They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 30. november 2012

30:11:2012SaLuSa 30. november 2012

Dere er på vei inn i den siste strekningen av reisen og svært snart vil dere oppleve et kraftig oppsving i deres bevissthetsnivåer. De fleste ville nok si seg enig i at det siste året har gått raskere enn noe tidligere år har gjort, og etter Oppstigningen vil det gå enda raskere. Vi vil også bekrefte for dere at fremskrittene også skjer i stadig raskere takt når det gjelder de mange nødvendige forandringene. Og dere vil ikke gå glipp av noe av det dere har ventet på. Det har aldri vært mer kritisk å finne det rette tidspunktet, og av åpenbare grunner ser vi nå på tiden umiddelbart etter Oppstigningen. Det er en tid der arbeidet vårt, og alle våre alliertes innsats, ikke lenger vil være hemmet av eksterne påvirkninger og vi kan være mye mer åpne om det.
Etter Oppstigningen vil dere fort glemme fortidens vanskeligheter og forsinkelser, for det vil være så mye annet som vekker deres interesse. Å lære om livet i de høyere vibrasjoner vil være både spennende og oppløftende, samtidig som glede og frihet vil bringe mennesker sammen som sanne Brødre og Søstre. Det er det naturligste av alt for dere er å dele deres kjærlighet med andre, men dere har blitt opplært til å se på mange andre land og deres folk som fiender. Faktum er at majoriteten ville levd fredelig sammen dersom det bare ikke var etablert slike barrierer mellom dem. Når tilliten gjenopprettes, vil dere raskt se en endring i folks holdning til hverandre. Deling og kjærlighet til hva den enkelte representerer vil bli det nye nivået hvor andre kulturer vil bli akseptert.
Det er viktig at dere forstår at de forandringene vi snakker om bare er de første av mange som vil forvandle deres ulike samfunn. De er første steg mot ytterlige fremskritt mot, ikke bare å bli Galaktiske Vesener, men å bli del av en Galaktisk Sivilisasjon. Så selv de forandringene som står umiddelbart for døren vil være kortlivede, fordi dere er skjebnebestemt til å legge de siste gjenværende aspekter av 3D sivilisasjonen bak dere. Men for å unngå at dere blir forvirret og usikre ved å la ting skje for raskt, går vi frem på en måte som gjør det mulig for dere å være fullt forberedt. Selv vi er ikke sikre på hvilke forandringer som vil komme først, men vi vet at når de først begynner, da vil de komme raskt, som perler på en snor.
For øyeblikket er det ikke så mye de mørke Sjelene som er et problem, men omfanget av de prosjektene som er satt i gang krever enormt med koordinasjon. Mange av planene ligger nå på plass, men å måtte gjøre så mye av det i hemmelighet for å beskytte dem som er involvert, har vært krevende. Heldigvis er det nå så mange Lysarbeidere som kontinuerlig arbeider for å løfte energiene, at de hindrer de mørke Sjelene fra å kunne ha noen reell innvirkning.  Deres tid er i de fleste sammenhenger ute, men selv enkeltindivider kan stelle i stand problemer. Vi vil ganske enkelt minne dere på viktigheten av å fokusere på Oppstigningen og sende deres Lys til alle steder verden der det ikke er fred. Selvfølgelig kan dere også sende Lyset deres til enkeltindivider, for eksempel en som argumenterer mot Oppstigningsprosessen, for å distrahere dem.
Hold dere positive, for dere er nesten fremme ved portalen som gjør at dere kan tre inn i 5te dimensjon. Dere vil føle endringen i vibrasjonene, og det vil være en virkelig oppløftende opplevelse. Bare forestill dere å aldri behøve å kjenne disse tunge livløse energiene mer, som er kalde og kjærlighetsløse. Dere vil bli forbauset over hvor enorm forskjellen er, og dette er grunnen til at folk som allerede har opplevd det aldri mer ønsker å forlate de høyere nivåene. Det er den helt naturlige væremåte for dere, men dere har vært trukket ned av de lavere vibrasjonene, og det har vært en tøff utfordring å finne veien tilbake igjen. Med pågangsmot og utholdenhet har dere imidlertid funnet veien inn i Lyset igjen, og det vil fortsette å øke og løfte dere opp gjennom mange dimensjoner.
Som dere vel vet nå, er kjærlighet det eneste som eksisterer og det er hva alt er skapt av. Den kan ta ulike former, men den kan aldri ødelegges. Det er den aller mektigste energien i Universet og det er den dere må lære å mestre og bruke den med visdom. Gud ER den kraften og har vist dere at den kan brukes på de mildeste og mest fordelaktige måter, og det er hva dere også erfarer og lærer å gjøre. Forstå at når vi sier at dere er Guder, så har dere det fulle potensialet til å bli det, hvilket forteller dere at dere har ubegrenset kraft. Når dere først stiger opp, vil deres skaperkraft begynne å vende tilbake og dere vil bli med-skapere sammen med Gud. Så undervurder ikke dere evner, og fortsett fremover med full tillit, for dere bygger selv fundamentet for deres liv i de høyere dimensjoner.
Allerede nå har enkelte av dere utviklet kraftfulle evner til healing, og det er troen på dere selv som gjør dette mulig. De fleste av dere gjør det underbevisst og skjønner ikke engang selv hva dere har gjort. Når dere begynner å forstå dette, så vær klar over at det er ikke alltid dere kan lykkes, for noen sjeler ønsker ikke å bli helet, men ønsker å gå gjennom sykdom som et virkemiddel til å erfare og lære. Så gjør som best dere kan med den positive intensjon i enhver healing dere sender ut, at den vil gi de resultater som er det beste for den dere sender til. Spontan healing har funnet sted mange, mange ganger, som det har blitt bevitnet og beskrevet. Det er imidlertid ikke alltid at det varer, med mindre mottakeren er innstilt på å eliminere årsaken til at tilstanden i utgangspunktet utviklet seg. De alle fleste sykdommer er ”selv-påførte”, til og med så mye så at det kan få kroppens immunsystem til å svekkes, og således gjøre dem sårbare for sykdom. En frisk og vital kropp henger som regel sammen med et sunt sinn og sunne vaner.
Den Galaktiske Føderasjon arbeider hardt for å få ferdig en rekke prosjekter som nå er i sin siste fase. Det er mange faktorer som avgjørende for om dere vil se resultatene av dem før Oppstigningen, men om det skulle bli etter Oppstigningen, vil veien ligge klar for at de kan skje raskt og smidig. Dere kan være trygge på at begivenhetene skaper sin egen vei fremover, og er som en rullende snøball som øker i størrelse og fart. Det er helt klart at nå er det ingen ting som kan stoppe fremskrittet, og vi står klare til å sette i gang. Vi ser at Lyset på Jorden når nye høyder etter hvert som Jordens kraftfelt stabiliseres og er klart for den siste energibølgen før Oppstigningen.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender dere våre velsignelser for å oppmuntre dere, for vi ønsker ikke å se noen tilbakefall i denne siste fase av forberedelsene deres. Vi elsker hver eneste sjel og arbeider for at hver eneste sjel skal bli frigjort fra de mørke energiene.

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

onsdag 28. november 2012


SaLuSa 28. november 2012

Som det begynner å gå opp for dere, så har veldig få av de gamle spådommene om dette året blitt til virkelighet og det har først og fremst vært et helt normalt år. Det vil alltid være mye som foregår av fysiske hendelser som generelt sett ikke omtales i nyhetene. På den måten er det godt å kunne rapportere at det har skjedd lite som kunne oppfylle forventningene til dem som forbereder seg på voldsomme rystelser og katastrofer. Dere kan ta mye av æren for dette, fordi vibrasjonene på Jorden har løftet seg betydelig i forhold til hvordan de var bare noen få år tilbake. Det Lyset som dermed er trukket til Jorden har redusert behovet for kraftigere og voldsommere renselse. Vi i den Galaktiske Føderasjon har også hjulpet til ved å ta del i rensearbeidet og generelt forhindret forurensningen å forverre seg. Dette inkluderer rensingen av Chemtrails, som hadde potensial til å gjøre alvorlig skade på alt levende.

