They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

søndag 30. desember 2012


SaLuSa 28. desember 2012

Det spiller egentlig ikke noen rolle hvor mange spådommer som blir presentert, fordi når de blir gitt er de bare “muligheter”, og er avhengige av deres skapende krefter om de materialiserer eller ei. Vi forteller dere altså; det dere opplevde er det dere skapte, men for dem som hadde forventninger om flere bevis for Oppstigningen ble det en skuffelse. Vi forstår hvordan dere føler det, men Oppstigningsprosessen har ikke stoppet opp, men vil fortsette og enda raskere enn tidligere.Oppløftelsen av energiene i deres Sol System fant sted da deres Sol og Galaksens Sentrale Sol sto på linje, og det var omtrent like mange sjeler som opplevde et bevis for det, som det var sjeler som ikke merket noe.
Oppstigningen fant sted, men til deres overraskelse er sjeler av lavere vibrasjon fortsatt med dere. Årsaken til det er at mange av dem var i stand til å absobere energien og vibrasjonene deres steg tilstrekkelig til at de kunne stige opp. Men de vil måtte øke dem i raskere takt dersom de skal kunne fortsette å være her sammen med dere. Så må dere også huske på at mange sjeler var uvitende om viktigheten av 21ste desember, så det er ikke alle som opplevde noe som ville ha visst hva som forårsaket det. Det er, for å si det slik, deres siste mulighet til å henge med i Oppstigningsprosessen og å derved unngå å bli  tatt vekk fra Jorden, dersom det var det som ville tjene dem best. Vi føler oss derfor trygge på at når dere forstår at resultatet var positivt, så vil dere glede dere over at så mange flere av deres sjelefamilie fortsatt er med.
Den Nye Tidsalder har begynt og tiden vil vise at dere har ikke mistet noe som helst selv om opplevelsen ikke ble slik dere hadde ventet. Herfra og fremover vil dere se mye mer posotive resultater ettersom det nå er dere som bestemmer over deres egen fremtid. Deres personlige utrensing av uønskede energier kan fortsette for full fart og dere skulle ikke finne det vanskelig å lykkes med det. Dere har nå nådd et nytt nivå av å være lykkelige og glade bare ved å leve og vet at dere kan bevege dere mot et liv i større frihet enn noensinne tidligere. Som et resultat av å ha tatt imot energiene som strømmet inn den 21ste, har dere nå beveget dere mere inn i ”Nået”, og det vil medføre at dere i mindre grad vil oppleve tid og rom. Etterhvert som dere beveger dere inn i 5te dimensjon vil dere erkjenne at tiden ikke lenger er lineær, og dere vil til tider miste perspektivet på hvor dere er og hvordan dere kom dit. Men vær ikke redde, for dere vil være i stand til å ”tenke” dere tilbake til hvor dere var. Med tiden vil dere begynne å kunne sanse og oppfatte andre dimensjoner og virkeligheter , sågar se vesener som har sin væren i dem.
Deres nåværende regjering (USA)*,  på same måte som andre regjeringer, hovedsakelig I Vesten, er like ved å gjennomgå store utskiftninger. Dette er et viktig steg som vil gjøre det mulig for mange andre forandringer å komme i gang på ordentlig. De er ikke i stand til å håndtere den nåværende krisen som er frembragt av at mange banker kollapser, samt det korrupte systemet de har benyttet seg av for å sikre seg stadig økende profitt gjennom uærlig handel og transaksjoner. Løsningen er allerede kjent for oss og de nye ”systemene” er fullt forberedt og ligger klare til å implementeres på kort varsel. For hver eneste dag som går vil hver eneste sjel bli mer bevisst og nettoresultatet av det vil være at dere som sivilisasjon vil finne at dere er stadig mindre interesserte i det fortiden hadde å by dere. Dere blir visere og stadig mer dyktige til å oppdage hvordan dere har blitt villedet gjennom hundreder av år. Dere er ikke lenger villige til å godta ”mer av det samme” og krever nye måter å gjøre ting på som tar hensyn til alles frihet og fred og velstand. Dere trenger å lære å uttrykke dere helt fritt og forholde dere til andre ut fra erkjennelsen at Alle Er Ett, for En-het er det vi ønsker å se at dere greier å oppnå.
Vi forstår fullt ut at det er mange av dere som føler at dere har mistet noe av optimismen etter at Oppstigningen skjedde på et heller udramatisk vis, men se på det posistive som faktisk har skjedd.Vi har forsøkt å veilede dere til å oppnå det høyeste oppfatning av dere selv og hva dere kunne forvente i Den Nye Tiden, og den oppmuntringen fortsetter. Den 21ste desember fant sol-konstellasjonene sted og dere har begynt på den Nye Tidsalder med et høyere bevissthetsnivå. Det gjør det mulig for dere å akselerere Oppstignings-prosessen deres og dere vil få se at forandringer finner sted i rask rekkefølge. Alt det dere har blitt ledet til å forvente skulle innvarsle den Nye Tiden vil fortsatt skje, og med enda større støtte enn tidligere, ettersom veien fremover nå ligger klar. Alt som skal skje vil skje på et smidigere vis og vi kan forsikre dere om at alt det arbeidet dere har nedlagt for å bringe Lys og Kjærlighet til folk, har gitt enorme resultater.
Naturligvis har også Moder Jord steget opp og vil fortsette å arbeide sammen med dere for å gjøre virkelighet av Den Nye Tidsalder. Det har vært få tilfeller av at folk har måttet forlate Jorden og det kan alle Lysarbeidere som har arbeidet så hardt for å bringe alle sjeler inn i lyset, ta æren for. Det gleder oss å se at dette har redusert anspentheten som noen mennesker hadde, fordi de var så bekymret for sine venner og familie. Dette innebærer et stort håp for alle de menneskene som hittil ikke har vært klar over viktigheten av den nye peioden dere går inn i. Vi vet at noen av dere ved tilbakeblikk vil spørre om hvorfor det ble gitt inntrykk av at så mye kunne ha blitt oppnådd før Oppstigningen. Vi vil si det slik at motivasjonen vår har vært å legge foran dere alle slags muligheter så dere kunne gjøre fremskritt – gjennom å bruke deres egne skapende evner.
Vi vet at Lysarbeidere investerer svært mye tid og innsats for å lykkes, og det at det tilsynelatende har mislykkes er ingen kritikk av dem. I sannhet er det overhodet ikke noen feil ved den innsatsvilje de viser for oppgaven. Det er simpelthen det at omstendighetene ikke tilfredsstilte kriteriene for full manifestering av de innledende forandringene som dere hadde ventet på. Ja, det var tidspunkter hvor dere var så nær å kunne se resultatet av innsatsen, men ofte var det de mørke som utsatte dere for trusler eller forsinkelser som vi ikke kunne la være å ta hensyn til. Dere må huske på at vi har ikke mandater til å tvinge ting gjennom, med mindre det gis direkte ordre fra Himmelen, ettersom det dere som ”skaper” resultatene og er ansvarlige for dem.
Dere kan være helt trygge på at det ikke er tapt noe tid selv om det ser ut som om det er gjort lite fremskritt. I kulissene er våre allierte hele tiden travle og er svært nær å bringe inn forandringene i regjeringene. Disse er helt essensielle når det gjelder å legge den gamle 3D politikken bak dere og å innsette ledere som til fulle er klar over behovet for omfattende forandringer, for å etablere den Nye Tidsalder. Dere vil om kort tid føle en bølge av Kjærlighet sveipe over Jorden, hvilket vil vise at deres sivilisasjon har tatt et kvantesprang fremover. Og fordi det er slik, vil det skape et sterkt, omforent og målrettet felleskap som vil hjelpe til å etablere verdensfreden. Hvis dere fortsetter å fokusere på de områdene i verden som fortsatt opplever konflikter, vil deres intensjon snart skape positive resultater. Nå verdensfreden er oppnådd, vil vi sørge for at krig aldri vil skje igjen og vi kan om nødvendig tvinge gjennom dette ediktet.
For hver dag som går vil også utsiktene øke dramatisk for at kan vise frem skipene våre i større omfang. Snart vil mange øyne vende seg mot fattigdommen og nøden i Midt-Østen og land i den fjerne Østen, etter hvert som medfølelse og forståelse vil føre til at man plasserer sitt fokus der det største behovet finnes. Dette vil tvinge myndighetene til å ta slike temaer på alvor og begynne å gjøre noe. Den innsatsen våre allierte gjør vil også bringe frem omfordelingen av de rikdommer som har blitt ervervet på ulovlig vis. Det er så mye som er på nippet til å komme i gang og nå som de negative vibrasjonene forvinner stadig raskere, er det mindre sjanse for at forsinkelser skjer.
Kjære Sjeler, se på det slik at dere har overhodet ikke mistet noe som helst ved at drømmene deres ikke gikk i oppfyllelse, for i virkeligheten har dere fått mye mer enn dere hadde før. Veien har blitt tydeligere og mere sikker, og da kan også vår hjelp bli mere åpen. Det er grunnen til at vi ivrer for at ”avsløringen” kan skje så snart som mulig. Da kan vi virkelig sette i gang for alvor uten alle hindringer. Hele fremtidsutsiktene vil da bli så mye bedre og vår innsats vil med tiden bli mere produktiv. Dere vil komme sammen, stadig fler stadig mer, og etterhvert vil vi slå oss sammen med dere, og Mesterne og familien deres fra Innerjorden. Det vil bli litt av en feiringens tid og hele verden vil vite at vi har kommet.
Ingen ting skjer tilfeldig, men ting vil følge at hvert guddommelige edikt. Det er mektige Vesener som utfører Guds ord uten spørsmål, men vi forstår deres tvil og vanskeligheter når ting ikke synes å gå etter planen. Like fullt vil alle begivenhetene bli til virkelighet og oppfylle de løftene som er gitt. Det er kjent at det skal bli slik, for alt eksisterer allerede i Nået og venter simpelthen på det riktige øyeblikket til å manifestere. Og med det menes i det øyeblikk det vil føre til det maksimale gode for deres sivilisasjon. Det som skal skje er selvsagt ikke bare for dem som allerede har våknet opp, men kanskje på enkelte måter enda sterkere rettet mot dem som fortsatt slumrer. Nå som de lavere vibrasjonene forsvinner, får de et vennlig skyv og en påminnelse at de nå står foran sitt eget veiskille. De må gjøre en fast beslutning om hva de vil gjøre, for ellers vil de ikke kunne gjøre noen fremskritt mot den Nye Tidsalder. Valget er opp til dem selv og på et høyere nivå vet de underbevisst hva som står på spill.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og la meg få si at det vil ikke være lenge før mange av dere ser tilbake på denne tiden og finner bevis for Oppstigningen ved å erkjenne forandringene i dere selv. Dere vil også se det i deres venner og familie og innse at de skaper en mer fredelig aura omkring seg selv. Etter hvert som de høyere energiene fortsetter å ankomme Jorden, vil effekten av dem bli tydelig for alle å se, fordi menneskeheten vil strekke ut sine hender i Kjærlighet og bringe mektige energier av lys inn for å hjelpe dem som fortsatt sitter fast i mørket. Oppstigningsprosessen vil fortsatt holde frem like kraftig som før og vår kjærlighet vil være med dere hele veien.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

