They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

mandag 30. januar 2012

SaLuSa, January 30, 2012

SaLuSa, January 30, 2012


Det er ingen grunn til å være engstelig, for mye kan skje fra den ene uken til den neste og planen for deres frigjøring fra de mørke Sjelene går nesten som på skinner. Som vi allerede har foreslått; følg med på hva som skjer rundt om i verden, så ser dere indikasjoner på at deres ønsker blir til virkelighet. Det er et spørsmål om å finne pålitelige informasjonskilder som formidler ting som kan gi dere en følelse av hva som foregår. Dere vet at tiden går raskere enn noensinne og det er jo velkomment ettersom dere har ventet så lenge på å komme i gang. Tro oss når vi sier at alt er slik som det skal være og at våre allierte har suksess med å skape de omstendighetene som skal til for at vi kan komme nærmere dere. Alt det som har blitt lovt vil komme til dere, selv om det ikke alltid vil bli nøyaktig som dere hadde forestilt dere. Faktum er at på noen måter så vil det bli både mer oppløftende og mer tilfredsstillende.

Husk på at alt ligger i hendene på Høyere Vesener, som har fulgt deres vei frem mot Oppstigningen helt fra begynnelsen, som er svært lenge siden. Dere visste dette da dere gav dere ut på reisen gjennom dualiteten, men etter hvert som deres bevissthetsnivå ble brutt ned, ble dere atskilt fra Kilden og fra hverandre. Det var imidlertid forventet, selv om det kom som et resultat av at dere misbrukte den frie vilje som Gud hadde gitt dere. Dere vet at dere har vært gjennom den Mørke Tidsalder som viste dere hvor dypt man kan synke når man mister kontakten med sitt sanne Selv. Den nåværende syklusen har vært den mest krevende siden dere begynte å inkarnere i fysisk kropp og før det har dere hatt mange liv i sivilisasjoner som dere vet svært lite om. Dere er nok ikke stort dere husker om dem, men dere kan være sikre på at hver eneste erfaring dere har gjort, har ført dere frem til der dere er nå. Dere har hatt en enorm vekst i deres forståelse av det fysiske, og det har vært med å øke hastigheten på deres utvikling.

Oppstigningen og tiden som følger etter den vil fortsatt innebære planlagte erfaringer med veiledning fra deres Veiledere og deres Høyere Selv. Dere vil imidlertid være i en posisjon hvor dere har mye større innflytelse på hva de skal være, når dere går videre i livet som Galaktiske vesener. Som dere vil forstå, så vil livet se helt annerledes ut og ha lite til felles med hvordan dere ser det nå, i den nåværende dimensjon. Dere har fortsatt til gode å erfare hva det vil si å være fullstendig fri, men det vil dere få oppleve når dere har løftet dere til et nytt nivå av bevissthet som vil sikre at dere er fullt ut forstår deres ansvar. Universets Lover er svært enkle og krever at dere respekterer enhver sjels suverenitet og ikke rommer tanker om å gjøre dem vondt eller blande dere inn i deres liv. Det mest naturlige for dere vil være å dele deres Kjærlighet og Lys med alle livsformer, fordi dere har forstått og akseptert at Alle Er Ett. Alt levende er på vei i sin utvikling og har en sterk drivkraft til å finne veien tilbake til Kilden, der de en gang kom fra.

Livet på Jorden kan synes svært ensomt og dere møter sjeler av alle typer, på ulike uviklingstrinn og med ulik forståelse, men dette er viktige elementer av deres erfaringer. Utfordringen deres har vært å mestre dem og å ta med dere det de gir av læringsmuligheter. Dere som er av Lyset har lykkes med det og er klare til å gå videre, men dere vil alltid dra fordel av opplevelsene deres, fordi det dere har lært ligger lagret i det underbevisste. Dere har all grunn til å være fornøyd med dere selv for at dere har kommet dere gjennom dualiteten og beveget dere inn i Lyset. Nå kan dere returnere til et bevissthetsnivå som dere virkelig er familiære med, og som dere en gang levde med, i de høyere dimensjoner og dere vil aldri mer behøve å returnere til de lavere dimensjoner.

I de høyere dimensjonene vil dere fortsatt møte utfordringer, men de vil være mye mer akseptable, og kan best bli betraktet som oppdrag som involverer andre sjeler som kan dra nytte av deres erfaring. Dere må huske på at når dere er på det nivået, så har dere viet dere til å tjene andre og praktisk talt alle som har steget opp velger den veien. Dere vil hele tiden forsette å løfte dere ytterligere opp, men det skjer langsommere fordi dere sjelden møter negative situasjoner. Det kommer selvfølgelig an på hvor dere velger å reise, for det kan godt hende at dere er blant dem som ønsker å reise tilbake til de lavere dimensjoner. Tempoet i deres videre utvikling er helt opp til deres eget ønske og ingen blir presset til å utvikle seg raskere enn de selv ønsker. Således er det at i deres nåværende dimensjon er ikke enhver sjel rede til å stige opp og noen vil forbli der i den dimensjonen, hvor de føler seg mer avslappet.