Slik det ser ut nå skulle de siste ukene i dualiteten passere ganske fredelig for dere og gjøre at dere kan konsentrere dere om forberedelsene til Oppstigningen. Vårt beste råd er at dere holder dere rolige og fredfulle og ikke lar noen ting distrahere dere fra å fokusere på den. Dere vil gå inn i historien som en av dem som faktisk var på Jorden for å oppleve alt som skjer i forbindelse med Oppstigningen. De gamle vibrasjonene vil ikke lenger kunne påvirke evolusjonen deres og i deres sted vil det være høynede vibrasjoner som løfter dere opp. De fleste av dere vil sannsynligvis oppleve noen behagelige reaksjoner på forandringene, selv om de for noen kan være vanskelig å assimilere. En total frekvensendring er naturligvis dyptgripende og omfattende og alle livsformer vil på ett eller annet vis bli påvirket.

Dramatiske endringer vil skje etter Oppstigningen, endringer som dere egentlig skulle ha opplevd allerede. Imidlertid vil alt skje i tide, men da raskt, for å gi dere de fremskritt som allerede skulle ha begynt, om det ikke var for at de mørke Sjelenes har gjort alt i sin makt for å forhindre dem. Den mørke Tidsalder med alle sine begrensninger vil bli erstattet av en Ny Tidsalder som vil gjøre at dere blir løftet opp på så mange vis og bringe menneskene i deres sivilisasjon sammen i gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre. Alle forskjeller vil bli lagt til side for å bringe dere sammen i kjærlighetsfylt samarbeid og felleskap. Det vil ikke lenger være vanskelig å oppnå ettersom de falske skillene som er plassert mellom dere vil falle bort, og gjensidig tillit vil ta plassen til den frykten som har vært skapt for å skape skiller mellom dere.

Dere kan begynne allerede nå å bli deres sanne selv, ved å være utadvendte og kjærlige og ved å greie å uttrykke deres sanne følelser. Alt, alt for lenge har dere vært hemmet av frykten for hva andre måtte synes om dere, slik at dere har vært nølende med å vise deres naturlige kjærlighet for andre mennesker. Finn det indre barnet i dere som ikke vet noe om tvil og nøling, men som har sin styrke i evnen til å dele fritt av sitt Lys og sin Kjærlighet. Dere har blitt knadd og formet til det dere tror er dere selv, gjennom selektiv trening i hele oppdragelsen og oppveksten. Nå settes dere fri til å kunne dele gleden over livet med alle andre. I fremtiden vil det ikke være noen som blir provosert av at dere viser deres kjærlighet og det vil bli den naturlige måten å hilse hverandre på, ettersom dere Alle Er Ett.

Ja, de saktmodige skal arve Jorden og disse som har forårsaket så mye problemer gjennom sine arrangerte kriger med død og ødeleggelse vil bli fjernet fra deres midte. Bare omtenksomme og kjærlige sjeler vil være tilbake for å nyte et liv i lykke og glede, på et vis de aldri har fått oppleve i dualiteten. Dere har bevist at dere er mektige sjeler med hjerter av gull og alle vil bli anerkjenne dere som oppstegne Vesener. Alle deres kreative evner vil bli kanalisert inn i målrettet skaperarbeid for alles beste. Hittil har dere ikke forstått hvor mektige dere virkelig er og har ikke vært i stand til å ha kontroll over deres evner. Det trenger dere ikke bekymre dere om, for med Oppstigningen vil dere løfte deres bevissthetsnivåer på en måte som vil forandre på det.

Dere er med-skapere sammen med Gud og deres tjeneste for andre vil bringe dere til alle Universets hjørner. Dere har unike evner og kompetanse som dere har ervervet gjennom deres varierte erfaringer i dualiteten. Dere vil bli betraktet som Mestere av Lyset og hjelpe andre unge sivilisasjoner å utvikle seg. Dette ligger imidlertid et stykke frem i tid, men dere vil bli trukket mot å tjene andre på slikt vis. Dere har hatt en lang, krevende og slitsom reise, men dere har oppnådd og lært mye som vi er fulle av beundring for. Dere vil ta deres plass ved vår side som likemenn og mange av dere vil velge å arbeide i Føderasjonen. Dere vet tilstrekkelig om oss til å gjøre en slik beslutning, og det gjelder i like stor grad kvinner og menn. Til forskjell fra nå vil dere da ha balansert de to energiene og det vil knapt være mulig å skjelne dem fra hverandre.

Til tross for alle urolighetene i verden er utsiktene til fred like reelle. Det er grepet tak i problemet fra aller høyeste hold og responsen er oppmuntrende. Det handler om å fjerne den frykten de små landene alltid har hatt for stormaktene og som holder dem tilbake, men vi kan med letthet sørge for at freden blir overholdt så snart det er enighet om å legge våpnene ned. Fred er en absolutt betingelse hvis dere skal gå inn i de høyere dimensjoner, for de kan ikke understøtte lave vibrasjoner som trusselen om krig. Sammen med de aksjoner som gjøres for å gjennomføre forandringene i styresmakter og regjeringer, vil det komme dramatiske endringer som vil endre hele deres sivilisasjon. Og så kan dere legge til Avsløringen, og da vil ting kunne skje utrolig raskt. Disse begivenhetene er så visst ikke langt unna og våre allierte arbeider på spreng for å få dem vellykket gjennomført.

Vi legger selvfølgelig stor vekt på Avsløringen, for det er det som skal til for at vi skal kunne komme sammen og innlede det forholdet til hverandre som er nødvendig for deres videre fremskritt. Den aller viktigste oppgaven vi har, er å ha overoppsyn med de enormt omfattende forandringene i samfunnet deres og å hjelpe de store handelsselskapene å takle de forandringene som vil påvirke dem sterkt. Det må skje forandringer som gjenspeiler behovet for mindre grupper, i stedet for monopoler, og en tilpasning til helt nye arbeidsmåter. Dere vil få se at fremtidens forretningsliv vil være basert på åpenhet, slik at alle kan se hva som foregår og at alt foregår på rettferdige og ærlige prinsipper. Dette skulle falle ganske lett, fordi alle de kriminelle elementer som eksisterer i dagens samfunn vil være fjernet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker at dere flytter fokus vekk fra fortiden og gir deres energi til det nye i samsvar med deres forventninger. På den måten vil dere bidra til at de blir til virkelighet mye raskere og også at dere vil være bedre forberedt på det som vil skje. Vi er med dere, Kjære Sjeler, og slik vil det alltid være.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

mandag 26. november 2012


SaLuSa 26 .november 2012

Hvilken som helst dag nå vil kunne gi dere det første reelle bevis på hva som har foregått i kulissene, som vil gi dere nyss om de pågående forandringene. De store mediene vil dessverre ikke omtale de ”gode” nyhetene, fordi de fortsatt er fullkontrollert. Imidlertid er Internett så enormt, så dere vil ikke ha noe problem med å finne referanser til Avsløringen og andre forventede begivenheter, og ofte fra dem som har pålitelige informasjonskilder. Dere må fortsatt være våkne for nettsider som ser autentiske ut og rapporter som er lagt ut for å forvirre dere. Når de sanne kunngjøringene blir gjort, vil det ikke være noen tvil i deres sinn om deres ektehet. Avsløringen er for eksempel av betydning for hele verden, og følgelig vil det være opp til deres ledere å håndtere den.

Med alt det som skjer, er deres og Moder Jords Oppstigning fortsatt på full fart fremover og ingen problemer eksisterer. Som med hele Universet for øvrig, er dere alle i den siste fasen av forberedelser for å bli klare, og deres Oppstigning er like viktig som alle de andre forandringene, om ikke enda viktigere. Dere er de eneste som ikke er i stand til å greie dette helt på egen hånd og det er selvfølgelig grunnen til at vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset og mange andre hjelper dere svært aktivt. Det er vårt privilegium å ha blitt valgt til den rollen, og det å tjene andre er selve meningen med livet for oss. Oppstigningen er bare begynnelsen og deretter har vi masse å gjøre for å hjelpe dere med å tilpasse dere raskt til de gjennomgripende forandringer det innebærer for deres liv. Vi tror nå at mange av dere forstår hva det betyr med tanke på å løfte deres livskvalitet og gjenopprette deres fulle selvstendighet og frihet. I stedet for at andre skal bestemme deres vei gjennom livet, vil dere skape deres egen virkelighet. Dette vil bringe likesinnede sjeler sammen og det er samtidig grunnen til at sjeler som ønsker seg helt andre ting vil gå sin egen vei.