2012/12/28 Michael Quinsey <michael.quinsey@mypostoffice.co.uk>

Kjære Luisa;
Vi ber dere notere dere at fra og med i dag vil SaLuSa’s budskaper komme én gang i uken: hver fredag. SaLuSa har ”fortalt” meg med tiden vil budskapene bli unødvendige, etter hvert som begivenhetene taler for seg selv. Jeg vil takke deg og resten av oversetterne for sin iherdige innsats og tjeneste for Lyset og det arbeidet de gjør for å spre budskapene. Jeg vil gjerne få ønske dere alle et Lykkelig Nytt År og en Lykkelig Ny Tidsalder!
I Kjærlighet og Lys, Mike.

Oversetter: Leif

*Husk på at denne kanaliseringen er rettet først og fremst mot amerikanske lesere og er oversatt fra engelsk.

onsdag 19. desember 2012

SaLuSa 19. Desember 2012

Dere får høre mange ulike meninger om betydningen av at himmellegemene står på linje den 21ste. En ting er imidlertid sikkert; dere vil alle oppleve frekvensendringen i større eller mindre grad. Den kan rett og slett ikke gå dere hus forbi, men de som er i forventning og som deltar i den, vil merke den tydeligere. Den langsiktige effekten vil vise at mange forandringer fant sted, men at det tok tid før de viste seg på overflaten. Det som skulle være åpenbart er at menneskenes massebevissthet mottok et kraftig energiløft, som medførte en utvidet visjon om fremtiden. I tillegg vil den ha ført til en erkjennelse av at ”skapelsen” er et resultat av deres projeksjoner, deres ønsker og intensjoner. Nå som mere Lys enn noen gang er blitt forankret på Jorden, er det nødvendig at dere er positive og meget nøye med hvor dere fokuserer deres tanker.
Dere vil snart legge merke til et høyere bevissthetsnivå ved notere dere forandringer omkring dere. De kan være subtile, men det vil være en følelse av lettelse og en gladere stemning, hos flere mennesker enn vanlig. Det vil også komme til syne gjennom en mer utadvendt væremåte, med mer vennlighet og dere vil se at en dypere ro eksisterer. Med andre ord har en fred senket seg over Jorden, som vil bringe en ende på kaos, konflikt og krig. Dere har satt dagsordenen og vi vil hjelpe dere å oppfylle drømmene deres, ettersom så mye må forandres for å bringe dere den Nye Tidsalder.
Vi vet at dere vil fokusere på hvordan dere best kan forberede dere på det som kommer, og dere vet at det er fordelaktig å være rolig til sinns, og på selve dagen at dere om mulig finner et sted der dere kan være i fred og slappe helt av. Energiene vil toppe seg klokken 11.11, men fortsetter etterpå og dere vil kunne kjenne dem ganske lenge. På samme måte som med 12/12, vil deres umiddelbare inntrykk være det kraftigste, men legg merke til endringene i dagene som følger. Alt i alt vil det overraske oss meget hvis dere ikke kjenner noen ting i det hele tatt, men det kan være et resultat av at dere ikke klarer å avgjøre hva som er normalt og hva som er resultatet av himmellegemenes posisjon. Tvil ikke på følelsene deres, for dere er mye mer sensitive enn dere tror om dere selv.
Kjære Sjeler, disse endetider er det dere har ventet på, og dere vil ikke bli skuffet. Det å vite at dualiteten vil ende, vil løfte dere inn i en annen dimensjon og gjøre det mulig for dere å kaste av dere alt som knytter dere til de lavere vibrasjonene. Dere vil bevege dere fra et liv i usikkerhet, problemer og stress og inn i et nytt liv preget av stor lykke og en gledesfylt fremtid av fred og tilfredshet. Det lar seg ikke stanse, og selv de som var med i Illuminati vil ikke lenger ha noen makt til hindre det eller å påvirke resultatet.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil følge meget nøye med på deres vei fremover. Vi ønsker at dere skal gå gjennom deres opplevelser uten noen ytterligere påvirkning fra vår side for en stund fremover. Den Galaktiske Føderasjon er så fornøyd med deres seier på Lysets vegne og ønsker at dere på alle måter skal nyte de kommende dagene.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey

Oversetter: Leif

Neste budskap fra SaLuSa kommer 28. desember.

