganger vil dere måtte klyper dere i armen for å forstå at det virkelig hender, for det vil ta pusten fra dere. Se alltid på de positive sidene av forandring, for mye av det handler om å rydde opp og rydde vei for det nye som skal komme.

fredag 24. februar 2012

SaLuSa 24, februar 2012

SaLuSa  24, februar 2012


Dere hungrer etter sannheten jo mer det demrer for dere at den har blitt holdt skjult for dere i tusenvis av år og at mye av det dere betrakter som deres historie er blitt fabrikkert for å passe inn i planene til de som stått for løgnaktigheten. Den kanskje aller viktigste utelatelsen er den om vår eksistens og våre besøk på Jorden og alle de gangene vi har vært i kontakt med dere. De som har øyne å se med finner ugjendrivelig bevis i arkeologien som går mange tusen år tilbake. Noe av det lar seg ikke benekte, og viser at skip ferdedes på himmelen lenge før dere selv begynte å ferdes i luften. Om det allerede hadde vært akseptert at vi stadig var på besøk på Jorden og hadde meningsfull kontakt med dere, hvor vi delte kunnskap med dere, så hadde det vært så mye enklere å gjennomføre Avsløringen. Det hadde mest sannsynlig ikke vært nødvendig i det hele tatt, for da hadde vår tilknytning til dere vært forstått og våre besøk ville allerede foregått i full åpenhet.

torsdag 23. februar 2012

SaLuSa 22, februar 2012

SaLuSa  22, februar 2012


Dere, folket, har oppnådd det som syntes umulig, å snu fremgangen til Illuminati. Dere har greid det ved å fokusere på Lyset og derved gjort til virkelighet et enormt nettverk av Lysets kraftlinjer som nå omgir hele Jorden. Nå har de ikke lenger de negative energiene de har livnært seg på og som hadde satt dem i stand til å nesten ta makten over hele Jorden. Der hvor negative energier fortsatt eksisterer, blir de nå transmutert og dermed fjernes Illuminatis mulighet til å påtvinge dere sin vilje. Dere har løftet deres stemmer og krevd forandringer til det bedre og de er nå underveis, og de vil fortsette helt til Lysets representanter har tatt over styringen. Selv om utrensingen bare så vidt har begynt, er det på sin plass å gratulere dere for deres usvikelige støtte, og dere vil snart se håndfaste bevis på deres suksess.

tirsdag 21. februar 2012

SaLuSa, 20 februar 2012

 SaLuSa,  20 februar 2012 
Fra den ene dagen til den neste skifter omstendighetene raskt i deres verden. Det er ikke alltid at fakta om det som hender er lett tilgjengelig for dere, men etter hvert som utrenskningen av de mørke sjelene i maktposisjon fortsetter, vil dere få lære mer om det. Våre allierte gjør store fremskritt, med vår støtte, og ingen ting kan stanse den endelige suksess. For eksempel, til tross for gjentatte forsøk på å starte en Tredje Verdenskrig, har vi grepet inn slik vi har lovt dere, og det vil ikke bli noen ny krig. Budskapet begynner nå å gå opp for krigshisserne at vi er i stand til å holde det vi har lovt. Det har vært en rekke krigshisser-aktiviteter under falsk flagg, men vi har stoppet dem, i den hensikt å redusere sannsynligheten for større konfrontasjoner. Noen av dem har vært av en størrelsesorden som ikke er mulig å holde helt hemmelig og enkelte detaljer lekker ut. Vær observant, så vil dere utvilsomt fange opp noen uvanlige rapporter.

onsdag 15. februar 2012

SaLuSa, 15 februar 2012

 SaLuSa,  15 februar 2012


Begivenhetene på Jorden skyter uten tvil fart, og selv om mange av dere ikke er direkte involvert, vil dere vite at dette er sant. Noen av nøkkelpersonene blant Lysarbeidere har gitt alt og arbeidet uopphørlig for å skape mer trykk bak positive prosesser, som dere snart vil få høre om. Mye av det de har oppnådd har blitt forhindret fra å bli omtalt i media, men det vil komme et tidspunkt da det ikke lenger lar seg gjøre. De har destabilisert de mørke’s maktstruktur, slik at de ikke lenger har den grad av kontroll at de kan forhindre sluttresultatet. Resultatet vil bli en seier for Lyset, og det øyeblikket folk ser beviser for det, vil demningen briste og en flom av ytterligere suksess vil følge. Vi er naturligvis klar over alle aktiviteter som foregår og så langt det er mulig vil vi hjelpe våre allierte, slik at de til fulle får suksess med sine oppgaver. De fleste av dem er klar over at vi er med dem og kontinuerlig beskytter dem, og det gir dem mot og besluttsomhet til å gå modig frem. Det trengs, for deres arbeid foregår ofte under trusler mot deres liv.