I denne perioden dere nå er inne i, kan karma komme og gå svært raskt og for noen vil det oppleves som om det ene følger det andre uten noe pusterom i mellom. Kjære Sjeler, dette er i tråd med deres behov og med nødvendigheten av å avklare karma før dere stiger opp. Noe av det vil ha sin rot i tidligere liv, ettersom det ikke alltid er sikkert at det slår tilbake på dere i det samme livet som det oppsto. Ofte kommer det når dere best kan takle det og ha suksess med å utbalansere det. Når regnskapets time kommer, kan dere i henhold til Nådens Lov få avskrevet eventuelt uavklart karma.

Så nå kan dere forstå hvorfor dere blir så sterkt frarådet å dømme en annen sjel, når vi forteller dere at det ikke er mulig for dere å vite hva som har ligget bak deres erfaringer. Også når dere får et inntrykk av at noen blir straffet, må dere huske at ikke alt er slik som det ser ut til. I noen tilfeller vil en sjel påta seg en annens karma som en måte å tjene dem, og det er oftest der det allerede finnes sterke bånd mellom dem. En av de største dåder dere kan gjøre for en annen er å ofre dere for dem. Dere må også huske på at noe karma kommer nærmest som en belønning og er noe dere har gjort dere fortjent til gjennom deres kjærlighet og tjeneste for andre. Det er dere selv som skaper erfaringene på deres vei og det er ingen andre som kan klandres hvis dere finner dem lite ønskelige, i det minste slik dere tenker på dem i øyeblikket.

Bruk alt det som skjer som en mulighet til å lære, så trenger dere aldri gjøre den erfaringen flere ganger, selv om det er tilfeller hvor dere vil bli satt på prøve på nytt, for å sikre at dere ikke svikter dere selv. Dersom dere har opplevelser som helt tydelig skal lære dere noe, så tenk gjennom dem ærlig og uten forutinntatte holdninger, så vil dere med sikkerhet forstå meningen med dem. Alt utfolder seg på et guddommelig og rettferdig vis, fordi, som vi har understreket for dere, finnes det ikke noe slik som ”straff” i det som skjer. Gud Er Bare Kjærlighet og har en uendelig tålmodighet med sine Gudegnister, som alltid vil være knyttet til Gud og omsluttet av Guds Kjærlighet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og avslutter med et kjærlighetsfylt ønske om at dere alle finner deres sanne vei og deres sanne Selv. La Lyset deres skinne overalt hvor dere går, så vil dere, selv uten at dere er klar over det, hjelpe andre å finne sitt Lys.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

onsdag 25. januar 2012

SaLuSa, 25 januar 2012

SaLuSa, January 25, 2012


Som dere, venter også vi i stor forventning, fordi vi vet at det vil komme et gjennombrudd som vil resultere i de første positive nyheter om forandringene som bare venter på å komme i gang. Det nøyaktige tidspunktet er ikke klart, men vi ser ingen grunn til at det ikke skulle skride frem slik som forventet. Vi vil ikke si mer, ettersom vi vet hvor fortvilet noen av dere blir når hendelser ikke materialiserer slik dere hadde ventet. Hadde det ikke vært for det, så ville det gledet oss å tilfredsstille dere ved å være mer presise, men dere skulle forstå nå hvorfor vi ikke er villige til det. Imidlertid, som vi ofte forteller dere, så er det aller viktigste hvordan det hele ender, og det vil helt bestemt bli med Oppstigningen. Uansett hva som kreves, så er det godt innenfor vår kapasitet og kompetanse og særlig fordi vi har tatt grep som hindrer forstyrrelser i oppdraget vårt. De aller fleste av dere vil oppleve dette året i samsvar med den virkeligheten dere forventer, som skal løfte dere fremover, men det eneste som virkelig teller er resultatet.