mandag 17. desember 2012


SaLuSa 17. desember 2012


Dere begynner å venne dere til tanken at dualiteten, slik dere har opplevd den, nå snart vil høre fortiden til. Således kan dere komme ordentlig i gang med å rense ut alle de gamle personlige energiene, som dere vet ikke har noen plass i de høyere dimensjoner. Det skulle være lettere for dere nå som dere har blitt løftet opp i en høyere frekvens, for da vil dere instinktivt vite hva dere må rette oppmerksomheten mot. Vendepunktet er nådd og det er ingen vei tilbake, så deres fokus burde være hundre prosent på fremtiden. Med Jordens Oppstigning vil dere virkelig ha gått inn i den Gyldne Tidsalder og så gå i gang med reorganisering og opprenskning og etableringen av en Galaktisk Sivilisasjon.
Vi vet at mange av dere, som ikke nødvendigvis følte dere spesielt sterkt oppløftet av den 12.12, i ettertid har lagt merke til forandringer inni dere. Dette vil fortsette etter hvert som kroppen deres responderer på energiene som blir sendt inn til Jorden. Oppstigningsprosessen fortsetter, på samme måte som deres åndelige utvikling, men det vil bli en stund før dere igjen opplever det neste avgjørende punkt av slike dimensjoner. Dere vil få lagt store muligheter foran dere, ganske forskjellige fra de dere kjenner fra fortiden, da dere var mest opptatt av å tjene penger for å overleve. Ingen slik problemer eksisterer i den svært nære fremtid og dere vil ha det meste av deres tid til å følge hjertets lyst. Det å hjelpe og gjøre godt for andre vil være givende og tilfredsstillende, for dere vil erkjenne at dette er den største mening med livet.
Så, etter hvert som tiden går, vil dere fase ut en del gamle ting som gav dere glede i den gamle dimensjonen, men som nå har begynt å miste sin appell. Dere vil i stadig større grad søke sysler som er rene og velgjørende og av en energi som løfter deres vibrasjoner ytterligere opp. Avhengighet og gamle vaner vil gradvis bli lempet over bord, etter hvert som dere finner mer interessante og tilfredsstillende måter å bruke tiden på. Dere vil aldri oppleve mangel på noe nytt å oppleve og det å finne nye venner overalt hvor dere går vil gi dere en fantastisk oppløftende følelse. Dere kan likevel være sikre på at mange spesielle relasjoner dere har hatt på Jorden, vil fortsette inn i fremtiden, og sterke kjærlighetsbånd vil gjøre at dere aldri er lenge atskilt fra hverandre.
Kjærlighet er nøkkelen til alt og det er grunnen til at dere blir oppmuntret til å arbeide mot Uforbeholden Kjærlighet. Der er det høyeste mål å mestre og det åpner alle dører for dere og gjør det mulig for dere å fortsette å løfte dere stadig høyere opp gjennom de ulike dimensjonene. Det har vært innsatsen verdt å prøve å få en viss suksess med dette, selv i energiene som slett ikke er ideelle for det. Dere har møtt altfor mange distraksjoner og konfrontasjoner med dem som var falt ned i de lavere vibrasjonene. Nå er Materialismens Tidsalder i ferd med å komme i bakgrunnen før den forsvinner helt. De fremskritt dere har oppnådd hittil har dere greid tross de mest utfordrende omstendigheter og vi gir oss ende over for deres vederheftighet og besluttsomhet for å greie det. Det vil gi dere et kjempesprang framover på deres vei mot fullendelse, som er det endelige målet.
Dere trenger ikke nødvendigvis å vite hvordan dere nådde dette høydepunktet som bærer dere med seg inn i den Nye Tidsalder. Dere har alle opplevd enhver tenkelig situasjon og utfordring underveis gjennom deres mange liv, og den indre stemmen har hjulpet dere å fokusere på livsplanen deres. Nå som dualitetens syklus på det nærmeste er avsluttet, har den liten eller ingen innvirkning på dere lenger. Det aller viktigste i deres liv nå burde være å fortsette å se fremover og ta plass i deres Nye Selv. Et Selv som litt etter litt vil finne sin plass i de skjønne energiene i de høyere dimensjoner. Selv om dere har hatt hundrevis av liv, så vil den opplevelsen dere nå står foran, være helt unik og en dere vil minnes med stor glede i lang, lang tid fremover.
I mellomtiden får dere være tålmodige mens vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset gjør oss klare til å involvere oss i de mange prosjektene som vil fortsette å gjøre den Nye Tidsalder til virkelighet. Vi kan fortelle dere at hvilken som helst dag nå så vil dere få vite om ting som viser hvor nær det er at ting virkelig tar av. Vi er absolutt klare for å sette i gang, noe som er å forvente når man tenker på de forsinkelsene som allerede har forekommet. Vi fortsetter å overvåke situasjonen i verden, som vi allerede en god stund har gjort, og vi har hindret at det har blitt noen ytterligere oppblussing i situasjonen i Midt-Østen som ellers kunne ha resultert i en ny verdenskrig. Slike hendelser tilhører allerede fortiden og vi venter utålmodig på å kunne realisere verdensfreden. Den er nødt til å komme, fordi krigens lave vibrasjoner og alt som er forbundet med dem, overhodet ikke kan eksistere i de høyere dimensjoner.
For de av dere som feirer Jul, er det en tid for å gi og å huske på dem som ikke har så mye, og vi ser at deres kjærlighet og sjenerøsitet er større enn noen gang før. Dette er et tegn på hvor langt dere er kommet på deres åndelige vei og det har medført en enorm økning i mengden av Kjærlighet som er forankret på Jorden. Med den Nye Tidsalder vil energiene fortsette å øke og det vil være en vidunderlig følelse overalt omkring dere av enorm glede og lykke. Dette vil være noe dere bare opplever i en overgangsperiode, for disse høye energiene vil etter hvert bli hva dere kaller normale. Denne følelsen av uendelig lykke er det som er aller vanskeligst å sette ord på, så altomfavnende og mektig som den er. I noen av de øyeblikk der dere har opplevd en overveldende følelse av kjærlighet og lykke, har dere så å si vært nesten der. Det er så nær dere noen gang har vært å føle det nivå av kjærlighet som vi har snakket om.
Dere vil oppleve at disse vidunderlige følelsene av fred og harmoni vil komme til dere oftere etter hvert som dagene går. Når dere etter hvert har renset kroppen deres for uønskede energier, så har dere også gjort plass for mer av de høyere energiene. Ikke glem at kroppscellene deres også nå er i stadig forandring, helt til de er blitt fullt krystallinske. Det gjør mulig et enda høyere bevissthetsnivå, slik som det passer seg for en sjel som er på vei inn i de høyere dimensjoner. Det er begynnelsen på deres vei mot full bevissthet og til å bli et Galaktisk Vesen.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at dere nå ser målstreken. Dere har ventet lenge på disse dagene etter deres omfattende og lange reise i mørket. Dere er nå vel etablert i Lyset og det vil fortsette å vokse eksponentielt. Dere er Kjærlighet inkarnert, og vi har det privilegium å være del i det.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 14. desember 2012