Når dere tenker over det faktum at dere vil bevege dere inn i et nytt frekvensområde, så vil dere forstå at det også er ulike nivåer innefor hver enkelt dimensjon. Dere vil derfor ikke alle sammen være i det samme nivå, og noen personer vil forsvinne ut av syne for dere. Vi vil derfor understreke nok en gang at hver sjel vil befinne seg nøyaktig på det nivået som er rett for dem. Det vil være på et nivå som harmonerer med deres egne vibrasjoner og hvor de vil føle seg bekvemme og vel tilpasset. Det er det perfekte svaret for dem som bekymrer seg om andre mennesker og hvem som vil være med dem til sitt nivå. Når det gjelder familier, la oss berolige dere, for de fleste familier vil som regel holde sammen. Men det er jo også klart at i tilfeller der folk har sterkt motstridende syn på hva Oppstigningen betyr for dem, så vil de også skape ulike virkeligheter for seg selv, i parallelle verdener. Det ville jo ikke være noe poeng å gi dere fri vilje dersom den på et eller annet vis skulle begrenses.

De aller fleste mennesker har ikke tatt inn over seg det virkelige omfanget av de kommende forandringene, ettersom det vil bli temmelig ulikt det dere opplever i dag. Hvis dere forestiller dere Himmelen på Jorden, så er det hva dere vil få, men selvfølgelig vil det være på den Nye Jorden. En av de ting som er som en mare i det nåværende livet deres er støv, som dere strever evinnelig for å fjerne. Det vil ikke finnes lenger på grunn av luftens renhet, og jorden under føttene deres vil ha en helt annen kvalitet enn den dere kjenner. Når det ikke finns noen aldring og nedbrytning, vil det ikke finnes nedbrytningsprodukter eller annen detritus. Renhet og klarhet går hånd i hånd med de høyere vibrasjonene, som også vil gi dere et mye større spektrum av farger enn dere nå har. Så Himmelen er virkelig det ordet som best beskriver de høyere dimensjoner av Lyset.

På Jorden er det så mye kriminalitet at dere bruker mye av livet deres på å sikre hjemmet og deres eiendom mot forbrytere. På et personlig nivå frykter dere for å bli ranet eller overfalt, eller det som verre er. Kjære Sjeler, i de høyere riker eksisterer ikke slike farer og trusler, det er overhodet ikke mulig. Alle sjeler uttrykker seg i kjærlighet og omtanke for hverandre. Overflod eliminerer behovet for å samle seg rikdom, uansett hvilken for den måtte ha. Når dere har alt dere trenger, så vil dere ikke begjære en annens ting eller eiendeler. Forestill dere at dører ikke trenger å låses eller at verdisakene deres ikke behøver å gjemmes vekk. Dere vil raskt venne dere til slike forandringer og behøver ikke bekymre dere om noe som helst, for livet er en eneste sammenhengende opplevelse av den ytterste gled og lykke.

Det er mange sivilisasjoner som venter ivrig på å bli venner med dere, som betrakter seg som å være på en liknende utviklingsvei som dere selv. De er alle humanoide eller likner på mennesker, og ofte knyttet til dere gjennom sitt genetiske oppsett. Menneskene er av natur vennlige og hjertevarme Vesener, og dere tiltrekker Vesener som er lik dere selv. Noen av dem har allerede hatt personlig kontakt med enkelte av dere, men vi har holdt kontroll med slike kontakter slik at de ikke skulle distrahere dere fra temaer som er enda viktigere, som for eksempel Oppstigningen. De første møtene med oss vil være for å introdusere dere til deres nærmeste familie, som allerede er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Når den tid kommer, vil dere ha hevet deres bevissthetsnivå og vil snart huske at dere har kjent hverandre tidligere.

Som dere begynner å forstå, så er Oppstigningen et kvantesprang i vibrasjon og bevissthetsnivå. For å sjekke om dere er klare, så gå noen år tilbake, så vil dere helt sikkert registrere et stort skifte i bevisstheten deres. Det har vært en gradvis vekst i fortiden, men nå har den akselerert, og dere kan nesten merke forskjell fra dag til dag. Vi kan fortelle dere at Lyset strømmer inn til Jorden fra alle Universets hjørner. Dere har aldri vært uten støtte, og nå har den blitt intensivert på grunn av at dere er så nær Oppstigningen. Vi ønsker å se at alle sjeler som har ytret ønske om det stiger opp, og at de gjør det fulle av tillit og vel forberedt.

Dere er alle beundret og høyt elsket overalt i Universet, og det gjelder alle sjeler uansett om de er av Lyset eller mørket. Det er fordi at i dualiteten har dere alle hatt viktige roller å spille, og derfor bør man ikke dømme en eneste sjel. Det tar litt tid å venne seg til, for dere er vant til lover som dømmer og kaster i fengsel de som bryter dem, og dere har en tendens til å forhåndsdømme og ha meninger om hvilken straff de fortjener. Det betyr ikke at dere ikke skal ha noen mening, men ofte er det slik at deres dømmende tanker inneholder energiformer som former deres idé om hvordan noen bør straffes. Det er ikke deres oppgave å dømme slik, men dere kan være fullkomment trygge på at rettferdigheten alltid vil skje fyllest, selv når det ser ut som om noen slipper unna til tross for sine forbrytelser. Ingen ting kan noensinne holdes gjemt for evig uten at noen vet om det, for energien av alle handlinger fortsetter å eksistere i eteren.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at så mange planlegger spesielle arrangementer den 12/12, som er svært viktig dato, idet den frigir de koder som gjør at dere kan fullføre deres personlige forberedelser til Oppstigningen. Vær i lyset, vær Kjærlighet.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 23. november 2012


SaLuSa 23. november 2012

For å kunne innføre verdensfred må all kriging opphøre, og om det skulle vise seg nødvendig, så har vi de virkemidler som skal til for å sikre at så skjer. Det finnes overhodet ingen plass for slike lave vibrasjoner i den Nye Tidsalder. Det er faktisk litt lettere å oppnå suksess nå, ettersom de økende bevissthetsnivåene resulterer i at flere og flere sjeler forkaster alt som har med krig å gjøre. Til og med noen av de mest herdede veteranene er nå rede til å ”skifte spor” og ser hvor mye mer meningsfylt det er å arbeide for fred. Det begynner å gå opp for dem at deres innsats for å beskytte hjemlandet, på en slu og løgnaktig måte, har blitt brukt i en skjult agenda. Når slike mennesker begynner å våkne opp og se sannheten, da vet dere at Illuminati raskt vil miste sin makt og kontroll over de væpnede styrkene. De er i realiteten ”oppbrukt”, sett i forhold til hva de en gang var, deres tid er over og de vil ikke få anledning til å ”komme tilbake”.

I den umiddelbare fremtid vil dere i virkeligheten ikke trenge væpnede styrker i det hele tatt, men dere vil ha beskyttelses-systemer som kan holde uønskede inntrengere borte fra Jorden. Og så har dere den Galaktiske Føderasjon som fyller en rolle som politiet i Universet. Vår teknologi er av en slik art at vi med letthet kan oppdage om et skip går inn i en annen planets atmosfære. Om det skulle bli behov for det, kan vi bevege oss med hastigheter langt over lysets og vi har ansvar for ulike sektorer av Universet. I tillegg kommer Ashtar Kommandoen som også arbeider på liknende måte som oss, og de har sine egnespesielle ansvarsområder. Alt i alt er alle planeter godt beskyttet og deres folk kan leve i frihet og fred. Deres gamle Jord ble også beskyttet mot innblanding utenfra, slik at dere kunne gå uforstyrret gjennom deres evolusjon med Fri Vilje. Imidlertid sank vibrasjonene så lavt at vi var nødt til å tillate liknende sivilisasjoner å ha kontakt med dere.

Når dere har passert det kommende Oppstignings-punktet, vil dere også være åpne for besøkende av tilsvarende vibrasjon av Kjærlighet og Lys som dere selv. Som sådan vil dere vite at dere kan stole på dem og glede dere over å lære om hvordan andre sivilisasjoner lever. Dere vil få mange spennende opplevelser med besøk på andre planeter, som er av ulike størrelser, noen av dem større en deres nåværende Sol. De fleste avanserte sivilisasjoner trives best med å bo inne i planeten sin og derfor er de fleste av dem hule. På samme måte som deres slektninger i Innerjorden har de sin egen sol, og dere ville ikke nødvendigvis merke at dere var under jorden. De er høyere utviklet enn dere og om ikke lenge vil de finne det rette tidspunkt for å presentere seg for dere. De er deres forfedre som flyktet til Innerjorden da Lemuria gikk under. Noen av deres eget folk har besøkt dem i relativt nyere tid og historiene deres kan ennå finnes.