På den ene eller den annen måte vil dette året forbause mange mennesker, for ikke å si få dere til å gape av forbløffelse. Sannheten vil sjokkere mange som overhodet ikke har reflektert over at dere i hundrevis av år har blitt løyet for og ført bak lyset. Selv de som er relativt godt informert vil nok likevel bli overrasket over Illuminatis sluhet og freidighet i sin ambisjon om å herske over hele verden. Når dere blir frigjort fra deres makt over dere, vil det være en vakker forvandling å se dere kaste av dere lenkene som har holdt dere under kontroll og i uvitenhet. Dere har i virkeligheten ikke opplevd sann frihet og det vil være som en bølge av frisk luft som vil blåse vekk spindelvevet som har hindret dere i å se. Sammen med dette kommer også frigjøringen fra frykten, som også har vært skapt med overlegg for å forvirre dere, og en storslagen følelse av glede vil runge over hele Jorden.

Sett ting i perspektiv og så lang som mulig fokuser på at sluttresultatet er det eneste som teller. På den måten kan dere komme dere gjennom de gjenværende månedene uten å bruke for mye tid på å lure på hvordan man skal greie å oppnå alt sammen. Dere kan konsentrere dere om å løfte dere selv opp og fokusere på deres egen evolusjon uten å bli distrahert av ytre hendelser. Det vil så visst bli massevis av positive hendelser, men de vil ikke ta deres fokus bort fra deres egne behov og mest sannsynlig være dere til god hjelp. Ettersom alt er meget nitid planlagt, vil alt skride frem på en måte som ikke unødvendig påvirker deres fremskritt på deres egen vei. Tvert imot, vi vil gjerne hjelpe dere på veien, men vi kan ikke gjøre så mye som vi hadde ønsket før vi er helt fri til å arbeide sammen med dere.

Den Galaktiske Føderasjon er i kontakt med sine egne som er på Jorden og man finner dem ofte i viktige posisjoner som innehar stor autoritet. Det er ikke bare de mørke kreftene som har skaffet seg kontakter i de høyere maktkretser. Våre representanter har tilsvarende makt, og med oss bak seg er de i stand til å skape resultater som tjener Lyset. De mørke makthaverne synes å fryde seg over å være beryktet for sine handlinger som fullstendig ignorerer Menneskehetens behov. Lysets representanter derimot, gjør sitt arbeid stillferdig og foretrekker å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet, hvilket også beskytter dem mot å bli skadet. Tro ikke noe annet, for det å være Lysarbeider kan innebære stor fare, men de fortsetter sitt arbeid uten frykt og vet at de har vår beskyttelse.

Erkeengelen Michael har nylig lagt merke til at noen som har reist i tid, har fulgt deres tidslinje helt frem til 21 desember 2012, og de har uten unntak funnet en vegg av hvitt lys som hindrer dem å komme videre. Det alene skulle være bevis nok for dere at enden på syklusen finner sted i samsvar med Maya-kalenderen. Enda mer interessant er imidlertid den siste rapporten fra en annen tidsreisende, Bill Wood, en tidligere US Navy Seal soldat, som i sitt arbeid fulgte mange ulike tidslinjer og fant at hver eneste en av dem endte på akkurat samme måte, med en vegg av hvitt lys. Det forteller dere at uansett hvilken retning livet deres tar eller hva hver enkelt av dere opplever, så vil dere alle nå frem til det forandringens punkt. Hvor dere går videre derfra vil bli avgjort av deres vibrasjonsnivå. Noen vil befinne seg i på et høyere vibrasjonsnivå, mens andre vil gå videre på et annet nivå, som likner på det de tidligere befant seg i. Det aller viktigste funnet er kanskje det at uansett hva som ble forsøkt med å endre tidslinjene, og dermed fremtiden, så var det ikke mulig å gjøre noen forandring på den. Det, Kjære Sjeler, er den Guddommelige makt som beskytter deres oppløftelse og Oppstigning.

Kan dere nå akseptere at deres femtid er sikret og tillate dere selv å glede dere over forandringene som alle til slutt er til deres beste. Moder Jord arbeider stillferdig med sine egne forberedelser til Oppstigningen og blir hjulpet av at dere kontinuerlig bringer inn mer Lys til henne. Akkurat som dere, må hun også nå et visst nivå av forberedelse for å være klar til det endelige løftet, som skapes ved at Solen kommer på linje med Galaksens Sentrale Sol. Dere som går gjennom Oppstigningen sammen med Moder Jord, vil oppleve et fantastisk løft i deres vibrasjoner og bevissthetsnivå. Dere vil uansett ha nådd et mye høyere nivå en før det skjedde.