SaLuSa 14. desember 2012

Som dagene går kan vi si at 12.12 var en perfekt suksess! Hva annet kunne den bli når ingen på Jorden kunne kontrollere den eller forstyrre den? Høyere makter har sørget for at dere er forberedt til deres Oppstigning sammen med Moder Jord. Nå teller dere ned i dagene frem mot 21.12 som vil bli en dypt skjellsettende tid, en som bare oppleves én gang i livet, ja faktisk over mange liv. Gjennom Oppstigningen vil dere får se hvor deres kreative krefter har brakt dere. Fremtiden er deres og i dette livet spesielt har dere arbeidet frem mot det ideelle nivå, som harmonerer med deres bevissthetsnivå. Dere vil alle ende opp nøyaktig der hvor dere har de beste forutsetninger for å fortsette deres evolusjon. Lysarbeidere vil naturlig befinne seg sammen med de som er like dem selv, i de mest oppløftende vibrasjoner.
Det finnes mange skjønne sjeler fulle av omtanke og kjærlighet, som ikke vet noe som helst om Oppstigningen. De vil også komme sammen med Lysarbeiderne. Etter hvert som forandringene blir satt ut i livet, vil det bli mye å gjøre for dem som er opp-Lyste og ønsker å tjene andre. Over en periode vil healing bli håndtert på en rekke ulike vis, inntil dere alle har tilgang til lokale sentere med moderne healing-kompetanse. Enkelte vanskeligheter kan tenkes å oppstå før samfunnet deres er blitt fullt integrert i den nye måten å leve på. Ettersom dere har vokst opp i romalderen, vil dere selvfølgelig tilpasse dere raskt. Nye teknologier vil overvinne de fleste av deres problemer på kort tid, og vi oppfordrer stadig våre allierte på Jorden om å presse på for å få frigjort Fri Energi teknologi.
De generelle forholdene på Jorden har blitt forverret på grunn av værvariasjoner, men også på grunn av misligheter i markedet, som blir manipulert for profitt. Enten det gjelder penger eller mat, så fortsetter spekulantene å skape fortvilelse i en verden som allerede er i opprør. Disse forholdene vil imidlertid ikke vare lenge og vil ikke få anledning til å gjenta seg. De store foretningsselskapene og spesielt bankene vil bli totalt omorganisert for å sikre at en slik kollaps som dere nylig har opplevd aldri vil kunne gjenta seg. Pengesystemene vil uansett forandres og et mer rettferdig system for verdifastsettelse vil bli introdusert. Dette vil resultere i i ærlig handelsvirksomhet og vi er allerede i gang med å vinne tilbake bortgjemte lagre av edle metaller. Til dette kan dere addere St. Germains Verdensfond, og da har dere tilstrekkelig til å sikre at alle mennesker løftes over den fattigdomsgrensen som de nå opplever.
Penger og verdier som er ervervet på ærlig vis vil de rettmessige eiere beholde. Imidlertid vil alt annet som har blitt ervervet på uærlig vis bli tatt tilbake. Ett kjennetegn ved deres fremtidige liv er at all kriminalitet vil forsvinne, for ingen av dem som har steget opp ville en gang komme på tanken om noe slikt. Bevissthetsnivået vil være så høyt at ærlighet i all samhandling blir tatt som en selvfølge. I tillegg kommer det faktum at mennesker som blir tatt godt vare på og har sine behov dekket, er lykkelige og Ett med alle andre. Ja, det er så mye som er i ferd med å forandre seg, Kjære Sjeler, at det er ingen grunn til å bekymre seg. Men vi ber dere om å ha tålmodighet inntil alle bitene er kommet i orden. Det at vi fortsatt er fraværende er ikke noe vi selv har lagt opp til, for vil ville ønsket å møte dere åpent allerede en tid tilbake. Imidlertid er alt det dere oppnår gjennom deres egen innsats takket være deres vilje til å rydde veien helt frem til Oppstigningen. Vi har selvfølgelig hjulpet til gjennom å stanse forstyrrelser som i alvorlig grad kunne ha hemmet deres innsats.
Freden kommer til Jorden svært snart, og det er ikke noe for tidlig, for deres ledere fikk tilbud om det for mange, mange år siden, men de avslo. Nå kommer den til dere som en varig fred og ikke avhengig av at landene underskriver kontrakter. Det er Guds Fred og Kjærlighet, som dere har gjort dere fortjent til ved å løfte dere over de lave vibrasjonene og for de Kjærlighetens Sjeler som er i stand til å være i de høyere dimensjonene. Det er selvfølgelig ikke slik at Guds ikke Elsker alle andre sjeler, for de vil fortsette sine liv på et nivå som er best for dem og deres evolusjon. Guds uforbeholdne Kjærlighet er alltid med dere og dømmer aldri.
Den legale fjerningen av kabal-medlemmene er allerede ivaretatt og vil bli iverksatt straks de er ute av veien. Det er spesielle årsaker til at dere ikke får vite noe særlig om det, og det blir utført på en slik måte at det ikke skaper mye oppstyr eller uønsket oppmerksomhet. Nøyaktig hvordan vi går frem er det best å holde hemmelig, men dere vil ganske snart få vite om alt som har foregått. Selvfølgelig ønsker vi at dere skal vite om våre intensjoner og hensikter, og det vil snart komme en tid hvor vi vil holde dere løpende informert. Det vil henge sammen med avsløringene og vi er ønsker snarest mulig å få sannheten ut til massene. Faktum er at det er svært vanskelig å få til en situasjon hvor alle land er enige om Avsløringen. Vi ville ønske å komme i gang nå, for vi kan ikke utsette det stort lenger. Men det vil komme rett etter andre forandringer som nå er prioritert, så som endringene i regjeringer og styresett.
Jorden deres ser strålende vakker ut i denne tiden, for i tillegg til Lyset og kjærligheten som Lysarbeiderne skaper, skapes det også mye Lys ettersom de ulike høytidene får frem det beste i menneskene. Dette er tiden hvor man tenker kjærlig på gamle venner og venner som ikke er der lenger, i tillegg til dem som ikke har noen familie i det hele tatt. Dette er Kjærligheten i virksomhet, når det er så mange som føler omtanke og medfølelse for de underprivilegerte som ofte er hjemløse og uten støtteapparat. I fremtiden vil ikke slike situasjoner eksistere. Det vil simpelthen være umulig når så mye Lys og Kjærlighet eksisterer. Himmelen er et virkelig sted slik som dere forestiller dere det. Dere vil faktisk finne ut at det er langt mer overveldende og vidunderlig vakkert enn dere noen gang har kunnet forestille dere.
Så snart vi kan sette i gang med forandringene, vil det være bortimot non-stop aktivitet. 2013 bærer løfter om å bli et aktivt år og det vil det også bli for mange av dere. Da dere inkarnerte hadde dere Oppstigningen i tankene og visste at dere vill delta i den. Mange av dere har evner og dyktighet som er verdifull for oss og dere vil vite når vi trenger dere. Det kan foregå på mange ulike måter, men noen av dere vil være blant de første gjestene på skipene våre.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og elsker dere for deres innsatsvilje med å se til at alt er klart til Oppstigningen.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

onsdag 12. desember 2012

12:12:12


SaLuSa 12. desember 2012


Den største dagen i livet deres noensinne er kommet. Det er avslutningen på en hel rekke med liv som om kort tid vil gi dere muligheten til å forlate dualiteten. Dette vil føre dere inn i den tiden dere har ventet på og vil introdusere den Gyldne Tidsalder, og det vil løfte dere opp i en høyere dimensjon av lykke og glede. De problemer og bekymringer som har ledsaget dere vil snart kunne legges vekk og mange av dere vil raskt bli engasjert i ulike prosjekter i forbindelse med Moder Jords oppløftelse. I de kommende dagene vi dere komme til å sammenlikne andres reaksjoner med deres egne og dere vil finne mange forskjellige reaksjoner. De som er av Lyset vil uvegerlig kjenne at de har fått en innsprøytning av energi og vil ha nådd et nytt nivå inni seg.

Ingen kan hindre at de nye energiene har en viss effekt på dem, men ikke alle vil registrere det. Deres sivilisasjon vil aldri bli den samme igjen, som den var i dualiteten, men det er en velsignelse. Dere vil se at det bli stadig mere meningsfulle handlinger som skjer og med meningsfylte hensikter. De vil oppfylle deres ønsker om å komme videre og gjenskape et samfunn som er basert på kjærlighet. Og det vil bli virkelighet, fordi den skaperkraft dere har i dere nå er så mye sterkere enn noen gang før. Det er de som er av Lyset som nå er på fremmarsj og de vil avgjøre hvordan forandringene vil foregå og fjerne dem som står i veien for sanne fremskritt. Alt det som har blitt holdt unna dere må slippes fri slik at det blir til gode for alle, ikke bare noen få.

Med de høyere vibrasjonene på Jorden, har det også blitt lettere for deres Galaktiske venner å komme blant dere, for nå trenger de ikke lenger å redusere sine egne vibrasjoner så mye som tidligere, da menneskenes vibrasjoner var så lave. Dere må forstå at selv om dere er vant til å eksistere i deres egne vibrasjoner, så er de ekstremt ubehagelige for Vesener som oss. Det vil imidlertid snart høre fortiden til, når dere tar deres plass i 5te dimensjon. Dere vil raskt tilpasse dere en ny levemåte, som vil begynne når de forandringene introduseres som er ment å gi dere et kvantesprang inn i fremtiden. Dere har mye å ta igjen, men vi er klare til å starte på et minutts varsel.

Som vi har nevnt ganske nylig, så kan dere bare la fortiden fare, for den har liten eller ingen innvirkning på fremtiden deres. Deres starter på nytt og til og med deres karma er slettet, så sett deres fokus på det som skal komme. Det er så mye som vil gi dere enorme fordeler og vil sørge for at dere ikke lenger behøver å bruke mye tid på uproduktive oppgaver. Dere vil ha mye større frihet enn dere kan forestille dere, hvilket vil gi dere rikelig med tid og anledning til å følge hjertets lyst. Ikke bare kan dere fortsette med deres fritidsaktiviteter, men om dere skulle trenge eksperthjelp så kan dere påkalle de lærde mestere fra hvilken som helst tidligere æra. Det kan imidlertid a hende at dere vil få nye interesser, så kom om bord på skipene våre, så vil det ikke mangle på valgmuligheter.