Det er så utrolig mye kunnskap og viten som har blitt holdt skjult for dere, så dere vil ha mye å ta igjen etter Oppstigningen. ”Sannheten vil bli satt fri” som dere ynder å si og dere skal ikke lenger bli holdt i uvitenhetens mørke og bli fortalt usannheter. Den forvrengte oppfatning av tiden, som dere har blitt holdt fanget i, er nå i ferd med å briste og vi skal hjelpe dere å identifisere hva som er sannhet og hva ikke. Dersom noen skulle være skeptiske, så har vi de virkemidlene som er nødvendige for å bevise at det er sant det vi forteller dere. Vi kommer ikke til å tvinge det på dere, og noen kommer fortsatt til å holde fast ved det de alltid har trodd på. Det spiller ingen rolle, for med tiden er det bare sannheten som vil kunne eksistere. Hver og en av dere har deres eget Historiske Arkiv, og det omfatter alle deres liv, så det vil ikke kunne være noen diskusjon når det gjelder dem. De blir benyttet når dere gjennomgår livet deres etter hver inkarnasjon, og tanken på det kan få mange til å ”bli edru”.

Tro oss, Kjære Sjeler, når vi sier at vi tar ikke livet så alvorlig at vi ikke kan spøke og ha det moro. Vi lever våre liv fulle av glede og båndene mellom oss blir sterkere når vi kan dele humor. Selvfølgelig har vi ikke deres problemer og bekymringer, men dere kan gjøre dagen deres lysere, for andre også, med en god latter. Latter er Universell og alle sjeler har en indre forståelse slik at de kan glede seg over en morsom situasjon eller kommentar. Latter er så velgjørende at den får dere i bedre humør og løfter vibrasjonene. Imidlertid kan det aldri bli ekte moro om man latterliggjør noen. I hjertet er dere fortsatt barn, men dere har lett for å påta dere en voksenholdning som gjør at dere betrakter dere å ha vokst fra barnlig moro. Slipp dere løs og bli det barnet igjen, og se de morsomme ting i livet.

Dere er så nær å se de første tegnene på de store forandringene som skal komme og våre allierte arbeider hardt for å skape den muligheten vi trenger, slik at vi kan komme og arbeide sammen med dem. De vet hvilket ansvar de har og de går helhjertet inn for sine oppgaver i sitt arbeid for dere, slik at det blir mulig å komme i gang med den siste spurten frem til Oppstigningen. Den vil naturligvis skje uansett, selv om det betyr at noen av begivenhetene må utsettes en stund. Visse forandringer er imidlertid viktigere enn andre og vi speider etter de første signalene på at Avsløringen vil bli kunngjort. På en måte, siden det er generelt kjent at vi eksisterer og er hos dere nå, er det vanskelig å forstå hvorfor dette er så viktig. Men vi trenger likevel anerkjennelse fra deres myndigheter, slik at vi endelig kan komme i full åpenhet.

Vi har fortsatt den muligheten at vi kan tvinge det gjennom, men det måtte være hvis det var den aller siste løsning. På alle måter vil vi mye heller at det var dere selv som presset frem Avsløringen gjennom deres egen innsats. I rettferdighetens navn, så har dere allerede gjennomført underskriftskampanjer og henvendelser til myndigheten mange ganger, men enn så lenge er det ingen av dem som har hatt vågemot nok til å si sannheten. Vi verdsetter at man går forsiktig frem, men nå er tiden inne til å kaste forsiktigheten over bord og kunngjøre det som en stor andel av befolkningen allerede vet. Uansett hva som skjer, så fortsetter vi å vise oss stadig oftere på himmelen og det gleder oss at vi nå blir akseptert uten den frykt som en gang var vanlig. Vi føler at dere er rede til å ønske oss velkommen og det gjør at det fortere kan bli en realitet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender med ønsker fra den Galaktiske Føderasjon om at dere sprer deres kjærlighet over hele verden. Det kan aldri bli for mye av den og det vil bidra til at den vokser eksponentielt i denne tid hvor dere på det nærmeste er klare til å stige opp. Når vi ser på Jorden, gnistrer den av vakkert lys som kommer fra dere alle og det viser hvor godt dere har respondert på oppfordringen til å forberede dere til Oppstigningen. Dere har fått mye hjelp, men det var aldri meningen at dere skulle vinne over alle utfordringene alene, og slik vil det også være på deres vei videre gjennom de høyere dimensjonene.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

onsdag 21. november 2012


SaLuSa 21. november 2012

Dere har et uttrykk at “tiden venter ikke på noen”, og slik er det. De som fortsatt ”slumrer” får etter hvert svært mye å lære på kort tid. Det begynner med dem som ikke tror at det finnes noen Gud, men som likevel klandrer Gud for det som foregår i verden. Vi skulle ønske at de kunne forstå at alle har fått Fri Vilje og at dere selv har skapt det dere opplever. Vi kunne med letthet har grepet inn, men ved å gjøre det ville vi jo ta fra dere muligheten til å forstå hva handlingene deres har ført til. Det er fortsatt mange som ønsker å ”kreve justis” som de kaller det, overfor andre personer eller grupper. De er tilsynelatende blinde for, eller ser med vilje bort fra, det sinne og hat som de således skaper. Hvor mange kriger må til før mennesket innser at de overhodet ikke bidrar til å skape fred eller varige løsninger? Det ser ut til at dere aldri lærer at freden først kommer når dere aksepterer at dere Alle Er ETT, og at dere lærer å leve i harmoni og kjærlighet til alt liv.

Det er med sorg vi ser på at deres Jord er i opprør og kaos. Men samtidig ser vi også Lyset som stråler ut fra så mange steder og danner et nettverk av Lys rundt hele kloden. Dette er deres garanti for at dere vil løfte dere opp og ut av de lavere energiene og at det gamle paradigmet vil fortsette å kollapse. Det har ingen plass i deres liv lenger, for endetiden nærmer seg raskt og veien må ryddes for det nye paradigmet. Det bærer i seg løfter om alt dere noensinne har ønsket dere og mer til. Den Galaktiske Føderasjon er her for å sikre at dere ikke lenger blir hindret ved at noen stikker kjepper i hjulene for deres Oppstigningsplaner, og at dere trygt kan gå inn i den Nye Tidsalder. Underveis vil de forandringene dere har ventet på materialisere seg, men ta høyde for forsinkelser, for det er en ufattelig komplisert plan å gjennomføre. Den involverer tusener på tusener av mennesker over hele verden og må bli iverksatt på ”det rette tidspunkt”. Dere kan følge med på hva Obama gjør for å få øye på den utløsende faktor som vil få ballen til å rulle og den vil øke farten meget raskt.

Det gleder oss å se at Lysarbeidere nå begynner å ta utfordringen om å snakke mer åpent ut om sin kunnskap og forståelse av det som er i ferd med å skje. En ting er sikkert og det er at mange mennesker nå begynner å bli nysgjerrige på de følelsene de har om at noe merkelig er i ferd med å skje. Dette gir en mulighet til å plante et lite frø av informasjon som vil hjelpe dem å våkne opp til sannheten. Det er å håpe at mange vil begynne å danne seg et bilde som hjelper dem å se hensikten med det som skjer. Vårt største ønske er at så mange som mulig blir oppmerksom på den muligheten som Oppstigningen byr dem. Det er ikke en religiøs begivenhet, men en mulighet som kommer ved slutten av en syklus, slik som den dere nå nærmer dere. Forandringene omfatter hele Universet og er ikke begrenset til Jorden. For Menneskeheten er det en vidunderlig mulighet til å legge de lavere vibrasjoner bak seg. Og vi spør dere; ønsker dere virkelig å tilbringe mange flere liv for å lære mer av det de byr på, eller vil dere heller leve i glede og harmoni og leve et fredelig liv?