mandag 13. februar 2012

SaLuSa 13, februar 2012

SaLuSa  13, februar 2012


Presset øker på de mørke Sjelene, som i det siste har mistet så mye av sin makt. De ser at deres ulike knep i den finansielle verden slår feil og at forholdene i stedet vender seg mot dem. Kabalistene har for lengst blitt identifisert og de er nå kjent for hva de er, i sine forsøk på å legge verden under én verdensregjering. Dere vil snart se dem ”tatt ut av sirkulasjon” og holdt under oppsyn på et sted hvor de ikke kan blande seg inn i eller stikke kjepper i hjulene for de forandringene som allerede er underveis. Det er tusener på tusener av mennesker som arbeider for Lyset og deres kollektive energi er en formidabel kraft som tvinger sannheten frem og manifesterer deres visjon om fred. Oppvåkningen fortsetter og stadig flere sjeler begynner å lete etter svar utenfor rammen av sine daglige begivenheter. De begynner å fatte hvordan deres liv har vært under rigid kontroll og begynner prøver nå å få tilbake sine rettigheter og frihet fra alle de restriksjoner som har blitt lagt på dem.  

fredag 10. februar 2012

SaLuSa 10, februar 2012

SaLuSa  10, februar 2012


Plutselig er det mye som rører seg blant dere og en besluttsomhet om å bruke deres frihet til å oppnå de forandringene dere ønsker dere. Avsløringen er noe dere har presset på for hele tiden, og likevel, som vi har stadfestet tidligere, er sannheten om vår eksistens kjent for mange av dere som har fulgt med på våre aktiviteter gjennom mange, mange år. Det trengs knapt noen bekreftelse, når man ser det i lys av alt som finns av bevis om oss, men myndighetene kan ikke slippe ut den informasjonen de har uten at det er klarert fra ”toppen”.  Med eller uten myndighetenes frislipp av informasjon, presser dere like fullt på for muligheter til å kontakte oss direkte, og det skjer i disse dager. Vi finner at deres aksept av oss er høyere enn noen gang før og det gjør at vi kan samhandle direkte med dere. Selv om det selvfølgelig var skuffende for dere at turen til Neptune ble avlyst, så har den like fullt forårsaket en enorm bølge av interesse for oss. Det har åpenbart overrasket mange mennesker at vi står klare til å invitere dere om bord på skipene våre, men tiden er nå inne for at dere skal få oppleve det. Myndighetene deres liker det slett ikke, for de ønsker å ha full kontroll med slike saker og ville forhindre enhver publisitet om slike hendelser.

onsdag 8. februar 2012

SaLuSa 8, februar 2012

 SaLuSa  8, februar 2012


Dere vil nok måtte leke venteleken en liten stund ennå, men fremskritt gjøres hver eneste dag. Ingen innblanding fra de mørke kreftene vil ha noen langvarig effekt, for planene våre er altfor langt kommet til at de kan hindre oss i å lykkes. Våre aktiviteter skjer stadig hurtigere, så også for våre allierte på Jorden. Vi har kommet så langt at vi snart kan begynne å fastsette sluttdato for en del prosjekter. Når det gjelder de ytre tegn, er det fra de Internettkildene dere stoler på at dere kan få fersk informasjon. Ved å gjøre deres beste for å fokusere på Lyset hele tiden, vil dere holde dere stødig på veien mot Oppstigningen. Uansett hva som måtte skje, kan dere være sikre på at sluttresultatet blir det samme, og vil se dere frigjort fra de mørke makthavernes kontrollregime.