Dere har mindre enn to uker igjen til den store finalen hvor dere stiger opp sammen med Moder Jord. I løpet av denne tiden venter vi at flere mennesker vil våkne, og det vil løfte dem fremover. De av dere som er bevisste at dere har blitt løftet opp av den 12.12 vil helt sikkert ikke være i tvil om at dere er klare til å stige opp. Vi føler at det fortsatt ikke har gått ordentlig opp for dere at 21.desember er en meget spesiell begivenhet, fordi den er unik og aldri har skjedd før. Selv om enkeltindivider alltid har vært i stand til å stige opp, er det første gang en masse-oppstigning av denne skala har blitt forsøkt. Den vil selvfølgelig bli en suksess, for den ligger i hendene på mektige Vesener som utfører Guds Vilje.

Selv om det kan synes som om mye tid er mistet på grunn av forsinkelsene og de hindringen planene våre har møtt, så har vi ikke desto mindre vært meget aktive. Vi kan raskt forandre på planene, som vi har gjort ved mange anledninger, og vi forventer nå å følge et strengt tidsskjema når vi setter i gang med oppgavene våre. I mellomtiden har vi holdt et årvåkent øye med dere og forhindret at situasjonen har kommet ut av kontroll i urolige områder. Det vil snart bli en endelig slutt på alle fiendtligheter og vi er gitt mandat å sørge for at det skjer. Etter hvert vil dere selv ha full kontroll over alt som skjer på Jorden, men vi vil aldri være langt unna. Vår Galaktiske Flåte er så stor at vi kan la skip være igjen i deres solsystem, så dere kan be dem om hjelp hvis det skulle være behov for det. Vi har allerede baser på Jorden og de vil fortsatt være der til deres beskyttelse.

Husk på at Oppstigningsprosessen har pågått i tusener av år og vil fortsette i lang, lang tid fremover. Derfor oppfordrer vi dere til å nyte dette punkt på reisen og sørge for at dere er klare til 21.12 og tar imot denne gyldne anledningen til å stige opp sammen med Moder Jord. Når nå sol-syklusen ender, så begynner en kosmisk syklus, og så er dere i gang med enda en ny og spennende reise. Denne gangen vil den ikke være preget av forstyrrelser eller negative opplevelser og den vil bringe dere glede og tilfredshet. Fra et åndelig synspunkt vil utviklingen gå langsomt, men dere vil aldri slutte å lære og bevege dere stadig høyere. Det vil være helt opp til dere selv hvor raskt dere ønsker at deres åndelige utvikling skal gå, men den vil alltid være fremst i tankene deres og bestemme hva dere velger å gjøre.

Det er ulike tolkninger for perioden fra 12.12 til 21.12, så la intuisjonen lede dere når det gjelder hvordan dere vil takle den. Det som er sikkert er at dere trenger å ha en fredfull og rolig respons på alt som hender, for å sikre at dere opprettholder deres indre balanse. På denne måten vil dere kunne motta den maksimale mengden med Lys som kroppen deres greier å absorbere, for deres høyeste gode. Dere vil kan hende gå gjennom mange uvanlige følelser av usikkerhet og føle dere urolige og i villrede, men la det bare gå sin gang, så vil det snart være over. Selvfølgelig vil ikke alle mennesker oppleve det på samme måte, men i alle tilfeller vil symptomene være kortvarige. Hold dere til sunn mat og jo mer som er friskt og ”levende” jo bedre vil det være. Og viktigst av alt; drikk rikelig med vann.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg så på deres vegne over at dere omsider har kommet til de magiske datoene dere har ventet på så lenge. Vi vet at dere ikke vil bli skuffet og det som kommer etterpå vil gjøre at vi endelig kan møte dere. Når vi har tatt hånd om alle de mange prioriterte oppgavene som må gjøres rundt om i verden, kan vi begynne å se på mulighetene til å ønske dere velkommen om bord i skipene våre. Dere kan være sikre på at alt kommer til sin tid.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

mandag 10. desember 2012


SaLuSa 10. desember 2012


Vi håper at hver eneste person som er klar over betydningen av 12.12.12 forbereder seg på å bringe de nye energiene inn. De vil påvirke alle i noen grad uansett, men det er mye bedre å legge til rette slik at du kan ta del i det bevisst. Det du da vil oppnå er ikke bare å fasilitere din egen oppløftelse, men du vil også jorde energiene slik at andre også får nytte av dem, inkludert Moder Jord. Ved at du er bevisst og fokusert på energiene, skulle du kunne føle resultatet av at de strømmer gjennom kroppen din. At hodet føles lett og at det kjennes som om du svever vil være normalt, samt at du føler en intens fred og indre ro. Nyt det til fulle og vit at du er blitt løftet til et nytt bevissthetsnivå, som vil vedvare for deg.

Andre omkring deg vil føle dine nye energier og du vil oppleve at svært unge barn ofte er i stand til å se Lyset i auraen din. Du vil også se at ditt nye nivå av indre ro vil gjøre at du kan ha absolutt kontroll over følelsene dine. Sjansene for at du skulle bli involvert i negative energier vil være svært små og du vil i praksis bidra til å transmutere dem med ditt blotte nærvær. Inntil du venner deg til de høyere energiene, kan det tenkes at du føler en uimotståelig trang til å gi uttrykk for dem ved å gi folk en klem. Når du føler kjærlighet for din sjelefamilie er det bare naturlig at du ønsker å dele den med dem.

For øyeblikket er du omgitt av sjeler som er på alle mulige nivåer, men forestill deg hvor deilig det vil føles når du er omgitt av sjeler som alle er på samme vibrasjonsnivå som deg selv. Når dere er helt frigjort fra dualiteten, vil Loven om Tiltrekning sørge for at det blir slik og livet vil oppleves som avslappet og behagelig. Dette er også grunnen til, at så snart Oppstigningen har skjedd, så vil alle de ulike forandringene skyte fart fordi de som motsetter seg dem ikke lenger vil være på dette nivået. Som dere vet har det vært et meget vanskelig år for alle dem som har vært involvert i å legge til rette for forandringene. Det var meningen at den mørke kabalen skulle trekke seg tilbake slik at Oppstigningen skulle foregå uten hindringer. I stedet har de gjentatte ganger nektet å samarbeide og de forsøkte seg på et siste desperat forsøk på å ødelegge alt som allerede var oppnådd. Nå er de ikke lenger mer enn et irritasjonsmoment og de vet at deres dager på Jorden snart er over.

Vi i den Galaktiske Føderasjon har alltid tatt alle eventualiteter i betraktning når det gjelder Oppstigningen. Så dere kan være helt trygge på at selv om vi ikke har kunnet vise dere de store suksessene så langt, så har det nødvendige forberedende arbeidet blitt gjort, slik at vi umiddelbart etter Oppstigningen kan sette alle kluter til. Og da kan vi gjøre alt i full åpenhet og vi kan forsikre dere at media vil være frie og kan rapportere sannheten. Det skulle være unødvendig å fortelle dere at det vil foregår svært mye over alt i verden og vi vil være i stand til å raskt kunne eliminere all gjenværende forurensning i luften, i havet og på landjorden. Sannheten er at vi har holdt den under kontroll i lang, lang tid og det er bare av karmiske årsaker at den har fått anledning til å bli så ille som den har vært. Om svært kort tid vil ikke dette representere noen hindring for oss og vi vil være fri til å arbeide sammen med dere og andre fra andre planeter.

De forandringene dere snart vil oppleve har til hensikt å fjerne alt som har å gjøre med de gamle vibrasjonene og det gamle paradigmet. Mye av det som er nødvendig å forandre må gjennomføres på lang sikt på grunn av arbeidsmengden som er involvert. Imidlertid vil de aller viktigste forandringene, som å eliminere fattigdom, hjemløshet og annen nød få vår umiddelbare oppmerksomhet. I fortiden har dere levd mange liv med mange ulike typer nød og de mørke sjelene har gjennom uminnelige tider med vilje hindret dere i å få del i Jordens overflod og rikdommer. Når den nye syklusen begynner vil livet ufolde seg helt annerledes, for da vil dere dele alt og det vil ikke finnes noen grådighet eller korrupsjon eller systemer der noen kan tjene seg rike på andres bekostning.