Kjære Sjeler, den Nye Jorden vil snart løfte frem alle dem som har tatt beslutningen om å stige opp. Med det kommer de høyere vibrasjoner, som gjør det mulig for dere å ta i bruk deres nyfunne skaperevner. Kjærligheten og freden som vil omgi dere finnes det ikke ord for og det vil i sannhet være Himmelen på Jorden. Spranget fra én tidsalder til en ny vil være en gledelig overraskelse for dere, for dens skjønnhet kan ikke sammenliknes med noe dere har opplevd hittil. Livet vil bli så lett å leve og uten noen av de begrensningene dere har på Jorden for øyeblikket. Den aller største forandringen vil være den friheten dere har som oppstegne Vesener. Den følger av at dere har forstått deres ansvar overfor alt levende, som dere vil respektere og ta kjærlig vare på. Tillit er noe dere ikke er vant til, så det vil varme deres hjerter å vite at i de høyere dimensjoner finnes det ikke et eneste vesen som er ute etter å såre dere eller være uærlig. Det er et nivå hvor bare sannhet finnes, og det er ikke rom for noe som er mindre enn den.

Dere har reist langt for å komme til dette punktet, og målet har hele tiden vært å se om dere kunne greie å løfte deres personlige vibrasjoner og være klare til å stige opp. Mange av dere opplever allerede nå et nytt nivå av bevissthet og det vil fortsette å vokse, stadig raskere. Lyset deres utvider seg også, slik at det berører flere mennesker fordi det når lengre ut og dere hjelper dem å våkne som har begynt å røre på seg. Enten gjennom sin livsplan eller på annet vis vil alle sjeler få noe hjelp til å forstå hvilken enestående anledning de nå har til å løfte seg opp. Deres åndelige lærere har snakket om dette i tusener av år og nå er det opp til dere. Fordi dere er en gruppesjel vil dere ikke være komplette før hver eneste sjel har steget opp.
Vi ber dere innstendig å huske på at hver eneste sjel har valgt sin egen måte å avslutte dualitetens syklus på. Det er umulig for dere å vite hva som har tilskyndet dem til å velge en viss type opplevelse og erfaring, selv om den kan synes ubehagelig sett gjennom deres øyne. 

Dette er en tid hvor dere må rydde opp i gjenstående karma og for mange sjeler har det betydd en krevende tid full av prøvelser. Vanligvis kan dere utvikle dere i deres eget tempo, men nå som Oppstigningen står for døren, er det ikke mye tid igjen. Dere kunne selvfølgelig forandre deres livsplan, med et er ikke sikkert at det er særlig lurt hvis det medfører at dere mister muligheten til å stige opp. Imidlertid står deres Frie Vilje over alt annet og det endelige valg er deres eget. I virkeligheten har dere blitt holdt tilbake og forledet til å tro at dere ikke har noe slikt valg og at andre bestemmer over dere. Nå innser dere at det ikke er sant og at dere har den kraft som skal til for å skape deres egen fremtid. Faktum er at dere ikke er avhengige av noen som helst og dere trenger ikke å følge deres råd eller instruksjoner. Selv om de kan være til hjelp, så er det ingen andre enn du selv som kjenner ditt sanne behov. Vær tro mot deg selv og følg intuisjonen, for den vil aldri lede deg på villspor.

Det ligger så mange vidunderlige muligheter foran dere som vil løfte dere inn i den Gyldne Tidsalder. Dere vil bli forbauset over hvor perfekt alt er og energiene som vil favne dere, og dere vil føle hvordan alt levende Er Ett. Kan dere forestille dere å kunne snakke med Gud? Ja, Gud er ikke utenfor rekkevidde for dere, det er bare det at dere er blitt opplært til at dere må gå gjennom en annen for å kunne gjøre det. Gud ser og hører hver eneste en av dere. Hvordan kunne det ellers være, når hver og en av dere i sannhet er en gnist av Gud?
Jeg er SaLuSa fra Sirius og oppfordrer dere til å være fritt-tenkende for å sette fart på utviklingen deres. Og så forlater jeg dere med velsignelser for deres fremtid.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey


Oversetter: Leif

mandag 19. november 2012

SaLuSa 19. november 2012


SaLuSa 19. november 2012

Tenke seg til at etter alle disse årene med forberedelser for å bli klare til Oppstigningen, så er den nå bokstavelig talt over dere. Plutselig har det dere har drømt om så lenge kommet så nær at dere kan begynne å føle hvordan det er å oppleve de høyere energiene. Når dere først har opplevd dem, glemmer dere det aldri, for det er en ekstatisk følelse av den ypperste glede, lykke, fred og fornøydhet. Bare forestill dere å oppleve denne tilstanden som normal hver eneste dag, og å være fullstendig fri for alle lavere emosjoner. Dette er den levemåte som egentlig er naturlige for dere og også grunnen til at de av dere som er klare vil bevege seg ut av dualiteten. Noen av dere har alltid følt at noe vesentlig har manglet i livet deres, og nå vet dere hva det er.

Vi innser at disse endringene “sniker seg innpå” mennesker som ennå ikke har noen anelse om hva som foregår. De kan fortsatt komme til å våkne brått når energiene rører ting inni dem og skaper en ny bevissthet. Spørsmålet er om de vil greie å kaste av seg de lavere energiene, som eller vil hemme deres fremgang. For noen mennesker vil denne forvandlingen være mer enn de kan greie, fordi de har gjort seg avhengige av de lavere energiene i sitt daglige liv. Det er ikke så enkelt å formidle de fordelene dere vil ha av å løfte dere selv opp, men likevel vil dere underbevisst alltid huske det vi har formidlet. Ord er ofte utilstrekkelige for å beskrive hvordan livet vil være når det er basert på den harmoni og balanse som de høyere vibrasjonene gir dere. Alt er knyttet sammen av det dere kaller ”kjærlighet”, som gjennomsyrer hele Universet og i bunn og grunn er det eneste som finnes.

Litt etter litt har vi formidlet til dere hvordan det vil bli når dere tar deres plass i de høyere dimensjoner. Det er en livskvalitet som er totalt forskjellig fra det dere opplever nå, og mye, mye bedre. Så mye så at dere vil komme til å undre dere over hvordan dere i det hele tatt overlevde i en så lav vibrasjon. Og at dere kan få oppleve de høyere riker er takket være deres utholdenhet og besluttsomhet på å overvinne alle de hindringene som har vært lagt i veien for dere. Problemet har vært at dere har blitt forledet til å tro at det er et fullstendig normalt liv å ha det slik dere har hatt det, og at dere har blitt nektet nesten enhver mulighet til å forbedre det. Den mørke kabalen har holdt dere i en situasjon hvor dere neste alltid mangler noe eller lever i nød, og på den måten har de kunnet gjøre dere avhengige av dem for alt dere trenger. Imidlertid har dere, som følge av at bevissthetsnivået deres har vokst, våknet opp og sett at dere har blitt utnyttet, og kjempet for deres frihet.

På relativt kort tid, i forhold til hvor lenge dere har vært i dualiteten, har dere funnet deres stemme og viljen til å kreve deres suverenitet og frihet tilbake. Naturligvis har dere hatt enormt med støtte fra den andre siden av sløret, men det er dere selv som har tiltrukket den gjennom deres positive tilnærmingsmåte til de oppgaven dere sto overfor. Og i tillegg har planen for deres oppløftelse allerede vært på plass. På ulike tider gjennom historien deres har de mange sivilisasjonene i den Galaktiske Føderasjon kommet til deres hjelp, spesielt i de siste hundre årene. Selv om dere er skjebnebestemt til å lykkes, har det vært helt og holdent opp til dere selv hvordan dere skulle greie det. Dere har faktisk gjort det så bra at det har redusert virkningene av det som eller ville ha vært et traumatisk år. Mange spådommer har blitt gjort til skamme, fordi dere har løftet deres vibrasjoner til et nivå der de har blitt unødvendige. I et år som det kunne ha vært så mye seismisk aktivitet, har det slett ikke vært noe mer enn vanlig.

Dere er i ferd med å utvikle dere til Galaktiske vesener og vil snart leve slik vi gjør, med alle de bekvemmeligheter dere måtte ha behov for. For øyeblikket tilbringer dere så mye tid på reise og transport at det er et under at dere i det hele tatt får gjort noe. Dette er et viktig område som vi er utrustet til å gjøre noe med. Forandringene kan ikke skje over natten, men å få dere effektivt mobile er en prioritet som vil gjøre livet mye lettere for dere. Det finnes transportmetoder som vil dekke alle deres behov, fra personlige reiser i det daglige og til skip som kan forlate Jorden og reise til andre planeter. Med tiden vil dere ha et computerstyrt system for all landtransport som opererer helautomatisk og førerløst. Og det er vel unødvendig å si at de er fullstendig forurensningsfrie og drives av Fri Energi.