Livet er alltid i bevegelse i en retning som kontinuerlig løfter dere opp og Oppstigningen vil medføre at dere går inn i en helt ny fase i deres åndelige utvikling. De distraksjonene og hindringene dere nå opplever, vil være borte og i stedet for dem vil det være harmoni og balanse på en måte som er meget tilfredsstillende og fullt av glede. Det nåværende daglige strev vil ikke lenger eksistere og dere vil bruke tiden på å glede dere over deres nyfunne frihet. Dere vil ikke oppleve tretthet ettersom dere automatisk vil bli ladet opp av energiene rundt dere og dere kan hvile akkurat når dere vil, for dag og natt eksisterer ikke mer. Uten en tung kropp som dere må gi næring og holde ved like, vil mange av de kroppslige funksjoner dere nå må engasjere dere i, ikke lenger være nødvendige. Deres nye kropp vil være krystallbasert og ikke utsatt for aldring eller noen form for sykdom, for i de høyere vibrasjonene er den ikke sårbar for slikt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi vet med oss selv at vi står rett foran begynnelsen på den viktigste delen av vårt oppdrag og likeså deres. Vi prøver det vi kan på å få dere til å fokusere på de forandringene som vil gjøre livet mye bedre og som vil påvirke på dere alle. På den måten vil dere unngå å kaste bort energi og dere vil med letthet gå gjennom prosessen frem mot Oppstingningen. Samtidig vil deres nærvær på Jorden hjelpe andre på sin vei. Vi vil også være der sammen med dere og vi venter på å kunne ønske dere velkommen med stor kjærlighet når dere trår frem som de nyeste Galaktiske Vesener og kan bli medlem av den Galaktiske Føderasjon.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

mandag 23. januar 2012

SaLuSa, 23 January , 2012

SaLuSa, 23 January , 2012


Slik det ser ut for oss, så gjør dere det så bra med å bringe Lyset til Jorden at det fortsetter å øke eksponentielt og hurtig tar dere fremover mot Oppstigningen. Så dere er på rett kurs mot en storslagen seier over de mørke kreftene og det var aldri noen tvil om at det skulle bli slik, og dere har en sterk vilje og besluttsomhet til å greie det. Tross alt var det derfor dere som Lysarbeidere kom til Jorden i denne viktige tiden, full ut vitende om deres oppgaver og med full tillit til deres evne til å gjennomføre dem. Som dere kan se er det to ulike ”skoler” eller tankeretninger som folk følger; En som ser for seg at livet vil gå videre omtrent som det pleier og at det må være mulig å løse de nåværende problemene og den andre som ser for seg omfattende forandringer og full gjenopprettelse av folkets rettigheter og frihet. Begge vil i det store og det hele følge sin egen vei og det vil være avgjørende for hvilken vei de vil gå når denne syklusen ender. Det faktum står fast, at dere skaper deres egen virkelighet ved å bruke deres Gudgitte frie vilje til å bestemme deres egen fremtid.

De som har våknet er naturlig nok opptatt av å fortelle all verden om den sannhet de har oppdaget og vi oppfordrer til å dele slik informasjon med andre. Men den må ikke presses på noen, for til slutt må de få lov til å gjøre sin egen beslutning, uten å føle at de er under noe slags press. De som er av lyset verdsetter det at enhver sjel følger sin egen indre stemme og at det nok ikke finnes to sjeler som er på eksakt samme sted i sin utvikling. Det er derfor veldig mye bedre at sannheten blir funnet gjennom egne erfaringer som skaper varige inntrykk. Men for all del, så frøene og en dag vil de vokse og bli blomstrende forståelse.

Naturligvis vil det på kort tid komme et skred av informasjon og råd om Oppstigningen og for dem som er åpne for sannheten vil det gi mulighet til et kvantesprang fremover. Det er helt og holdent avhengig av om folk er i stand til å se utenfor det de er vant til å tro på, og bli en del av det nye paradigmet. Hvis ikke, så er ikke det noe problem og de vil kunne fortsette sin egen vei og fortsette å erfare og lære i de lavere dimensjoner. Det kan ikke bli mer rettferdig enn det, at alle har lov til å gjøre sitt eget valg og alle vil uansett bli behandlet på samme måte som enhver sjel, med kjærlig omtanke og bli gitt all mulig hjelp. Det er ingen som ikke kan bli hjulpet og hjelpen er alltid der, klar til å bli gitt ved den minste antydning av at det er ønsket.

Ulike ønskede endringer er alle sammen på vei mot å bli virkeliggjort og vi kan se at det nok kan bli en rask serie med avsløringer som vil løfte dere fremover svært raskt. Det vil være sensasjonelt for mange mennesker og et sjokk for dem som er uforberedt, men gjennom våre allierte vil vi se til at nødvendigheten av dem blir forstått. Straks alle de fordelene de vil medføre er blitt kunngjort, vil det medføre stor støtte og en iver blant folk til å være med å spille aktive roller i dem. Det vil bli muligheter til å delta og vi vil så visst ha behov støtten fra alle dere som er klare til å ta deres roller sammen med oss. Arbeide på lokalplanet vil være svært viktig for å formidle forandringenes natur og hvordan de kan bli implementert med minst mulig ubehag. Dere kan stole på at vi kjenner dere alle, samt hvilke spesielle talenter dere har og hva dere kom inn i dette livet for å gjøre.