tirsdag 7. februar 2012

SaLuSa, 6 februar 2012

 SaLuSa, 6 februar 2012


Selvfølgelig er det nødvendig for oss å vite hva Michael holder på med og vi har fulgt med på alt som har skjedd i forbindelse med turen til Neptun. Vi må likevel understreke at vi har våre egne ansvarsområder og vi ville aldri blande oss inn i en annens oppdrag, på samme måte som vi aldri ville blande oss bort i de opplevelser dere skaper for dere selv. Se på det på denne måten, Kjære Sjeler, at det er ikke på sin plass for noen å nekte dere de erfaringer dere trenger for å fremme deres egen åndelige utvikling.

fredag 3. februar 2012

SaLuSa, 3 februar 2012

 SaLuSa  3 februar 2012


Man skulle jo tro at alle ville vært interessert i fremtiden, men de aller fleste er fornøyd med å drive med strømmen uten noen ambisjon om å gjøre ting annerledes. For mange synes det ikke å være noen mening med livet i det hele tatt. Og til tross for det, innenifra sin lille nisje på Jorden betrakter de livet, og på ett tidspunkt oppstår en rastløshet, fordi de innerst inne vet at ting kunne vært så mye bedre. Det, Kjære Sjeler, er begynnelsen på deres oppvåkning, og med så mye som er på gang i disse tider, er håpet at de skal gjøre fremskritt. Livet arter seg på en slik måte at det vokser frem mange spørsmål om hvorfor det i så liten og utilstrekkelig grad greier å fremskaffe den mest nødvendige basis for at alle mennesker skal ha det godt. Underbevisst vet dere at Dere Alle Er Ett og at hver eneste en av dere skulle få nyte av Jordens rause gaver. I den nyere tid har de mørke kreftene gått lenger enn noensinne tidligere i å fornekte dere deres rettmessige andel og ta fra dere det lille dere har. De trodde i sin selvgodhet at de kunne gjøre dere fullstendig til slaver, siden de hadde møtt så liten motstand mot de planene de hadde. De hadde imidlertid ikke regnet med at deres bevissthet skulle vokse så raskt, delvis takket være det fremragende arbeidet til Lysarbeidere. Det er nesten som om det har vært en eksplosjon av Lys som har omsluttet hele verden, og det er ikke langt fra sannheten. Mengden av Lys som blir innstrålt til Jorden har økt eksponentielt og har blitt fordelt til alle de høyt utviklete sjelene som har vært i stand til å ta det ned og assimilere det.

Som vi tidligere har slått fast er dere på ulike trinn i deres evolusjon og det er ikke mer enn man kan forvente at det vil være ulik respons på det som skjer i verden. Når dere beveger dere oppover stigen, så løfter dere også opp andre, for de også drar fordel av veksten i deres bevissthetsnivå. Det store spørsmålet er, vil alle greie det og stige opp? Det avhenger av hver enkelts valg som gjøres av fri vilje. Noen vil fortsette å drive med strømningene uten mål og mening og være fornøyd med å se verden bevege seg forbi. Tempoet i deres utvikling er klart lavere en de fleste andres, men det har ingen betydning for deres evne til å løfte seg opp til slutt. Faktum er at alle sjeler har DNA som gir dem impulser om å søke sannheten, og det vil uunngåelig føre til at de fortsetter å gjøre det. Inspirasjonen til å lete, oppstår oftest fra at man lurer på meningen med livet, og det bærer dem frem på en lang og spennende reise.

For de av dere som har funnet veien som leder dere hjem, vil livet med ett bli så mye enklere, og ingen problemer vil lengre føre til slit og strev, fordi dere med letthet kommer dere gjennom dem på grunn av deres forståelse. Det å vite hvordan det hele fungerer, hjelper dere å overvinne alle hindringer dere møter, og egoet deres må finne seg i å sette seg i baksetet og la være å blande seg inn. Egoet gir da plass til deres Høyere Jeg, som er deres virkelige Selv. Så, som dere skjønner Kjære Sjeler, så har dere selv ansvaret for å løfte dere opp, og ingen annen kan gjøre det for dere. De kan hjelpe dere, men når det kommer til stykket, så er det deres egne beslutninger som avgjør om dere gjør fremskritt. Dere trenger å ha et sterkt ønske om å bli ett med deres høyere Selv, og det betyr å følge en vei der dere behandler alle sjeler som Ett. På Jorden er det lettere sagt enn gjort, men det er mange som greier det og det betyr at det er mulig om du legger viljen til.