Mange Fri Energi oppfinnelser eksisterer allerede på Jorden, men utviklingen av dem har blitt lagt på is eller forhindret for å støtte og opprettholde de store korporasjonene som ellers ville miste sin makt hvis de ble tatt i bruk. Fremskrittet kan imidlertid ikke holdes tilbake i det uendelige og dere vil raskt ta igjen det forsømte og bevege dere inn i den Nye Tidsalder. Dere vil finne at dere gradvis får mer og mer tid til dere selv, til fritidssysler og andre interesser. Jobb slik dere nå tenker på det vil være mye mindre krevende og takket være avansert teknologi vil det kreves mye mindre menneskelig arbeidskraft. Underholdning vil være svært forskjellig fra nå og ikke lenger fokusere på spill og filmer som glorifiserer krig og negative handlinger. I de høyere dimensjoner er det ingen plass for noe som er av lave vibrasjoner.

Dere vil ha mer enn nok av spennende og tilfredsstillende opplevelser ved å utforske Solsystemet deres og å lære mer om deres egen Jord. Å reise bakover eller fremover i tiden vil gi dere mye interessant, særlig for de av dere som er interessert i historie og arkeologi. Hver eneste tur ut i Universet vil være som et eventyr og dere vil ikke mangle muligheter til å utvide deres kunnskaper. Deres åndelige utvikling vil heller ikke bli forsømt, men den vil være mye langsommere enn den er nå mens dere fortsatt er i dualiteten. Slik vi betrakter det er dere Krigere av Lyset som har vunnet en formidabel seier over de mørke Sjelene etter å ha hatt så mange grusomme opplevelser i forbindelse med Lemuria’s og Atlantis’ undergang. Dere har lært svært mye viktig gjennom alle disse prøvelsene og situasjoner som har vært vanskelige å bære. Alt dette er på det nærmeste over nå og Moder Jord forbereder seg på å stige opp sammen med dere, slik at dere skal få oppleve den vidunderlige nye Jorden som hun skal bli.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er bare en av mange som nøye har fulgt med på deres utvikling gjennom mange, mange år. Nå er vi så nær Oppstigningen at vi også begynner å bli ganske opprømte. Deres tålmodighet har vært beundringsverdig, til tross for forsinkelsene, og nå er ventetiden nesten over. Vi elsker dere for det dere er, som guddommelige Vesener som uttrykker dere selv gjennom deres Lys og Kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 16. november 2012

16:11:2012


SaLuSa 16. november 2012

Vi merker et tydelig oppsving i Lysmengden på Jorden, og det er til deres ære og speiler deres dedikasjon, at dere har trukket så mye Lys til planeten. For noen oppleves energiene som altfor kraftige for dem og gjør at de føler seg desorientert. Når de etter hvert forstår mer av hva det er som skjer, så vil de imidlertid kunne ”flyte med strømmen” av energier og oppleve et høyere nivå av bevissthet. For øvrig er det mange som opplevere å føle at store forandringer er nært forestående, uten at de greier å sette fingeren på hva det er. Uansett hva som skjer med dem, så kan dere være sikre på at de, som alle andre, vil ta med seg noe positivt ut av det. Som vi så ofte har sagt; enhver erfaring er verdifull med tanke på deres åndelige evolusjon.


Minnene om ubehagelige opplevelser vil etter hvert svinne hen inn i deres underbevisste og med tiden vil de bli glemt. Det eneste som gjør at de holder seg i tankene deres er den smerte og frykt dere har opplevd, men så snart dere er i de høyere vibrasjoner vil de slutte å dukke opp. Kjærlighetens energier er de mektigste som finnes, og dere vil få se at den kan gjøre ”mirakler”, spesielt når det gjelder healing, som mange av dere er interessert i. Etter Oppstigningen vil deres skaperkraft og evner til healing skape bli ytterligere forsterket. Og på samme tid vil dere få ytterligere hjelp når Lysbyen i Sedona manifesterer seg. Den vil bli et Mecca for tusener som kommer dit for healing av sinnet, ånden og sjelen. I virkelighetene er det millioner av mennesker som har behov for en eller annen form for healing og annen hjelp, og det er grunnen til at de 12 andre Lysbyene vil manifestere i rask rekkefølge kort tid etterpå. Dere trenger overhodet ikke bekymre dere om at deres behov vil bli oversett, for vi kjenner dere alle svært godt og ingen vil bli glemt.

Vi overvåker hvordan bevissthetsnivåene øker og de skyter virkelig fart på utrolig vis. Det gleder oss å se, fordi det åpner flere hjerter og sinn for hva som foregår. Dere er nok individuelle sjeler, men dere er også del av en gruppebevissthet, den kollektive bevissthet. Dere har ikke riktig nådd den kritiske masse ennå, men dere skal vite at alt tyder på at dere er svært nær. Vi snakker ikke om antallet sjeler som er involvert, men om kvaliteten og nivået av energiene hos dem som er nær ved å stige opp. Hvis de er klare, så er det ingen ting som hindrer en individuell sjel i å stige opp før 21. desember. Det store flertall av dere er rede til å stige opp sammen med Moder Jord, og hvilken opplevelse det vil bli! Mange sjeler har ønsket å få oppleve det, så tenk på det Kjære Sjeler, at dere er av de privilegerte som har blitt utvalgt til å ta del i det.

Noen av dere føler det som om dere er i en drømmetilstand og at føttene deres ikke er nede på bakken. Den følelsen vil etter hvert gi seg når dere blir vant til de høyere vibrasjonene. Resultatet av dette er at dere blir stadig mer kraftfulle Lysvesener og dere hjelper andre sjeler å løfte seg opp. Det er så vakkert å se så mye utveksling av energier og vi oppfordrer dere til å gi av dem til alle dere møter eller går forbi. Et smil eller en varm hilsen er nok til å åpne en annen sjels hjerte og et godt håndtrykk eller en klem er en mektig utveksling av energier. Tiden er inne til å erkjenne Lyset i hvert eneste menneske, og se bakom deres ytre hylster. Noen av dere spør hva dere kan gjøre for å spre Lyset, så derfor har vi gitt dere noen enkle ting dere kan gjøre hver dag.

En annen nyttig øvelse dere kan gjøre for å spre Lyset er å være åpne om det dere tror på, uten at dere ”legger for tjukt på”, for da kan det virke mot sin hensikt slik at folk stenger seg av for det. Plant de frø som vil føre til vekst i deres bevissthet, for etter hvert som forandringene begynner å skje vil de ha mange spørsmål. Mellom nå og Oppstigningen vil vi legge vekt på å åpne nye informasjonskanaler for dere, for det er viktig for oss at feilinformasjon ikke blir spredd som sannhet. Dere må fortsatt være våkne og skjelne mellom hva dere vil tro på og hva ikke, men alle som er relativt bevisste vil være intuitive nok til å vite hva de skal tro på. Dere gjør mange beslutninger basert på intuisjonen og det er den beste måten å gjøre det på i denne viktige tiden.

Vi ønsker at dere skal fokusere mer på fremtiden og hva den vil gi dere, enn på uroen som resulterer av forandringene i 3dje dimensjon. Naturligvis vil det kunne bli en ubekvem eller ubehagelig tid, og enda mer for dem som ikke forstår hvorfor det skjer. Uansett hvordan dere ser på det, så er det så kort tid igjen at det er ikke lenge dere må holde ut med vanskelighetene. Ved å gi dem minst mulig oppmerksomhet kan dere minimalisere hvordan de innvirker på dere. Tenk på den Nye Tidsalderen og alle de fordelene den vil gi dere, og på frigjøringen deres fra strevet og prøvelsene i dualiteten. Minn dere selv på at dere nå går gjennom deres siste liv i 3dje dimensjon og at dere i fremtiden ikke trenger å tenke på døden eller å oppleve den. Da vil det være dere selv som avgjør når dere vil ”reise videre”, og da legger dere ganske enkelt kroppen fra dere og reiser inn i deres neste liv, og det vil være deres eget valg.