Vi ser stor Kjærlighet og Lys som sprer seg over hele Jorden og bærer i seg den energien som vil løfte mange opp og ut av mørket. I de fattigere landene i verden er det mange som har mistet håpet når de gang på gang ser at deres nød blir ignorert. De trenger mat og støtte og å få sine grunnleggende behov dekket, så de kan overleve i de barske forholdene de lever under. Alt snakket om Oppstigning har knapt noen mening for dem og deres tro på Gud har vanskelige kår. Det er mennesker og organisasjoner som bryr seg, men oppgaven er så stor at den krever at de landene som er velstående og har råd til å ta handling, kommer sammen. Menneskeheten kan ikke i fremtiden stå og se på at slike situasjoner finnes og dere må fatte det at i sannhet Er Dere Alle Ett. Når det er sagt, så vet vi at svært mange av dere er fulle av omtanke og medfølelse og har et stort ønske om å gi sin hjelp til de fattigste menneskene i verden.

Det vil glede dere at det som skal til for å få slutt på all sult og fortvilelse er klart til å settes i gang, men på det nåværende tidspunkt kan det ikke gjøres uten tillatelse fra dem som sitter i styresmaktene. Det er også karmiske grunner som gjør at vi ikke kan intervenere direkte, men vi vil sette i gang og løse situasjonen så snart vi er offentlig anerkjent. Vi vet at noen av dere syns det er merkelig at vi skal ha slike problemer med å gi hjelp, men vi ber dere huske på at vi kan ikke sette i gang handlinger som ville hindre noen å gjennomføre sin sjeleplan. Alt vil gå helt bra til slutt, men foreløpig så må vi nok si at våre hender er bundet. Det finnes selvfølgelig en tidsfrist gitt av Gud og etter den vil vi sette i gang uansett hvordan situasjonen er. Vi er klare for enhver eventualitet ettersom vi har planlagt for en rekke ulike scenarioer.

Det må være ganske forbausende for dere at Universet venter på at deres lille sivilisasjon på Jorden skal avslutte syklusen i dualiteten, slik at de selv kan stige opp. Det viser hvor ekstremt viktig deres fremskritt er for fremtiden til annet liv, som på samme vis som dere er på en vei som leder tilbake til Kilden. Guds innpust trekker alt tilbake igjen, men dette er bare det første stadium av mange, mange sykluser som til slutt vil føre til deres endelige ”hjemkomst”. I mellomtiden anbefaler vi at dere står fast ved deres oppgaver og mål og lever gjennom resten av dette året som en som er klar til å gjennomføre oppstigningen. Lev etter deres beste forståelse av hva det innebærer å være et Oppsteget vesen. Det vil gjøre at dere kommer gjennom de gjenværende dagene og månedene på et uanstrengt vis og vil kunne være sikre på at dere lykkes. Det er ingenting annet som virkelig betyr noe og det vil bli en meget tilfredsstillende erfaring som vil ende med en gledesfylt og lykkelig avslutning.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg privilegert som er en av dem som har fått i oppdrag av den Galaktiske Føderasjon å ha direkte kommunikasjon med dere. Og tanken på å få være en av de første som vil komme i direkte møte med dere er meget spennende. Selv for en som har hatt så mange opplevelser og eventyr i Universet, er det størrelsesordenen av det som nå skjer, og at både sjelen og kroppen skal stige opp, som gjør det til en så unik anledning. Dere kan ta det helt rolig med hensyn til hvordan det vil bli, for enhver oppløftelse inn i en høyere dimensjon er virkelig noe å ønske seg og se frem til. Vi vil være der sammen med dere og Lys og Kjærlighet vil omslutte dere på reisen.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

fredag 20. januar 2012

20 januar 2012

SaLuSa, 20 januar 2012


Ryktet sprer seg om at året 2012 er et viktig år, men dessverre, fordi Maya-kalenderen slutter den 21. desember, blir det oppfattet av noen mennesker som om det er verdens undergang. Det er ikke mer enn naturlig at det vekker frykt hos dem, men med så stor omtale som dette temaet får på Internet, føler vi at det snart vil være forstått av alle at ”slutten” bare er begynnelsen på en ny syklus. Det er helt klart et tema som flere og flere vil være opptatt av, men det vil bli tydelig forklart når vi kan ha åpen kontakt med dere. I mellomtiden kan Lysarbeidere forklare prosessen rundt Oppstigningen til dem som er feilinformert eller har misforstått dens betydning. Som dere kan forestille dere, når begivenhetene materialiserer og folk ser at media har blitt befridd fra sensur og kontroll, så vil ytringsfriheten vende tilbake og alt vil bli sannferdig omtalt i media.