Og i mellomtiden er det mange av dere som finner det vanskelig å tro at dere er så nær ved å komme i mål, men det nærmer seg raskere enn noensinne. Det er ikke avhengig av de ytre hendelser, ettersom de er de foretrukne omstendigheter som vil føre til et kvantesprang fremover når det gjelder deres levestandard. Dere vet at dere på alvorlig vis har blitt holdt tilbake, og ved å ”fylle hullene”, vil det bli en mye smidigere og akseptabel transisjon. Dere vil til slutt oppnå svært mange fordeler ved bevege dere inn i en høyere dimensjon, som på en måte vil virke kjent og hvor dere vil få glede av alle de fordelene som følger av teknologi dere vil få del i. Over alt vil det bli betraktet som et kjempesteg fremover og lite av deres gamle levevis vil bibeholdes. Med dét forsvinner arbeidsintensive systemer som har hold dere i slaveri og gitt dere lite tid til å gjøre de skapende aktiviteter dere virkelig har lyst til. Det vil føre til store forandringer i deres liv, når dere blir i stand til å bruke tiden til det som virkelig gir dere glede.

I øyeblikket er livene deres rett og slett så utrolig begrensede og kontrollerte, og det gjelder også Landets Lover, som vil bli nøye saumfart og rettet opp, slik at alt blir fjernet som er urettferdig og i strid med grunnloven. Deres grunnlover vil tilbakeføres til sin opprinnelige form og en rekke nye fordeler kommer også fra deres nær forestående Oppstigning. På alle mulige slags måter blir dere forberedt på deres oppløftelse og våre allierte kommer stadig nærmere store gjennombrudd. Ingen ting i den prosessen er enkelt, for vi arbeider med problemstillinger som gjelder hele verden, i særdeleshet der det dreier seg om deres økonomiske og finansielle sektor. Det må imidlertid meget omfattende endringer til, ellers vil ikke den økonomiske politikken kunne bli stabil. Og vi kan garantere dere at det ikke er aktuelt å gå tilbake til de sentraliserte systemene, som i stor grad har forårsaket krisen. Bankene vil bli mindre og deres virksomhet gjennomsiktig og etterrettelig.


Den Galaktiske Føderasjon star parat til å bistå sine allierte når de gjør det endelige fremstøt for å sluttføre en del av de viktigste oppgavene. Tiden er inne for å skrive det siste kapittelet om Menneskerasens reise gjennom dualiteten.  Det vil bli et kapittel om en seier oppnådd takket være renspikket pågangsmot og trofasthet mot Lyset. Til og med dere vil bli stumme av overraskelse, når dere får se hvilke odds dere egentlig sto overfor. Likevel var det ingen ting som kunne stoppe dere og troen deres løftet dere frem. I mange tilfeller har dere arbeidet i isolasjon, men likevel fullført oppgaven. Det er en strålende seier og det dere ser nå er bare de siste desperate forsøk fra de mørke maktene å stelle i stand bråk. Alt er nå under vår kontroll og om ikke lenge vil de bli stilt til ansvar for sine handlinger gjennom tusener av år.


Fortsett å arbeide målrettet like mye som noen gang før og la dere ikke distrahere til å flytte blikket fra Oppstigningen. Hver og en av dere som greier det, hjelper til å sikre at den kommer som planlagt, og dere vil ikke være alene, for vi står alle ved deres side gjennom disse gjenværende månedene, selv om dere ikke er klar over det. Det som er vår store fordel er at vi lett kan holde oversikt over alt som foregår på Jorden, vi kan høre samtalene, å se hva som skjer like tydelig som om vi skulle vært tilstede. Faktum er at vi med letthet kan se rett inn i de underjordiske basene de mørke maktene har bygget. Ingen ting går upåaktet hen for oss og ingen ting kan skjules for oss. Dere er derfor trygge og med tiden vil alle militærbaser bli lagt ned.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og glad for at vi kan garantere dere en trygg reise frem til Opptigningen. Det vil være det viktigste fremskritt dere noensinne har opplevd. Vi sender Kjærlighet og Velsignelser til dere alle.Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

putin