Dere vil se etter hvert at dere lever et liv der alt finnes i overflod og at alt er fritt tilgjengelig, slik at det ikke er behov for å bruke penger. Etter alt dere har opplevd i den nåværende dimensjonen, så vil noe av det som er vanskeligst for dere å begripe være at dere praktisk talt disponerer all deres tid til dere selv. Det er ingen grunn til å bekymre seg over at dere ikke vil ha noe å gjøre, for det er uendelig mange flere muligheter i de høyere dimensjonene enn på Jorden i dag. Mange av dere vil også ha i bakhodet et ønske om å arbeide for bistå og hjelpe andre, og til det formål finnes det mange grupper og organisasjoner. Dette Universet er enormt, med millioner av galakser som har sivilisasjoner lik deres egen, og mange av dem trenger hjelp til å utvikle seg.

Nærmere hjemme, i deres egen galakse, er det også mange sivilisasjoner som deres.

Jeg er sikker på at dere undrer dere over de “åletrange” draktene vi bærer, nesten som en ekstra hudlag, som vi skaper med tankene. Om de blir skitne eller ”stoffet”, som dere ville kalt det, blir skadet, så reparere det seg selv ved hjelp av sin egen bevissthet. Mye er designet på en måte slik at det trenger lite oppmerksomhet fra oss. Faktum er at våre biologiske datamaskiner funksjonerer fullstendig på egen hånd og har et høyere bevissthetsnivå enn oss. Det er dit man kan komme etter tusener av år i de høyere dimensjoner. Så tro oss når vi sier at vi kan takle alle eventualiteter med hensyn til deres Oppstigning. Alt vil gå etter planen og fortsette i lang tid etter Oppstigningen, etter hvert som dere drar nytte av de nye energiene. Vi står klare og har prioriteringene klare, så vil sørge for at alt blir ivaretatt nesten før dere får sukk for dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå med kjærlighet som strømmer ut til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey

Oversetter: Leif

onsdag 14. november 2012

14:11:2012


SaLuSa 14. november 2012

Den Kjærlighet og Fred som er i ferd med å etablere seg på Jorden, vokser eksponentielt fra dag til dag og favner hele verden. Hver eneste sjel blir i større eller mindre grad påvirket av den, men noen finner det lettere å ta den inn i seg enn andre. Således blir hver eneste sjel gitt den samme mulighet for å vokse inn i Lyset og ta del i Oppstigningen. Imidlertid er ikke kunnskap om Oppstigningen en forutsetning for å stige opp sammen med Moder Jord. Det er mange, mange sjeler som er vennlige, kjærlighetsfulle og medfølende som også er klare til en slik oppløftelse. Faktum er at de kan ha helt andre tanker og syn på fremtiden, men det spiller ingen rolle, for de vil snart tilpasse seg de kommende forandringene.


Som dere vet har det vært gitt alle mulige oppmuntringer til Menneskeheten, gjennom en betydelig tidsperiode, om å vende seg mot Lyset, for vi ønsker at så mange som mulig blir løftet opp. Noen sjeler avviser blankt ethvert forsøk på å gjøre dem kjent med Oppstigningen. I slike tilfeller er alt lagt til rette for at de kan fortsette på den veien de selv har valgt, som etter hvert vil gi dem flere anledninger til å stige opp. Det legges overhodet ikke noe press på slike sjeler, for livet er uendelig og dere har all den tid dere måtte ønske til å utvikle dere. Selv om den kommende Oppstigningen er et høydepunkt i deres åndelige vekst, så vil dere fortsette videre på veien i deres sjeleutvikling, med det vil aldri mer bli så tøft og krevende som den perioden dere akkurat har gått gjennom.


Hvis dere er langt kommet på deres vei mot Lyset, vil dere ha blitt oppmerksom på den “bagasje” dere bærer med dere, som er best å legge fra seg for å kunne gå fullt inn for forberedelsene til Oppstigningen. Dere er i mange tilfeller bundet til vaner og praksis som dere tilskriver kroppens behov. Det kan være vanedannende stoffer som nikotin eller rusmidler generelt. Dere kan være sikre på at så fort dere legger viljen til for å legge dem bak dere, så vil dere finne det mye lettere enn dere trodde. Slike kroppslige nytelser har ingen plass i de høyere dimensjoner, og jo høyere din vibrasjon blir, dess mindre avhengig vil du være av dem. Så vit at svaret ligger i deres egne hender, selv om dere vil få hjelp fra vår side av sløret. Dere er aldri alene i deres streven for å løfte dere opp, så be deres hjelpere om at de arbeider sammen med dere.


Etter hvert som dere løfter dere opp, begynner det å demre for dere at det er en distinkt forskjell mellom fysisk kjærlighet og sjelens kjærlighet. Den ene er for å tilfredsstille de fysiske sansene, men den andre er den Universelle kjærligheten for alt liv over alt. På Jorden har dere en tendens til å la dere styre av den fysiske tiltrekningen, og går ofte inn i et forhold uten å virkelig kjenne den andre personen. I de høyere dimensjonene vil dere se hver eneste sjel som de er og det er ikke mulig å skjule sannheten. Når dere er i de høyere vibrasjoner, kan dere se fargene i hverandres aura, og med kunnskap om hva de betyr, så vil dere se sjelens vei og de energier de bruker. Tvillingflammer og Tvillingsjeler vil lære hverandre å kjenne og som oftest vil de bestemme seg for å komme sammen for å fremme sin evolusjon. Det er så mye for dere å lære om deres fremtidige muligheter, men det vil være mange av oss tilgjengelig for å hjelpe dere.


Noen av læringen vil skje ombord i skipene våre, som vil være åpne for dere etter Oppstigningen. Vi blir opprømte av å tenke på den glede og de overraskelser dere vil få når dere kan oppleve hvordan det er å være på et Moderskip. Det er mye dere enda ikke har hørt om eller er i stand til å forstå. Vi ønsker imidlertid at dere skal bli kjent med vår teknologi, ettersom noen av dere allerede nå er klare til å ta den i bruk. Som dere kanskje allerede vet, er det mange av dere som har besøkt våre skip men dere sover, selv om få av dere har noe minne om det. Det betyr at når dere besøker oss igjen, så vil dere ha underbevisste minner om slike besøk og det vil gjøre at det føles kjent og at dere føler dere hjemme. Dere vil få oppleve at mange ulike Vesener fra andre sivilisasjoner arbeider side om side med oss for den Galaktiske Føderasjon av Lyset. Vi gleder oss over den kunnskap og den forskjellighet andre ekstraterrestrielle bringer med seg, som alle kan dele av. Deling er selve nøkkelordet som uttrykker alt vi gjør, og alt blir gjort for alles beste.


På Jorden har dere lært å kjempe for deres eiendeler og ser på eierskap som en rett. Det skyldes i stor grad at de mørke Sjelene systematisk har sørget for at dere har hatt for lite av alt, selv av de grunnleggende livsnødvendigheter som dere trenger for å overleve. I fremtiden vil dere oppleve overflod og aldri noen gang mer mangle noe. Gud sørget for at det var nok til alle, men det er Menneskene selv som har splittet Menneskeheten slik at det er to klasser av folk, de rike og de fattige. De såkalte manglene er resultatet av kontroll og manipulasjon for å gjøre dere til slaver av de store korporasjonene. Det betyr også at dere har blitt snytt for teknologiske fremskritt, som umiddelbart ville ha gitt dere mye bedre livskvalitet, som for eksempel Fri Energi. Dere vil snart få tilgang til den, og med ett slag vil den forandre deres liv.