Redelighet og ærlighet vil prege all samhandling og tjenester vil bli betalt for slik man vurderer det passende. Sannheten har ofte vært en sjelden vare for dere, men i den Nye Tidsalder vil det være det normale og dere vil kunne se helt tydelig dersom noen ikke er helt ærlige. Som dere kan skjønne, vil det være en glede å møte mennesker og vite at dere kan stole på dem og at de også er Lys som dere selv er. 2013 vil bli et år med store fremskritt og selvfølgelig vil alt som er planlagt kunne gjennomføres effektivt og uten hindringer. Etter hvert som året skrider frem vil dere fortsette å utvikle dere, men nå i et roligere tempo og dere vil oppleve ytterligere vekst i bevisstheten deres. Superbevissthet er målet og det vil ta dere til et helt nytt nivå. Men dere vil ha mer enn nok å venne dere til om kort tid, så bekymre dere ikke om deres fjerne fremtid.

Vi, sammen med andre sivilisasjoner, holder et våkent øye med dere og Jorden, både fra en vitenskapelig synsvinkel og et personlig perspektiv. Hver eneste en av dere er unik og spesielt utvalgt til å være med og oppleve Oppstigningen. For eksempel var det behov for mange Lysarbeidere for å legge det fundamentet som ville gjøre mulig for Lyset å forankres og overvinne de mørke Sjelene. I den oppgaven har dere vært helt fantastiske og dere har vist at vår tillit til dere ikke var overdreven. Og så må dere også huske at alt var avhengig av deres frie vilje. Vi har hjulpet dere, hvilket også andre vesener har, men når det endelige regnskapet gjøres opp kan dere selv ta all æren for alt dere har oppnådd. Med tiden vil dere lære mer om deres tid i dualiteten og deres mange liv hvor dere har opplevd og erfart alle ekstremer dere kan forestille dere. Men dette vil dere snart legge bak dere og ingen vil lenger bære nag til dere for eventuelle handlinger i fortiden. Karmisk sett har dere betalt tilbake og brakt alt i balanse, og for dem som stiger opp vil alt karma være slettet når denne syklusen tar slutt.

Kjære Sjeler, la dere rett og slett flyte med strømmen og være en del av den. Vit at dere vil stige opp og at dere kan legge alle problemer og bekymringer bak dere. Hver og en av dere vil bli tatt vare på i samsvar med sine behov og alle vil bli behandlet med ærefrykt og respekt for deres frihet og selvstendighet. Dere har nå all grunn til å bli oppglødd, nå som det bare er noen dager som gjenstår. Den lange ventetiden er på det nærmeste over og store hendelser står i på terskelen til å bli virkelighet, som der jo allerede vet. Vi vet at noen blant dere fortsatt bekymrer dere for hva som vil skje med deres venner og familie, men la oss igjen slå fast at hver eneste sjel vil befinne seg eksakt der hvor de er ment å være i følge den livsplan de valgte før de inkarnerte. Så må dere også huske på at dere kan aldri bli helt skilt fra hverandre hvis det er et kjærlighetsbånd mellom dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender min kjærlighet til all dere skjønne sjeler.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 7. desember 2012


SaLuSa 7. desember 2012

Vi føler at en ro er i ferd med å bre seg rundt hele Jorden, ettersom de som forbereder seg til 12.12 allerede er avslappet og føler et nytt nivå av fred i sine liv. Hittil har det vært en grad av frustrasjon, til og med utålmodighet, på grunn av forsinkelsene dere har opplevd. Disse har veket plassen for erkjennelsen av at den nær forestående Oppstigningen er den viktigste begivenhet i livet deres. Det som vil skje etterpå, vil kunne foregå i en mye roligere atmosfære, og vil kunne skride frem uten at noen utenforstående blander seg inn eller forsinker arbeidet. Dette vil være de ideelle forhold og gjør at vi kan sørge for at dere alle er fullt informert om hva som er planlagt. Det vil ikke være noen overdrivelse å si at det vil være sensasjonelle tider, når fremskrittet skyter fart. Bare det å bli frigjort fra de mørkes knugende grep vil skape en umiddelbar forandring i hvordan folk ser på hverandre.

Etter Oppstigningen vil ikke lenger frykt være noen faktor i livet deres og åpen aksept vil være den vanlige måten å møte hverandre på. Altfor lenge har dere holdt energiene deres tett inntil dere, i en usikker verden hvor dere aldri var sikre på hvem dere kunne stole på. De som bærer i seg den de høyere energiene vil ikke ha noe problem med å kjenne igjen hverandre, for dere vil bokstavelig talt ”føle” den annens energi og vite at de er av Kjærlighet og Lys. Dette var så visst den opplevelsen de fleste deltakerne hadde på konferansen i Sedona* nylig. De trengte ikke å stille spørsmål ved følelsene, de bare visste det umiddelbart. En smak av hva som venter gjorde at deltakerne uttrykte seg på et svært åpent vis og kunne dele den overveldende Kjærligheten som oppstod mellom dem. Og med det følger alle de andre kvalitetene i Kjærligheten, først og fremst en vidunderlig omsorg og omtanke for hverandre.

Noen spør seg fortsatt om de er klare for Oppstigningen, ettersom en svak frykt fortsatt eksisterer for konsekvensene av å ikke være det. Dere kan være sikre på at hvis deres interesser i livet har vært sentrert omkring den, og det har vært deres intensjon å stige opp, så vil dere så visst gjøre det. Det er ikke forventet at dere skal være en Helgen, bare at dere skal være en som føler seg Ett Med Alt Som Er og gjør sitt beste for å leve i harmoni med alt levende. Det er viktig at dere har mål i livet og ikke tillater ambisjonene deres å stagnere. Etter oppstigningen vil ikke lenger livet være så hektisk som det er nå, men dere fortsetter å utvikle dere og deres reise er så langt fra over. Ikke bekymre dere nå om hva dere vil komme til å gjøre i fremtiden. Vent til dere har funnet dere til rette i den nye livsstilen og blitt vant til å være i de høyere dimensjoner. Mange vil nok assosiere det med Utopia og føle at det er det ypperste av tilfredshet og fryd. Imidlertid er det mange flere nivåer å løfte seg inn i, som der vil finne ut. Noen av dere vil bli tatt med for å besøke dem, bare for den utrolige opplevelsen av få kjenne på hvordan det er der.

Portalene til de høyere riker er i ferd med å åpne seg, slik det ble planlagt for tusener av år siden. Mens andre sivilisasjoner i deres Univers kan håndtere Oppstigningen selv, må dere ha en del hjelp for å lykkes. Det dreier seg om størrelsesordenen på det som skal skje, ettersom de av dere som er klare vil stige opp i samlet flokk. Dere kan ikke være del av det uten at dere virkelig får oppleve hvordan det er, og det er noe dere sent vil glemme. Kan dere nå se at til tross for alle de traumer og prøvelser dere har gått gjennom, så har Gud sørget for den ultimate belønning slik som lovet. Underbevisst har dere alltid visst hvordan det ville ende og det har gitt dere styrke når tvilen har sneket seg inn.

Noe av det første som vil skje etter Oppstigningen er oppløsning av religioner som har vært basert på usannhet og løgn. Dere kan ikke bevege dere inn i de høyere dimensjonene uten at dere forholder dere til sannheten, og det vil føre til at dere gir slipp på alt annet. De fleste av dere vil finne Gud inni seg, men dersom noen fortsatt ønsker å be og studere sammen, så vil det være tillatt i henhold til hver sjels frie vilje. Når Mestrene kommer vil mye av det som må revideres eller fjernes bli gjort og det vil bringe folk nærmere hverandre. Det vil være et kjennetegn i tiden som kommer, at mennesker som er av en liknende vibrasjon vil finne hverandre og arbeide sammen. Det er fortsatt de færreste sjeler som vet hva de er skjebnebestemt til å gjøre, men det vil bli ordnet opp i ganske raskt. Som på ethvert nivå dere løfter dere opp til, så vil det alltid være høyere utviklete sjeler tilgjengelig som kan veilede dere og hjelpe dere å finne den rette veien.