Overraskende nok, til tross for at UFO-fenomenet blir åpent diskutert og er støttet av massevis av bevis, er det ennå mange mennesker som ikke aksepterer det. Avsløringen vil gjøre en slutt på all tvil og gjøre at vår første kontakt med dere nærmest blir en formalitet. Vi har gjort vårt beste for å skape et riktig bilde av den Galaktiske Føderasjon uten å presse på for hardt og vi mener faktisk at vi har hatt svært god suksess med det. Uansett hva som gjøres for å bevise eksistensen av UFO’er og intelligensen bak dem, vil det alltid være noen som vil være nølende med å akseptere det. Imidlertid, når vårt nærvær blant dere blir tatt for normalt, så tviler vi på om noen fortsatt vil holde fast på tvilen.

Det er mye som foregår i dette øyeblikk og vi venter på at den europeiske finanskrisen skal spille seg ut, før vi kan implementere det nye systemet som i det store og det hele har blitt akseptert av de fleste land. Vårt nærvær vil sikre at våre allierte får den støtten de trenger til å gjennomføre de nødvendige forandringene. Samtidig er de mørke makthaverne drevet inn i et hjørne som gir oss mulighet ti å sette en endelig stopper for deres aktiviteter. Fjerningen av Illuminati representerer et monumentalt steg fremover og eliminerer deres mulighet til å stelle i stand mer trøbbel, og det står naturligvis høyt på vår liste. Vi må bare legge til at tålmodighet fortsatt er nødvendig, ettersom noen av disse oppgavene er svært ”delikate” og krever omhyggelig balansering. Som alltid; hold blikket festet på det resultatet dere virkelig ønsker dere og la ingen ting distrahere dere og trekke fokus vekk fra det.

Dere er allerede i ferd med å nærme dere slutten på måneden og mange av dere innser at tiden fortsatt akselererer. Det er en merkelig opplevelse for dere og det betyr at det føles som om det er for lite tid til å få gjort alt arbeidet deres. Det vil også medføre uvante symptomer som dere må forholde dere til, som oppstår på grunn av forandringene som skjer i kroppen, og det inkluderer følelsesmessige svingninger fra yr glede til nedstemthet. De skulle imidlertid være kortlivete, spesielt for dem som allerede er klar over hva de kan vente. Tretthet vil sannsynligvis innhente mange av dere og tilstrekkelig hvile er svært viktig om dere skal greie å fungere normalt. Dere vil sannsynligvis også ha lagt merke til hvordan deres smak for ulike ting har endret seg, og hvis dere lurer på grunnen, vil dere nok finne at dere blir tiltrukket av mat, musikk, litteratur med mer som er i takt med deres høyere vibrasjoner. Da vibrasjonene var lavere spilte det ingen rolle, men nå søker dere etter det som er mer forfinet og rent.

Alt dere opplever og erfarer vil gi næring til deres ønske om å utvikle dere og dere har i store grad tatt mer ansvar for hva de skal være, og har også mer kontroll over dem. Det var en tid hvor dere følte liten mening med livet og simpelthen fulgte med strømmen uten å ha noen retning. Nå har dere tatt ansvar for deres eget liv og har klare ideer om hvor dere vil gå og hvordan dere skal komme dit. Vi og veilederne deres vil støtte dere og om dere trenger hjelp, så er den aldri langt unna. Dere kan imidlertid ikke få alt dere ønsker dere, for det må passe inn med deres livsplan og det er første prioritet. Dere skulle nå være i stand til å kjenne følelsen av at livet går fremover, med tanke på om dere opplever tilfredshet. Bare husk på at i noen tilfeller vil dere ha valgt å gå gjennom traumatiske opplevelser og disse er like viktige som andre opplevelser.

Selv om dere hadde valgt et liv hvor planen var å gi dere rikdom og all den bekvemmelighet det fører med seg, så ville det likevel innebære erfaringer som er viktige for deres utvikling. Til tider kan rikdom være en byrde og et stort ansvar og til og med skape grådighet og selvsentrerthet. Men det gir også makt, og de mørke kreftene har brukt det med stor suksess til å få mennesker til å gjøre det de blir bedt om og også til å finansiere sine hemmelige operasjoner. Deres rikdommer har blitt sporet opp og siden det meste av det er ervervet på ulovlig vis, vil det bli gitt tilbake til folket. Uansett hvilke land rikdommene er stjålet fra, så vil de bli tilbakeført til sine rettmessige eiere. Dere vil få se at så snart disse operasjonene er gjennomført at det vil være mer enn nok til at alle kan være velhavende. Det representerer nok et skritt i retning av likhet og deling av rikdommene slik at alle får glede av dem.