Vi vet hvor tålmodige dere har vært mens den lange sagaen om å knekke de mørke Sjelenes makt har pågått tilsynelatende i et uendelige. Vi er tilfreds med at de nå har svært lite makt igjen, og vi er inne i de siste manøvrer for å få helt has på den. Med Obama ved roret nok en gang, blir det mulig å få fortgang i sakene og han vil bli en meget travel mann om kort tid. Vi har planlagt denne tiden sammen med ham og ingen eller intet vil kunne stanse fremgangen. Det står skrevet i stjernene, som dere pleier å si, og han har alltid hatt vår beskyttelse. Faktisk er hver eneste Lysarbeider beskyttet, selv om vi er bundet av deres livsplan dersom det innebærer at de vil ofre livet for at alle skal få det bedre. Dere har mange store Sjeler opp gjennom historien som har gjort akkurat det, og måten de har gått bort på har ikke vært noen tilfeldighet, det har vært planlagt. Den presidenten som dere kanskje har elsket høyest, John F. Kennedy, er et typisk eksempel på dette i nyere tid.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og er veldig glad for å kunne fortsette med mine budskap, som har til hensikt å forberede dere på den Nye Tidsalder. Når vi ser oss tilbake er det ganske utrolig at vi har vært i kontakt med dere omkring 70 år, og så se hvor langt dere er kommet i dag. Nå er dere vant til vårt nærvær og generelt aksepterer de fleste at vi er deres familie. Vi føler at vi har oppnådd så mye på relativt kort tid og her er vi altså nå, så nær ved at vi kan besøke dere åpent. Vi ser frem til den tiden når vi kan dele så uendelig mye med dere.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey

Oversetter: Leif

mandag 12. november 2012

12:11:2012
SaLuSa 12. november 2012

Kjære Sjeler, ting har virkelig tatt av etter 11.11, da en ny portal ble åpnet som har sluppet inn masse Lys som har strømmet gjennom dere og inn i Moder Jord. De av dere som satte av tid til å arbeide med Lyset har ikke bare løftet deres egne vibrasjoner, men også planetens. Som et resultat av dette er det ikke usannsynlig at dere føler oppløftet og at hodet ”svever”, men det vil roe seg. Den største forandringen inni dere vil kanskje være at dere merker en dypere følelse av ro og av fred. Etter hvert som dere tar del i flere ”oppløftelser” vil dere bli mer og mer Ett med Alt og andre vil ”føle” de mektige energiene dere utstråler. Dere er nå inne i den tiden dere har ventet på, og når dere ser dere omkring, vil dere legge merke til forandringer over alt. Det vil skape glede og lykke og løfte deres vibrasjoner ytterligere opp.

På det personlige området er ingenting viktigere for dere enn forberedelsene til Oppstigningen. Uansett hvordan dere forestiller dere at Oppstigningen vil foregå, så vil dere stige opp, og deretter vil alt annet komme i rask rekkefølge. Gjør dere ingen bekymringer om materielle ting, for alt dere har behov for vil være tilgjengelig for dere, ja mer enn det. Planene som skal sikre at dere har det bra har tatt i betraktning alle deres eventuelle behov, og det vil være en smidig overgang fra deres nåværende dimensjon og inn i 5te dimensjon. Ta mål av dere til å nyte denne unike opplevelsen, for hver eneste sjel vil bli kjærlighetsfullt tatt vare på hele veien. Vi vil ledsage dere og se til at prosessen foregår knirkefritt og så ønske dere velkommen inn i de høyere riker.

Fordi tankene deres er opptatt av andre ting, så er det et annet aspekt av deres fremtidige liv som ikke synes å ha opptatt dere i noen særlig grad. Vi tenker på ekteskap og partnerskap, og hvordan de vil forholde seg i høyere dimensjoner. Dere vil ikke lenger være bundet av løfter dere har gitt i 3D og det vil være opp hvert enkelt individ om de vil fortsette på samme basis, for dere vil oppleve at dere har mye større frihet. Til forskjell fra på Jorden, hvor tiltrekning oftest er av fysisk art, så vil kjærligheten i de høyere dimensjoner normalt være en utveksling av energi, fordi alle de som vil være der sammen med dere der vil ha en vibrasjon som er i harmoni med deres egen. Imidlertid kan dere ”smelte sammen” energier, og på den måten, uansett hvilken grunn dere har for det, vil dere bli til Ett. Det kan for eksempel være fordi dere ønsker å tjene Lyset sammen, eller for at en annen sjel skal få ta del i deres verden. En slik for-En-ing vil overgå alt dere har opplevd hittil.

Som vi tidligere har fortalt dere, så vil nærmest alle aspekter av livet, slik dere nå forstår det, forandre seg. Dere vil imidlertid raskt tilpasse dere denne nye ”utvidete” måten å leve på, som vil gi dere all verdens muligheter til å reise, mens dere hittil har måttet holde dere på Jorden. Ikke bare det, men også inn i de høyere dimensjoner hvor noen sjeler er rede til å ta sin plass. Deres planet Jorden har vært å betrakte som en ”fengselsplanet”, og det er en presis beskrivelse, for på grunn av deres lave vibrasjoner har dere ikke fått lov til å forlate den. Dette er også grunnen til at Jordens energier har blitt ”holdt innelukket”, slik at den ikke skulle forurense verdensrommet utenfor.

Av tilsvarende grunner har dere også blitt holdt i karantene, for å sikre at eksperimentet med å oppleve dualiteten kunne foregå uten innblanding utenfra. Det eneste unntaket har vært når det gjelder visse grupper av utenomjordiske som har fått tillatelse til å kontakte dere, fordi de hadde en tilsvarende lav vibrasjon som dere selv. Og naturligvis, etter hvert som deres vibrasjoner har løftet seg, hvilket de til de grader har gjort i løpet av de siste 30 årene, så har dere tiltrukket dere oppmerksomheten til dem som er mye høyere utviklet. Så dere vil i virkeligheten få møte andre sivilisasjoner som dere har hatt liten eller ingen kunnskap om hittil. Vi i den Galaktiske Føderasjon er selvfølgelig kjente for dere, for vi er jo deres familie og venner fra langt tilbake.

Moder Jord vil alltid ha gode og kjære minner om dere, til tross for alle traumer og elendighet som i mange av deres liv har vært slike alvorlige utfordringer for dere. Dette kan oppveies av den raske åndelige vekst dere har oppnådd nettopp gjennom slike erfaringer. Ikke noe annet sted i Universet kan det tilbys en tilsvarende mulighet til vekst, og det er en av hovedgrunnene til at dere tok på dere slike utfordringer. Med tiden vil alle minnene fra denne perioden bli hvisket ut, men dere vil alltid ha fordelene av den vekst i bevissthetsnivå dere oppnådde. Dere vil forlate dualiteten som mye mektigere Vesener enn da dere gikk inn i den, tusenvis av år tilbake. Så nyt de kommende ukene hvor ting virkelig vil begynne å skje raskt og gi dere mange av de forandringene dere har ventet på.

Det gamle paradigmet er nå i ferd med å bryte fullstendig sammen, så mye så at det ikke er mulig å bygge opp igjen, og vi står rede til å hjelpe dere med å få det nye på plass. Sannheten er at det har foregått svært mye bak kulissene for å få dette til og det har vært gjort raske fremskritt. Vi fortsetter med å gjøre oss stadig mer synlige på himmelen, og vi vet at når vi endelig kan begynne med våre virkelige ”flyoppvisninger”, så vil de bli vel mottatt. Vi føler at dere omsider begynner å bli mer avslappet og aksepterer ting etter hvert som de kommer, vel vitende om at alt er som det skal og at dere vil ha store fordeler av vår assistanse, som vil sørge for at ting skjer raskt og smidig. Uansett hvor mye det er som må fullføres på denne siden av Oppstigningen, så vil det skje som planlagt.

Vi ønsker at deres media kom seg fri fra det knugende grepet til dem som forfalsker nyhetene deres og med fullt overlegg vrir og vrenger på fakta for å føre dere på villspor. Også at de mange lovene som har blitt introdusert vil bli forandret, slik at dere får mye større informasjonsfrihet og at ”hemmeligstempling for rikets sikkerhet” ikke lenger blir godtatt som en unnskyldning for å skjule sannheten. Dere har blitt holdt uvitende om ting i mye større grad enn dere kan forestille dere og dere vil få sjokk når dere får vite om hva som er blitt utviklet under deres Romprogram. Ved hjelp av ekstraterrestrielle har det vært gjort forbausende fremskritt med hensyn til å reise i verdensrommet, som dere nå etter hvert vil få vite om. For øyeblikket er ganske mange av de skipene dere ser på himmelen deres egne, som dere har blitt forhindret i å vite noe om.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser frem til når vi endelig kan møte hverandre og utveksle hjertelige hilsener. Dere vil raskt føle dere vel sammen med oss, for vi er dere selv fra et høyere bevissthetsnivå. Vi har så mye å dele med dere og det vil bli en vidunderlig tid. Vår kjærlighet strømmer fritt til dere til enhver tid.Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

putin

putin