Og selvfølgelig, når dere blir fullt bevisste Vesener, vil der være i stand til å påta dere enda mer kompliserte utfordringer. Dere vil finne ut at det er mange yngre sivilisasjoner i Universet deres, som med glede vil ta imot dere og dele av dere enorme og vidtfavnende erfaring. Som vi tidligere har nevnt, så er det å tjene andre det alt dreier seg om. Når dere har Kristus-Bevisstheten og er all-kunnige, vil dere kunne håndtere ethvert problem som blir lagt frem for dere. På samme tid vil dere være all-mektige og ha enorme skapende evner. Dere har blitt fortalt mange ganger at dere er Guder i ferd med å formes, så en slik utvikling burde ikke komme som noen overraskelse for dere. For øyeblikket kan tanken på dette virke overveldende, men dere må huske på at når den tid kommer, så vil dere også ha det nødvendige bevissthetsnivå.

Ikke vik av fra veien nå, for dere er ennå ikke helt kommet hjem og utvis disiplin gjennom de gjenstående dagene. Det er ingen grunn for å ”stikke av” bare for å få med seg en ”siste” opplevelse før Oppstigningen, for det er ikke så forferdelig mye som vil forandre seg umiddelbart. Det er mer et spørsmål om hvordan dere alle føler dere som individer og forandringene inni dere, og de vil dere så visst kjenne. Faktisk ville det ikke være noen overraskelse om dere har en helt annen følelse når det gjelder kroppen deres, for den vil også ha forandret seg for å tilpasse seg de høyere vibrasjonene. Dere vil ikke lenger bære med dere de negative effektene av forurensning eller noen slags giftstoffer, og dere vil føle dere fornyet og energiske. For å eliminere andre typer problemer som dere har med dere vil det finnes Lys-byer og mange andre former for avansert healing på de fleste steder.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er like oppglødd og forventningsfull som dere når det gjelder de kommende forandringene. Vi vet at dere vil føle dere i en tilstand av forbauselse og undring over at dere virkelig har opplevd Oppstigningen. For øyeblikket bør dere imidlertid forberede dere til 12.12. Ta det helt med ro og nyt den til fulle.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


* The 2012 Scenario Conference Sedona – Preparing for Ascension se evnt http://the2012scenario.com/

onsdag 5. desember 2012


SaLuSa 5. desember 2012

Nå som det bare er noen dager igjen til deres første opplevelse av mektig oppløftelse, oppfordrer vi dere til å prøve å ordne så dere kan ha fri den 12te, slik at dere kan ta det rolig og nyte den. Som et nøkkel-øyeblikk i deres Oppstigningsprosess, er det et øyeblikk man bør være totalt oppmerksom på og som vil bli husket for intensiteten i energien. Det er ikke slik at hver enkelt person vil ha en identisk opplevelse, men dersom du er forberedt på det, vil du huske noe av forandringene inni deg. Noen av dere vil våkne før 11.11 Universell tid og vil kunne være i stand til å sanse fullt ut hva som skjer. Andre vil sove seg gjennom det, men vil likevel ha livaktige drømmer mens energiene er i virksomhet. Alle vil imidlertid ta imot energiene og ha nytte av dem uansett deres bevissthetsnivå den dagen.

Det at Oppstigningen følger så raskt etter 12.12 betyr at dere vil ha en vedvarende opplevelse, som vil skjerpe sansene deres og fjerne all tvil om at dere har hatt nytte og glede av dem. Det vil være en virkelig oppløftende begivenhet og det vil være en ny stemning av lykke og glede blant dem dere møter. Dere vil kunne kjenne forskjellen i menneskene omkring dere, og føle en dypere ro og følelse av fred, som om alle mørke energier med ett er borte. Det vil synes i øynene til folk, som tross alt er sjelens speil, og kjærlighet vil stråle ut med større kraft enn dere har sett tidligere. Det stresset dere føler til daglig vil avta og erstattes av en vidunderlig avslappet følelse, som om dere ikke har en eneste bekymring i livet, og det, Kjære Sjeler, er slik vi ønsker at det skal være for dere. De problemer og strev som dere kjenner fra dagliglivet vil gradvis bli eliminert gjennom de forandringene som står for døren.

Dersom du skulle være en av dem som ikke kjenner noen særlig forandring i deg selv, så bekymre deg ikke om det, for dere har alle ulik metabolisme og blir følgelig påvirket på ulike vis. Fra denne måneden og fremover vil fremskrittene skyte fart, mens forventningene stiger i påvente av Avsløringen. Den kan skje på forskjellige måter, så forvent det uventede, for det er fortsatt ulike måter det kan gjøres på. Vi foretrekker fortsatt en organisert avsløring, slik at det kan være en offisiell begivenhet over hele verden. Mange land har allerede gjort det kjent at vi vil være velkommen til å besøke dem, og hver av dem vil etter tur få besøk. Store begivenheter som overflyvning i stort antall vil skje noe senere, når det allerede er en generelt akseptert at vi er her. Vi er hele tiden oppmerksom på den muligheten at frykt-faktoren ikke er helt eliminert.
Folk vil snart begynne å snakke seg imellom om Oppstigningsprosessen, når de etter hvert sanser at noe stort snart vil hende. Som Lysarbeidere kan dere da være til god hjelp og dele av deres kunnskap, men på et forsiktig vis slik at dere ikke legger for mye vekt på et ”endetidsscenario”. Altfor mange mennesker har låst seg fast i historier om at det er ”enden for Jorden”, uten at noen har fortalt dem at enden simpelthen signaliserer en ny begynnelse. Den nye Jorden venter på dere og som tidligere vil den dekke alle deres behov, men de vil være annerledes enn de dere har i øyeblikket. Faktum er at deres behov vil være svært små og en Moder Jord uten forurensning kan konsentrere seg om det hun selv trenger.

Som dere nå begynner å forstå, så er kjærlighet nøkkelen til alt, og dere vil bli utrykk for Guds Kjærlighet inkarnert. Det å være fri til å dele av deres kjærlighet med alt levende, vil være en ny erfaring for dere. Dere har kanskje hatt noen slike øyeblikk i dualiteten, men i fremtiden vil dere vite hvordan det er når det er deres normale tilstand. Husk imidlertid også å elske dere selv, for det er overhodet ikke noe egoistisk ved å erkjenne deres gude-selv. Vær kjærlighet og gi kjærlighet, så vil dere få tifold tilbake. Forestill dere bare å ikke måte vurdere en persons intensjoner overfor dere, og å kunne stole fullt på alle og enhver. Dere vil snart venne dere til de nye forholdene og det vil være mer enn velkomment etter alle deres liv i dualiteten.

Etter hvert som vibrasjonene løfter seg enda mer, vil dere erfare at dere ikke bare kan stanse aldringsprosessen, men også reversere den. Det er velkomment nytt for dere som tilhører de eldre generasjoner. Til slutt vil alle sjeler ha kropper som er krystallbaserte og er et uttrykk for hvordan dere var i deres beste alder. Dere vil ha perfekt helse, for sykdom kan ikke eksistere i de høyere dimensjoner. Det betyr også at dere ikke kan ha noen kroppslige svekkelser eller mangler, av samme grunn. Det perfekte gjelder for alle de høyere riker og gjelder alle livsformer, som også vil ha et høynet bevissthetsnivå. Snakk med trærne eller hva dere nå måtte kaste deres øyne på, og de vil svare dere.

Etter alle de værforandringene og variasjonene dere er vant til, vil dere i fremtiden finne at det er “pent vær” og behagelig temperatur hver eneste dag. Det er ikke noe behov for dag og natt, for dere vil ha mye mindre behov for søvn enn dere har i dag. Med en lettere kropp som til en viss grad regenererer seg selv, vil dere helle ikke ha noe stort behov for næringsinntak. Mye av det dere trenger vil dere etter hvert få direkte fra energiene omkring dere, men vi nyter likevel deilig naturlig drikke og noe mat. Så nå kan dere forstå hvordan vi kan være selvforsynte når vi reiser gjennom Universet med Moderskipene våre, men det er uansett ikke mye vi trenger. Som dere forstår, vil kroppene deres ha en annen sammensetning enn i dag, og dere vil ikke kjenne sult slik dere er vant til.