Dette året vil gå svært fort og dere vil utvikle dere raskt videre, slik at dere blir løftet til det nivå dere allerede skulle ha vært om det ikke hadde vært for de overlagte hindringer fra Illuminati. Derfra vil dere utvikle dere like hurtig videre til enda høyere nivåer som vil lede dere frem til et liv i 5te dimensjon. Forandringene vil dere helt sikkert ønske velkommen og glede dere over og de vil forberede dere til å bli Galaktiske Vesener, hvilket er deres skjebne. Forskjellen mellom det dere er nå og det nye Vesen dere vil bli er intet mindre enn fantastisk. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig for dere å fatte hva det innebærer å ha et mye høyere bevissthetsnivå. Men like fullt er dere en god del mer bevisste nå en dere var for et tjuetalls år siden. Mange av dere kan bekrefte slike forandringer og de vil fortsette, hjulpet av de stadig kraftigere energiene som innstråles til Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg må si det, Kjære Sjeler, at uansett hvordan dere tror at forandringene vil bli drevet frem, så er mye av det opp til dere og det nivå av Lys dere utstråler der hvor dere ferdes. Det er også på grunn av deres målrettede innsats for å kreve deres rett og sikre at de som representerer dere er ærlige og arbeider for deres beste og deres velferd. Har vi ikke slått fast at vi helst så at det var dere selv som nådde målene som ledet dere frem til Oppstigningen? Det betyr ikke at vår kjærlige hjelp vil bli holdt tilbake. Vi er alltid klare til å hjelpe til når det trengs og er en integrert del av alt det arbeidet som skal gjøres.

Vi er Ett i vår tjeneste for dere og for Gud og vår Kjærlighet er alltid med dere.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

onsdag 18. januar 2012

SaLuSa, 18 januar 2012

SaLuSa, 18 januar 2012  Ha tillit til oss og til Gud om at begivenhetene vil skride frem slik som lovet og bekymre dere ikke om tidsplanen, for ting vil skje på en måte som er nøyaktig riktig for å få de ønskede resultatene. Dere kan også være helt sikre på at Oppstigningen vil forløpe slik som planlagt. Det ansvaret hviler på oss og vi er fullkomment forberedt. Det er ingen grunn til å ha bekymringer om deres individuelle rolle eller hva som kommer til å skje med dere, for hver og en av dere vil erfare akkurat det dere hadde planlagt. Noen av dere har planlagt å forlate Jorden tidlig, andre vil være med gjennom dette året til dets avslutning. Uansett vil det være deres valg og alle vil til slutt forlate den gamle Jorden, slik dere nå kjenner den.

For å komme dere best mulig gjennom røffe strekninger på veien, hold tankene og fokus på Oppstigningen, for etter hvert som året skrider frem og de høyere vibrasjonene er dominerende, så vil freden senke seg på Jorden. Det er allerede en merkbar forandring i nivået av deres massebevissthet som vi kan registrere og flere sjeler enn noen sinne blir løftet opp. Oppvåkningen skyter fart og vil berøre alle sjeler før de avsluttende dager i denne syklusen. Hvorvidt alle responderer er deres eget valg, men ingen sjel vil forlate Jorden uten at de har forstått hva muligheten til å stige opp innebærer. Det vil selvfølgelig ikke appellere til alle, for noen sjeler ville føle feilplassert i de høyere dimensjoner.

I mellomtiden fortsetter Lysarbeiderne sine individuelle oppgaver med å gjøre det nødvendige grunnarbeid for at de store begivenhetene skal kunne utfolde seg. Bruk deres mentale kraft til å spre Lyset vidt og bredt, og dersom dere ønsker å gi healing, visualiser de områdene på Jorden hvor det trengs mest. Midt-Østen gir fortsatt grunn til bekymring, ettersom de negative energiene har slått rot så dypt i Jorden etter århundrer med kriging. Vårt oppdrag er å se til at problemene ikke eskalerer eller fører til krig og vi skal sørge for at ingen krig bryter ut. De mørke maktene ville selvfølgelig like å utnytte en slik situasjon, men de regner stadig ikke med den Galaktiske Føderasjon. Vi kjenner planene deres og er derfor i stand til å ha kontroll på hva som skjer, og vi har allerede vist dem hva vi kan gjøre.

Det er verdt å nevne at våre Moderskip er det dere ville kale “flygende byer” og de er i stand til å være i posisjon over Jorden for ekstremt lang tid. De inneholder absolutt alt som skal til for å leve normalt og livet om bord er preget av glede og tilfredshet. Vi har baser på Jorden og også våre allierte fra Innerjorden vil etter hvert komme frem for å møte dere igjen. Det er også baser på havbunnen. Noen av dem har vært i virksomhet i tusener av år. De har sørget for at vi har kunnet være i fred og fri for nysgjerrige øyne, ettersom de er utenfor rekkevidde for ubåter og undervannsroboter. Noen av basene er svært store og selvforsynte og kan huse mange hundre personell.

Noen av basene våre ligger dypt inne i fjellet og er helt trygge for deres forsøk på å finne dem. Inngangene er ikke synlige og det holder nysgjerrige ute. Disse basene var mer aktive i gamle dager, da vi møtte og hjalp de lokale beboerne, og slike møter er dokumentert av dem. Så dere ser, Kjære Sjeler, at selv om det er folk som presser på for ”Avsløringen”, så er det ikke vanskelig å finne bevis for våre besøk på Jorden for den som virkelig vil det. Dessverre er det slik at når bevis har blitt funnet, så har det stort sett blitt ignorert eller gjemt vekk, fordi det ikke passet inn i den gjengse versjon av historien. Alt dette vil endre seg og sannheten vil bli lagt frem, støttet av rikelige bevis. I tidligere tider har de som har gitt uttrykk for sannheten blitt forfulgt eller brakt til taushet og ikke sjelden drept på grunn av sin tro.

Kan dere nå begynne å forstå hvor forvrengt virkeligheten deres har vært og hvorfor historien ble forfalsket for at dere skulle være utvitende om deres selvstendighet og totalt avhengige av dem som gjorde dere til slaver? Livet kunne ha vært så annerledes om ikke alt hadde gått nedenom i Atlantis’ tid, for i den perioden blomstret livet av høyt utviklet åndelighet og forståelse. Nesten alle har dere hatt liv i den spesielle epoken og dere bærer fortsatt minnene derfra i underbevisstheten. Dere har til og med vært med langt tidligere enn det, i sivilisasjoner som bare er vage navn i oldtidshistorien. Husk på at dere akkurat er i ferd med å avslutte en solsyklus på ca 26.500 år og at dere har gått ut og inn av den mangfoldige ganger, og dere valgte hvor og når dere ville inkarnere for å fremme deres utvikling. Vi kunne ta dere med enda lenger tilbake, til tider da mange av dere bodde på andre planeter, bare for å vise at dere er svært gamle sjeler.

Dette spesielle livet som dere er inne i nå er kulminasjonen av mange tidligere liv og det er helt unikt og så viktig for deres utvikling. Ikke til å undres over at så mange sjeler ønsket å være med gjennom denne syklusen. Ettersom den gir muligheten til store fremskritt og anledning til å forlate gjenfødelses-syklusen. Det har vært en lang og krevende reise, men som med alle erfaringer er det enkelt å legge det bak seg straks det er over. En av deres fremste egenskaper har vært deres styrke til å overvinne selv de tøffeste prøvelser og tilbakeslag. Disse erfaringene vil dere vokse på og de vil tjene dere vel når dere står overfor tilsvarende utfordringer. Deres tjenester vil være svært etterspurt av dem som enda har til gode å oppleve det dere har vært gjennom.

Livet som ligger foran dere vil bli vidunderlig tilfredsstillende og gi dere så mye. Deres utrettelige arbeid og målrettethet med hensyn til deres åndelige utvikling vil ha sikret deres oppløftelse til de høyere dimensjoner. Der er deres virkelige hjem og uansett hvor fine minnene fra Jorden kan være, så kan de ikke sammenliknes med den absolutte lykke og fryd som dere vil få oppleve. Virkelig frihet er ikke noe dere har fått ha gleden av, men når dere tar deres plass blant Galaktiske Vesener så vil alt ligge åpent foran dere. Ord kan ikke uttrykke hvor vidunderlig det vil føles eller den skjønnheten og kjærligheten som vil omgi dere. Alt er harmoni og i balanse, i motsetning til deres opplevelser i dualiteten.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at dere vil fryde dere over og føle ærefrykt for våre Moderskip og de undrene vår avanserte teknologi inneholder. Dere skal gjerne få besøke dem, eller til og med glede dere over opplevelsen ved å besøke en av Lysbyene, som forbereder seg på sin ankomst til Jorden. De er også eksempler på hva som kan gjøres ved å bruke vår teknologi til gode for alle. Så fortvil ikke og fortsett å se på den positive siden av alt som skjer, for dagen vil snart komme da dere alle skal leve i fred og frihet.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

putin