Men ikke forvent at alle forandringene kommer på én gang, for vanligvis kommer de gjennom deres fortsatte evolusjon og fremskritt gjennom de ulike dimensjoner. Imidlertid er det godt og trygt å vite hva som ligger foran dere og hva dere vil komme til å etterstrebe. I denne tiden er det viktigste at dere ikke slapper av på deres fokus på Oppstigningen, og holder dere unna alt som definitivt er 3D ting. Dere forlater den dimensjonen nå og kan ikke ta med dere de gamle bånd som knytter dere til den. Det burde falle dere lett, ettersom de overhodet ikke vil tjene dere på noe vis. Dere vil også kunne finne at dere distanserer dere fra deres gamle vennekrets, fordi de ikke lenger representerer det som interesserer dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sammen med mine kolleger i den Galaktiske Føderasjon av Lyset ønsker vi dere suksess på deres personlige vei mot Oppstigningen. Dere kan være trygge på at mange Høyere Vesener følger dere på veien og hjelper dere.
Jeg er SaLuSa.

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

mandag 3. desember 2012


SaLuSa 3. desember 2012


Trodde dere noen gang at 21. Desember 2012 virkelig skulle komme – og nå ligger den her rett foran dere. Det vil fortsatt skje mye som vil bygge dere opp før den spesielle dagen kommer og hver og en av dere som planlegger å stige opp vil være helt klare. Har dere ennå forstått hvilken viktig rolle dere har i Oppstigningen og hvilken enestående opplevelse det vil bli? Kan dere overhodet fatte hva som skjer gjennom hele Universet og de enorme forandringene som er av enorme proporsjoner? Kjære Sjeler, det er ingen ringere enn Gud som befalte at Oppstigningen skulle finne sted på dette tidspunktet. Eksperimentet med dualiteten har fått gå sin gang og dere har fått oppleve det – og kommet ut av det med heder og verdighet. Dere har enda ikke forstått hvilken kjempebragd dere har utført, men det har alltid vært kjent at dere til slutt ville lykkes.

Dere har all grunn til å være fornøyde med dere selv og det er ingen overdrivelse å si at dere har vært til helvete og tilbake igjen. Da dere gikk inn i det hadde dere ingen idé om hva dere ville møte, men likevel kastet dere dere ut i det med tillit og tro på dere selv. Når dere ser tilbake, ser dere at det ikke finnes noen grunn til å dømme dem som hittil ikke har greid å løfte seg opp i Lyset. Det var kjent at de fleste sjeler ville bli dratt inn i de negative energiene til tider, men det vil aldri brukes til å kritisere dere. Tross alt har dere i de aller fleste tilfeller overvunnet deres svakheter og lært gjennom karmiske erfaringer hvilke problemer dere har måtte overvinne. Frihet er en fantastisk gave, men som dere har funnet ut, så har den også sin pris ettersom dere er ansvarlige for alle deres handlinger, til og med ordene dere har brukt. Deres Lys-Sverd har blitt kvesset i det dypeste mørke og nå skinner det klarere enn noensinne.

Dere var allerede høyt utviklete og opplyste sjeler da dere tok på dere utfordringene i dualiteten, men nå har dere blitt enda mektigere som et resultat av deres erfaringer. Dere er klare for enda større oppgaver i Lysets tjeneste og vil bli Mestere, slik dere var skjebnebestemt til. Det er ikke til å undres over at dere høster applaus og ros, for dere har enda ikke forstått til fulle hvor mektige dere er. Vesener fra hele Universet har samlet seg rundt Jorden for å bevitne deres Oppstigning, og det er i seg selv en enestående begivenhet. Og deres Oppstigning er unik fordi dere skal stige opp i deres fysiske kropper. Det er grunnen til at det i det senere har blitt sendt så konsentrert Lys til Jorden, for å sikre at dere er vel forberedt og klare. Vi må selvfølgelig ikke glemme å nevne Moder Jord, som i seg selv er en underskjønn og vidunderlig sjel. Hun også er så godt som klar til å bære dere med seg inn i de høyere dimensjoner hvor dere med rette vil kunne føle dere hjemme.

På dette stadiet er det overhodet ingen ting som kan hindre at Oppstigningen finner sted, hvilket gir oss enda større grunn til overraskelse over at de mørke ikke innser at de er slått og trekker seg tilbake. Mentaliteten deres er å slåss til den bitre slutt uten tanke for sin egen evolusjon eller tap av liv. Men likevel, akkurat som dere, uansett hvor dypt de har falt, så har de fortsatt i seg den uslukkelige Gudsgnist som fortsatt kan få tent sin kjærlighetens flamme. De vil trenge mye hjelp for å greie å vende tilbake til Lyset, og det vil de få av de mektige Angeliske Sjeler som tjener Guds Vilje. Dere kan også gjøre en innsats for dem ved å sende dem deres ubetingede Kjærlighet for å hjelpe dem å våkne igjen. Ingen sjel blir noen sinne overlatt til fortapelsen, selv om det måtte innebære at de returnerer til Guds innerste vesen, for så å bli sendt ut pånytt for å fortsette å erfare og lære.

Meget snart vil mange ting i deres liv forandre seg for alltid, og det vil bare være de første i en hel rekke med forandringer. Dere vil med sikkerhet legge merke til endringen og oppleve at energiene omkring dere er så vidunderlig oppløftende, og det vil være en permanent endring. Dere er i ferd med å vende tilbake til vibrasjonsnivåer som er mer på linje med deres Sanne Selv. Det er ikke lett å finne ord som kan beskrive den eufori og lykke dere vil kjenne, men når dere først har opplevd den vil dere aldri ønske å gå ned i de lavere energiene igjen. Det er et paradoks at når dere har alt dere kan forestille dere, så vil deres behov være enkle og være eksakt det dere trenger, heller enn å skaffe seg ting bare for å eie dem. Menneskene har en tendens til å samle seg rikdommer og søke eiendom for personlig vinning, men i fremtiden vil dere ikke lenger ha noen slike tendenser.

Som vi tidligere har slått fast vil kanskje den mest dyptgripende erkjennelsen dere vil gjøre, være hvor lite, om i det hele tatt noe, slitsomt arbeid dere må gjøre. De fleste av deres behov vil bli dekket av det dere skaper med tankens kraft og mange andre funksjoner vil bli utført av Super-computere, en teknologi dere vi få av oss. De overgår langt det dere kan forestille dere og har enorm kraft og kapasitet. Det er faktisk slik at deres bevissthetsnivå langt overgår det bevissthetsnivå menneskene har for øyeblikket. Men kanskje det å ha total frihet vil være deres største glede, fordi som et ansvarsbevisst Galaktisk Vesen vil dere kunne reise hvor dere enn måtte ønske uten restriksjoner. Det å møte andre Vesener og gleden ved å lære om andre sivilisasjoner vil fryde dere, ettersom dere har en naturlig drivkraft i dere til å få mer kunnskap om dem.

Inntil dere venner dere til det at alt er i Nuet, kan nok mange av dere bli forvirret, men også oppglødd ved muligheten til å reise inn i hvilken som helst periode av deres tidligere liv og Jordens historie. Lineær tid, slik dere er vant med, er faktisk meget begrensende, fordi dere ser fortid og fremtid som atskilt. Derfor vil dere ha så mye å lære og utvide deres forståelse inntil dere oppnår Super-Bevissthet. Når den tid kommer vil dere har enda større skaperkraft og det vil bokstavelig talt ikke være noe dere ikke kan gjøre. Dere vil være Guder og ha tilsvarende evner, som dere også vil ha visdom nok til å benytte på klokt vis, til beste for alle. Men nå har vi imidlertid hoppet et stykke inn i fremtiden, for deres utvikling vil være på langt nære så rask som den er nå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at vi kan snakke om fremtiden som er i rask anmarsj. Det er ingen grunn til å føle noen sorg, Kjære Sjeler, over å legge den gamle sivilisasjonen bak dere, som dere har tilbrakt hundreder, kanskje tusener av liv i. Det er ikke stort mer den kan lære der, og fordi dere er en kollektiv bevissthet, vil dere alle ha fordelen av all deres kollektive læring og erfaring. Foran dere ligger nye utfordringer, men selv om dualiteten fortsatt finnes, er det lite sannsynlig at dere vil trekke den til dere. Så dere har så mye å se frem til og det ligger nesten rett for nesen på dere. Vi sender dere vår Kjærlighet, som vi alltid gjør, for dere trenger fortsatt all mulig hjelp for å sikre at dere kommer trygt gjennom Oppstigningen.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

putin

putin